Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định Từ Thiện / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Thay Thế Nghị Định 64 Để Khuyến Khích Cộng Đồng Làm Từ Thiện Hiệu Quả / 2023

Một đất nước thường xuyên bị thiên tai, các tỉnh miền Trung “trời hành cơn lụt mỗi năm”, thì hoạt động từ thiện là chuyện thường xuyên. Cho nên, phải có nghị định thay thế Nghị định 64 để khuyến khích cả cộng đồng tham gia hoạt động từ thiện xã hội.

Người dân mong chờ có một nghị định mới phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng thời bảo đảm sự minh bạch, công khai, loại trừ các hành vi tiêu cực.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho rằng, lấy Nghị định 64 để áp vào trường hợp của ca sĩ Thủy Tiên thì cũng không đúng.

Theo phân tích của các chuyên gia pháp luật, Nghị định 64 chỉ quy định 3 nhóm tổ chức, đơn vị được vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ là chưa phù hợp. Bởi vì, trên thực tế, nhiều cá nhân, tổ chức khác cũng có thể tự vận động và tổ chức cứu trợ bà con khi có thiên tai, dịch bệnh và trường hợp ca sĩ Thủy Tiên là một ví dụ.

Thực tế cũng chứng minh rằng, nếu quy định cấm cũng không thể cấm được, vì rõ ràng, có rất nhiều cá nhân, tổ chức tự vận động và đang triển khai hoạt động cứu trợ tại các tỉnh miền Trung. Đây là đòi hỏi của cuộc sống, hãy đáp ứng đòi hỏi chính đáng đó.

Vậy thì, nghị định thay thế Nghị định 64 phải tạo điều kiện tối đa cho mọi công dân làm từ thiện, tôn vinh những cá nhân điển hình, xuất sắc. Có như vậy mới huy động tối đa nguồn lực của xã hội trong hoạt động từ thiện.

Từ trước đến nay, việc phối hợp làm công tác từ thiện của các cá nhân và tổ chức khác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ chưa tốt, thì nghị định phải đưa ra được các quy định mới để việc phối hợp được chặt chẽ, phát huy tối đa hiệu quả cứu trợ.

Cá nhân, tổ chức huy động tiền bạc trong dân thì dứt khoát phải có quy định kiểm soát, giám sát. Đồng tiền phải được sử dụng đúng mục đích, đưa đến tận tay đối tượng cần cứu trợ. Nghị định điều chỉnh tốt quan hệ này chính là bảo vệ uy tín của cá nhân, tổ chức hoạt động từ thiện, nuôi dưỡng niềm tin của cộng đồng đối với các tổ chức thiện nguyện.

Nghị Định 64/2008 Về Hỗ Trợ, Từ Thiện Sẽ Được Thay Thế Để Phù Hợp Hơn? / 2023

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 8876/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14.5.2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Để việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bảo đảm hiệu quả, kịp thời, khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhanh chóng hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân, tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó, Điều 5 quy định các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ, gồm:

1. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của trung ương, địa phương; Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Các tổ chức, đơn vị ở trung ương được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập / 2023

Đại diện Ban soạn thảo và Tổ biên tập cho biết, Luật PCTN năm 2018 của Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật PCTN về kiểm soát TS, TN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, Khoản 3 Điều 31 về trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về TS, TN của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh TS, TN; Khoản 2 Điều 35 về Mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản; Điểm b Khoản 3 Điều 36 về người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải kê khai TS, TN hàng năm.

Bên cạnh đó, Khoản 6 Điều 39 về thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai TS, TN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai bản kê khai TS, TN của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước hay Khoản 4 Điều 54 về bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TS, TN…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: L.A 

Các nội dung phối hợp gồm: Xác minh TS, TN đối với người được xác minh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ quản lý; Tiếp nhận Bản kê khai TS, TN; xây dựng kế hoạch xác minh TS, TN; trưng tập người tham gia Tổ xác minh TS, TN; Báo cáo phục vụ việc xác minh TS, TN; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TS, TN; cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát TS, TN.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những nội dung Luật PCTN năm 2018, trong đó Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết và quy định việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất cần thiết.

Dự thảo Nghị định gồm 8 Chương, 25 Điều và 03 Phụ lục: Chương 1: “Quy định chung” gồm 4 điều; Chương II: “Trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về TS, TN” gồm 4 điều; Chương III: “Kê khai TS, TN” gồm Điều 9 và Điều 10 và Chương IV: “Công khai bản kê khai TS, TN” gồm 3 điều.

Bên cạnh đó, Chương V: “Xác minh TS, TN hàng năm” gồm 03 điều; Chương VI: “Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TS, TN” gồm 03 điều; Chương VII: “Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát TS, TN” gồm 4 điều; Chương VIII: “Điều khoản thi hành” gồm Điều 24 quy định về hiệu lực thi hành và Điều 25 về trách nhiệm thi hành Nghị định.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, tới thời điểm này Nghị định đã tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với lập hiến, lập pháp. Các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định cơ bản đã được thống nhất ý kiến.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo, còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ như về phạm vi điều chỉnh và trách nhiệm thi hành; về việc công khai bản kê khai TS, TN; về việc xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch hàng năm. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Ban soạn thảo và Tổ biên tập khẩn trương hoàn thiện ngay Tờ trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Kiểm soát TS, TN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt./.

