Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết 08 Tỉnh Khánh Hòa Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Khánh Hòa

Hđnd Tỉnh Cà Mau Họp Bất Thường Thông Qua 11 Nghị Quyết

Hội Nghị Trực Tuyến Triển Khai Nghị Quyết Của Hđnd Huyện Về Nhiệm Vụ Phát Triển Ktxh Năm 2022, Sơ Kết Thực Hiện Kế Hoạch Số 99 Của Ubnd Huyện.

Các Phường Của Hà Nội Không Còn Hđnd Từ Tháng 7

Đồng Tình Trình Nghị Quyết Thí Điểm Không Tổ Chức Hđnd Phường Tại Hà Nội Ra Quốc Hội

Toàn Văn 10 Nghị Quyết Của Kỳ Họp Thứ 6, Hđnd Tp Hà Nội

Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Giá 84 Tỉnh Khánh Hòa, 06/2019 QĐ-ubnd Tỉnh Khánh Hòa, 06/2019 Ubnd Tỉnh Khánh Hào, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kinh Doanh Khách Sạn Tỉnh Khánh Hòa, Tổ Chức Lãnh Thổ Du Lịch Tỉnh Khánh Hòa, Danh Sách Học Sinh Giỏi Tỉnh Khánh Hòa, Bài Phát Biểu Khánh Thành Nhà Tình Nghãi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Dự Thảo Tinh Giản Biên Chế, Tuyên Bố Lý Do Giới Thiệu Đại Biểu Dự Lễ Khánh Thành Nhà Tình Nghĩa Cho Hội Viên Ccb, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội,

Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh,

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Gia Lai

Hđnd Tỉnh Thảo Luận Thông Qua Các Tờ Trình, Dự Thảo Nghị Quyết Quan Trọng

Hđnd Tỉnh Thảo Luận, Thông Qua Các Nội Dung Quan Trọng

Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Đắk Lắk Khảo Sát Về Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Quy Định Chức Danh, Số Lượng, Hệ Số Phụ Cấp…

Đưa Nghị Quyết Của Hđnd Tp Hà Nội Đi Vào Cuộc Sống

Kỳ Họp Thứ 12, Hđnd Tỉnh Khánh Hòa: Thông Qua 30 Nghị Quyết

Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng, Cơ Cấu Lại Nền Kinh Tế, Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước Trong Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng

Họp Báo Về Nghị Quyết 01, 02 Của Chính Phủ

Cải Cách Tiền Lương Theo Tinh Thần Nghị Quyết 27

Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Nhà Nước

Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Hiện Nay

Sáng 29-9, tại TP. Nha Trang, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã được khai mạc. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tọa điều hành kỳ họp gồm các ông Lê Xuân Thân và Trần Mạnh Dũng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Ông Lê Xuân Thân phát biểu khai mạc kỳ họp

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại kỳ họp

Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Xuân Thân đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

VĂN KỲ

Tích Cực Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Hệ Thống Chính Trị Và Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng

Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo: Sức Lan Tỏa Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 88 Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông

Trang Tin Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Năm 2022

Phường Ngô Quyền Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2002/nqlt

Khánh Hòa: Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii

Triển Khai Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xviii, Nhiệm Kỳ 2022

Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Lần Thứ Xxxii, Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Tỉnh Đồng Nai

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: XT)

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025; trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Phát biểu Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 12-14/10/2020 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội của “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại và có tính định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định chỉ đạo cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Sau hội nghị, theo kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cần kết hợp với xây dựng chương trình hành động thiết thực; tránh học tập hình thức, qua loa. Ban Tuyên giáo chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Khắc Định yêu cầu trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh nghiên cứu vận dụng đưa những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội vào giảng dạy lý luận chính trị của địa phương; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh quán triệt sâu rộng Nghị quyết cho các hội viên, động viên đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ có thêm những tác phẩm tuyên tuyền, cổ vũ làm cầu nối đưa Nghị quyết vào cuộc sống…/.

Thùy Trang (t/h)

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022

Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xviii

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi

Kon Tum Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Về Công Tác Phát Triển Đảng

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2022

Khánh Hòa: Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii

Triển Khai Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xviii, Nhiệm Kỳ 2022

Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Lần Thứ Xxxii, Nhiệm Kỳ 2022

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2022 tổ chức từ ngày 21-9-2015 đến ngày 24-9-2015 tại TP. Nha Trang.

