Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Bãi Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Văn Bản Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Don Xin Bai Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xaa, Mẫu Đơn Xin Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đon Xin Thoi Lam Nhiệm Vu Đai Biểu Hôi Đồng Nhân Dâm, Đơn Xin Miễm Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xa, Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễm Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xa, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Nhu The Nao, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Cap Xa, Tải Mẫu Don Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã , Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vu Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã Hội, Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã , Đơn Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mâm Cơm Ngoẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Mâu Đon Xin Thoi Lam Nhiêm Vụ Đại Biêu Hôi Đông Nhân Dan Huyên, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Lời Phát Biểu Khi Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Nghỉ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2017 – 2019, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Năm 2015, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Lời Phát Biểu Nhận Nhiệm Vụ Mới, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vu Đai Biểu Hôi Đang Nhan Dan, Bài Phát Biểu Nhận Nhiệm Vụ Của Trưởng Thôn, Phat Bieu Cua Chi Dao Tai Hoi Nghi Tong Ket Nhiem Ki Th, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Bài Phát Biểu Nhận Nhiệm Vụ Của Trưởng Thôn Năm 2015, Phat Bieu Cua Lanh Dao Tai Hoi Nghi Tong Ket Nhiem Ki Thon (ban), Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn, Bai Phat Bieu Cua Lanh Dao Xa Tai Hoi Nghi Tong Ket Nhiem Ky Và Bau Truogn Thon, Thể Lệ Biểu Quyết Tại Đại Hội Cổ Đông, Đơn Xin Bãi Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Bãi Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mau Don Bai Nhiem Hoi Dong Nhan Dan, Cac Bieu Mau Cua Hoi Dong Nhan Dan Cac Cap, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Hoi Dong Nhan Dan Xa, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Hoi Dong Nhan Dn, Thôi Làm Nhiệm Vụ Hội Đòng Nhân Dân, Đơn Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mau Đon Xin Thoi Lam Nhiem Vụ Hội Đông Nhân Dan, Thoi Lam Nhiem Vu Hoi Dong Nhan Dan Xa, Mẫu Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Hội Đồng Nhân Dân,

Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Văn Bản Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Don Xin Bai Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xaa, Mẫu Đơn Xin Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đon Xin Thoi Lam Nhiệm Vu Đai Biểu Hôi Đồng Nhân Dâm, Đơn Xin Miễm Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xa, Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễm Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xa, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Nhu The Nao, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Cap Xa, Tải Mẫu Don Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã , Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vu Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã Hội, Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã , Đơn Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mâm Cơm Ngoẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Mâu Đon Xin Thoi Lam Nhiêm Vụ Đại Biêu Hôi Đông Nhân Dan Huyên, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Lời Phát Biểu Khi Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Nghỉ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017,

Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Nhu The Nao, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong, Lời Phát Biểu Khi Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Đơn Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Don Xin Mien Nhiem Truong Ban Hoi Dong Nhan Dan Phuong, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm, Văn Bản Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Don Xin Bai Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xaa, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã Hội, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xa, Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Don Xin Thoi Lam Nhiem Vu Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Cap Xa, Tải Mẫu Don Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã , Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã , Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vu Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễm Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xa, Đơn Xin Miễm Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Đon Xin Thoi Lam Nhiệm Vu Đai Biểu Hôi Đồng Nhân Dâm, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Trách Nhiệm Hình Sự, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh,

Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Nhu The Nao, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mau Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hoi Dong, Lời Phát Biểu Khi Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, ộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh; Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu H, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Đơn Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Hội Đồng Nhân Dân Xã, Don Xin Mien Nhiem Truong Ban Hoi Dong Nhan Dan Phuong, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm, Văn Bản Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Don Xin Bai Nhiem Dai Bieu Hoi Dong Nhan Dan Xaa, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán,

Ông Ngô Văn Tuấn Bị Bãi Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd Tỉnh Thanh Hóa

Sáng 24/1, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 17 đã triệu tập cuộc họp bất thường, xem xét tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn, người vừa bị Thủ tướng Chính phủ kí quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào ngày 18/1 vừa qua.

Mặc dù có tên trong danh sách đại biểu dự họp nhưng ông Tuấn vắng mặt. Cuộc họp có hơn 90 đại biểu tham dự, tuy nhiên, các phóng viên báo chí không được tham dự.

Theo nguồn tin riêng của PV, trong cuộc họp bất thường này, các đại biểu đã bỏ phiếu kín thống nhất bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Ngày 18/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kí Quyết định số 80 – QĐ/Ttg về việc thi hành kỉ luật cách chức đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kì 2016 – 2021.

Cụ thể, từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2015, ông Ngô Văn Tuấn trên cương vị là bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Xây dựng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Tuấn cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn.

Bổ nhiệm trái quy định để bà Quỳnh Anh làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Nhà và Bất động sản Sở Xây dựng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bên cạnh đó, ông Ngô Văn Tuấn đã quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế.

Đồng thời, trên cương vị Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Tuấn ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó điển hình là trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Điều 2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử

Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy banthường vụ Quốc hội thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy banbầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy banbầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chứcphụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 5. Ngày bầu cử

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm.