Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Về Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế
 • Xử Lý Kỷ Luật Hành Chính Không Thay Cho Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự, Nếu Hành Vi Vi Phạm Đến Mức Bị Xử Lý Hình Sự
 • Công Chức Là Gì? Quyền, Nghĩa Vụ Và Vai Trò Của Công Chức?
 • Quy Trình Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy Nhà Trường?
 • Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Giáo Viên
 • Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Phạt Xe Không Chính Chủ, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Về Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Kinh Tế Trang Trại, Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh, Báo Cáo Tài Chính Khi Không Phát Sinh, Không Nộp Báo Cáo Tài Chính Phạt Bao Nhiêu, Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh Doanh Thu, Luật Giao Thông Phạt Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông Xe Không Chính Chủ Phạt Bao Nhiêu, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Về Các Nước Phát Triển, Nghị Định Xe Không Chính Chủ, Nhận Định Nào Sau Đây Không Chính Xác, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Vậy Đi Khi Tình Ta Không Còn Chi, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội Nữa Không, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quyết Định Có Đóng Dấu Giáp Lai Không, Có Quyết Định Cách Ly Tiếp Không, Quyết Định Bổ Nhiệm Không Có Thời Hạn, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2021, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2021, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch, Thiết Bị Nào Sau Đây Không Có Trong Máy Phát Thanh, Phát Hình Bằng Vô Tuyến Điện, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Sa Thải Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không, Quyết Định Xử Phạt, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính, Nhung Van De Moi Trongduong Loi Chinh Sach,xay Dung Phat Trien Van Hoa Con Nguoi,giai Quyet Van De X, Nghị Quyết 16 Ngày 10/10/2017 Bộ Chính Trị Về Phát Triển Kinh Tế Xh Các Xã Biên Giới Kết Hợp Đảm Bảo, Quyết Định Sử Phạt Hợp Đồng Kinh Tế, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, ý Nghĩa Của Quyết Định Hình Phạt, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Viết Đoạn Văn Về Bài Thơ Không Có Chuyện Gì Khó Chỉ Sợ Lòng Không Bền Đào Núi Và Lấp Biển Quyết Chí , Viết Đoạn Văn Về Bài Thơ Không Có Chuyện Gì Khó Chỉ Sợ Lòng Không Bền Đào Núi Và Lấp Biển Quyết Chí, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Lời Phát Biểu Khi Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Dàn Bài Không Có Việc Gì Khó Chỉ Sợ Lòng Không Bền Đào Núi Và Lấp Biển Quyết Chí ắt Làm Nên, Quyết Định Về Cơ Chế Hỗ Trợ Phát Triển Các Dự án Điện Mặt Trời Tại Việt Nam, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Dự Thảo Quyết Định Về Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Các Dự án Điện Mặt, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Quyết Định Về Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Bài Phát Biểu Gia Đình Chính Sách Nhân Ngày Thương Binh Liệt Sĩ, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Đơn Đăng Ký Sáng Chế Không Được Thẩm Định Nội Dung Đơn Nếu Không Có Yêu C, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính,

  Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Phạt Xe Không Chính Chủ, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Về Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Kinh Tế Trang Trại, Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh, Báo Cáo Tài Chính Khi Không Phát Sinh, Không Nộp Báo Cáo Tài Chính Phạt Bao Nhiêu, Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh Doanh Thu, Luật Giao Thông Phạt Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông Xe Không Chính Chủ Phạt Bao Nhiêu, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Về Các Nước Phát Triển, Nghị Định Xe Không Chính Chủ, Nhận Định Nào Sau Đây Không Chính Xác, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Vậy Đi Khi Tình Ta Không Còn Chi, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội Nữa Không, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quyết Định Có Đóng Dấu Giáp Lai Không, Có Quyết Định Cách Ly Tiếp Không, Quyết Định Bổ Nhiệm Không Có Thời Hạn, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2021, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Chiến Lược Phát Triển Gia Đình Việt Nam Đến Năm 2021, Tầm Nhìn 2030 – Quyết Định Số 629/qĐ-ttg Của T, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch, Thiết Bị Nào Sau Đây Không Có Trong Máy Phát Thanh, Phát Hình Bằng Vô Tuyến Điện, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Sa Thải Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không, Quyết Định Xử Phạt, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tảo Hôn Là Gì? Tảo Hôn Bị Xử Lý Như Thế Nào Theo Quy Định Của Pháp Luật?
 • Quy Định Về Xử Lý Tảo Hôn
 • Xử Phạt Hành Vi Tảo Hôn, Tổ Chức Tảo Hôn
 • Xử Lý Hành Chính Đối Với Hành Vi Tảo Hôn?
 • Xử Lý Hành Vi Tảo Hôn Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành ?
 • Nghị Định Mới Về Thừa Phát Lại

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Mới Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thừa Phát Lại
 • Nghị Định Mới Về Thể Thức Văn Bản
 • Tổng Hợp Điểm Mới Của Nghị Định 115/2020 Về Viên Chức
 • Đã Có Nghị Định Mới Về Vị Trí Việc Làm Và Số Lượng Viên Chức
 • Điểm Mới Nghị Định 115/2020 Về Tuyển Dụng, Quản Lý Viên Chức
 • Nghị Định Mới Về Thừa Phát Lại, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk, Đơn Đề Nghị Xác Đinh Ranh Giới Thửa Đất, Đề án Phát Triển Văn Phòng Thừa Phát Lại, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Thua Luat Su Cha Di Linh Co Phat Trien Dang Duoc Khong, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Mức Phạt Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Về Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt, Nghị Định Xử Phạt Đất Đai, Xử Phạt Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Rượu, Nghị Định Xử Phạt Thuốc Lá, Nghị Định Xử Phạt Nồng Độ Cồn, Nghị Định Xử Phạt Về Môi Trường, Góp ý Nghị Định Xử Phạt Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Môi Trường, Nghị Định Mới Về Xử Phạt Nồng Độ Cồn, Nghị Định Phát Ngôn, Nghị Định Phạt Bia Rượu, Nghị Định Phạt Rượu Bia, Nghị Định Phát Triển Đô Thị, Nghị Định Phạt Nồng Độ Cồn, Nghị Định Xử Phạt Về Nhãn Hàng Hóa, Nghị Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Định Phạt Uống Rượu Bia, Nghị Định Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Số 83 Xử Phạt Về Viễn Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 35 2021 Xử Phạt Lâm Nghiệp, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Thức ăn Chăn Nuôi, Nghị Định Số 34 Xử Phạt Vphc Khu Vực Biện Giới, Nghị Định Phát Hành Trái Phiếu, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Đất, Văn Bản Đề Nghị Nhận Thừa Kế, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế, Giay Đề Nghị Rút Tiền Thừa, Giấy Đề Nghị Rút Thừa Kế Của Người Đã Mất, Mau Giay De Nghi Rut Tien Thua Ke, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nghị Định Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Định Nghĩa Lũy Thừa Bậc N Của A, Mau Don Xin Xac Dinh Moc Gioi Thua Dat, Định Nghĩa Lũy Thừa, Quy Định Tách Thửa, Mẫu 04 Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Quyet Dinh 22 Ve Tach Thua, Mẫu Đơn Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Định Nghĩa Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên, Quyet Dinh 21 Tach Thua, Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Tải Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Theo Thừa Kế Pháp Luật, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật Mẫu 04, Tai Mau Giay De Nghi Rut Tien Thua Ke Theo Phap Luat, Mẩu Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Bài Thảo Luận 5 Về Quy Định Chung Về Thùa Kế, Bài Thảo Luận Thứ 5 Quy Định Chung Về Thừa Kế, Bài Thảo Luận Thứ Năm Quy Định Chung Về Thừa Kế, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Giày ủng Thua Chia Tài Sản Thừa Ke, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán., Nghị Định 96/2014/nĐ-cp Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Hoạt Động Ngân Hàng, Mẫu 02/thẻ Agribanhk Đề Nghị Phát Hành/phát Lại Thẻ Ghi Nợ Nội Địa Dành Cho Khách Hàng Trả Lương The, Bản Khai Lý Lịch Trích Ngang Dùng Để Xác Định Hàng Thừa Kế, Giấy Cam Kết Về Việc Lựa Chọn Thửa Đất Để Xác Định Diện Tích Trong Hạn Mức Đất ở, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mốc Giới Thửa Đất Tại Thực Địa, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Hiện Trạng Và Định Hướng Phát Triển Nuôi Ngao Tại Nam Định, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn,

  Nghị Định Mới Về Thừa Phát Lại, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk, Đơn Đề Nghị Xác Đinh Ranh Giới Thửa Đất, Đề án Phát Triển Văn Phòng Thừa Phát Lại, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Thua Luat Su Cha Di Linh Co Phat Trien Dang Duoc Khong, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Mức Phạt Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Về Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt, Nghị Định Xử Phạt Đất Đai, Xử Phạt Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Rượu, Nghị Định Xử Phạt Thuốc Lá, Nghị Định Xử Phạt Nồng Độ Cồn, Nghị Định Xử Phạt Về Môi Trường, Góp ý Nghị Định Xử Phạt Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Môi Trường, Nghị Định Mới Về Xử Phạt Nồng Độ Cồn, Nghị Định Phát Ngôn, Nghị Định Phạt Bia Rượu, Nghị Định Phạt Rượu Bia, Nghị Định Phát Triển Đô Thị, Nghị Định Phạt Nồng Độ Cồn, Nghị Định Xử Phạt Về Nhãn Hàng Hóa, Nghị Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Định Phạt Uống Rượu Bia, Nghị Định Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Số 83 Xử Phạt Về Viễn Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 35 2021 Xử Phạt Lâm Nghiệp, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Thức ăn Chăn Nuôi, Nghị Định Số 34 Xử Phạt Vphc Khu Vực Biện Giới, Nghị Định Phát Hành Trái Phiếu, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Đất, Văn Bản Đề Nghị Nhận Thừa Kế, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 08/2020: Nhiều Điểm Mới Khi Áp Dụng Thừa Phát Lại Trên Cả Nước
 • Dự Thảo Nghị Định Mới Về Thừa Phát Lại: Mở Rộng Địa Bàn Lập Vi Bằng
 • Những Quy Định Mới Về Thuế 2021
 • Những Chính Sách Thuế
 • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Và Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn
 • Nghị Định Mới Lại Quyết Phạt Xe Không Chính Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Mới Về Ppp: Bước Tiến Nửa Vời
 • Nghị Định Ppp: Nhà Đầu Tư Có Thể Chuyển Nhượng Một Phần Hoặc Toàn Bộ Quyền Và Nghĩa Vụ Theo Hợp Đồng Dự Án
 • Sẽ Có Nghị Định Mới Về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp
 • Đã Có Nghị Định Mới Về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp
 • Theo đó, từ 1/1/2014, mức phạt cho hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên 35km/h; đi ngược chiều trên đường cao tốc sẽ giảm còn từ 7-8 triệu đồng (hiện tại 8-10 triệu). Cùng nhóm với mức phạt này là hành vi điều khiển ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn quá 50 đến 80 miligam/100ml máu hoặc quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

  CSGT tỉnh Bắc Ninh lập biên bản xe mô tô vi phạm trên quốc lộ 1B.

