Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Nghị Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu Mới Nhất Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Sắp Có Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Đề Xuất Cách Tính Giá Xăng Dầu Mới, 1 Tháng Điều Chỉnh 3 Lần

Nghị Định Số 84 Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định 84/2009 Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nđ 67 Về Xử Phạt Đối Với Hành Vi Vi Phạm Quy Định Về Biển Hiệu

Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Số 84 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định 84/2009 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Số 84/2009/nĐ-cp Ngày 15/10/2009 Của Chính Phủ Về Việc Kinh Doanh Xăng Dầu, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Nghị Định Kinh Doanh Vận Tải, Nghị Định Kinh Doanh Khí, Nghị Định Số 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Kinh Doanh Rượu, Nghị Định Số 24 Kinh Doanh Vàng, Nghị Định Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Kinh Doanh Có Điều Kiện, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh 3 Năm Gần Nhất, Thủ Tục Xin Visa Kinh Doanh Tại Nhật, Mẫu Hợp Đồng Xăng Dầu Mới Nhất, Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xăng Dầu Mới Nhất, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Mới Nhất Số: 61/2010/qh12, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Ke Toan Doanh Thu Chi Phi Va Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Mua Bán Xăng Dầu, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Của Hộ Cá Thể, Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh, Đơn Xin Tạm Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Nghỉ Kinh Doanh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Đơn Xin Tạm Nghỉ Kinh Doanh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh, Thủ Tục Xin Nghỉ Kinh Doanh, Mẫu Đơn Xin Tạm Nghỉ Kinh Doanh, Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Mẫu Đơn Đề Nghị Hợp Tác Kinh Doanh, Mẫu Đơn Xin Tạm Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Giấy Đề Nghị Bổ Sung Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Giấy Đề Nghị Kinh Doanh, Đơn Xin Nghỉ Học Luônnghỉ Kinh Doanh Gì, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Marketing Là Một Hệ Thống Các Hoạt Động Kinh Doanh, Thiết Kế Để Hoạch Định, Định Giá, Xúc Tiến, Giấy Đề Nghị Dăng Ký Kinh Doanh, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Hộ Kinh Doanh, Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải, Báo Cáo Xat Dinh Ket Qua Kinh Doanh, Đề Tài Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Báo Cáo Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Mẫu Báo Cáo Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Hợp Đồng Mua Bán Nhiên Liệu – Xăng Dầu – Giữa Hai Doanh Nghiệp Phục Vụ Phương Tiện Vận Ta, Hợp Đồng Mua Bán Nhiên Liệu – Xăng Dầu – Giữa Hai Doanh Nghiệp Phục Vụ Phương Tiện Vận Ta, Định Nghĩa Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Mẫu Bảng Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Đề Tài Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Việt Nam Nhật Bản, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Kinh Doanh 2 Thành Viên, ý Nghĩ Đề Tài Nghiên Cứu Hoạt Động Kinh Doanh Quán Cà Phê, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi, Khóa Luận Về Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Theo Quyết Định 48, Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Công Thức Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Đề Tài Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khái Niệm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Định Luật 80/20 Trong Kinh Doanh, Ra Quyết Định Trong Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Quy Định Về Kinh Doanh Dịch Vụ Logistics, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Đinh Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh,

Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Số 84 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định 84/2009 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Số 84/2009/nĐ-cp Ngày 15/10/2009 Của Chính Phủ Về Việc Kinh Doanh Xăng Dầu, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Nghị Định Kinh Doanh Vận Tải, Nghị Định Kinh Doanh Khí, Nghị Định Số 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Kinh Doanh Rượu, Nghị Định Số 24 Kinh Doanh Vàng, Nghị Định Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Kinh Doanh Có Điều Kiện, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh 3 Năm Gần Nhất, Thủ Tục Xin Visa Kinh Doanh Tại Nhật, Mẫu Hợp Đồng Xăng Dầu Mới Nhất, Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xăng Dầu Mới Nhất, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Mới Nhất Số: 61/2010/qh12, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Ke Toan Doanh Thu Chi Phi Va Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Mua Bán Xăng Dầu, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Của Hộ Cá Thể, Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh, Đơn Xin Tạm Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Nghỉ Kinh Doanh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Đơn Xin Tạm Nghỉ Kinh Doanh,

Quy Định Về Khen Thưởng Nghi Dinh So 422010 Ndcp Ve Khen Thuong Doc

Nghi Định 39/2012 Về Thi Đua Khen Thưởng

Nghị Định 42 Hướng Dẫn Công Tác Thi Đua Khen Thưởng

Nghị Định 39 Về Công Tác Thi Đua

Nghị Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng

Qui Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Bãi Bỏ Một Số Điều Kiện Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Rà Soát Đánh Giá Nghị Định Số 83/2014/nđ

Nghị Định Chính Phủ Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Ban Hành Nghị Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định 83 Về Quản Lý Kinh Doanh Xăng Dầu: Hay, Mới, Nhưng…

Ngày 15/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, có hiệu lực từ 15/01/2018

Ngày 15/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủBãi bỏ một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, có hiệu lực từ 15/01/2018, cụ thể như sau:

– Bãi bỏ Điều 5 về ” quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu “;

– Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 về Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

– Bãi bỏ Điều 10 về ” Điều kiện sản xuất xăng dầu “

– Bãi bỏ các khoản 1 Điều 24 và khoản 4, khoản 5 Điều 41.

