Top 14 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng Thang Bảng Lương / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Athena4me.com

Cách Xây Dựng Thang Bảng Lương Năm 2022 Mới Nhất / 2023

Thủ tục đăng ký thang bảng lương năm 2020 mới nhất

Thủ tục đăng ký thang bảng lương, nguyên tắc xây dựng thang bảng lương như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2020 mới nhất để đóng BHXH theo các văn bản mới nhất hiện nay.

Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Nghị định 90/2019/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

3. của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

5. Thang lương, bảng lương và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải

DN dưới 10 lao động miễn gửi Thang bảng lương cho Phòng LĐTBXH:

được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

(Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018)

a, Nếu làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu (áp dụng cho công việc hoặc chức danh giản đơn nhất) để ghi vào bậc 1: 4.420.000

b) Nếu làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng .

c) Nếu làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động ; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

– Những doanh nhgiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động Thương binh xã hội quận, huyện nơi Doanh nghiệp đóng địa bàn.

– Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp nhé.

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ 1 mẫu thang bảng lương để các bạn tham khảo.

– Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có

– Làm 2 bộ để đi nộp nhé và phải đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

Chú ý: Tùy từng nơi mà có thể yêu cầu như sau: Người lập mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại vào, và phải trực tiếp đi nộp (Ai làm thì người đó phải đi nộp + Kèm theo CMT bản gốc)

– Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi đến Phòng Lao động Thương binh xã hội Quận (Huyện) nơi Doanh nghiệp hoạt động.

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp quận, huyện

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG

THANG BẢNG LƯƠNG

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

– Ngoài ra, khi có những Luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

Hồ Sơ Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022 Theo Mẫu Mới Nhất / 2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

QUY ĐỊNH (V/v: tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với  chức danh trong công ty)

-  Căn cứ vào Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 theo hướng dẫn của Chính Phủ. -  Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty. 1/ Công ty quy định tiêu chuẩn trừng chức danh trong công ty như sau.  

STT

Chức danh

Trình độ

Công việc phải làm

1

Giám đốc

– Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm. sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo. – Là người đại diện theo pháp luật của công ty, có đủ năng lực hành vi nhân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của luật doanh nghiêp….

Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với công ty về việc triển khai chiến lược kinh doanh , hệ thống quản lý và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

2

Phó giám đốc

 - Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm. sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo.

– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

– Sử dụng tốt Tiếng Anh. Thành thạo Microsoft Ofice và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

– Có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục, trình bày, đào tạo, huấn luyện.

– Có kỹ năng quản lý. 

– Tự tin, chững chạc, phong thái chuyên nghiệp.

– Nhạy bén trong đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh.

– Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác.

 - Chịu trách nhiệm chung về điều hành, giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh, marketing.

– Tham mưu, đề xuất những chính sách, chế độ đối với thị trường, khách hàng, dịch vụ sau bán hàng cho Giám đốc đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong sản xuất, kinh doanh.

– Hoạch định và thực hiện phát triển nguồn nhân lực trong kinh doanh. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo và quản lý nghiệp vụ kinh doanh trong toàn Công ty.

 

3

Kế toán trưởng

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán. – Có chứng chỉ kế toán trưởng – Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. – Thành thạo tin học văn phòng

– Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế toán của công ty. – Giải quyết các công việc được giám đốc ủy quyền…

4

Kế Toán Viên

– Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán.

– Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán tổng hợp.

– Chịu được áp lực công việc cɑo.

– Nhɑnh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.

– Giɑo tiếp tốt – Trung thực, cận thận.

– Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Thực hiện và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán.

– Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán Thuế theo qui định.

– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Trưởng.

5

Nhân viên

Kinh doanh

– Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

– Thành thạo Vi tính văn phòng.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

– Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm.

– Tìm kiếm các thông tin về khách hàng. 

– Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về dịch vụ của công ty.

– Chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ.

 

6

Nhân viên Văn Phòng

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành nghề phù hợp với công việc được đảm nhận…. – Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt – Thành thạo tin học văn phòng

Làm việc theo sự phân công trực tiếp của giám đốc….

  2/ Chế độ nâng lương -         Khi người lao động làm việc trong công ty từ 01 năm trở lên được công ty xét duyệt nâng lương. -         Tiêu chuẩn nâng bậc:

+ Có ít nhất 01 năm làm việc tại công ty. + Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên + Hoàn thành tốt các công việc được giao

-         Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, hàng năm ban giám đốc công ty tổ chức xét duyệt nâng lương. Thời hạn nâng lương đúng, trước hoặc có thế chậm lại phụ thuộc và yếu tố năng lực công tác và mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân. -         Những người có sang kiến chất lượng đem lại lợi ích đáng kế cho công ty sẽ được xét nâng lương trước thời hạn.

 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

Cách Xây Dựng Thang Bảng Lương Năm 2022 / 2023

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2020

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2020, hồ sơ thủ tục đăng ký thang bảng lương mới nhất cho Doanh nghiệp, các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP và 90/2019/NĐ-CP, 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Theo điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

– Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

– Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. – Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.

– Theo Nghị đinh 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đã tăng lên và cũng theo NĐ này thì yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động.

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề ( kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

; Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% – Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

– Nếu NV kỹ thuật làm việc độc hại, thì mức lương tối thiểu là:

4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870

4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458

– Mức tiền lương tháng tham gia BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động ( Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

– Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

– Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. (Mẫu này là Biên bản thông qua Thang bảng lương)

Thủ tục Gửi thang bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Nơi nộp hồ sơ Thang bảng lương: – Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi Phòng Lao động Thương binh xã hội Quận (Huyện) nơi DN đóng địa bàn.Lưu ý : Đối với những DN mới thành lập để nộp được Thang bảng lương cho Phòng lao động thì trước đó các bạn phải Khai trình sử dụng lao động.

Quy Định Mới Nhất Năm 2022 Về Thủ Tục Đăng Ký Thang Lương, Bảng Lương ? / 2023

Xây dựng thang bảng lương trong công ty là yêu cầu bắt buộc, vậy việc xây dựng thang bảng lương thực hiện như thế nào ? Thủ tục đăng ký thang bảng lương với cơ quan chức năng thực hiện thế nào ? Đây là một vấn đề pháp lý mới được nhiều doanh nghiệp quan tâm, luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

1. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Thưa luật sư, công ty của mình có thể xây dưng hệ thống thang lương bảng lương có hệ số nhỏ hơn NĐ 205/NĐ-CP được không? Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương như thế nào? Công ty mình là công ty hạng III, mình muốn xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương có hệ số nhỏ hơn NĐ 205/NĐ-CP được không?

Ví dụ: Công nhân chăm sóc trồng cao su thuộc nông nghiệp nhóm 2 hệ số là 1.67 mình muốn xây dựng hệ số nhỏ hơn được không? cần thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương như thế nào?

– Về việc tính thang lương, bảng lương cho công ty bạn. Do bạn không nói rõ loại hình công ty bạn là công ty nhà nước hay các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020 (công ty cổ phần, TNHH, hợp danh, tư nhân) nên :

+ Nếu công ty bạn là công ty nhà nước thì việc xây dựng thang lương, bảng lương sẽ theo quy định tại nghị định 205/2004/NĐ-CP về quy định thang lương bảng lương đối với công ty nhà nước

+ Nếu công ty bạn không phải doanh nghiệp nhà nước thì việc xây dựng thang lương, bảng lương sẽ tuân theo quy định tại nghị định 49/2013/NĐ-CP

-Về thủ tục xây dựng thang lương, bảng lương

Kể từ ngày 01/05/2013 theo Điều 93 của Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) :

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghitrong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

– Nhưng phải tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Sở Lao động thương binh xã hội theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương .

Các DN không phải ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG mà chỉ cần TỰ XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG để nộp cho phòng LĐTBXH quận, huyện.

– DN tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương cho nhân viên, nhưng cần chú ý các điểm sau:

1.1 Mức lương thấp nhất (khởi điểm):

– Nếu là lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) thì tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng

– Nếu là lao động đã đào tạo, học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) thì tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

VD: Công ty kế toán Thiên Ưng đóng tại Cầu giấy, thuộc vùng 1. Theo Nghị định 103 thì mức lương tối thiểu vùng 1 năm 2015 là: 3.100.000.

Như vậy: Nhân viên kế toán của công ty (đã qua học nghề) mức lương tối thiểu phải là: 3.1000.000 + (3.1000.000 x 7%) = 3.317.000đ (Các bạn có thể làm tròn lên: 3.500.000)

– Nếu làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm thì phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương làm việc trong điều kiện bình thường (Nếu là trường hợp đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì phải cao hơn ít nhất 7%).

1.2 Khoảng cách giữa các Bậc lương:

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

VD: Bậc 1 là: 5.000.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) =5.250.000

Ngoài ra bạn cần lưu ý:

– Những doanh nhgiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động quận, huyện

– Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp nhé.

VD: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Nghị định 103 thì mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên. Nên các bạn nhớ là phải xây dựng và nộp lại cho phòng lao động

2. Cách xây dựng thang bảng lương đúng luật ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê: Công ty đã ban hành Quyết định và Quy chế xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 49/NĐ-CPvà Thông tư 17/TT- BLĐTBXH. Tuy nhiên có sự thay đổi về hệ số lương và thu nhập nên mong Quý Công ty tư vấn giúp (có ví dụ kèm theo).

1. Hệ số lương theo Nghị định 205/NĐ-CP, tôi là kỹ sư bậc 5/8 và hệ số lương 3,58 và thu nhập lương và các khoản phụ cấp khoảng 10,5 triệu đồng/tháng;

2. Hệ số lương theo Quyết định của Công ty, tôi là kỹ sư bậc 5/8 và hệ số lương 2,93 và thu nhập lương (gồm lương cơ bản chiếm 60% và lương chức vụ 40%) và các khoản phụ cấp khoảng 9,0 triệu đồng/tháng. Vậy công ty xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 49/NĐ-CP và Thông tư 17/TT- BLĐTBXH có đúng không?

Rất mong được tư vấn, xin chân thành cảm ơn!.

Trả lời

Theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%…”

Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“4. Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận. Đối với người có thành tích, cống hiến, đóng góp nhiều cho công ty, khi chuyển xếp lương nếu có vướng mắc thì xem xét, xử lý riêng từng trường hợp cụ thể.”

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Tư vấn thang bảng lương doanh nghiệp trả đúng hay sai ?

Thưa luật sư! Tôi là cán bộ phòng tổ chức cán bộ của trường cao đẳng nghề của tỉnh – Đơn vị sự nghiệp công lập. Trường tôi hiện nay đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động làm giáo viên và nhân viên hành chính tại các phòng chức năng trả lương theo thang lương, bảng lương trường xây dựng theo như doanh nghiệp (lương tối thiểu vùng).

Vậy trường tôi phải trả lương theo thang bảng lương doanh nghiệp là đúng hay phải trả lương theo thang bảng lương của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp heo Nghị định số 204 của Chính phủ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Theo Điều 2 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2015) và Điều 2 Nghị định 90/2019/NĐ-CP Hiện nay, những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập được xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang , bao gồm:mức lương tối thiểu vùng người lao động theo hợp đồng lao động (có hiệu lực từ ngày 1/12016) quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, thì đối tượng điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

4. Khi nào doanh nghiệp phải đăng ký thang bảng lương ?

Kính gửi Luật Sư Tôi đã xin giấy phép kinh doanh công ty TNHH Một Thành Viên từ ngày 10/6/2015 nay tôi có những thắc mắc nhờ văn phòng luật sư tư vấn như sau:

1. Có phải nhà nước quy định công ty mới thành lập phải nộp thang bảng lương cho sở LDTBXH quận trong vòng 6 tháng sau ngày thành lập không?

2. Bên tôi chưa có nhân viên chính thức, tất cả đều đang thử việc thì làm sao có thể hoàn thành các văn bản trong thang bảng lương được?

3. Công ty TNHH Một thành viên chưa ký hợp đồng với bất kỳ người lao động nào thì khi nào sẽ phải nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc

4. Đăng ký thang bảng lương trước rồi khi nào ký được hơp đồng lao động với người lao động mới đi đăng ký BHXH có được không?

5. Tôi hiện tại đang mang thai, ngày dự sinh định sinh mổ của tôi là ngày 4/1/2016. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2011 cho đến tháng 6/2015, trong sổ bảo hiểm của tôi có ghi: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng 6 năm 2015 là 3 năm 9 tháng.

Vậy tôi đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản chưa?

Tôi xin cảm ơn và mong nhận được hồi âm sớm

Công ty của bạn là công ty TNHH Một Thành Viên được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 10/6/2015

1. Có phải nhà nước quy định công ty mới thành lập phải nộp thang bảng lương cho sở LDTBXH quận trong vòng 6 tháng sau ngày thành lập không?

Xin trả lời là công ty mới thành lập không phải nộp thang bảng lương cho sở LDTBXH quận trong vòng 6 tháng sau ngày thành lập mà sẽ phải nộp thang bảng lương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh,doanh nghiệp

Theo Điều 93, Bộ luật lao đông năm 2019 quy định như sau:

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghitrong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Như vậy thì bạn không phải đăng ký thang bảng lương với sở LĐTB và XH cấp huyện như trước đây nữa mà thay vào đó là nộp thang bảng lương cho sở LĐTB và XH cấp huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở.

Theo quy định của pháp luật: – Đối với doanh nghiệp mới thành lập sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng và nộp thang lương, bảng lương;

Như vậy thì theo quy định doanh nghiệp mới thành lập thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp thang bảng lương

2. Bên tôi chưa có nhân viên chính thức, tất cả đều đang thử việc thì làm sao có thể hoàn thành các văn bản trong thang bảng lương được?

Công ty bạn vẫn phải lập thang bảng lương cho những nhân viên đang thử việc.Vì công ty bạn vẫn phải ký kết hợp đồng lao động với những nhân viên thử việc.Khi có hợp đồng lao động ,có thỏa thuận về trả lương thử việc thì tất cả phải được hoách toán đầy dủ vào sổ kế toán vì đây là chi phí phát sinh của doanh nghiệp nên phải được ghi nhận đầy đủ.

Như vậy là khi ký bất kỳ hợp đồng lao động nào có trả lương cho người lao động thì công ty bạn sẽ bắt buộc phải nộp thang bảng lương cho sở LĐTB và XH vì đây là chi phí kinh doanh của công ty và hơn nữa là điều kiện bắt buộc để đóng bảo hiểm XH cho người lao động làm việc trên ba tháng theo luật bảo hiểm xã hội.

3. Công ty TNHH Một thành viên chưa ký hợp đồng với bất kỳ người lao động nào thì khi nào sẽ phải nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc? Công ty bạn chưa ký bất kỳ hợp đồng lao động với người lao động nào thì chưa bắt buộc phải nộp bảo hiểm xã hội.

Vì theo khoản 1a Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

Như vậy đối tượng bắt buộc phải nộp bảo hiểm xa hội là người lao động làm việc trong công ty có hợp đồng lao động và hợp đồng lao động phải có thời hạn từ ba tháng trở lên.Mà công ty bạn chưa ký hợp đồng lao động với bất kỳ ai thì chưa có hợp đồng lao động nên bạn không phải nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4. Đăng ký thang bảng lương trước rồi khi nào ký được hơp đồng lao động với người lao động mới đi đăng ký BHXH có được không?

Khi đã đăng ký thang bảng lương, bạn có ký hợp đồng lao động với người lao động thì thực hiện đăng ký chỉnh sửa thang bảng lương của công ty. Ngoài ra, trong thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động không yêu cầu phải có thang bảng lương. Vì vậy, khi bạn ký hợp đồng với người lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

5. Tôi hiện tại đang mang thai, ngày dự sinh định sinh mổ của tôi là ngày 4/1/2016. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2011 cho đến tháng 6/2015, trong sổ bảo hiểm của tôi có ghi: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng 6 năm 2015 là 3 năm 9 tháng. Vậy tôi đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản chưa?

Bạn đã đủ điều kiện đẻ hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội rồi vì theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy chỉ cần trong thời gian 12 tháng trước khi bạ sinh ,bạn đã đóng BHXH được từ đủ 6 tháng trởlên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.Mà bạn nói bạn đóng BHXH, ngày dự sinh định sinh mổ của là ngày 4/1/2016. Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2011 cho đến tháng 6/2015.Như vậy thì theo quy định pháp luật trong vòng từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 bạn phải đóg bảo hiểm xã hội từ đử 6 tháng trở lên.Mà theo như bạn nói bạn đã đóng BHXH được hết tháng 6/2015 như vậy là các tháng 1,2,3,4,5,6 bạn đã đóng.Bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản rồi.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Rất mong nhận được sự hợp tác! Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Trân trọng./.

5. Mức ghi tiền lương, phụ cấp nặng nhọc độc hại khi xây dựng thang bảng lương ?

Tôi có làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi cơ quan lao động địa phương, trong thang bảng lương tôi xây dựng mức lương cho 2 chức danh nhân viên bếp và nhân viên tạp vụ là 2 chức danh có tính phụ cấp nặng nhọc, độc hại là 5% trên mức tiền lương của chức danh công việc.

Vây cho tôi hỏi khi xây dựng thang bảng lương thì tôi ghi mức tiền lương trên thang bảng lương là số tiền đã bao gồm phụ cấp nặng nhọc, độc hại hay số tiền đã trừ 5% tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại và đính kèm bảng phụ cấp riêng.

Ví dụ: nhân viên bếp có mức tiền lương là 9. 950. 000 đ – đây là mức lương khi ký hđlđ và để đóng bhxh-bhyt-bhtn (đã bao gồm phụ cấp nặng nhọc, độc hại), thì khi ghi vô thang bảng lương tôi ghi mức lương 9. 950. 000 đ hay ghi mức lương 9. 452. 500 đ và làm riêng 1 bảng phụ cấp nặng nhọc, độc hại tương ứng số tiền 5% của mức lương 9. 950. 000 đ là 497. 500 đ.

Nhờ luật sư hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương và phụ cấp lương (nặng nhọc, độc hại) để ghi vô hợp đồng lao động và tính đóng bhxh-bhyt-bhtn cho đúng quy định ?

Xin chân thành cám ơn.

Theo quy định nguyên tắc xây dựng lương như sau:

1. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Theo đó thì khi xây dựng mức lương thì chỉ dựa trên lương tối thiểu vùng nhân với tỷ lệ 5% của công việc có điều kiện nặng nhọc độc hại mà thôi. Bởi theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/1/2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mức lương, phục cấp là hai khoản tiền khác nhau:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Về phụ cấp bạn có thể làm thành một mục riêng quy định rõ về điều kiện hưởng phụ cấp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: để được giải đáp. Trân trọng./.

6. Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp ?

Thưa luật sư, xin Luật Minh Khuê xin cung cấp cho bạn đọc cách xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp ? Cảm ơn!

Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương gồm có:

1. Công văn gửi Phòng Lao động thương binh và xã hội

2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

4. Bảng hệ thống thang, bảng lương

5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

6. Khai trình sử dụng lao độnglần đầu hoặc định kỳ (nếu chưa nộp trước đó)

7. Quy chế lương, bảng phụ cấp (xây dựng để phục vụ cho công việc quyết toán thuế TNCN và đóng BHXH)

8. Văn bản xác nhận không có công đoàn cơ sở do Liên đoàn lao động ký đóng dấu (nếu không có tổ chức Công đoàn cơ sở)

Trong đó, hệ thống thang bảng lương phải căn cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình, cụ thể.

– Số lượng bậc lương phụ thuộc vào lựa chọn xây dựng của đơn vị, thông thường là 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc sẽ áp dụng bậc 1 và mỗi lần sẽ lên 1 bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.

– Mức lương bậc 1 phải thỏa mãn điều kiện:

+ Lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất là 7% mức lương tối thiểu vùng

+ Giữa các nhóm chức danh phải có sự chênh lệch lương tối thiểu 5%

– Khoảng cách giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Và các nhóm vị trí công việc sau cũng xây dựng tương tự, lấy bậc 1 làm gốc, các bậc tiếp theo trong cùng một nhóm vị trí công việc cao hơn ít nhất bằng 5% của bậc trước liền kề.

– ​ Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

– Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Phòng Lao động thương binh xã hội quận/huyện.

– Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận/huyện.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động – Công ty luật Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Doanh nghiệp có bắt buộc xây dựng thang bảng lương không?

Trả lời:

Bộ luật lao động có quy định về xây dựng thang bảng lương rằng doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương để làm cơ sở để tuyển dụng, để đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như doanh nghiệp

Câu hỏi: Doanh nghiệp không xây dựng thang bảng lương thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Căn cứ Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP .

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

d) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động;

Câu hỏi: Có phải thông báo khi điều chỉnh thang lương, bảng lương công ty?

Trả lời:

– Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.