Nghị Quyết 47 Hđnd Tỉnh Hà Giang

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Về Năng Lượng
 • Nghị Quyết Mới Về Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia Của Việt Nam
 • Ban Hành Nghị Quyết 18 Về Tiếp Tục Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị
 • Triển Khai Các Dự Án Nhà Ở Xã Hội Thực Hiện Nghị Quyết 18/nq
 • Quảng Ninh Ban Hành Nghị Quyết Sáp Nhập Tp.hạ Long Và Huyện Hoành Bồ
 • Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghi Quyet 344 Kien Giang, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Bai Giang Nghi Quyet Trung 4 Khoa 12, Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

  Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vinachem: Thực Hiện Nghị Quyết Số 18/nq
 • Công Văn 542/hđnd Năm 2010 Đính Chính Nghị Quyết 17/2010/nq
 • Bình Phước Triển Khai Đề Án,kế Hoạch Thực Hiện Nq Trung Ương 6
 • Một Số Kết Quả Bước Đầu Trong Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 18
 • Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Nghị Quyết Số 18 Và 19 Của Hội Nghị Trung Ương 6 Khóa Xii
 • Nghị Quyết 38 Hđnd Tỉnh Làm Thay Đổi Môi Trường Nông Thôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Kết Quả Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Tịnh Hiệp
 • Nghị Quyết 11 Hđnd Tỉnh Yên Bái Về Việc Ban Hành Một Số Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cấp Bách Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Năm 2022 Để Ứng Phó Với Dịch Covid
 • Một Số Vấn Đề Về Việc Áp Dụng, Thay Đổi, Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Theo Quy Định Tại Chương Viii Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Trên Thực Tiễn
 • Quy Định Về Hội Đồng Trường Mầm Non
 • Website Trường Mầm Non Đại Hòa
 • Với chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm, huyện Bình Xuyên đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh về cải tạo, xây rãnh thoát nước thải bảo vệ môi trường.

   

  Mặc dù không phải là địa phương được huyện chọn làm điểm xây dựng rãnh thoát nước thải, song Sơn Lôi là xã dẫn đầu của huyện Bình Xuyên về công tác xây rãnh với 18,5km đã hoàn thành. Ngay từ cuối năm 2022, khi Nghị quyết 38 bắt đầu có hiệu lực, xã Sơn Lôi đã chủ động triển khai chương trình này đến các thôn dân cư và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Bằng công tác tuyên truyền, vận động, với sự hỗ trợ về vật liệu của tỉnh, người dân đã thống nhất cách thức đóng góp ngày công lao động. Thậm chí, nhiều hộ dân sẵn sàng phá tường rào, hiến đất để việc xây rãnh thoát nước được triển khai nhanh chóng và thuận lợi.

  Hết năm 2022, Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh về Xây dựng mới, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải hết hiệu lực, nhưng từ hiệu quả thiết thực đối với môi trường tại khu dân cư, nhiều địa phương trong huyện Bình Xuyên vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo, xây mới nhiều tuyến rãnh thoát nước thải để bảo vệ môi trường.

  Với sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của Nhân dân, đến nay, toàn huyện Bình Xuyên đã hoàn thành trên 60km rãnh thoát nước, đạt 86% kế hoạch. Nhiều xã, thị trấn vẫn đang gấp rút triển khai xây dựng để hoàn thành các tuyến rãnh theo đúng kế hoạch đề ra./.

  Hà Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vĩnh Phúc Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả
 • Nghị Quyết Quy Định Về Mức Phụ Cấp, Bồi Dưỡng Kiêm Nhiệm, Hỗ Trợ Đổi Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách; Mức Khoán Kinh Phí Hoạt Động Và Mức Bồi Dưỡng Đối Với Người Trực Tiếp Tham Gia Vào Công Việ
 • Ngày Làm Việc Thứ 3, Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xviii
 • Hội Đồng Nhân Dân
 • Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm Gdtx Tỉnh Đăk Nông

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Của Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ
 • Quy Chế Làm Việc Của Đảng Ủy
 • Quy Chế Bệnh Viện Và Hướng Dẫn Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Chức Trách Trong Bệnh Viện.
 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Bảo Vệ
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cùa Sở Tài Chính
 • Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Lành.