  Đặc biệt, nhiều kiến nghị của chủ xe, lái xe vận tải cũng đã được đáp ứng khi mức phạt người điều khiển ô tô chở khách không gắn hộp đen hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động đã giảm từ 2-3 triệu xuống còn 1-2 triệu đồng…

  Với người đi xe đạp, nếu đi không đúng phần đường quy định… mức phạt giảm còn 50.000 – 60.000 đồng. Lý giải về việc giảm một số mức phạt so với trước, ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông vận tải) cho biết khi trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, Bộ Giao thông vận tải nhất quán quan điểm mức xử phạt phải phù hợp, khả thi. Giảm mức phạt với một số hành vi nhưng tập trung tăng cường việc nâng cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, siết chặt quản lý vận tải sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Các chế tài đối với chủ doanh nghiệp và lái xe được quy định rõ. Mức phạt của tổ chức cao gấp đôi cá nhân, để nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp.

  Sử dụng ma túy khi lái xe sẽ bị tước giấy phép lái xe

  Theo Nghị định, người điều khiển xe ô tô trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) 24 tháng (trong trường hợp có GPLX), hoặc phạt tiền từ 8-10 triệu đồng (trong trường hợp không có GPLX hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng). Mức phạt này với người lái xe máy, xe máy điện là 2-3 triệu đồng.

  Nghị định 171 cũng quy định lái xe vận chuyển hàng trên xe không được chằng buộc chắc chắn; xếp hàng trên nóc buồng lái; xếp hàng làm lệch xe sẽ bị phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng… Các hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng gồm: Chở hàng vượt trọng tải thiết kế từ 10 – 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn và từ 5 – 30% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên (kể cả rơ – moóc và sơ-mi rơ-moóc); chở người trên thùng xe trái quy định; để người ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy; điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc Giấy vận tải theo quy định, trừ xe taxi tải…

  Từ 1/1/2015, xử phạt xe không chính chủ

  Từ ngày 1/1/2015, hành vi không sang tên đổi chủ ô tô khi mua, được tặng cho, được thừa kế… (không chính chủ) sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, 2-4 triệu đồng đối với tổ chức. Mức tương tự nếu không sang tên đổi chủ xe máy là từ 100.000 – 200.000 đồng và từ 200.000- 400.000 đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xe Không Chính Chủ Phạt 8 Triệu: Đi Xe Của Bố Mẹ, Vợ Chồng Có Bị Phạt Hay Không?
 • Xe Không Chính Chủ Bị Phạt Bao Nhiêu Theo Nghị Định 100/2019?
 • Nghị Định Mới Quyết Phạt Xe Không Chính Chủ
 • Xem Chi Tiết Nghị Định 100 Mới Phạt Nồng Độ Cồn Và Lái Xe Máy, Xe Đạp Điện
 • Phỏng Vấn Trực Tuyến Về Mức Xử Phạt Vi Phạm Nồng Độ Cồn Mới
 • Nghị Định Mới Quyết Phạt Xe Không Chính Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xe Không Chính Chủ Bị Phạt Bao Nhiêu Theo Nghị Định 100/2019?
 • Xe Không Chính Chủ Phạt 8 Triệu: Đi Xe Của Bố Mẹ, Vợ Chồng Có Bị Phạt Hay Không?
 • Nghị Định Mới Lại Quyết Phạt Xe Không Chính Chủ
 • Nghị Định Mới Về Ppp: Bước Tiến Nửa Vời
 • Nghị Định Ppp: Nhà Đầu Tư Có Thể Chuyển Nhượng Một Phần Hoặc Toàn Bộ Quyền Và Nghĩa Vụ Theo Hợp Đồng Dự Án
 • Từ ngày 1/1/2015, hành vi không sang tên đổi chủ ô tô khi mua, được tặng cho, được thừa kế… (không chính chủ) sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, 2-4 triệu đồng đối với tổ chức.

  Nghị định 171/2013/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định 34, Nghị định 71 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt.

  Giảm 50% mức phạt lái xe để “lỗi” hộp đen

  Theo đó, từ 1/1/2014, mức phạt cho hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên 35km/h; đi ngược chiều trên đường cao tốc sẽ giảm còn từ 7-8 triệu đồng (hiện tại 8-10 triệu). Cùng nhóm với mức phạt này là hành vi điều khiển ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn quá 50 đến 80 miligam/100ml máu hoặc quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

  Nghị định mới lại quyết phạt xe không chính chủ – CSGT tỉnh Bắc Ninh lập biên bản xe mô tô vi phạm trên quốc lộ 1B.

  Đặc biệt, nhiều kiến nghị của chủ xe, lái xe vận tải cũng đã được đáp ứng khi mức phạt người điều khiển ô tô chở khách không gắn hộp đen hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động đã giảm từ 2-3 triệu xuống còn 1-2 triệu đồng…

  Với người đi xe đạp, nếu đi không đúng phần đường quy định… mức phạt giảm còn 50.000 – 60.000 đồng. Lý giải về việc giảm một số mức phạt so với trước, ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông vận tải) cho biết khi trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, Bộ Giao thông vận tải nhất quán quan điểm mức xử phạt phải phù hợp, khả thi. Giảm mức phạt với một số hành vi nhưng tập trung tăng cường việc nâng cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, siết chặt quản lý vận tải sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Các chế tài đối với chủ doanh nghiệp và lái xe được quy định rõ. Mức phạt của tổ chức cao gấp đôi cá nhân, để nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp.

  Sử dụng ma túy khi lái xe sẽ bị tước giấy phép lái xe

  Theo Nghị định, người điều khiển xe ô tô trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) 24 tháng (trong trường hợp có GPLX), hoặc phạt tiền từ 8-10 triệu đồng (trong trường hợp không có GPLX hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng). Mức phạt này với người lái xe máy, xe máy điện là 2-3 triệu đồng.

  Nghị định 171 cũng quy định lái xe vận chuyển hàng trên xe không được chằng buộc chắc chắn; xếp hàng trên nóc buồng lái; xếp hàng làm lệch xe sẽ bị phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng… Các hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng gồm: Chở hàng vượt trọng tải thiết kế từ 10 – 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn và từ 5 – 30% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên (kể cả rơ – moóc và sơ-mi rơ-moóc); chở người trên thùng xe trái quy định; để người ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy; điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc Giấy vận tải theo quy định, trừ xe taxi tải…

  Từ 1/1/2015, xử phạt xe không chính chủ

  Từ ngày 1/1/2015, hành vi không sang tên đổi chủ ô tô khi mua, được tặng cho, được thừa kế… (không chính chủ) sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, 2-4 triệu đồng đối với tổ chức. Mức tương tự nếu không sang tên đổi chủ xe máy là từ 100.000 – 200.000 đồng và từ 200.000- 400.000 đồng.

  http://phuongdongauto.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Chi Tiết Nghị Định 100 Mới Phạt Nồng Độ Cồn Và Lái Xe Máy, Xe Đạp Điện
 • Phỏng Vấn Trực Tuyến Về Mức Xử Phạt Vi Phạm Nồng Độ Cồn Mới
 • Nghị Định Xử Phạt Nồng Độ Cồn
 • Nghị Định Phạt Nồng Độ Cồn
 • Nghị Định Mới Về Xử Phạt Nồng Độ Cồn
 • Làm Sao Để Tự Tính Phí Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Của Mình Chính Xác?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lối Đi Nào Cho Thủ Tục Bảo Hộ Logo Thương Hiệu Hiệu Quả Nhất?
 • Lệ Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Thương Hiệu Độc Quyền Tại Thị Trường Việt Nam
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Của Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Làm Cách Nào Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế?
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Là Gì?
 • Nắm chắc chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp bạn tự tin hơn để có thể tiến hành thủ tục bảo hộ tài sản sở hữu công nghiệp đặc biệt này của mình! Để biết chính xác mức phí mà bạn phải bỏ ra, hãy tham khảo thật kỹ các thông tin chi tiết mà Phan Law cung cấp ngay trong bài viết dưới đây nhé! Ngoài ra, Phan Law cũng xin chia sẻ thêm một số kinh nghiệm tiến hành thủ tục để bạn đọc có thể tham khảo.

  Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền thương hiệu năm 2021.

  Khi bạn nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ, bộ hồ sơ của bạn phải đi kèm với chứng từ nộp phí và lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Mức lệ phí đăng ký này được quy định cụ thể tùy theo hình thức nộp đơn mà bạn chọn, thường sẽ giao động trong khoảng 100.000VNĐ đến 150.000VNĐ. Việc chọn hình thức nộp đơn (trực tiếp, trực tuyến hay gián tiếp) cũng sẽ ảnh hưởng đến cách thức đóng và lấy chứng từ của bạn.

  Chi phí chính cho việc bảo hộ sẽ dựa trên số nhóm sản phẩm, dịch vụ và số sản phẩm dịch vụ trong một nhóm sử dụng nhãn hiệu thương hiệu đang được đăng ký bảo hộ. Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành tính phí dựa trên mốc là 06 sản phẩm/dịch vụ trên 01 nhóm; cứ mỗi sản phẩm/dịch vụ phát sinh bạn sẽ phải nộp thêm phí đăng ký!

  Các chi phí khác như: Lệ phí thẩm tra, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, phí gia hạn, phí yêu cầu quyền ưu tiên…. sẽ là những loại chi phí mà bạn có thể kiểm soát được bằng nhiều cách khác nhau!

  Kiểm soát chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

  Để tránh phát sinh những loại chi phí không cần thiết làm gia tăng chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền thương hiệu của bạn, Phan Law xin chia sẻ một số lưu ý sau khi tiến hành thủ tục đăng ký.

  Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị thật hoàn hảo bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu thương hiệu của mình: danh mục nhóm sản phẩm dịch vụ, giấy tờ hồ sơ theo quy định, kiểm tra trước tỷ lệ thành công của bộ hồ sơ đăng ký..

  Thứ hai, trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Nếu bạn chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm, hãy cân nhắc để tìm một đơn vị chuyên gia phù hợp đồng hành cùng bạn tiến hành loại thủ tục này.

  Thứ ba, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ có đủ thời gian và kiên trì để theo sát quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ kéo dài đến 18 tháng!