2. Bãi bỏ một số nội dung sau tại Điều 7:

a) Bãi bỏ nội dung sau tại khoản 3: ” Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này “.

b) Bãi bỏ nội dung sau tại khoản 4: ” Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3) “.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP

c) Bãi bỏ nội dung sau tại khoản 5: “Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân “.

– Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:

” 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật “.

– Khoản 2 Điều 27 được sửa đổi như sau:

” 2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định “.

– Điểm i khoản 1 Điều 40 được sửa đổi như sau:

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Chính Phủ Xoá Một Loạt Giấy Phép Con Với Kinh Doanh Xăng Dầu

Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Nghị Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu: Vẫn Khó Có Cạnh Tranh

Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Ban Hành Nghị Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định 83 Về Quản Lý Kinh Doanh Xăng Dầu: Hay, Mới, Nhưng…

Hội Nghị Lấy Ý Kiến Xây Dựng Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 83/2014/nđ

Sửa Đổi Nghị Định 83 Về Kinh Doanh Xăng Dầu: Không Bỏ Quỹ Bình Ổn

Sửa Đổi Nghị Định 83/2014: Giá Xăng Dầu Sẽ Biến Động Mạnh?

Nghị Định Số 84 Của Chính Phủ Thay Thế Nghị Định 55 Quy Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó quy định về giá bán xăng dầu.

Cụ thể, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Thương nhân đầu mối được quyết định giá bán buôn. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc, trình tự quy định. Thương nhân đầu mối có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được nhà nước bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá.

Thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá.

Không hạn chế mức giảm, số lần giảm giá

Nghị định nêu rõ, khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm so với giá cơ sở liền kề trước đó, trong thời hạn tối đa 15 ngày, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tối thiểu tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương – Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá được điều chỉnh; không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa 2 lần giảm và số lần giảm giá.

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu

Nghị định cũng quy định về điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi 3% so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối được tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương – Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá được điều chỉnh.

Trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt 3% đến 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương – Tài chính).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời thương nhân đầu mối về việc điều chỉnh mức giá, sử dụng Quỹ bình ổn giá (nếu có).

Quá thời hạn 3 ngày làm việc, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, thương nhân đầu mối được quyền điều chỉnh giá bán lẻ tối đa tương ứng với mức giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh nhưng không được vượt quá 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó.

Trường hợp các yếu tố cầu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, liên Bộ Công Thương – Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể.

Công khai giá xăng dầu

Nghị định nêu rõ, Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về: Giá thế giới, giá cơ sở, giá bán lẻ xăng dầu hiện hành; thời điểm sử dụng, số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu hàng quý, các biện pháp điều hành khác.

Bộ Tài chính có trách nhiệm giám sát việc điều hành giá xăng dầu; giám sát việc trích lập, mức sử dụng Quỹ bình ổn giá của thương nhân đầu mối.

Thương nhân đầu mối có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về giá bán lẻ hiện hành; số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu hàng tháng và trước mỗi lần điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước; điều chỉnh mức trích, mức sử dụng Quỹ bình ổn giá; công bố báo cáo tài chính trong năm tài chính khi đã được kiểm toán.

Nghị Định Chính Phủ Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Rà Soát Đánh Giá Nghị Định Số 83/2014/nđ

Bãi Bỏ Một Số Điều Kiện Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Qui Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Chính Phủ Xoá Một Loạt Giấy Phép Con Với Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định 84/2009 Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nđ 67 Về Xử Phạt Đối Với Hành Vi Vi Phạm Quy Định Về Biển Hiệu

Trình Chính Phủ Dự Thảo Nghị Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Dầu Khí, Xăng Dầu Và Khí

Những Điểm Mới Của Nghị Định Số 83/2014/nđ

Đảm Bảo Hài Hòa 3 Lợi Ích

Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định Số 84/2009/nĐ-cp Ngày 15/10/2009 Của Chính Phủ Về Việc Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định 84/2009 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Số 84 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Nghị Định Kinh Doanh Vận Tải, Nghị Định Kinh Doanh Khí, Nghi Dinh 32/2009/nd-cp Ngay 03/4/2009, Nghị Định Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Số 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Kinh Doanh Rượu, Nghị Định Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Số 24 Kinh Doanh Vàng, Nghị Định Kinh Doanh Có Điều Kiện, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Kinh Doanh, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Nghị Định 69/2009, Nghị Định 32/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 72/2009/nĐ-cp, Nghị Định 92/2009, Nghị Định Số 42/2009/nĐ-cp, Nghị Định 52/2009, Nghị Định 12/2009, Nghị Định Số 56/2009/nĐ-cp, Nghị Định 103 Năm 2009, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 92/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 85/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 12/2009/nĐ-cp Pdf, Nghị Định Số 73/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 32/2009/nĐ-cp, Phụ Lục 1 Nghị Định Số 12 2009 NĐ Cp, Nghị Định Số 52/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 12/2009/nĐ-cp, Nghị Định 32/2009, Ke Toan Doanh Thu Chi Phi Va Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Mua Bán Xăng Dầu, Dự Thảo Nghị Định 91/2009/nĐ-cp Sửa Đổi, Nghị Định Số 52 Ngày 3/6/2009, Nghi Dinh So32/2009, Điều 3 Nghị Định Số 72 2009 NĐ Cp, Điều 1 Nghị Định 72/2009/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định Số 92/2009/nĐ-cp, Dieu 4 Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, 1 Điều 3 Nghị Định Số 56 2009 NĐ Cp, Điều 4 Nghị Định 95/2009/nĐ-cp, Điều 6 Nghị Định 58/2009, Điều 5 Nghị Định Số 26/2009/nĐ-cp, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Hết Hiệu Lực, Nghị Định Số 32/2009/nĐ-cp Của Chính Phủ, Điều 1 Nghị Định Số 62/2009/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định Số 92/2009/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định Số 56/2009/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định 88 2009 NĐ Cp, Nghị Định 12 2009 NĐ Cp Còn Hiệu Lực Không, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Còn Hiệu Lực Không, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2009/nĐ-cp, Nghị Định 12/2009 Còn Hiệu Lực Không, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 69/2009/nĐ-cp, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp Ngày 20-11-2009 Của Bộ Quốc Phòng, Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của , Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp, Ngày 20/11/2009 Của Bộ Quốc Phòng “quy Định Về Tổ Chức Hoạt Động Của Hộ, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp Ngày 20-11-2009 Của Bộ Quốc Phòng, Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp Ngày 20/11/2009 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Hoạt Đô, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp Ngày 20/11/2009 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Hoạt Đô, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp, Ngày 20/11/2009 Của Bộ Quốc Phòng “quy Định Về Tổ Chức Hoạt Động Của Hộ, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp Ngày 20/11/2009 Của Bộ Quốc Phòngvề ” Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của, Thông Tư Số 111/2009/tt-bqp Ngày 20/11/2009 Của Bộ Quốc Phòngvề ” Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của , Nghị Định Thay Thế Nghị Định 12/2009, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép Hay Kh, Hành Vi Sử Dụng Xe Mô Tô Để Kéo, Đẩy Xe Mô Tô Khác Bị Hết Xăng Đến Trạm Mua Xăng Có Được Phép, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 88/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 85/2009, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 85 2009 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 12 2009 NĐ Cp,

Nghị Định Số 84/2009/nĐ-cp Ngày 15/10/2009 Của Chính Phủ Về Việc Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định 84/2009 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Số 84 Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Nghị Định Kinh Doanh Vận Tải, Nghị Định Kinh Doanh Khí, Nghi Dinh 32/2009/nd-cp Ngay 03/4/2009, Nghị Định Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Số 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Kinh Doanh Rượu, Nghị Định Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Số 24 Kinh Doanh Vàng, Nghị Định Kinh Doanh Có Điều Kiện, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Kinh Doanh, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Nghị Định 69/2009, Nghị Định 32/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 72/2009/nĐ-cp, Nghị Định 92/2009, Nghị Định Số 42/2009/nĐ-cp, Nghị Định 52/2009, Nghị Định 12/2009, Nghị Định Số 56/2009/nĐ-cp, Nghị Định 103 Năm 2009, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 92/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 85/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 12/2009/nĐ-cp Pdf, Nghị Định Số 73/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 32/2009/nĐ-cp, Phụ Lục 1 Nghị Định Số 12 2009 NĐ Cp, Nghị Định Số 52/2009/nĐ-cp, Nghị Định Số 12/2009/nĐ-cp,

Nghị Định Số 84 Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Đề Xuất Cách Tính Giá Xăng Dầu Mới, 1 Tháng Điều Chỉnh 3 Lần

Sắp Có Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Nghị Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu

Quy Định Về Khen Thưởng Nghi Dinh So 422010 Ndcp Ve Khen Thuong Doc

🌟 Home
🌟 Top