  Đến dự và trao Quyết định có Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Toàn – tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Nhà giáo ưu tú Lê Đạt – Nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, ông Phan Thanh Thái – Chủ tịch Công đoàn ngành, ông Hà Văn Đại – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở giáo dục và đào tạo, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

  (Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Toàn – tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu trong buổi lễ)

  Trong Lễ trao Quyết định ông Hà Văn Đại – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo đã thông qua Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Thời gian bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tính từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 và có nhiệm kỳ trong 05 năm.

  (Ông Hà Văn Đại – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo thông qua Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý)

  Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Toàn đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho đồng chí Nguyễn Hữu Lành.

  (Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Toàn trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh)

  Phát biểu tại buổi lễ Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Toàn đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Lành đã được bổ nhiệm vào chức vụ mới. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới với trọng trách mới đồng chí Nguyễn Hữu Lành sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của lãnh đạo Sở cũng như toàn thể Trung tâm. Mong muốn tập thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó để xây dựng Trung tâm phát triển lớn mạnh hơn nữa.

  (Nhà giáo ưu tú Lê Đạt – Nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh tặng hoa chúc mừng)

  (Tập thể Trung tâm GDTX tỉnh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Sở)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phó Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Do Giám Đốc Trung Tâm Bổ Nhiệm???
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Thủy Điện Quảng Trị
 • Evnnpt Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Ptc2 – Pecc5
 • Thực Hiện Nghị Quyết 07 Của Hđnd Tỉnh: Đổi Thay Diện Mạo Nông Thôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Lục Ngạn: Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết 07 Của Hđnd Tỉnh Bắc Giang Về Cứng Hóa Giao Thông Nông Thôn
 • Tỉnh Ủy Ban Hành Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 07
 • Thành Ủy Vũng Tàu Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết 07
 • Công Đoàn Nhvn Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 07B/nq
 • Công Đoàn Ngân Hàng Việt Nam
 • (BGĐT) – Nghị quyết số 07 ngày 13-7-2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2022-2021) đang được tập trung triển khai trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Qua phong trào cứng hóa đường giao thông đã làm đổi thay diện mạo nhiều vùng nông thôn.

  Đường liên xã Kiên Thành – Thanh Hải.

  Cơ hội ” vàng”

  Đoạn đường hơn 1 km từ thôn Đồng Quýt đi thôn Tân Trung (Tân Mộc) qua 10 hộ bao năm qua vẫn mưa thì lầy lội, nắng thì bụi khiến đời sống, việc đi lại của bà con rất khó khăn. Ngay khi Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh được triển khai, chỉ trong 5 ngày, 100% các hộ dọc tuyến đường đã cam kết hiến đất mở rộng đường, nộp tiền cứng hóa đường giao thông. Đây là tuyến đường “kỷ lục” của xã Tân Mộc trong thực hiện Nghị quyết 07. Thời gian từ khi bà con được phổ biến nội dung Nghị quyết đến khi thống nhất xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dung chỉ trong 15 ngày.

  Anh Nguyễn Hữu Hiếu, thôn Đồng Quýt phấn khởi nói: “Qua tuyên truyền của cán bộ địa phương, chúng tôi thấy đây thực sự là cơ hội “vàng” để có con đường sạch đẹp phục vụ đi lại, phát triển kinh tế. Do đó, ngoài mức đóng góp chung là 20 triệu đồng, 5 hộ còn tự nguyện đóng góp thêm từ 10 đến 30 triệu đồng để làm đường. Không chỉ vậy, việc xây dựng đường còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư”.

  Từ mô hình nhóm hộ này, người dân thôn Đồng Quýt đã đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng cứng hóa được gần 6 km đường giao thông nông thôn, hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Hiện thôn đang kêu gọi người dân đóng góp, hiến đất để cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục thôn dài 2,5 km, rộng 5 m. Được biết, từ khi Nghị quyết 07 ra đời, xã Tân Mộc đã cứng hóa được 13 km đường giao thông nông thôn và hiện đang tiếp tục triển khai cứng hóa 14 km.

  Nằm cạnh xã Tân Mộc, xã Tân Lập cũng kịp nắm bắt cơ hội “vàng” để hoàn thành cứng hóa gần 15 km đường bê tông tại 12/19 thôn, tương ứng với khối lượng xi-măng cần hỗ trợ hơn 3,7 nghìn tấn. Ông Lại Văn Bình, Chủ tịch UBND xã cho hay: “Có cú hích của tỉnh về hỗ trợ xi-măng, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp sức người, sức của để cứng hóa đường giao thông”. Được biết, năm 2022 xã Tân Lập đặt mục tiêu cứng hóa thêm hơn 26 km đường thôn, trục thôn, nội đồng.

  Dồn sức thực hiện

  Lục Ngạn là huyện có địa bàn rộng với nhiều tuyến giao thông, trong đó các đường thôn chủ yếu là đường đất, đời sống của một bộ phận nhân dân khó khăn. Xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định sử dụng ngân sách hỗ trợ nhân dân cứng hóa đường giao thông.

  Người dân xã Tân Lập chung tay cứng hóa đường giao thông nông thôn.

  Bên cạnh đó, UBND huyện cũng thực hiện việc tạm ứng trước xi-măng cho những địa phương dồn sức thực hiện hoàn thành kế hoạch hai năm 2022, 2022 trong năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để 100% công trình thi công bảo đảm kỹ thuật theo quy định. Quan điểm chung của huyện là các địa phương không được chạy theo thành tích dẫn đến huy động quá sức dân, phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

  Hải Yến – Vũ Đoàn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 07/nq/tw Của Bộ Chính Trị: Chỉ Tiêu Về Ngân Sách, Quản Lý Nợ Công Phải Phù Hợp Với Thực Tế
 • Phổ Biến, Quán Triệt Và Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Số 07 Của Bộ Chính Trị
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 07 Của Bộ Chính Trị
 • Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 07
 • 12 Chức Danh Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã Áp Dụng Từ Ngày 1
 • Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Biểu Hđnd Tỉnh Đề Nghị Nghiên Cứu Sửa Đổi Chế Độ Cho Những Người Hoạt Động Ở Khối, Xóm, Bản
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua Số Lượng, Mức Phụ Cấp Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách
 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Thông Qua Nghị Quyết Về Chính Sách Hỗ Trợ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Dôi Dư
 • Hđnd Tỉnh Sẽ Thông Qua Nghị Quyết Sáp Nhập Khối, Xóm Và Xã, Huyện Tại Kỳ Họp Tới
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua Nghị Quyết Sáp Nhập, Đổi Tên Xóm, Khối Bản Ở 7 Địa Phương
 • Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 6 Về Khoa Học Và Công Nghệ, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết 20 Về Khoa Học Công Nghệ, Nghị Quyết Về Khoa Học Công Nghệ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng,

  Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Khóa Xvii Kỳ Họp Thứ 9: Tập Trung 7 Nhóm Giải Pháp Trọng Tâm 6 Tháng Cuối Năm
 • Thường Trực Hđnd Tỉnh Rà Soát Các Nghị Quyết Trình Kỳ Họp Thứ 9
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 26 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 9
 • Thông Qua 16 Nghị Quyết Kinh Tế
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 8
 • Đăk Hà 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa X Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thạnh Phú Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa X Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Tiền Giang Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa X Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết Tw7 Khóa 10 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa 10) Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Tăng Năng Lực Phòng, Chống Thiên Tai
 • 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 (Khóa X) Của Đảng Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Ở Hội Nông Dân Thanh Liêm
 • Thời sự – Chính trị

  (kontumtv.vn) – Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Đăk Hà đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã ra.

  Đến nay tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt trên 24.360 ha. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ và cơ giới hoá, điện khí hoá vào sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu để tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp. Huyện có có trên 570 máy kéo các loại, 15 máy gặt đập liên hoàn, trên 1.000 máy phun thuốc bảo vệ thực vật, hơn 1.660 thiết bị tưới, 2.880 máy bơm nước… từ đó góp phần tăng tỷ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp ước đạt hơn 1.950 tỷ đồng, chiếm 44% trong cơ cấu GDP của huyện.

  Về công nghiệp và TTCN, đến nay có 344 cơ sở công nghiệp và TTCN, tăng 11,3% so với năm 2008; 2.150 cơ sở sản xuất kinh doanh, 7 doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất cà phê, cao su và trên 60 doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, giải quyết việc làm cho trên 2.300 lao động, với doanh thu gần 500 tỷ đồng/năm.

  Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9/10 xã hoàn thành đề án quy hoạch chi tiết…Về đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, trên địa bàn huyện có 10 hợp tác xã, trong đó có 7 hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả; có 31 trang trại được công nhận đạt tiêu chí trang trại mới, 51 tổ hợp tác, 17 nhóm hộ…

  CTV Trọng Nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyên Truyền Nghị Quyết Tw 7 Khóa X Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Trên Địa
 • Mỏ Cày Nam Kiểm Tra Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 26
 • Nghị Quyết 26: Động Lực Thúc Đẩy Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết 26 Trung Ương 7 Khoá X Là Một Nghị Quyết Toàn Diện Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 7 Về Nông Nghiệp, Nông Dân Và Nông Thôn
 • Nghị Quyết 12 Hđnd Tỉnh – Động Lực Thúc Đẩy Nông Nghiệp Bảo Yên Khởi Sắc

  --- Bài mới hơn ---

 • Trang Điện Tử Hđnd Tỉnh Tuyên Quang
 • Đại Hội Đảng Xii: Tăng Cường Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Hiệu Quả Bước Đầu Từ Việc Thực Hiện Nghị Quyết 12
 • Nội Dung Chính Sách Thành Tựu
 • Nhìn Lại Nhiệm Kỳ Xii: Đột Phá Trong Công Tác Cán Bộ
 • 09:05 22-02-2021

  :114

  Laocaitv.vn – Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đã được các địa phương vận dụng linh hoạt trong thực tiễn, tạo ra những chuyển biến tích cực.

  Năm 2022, gia đình anh Nguyễn Văn Ký, ở tổ dân phố số 9B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên được nhận nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh để phát triển kinh tế nông nghiệp. Mọi quy trình từ khâu tiếp nhận nguồn vốn cho đến việc hỗ trợ kỹ thuật canh tác theo hướng nông nghiệp hàng hóa cũng đã được các ngành chức năng hỗ trợ gia đình một cách nhanh chóng, sát hợp với thực tiễn địa phương.

  Cũng được hỗ trợ nguồn vốn từ Nghị quyết số 12, gia đình anh Hoàng Văn Toán, bản 1 Là, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đã phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp sạch trong nhà màng. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình kinh tế này mang lại nguồn thu nhập cả chục triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình anh Toán vươn lên thoát khỏi diện đói nghèo. “Nhận được hỗ trợ từ Nghị quyết số 12, gia đình tôi đã mở rộng mô hình nhà lưới lên 7.000 m2, hoàn thiện hệ thống điện, nước tưới tự động; đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và hỗ trợ được 5 hộ dân cùng thực hiện trồng rau sạch”, anh Hoàng Văn Toán chia sẻ.

  Nông dân huyện Bảo Yên phát triển mô hình trồng rau công nghệ cao bằng nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị quyết số 12.

  Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên cho biết thêm: “Năm nay chúng tôi vận động Nhân dân làm trên 6.000 m2 nhà lưới để thực hiện trồng rau củ quả trên các diện tích cánh đồng. Tôi cho rằng Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh rất phù hợp với từng vùng, từng miền, đặc biệt là các hộ nông dân miền núi”.

  Cùng với hàng loạt các chương trình, dự án khác đang được triển khai, nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh đã tác động, làm khởi sắc diện mạo nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại khắp các địa phương trong tỉnh. Đơn cử như tại huyện Bảo Yên, hàng loạt các mô hình nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu hàng trăm triệu đồng đã hình thành, góp phần quan trọng nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác. Điều quan trọng hơn là Nghị quyết này đã và đang cho thấy tính sát hợp với thực tiễn cơ sở, tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân gắn bó, vươn lên làm giàu, góp phần tích cực cải thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

  Mai Huệ – Minh Dũng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương
 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Xii: Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Khách Quan, Công Tâm Trong Công Tác Chuẩn Bị Nhân Sự
 • Bế Mạc Hội Nghị Lần Thứ 14 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii
 • Bế Mạc Hội Nghị Tw 12: Quyết Định Phương Án Nhân Sự Bch Tw Khóa Mới
 • Đảng Bộ Phường Tham Dự Hội Nghị Trực Tuyến “Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Gia Lai

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Khánh Hòa
 • Hđnd Tỉnh Cà Mau Họp Bất Thường Thông Qua 11 Nghị Quyết
 • Hội Nghị Trực Tuyến Triển Khai Nghị Quyết Của Hđnd Huyện Về Nhiệm Vụ Phát Triển Ktxh Năm 2022, Sơ Kết Thực Hiện Kế Hoạch Số 99 Của Ubnd Huyện.
 • Các Phường Của Hà Nội Không Còn Hđnd Từ Tháng 7
 • Đồng Tình Trình Nghị Quyết Thí Điểm Không Tổ Chức Hđnd Phường Tại Hà Nội Ra Quốc Hội
 • Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa,

  Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hđnd Tỉnh Thảo Luận Thông Qua Các Tờ Trình, Dự Thảo Nghị Quyết Quan Trọng
 • Hđnd Tỉnh Thảo Luận, Thông Qua Các Nội Dung Quan Trọng
 • Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Đắk Lắk Khảo Sát Về Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Quy Định Chức Danh, Số Lượng, Hệ Số Phụ Cấp…
 • Đưa Nghị Quyết Của Hđnd Tp Hà Nội Đi Vào Cuộc Sống
 • Kỳ Họp Thứ 14 Hđnd Tỉnh Bình Phước: Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng
 • Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Yên Bái

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 13 Hđnd Tỉnh Yên Bái Về Việc Ban Hành Một Số Chính Sách Đặc Thù Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Năm 2022 Để Ứng Phó Với Dịch Bệnh Covid
 • 5 Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 Của Đảng Viên
 • Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm
 • Đảng Ủy Quân Chủng Hải Quân Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo 6 Tháng Cuối Năm…
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022
 • Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bình Định,

  Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hưng Yên: Tinh Giản Người Hoạt Động Không Chuyên Trách
 • Hđnd Yên Bái Thông Qua 20 Nghị Quyết, Xác Định 8 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 21 Về Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Xã Hội
 • Tăng Cường Y Tế Cơ Sở
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Của Cấp Uỷ Đối Với Y Tế Cơ Sở Trong Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid
 • Nghị Quyết 20, 22 Của Hđnd Tỉnh Gắn Với Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Năm Thực Hiện “nghị Quyết Số 36
 • Yên Bái Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 36
 • Nhìn Lại 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 42/2012 Của Hđnd Tỉnh Kon Tum Về Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Hóa, Thể Thao
 • Hđnd Tỉnh Kon Tum Giám Sát Qui Hoạch Phát Triển Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Triển Khai Nghị Quyết 31 Của Hđnd Tỉnh
 • Thứ năm, 16/05/2013 – 09:03

  Sau 1 năm (tháng 5 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013) triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Lai thu được nhiều kết quả nổi bật: Công tác tuyên truyền thực hiện các nội dung của cuộc vận động, Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh được đẩy mạnh thông qua các cuộc họp, hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn; việc kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện cuộc vận động được thực hiện nghiêm, là tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm; cuộc vận động được đông đảo nhân dân hưởng ứng, điển hình là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

  Đến nay tỷ lệ hộ nghèo xã Đại Lai còn 5,8%; toàn xã duy trì 4 Tổ hòa giải, 4 Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội; năm 2012, xã có 1557/1736 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 89,7%), 3/4 khu dân cư văn hóa. Xã Đại Lai phấn đấu năm 2013 có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới xã Đại Lai đạt được trong năm qua. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Đại Lai cần thực hiện tích cực hơn nữa công tác tuyên truyền, xây dựng Ban công tác Mặt trận các thôn vững mạnh. Huy động tốt nguồn lực từ nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh nông thôn; nâng cao chất lượng góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của nhân dân.

  Nhân dịp này, UBND xã Đại Lai khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Ban công tác Mặt trận vững mạnh, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bắc Ninh: Huyện Yên Phong Thu Hồi Đất Trồng Lúa Không Có Trong Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh?
 • Tỉnh Bắc Ninh Có Bao Nhiêu Huyện
 • Hội Trường Sơn Xã Xuân Lai Gắn Xây Dựng Hội Với Thực Hiện Nghị Quyết 20, Nghị Quyết 191 Của Hđnd
 • Nghị Quyết Số 36 Về Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Kinh Tế Biển Việt Nam Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045
 • Triển Khai Nghị Quyết 36 Về Phát Triển Kinh Tế Biển Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100