  Tóm lại, với mỗi thương hiệu đều cần có những bí quyết riêng để bảo hộ thành công và tiết kiệm chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin cụ thể liên quan đến thương hiệu của mình thông qua các bài viết trên website

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?
 • Những Lưu Ý Làm Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Thuật Ngữ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Khi Nào Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền?
 • Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Tự Tính Phí Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Của Mình Chính Xác?
 • Lối Đi Nào Cho Thủ Tục Bảo Hộ Logo Thương Hiệu Hiệu Quả Nhất?
 • Lệ Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Thương Hiệu Độc Quyền Tại Thị Trường Việt Nam
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Của Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Làm Cách Nào Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế?
 • Hiện tại nhu cầu đăng ký nhãn hiệu không còn đơn giản là mong muốn xác nhận phạm vi trong một quốc gia. Giờ đây nhu cầu này còn được mở rộng ra thêm thông qua hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

  Tuy nhiên nếu đăng ký nhãn hiệu Việt Nam đã trở nên quá quen thuộc thì đăng ký nhãn hiệu quốc tế lại khá xa lạ với phần lớn doanh nghiệp. Vì thông thường đây chỉ là thủ tục dành riêng cho những doanh nghiệp có xu hướng phát triển ra thị trường thế giới.

  Chính vì vậy mà một bộ phận chưa hiểu về khái niệm hay đặc trưng của đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì? Để hiểu hơn về vấn đề này,  bạn có thể tham khảo một số thông tin cơ bản trong bài viết sau đây.

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì ?

  Nếu đăng ký nhãn hiệu thông thường là việc xác nhận phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đó đối với các sản phẩm dịch vụ trong phạm vi đất nước sở tại tức Việt Nam. Thì giờ đây đăng ký nhãn hiệu quốc tế cũng thực hiện chức năng là bảo hộ tương tự nhưng ở một phạm vi của đất nước khác Việt Nam. Vì theo định hướng phát triển thì đây chính là thị trường hoạt động kinh doanh theo ý muốn của doanh nghiệp.

  Quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ dựa trên chính điều kiện của cách thức đã lựa chọn.Chẳng hạn như với việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid thì người có quyền đăng ký là người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Còn với việc áp dụng Nghị định thư Madrid thì chỉ cần có giấy chứng nhận hoặc chỉ mới nộp đơn đăng ký tại Việt Nam.

  Các hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Hầu hết bất kỳ một doanh nghiệp nào khi muốn phát triển nhãn hiệu của mình thông qua cách đăng ký này đều sẽ có những nhận định và lựa chọn cách thức phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Có tất cả 3 cách thức để người thực hiện có thể xem xét lựa chọn, bao gồm:

  – Đăng ký trực tiếp tại quốc gia theo định hướng phát triển

  – Đăng ký theo Thỏa ước Madrid

  – Đăng ký theo Nghị định thư Madrid

  Với những thông tin mà Phan Law Vietnam trình bày cụ thể như trên hẳn là bạn đã nắm được những đặc trưng cơ bản của đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì ? Những kiến thức này phần nào giúp bạn hình dung được về quy trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

  Vì công việc này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc phát triển phạm vi của thương hiệu ra thị trường quốc tế. Chính vì vậy mà từ thủ tục cho đến từng công đoạn trong quy trình này đều phải thực sự chính xác và đảm bảo đúng tính chất của nó.

  Để được hỗ trợ thêm trong quy trình này nhằm tránh  những sai phạm thì bạn có thể tìm hiểu cách thức đăng ký của Phan Law Vietnam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lưu Ý Làm Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Thuật Ngữ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Khi Nào Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền?
 • Những Lợi Ích To Lớn Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
 • Khi Nào Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Thuật Ngữ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì?
 • Những Lưu Ý Làm Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?
 • Làm Sao Để Tự Tính Phí Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Của Mình Chính Xác?
 • Với nhiều doanh nghiệp mới bắt đầu những bước đầu tiên trong hoạt động kinh doanh tất nhiên sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên chắc có lẽ doanh nghiệp nào cũng đã từng nghe qua thuật ngữ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền.

  Có thể chủ doanh nghiệp đã biết đây không phải là một thủ tục pháp lý bắt buộc nhưng vì thị trường kinh doanh đồi hỏi. Chính vì thế mà mỗi doanh nghiệp đều tự nguyện tiến hành quy trình này một cách tỉ mỉ.

  Tuy nhiên chỉ có một vấn đề tạo nên nhiều sự tranh cãi giữa những người thực hiện chính là thời điểm thích hợp để thực hiện thủ tục này. Vậy khi nào thì chủ sở hữu nên thực hiện quy trình này để đảm bảo cho các quyền lợi liên quan đến nhãn hiệu ?

  Ưu điểm của việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền

  Đây được xem như một cơ chế bảo hộ chặt chẽ nhất cho tài sản trí tuệ là nhãn hiệu của sản phẩm mà doanh nghiệp là chủ sở hữu. Mức độ bảo hộ đi kèm cũng cực kỳ nghiêm ngặt khi mà chỉ cần một nhãn hiệu khác có chữa bất kỳ một đặc điểm nào được xem là tương tự đề xem như vi phạm. Không nhất thiết phải có sự giống nhiều tuyệt đối giữa 2 nhãn hiệu mà chủ của nhãn hiệu đăng ký trước vẫn được đảm bảo.

