Hội Ccb Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 05/nq

--- Bài mới hơn ---

 • Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Tổng Kết Nghị Quyết Số 05/nq
 • Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi 05 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022
 • Luật Sư Phải Gia Nhập, Đóng Phí Gia Nhập, Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư
 • Luật Sư Khi Tham Gia Phiên Tòa Có Phải Mặc Trang Phục Thống Nhất Bắt Buộc?
 • Số Tiền Để Một Sinh Viên Luật Có Thể Trở Thành Luật Sư?
 • Sáng ngày 14/6/2013, Ban chấp hành Hội CCB quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 05/NQ-CCB ngày 16/12/2008 của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nghinh – Phó chủ tịch Hội CCB và các Ban của Thành hội; đồng chí Đặng Văn Tường – phó bí thư và các Ban của Quận ủy Ba Đình; dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch các Hội CCB cơ sở của quận.

  Sáng ngày 14/6/2013, Ban chấp hành Hội CCB quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 05/NQ-CCB ngày 16/12/2008 của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nghinh – Phó chủ tịch Hội CCB và các Ban của Thành hội; đồng chí Đặng Văn Tường – phó bí thư và các Ban của Quận ủy Ba Đình; dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch các Hội CCB cơ sở của quận.

  Báo cáo tổng kết đánh giá : “Quận hội đã chấp hành nghiêm Nghị quyết 05 của TW Hội CCBVN. Đề án 76 của BCH Hội CCB Thành phố và đã xây dựng được Nghị quyết chuyên đề số 71 về quy hoạch gắn với bố trí sắp xếp cán bộ Hội nhiệm kỳ V (2012-2017). Việc triển khai thực hiện bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị công phu, tỷ mỉ, dân chủ, công khai. Vì vậy kết quả bầu ở Đại hội các cấp đều một lần và phiếu tập trung cao. Đội ngũ BCH mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, có năng lực tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

  Phát biểu với Hội nghị đồng chí Đặng Văn Tường chỉ rõ : ” Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh từ Quận đến các cơ sở của quận Ba Đình đã luôn bám sát các Nghị quyết chuyên đề của các cấp ủy Đảng. Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Chuyên đề số 76 của Thành hội, làm tốt việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp Hội khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng năng lực lãnh đạo công tác Hội trong tình hình mới, đạt được yêu cầu xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra do đó gặp một số vướng mắc trong công tác cán bộ về tiêu chuẩn độ tuổi, về cấp quân hàm, về nhiệm kỳ công tác Hội…”.

  Thay mặt BCH đồng chí Nguyễn Vĩnh An – Chủ tịch Quận hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy và hứa : “BCH khóa V của Quận hội Ba Đình sẽ lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ V đề ra, xứng đáng với niềm tin và nhiệm vụ Quận ủy giao và sớm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ VI, đáp ứng với nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới”.

  admin admin

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 5 Khóa 12 (Bài Đã Hoàn Thiện)
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 5, Khóa Xi
 • Giới Thiệu Các Kết Luận, Nghị Quyết Trung Ương 5 (Khóa Xi)
 • Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Ix: Bảo Đảm Thực Chất, Tránh Hình Thức
 • Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Ix Về Kinh Tế Tập Thể
 • Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Hôm Nay, Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Chính Thức Có Hiệu Lực
 • Vamc: Thu Hồi Nợ Tăng 1,5 Lần Từ Khi Có Nghị Quyết 42
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ
 • Họp Liên Ngành Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Bài Thu Hoạch Nghỉ Quyết 55 Ngày Ngày 11-02-2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022”,, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Quyết Định 16/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2020, Quyết Đinh 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2020, Quyết Định 20/2020/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2020, Quyết Định 29/2020/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2020, Quyết Định 15/2020/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2020, Quyết Định 17/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2020, Quyết Định 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2020, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Quyết Định 29/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ttg Ngày 10/08/2020, Quyết Định 28/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ttg Ngày 21/09/2020, Quyết Định 26/2020/qĐ-ttg Ngày 14/09/2020, Quyết Định 32/2020/qĐ-ttg Ngày 19/10/2020, Quyết Định 23/2020/qĐ-ttg Ngày 14/08/2020, Quyết Định 33/2020/qĐ-ttg Ngày 12/11/2020, Quyết Định 30/2020/qĐ-ttg Ngày 28/09/2020, Quyết Định 25/2020/qĐ-ttg Ngày 31/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ttg Ngày 05/08/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ttg Ngày 27/08/2020, Quyết Định 34/2020/qĐ-ttg Ngày 26/11/2020, Quyết Định 31/2020/qĐ-ttg Ngày 29/09/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020,

  Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Bài Thu Hoạch Nghỉ Quyết 55 Ngày Ngày 11-02-2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022”,, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Quyết Định 16/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2020, Quyết Đinh 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2020, Quyết Định 20/2020/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2020, Quyết Định 29/2020/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2020, Quyết Định 15/2020/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2020, Quyết Định 17/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2020, Quyết Định 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2020, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Quyết Định 29/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ttg Ngày 10/08/2020, Quyết Định 28/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Sách Mới Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Những Điểm Nhấn Của Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu Của Tổ Chức Tín Dụng
 • 11 Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Quá Trình Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42
 • Kiến Nghị Vướng Mắc Nghị Quyết 42
 • Tiếp Tục Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42
 • Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Kết Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Năm 2022 Của Bộ Nội Vụ
 • Góp Phần Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Phản Bác Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trên Internet, Mạng Xã Hội
 • Tín Nhiệm Thấp Thì Bỏ Phiếu Ngay
 • Nghị Quyết 561/2013/ubtvqh13 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Nghị Quyết 35/2012/qh13 Của Quốc Hội Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn
 • Thường Trực Hđnd Tỉnh Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Số 35/2012/nq
 • Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 08 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2022, Quyết Định 4056/qĐ-bct Ngày 26 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghĩ Quyết 29 Ngày 27/10/2018, Nghị Quyết Số 29-nq/tw Ngày 25/7/2018, Nghị Quyết 35 Nq Tw Ngày 22 10 Năm 2022, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, QĐ 126/2018 Bct Ngày 8 Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quy Định Số 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2008-nq/tw Ngày 22/9/2008, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 08 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Kinh Phụng Vụ Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022, Gio Kinh Sang Ngay 1 Thang 5 Nam 2022, Kinh Sáng Thứ 3 Ngày 18 Tháng 9 Năm 2022, 10750/bc-ubnd Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-. QĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị , Tờ Trình Số 7648/ttr-ubnd Ngày 20 Tháng 7 Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Văn Bản Số 8130/ubnd-vp Ngày 17 Tháng 8 Năm 2022 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa , Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Quyết Số 51/2001/qh10 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2001 Của Quốc Hội Khoá X Kỳ Họp Thứ 10, Nghị Quyết Số 888a/2015/ubtvqh13 Ngày 10 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Quyết Số 51/2001/qh10 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2001, Số: 07/bc-tmn Đức Lý, Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 … Năm Triển Khai Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trườ, Số: 07/bc-tmn Đức Lý, Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 … Năm Triển Khai Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trườ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 986/qĐ-ttg Ngày 8/8/2018, Quyết Ddinhj126 Ngày 28/2/2018, Quyết Định Số 15 Ngày 9/1/2018, Quyết Định Số 275 Ngày 7/3/2018, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2018, Quyết Định Số 22 Ngày 8/5/2018, 5 Tháng Mười Hai 2022 … Căn Cứ Thông Tư Của Bộ Quốc Phòng: Số 88/2017/tt-bqp Ngày 17/4/2017 Quy .., 5 Tháng Mười Hai 2022 … Căn Cứ Thông Tư Của Bộ Quốc Phòng: Số 88/2017/tt-bqp Ngày 17/4/2017 Quy .., Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Quyet Dinh 02/2008/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2018, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10 /2018 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21 Tháng 3, Quyết Định Ngày 30 Tháng 3, Quyết Định Ngày 3 Tháng 4, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Quyết Định Số 07 Ngày 02 Tháng 01 Năm 2008, Quyết Định Số 342 Ngày 28 Tháng 12 Năm 2010, Quyết Định Số 648/qĐ-bct Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 31 Ngày 01 Tháng 10 Năm 1997,

  Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 08 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2022, Quyết Định 4056/qĐ-bct Ngày 26 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghĩ Quyết 29 Ngày 27/10/2018, Nghị Quyết Số 29-nq/tw Ngày 25/7/2018, Nghị Quyết 35 Nq Tw Ngày 22 10 Năm 2022, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, QĐ 126/2018 Bct Ngày 8 Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quy Định Số 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2008-nq/tw Ngày 22/9/2008, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 08 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tọa Đàm Trực Tuyến “nghị Quyết 35/nq
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Quyết 35 Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ Và Phát Triển Doanh Nghiệp
 • Tiếp Tục Triển Khai Hiệu Quả Nghị Quyết Số 35/nq
 • Căn Cứ Nghị Quyết Số 35/nq
 • Thái Nguyên: Tập Huấn Nghị Quyết Số 35
 • Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Bắc Kạn Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05/nq
 • Ubnd Tỉnh Chỉ Đạo Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 30
 • Một Số Kết Quả Đạt Được Sau 20 Năm Thực Hiện Chương Trình 135 Và Những Vấn Đề Đặt Ra
 • Tiếp Tục Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói, Giảm Nghèo Và An Sinh Xã Hội Vùng Đặc Biệt Khó Khăn
 • Hiệu Quả Sau 12 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa
 • Sáng 26/3, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì.

  Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện mục tiêu Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của hệ thống chính trị. Hệ thống văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện được ban hành đầy đủ, đảm bảo hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành triển khai tốt, thông qua đó giúp cán bộ, người dân và người nghèo thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm về công tác giảm nghèo.

  Kết quả sau 3 năm (2016 – 2022) tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt so với mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,40% năm 2022 xuống còn 21,88% năm 2022 (giảm 7,52%). Bình quân mỗi năm giảm 2,51%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 12% năm 2022 xuống còn 11,82% (giảm 0,18%).

  Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2022 là 502 tỷ đồng, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi 1.918 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn cho 18.875 hộ nghèo, 5.758 hộ cận nghèo, 716 hộ mới thoát nghèo. Có 2.970 hộ vay vốn giải quyết việc làm; 10.373 hộ vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường. Giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động; tổ chức dạy nghề cho 5.552 lao động nông thôn. Hơn 618.600 lượt đối tượng chính sách xã hộ được hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế; 887.471 lượt người nghèo được khám chữa bệnh… Các dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững như Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 được triển khai có hiệu quả.

  Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, các giải pháp giảm nghèo đưa ra để thực hiện cần phải phù hợp và giải quyết được những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại hiện nay. Đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo chính quyền, cấp ủy các xã tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; xem xét lại hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm cho các thành viên xuống các xã, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp thực tế tại địa phương. Xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, gắn Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” với quy hoạch chung của mỗi huyện để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa; phát huy hiệu quả của các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho bà con; theo dõi, đôn đốc sát sao việc triển khai các mô hình sản xuất, nắm được tiến độ từng chương trình, dự án theo từng tháng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tuyên truyền, thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động, đào tạo dạy nghề có hiệu quả.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, có chiều sâu, làm thay đổi nhận thức và giúp người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Các ngành, các địa phương tăng cường công tác phối hợp, nhất là giữa các tổ chức đoàn thể, giữa các phòng chuyên môn để đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo./.