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022, Đại hội khẳng định:

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng với tốc độ phát triển nhanh ngành dịch vụ – du lịch và công nghiệp; hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đáng kể, tốc độ đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh; các chương trình kinh tế – xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; công tác quân sự – quốc phòng địa phương được quan tâm, củng cố. Bộ máy Nhà nước được củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ xã hội được phát huy. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở có nhiều tiến bộ, ngày càng sâu sát cơ sở. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, nhiều nội dung, cách làm mới đã được triển khai và có chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ, một số chủ trương, nhiệm vụ do Trung ương triển khai đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu và cần phải tập trung khắc phục. Đại hội đã phân tích, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra những bài học kinh nghiệm và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII có trách nhiệm tiếp thu, đề ra lộ trình sớm khắc phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2022 – 2022

Tập trung phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, phát huy hiệu quả 4 chương trình kinh tế – xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm gắn với thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về “phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2022 và tầm nhìn đến năm 2030”; khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm lực kinh tế biển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là đối với ngành y tế, giáo dục; bảo đảm hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội đa dạng, bao quát; tập trung giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường và củng cố quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Mục tiêu chủ yếu đến năm 2022:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm 7,5 – 8,0%.

– GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 3.200 USD/năm (tương đương 70 triệu VNĐ).

– Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ – du lịch, công nghiệp – xây dựng và nông, lâm, thủy sản.

– Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 đạt trên 2.000 triệu USD; xuất khẩu tăng bình quân hàng năm trên 10%.

– Thu ngân sách nhà nước năm 2022 gấp 1,5 – 1,7 lần so với năm 2022.

– Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP bình quân hàng năm đạt 50 – 60%.

– Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2022 – 2022 đạt trên 215 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 15%.

– Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5 – 2,0%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 – 2022.

– Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm là 9.000 người.

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt khoảng 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%.

– Đạt 08 bác sĩ và 32 giường bệnh công lập trên 10.000 dân (không kể giường y tế xã).

– Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 9%.

– Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2022 đạt trên 80%.

– Tỷ lệ dân số đô thị năm 2022 đạt 60%.

– 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 53/94 xã); 90% số xã còn lại đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên (tương ứng 37/41 xã).

* Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững:

– Tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt từ 47,5% trở lên.

– Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2022 đạt trên 95%.

– Phấn đấu 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

– Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hạn chế thấp nhất số tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

– Phấn đấu phát triển đảng viên mới hàng năm đạt từ 1.800 đồng chí trở lên, trong đó 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên.

– Phấn đấu 50% doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở có chi bộ hoặc đảng viên.

c) Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu đề ra, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

(1)- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế – xã hội và phát triển nhanh 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu tại Kết luận số 53-KL/TW, trọng tâm là xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa sớm đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, xây dựng Đặc khu kinh tế tại khu vực Bắc Vân Phong, là tỉnh trung tâm của khu vực Nam Trung bộ và tỉnh giàu đẹp của cả nước.

(2)- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế biển; gắn kết chặt chẽ chiến lược phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ – du lịch với phát triển kinh tế biển; khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích chăn nuôi theo hướng công nghiệp, phát triển lực lượng đánh bắt xa bờ có đầu tư phương tiện hiện đại và hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển… thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội miền núi và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

(3)- Phát triển toàn diện quy mô giáo dục – đào tạo; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trước mắt là hình thành tổ chức bộ máy Trường Đại học Khánh Hòa để sớm đi vào hoạt động. Nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo lộ trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện khu vực Nam Trung bộ với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu, trang, thiết bị y tế hiện đại, đồng thời, đẩy mạnh thu hút xã hội hóa phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, ứng dụng để khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch; sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, chú trọng bảo vệ hệ sinh thái biển, rừng và vệ sinh môi trường.

(4)- Phát triển văn hóa – xã hội theo hướng bền vững, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, trước hết là tạo công ăn việc làm, giảm hộ nghèo và nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo các đối tượng chính sách; quan tâm đến người già neo đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực hoạt động xã hội, tiếp tục triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

(5)- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng và bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

(6)- Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường tổ chức tiếp xúc trực tiếp và đối thoại với Nhân dân. Quan tâm cải cách hành chính, bảo đảm hầu hết các giao dịch hành chính Nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, các dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến qua mạng internet tối thiểu đạt mức độ 4. Tập trung củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết tố cáo tham nhũng; thực hiện hiệu quả các biện pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng.

(7)- Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

(8)- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm tạo chuyển biến tích cực về mặt tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới trong thời gian đến.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, nhất là tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình; phòng ngừa, phát hiện và giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm.

VI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu các ý kiến đóng góp của bộ, ngành Trung ương, của tổ chức đảng các cấp, ý kiến góp ý của Nhân dân và các đại biểu dự Đại hội, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xviii

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi

Kon Tum Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Về Công Tác Phát Triển Đảng

Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum Lần Thứ Xv

🌟 Home
🌟 Top