  Chưa kể giấy chứng nhận có được từ việc đăng ký cũng là cơ sở xây dựng nên lòng tin, uy tín của doanh nghiệp với người tiêu dùng cũng như đối tác kinh doanh của mình.

  Đồng thời loại văn bằng bảo hộ này cũng à tài liệu có giá trị pháp lý cao nhất trong việc chứng minh được quyền lợi của chủ sở hữu bị xâm phạm khi có các hành vi làm giả, làm nhái, giả danh nhãn hiệu.

  Thời điểm thích hợp để đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền

  Chính những ưu điểm mà việc làm này mang lại đã khiến cho việc bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm trở thành cơ sở, tiền đề cho chính sự phát triển dài lâu của doanh nghiệp. Tiền đề nhanh chóng được khẳng định sẽ góp phần rút ngắn thời gian phát triển sau đó.

  Chính vì vậy mà doanh nghiệp phải nên nhanh chóng tạo ra tiền đề này cho mình bằng việc đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt. Thông thường thì một chủ sở hữu sẽ thực hiện công đoạn ngay khi vừa có cho mình một nhãn hiệu độc đáo. Việc này cũng tránh tình trạng nhãn hiệu bị đánh cắp và đăng ký trước chính chủ sở hữu thật sự.

  Sự quan trọng của đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền có tác động rất lớn đến hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc chọn thời điểm thích hợp để thực hiện quy trình này cũng phần nào có sức ảnh hưởng.

  Tốt nhất là ngay từ khi có cho mình nhãn hiệu thì chủ sở hữu hãy nhanh tiến hành công việc này để quyền lợi của mình được đảm bảo càng sớm càng tốt. Người thực hiện ngoài việc đăng ký sớm thì bạn cũng cần phải tìm hiểu thật kỹ về quy trình này để tiến hành chính xác nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lợi Ích To Lớn Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
 • Bạn Đã Biết Cách Đăng Ký Nhãn Hiệu Online Chưa?
 • Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Và Một Số Lưu Ý
 • ★ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Cá Nhân Hay Doanh Nghiệp?
 • Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Việt Nam Cho Nhãn Hiệu Nước Ngoài
 • Các Quy Định Và Kiến Thức Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Việt Nam Cho Nhãn Hiệu Nước Ngoài
 • ★ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Cá Nhân Hay Doanh Nghiệp?
 • Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Và Một Số Lưu Ý
 • Bạn Đã Biết Cách Đăng Ký Nhãn Hiệu Online Chưa?
 • Những Lợi Ích To Lớn Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
 • Đăng ký nhãn hiệu là gì? Pháp luật quy định như thế nào về việc đăng ký này? Doanh nghiệp có cần phải bắt buộc thực hiện đăng ký hay không? Đây là những câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức đang có ý định thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Đừng lo lắng bài viết sau đây, Phan Law sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc này của quý khách hàng.

  Đăng ký nhãn hiệu là gì và pháp luật có bắt buộc thực hiện không?

  Không có quy định pháp luật nào định nghĩa đăng ký nhãn hiệu là gì. Đây được hiểu là thủ tục mà các cá nhân, tổ chức thực hiện nhằm được pháp luật công nhận vào có cơ chế bảo hộ nhãn hiệu của mình. Cơ quan có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận được và cấp văn bằng bảo hộ ở đây chính là Cục sở hữu trí tuệ.

  Đồng thời, việc đăng ký nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên để nhận được sự bảo hộ của Nhà nước thì đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc phải thực hiện. Việc đăng ký mang lại rất nhiều lợi ích dài hạn cho quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

  Chưa kể, những rủi ro phát sinh không lường trước được như tranh chấp nhãn hiệu thì văn bằng bảo hộ chính là bằng chứng lợi hại nhất để giải quyết tranh chấp.

  Pháp luật quy định về đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

  Sau khi tìm hiểu về khái niệm đăng ký nhãn hiệu là gì cũng như biết được pháp luật có bắt buộc thực hiện đăng ký hay không thì hẳn bạn đã đưa ra được quyết định là có nên thực hiện thủ tục này hay không. Dù không bắt buộc, nhưng đăng ký nhãn hiệu luôn được khuyến khích thực hiện bởi hiệu quả tuyệt vời mà nó đem lại.

  Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

  Để được cấp văn bằng bảo hộ bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau nộp tại Cục sở hữu trí tuệ:

  • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu do Cục SHTT ban hành;
  • Mẫu nhãn hiệu dự định gắn trên hàng hóa, dịch vụ;
  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức);
  • Giấy ủy quyền nộp đơn;
  • Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận còn phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (nếu cần);
  • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp của người khác (nếu cần);
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

  Lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bạn cần lưu ý những điểm sau để đảm bảo khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu:

  • Tra cứu trước khi đăng ký để có điều chỉnh phù hợp, tăng khả năng được bảo hộ;
  • Giai đoạn xét nghiệm đơn tại Cục có thể kéo dài từ 18-24 tháng, bạn nhớ theo dõi đơn liên tục để phản hồi, sửa đổi kịp thời để được cấp văn bằng bảo hộ đúng hạn;
  • Bạn có thể tự nộp đơn hoặc nộp đơn thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp, tuy nhiên nếu chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực nhãn hiệu thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nộp đơn qua đại diện là hình thức được khuyến khích sử dụng.

