Btc Đang Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết!

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định 132 Chống Chuyển Giá: Càng Siết Doanh Nghiệp Nội
 • Sửa Nghị Định 20: Nâng Trần Lên 30%, Cần “hồi Tố” Tránh Thuế Chồng Thuế
 • Điểm Mới Của Nghị Định 132/2020/nđ
 • Giao Dịch Liên Kết Và Các Phương Thức Chuyển Giá, Quy Định Chế Tài Xử Phạt
 • Việt Nam Ban Hành Nghị Định Số 20/2017/nđ
 • Lượt xem: 215

  Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  – Theo nội dung dự thảo, giao dịch vay, cho vay của người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết bao gồm tổng phát sinh trong kỳ của người nộp thuế (chi phí lãi vay bù trừ với doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay) được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

  Trong đó, doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản có tính chất tương tự xác định theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Chi phí lãi vay sẽ bao gồm cả các khoản có tính chất tương tự lãi vay, chi trả tiền vay được tính vào giá trị đầu tư.

  – Dự thảo nêu rõ, trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế nhỏ hơn hoặc bằng 0, thì c hi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ được chuyển toàn bộ và liên tục vào chi phí lãi vay thuần được trừ theo quy định để xác định thu nhập chịu thuế của 5 năm tiếp theo theo quy định xác định lỗ và chuyển lỗ của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  – Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh bảo hiểm; các giao dịch vay, cho vay của các dự án công ích, xã hội, dự án mục tiêu, trọng điểm thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và Chính phủ được Bộ Tài chính thẩm định phương án tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  – Dự kiến nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2021 trở đi.

  – Dự thảo cũng có mở rộng yếu tố hồi tố đ ối với các trường hợp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đến vượt mức khống chế theo quy định được chuyển toàn bộ và liên tục vào chi phí lãi vay thuần được trừ vào trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này mà chưa tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đã kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì toàn bộ 05 năm tiếp theo theo quy định xác định lỗ và chuyển lỗ của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Mới Nghị Định 132 Năm 2021 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Định 132 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết
 • Nghị Định Mới Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20: Nếu Thực Hiện Hồi Tố Sẽ Ảnh Hưởng Quyền Lợi Chung Của Xã Hội
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Tin tức online tv