Lan Anh

Từ Nghị Định Có Nghĩa Là Gì / 2023

Nghị Định Có Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Nghị Định, Nghị Định Về Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, ý Nghĩa Của Nghị Định 100, ý Nghĩa Của Nghị Định Là Gì, Định Nghĩa Câu Nghi Vấn, Nghị Định 45 Đền ơn Đáp Nghĩa, Nghị Định Số 45 Về Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Từ Nghị Định Có Nghĩa Là Gì, Nghị Định 45 Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, ý Nghĩa Nghị Định 72, ý Nghĩa Nghị Định Thư Kyoto, ý Nghĩa Của Nghị Định Thư Kyoto, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Định Nghĩa 4 Kiểu Dinh Dưỡng ở Vi Sinh Vật, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Định Nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, ý Nghĩa Của Đơn Đề Nghị, Cô Đơn ơi Tên Mi Có Nghĩa Là Nghị Lực, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Cho Bộ Đội Nghĩa Vụ, Nghị Quyết Có ý Nghĩa Gì, Từ Quyết Nghị Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Nghị Quyết 15, ý Nghĩa Nghị Quyết 18, ý Nghĩa Nghị Quyết 26, Nghị Quyết Có Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Nghị Quyết 27, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Cho Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Nghị Quyết 36, Từ Quyết Nghị Có Nghĩa Là Gì, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thu Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Nghị Quyết 35, Đơn Xin Nghỉ Việc ý Nghĩa, ý Nghĩa Của Giấy Đề Nghị Vay Vốn, ý Nghĩa Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thu Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Đơn Xin Nghỉ Việc Để Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Cho Nguoi Đi Nghia Vu, Nghị Quyết 9 Chống Chủ Nghĩa Xét Lại, Don Xin Nghi Tranh Thu Choi Bo Doi Dj Nghia Vu, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Đơn Xin Nghỉ Việc Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Nghỉ Tranh Thủ Của Công An Nghĩa Vụ, Màu Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Định Nghĩa Ròng Rọc Cố Định, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương Lần Thứ 15, Đơn Xin Nghĩ Tranh Thủ Chuo Công An Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Giấy Đề Nghị Thanh Toán, ý Nghĩa Của Nghị Quyết Trung ương 15, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 8, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 15, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 7, ý Nghĩa Giấy Đề Nghị Thanh Toán, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 4, Cách Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 9, Định Nghĩa 3 Que, Định Nghĩa Ete, 8/3 Định Nghĩa, Định Nghĩa Mặt Cầu, Định Nghĩa E Hóa Trị, Định Nghĩa 3, Định Nghĩa L/c, Định Nghĩa Giá Trị Bản Thân, Định Nghĩa 6s, Định Nghĩa Giá Trị, Định Nghĩa Lim, Định Nghĩa Là Gì, Định Nghĩa 3pl, Định Nghĩa Eq, Quy Định Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Định Nghĩa Erp, Định Nghĩa Esd Là Gì, Định Nghĩa 3p, Định Nghĩa 3g, Định Nghĩa 3d, Định Nghĩa 2 Từ Bạn Thân, Định Nghĩa Góc, Định Nghĩa Góc Lớp 6, Định Nghĩa Utf-8, Định Nghĩa Irr, Định Nghĩa It, Định Nghĩa I, Định Nghĩa, ăn Định Nghĩa, Định Nghĩa ước Mơ,

Nghị Định Có Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Nghị Định, Nghị Định Về Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, ý Nghĩa Của Nghị Định 100, ý Nghĩa Của Nghị Định Là Gì, Định Nghĩa Câu Nghi Vấn, Nghị Định 45 Đền ơn Đáp Nghĩa, Nghị Định Số 45 Về Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Từ Nghị Định Có Nghĩa Là Gì, Nghị Định 45 Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, ý Nghĩa Nghị Định 72, ý Nghĩa Nghị Định Thư Kyoto, ý Nghĩa Của Nghị Định Thư Kyoto, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Định Nghĩa 4 Kiểu Dinh Dưỡng ở Vi Sinh Vật, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Định Nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, ý Nghĩa Của Đơn Đề Nghị, Cô Đơn ơi Tên Mi Có Nghĩa Là Nghị Lực, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Cho Bộ Đội Nghĩa Vụ, Nghị Quyết Có ý Nghĩa Gì, Từ Quyết Nghị Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Nghị Quyết 15, ý Nghĩa Nghị Quyết 18, ý Nghĩa Nghị Quyết 26, Nghị Quyết Có Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Nghị Quyết 27, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Cho Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Nghị Quyết 36, Từ Quyết Nghị Có Nghĩa Là Gì, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thu Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Nghị Quyết 35, Đơn Xin Nghỉ Việc ý Nghĩa, ý Nghĩa Của Giấy Đề Nghị Vay Vốn, ý Nghĩa Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Đơn Xin Nghỉ Tranh Thu Của Bộ Đội Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Đơn Xin Nghỉ Việc Để Đi Nghĩa Vụ Quân Sự,