Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nđ

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nđ
 • Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 Nđ Cp
 • Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức
 • Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Thôn, Tổ Dân Phố
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố
 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 55 2011 NĐ Cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Nghị Định Số 43/2011/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 6 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 34/2011/nĐ – Cp Ngày 17/5/2011, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 08 2011 Qh13, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011/qĐ-ttg, Phụ Lục V Nghị Định 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 86/2011/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Nghị Định 1/2011, Phụ Lục 2 Nghị Định Số 26/2011/tt-bct, Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Định 80/2011, Nghị Định 34/2011, Phu Luc 2 Nghị Định Số 29 2011 NĐ Cp, Phu Luc Ii Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 6/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011, Nghị Định 39/2011/nĐ-cp Của Chính Phủ, Điều 3 Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 25/2011/nĐ-cp1998, Điều 4 Nghị Định Số 74/2011/nĐ-cp, Nghị Định Hệ Số Lương Cơ Bản 2011, Điều 4 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 55/2011, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Quyết Định Số 73/2011/qĐ-ttg Ngày 28 Tháng 12 Năm 2011, Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối …, Thông Tư 71/2011/tt-bca Của Bộ Công An Ngày 17/10/2011 Quy Định Về Tuyển Sinh Vào Các Trường Công An, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản 2011, Thông Tư Hướng Dẫn 56/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Số 01 2011 Tt Bnv, Thông Tư Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Năm 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện QĐ 62/2011/qĐ-ttg, Mẫu Thông Báo Nghỉ Tết 2011, Nghị Quyết 88/2011/nq-cp, Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2011, Nghị Quyết 30c/nq-cp 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 86/2011/tt-btc, 8 Phương Hướng Của Cương Lĩnh 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Nghị Quyết Số 12/2011/qh13, Nghị Quyết Số 8/2011/qh13, Nghị Quyết 12/2011/qh13, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 58 2011 Tt BgdĐt, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 12 2011 Tt Btnmt, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, 8 Phương Hướng Trong Cương Lĩnh Năm 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Hiv Aids 2011, Hông Tư Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011 Về Hệ Thống Biểu Mẫu, Sổ Sách Theo Dõi Thi Hành án Hình Sự., Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 108, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 116, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 63, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 64, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 42, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 76, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 61/cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 167, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 119, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 32, Hướng Dẫn Nghị Định 51 Về Hóa Đơn, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội QĐnd, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư 193/2011 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2011 Bộ Quốc Phòng,

  Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 55 2011 NĐ Cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Nghị Định Số 43/2011/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 6 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 34/2011/nĐ – Cp Ngày 17/5/2011, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 08 2011 Qh13, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011/qĐ-ttg, Phụ Lục V Nghị Định 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 86/2011/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Nghị Định 1/2011, Phụ Lục 2 Nghị Định Số 26/2011/tt-bct, Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Định 80/2011, Nghị Định 34/2011, Phu Luc 2 Nghị Định Số 29 2011 NĐ Cp, Phu Luc Ii Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 6/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011, Nghị Định 39/2011/nĐ-cp Của Chính Phủ, Điều 3 Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 25/2011/nĐ-cp1998, Điều 4 Nghị Định Số 74/2011/nĐ-cp, Nghị Định Hệ Số Lương Cơ Bản 2011, Điều 4 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 55/2011, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 34/2019/nđ
 • Đề Xuất Các Phương Án Thực Hiện Nghị Định 34/2019/nđ
 • Nghị Định 34 Có Hiệu Lực: Dân Nhậu Dễ Bị Phạt!
 • Nghị Định Đã “chết” Sao Thông Tư Hướng Dẫn Vẫn Sống?
 • Bàn Về Khoản 2 Điều 38 Nghị Định Số 34/2016/nđ
 • Sau Một Tháng Nghị Định 34/cp Có Hiệu Lực

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xác Định Hiệu Lực Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Bàn Về Khoản 2 Điều 38 Nghị Định Số 34/2016/nđ
 • Nghị Định Đã “chết” Sao Thông Tư Hướng Dẫn Vẫn Sống?
 • Nghị Định 34 Có Hiệu Lực: Dân Nhậu Dễ Bị Phạt!
 • Đề Xuất Các Phương Án Thực Hiện Nghị Định 34/2019/nđ
 • http://sggp.org.vn/xahoi/2010/6/228938/

  Nghị định 34 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có hiệu lực đã 1 tháng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa được như mong đợi do đã phát sinh một số khó khăn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

  Người dân vượt rào chắn trên Quốc lộ 1A (đoạn qua quận Thủ Đức).

  Vi phạm tràn lan

  Mục tiêu chính của Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (NĐ 34) nhằm góp phần giảm vi phạm Luật Giao thông đường bộ, để từ đó giảm tai nạn giao thông (TNGT), người tham gia lưu thông đúng luật hơn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện một tháng qua vẫn chưa có gì chuyển biến. Đa số người tham gia lưu thông vẫn chưa chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia lưu thông trên đường như chạy đúng làn đường, dừng đúng vạch, đậu đúng nơi quy định, không vượt đèn đỏ…

  Trong một tháng qua tại các tuyến đường chính trên địa bàn TPHCM như: Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi… người tham gia giao thông không chấp hành tốt những quy những quy định trên. Chỗ nào có CSGT trực, việc chấp hành tương đối tốt, còn không, giao thông vẫn như cũ. Người đi bộ vô tư băng qua đường.

  Vi phạm nghiêm trọng hơn là ở các quận ngoại thành như Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, 6, 8, 9… Đơn cử, ở các tuyến quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội, đường Xuyên Á (quốc lộ 1A)… tình trạng người điều khiển xe gắn máy cố tình chạy xe ngược chiều, người bộ hành leo qua rào chắn, con lươn để qua đường diễn ra thường xuyên. Tại khu vực chân cầu vượt Sóng Thần (quốc lộ 1A), mặc dù có giải phân cách bằng hệ thống cột sắt và dây thép cao đến 1,5m nhưng người đi bộ mang va ly, túi xách cũng cố leo rào chắn để qua đường giữa dòng xe cộ đang lưu thông. Tuy nhiên, rất hiếm khi thấy các ngành chức năng xử phạt và hướng dẫn người tham gia lưu thông chấp hành đúng luật như mục tiêu của NĐ34.

  Khó xử người đi bộ

  Những ngày đầu chuẩn bị thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo NĐ34, Phòng CSGTĐB Công an TPHCM và Ban An toàn giao thông TPHCM, triển khai nhiều biện pháp và sẵn sàng cho việc thực hiện NĐ34. Công an TPHCM yêu cầu toàn bộ các đội, trạm trực thuộc và lực lượng CSGT quận, huyện kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn TP. Thế nhưng sau một tháng qua chỉ có xử phạt tăng, còn triển khai tuyên truyền, hướng dẫn ra quân đồng bộ như mục tiêu ban đầu rất ít.

  Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ các tuyến đường trong phạm vi nội thành áp dụng quy định xử phạt tăng nặng gồm các tuyến đường: Quốc lộ 1A (bắt đầu từ nút giao thông Thủ Đức) – Nguyễn Văn Linh – cầu Phú Mỹ – vành đai Đông – Tây – Nguyễn Thị Định – xa lộ Hà Nội – nút giao thông Thủ Đức; tất cả các tuyến đường thuộc các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và một phần các quận 2, 7, 12, Bình Tân, Thủ Đức đều được treo băng rôn giới thiệu các điểm mới của nghị định này.

  Toàn bộ công tác duy tu, duy trì hạ tầng giao thông, bổ sung sơn kẻ, biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trong phạm vi xử phạt đã hoàn tất. Các điểm tạm giữ phương tiện vi phạm cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, sau một tháng triển khai tình hình vẫn chưa có gì sáng sủa. Nhiều trường hợp vi phạm khi bị CSGT xử phạt đã trình bày do không biết NĐ34 hoặc chỉ nghe loáng thoáng nên “xui” bị xử phạt. Tuy nhiên, đối với những trường hợp như vậy, CSGT phải mất nhiều thời gian để tuyên truyền, giải thích cho người dân.

  Theo Phòng CSGTĐB Công an TPHCM, việc xử lý người đi bộ hiện nay (theo NĐ) có quá nhiều điều bất cập. Lực lượng CSGT rất khó khăn khi thực hiện quy định này. Khi người đi bộ vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy tờ, nộp phạt hành chính tại chỗ thì người vi phạm đưa lý do không mang theo giấy tờ hoặc không có tiền. Vì vậy, khi gặp những trường hợp này, CSGT chỉ nhắc nhở.

  Nhiều vi phạm mang tính phổ biến nhưng một tháng qua, ít thấy các lực lượng chức năng xử lý, như: đi bộ qua đường không đúng vạch sơn quy định, chạy lấn tuyến, bấm còi ồn ào gần bệnh viện, trường học; đậu trên đường một chiều; xe ba gác, xe thô sơ 3 bánh ngang nhiên lưu thông trên đường. Trên một số tuyến không có CSGT, tình trạng vượt đèn đỏ, lưu thông không đúng phần đường diễn ra như “cơm bữa”; người đi bộ vẫn vô tư vi phạm…

  (Quốc Hùng – Đình Lý)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Về Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Số 71/2012/nđ
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Biên Giới Quốc Gia Bai Du Thi Tim Hieu Phap Luat Ve Bien Gioi Quoc Gia Doc
 • Bai Thi Luật Biên Giới Quốc Gia Bai Du Thi Tim Hieu Luat Bien Gioi Quoc Gia Doc
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Tìm Hiểu Về Luật Biên Giới Quốc Gia Vn Baiduthi Tim Hieu Luat Biengioiqgvn Doc
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật Biên Giới Quốc Gia
 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 Nđ Cp
 • Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức
 • Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Thôn, Tổ Dân Phố
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố
 • Quy Định Mới Về Cán Bộ Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã Và Thôn, Tổ Dân Phố
 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 55 2011 NĐ Cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Nghị Định Số 43/2011/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 6 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 34/2011/nĐ – Cp Ngày 17/5/2011, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 08 2011 Qh13, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011/qĐ-ttg, Phụ Lục V Nghị Định 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 86/2011/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Nghị Định 1/2011, Phụ Lục 2 Nghị Định Số 26/2011/tt-bct, Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Định 80/2011, Nghị Định 34/2011, Phu Luc 2 Nghị Định Số 29 2011 NĐ Cp, Phu Luc Ii Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 6/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011, Nghị Định 39/2011/nĐ-cp Của Chính Phủ, Điều 3 Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 25/2011/nĐ-cp1998, Điều 4 Nghị Định Số 74/2011/nĐ-cp, Nghị Định Hệ Số Lương Cơ Bản 2011, Điều 4 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 55/2011, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Quyết Định Số 73/2011/qĐ-ttg Ngày 28 Tháng 12 Năm 2011, Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối …, Thông Tư 71/2011/tt-bca Của Bộ Công An Ngày 17/10/2011 Quy Định Về Tuyển Sinh Vào Các Trường Công An, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản 2011, Thông Tư Hướng Dẫn 56/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Số 01 2011 Tt Bnv, Thông Tư Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Năm 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện QĐ 62/2011/qĐ-ttg, Mẫu Thông Báo Nghỉ Tết 2011, Nghị Quyết 88/2011/nq-cp, Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2011, Nghị Quyết 30c/nq-cp 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 86/2011/tt-btc, 8 Phương Hướng Của Cương Lĩnh 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Nghị Quyết Số 12/2011/qh13, Nghị Quyết Số 8/2011/qh13, Nghị Quyết 12/2011/qh13, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 58 2011 Tt BgdĐt, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 12 2011 Tt Btnmt, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, 8 Phương Hướng Trong Cương Lĩnh Năm 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Hiv Aids 2011, Hông Tư Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011 Về Hệ Thống Biểu Mẫu, Sổ Sách Theo Dõi Thi Hành án Hình Sự., Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 108, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 116, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 63, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 64, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 42, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 76, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 61/cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 167, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 119, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 32, Hướng Dẫn Nghị Định 51 Về Hóa Đơn, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội QĐnd, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư 193/2011 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2011 Bộ Quốc Phòng,

  Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 55 2011 NĐ Cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Nghị Định Số 43/2011/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 6 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 34/2011/nĐ – Cp Ngày 17/5/2011, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 08 2011 Qh13, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011/qĐ-ttg, Phụ Lục V Nghị Định 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 86/2011/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định Số 26/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Nghị Định 1/2011, Phụ Lục 2 Nghị Định Số 26/2011/tt-bct, Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Định 80/2011, Nghị Định 34/2011, Phu Luc 2 Nghị Định Số 29 2011 NĐ Cp, Phu Luc Ii Nghị Định Số 29/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 6/2011/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Quyết Định 73/2011, Nghị Định 39/2011/nĐ-cp Của Chính Phủ, Điều 3 Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 25/2011/nĐ-cp1998, Điều 4 Nghị Định Số 74/2011/nĐ-cp, Nghị Định Hệ Số Lương Cơ Bản 2011, Điều 4 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định Số 45/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 55/2011, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nđ
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 34/2019/nđ
 • Đề Xuất Các Phương Án Thực Hiện Nghị Định 34/2019/nđ
 • Nghị Định 34 Có Hiệu Lực: Dân Nhậu Dễ Bị Phạt!
 • Nghị Định Đã “chết” Sao Thông Tư Hướng Dẫn Vẫn Sống?
 • Hợp Đồng Chính Hết Hiệu Lực, Phụ Lục Hợp Đồng Còn Hiệu Lực Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Nhà Ở 2005 Còn Hiệu Lực Không? Cập Nhật Về Luật Nhà Ở
 • Tìm Hiểu Về Đặc Điểm Của Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Công Ty Hợp Danh Trong Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Các Quy Định Về Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp Năm 2014: Bất Cập Và Kiến Nghị
 • Quy Chế Vốn Trong Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, tuy nhiên nếu phụ lục có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng chính thì nội dung đó vô hiệu.

  [?] Công ty ký hợp đồng kinh tế có thời gian thực hiện từ ngày 02/01/2015 đến 31/12/2015. Nhưng đến ngày 02/01/2016, Công ty mới làm phụ lục bổ sung gia hạn hợp đồng (trong hợp đồng kinh tế A có điều khoản nói trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh thì hai bên thống nhất làm phụ lục hợp đồng bổ sung). Đề nghị Luật sư tư vấn, phụ lục bổ sung này có hiệu lực không khi hợp đồng chính đã hết hạn?

  Cơ sở pháp lý của phụ lục hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2022

  – Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự: 1- Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: (a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; (b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; (c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 2- Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định” (Điều 117).

  – Khái niệm hợp đồng: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” (Điều 385).

  3- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào

  – Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ: ” hợp đồng phụ . 4- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính” (khoản 3, khoản 4 Điều 402).

  – Phụ lục hợp đồng: “1- Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. 2- Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi” (Điều 403).

  Hợp đồng chính hết hiệu lực, phụ lục hợp đồng còn hiệu lực không?

  Bên cạnh những hợp đồng có nội dung rõ ràng, ngắn gọn thì có nhiều hợp đồng có nội dung rất dài và phức tạp. Trong khi đó, các điều khoản hình thành nên hợp đồng cần ngắn gọn, dễ hiểu, chưa đựng thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng đạt hiệu quả cao. Chính về vậy, khi giao kết hợp đồng, các bên thường thỏa thuận phụ lục kèm theo để giải thích, quy định chi tiết các điều khoản của hợp đồng. Ví dụ như kèm theo hợp đồng thuê là là phụ lục miêu tả các loại, số lượng, chất lượng tài sản có trong ngôi nhà cho thuê.

  Vì phụ lục của hợp đồng là một phần của hợp đồng nên nó có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục của hợp đồng phù hợp với nội dung của hợp đồng và không được trái với nội dung của hợp đồng. Vì được xây dựng và xác nhập kèm theo hợp đồng nên nội dung khác của hợp đồng không thể tách rời.

  Theo quan điểm của tác giả, phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ có những điểm khác biệt và được quy định tại các điều khoản khác nhau của Bộ luật dân sự: (i) Hợp đồng phụ là một hợp đồng riêng tách khỏi hợp đồng chính và có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính; (ii) H ợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, hiệu lực của nó như hiệu lực của hợp đồng mà nó kèm theo. Các bên trong hợp đồng cũng phải thực hiện các nội dung trong phụ lục cùng với các nội dung khác trong hợp đồng.

  Theo thông tin anh (chị) cung cấp thì hợp đồng kinh tế mà công ty giao kết là một hợp đồng dân sự (giao dịch dân sự). Về nguyên tắc, trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, tuy nhiên luật cũng quy định “trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Do vậy, nếu hai bên thống nhất về việc gia hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng không trái luật, do đó các thỏa thuận này vẫn có hiệu lực pháp luật.

  Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Duy Hội – Trưởng Chi nhánh Hà Nội của Công ty Luật TNHH Everest.

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2010 Còn Hiệu Lực Không?
 • Con Dấu Logo Có Hiệu Lực Không?
 • Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 Sửa Đổi Bổ Sung Mới
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Doanh Nghiệp Theo Luật Dn 2014
 • Các Mô Hình Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Nghị Định 34 Có Hiệu Lực: Dân Nhậu Dễ Bị Phạt!

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Xuất Các Phương Án Thực Hiện Nghị Định 34/2019/nđ
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 34/2019/nđ
 • Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nđ
 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nđ
 • Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 Nđ Cp
 • Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra thu giữ rượu giả tại một nhà hàng.

  Ngưỡng cho phép với người điều khiển xe ôtô hoặc chạy xe gắn máy là nồng độ cồn phải ở mức dưới 50mg/100ml máu hoặc dưới 25mg/lít khí thở. Theo quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ có hiệu lực xử phạt từ ngày 20/5 tới đây: Người chạy xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 miligam/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/lít khí thở sẽ bị xử phạt. Với người đi xe máy, mức phạt sẽ từ 200 – 400 ngàn đồng. Nếu nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá 2 ngưỡng cao nhất nêu trên, số tiền bị xử phạt sẽ tăng lên từ 500 – 1 triệu đồng. Với người điều khiển xe ôtô sẽ bị xử phạt từ 2 – 3 triệu đồng. Nồng độ cồn vượt ngưỡng, mức phạt sẽ từ 4 – 6 triệu đồng.

  Như vậy, quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này cao gấp nhiều lần so với quy định tại Nghị định 146 áp dụng thời gian qua. Và ở một địa bàn mà nhiều người dân có thói quen ăn nhậu như TP HCM, lực lượng CSGT chỉ cần chốt chặn các tuyến đường xung quanh các nhà hàng, quán nhậu sẽ xử phạt không xuể.

  Không chỉ là hiện tượng dân nhậu quá đà gây ồn ào, mất trật tự và gây nguy hiểm khi chạy xe trên đường, tại một “tuyến đường ăn nhậu” là đường Lê Quý Đôn thuộc quận 3, hằng đêm ôtô, xe máy của khách đậu kín 2 bên đường gây cản trở nghiêm trọng trong việc lưu thông qua lại. Chạy xe lòng vòng qua các tuyến đường khu vực nội thành vào buổi tối, nhà hàng, quán nhậu đều chật kín xe máy.

  Một vụ TNGT do tài xế say rượu.

  Đề cập đến vấn đề chốt chặn, kiểm tra xử phạt khách nhậu quá đà từ quán nhậu, nhà hàng chạy ra, ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT thành phố cho rằng vấn đề này không khó. Tuy nhiên, trong khi địa bàn thành phố có đến hàng ngàn quán nhậu, nhà hàng lớn nhỏ thì lực lượng chuyên trách không đủ quân số để đồng loạt dàn quân chốt chặn, kiểm tra… nên không thể thường xuyên kiểm tra xử phạt. Điều này khiến những người đã nhậu quá đà vẫn tỏ ra không ngán khi thản nhiên chạy xe trên đường.

  Để ngăn chặn hậu họa từ tình trạng tài xế xe khách đường dài nhậu nhẹt say xỉn trước khi lái xe, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Từ lâu bến đã thực hiện quy định cấm bán rượu, nhậu nhẹt uống rượu trong bến. Tài xế có biểu hiện say rượu bia sẽ bị đình tài ngay.

  Vì vậy, đã đến lúc các cơ quan quản lý Nhà nước phải xem xét tới việc đặt chế tài với các chủ nhà hàng, quán nhậu trong việc thoải mái cung cấp rượu bia cho thực khách. Đặc biệt là thực trạng hằng đêm trên địa bàn TP HCM sẽ có hàng vạn người vi phạm từ nhà hàng, quán nhậu xách xe chạy ra đường sẽ được xử lý ra sao?

  Trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ Công an TP HCM, chúng tôi được biết, hành vi điều khiển ôtô, chạy xe gắn máy khi trong người đã có rượu bia vượt quá mức cho phép là rất nguy hiểm. Lực lượng CSGT đang ráo riết chuẩn bị máy đo nồng độ cồn trong hơi thở gắn ống thổi sử dụng một lần rồi bỏ đi để trang bị cho các tổ tuần tra kiểm soát trên đường. Nếu phát hiện người điều khiển phương tiện có biểu hiện chạy xe loạng choạng, mặt đỏ… do sử dụng rượu bia, CSGT sẽ cho dừng phương tiện để kiểm tra ngay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Đã “chết” Sao Thông Tư Hướng Dẫn Vẫn Sống?
 • Bàn Về Khoản 2 Điều 38 Nghị Định Số 34/2016/nđ
 • Cách Xác Định Hiệu Lực Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Sau Một Tháng Nghị Định 34/cp Có Hiệu Lực
 • Nghị Định Về Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Số 71/2012/nđ
 • Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016
 • Chính Sách Mới Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Thôn, Tổ Dân Phố
 • Những Quy Định Mới Từ Ngày 25/6/2019 Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Cần Biết
 • Hà Nội: Thông Qua Nghị Quyết Về Số Lượng, Chức Danh, Phụ Cấp Cho Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã
 • Nghị Định 34 Chính Phủ
 • Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 86/2011/tt-btc, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 12 2011 Tt Btnmt, Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư 58 2011 Tt BgdĐt, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 108, Thông Tư 12 Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 115, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 116, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 136, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 55/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 68/2000, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện QĐ 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 43, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 68, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 108, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 49, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 81, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 61, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 66/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92/2012/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 94/2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 63/2014/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 99/2012/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 85 2009 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 89/2006/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 78/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 77/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 01/2017, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 72/2013/nĐ-cp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Công Tác Văn Thư
 • Từ 25/6/2019, Quy Định Mới Về Xếp Lương Đối Với Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
 • Điểm Mới Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Theo Nghị Định 34
 • Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 Nđ Cp

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức
 • Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Thôn, Tổ Dân Phố
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố
 • Quy Định Mới Về Cán Bộ Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã Và Thôn, Tổ Dân Phố
 • Nghị Định 91 Về Luật Đất Đai
 • Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Hướng Dẫn Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 55 2011 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Nghị Định Số 43/2011/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 6 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 34/2011/nĐ – Cp Ngày 17/5/2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 167, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 108, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 71, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành án, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giao Thông Đường Bộ 2011, Thông Tư 03 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 121, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009, Thông Tư 71 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43, Thông Tư 01 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 158, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 69/2009/nĐ-cp, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 68/2000/nĐ-cp, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75/2000, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 49/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 65/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 26/2015, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 23/2015, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 61/2002/nĐ-cp, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 52/2008, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51/2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 83/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 88/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2012, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34/2013, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 99/2013, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 85/2009, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 87/2010, Hông Tư Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011 Về Hệ Thống Biểu Mẫu, Sổ Sách Theo Dõi Thi Hành án Hình Sự., Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội QĐnd, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách,

  Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34 2011 NĐ Cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 86/2011, Hướng Dẫn Nghị Định Số 54/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 56/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 55 2011 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 54/2011/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011, Nghị Định Số 43/2011/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 6 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 34/2011/nĐ – Cp Ngày 17/5/2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 167, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 108, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 71, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành án, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giao Thông Đường Bộ 2011, Thông Tư 03 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 121, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009, Thông Tư 71 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43, Thông Tư 01 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 158, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 69/2009/nĐ-cp, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 68/2000/nĐ-cp, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 171, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 12/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 75/2000, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2011/nđ
 • Hướng Dẫn Nghị Định Số 34/2011/nđ
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 34/2019/nđ
 • Đề Xuất Các Phương Án Thực Hiện Nghị Định 34/2019/nđ
 • Nghị Định 34 Có Hiệu Lực: Dân Nhậu Dễ Bị Phạt!
 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2010 Còn Hiệu Lực Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hợp Đồng Chính Hết Hiệu Lực, Phụ Lục Hợp Đồng Còn Hiệu Lực Không?
 • Luật Nhà Ở 2005 Còn Hiệu Lực Không? Cập Nhật Về Luật Nhà Ở
 • Tìm Hiểu Về Đặc Điểm Của Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Công Ty Hợp Danh Trong Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Các Quy Định Về Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp Năm 2014: Bất Cập Và Kiến Nghị
 • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

  Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

  Luật này quy định về kinh doanh bảo hiểm.

  Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
  2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.
  1. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
  2. Các bên tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tế, nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.
  1. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
  2. Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.
  3. Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

  Công ty TNHH Luật Quốc Huy liên tục cập nhật những Văn bản pháp luật mới xin giới thiệu tới bạn đọc:

  Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 đã có bổ sung thêm một số nội dung mới như Bảo hiểm hưu trí và Bảo hiểm sức khỏe:

  Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  Bảo hiểm sức khoẻ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  Trân trọng/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Con Dấu Logo Có Hiệu Lực Không?
 • Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 Sửa Đổi Bổ Sung Mới
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Doanh Nghiệp Theo Luật Dn 2014
 • Các Mô Hình Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Hoạt Động Góp Vốn Trong Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Nội Dung Quan Trọng Của Nghị Định Số 34/2011/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nđ
 • Điều 9 Nghị Định Số 34/2010/nđ
 • Nghị Định Số 04 2014 Nđ Cp Của Chính Phủ
 • Tinh Giản Biên Chế Với Sự Tính Toán Phù Hợp
 • Đối Tượng Nào Thuộc Diện Tinh Giản Biên Chế Theo Nghị Định Mới Của Chính Phủ?
 • Tiếp tục cụ thể hóa những nội dung cơ bản về Luật cán bô, công chức, ngày 17/5/2001 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật đối với công chức thay thế cho Nghị định số số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và bãi bỏ những quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách trái với quy định tại Nghị định này.

  Tiếp tục cụ thể hóa những nội dung cơ bản về Luật cán bô, công chức, ngày 17/5/2001 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật đối với công chức thay thế cho Nghị định số số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và bãi bỏ những quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách trái với quy định tại Nghị định này.

  Theo Nghị định đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nếu vi phạm sẽ có các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

  Vềchế độ, chính sách đối với công chức đang trong thời gian tạm giữ, tạm giam và tạm đình chỉ công tác, Nghị định quy định rõ trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật thì công chức được hưởng 50% của mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Trường hợp công chức không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan, sai thì được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị Tòa án tuyên là có tội thì không được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

  Theo đó Nghị định nay sẽ có hiệu lực từ ngày 5/7/2011.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thức Trình Bày Văn Bản
 • Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng
 • Phụ Cấp Công Vụ Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Phụ Cấp Công Vụ?
 • Đối Tượng Được Hưởng, Cách Tính Mức Hưởng Phụ Cấp Công Vụ
 • Nghị Định Công Chức Cấp Xã: Mỗi Xã Giảm Bao Nhiêu Công Chức?
 • Mẫu Điều Lệ Theo Luật Doanh Nghiệp Cũ Còn Hiệu Lực Không ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Viên Của Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Quy Định Về Công Ty Hợp Danh
 • Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp
 • Công Ty Hợp Danh Theo Quy Định Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Các Bước Hoàn Thiện Thủ Tục Đầu Tư Sang Campuchia Năm 2022
 • Kính chào Luật sư, tôi muốn hỏi hiện tại mẫu điều lệ doanh nghiệp căn cứ số 60/2005/QH11 có còn hiệu lực không ? Theo tôi được biết hiện đã có Luật doanh nghiệp mới nhưng không thấy mẫu biểu mới.

  Trường hợp công ty tôi thành lập trước lúc mẫu mới có hiệu lực thì có bắt buộc phải thay đổi Điều lệ không?

  Mong sớm nhận được sự tư vấn từ Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

  – Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

  Tại khoản 1, điều 9, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định rõ: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

  Như vậy tính đến ngày 01/07/2015 thì Luật doanh nghiệp năm 2005 đã bị thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2014, do đó căn cứ điều luật trên thì nếu các quy định trong mẫu điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 mà trái với những quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 thì sẽ đương nhiên vô hiệu.

  Công ty bạn có thể tham khảo vận dụng mẫu điều lệ mới được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh dự thảo theo Luật Doanh nghiệp 2014.Ngoài ra, căn cứ Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp thì kể từ ngày 01/7/2015 cho đến khi Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư hướng dẫn Nghị định có hiệu lực (dự kiến đầu tháng 9/2015) công ty bạn có thể sử dụng các biểu mẫu đính kèm Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ KH&ĐT về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để áp dụng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Quy Định Đáng Chú Ý Nhất Về Công Ty Cổ Phần
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần ? Thủ Tục Thành Lập, Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần ?
 • Công Ty Cổ Phần Là Gì Theo Luật Doanh Nghiệp?
 • Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp Đối Với Công Ty Cổ Phần
 • Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100