  Hy vọng từ bài viết này Phan Law đã giải đáp được thắc mắc đăng ký nhãn hiệu là gì cũng như đưa ra được một số thông tin hữu ích đến cho bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, do đó nếu có nhu cầu đăng ký và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn sơ bộ cho bạn về mọi liên quan một cách chi tiết nhất nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Phần Mềm Có Khó Không
 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền Là Bao Nhiêu?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Tính Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Phần Mềm Có Khó Không
 • Các Quy Định Và Kiến Thức Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Là Gì
 • Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Việt Nam Cho Nhãn Hiệu Nước Ngoài
 • ★ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Cá Nhân Hay Doanh Nghiệp?
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu luôn là tài liệu phải nộp bắt buộc tại Cục sở hữu trí tuệ khi quý khách hàng muốn được cấp văn bằng bảo hộ. Các thông tin trong tờ khai chính là cơ sở để Cục xét nghiệm đơn và đưa ra thông báo có chấp nhận đơn hay không.

  Chính vì lẽ đó, bạn cần phải rất cẩn thận trong việc soạn thảo đơn. Sau đây, Phan Law sẽ hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu một cách chính xác nhất nhé.

  Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu chính xác nhất

  Tờ khai đăng ký bắt buộc phải làm theo mẫu do Cục sở hữu trí tuệ ban hành. Người nộp đơn bắt buộc phải sử dụng mẫu này và điền đúng theo hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định. Cụ thể như sau:

  Quy định về mẫu nhãn hiệu và cách mô tả nhãn hiệu

  Mẫu nhãn hiệu dán trong tờ khai phải có kích thước không lớn hơn 8x8cm, có thể là nhãn hiệu trắng đen hoặc in màu.

  Khi mô tả nhãn hiệu cần lưu ý rằng nếu nhãn hiệu có màu sắc phải chỉ rõ màu sắc cụ thể là màu nào, trường hợp trắng đen cũng phải nêu rõ phần nào màu trắng và phẩn nào màu đen.

  Về cấu tạo nhãn hiệu, phải mô tả lần lượt theo từng yếu tố cấu thành của nhãn hiệu (phần hình, phần chữ). Về trật tự sắp xếp thì từ trong, ngoài, trên, dưới, bên phải, bên trái, lồng vào nhau. Nếu nhãn hiệu có ý nghĩa cũng phải mô tả chi tiết về ý nghĩa đó.

  Về chủ đơn đăng ký nhãn hiệu và người đại diện nộp đơn

  Tùy thuộc vào chủ đơn là cá nhân hay tổ chức mà bạn phải điền thông tin cho phù hợp:

  • Nếu là cá nhân: Ghi thông tin theo CMND
  • Nếu là tổ chức: Ghi theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập.

  Trường hợp nếu bạn sử dụng dịch vụ của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì tại mục người nộp đơn điền tên, địa chỉ, mã số của Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

  Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu chính xác nhất

  Về danh mục hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu và phí lệ, phí

  Cần phải phân loại hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu theo Bảng phân loại theo thỏa ước Nice 11. Cách điền vào mục này như sau:

  • Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế Ni-xơ;
  • Sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm;
  • Kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đó.

  Từ số nhóm và số lượng hàng hóa, dịch vụ trong mỗi nhóm mà bạn phải tự điền phí và lệ phí mà mình phải nộp. Bạn có thể tham khảo tại thông tư 263/2013/TT-BTC để xác định số tiền cụ thể.

  Nên nhờ tư vấn và hỗ trợ của tổ chức đại diện SHTT khi đăng ký nhãn hiệu

  Pháp luật cho phép bạn tự mình thực hiện thủ tục đăng ký. Do đó, sau khi nghiên cứu kĩ các hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu bạn có thể soạn thảo và nộp đơn đăng ký. Tuy nhiên, lưu ý rằng vì chưa có kinh nghiệm nên dù đã tìm hiểu cẩn thận về các hướng dẫn này sai sót xảy ra là điều không tránh khỏi.

  Việc phát sinh sai sót sẽ làm chậm lại thủ tục được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của bạn. Do đó, việc nhờ sự tư vấn của tổ chức đại diện SHTT giúp quy trình đăng ký diễn ra suôn sẻ là phương pháp tối ưu nhất.

  Đến với Phan Law, chúng tôi sẽ hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu đến bạn một cách chi tiết nhất. Đồng thời, tư vấn cho bạn những sai sót thường gặp khi điền đơn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và tư vấn cho bạn từng vấn đề vướng mắc cụ thể nhất nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền Là Bao Nhiêu?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Tính Như Thế Nào?
 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu 2021 Và Cách Khai Đơn Dành Cho Doanh Nghiệp
 • ★ Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Dạng Giải Pháp Hữu Ích
 • Bộ Mỹ Phẩm Whoo Hàn Quốc – Mỹ Phẩm Đông Y Tốt Cho Làn Da
 • ★ Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Dạng Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu 2021 Và Cách Khai Đơn Dành Cho Doanh Nghiệp
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể Tính Như Thế Nào?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền Là Bao Nhiêu?
 • Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chính Xác Nhất
 • Bảo Hộ Bản Quyền Tác Phẩm Cá Nhân Như Thế Nào?
 • Đối với một sáng chế được tạo ra, chủ sở hữu có thể đăng ký theo 2 dạng hình thức khác nhau. Ngoài việc sáng chế được đăng ký theo bằng độc quyền thì còn có thể đăng ký dưới dạng một giải pháp hữu ích. Hình thức được sử dụng nhiều hơn chính là hình thức thứ 2.

  Chính vì vậy mà những vấn đề liên quan đến hình thức này khá được quan tâm. Trong đó khía cạnh được đặt lên hàng đầu chính là phí đăng ký bảo hộ sáng chế. Bất cứ công tác nào có dự định tiến hành thì người ta đều lưu tâm đến chi phí nhãn hiệu nhiều hơn. Và việc đăng ký bảo hộ cho một sáng chế mới hình thành cũng là điều không ngoại lệ.

  Các khoản phí đăng ký bảo hộ sáng chế theo quy định

  Thông tư số 22/2009/TT – BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm quy định về các khoản phí phải nộp trong quá trình đăng ký bảo hộ cho một sáng chế. Để được cấp văn bằng bảo hộ cho một sáng chế bất kỳ, người thực hiện phải nộp các khoản phí này theo quy định.

  Một quy trình bảo hộ cho sáng chế hoàn chỉnh sẽ phải nộp các khoản phí bao gồm:

  – Lệ phí nộp đơn cho mỗi điểm độc lập từ thứ hai trở đi

  – Lệ phí công bố đơn

  – Lệ phí xét nghiệm nội dung cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi

  – Lệ phí tra cứu thông tin phục vụ xét nghiệm cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập tiếp theo

  – Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ từ điểm độc lập thứ hai, mỗi điểm

  – Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ

  – Lệ phí công bố quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

  Các yếu tố tác động đến mức phí đăng ký bảo hộ sáng chế

  Một quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ chia ra nhiều giai đoạn để nộp từng khoản phí phù hợp. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng nộp cùng một mức phí khác nhau dù có định mức chung cho từng loại phí. Chẳng hạn với một sáng chế có bản mô tả dưới 5 trang thì mức phí nộp sẽ thấp hơn so với một sáng chế có bản mô tả từ trang thứ 6 trở đi.

  Một yếu tố khác có liên quan chính là phương tiện thể hiện các tài liệu có trong đơn đăng ký. Nếu tài liệu dạng giấy thì mức phí sẽ khác còn tài liệu thể hiện dưới dạng điện tử thì sẽ khác.

  Bên cạnh đó nếu một đơn đăng ký sáng chế có từ 2 hình vẽ thì từ hình vẽ thứ 2 người thực hiện phải nộp các mức phí theo quy định. Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng chính là số lượng điểm độc lập.

  Vai trò của việc đăng ký bảo hộ khi có một sáng chế ra đời là điều không thể phủ nhận. Chính vì thế đừng chần chờ mà hãy nhanh chóng quyết định tiến hành công tác này. Tuy nhiên không phải vì thế mà bỏ qua các yếu tố quan trọng như chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế.

  Vậy nên hãy liên hệ ngay với Phan Law Vietnam để được tư vấn và có một giải pháp mang tính pháp lý hiệu quả nhưng tiết kiệm. Đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng để đồng hành cùng với sáng chế của bạn. Hãy để Phan Law Vietnam mang lại những điều tốt nhất cho bạn và cho chính sáng chế của mình.

  ~~~

  Thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu nước ngoài tại Việt Nam

  Rượu là một loại đồ uống chứa cồn, có lợi cho đường tiêu hóa, tim mạch và giúp an thần khi dùng ở mức vừa phải, đúng cách. Thị trường rượu ngoại của Việt Nam đang có sự phát triển không nhỏ.

  Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến chất lượng, thành phần và xuất xứ của các loại rượu. Do đó giải pháp để ngăn ngừa tình trạng làm hàng nhái kém chất lượng chính là đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

  Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu:

  Cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu tại Việt Nam có thể phân thành hai trường hợp:

  Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nếu muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì có thể nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua đại diện hợp pháp là các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

  Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  Trong trường hợp cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, phải nộp hồ sơ đăng ký phải thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

  Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bao gồm

  –         Tên đầy đủ và địa chỉ, ĐT của người nộp đơn.

  –         Mẫu nhãn hiệu dự định bảo hộ;

  –         Danh mục hàng hoá và/ hoặc dịch vụ của đơn.

  –         Giấy ủy quyền trong trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ.

  Hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu nước ngoài tại Việt Nam

  Hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt. Cục Sở hữu trí tuệ xử lý hồ sơ đăng ký theo trình tự sau đây:

  –         Thời gian thẩm định về mặt hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

  –         Thời gian công bố đơn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

  –         Thời gian thẩm định nội dung là  8 tháng kể từ ngày công bố đơn.

  –         Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

  Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ thường kéo dài hơn rất nhiều, từ 16 đến 18 tháng

  Phan Law Vietnam là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ cung cấp dịch vụ tốt nhất

  Phan Law Vietnam tự hào là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu tốt nhất cho quý khách hàng. Nếu có thắc mắc về vấn đề đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ để được tư vấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Mỹ Phẩm Whoo Hàn Quốc – Mỹ Phẩm Đông Y Tốt Cho Làn Da
 • Giới Thiệu Mỹ Phẩm Whoo Dành Cho Da Nhờn
 • Mỹ Phẩm Whoo Của Hàn Quốc – Những Điều Cần Biết
 • ★ Mỹ Phẩm Whoo Có Dùng Được Cho Bà Bầu Hay Không?
 • Rượu Vang Đà Lạt Export – Lựa Chọn Hợp Lí Dành Cho Bạn
 • Tin tức online tv