  Lê Trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lần Đầu Tiên Có Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36A/nq
 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thực Hiện Dự Án
 • Quyết Tâm Thực Hiện Hoàn Thành Thắng Lợi Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Cải Cách Hành Chính
 • Rà Soát Kỹ Các Huyện Nghèo Theo Nghị Quyết 30A
 • Giồng Trôm Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Số 05/2019/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 7B Của Tổng Liên Đoàn
 • Đảng Ủy Evn Học Tập, Triển Khai Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị Và Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Hướng Dẫn Khởi Tố Hình Sự Với Các Tội Liên Quan Bhxh, Bhyt, Bhtn
 • Bhxh Hà Nội: Phổ Biến Nghị Quyết 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán Tới Các Cơ Sở Kcb Bhyt
 • Hội Nghị Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05
 • Chiều ngày 18-11-2019, Bảo Hiểm xã hội huyện Giồng Trôm cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 124 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

  Bà Phạm Thị Thu Trang – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Giồng Trôm triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng các điều nêu trên của Bộ luật hình sự. Nghị quyết quy định 8 điều: Từ phạm vi điều chỉnh; về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng các điều 214, 215, 216 của Bộ luật hình sự; về một số tình tiết định khung hình phạt; truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể; xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2022; xác định tư cách tố tụng của cơ quan bảo hiểm xã hội; tổ chức thực hiện; hiệu lực thi hành. Trong đó, Nghị quyết quy định rõ hơn về các hành vi như thế nào là trốn đóng bảo hiểm, thế nào là gian dối để không đóng, không đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-9-2019.

  Quang cảnh các đại biểu, đại diện tham dự hội nghị.

  Việc ban hành Nghị quyết này sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn trong xử lý các vụ việc nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; những hồ sơ doanh nghiệp trốn đóng các loại bảo hiểm trên sẽ được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố. Đây là một kỳ vọng cho người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh.

  Nguyễn Hoàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hà Nội: Phổ Biến Nghị Quyết 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Tới Các Cơ Sở Khám Chữa Bệnh Bhyt
 • Nghị Quyết Số 755 Ngày 2/4/2005
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quán Triệt Nghị Quyết Về Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng
 • Hội Nghị Thông Báo Nhanh Kết Quả Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa Xii Và Học Tập, Quán Triệt Các Chỉ Thị, Nghị Quyết Của Đảng
 • Hơn 10 Đoàn Thanh Tra, Kiểm Toán “ghé” Doanh Nghiệp Mỗi Năm: Thủ Tướng “lệnh” Chấn Chỉnh
 • Nghi Quyet 35 Nq Tw 2022
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đại Hội Đảng Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022
 • Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 08 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2022, Quyết Định 4056/qĐ-bct Ngày 26 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 29-nq/tw Ngày 25/7/2018, Nghị Quyết 35 Nq Tw Ngày 22 10 Năm 2022, Nghĩ Quyết 29 Ngày 27/10/2018, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, QĐ 126/2018 Bct Ngày 8 Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định Số 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2008-nq/tw Ngày 22/9/2008, Kinh Phụng Vụ Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022, 10750/bc-ubnd Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Kinh Sáng Thứ 3 Ngày 18 Tháng 9 Năm 2022, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-. QĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị , Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 08 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Gio Kinh Sang Ngay 1 Thang 5 Nam 2022, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, 25 Tháng 2 2022 … Trong Toàn Quân, Chỉ Thị Số 91/ct-bqp Ngày 22 Tháng 11 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ, Tờ Trình Số 7648/ttr-ubnd Ngày 20 Tháng 7 Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Văn Bản Số 8130/ubnd-vp Ngày 17 Tháng 8 Năm 2022 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa , Toàn Văn Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Ngày 20/7/2005, Toàn Văn Nghị Quyết Số 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Quyết Số 51/2001/qh10 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2001 Của Quốc Hội Khoá X Kỳ Họp Thứ 10, Nghị Quyết Số 888a/2015/ubtvqh13 Ngày 10 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Quyết Số 51/2001/qh10 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2001, Số: 07/bc-tmn Đức Lý, Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 … Năm Triển Khai Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trườ, Số: 07/bc-tmn Đức Lý, Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 … Năm Triển Khai Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trườ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 15 Ngày 9/1/2018, Quyết Định Số 986/qĐ-ttg Ngày 8/8/2018, Quyết Định Số 275 Ngày 7/3/2018, Quyết Ddinhj126 Ngày 28/2/2018, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2018, Quyết Định Số 22 Ngày 8/5/2018, Toàn Văn Quy Định Số 126 Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, 5 Tháng Mười Hai 2022 … Căn Cứ Thông Tư Của Bộ Quốc Phòng: Số 88/2017/tt-bqp Ngày 17/4/2017 Quy .., 5 Tháng Mười Hai 2022 … Căn Cứ Thông Tư Của Bộ Quốc Phòng: Số 88/2017/tt-bqp Ngày 17/4/2017 Quy .., Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2018, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Quyet Dinh 02/2008/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10 /2018 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21 Tháng 3, Quyết Định Ngày 3 Tháng 4, Quyết Định Ngày 30 Tháng 3,

  Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022”, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Quyết Định Số 08 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2022, Quyết Định 4056/qĐ-bct Ngày 26 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 29-nq/tw Ngày 25/7/2018, Nghị Quyết 35 Nq Tw Ngày 22 10 Năm 2022, Nghĩ Quyết 29 Ngày 27/10/2018, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2022, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, QĐ 126/2018 Bct Ngày 8 Tháng 2 Năm 2022, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định Số 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126 Ngày 28 Tháng 2 Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2008-nq/tw Ngày 22/9/2008, Kinh Phụng Vụ Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022, 10750/bc-ubnd Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 35/nq
 • 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35
 • Hội Nghị Trực Tuyến Quán Triệt Nghị Quyết Số 35
 • Hội Nghị Phổ Biến, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35
 • Bao Quang Tri : Giám Sát Tình Hình Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Quảng Trị Trên Lĩnh Vực Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Hội Nghị Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05/2016/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Dân Miền Núi Xóa Đói Giảm Nghèo Nhờ Nghị Quyết 30A
 • Nghị Quyết 30A Góp Phần Giảm Nghèo Bền Vững Ở Trạm Tấu
 • Người Dân Miền Núi Quan Hóa Giảm Nghèo Nhờ Nghị Quyết 30A
 • Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 36
 • Ngày 27/10/2020, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2020.

  Chủ trì Hội nghị là bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về dự Hội nghị có bà Phan Thị Như Thủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Lê Đình Hoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; Trường Đại học Tây Nguyên; Lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng, giai đoạn 2022-2020.

  Văn nghệ chào mừng Hội nghị

  Chủ trì Hội nghị

  Ông Thái Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị

  Ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết

  Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

  Để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc chỉ đạo, phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy cồng chiêng trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị -trật tự an toàn xã hội, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết của Trung ương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng, giai đoạn 2022-2020. Cũng trong dịp này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2020.

  Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

  Kết thúc Hội nghị bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẳng định: Việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo lộ trình, tính khả thi, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, giữ vững ổn định chính trị – trật tự an toàn xã hội, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  Hội nghị cũng rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai Nghị quyết, có cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII ” Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW về ” Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước “.

  GD&TT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Số 30 Ngày 1/3/2013
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 35/2012/qh13
 • Nghị Quyết 30/2012/qh13 Của Quốc Hội Về Việc Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 3, Quốc Hội Khóa Xiii
 • Nghị Quyết 30/2012/qh13 Về Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 3, Quốc Hội Khóa Xiii
 • Nghị Quyết 30/2012/qh13 Chất Vấn Trả Lời Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 3 Quốc Hội
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 9 Năm 2022 Số 149/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 7 Năm 2022 Số 118/nq
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 5 Năm 2022
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4 Năm 2022
 • Chính Phủ Họp Phiên Thường Kỳ Tháng 8
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Long An – Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8
 • Ngày 02/10/2020 Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2022.

  Theo đánh giá của Chính phủ thì chúng ta đã kiểm soát tốt đợt xuất hiện dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng lần thứ hai tại một số địa phương. Tốc độ tăng GDP 9 tháng đạt 2,12%, trong đó quý III đạt 2,62%. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tiếp tục xu hướng giảm dần, 9 tháng chỉ tăng 3,85%. Xuất khẩu 9 tháng đạt gần 203 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ; xuất siêu gần 17 tỷ USD, mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng, tăng trên 20%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý III tăng 7,4% so với cùng kỳ, đặc biệt vốn khu vực nhà nước tăng 21,5%, trong đó tốc độ tăng vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 9 và 9 tháng đều đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, đạt trên 300 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% kế hoạch năm và tăng 33,3% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm mạnh nhưng trong 9 tháng thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn đạt 21,2 tỷ USD. Cả nước có gần 99 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; tổng số vốn đăng ký tăng 10,7% so với cùng kỳ; hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế có xu hướng phục hồi mạnh mẽ, rõ nét. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng với nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả nên vẫn duy trì mức tăng khá 1,84%, lúa được mùa, được giá, xuất khẩu gạo đạt 2,5 tỷ USD; sản lượng nhiều mặt hàng nông sản khác tăng mạnh; tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sản xuất công nghiệp tăng 2,69% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ dần phục hồi, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch tiêu dùng quý III năm 2022 tăng 14,4% so với quý trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được chú trọng trong nhiều ngành, lĩnh vực trong bối cảnh nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thông tin truyền thông được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đời sống nhân dân được bảo đảm, quan tâm hơn đến đời sống người dân vùng nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ thiếu đói giảm 75,5% so với cùng kỳ. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước được tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và tích cực hợp tác trong phòng, chống dịch Covid-19. Hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Rủi ro từ dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt từ 2% đến 3%, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, nhiệm vụ trong những cuối năm 2022 là rất nặng nề, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 84/NQ-CP, văn bản số 1259/TTg-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2022.

  Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020: Nhnn Được Giao Triển Khai Nhiều Nhiệm Vụ Quan Trọng
 • Thủ Tướng Chủ Trì Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10
 • Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10/2020
 • Tăng Cường Kiểm Tra, Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết T.ư 4 Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Cụ Thể Hóa Nghị Quyết 05 Của Quận Ủy Hà Đông Về Bảo Vệ Môi Trường Trên Địa Bàn Quận
 • Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Tổng Kết Nghị Quyết Số 05/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi 05 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022
 • Luật Sư Phải Gia Nhập, Đóng Phí Gia Nhập, Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư
 • Luật Sư Khi Tham Gia Phiên Tòa Có Phải Mặc Trang Phục Thống Nhất Bắt Buộc?
 • Số Tiền Để Một Sinh Viên Luật Có Thể Trở Thành Luật Sư?
 • Nghị Quyết Chương Trình Hành Động Nghị Quyết 05
 • Ngày 5-11-2013, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 16-12-2008 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017). Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Công Chuyên, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V (2012-2017), các cấp Hội CCB tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở. Công tác quy hoạch cán bộ được chuẩn bị đầy đủ đáp ứng phương án nhân sự của BCH và bố trí nhân sự của đại hội. Đến tháng 4-2011, toàn tỉnh có 391/391 Hội cơ sở thực hiện xong quy hoạch (trong đó gồm 229 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 162 Hội cơ sở Khối các cơ quan hành chính sự nghiệp). Về độ tuổi, trên 90% cán bộ Hội cơ sở dưới 60 tuổi; trên 95% cán bộ cấp trên cơ sở độ tuổi dưới 65; số tái cử chủ tịch, phó chủ tịch trên 28%, bảo đảm chức danh có số dư. Hầu hết các đại hội tiến hành bầu cử BCH và hội nghị BCH lần thứ nhất bầu các chức danh, chỉ bầu một lần đủ số lượng, đúng dự kiến, với số phiếu tập trung khá cao. Nhận thức của đội ngũ cán bộ trong các cấp Hội, nhất là cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ có chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, ý thức, trách nhiệm, góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nhiệm kỳ V. Với cơ cấu phù hợp, độ tuổi BCH được trẻ hóa. Từ sau đại hội, hoạt động của BCH các cấp, của cán bộ chủ chốt được bầu mới đều thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, ý thức cầu thị, tích cực học hỏi, nghiên cứu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cấp Hội bước đầu đã có sự đổi mới trong sinh hoạt và phương thức hoạt động bằng những giải pháp cụ thể, tạo được chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; uy tín của đội ngũ cán bộ mới bầu ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

  Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian qua của Hội CCB tỉnh vẫn còn một số hạn chế về nhận thức; chất lượng quy hoạch cán bộ, vận dụng tiêu chuẩn cán bộ chưa đúng về độ tuổi và nhiệm kỳ công tác; ở một số Hội cơ sở chưa thực hiện đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên. Để đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng BCH cho nhiệm kỳ VI, Hội CCB tỉnh đã đưa ra 5 giải pháp cơ bản, trong đó chú trọng công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam; Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ năm 2007 đến năm 2022 và những năm tiếp theo”; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng BCH nhiệm kỳ VI đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tích cực, chủ động phát hiện và bồi dưỡng cán bộ nguồn, trên cơ sở đó giới thiệu, lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; xây dựng quy hoạch cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế, không khép kín trong từng địa phương; thực hiện công khai quy hoạch cán bộ, công khai về quy định tiêu chuẩn, danh sách quy hoạch trong BCH cùng cấp. Thực hiện nghiêm quy trình quy hoạch cán bộ và xây dựng mới quy hoạch cán bộ, kịp thời báo cáo quy hoạch lên cấp trên theo quy định./.

  Văn Thứ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Ccb Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 05/nq
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 5 Khóa 12 (Bài Đã Hoàn Thiện)
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 5, Khóa Xi
 • Giới Thiệu Các Kết Luận, Nghị Quyết Trung Ương 5 (Khóa Xi)
 • Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Ix: Bảo Đảm Thực Chất, Tránh Hình Thức
 • Hội Ccb Huyện Ba Vì: Quán Triệt, Triển Khai Và Thực Hiện Nghị Quyết 05 Của Bch Tw Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết Nghị Quyết Số 05
 • Cụ Thể Hóa Nghị Quyết 05 Của Quận Ủy Hà Đông Về Bảo Vệ Môi Trường Trên Địa Bàn Quận
 • Tăng Cường Kiểm Tra, Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết T.ư 4 Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10/2020
 • Thủ Tướng Chủ Trì Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10
 • Sáng 13/5, Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” cho các đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB khối cơ quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Vì chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam gồm có 3 phần: Phần thứ nhất, đánh giá thực trạng về tổ chức cơ sở hội; phần thứ hai, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và phần thứ ba, tổ chức thực hiện. Thông qua việc học tập, giúp cho cán bộ, hội viên CCB nhận thức đầy đủ, sâu sắc các mục đích ý nghĩa, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam trong giai đoan mới. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB thống nhất trong tư tưởng, hành động, chủ động, sáng tạo để đưa Nghị quyết 05 vào cuộc sống.

  Hội CCB huyện Ba Vì: Quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết 05 của BCH TW Hội

  Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội cựu chiến binh huyện Ba Vì quý I/2020, triển khai phương hướng, nhuệm vụ công tác Hội quý II/2020; quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên đối với hội viên cựu chiến binh đi dự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2022- 2025; một số chế độ chính sách cho hội viên cựu chiến binh.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mễ- Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Vì đề nghị các tổ chức cơ sở hội trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 05 thật đầy đủ, chu đáo và chất lượng, thiết thực đến từng hội viên CCB. Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị./.

  Lê Thu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Nhanh Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xi Của Đảng
 • Đẩy Mạnh Việc Thực Hiện Chỉ Thị Số 05, Góp Phần Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Trong Sạch, Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức
 • Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện 3 Nghị Quyết Của Bch Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam Và Kế Hoạch Thực Hiện 5 Chương Trình Công Tác Của Bch Hội Nông Dân Thành Phố Hà Nội
 • Sổ Tay Kiểm Sát Viên
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100