Ban Hành 34 Văn Bản Qppl Trong Tháng 9, 10

--- Bài mới hơn ---

 • Người Dân Cần Nâng Cao Ý Thức Trong Phòng Cháy, Chữa Cháy
 • Tập Huấn Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Cho Đối Tượng 5
 • Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13
 • Chỉ Thị Của Tỉnh Có Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật: 4 Điểm Mới Nổi Bật
 • Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và tháng 10-2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trong đó, Nghị định số 103-2020/NĐ-CP ngày 04-9-2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết các nội dung về chứng nhận chủng loại gạo thơm theo điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA), tạo cơ chế cho các tổ chức, cá nhân được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

  Nghị định số 105-2020/NĐ-CP ngày 08-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mần non gồm có 06 chương và 16 Điều, trong đó, quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non; chính sách đối với trẻ em mầm non; chính sách đối với giáo viên mầm non.

  Nghị định số 106-2020/NĐ-CP ngày 10-9-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những vướng mắc, hạn chế của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nghị định số 109-2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29-5-2020.

  Nghị định số 112-2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 05 chương và 45 Điều, trong đó quy định: nguyên tắc xử lý kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật; các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; các hành vi vi phạm; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  Nghị định số 115-2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Đảng về công tác cán bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2020) và sửa đổi, bổ sung chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, viên chức người dân tộc thiểu số.

  Nghị định số 116-2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định được ban hành nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục năm 2022.

  Nghị định số 119-2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07-10-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định ban hành nhằm quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Luật Báo chí năm 2022, Luật Xuất bản năm 2012 và khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành của Nghị định số 159-2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

  Nghị định số 123-2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-10-2020 quy định về hoá đơn, chứng từ gồm 05 chương và 61 Điều, trong đó, quy định chung đối với hóa đơn; quy định về hóa đơn điện tử; hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; quy định chung đối với chứng từ; quy định về chứng từ điện tử; quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in; xây dựng thông tin hóa đơn, chứng từ; tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn chứng từ.

  Theo chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022 (Tiếp Theo)
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022
 • Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Ban Hành 34 Văn Bản Qppl Trong Tháng 9, 10/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Phó Bí Thư Huyện Ủy Sơn Tây
 • Có Gì Mới Trong Word 2022 Dành Cho Windows
 • Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp
 • Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 6/2019
 • (Chinhphu.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và tháng 10 /2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trong đó, Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết các nội dung về chứng nhận chủng loại gạo thơm theo điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA), tạo cơ chế cho các tổ chức, cá nhân được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mần non gồm có 06 chương và 16 Điều, trong đó, quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non; chính sách đối với trẻ em mầm non; chính sách đối với giáo viên mầm non.

  Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những vướng mắc, hạn chế của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29/5/2020.

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 05 chương và 45 Điều, trong đó quy định: nguyên tắc xử lý kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật; các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; các hành vi vi phạm; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Đảng về công tác cán bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) và sửa đổi, bổ sung chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, viên chức người dân tộc thiểu số.

  Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định được ban hành nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục năm 2022.

  Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định ban hành nhằm quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Luật Báo chí năm 2022, Luật Xuất bản năm 2012 và khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành của Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

  Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ gồm  05 chương và 61 Điều, trong đó, quy định chung đối với hóa đơn; quy định về hóa đơn điện tử; hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; quy định chung đối với chứng từ; quy định về chứng từ điện tử; quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in; xây dựng thông tin hóa đơn, chứng từ; tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn chứng từ.

  Chí Kiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Chính Sách Có Hiệu Lực Từ Tháng 8
 • Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 11/2020
 • Một Số Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Trong Tháng 9/2020 Và Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Trong Tháng 10/2020
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2022 Quan Trọng Ai Cũng Cần Phải Biết
 • Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Cơ Sở
 • Khai Thác Bhxh Tự Nguyện Qua Hệ Thống Bưu Điện
 • Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 134/2015/nđ
 • Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh Tự Nguyện Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai
 • Tham Gia Bhxh Tự Nguyện Để Được Hưởng Nhiều Lợi Ích
 • Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Căn Cứ Xác Định Hành Vi Hạn Chế Cạnh Tranh Theo Pháp Luật Việt Nam, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Ban Hành, Văn Bản Pháp Luật Mới Ban Hành, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Văn Bản Hành Chính Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ban Hành Của Chính Phủ, Bộ Luật Dân Sự Pháp Hiện Hành, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Chỉ Thị 103/ct-bqp Chấp Hành Nghiêm Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Trái Pháp Luật, Hoạt Động Thi Hành Pháp Luật, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2022, Quy Phạm Và Quan Hệ Pháp Luật Hành Chính, Hoàn Thiện Pháp Luật Thi Hành án Dân Sự ở Việt Nam Hiện Nay, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Thừa Kế Thế Vị Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trình Ban Hành Luật, Pháp Lệnh Lý Luận Và Thực Tiễn, Ba Định Luật Của Pháp Sư, 5 Quy Định Của Pháp Luật, Quy Định Pháp Luật, 5 Quy Định Pháp Luật, Gia Đình Đối Vối Xã Hội Học Pháp Luật, Y Đức Là Quy Định Của Pháp Luật, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, ảnh Hưởng Của Gia Đình Đến Hành Vi Phạm Pháp Của Trẻ Vị Thành Niên, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Mẫu 04 Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Tập Xác Định Quan Hệ Pháp Luật, Quy Định Pháp Luật Về Tiền ảo, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về ủy Quyền, Quy Định Pháp Luật Về Bảo Mật Thông Tin, Quy Định Pháp Luật Về ủy Quyền, Quy Định Pháp Luật Về Tội Rửa Tiền, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Các Chế Định Của Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Luật Giám Định Tư Pháp, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Định Nghĩa Pháp Luật, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất,

  Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Căn Cứ Xác Định Hành Vi Hạn Chế Cạnh Tranh Theo Pháp Luật Việt Nam, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Số 43 Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sơ Kết Triển Khai Nghị Định 34 Của Chính Phủ: Đề Xuất Tăng Nặng Mức Phạt Vi Phạm
 • Đề Xuất Sửa Nghị Định 34 Về Phạt Giao Thông
 • Cần Được Điều Chỉnh, Bổ Sung
 • Giảm Số Lượng Công Chức, Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã
 • Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ
 • Ban Hành 15 Văn Bản Qppl Trong Tháng 6/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Hiệu Lực Thi Hành Trong Tháng 6 Năm 2022
 • Đại Hội Chi Đoàn Mẫu Nhiệm Kỳ 2022
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Tạo Form Mẫu Trong Word
 • Bản Mẫu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Mẫu Kịch Bản Tổ Chức Tiệc Tri Ân Khách Hàng
 • (Chinhphu.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trong đó, ngày 6/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật công an nhân dân. Nghị định gồm 5 chương, 18 điều, quy định: Tiền lương và thời gian công tác để hưởng chế độ; chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thôi phục vụ trong công an nhân dân, hy sinh, từ trần; chế độ, chính sách đối với công nhân công an; kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân.

  Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá gồm 3 chương, 10 điều, quy định chi tiết Điều 11, Điều 19, khoản 1 Điều 21 Luật đặc xá, cụ thể: Thực hiện Quyết định về đặc xá; các điều kiện của người được đề nghị đặc xá; hồ sơ đề nghị đặc xá; thực hiện Quyết định đặc xá với người nước ngoài;…

  Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 được ban hành nhằm ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2022; thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình hành động thực thi Hiệp định CPTPP.

  Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định này quy định về: Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; thời gian hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

  Chí Kiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 6/2019
 • Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp
 • Có Gì Mới Trong Word 2022 Dành Cho Windows
 • Công Bố Quyết Định Phó Bí Thư Huyện Ủy Sơn Tây
 • Chính Phủ Vừa Ban Hành Nghị Định 34/2017/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Số 34 Về Giao Thông
 • Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông
 • Tgpl Ở Hoai Hải Quy Dinh Moi Ve Xu Phat An Toan Giao Thong Doc
 • Tài Liệu Tuyên Truyền Về Nđ 34/2010 Về Lĩnh Vực Giao Thông
 • Hướng Dẫn “tuyên Truyền Xây Dựng Văn Hoá An Toàn Giao Thông Và Triển Khai Đợt Tuyên Truyền Cao Điểm Thực Hiện Nghị Định Số 34/nđ
 • Trụ sở Bộ Nội vụ

  Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

  Trong đó, về chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và của các cơ quan trung ương, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ thực hiện công tác bầu cử.

  Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định về tiêu chí, điều kiện, quy trình thủ tục công nhận xã đảo, xã an toàn khu, vùng an toàn khu; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận xã đảo, xã an toàn khu, vùng an toàn khu; thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thành viên Ủy ban nhân dân các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; số lượng và kết quả phân loại đơn vị hành chính các cấp.

  Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi biên chế công chức dự phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.

  Quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định giao biên chế đối với các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  Quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định; quyết định tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp, thống kê biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong phạm vi cả nước, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

  Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm 22 đơn vị: 1- Vụ Tổ chức – Biên chế; 2- Vụ Chính quyền địa phương; 3- Vụ Công chức – Viên chức; 4- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 5- Vụ Tiền lương; 6- Vụ Tổ chức phi chính phủ; 7- Vụ Cải cách hành chính; 8- Vụ Hợp tác quốc tế; 9- Vụ Pháp chế; 10- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 11- Vụ Tổng hợp; 12- Vụ Công tác thanh niên; 13- Vụ Tổ chức cán bộ; 14- Thanh tra Bộ; 15- Văn phòng Bộ; 16- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 17- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; 18- Ban Tôn giáo Chính phủ; 19- Học viện Hành chính Quốc gia; 20- Viện Khoa học tổ chức nhà nước; 21- Tạp chí Tổ chức nhà nước; 22- Trung tâm Thông tin.

  Các đơn vị quy định từ (1) đến (18) nêu trên là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ (19) đến (22) là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc bộ.

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ, trừ các đơn vị quy định tại (17, 18 và 19) nêu trên; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tài Chính Tổ Chức Hội Nghị Tập Huấn Nghị Định 34/2018/nđ
 • Điều 18 Nghị Định 43 Về Đất Đai
 • Dự Thảo Thay Thế Nghị Định 24/2014/nđ
 • Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nđ
 • Những Điểm Mới Nghị Định 43/2014/nđ
 • Quy Trình Ban Hành Vbqppl Theo Nghị Định 34/2016/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tailieu.vn: Sách Luat Ban Hanh Van Ban Quy Pham Phap Luat Nam 2008 Va Nghi Dinh Huong Dan Thi Hanh
 • Từ Hôm Nay, Bỏ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trong Đánh Giá Công Chức, Viên Chức
 • Chính Phủ Bỏ Yêu Cầu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Từ 20/8, Thầy Cô Có Biết?
 • Chính Thức Bỏ Tiêu Chí Thi Đua Sáng Kiến Kinh Nghiệm Cho Giáo Viên
 • Bỏ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trong Đánh Giá Chất Lượng Giáo Viên, Công Chức
 • Nghị định 34/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2016 quy định chi tiết về quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định. Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, quy trình ban hành VBQPPL gồm 03 bước.

  Bước 1: Lập đề nghị xây dựng VBQPPL:

  Các trường hợp phải lập đề nghị xây dựng VBQPPL bao gồm: Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị định của Chính Phủ, Nghị quyết của HĐND. Theo đó, việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL được quy định như sau:

  • Xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách thuộc về Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp được đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.
  • Trách nhiệm lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL thuộc về cơ quan lập đề nghị.
  • Thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL: Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình.
  • Thông qua đề nghị xây dựng VBQPPL: Chính phủ xem xét đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
  • Lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng dự thảo đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.Trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

  Bước 2: Soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL.

  • Cơ quan soạn thảo: Bộ Tư pháp có trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập Ban soạn thảo trong các trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo.
  • Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét, cho ý kiến về dự thảo, nếu có chính sách mới được đề xuất thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất chính sách phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đề xuất chính sách mới.
  • Xử lý hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL do Bộ tư pháp, tổ chức pháp chế, Sở tư pháp, Phòng tư pháp thực hiện.

  Bước 3: Công báo và niêm yết VBQPPL.

  • Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm xuất bản Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quản lý Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
  • Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm xuất bản Công báo in cấp tỉnh và quản lý Công báo điện tử cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm về việc không đăng Công báo, đăng chậm, đăng không toàn văn, đầy đủ, chính xác văn bản trên Công báo.
  • Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được niêm yết chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành. Thời gian niêm yết ít nhất là 30 ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Phủ Thông Qua Đề Nghị Xây Dựng Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Bộ Công An Xây Dựng Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Chính Phủ Thống Nhất Việc Xây Dựng Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Dự Thảo Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Ubnd Xã Được Ban Hành Văn Bản Qppl Trong Trường Hợp Sau

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Hành Văn Bản Trái Pháp Luật: Phải Cụ Thể Hóa Trách Nhiệm
 • Dự Thảo Xử Lý Văn Bản Trái Pháp Luật
 • Nhiều Văn Bản Ban Hành Sai Về Nội Dung Và Thẩm Quyền
 • Yêu Cầu Nội Dung Văn Bản Hành Chính
 • Những Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính
 • 24/06/2020 15:15 PM

  – Hiến pháp.

  – Bộ luật, luật (gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

  – Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  – Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

  – Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  – Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  – Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

  – Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

  – Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  – Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

  – Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

  – Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  – Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

  – Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Như vậy, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã là một loại văn bản quy phạm pháp luật. Đồng nghĩa, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng văn bản mang tên là Quyết định.

  Tuy nhiên, UBND cấp xã chỉ được ban hành Quyết định dưới dạng là văn bản quy phạm pháp luật để quy định những vấn đề được luật giao theo quy định tại Điều 30 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022.

  Thanh Lợi

  12,914

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã Năm 2014
 • Đề Xuất Mở Rộng Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Cho Cấp Huyện, Xã
 • Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã
 • Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã
 • Một Số Mẫu Đơn Xin Việc Đánh Máy Để Bạn Tham Khảo
 • Toàn Bộ 34 Văn Bản Qppl Có Hiệu Lực Từ Tháng 9/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Chính Sách Mới Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/9/2020
 • Phổ Biến Pháp Luật: Một Số Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ Tháng 9/2020
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Giáo Dục Công Dân (Đề 2)
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Gdcd Năm 2022 Trường Thpt Yên Lạc 2
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Giáo Dục Công Dân (Đề 4)
 • 1. Quyết định 299/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân tối cao do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  Ban hành: 19/08/2020

  Hiệu lực: 03/09/2020

  2. Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ban hành: 10/08/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  3. Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  Ban hành: 22/07/2020

  Hiệu lực: 15/09/2020

  1. Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Ban hành: 04/08/2020

  Hiệu lực: 20/09/2020

  2. Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  Ban hành: 28/07/2020

  Hiệu lực: 15/09/2020

  3. Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

  Ban hành: 28/07/2020

  Hiệu lực: 15/09/2020

  4. Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

  Ban hành: 23/07/2020

  Hiệu lực: 15/09/2020

  5. Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

  Ban hành: 17/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  6. Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

  Ban hành: 17/07/2020

  Hiệu lực: 07/09/2020

  7. Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  Ban hành: 15/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  8. Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  Ban hành: 09/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  9. Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

  Ban hành: 08/07/2020

  Hiệu lực: 17/09/2020

  1. Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Ban hành: 14/08/2020

  Hiệu lực: 28/09/2020

  2. Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  Ban hành: 10/08/2020

  Hiệu lực: 23/09/2020

  3. Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  Ban hành: 06/08/2020

  Hiệu lực: 21/09/2020

  4. Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  Ban hành: 06/08/2020

  Hiệu lực: 21/09/2020

  5. Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành

  Ban hành: 28/07/2020

  Hiệu lực: 15/09/2020

  6. Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  Ban hành: 27/07/2020

  Hiệu lực: 11/09/2020

  7. Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  Ban hành: 24/07/2020

  Hiệu lực: 28/09/2020

  8. Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  Ban hành: 22/07/2020

  Hiệu lực: 15/09/2020

  9. Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  Ban hành: 21/07/2020

  Hiệu lực: 05/09/2020

  Ban hành: 20/07/2020

  Hiệu lực: 05/09/2020

  11. Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  Ban hành: 17/07/2020

  Hiệu lực: 10/09/2020

  12. Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Ban hành: 15/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  13. Thông tư 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh do Bộ Công an ban hành

  Ban hành: 14/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  14. Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  Ban hành: 14/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  15. Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  Ban hành: 10/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  16. Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

  Ban hành: 10/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  17. Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Ban hành: 10/07/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  18. Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  Ban hành: 30/06/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  19. Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  Ban hành: 29/06/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  20. Thông tư 63/2020/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Ban hành: 25/06/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  21. Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành

  Ban hành: 18/06/2020

  Hiệu lực: 01/09/2020

  22. Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  Ban hành: 16/03/2020

  Hiệu lực: 18/09/2020

  Tôi yêu Việt Nam! “Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Mới Về Hiệu Lực Của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Quan Trọng Có Hiệu Lực Trong Tháng 11/2020
 • Danh Mục Một Số Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Tháng 9/2020
 • Một Số Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Tháng 9/2020
 • Tổng Hợp Các Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ Tháng 9/2020
 • Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Sách Mới Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Thôn, Tổ Dân Phố
 • Những Quy Định Mới Từ Ngày 25/6/2019 Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Cần Biết
 • Hà Nội: Thông Qua Nghị Quyết Về Số Lượng, Chức Danh, Phụ Cấp Cho Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã
 • Nghị Định 34 Chính Phủ
 • Nội Dung Chính Nghị Định 34/2012/nđ
 • Nghị Định Số 159/2016/nĐ-cp Ngày 29/11/2016 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Mộ, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 99/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016/nĐ-cp, Huong Dan Thuc Hien Nghi Dinh 46/2016/nd-cp, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Ngày 01/7/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Vật Chất Hậu, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/05/2016 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Đinh Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Qu, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Hông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về Tra, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về T, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về T, Thông Tư 65/2016 Ngày 16/5/2016 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Quản Lý Vũ Khí,, Thông Tư 65/2016 Ngày 16/5/2016 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Quản Lý Vũ Khí, , Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Quản Lý, – Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Quản Lý, – Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Quản Lý, 3 Tháng Bảy 2022 … Thông Tư Số 170/2016/tt-bqp Ngày 30/12/2016 Quy Định Cấp Quân Hàm …. Nghị Địn, 3 Tháng Bảy 2022 … Thông Tư Số 170/2016/tt-bqp Ngày 30/12/2016 Quy Định Cấp Quân Hàm …. Nghị Địn, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Ngày 01 Tháng 7 Năm 2022 Của Chính Phủ, Căn Cứ Nghị Định Số 03/2016/nĐ-cp Ngày 05/01/2016 Của Chính Phủ , Nghị Định 76/2016/nĐ-cp Ngày 1/7/2016, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Quy Định Điện Năng Quân Nhân Tại Ngũ, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 11/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 34/2016/nĐ-cp, Nghị Định 46/2016, Nghị Định Số 46/2016/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định 39/2016/nĐ-cp, Nghị Định 12/2016, Nghị Định 47/2016, Nghị Định 80/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 39/2016/nