Nghị Quyết 38 Hđnd Tỉnh Vĩnh Phúc

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 12 Của Tỉnh Ủy Quảng Nam
 • Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 12
 • Nghị Quyết 12 Của Tỉnh Ủy Quảng Ninh
 • Tiếp Tục Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 12 Của Tỉnh Ủy Quảng Ninh
 • Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Số 11
 • Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022, Đề án 01 Củ Tinh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Tinh Giản Biên Chế, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc Về Tinh Giảm Biên Chế, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nội Dung Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Nội Dung Của Để án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tinh Giảm Cán Bộ , Đề án 01 Vĩnh Phúc Tinh Giảm Viên Chế, Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc Danh Bạ, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, ề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30/11/ 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kiến Trúc CqĐt Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Văn Bản Số 486/sxd-ktvlxd Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Quyết Định Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Sách Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Sắp Xếp Tổ Chức, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, City Light Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Luận Văn Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Uận Văn Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Luận Văn Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 2635 Ngày 20/7/2017 Của Btv Tỉnh ủy Trà Vinh, Đề án 01 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Tms Đầm Cói Vĩnh Phúc, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Vĩnh Phúc, Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd,

  Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022, Đề án 01 Củ Tinh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Tinh Giản Biên Chế, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc Về Tinh Giảm Biên Chế, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nội Dung Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Nội Dung Của Để án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ
 • Nghị Quyết Thành Lập Ban Tuyên Huấn Văn Giáo, Tháng 12 1959
 • Hội Nghị Trung Ương 12 Thực Hiện Phương Châm Đánh Lâu Dài
 • Câu 28: Nghị Quyết Trung Ương 11 (3/1965) Và 12/1965
 • Chủ Trương Của Đảng Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước Tại Hội Nghị Trung Ương 11 (Tháng 3
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Thông Qua 22 Nghị Quyết Kinh Tế
 • Nghị Quyết 15 Của Ðảng Soi Sáng Con Đường Cách Mạng Việt Nam
 • Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường điều hành phiên họp.

  Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

  Bên cạnh đó, Nghị quyết về kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2018 cũng được nhiều đại biểu tranh luận, trao đổi đi đến thống nhất một số quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chung nhằm đẩy mạnh tăng thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

  Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đã đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

  Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2022-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đối với các cấp, các ngành cần kiên trì, nỗ lực phấn đấu duy trì đà tăng trưởng tích cực để quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra cả năm 2022.

  Cụ thể, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh, triển khai tích cực những nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp này; tạo bước đột phá trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa – xã hội hài hòa với phát triển kinh tế.

  Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp giữ vững quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

  Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời lắng nghe, tổng hợp, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

  Đối với các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm, khắc phục khó khăn, quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của năm 2022.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp. Clip: Đức Anh

  22 Nghị quyết được thông qua tại phiên bế mạc

  Mai Hoa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Sẽ Ra Nghị Quyết Về Chính Sách Cán Bộ, Công Chức Dôi Dư Sau Sáp Nhập
 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Thông Qua Nghị Quyết Về Chính Sách Hỗ Trợ Cán Bộ Dôi Dư Do Sắp Xếp, Sáp Nhập
 • Bàn Về Án Phí Khi Tòa Án Tiến Hành Hòa Giải Thành Nhưng Có Đương Sự Thuộc Trường Hợp Miễn Án Phí
 • Nghị Quyết Về Án Phí, Lệ Phí Tòa Án
 • Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 26 Trung Ương 7 Khoá 12 Dành Cho Đảng Viên
 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Thông Qua 22 Nghị Quyết Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 15 Của Ðảng Soi Sáng Con Đường Cách Mạng Việt Nam
 • Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

  – Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

  Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  – Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  – Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2022 .

  – Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

  – Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

  – Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

  – Nghị quyết thông qua nguyên tắc định giá và bảng giá đất các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  – Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  – Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu.

  – Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

  – Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

  – Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh.

  – Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

  – Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

  – Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

  – Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động phục vụ việc nấu ăn bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.

  – Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  – Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

  – Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Kinh Tế
 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Sẽ Ra Nghị Quyết Về Chính Sách Cán Bộ, Công Chức Dôi Dư Sau Sáp Nhập
 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Thông Qua Nghị Quyết Về Chính Sách Hỗ Trợ Cán Bộ Dôi Dư Do Sắp Xếp, Sáp Nhập
 • Bàn Về Án Phí Khi Tòa Án Tiến Hành Hòa Giải Thành Nhưng Có Đương Sự Thuộc Trường Hợp Miễn Án Phí
 • Nghị Quyết Về Án Phí, Lệ Phí Tòa Án
 • Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc

  --- Bài mới hơn ---

 • Quảng Bình: Gắn Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Với Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Những Nội Dung Trọng Tâm Tuyên Truyền Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 9/2016
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 9/2014
 • Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử Hđnd
 • KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

  Phùng Văn Tuất

  Phó Bí thư Đảng ủy

  Tham nhũng là một trong những nguy cơ, thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, điều này đã được xác định trong Văn kiện hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH TW Đảng khóa VII (tháng 1/1994). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011) tiếp tục xác định: “Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”. Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, việc phòng, chống tham nhũng phải được đặc biệt quan tâm ngay trong các cơ quan công quyền, các cơ sở kinh tế của Nhà nước, nhưng trước hết và trên hết là ở các doanh nghiệp Nhà nước và những Công ty Nhà nước góp vốn.

  Xác định được vị trí và tầm quan trọng như trên, nên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chú trọng phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

  Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên được xây dựng cụ thể, rõ ràng.Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp trong Khối thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản, quy định về chế độ làm việc; chế độ tiền lương, phụ cấp, khen thưởng, các chi phí quản lý, sản xuất kinh doanh… để rà soát, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tại cơ quan Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, và Quy chế văn hóa công sở, Quy định khoán chi văn phòng phẩm; chế độ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị trong cơ quan…

  Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác đượctriển khai thông qua việc xây dựng các nội quy, quy chế làm việc; quy chế thi đua khen thưởng; chuẩn đạo đức, lối sống; phương châm, phong cách làm việc… làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm, qua đó nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

  Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007 của Thủ tướng Chính phủ, các chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo HĐQT, ban giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy định. Tuy nhiên, công tác cán bộ trong các doanh nghiệp có tính đặc thù riêng nên một số đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện, việc luân chuyển cán bộ còn ít, chủ yếu do chưa có cán bộ hoặc cán bộ quy hoạch, tạo nguồn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; mặt khác một số quy định về luân chuyển cán bộ chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn trong doanh nghiệp.

  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian tới, Đảng ủy Khối t iếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định về những điều đảng viên không được làm,tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về công tác xây dựng Đảng, trong đó coi việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị TW4 là nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, phát huy có hiệu quả vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

  Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trọng tâm là việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

  Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, doanh nghiệp… đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTN.

  Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ trong toàn Đảng bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, và người lao động có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm đối với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Thường xuyên thông tin, báo cáo với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ Khối, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • [email protected] Hòm Thư Phản Ánh Tham Nhũng, Lãng Phí Của Đảng Uỷ Than Quảng Ninh
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Thông Qua Hoạt Động Kiểm Toán
 • Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Chương Trình Hành Động Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Tại Kỳ Họp Thứ 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Khai Mạc Trọng Thể Kỳ Họp Thứ 12, Hđnd Tỉnh Nghệ An Khóa Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Hđnd Tỉnh Nghệ An
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 8
 • Thông Qua 16 Nghị Quyết Kinh Tế
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 26 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 9
 • Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

  Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các huyện, thành, thị và các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

  2. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

  4. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  5. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  6. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2022.

  7. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

  8. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

  9. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

  10. Nghị quyết thông qua nguyên tắc định giá và bảng giá đất các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  12. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu.

  13. Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

  14. Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

  15. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh.

  16. Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

  17. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

  18. Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

  19. Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động phục vụ việc nấu ăn bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.

  20. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  21. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

  22. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “Việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vướng Mắc Về Tính Án Phí Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Và Chi Phí Tố Tụng
 • Cách Tính Án Phí Dân Sự, Hình Sự, Hành Chính, Lao Động Theo Quy Định Pháp Luật
 • Một Số Vướng Mắc Khi Xử Phạt Tù Nhưng Cho Hưởng Án Treo
 • Các Điều Kiện Để Được Hưởng Án Treo Theo Quy Định Pháp Luật
 • Các Trường Hợp Không Cho Hưởng Án Treo Theo Quy Định
 • #1 Bảng Giá Đất Tỉnh Vĩnh Phúc Giai Đoạn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Quản Lý Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường
 • Mẫu Xác Nhận Của Ubnd Xã
 • Quy Định Về Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật Phố Hiến (Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số: 19 /2011 / Qđ
 • Qđ 1089 Của Ubnd Tỉnh Hưng Yên Ngày 13/5/2020
 • Hòa Quang Bắc Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao
 • Cơ sở pháp lý

  Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất

  Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

  Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
  • Tính thuế sử dụng đất;
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

  Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2024

  UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về việc thông qua bảng giá đất Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 31/12/2019. Nội dung Quyết định cụ thể như sau:

  TẢI QUYẾT ĐỊNH 62/2019/QĐ-UBND TỈNH VĨNH PHÚC

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 5 NĂM 2022-2024

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2022; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Nghị Quyết số 85/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 14 thông qua bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2022-2024; Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 629/TTr-STNMT ngày 27 tháng 11 năm 2022 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2022-2019; Báo cáo số 277/BC-STP ngày 26 tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh. QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giá đất và bảng giá các loại đất 5 năm 2022-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (Có bản quy định và bảng giá đất các loại đất kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014, Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022, Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022, Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022, Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

  Bảng giá đất Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2024

  Bảng giá các loại đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giá đất ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2024 được thông qua tại các phụ lục kèm theo Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

  TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH VĨNH PHÚC 2022-2024

  Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và trồng cây lâu năm

  (Kèm theo Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất)

  (Kèm theo Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  Đơn vị tính: Đồng/m2

  ….

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tp.hcm: Cấp Phép Xây Dựng Theo Quy Định Mới
 • Tp. Hồ Chí Minh: Quy Định Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Gì Mới?
 • Tp Hồ Chí Minh Triển Khai Quy Định Mới Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Đơn Giá Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022 Theo Quyết Định 35/qđ
 • Sóc Sơn: Cần Nghiêm Trị Hành Vi Coi Thường Pháp Luật Tại Xã Đức Hòa
 • Vĩnh Phúc: Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Lần Thứ Xvii
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc Lần Thứ Xvii Mở Ra Khát Vọng Và Quyết Tâm Mới
 • Trà Vinh: Sớm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đi Vào Cuộc Sống
 • Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2025. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh, tạo quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

  Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đồng thời, nắm vững quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022-2025 được xác định tại Đại hội lần thứ XVII cùng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh.

  Về nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết gồm: những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền,…và những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2020.

  Đồng thời, phân tích, dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2025.

  Cụ thể, theo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sẽ tổ chức các lớp học tập, quán triệt, cụ thể: Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Hội nghị cán bộ chủ chốt các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở.

  Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, các trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, các địa phương.

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở, tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

  Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kịp thời thông tin, phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội ở các cấp, các ngành và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Đài Phát thanh và cổng thông tin giao tiếp điện tử các huyện, thành phố và cơ sở lựa chọn nội dung quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv, Nhiệm Kỳ 2010
 • Xây Dựng Quận Hà Đông Văn Minh, Hiện Đại Và Phát Triển Bền Vững
 • Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xx, Đảng Bộ Quận: Hà Đông Hoàn Thành Nhiều Chỉ Tiêu Ngay Từ Đầu Nhiệm Kỳ
 • Xây Dựng Quận Hà Đông Trở Thành Đô Thị Phát Triển Toàn Diện, Bền Vững
 • Tân Phú: Tổ Chức Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Các Cấp, Sớm Đưa Nghị Quyết Đi Vào Cuộc Sống
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Ngừng Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả
 • Kiên Trì, Sáng Tạo, Hiệu Quả
 • Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 22
 • Bước Chuyển Từ Nghị Quyết 22
 • Nghị Quyết 28 Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị
 • * Chiều 12.12, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh Tây Ninh đã bước vào phiên bế mạc.

  Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp.

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho biết, kỳ họp đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

  Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã dành nhiều thời gian để xem xét 26 báo cáo và thông qua 22 dự thảo nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp. Các nghị quyết được xây dựng và trình HĐND tỉnh đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Đây là những biện pháp cụ thể được ban hành nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  Đây là những giải pháp quan trọng, tạo tiền đề và động lực mới cho nền kinh tế tỉnh nhà trong quá trình cơ cấu lại các ngành nghề, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong tình hình mới.

  Đánh giá về kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết thêm tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

  HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và n hân dân giao phó.

  Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đề nghị UBND, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  Video Clip: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá IX.

  Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các ngành tại kỳ họp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tây Ninh: Thông Qua 22 Nghị Quyết Tại Kỳ Họp Thứ 10
 • Ban Hành Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Ổn Định Dân Di Cư Tự Do Và Quản Lý, Sử Dụng Đất Có Nguồn Gốc Từ Nông, Lâm Trường
 • Ban Hành Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 22/nq
 • Thành Ủy Tam Điệp Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 22, 25 Của Bch Trung Ương Khóa X, Xi
 • Đảng Ủy Xã Đức Lĩnh Tổng Kết Nq Số 22 Của Bch Trung Ương Khóa X
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Qua 16 Nghị Quyết Kinh Tế
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 26 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 9
 • Thường Trực Hđnd Tỉnh Rà Soát Các Nghị Quyết Trình Kỳ Họp Thứ 9
 • Hđnd Tỉnh Nghệ An Khóa Xvii Kỳ Họp Thứ 9: Tập Trung 7 Nhóm Giải Pháp Trọng Tâm 6 Tháng Cuối Năm
 • Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Nghệ An
 • Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

  Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

  Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở LĐ, TB&XH Đoàn Hồng Vũ cho rằng, việc xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 dựa trên cơ sở tốc độ giảm nghèo những năm vừa qua và kịch bản điều hành phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2022.

  Như vậy, sau 2 ngày rưỡi làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 8.

  Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

  Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

  Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành. Trong đó chú trọng bám sát định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu của năm 2022.

  Cùng với đó, các cấp, các ngành cần gắn với xây dựng củng cố chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; xây dựng các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, các cơ quan điều tra trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh, bảo vệ tốt hơn quyền con người và quyền công dân; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

  Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

  Về phía Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2022, nghiên cứu đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, thiết thực. Song song với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

  22 Nghị quyết được thông qua bao gồm:

  1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

  2. Nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

  3. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  4. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  6. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  7. Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  8. Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2022, ổn định đến năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.

  10. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

  11. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

  12. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  13. Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  14. Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2022.

  15. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

  16. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

  17. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  18. Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  19. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  20. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  21. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

  22. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2022”.

  Mai Hoa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Hđnd Tỉnh Nghệ An
 • Khai Mạc Trọng Thể Kỳ Họp Thứ 12, Hđnd Tỉnh Nghệ An Khóa Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua 22 Nghị Quyết Tại Kỳ Họp Thứ 12
 • Vướng Mắc Về Tính Án Phí Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Và Chi Phí Tố Tụng
 • Cách Tính Án Phí Dân Sự, Hình Sự, Hành Chính, Lao Động Theo Quy Định Pháp Luật
 • Thông Qua 22 Nghị Quyết Tại Kỳ Họp Thứ 16 Hđnd Tỉnh Khóa Ix

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 77 Hđnd Tỉnh Đồng Nai
 • Kỳ Họp Thứ 12, Hđnd Tỉnh: Thông Qua 4 Nghị Quyết Quan Trọng
 • Nghị Quyết Hđnd Thành Phố Hà Nội
 • Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 7 Hđnd Tỉnh Bắc Giang Khóa Xviii: Thông Qua 22 Nghị Quyết Quan Trọng
 • Kỳ Họp Thứ 14 Hđnd Tỉnh Bình Phước: Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng
 • (ĐN)- Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

  Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp (ảnh: Công Nghĩa)

  Trong đó, có một số Nghị quyết đáng lưu ý như: Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn 2 huyện: Vĩnh Cửu và Long Thành.

  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11-7-2014 của HĐND tỉnh về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022-2020; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất được cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B, C.

  22 Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2020.

  Hạnh Dung – Công Nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • 25 Nghị Quyết Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 11 Hđnd Tỉnh Thanh Hóa Khóa Xvii
 • Từ 1.1.2020 Thu Nhập Trên 11 Triệu Mới Phải Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Chính Thức Nâng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Thuế Thu Nhập Cá Nhân Lên 11 Triệu Đồng
 • Nghị Quyết Số 954/2020/ubtvqh14 Về Điều Chỉnh Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Của Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 • Nâng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Của Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Vẫn Còn Nhiều Băn Khoăn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100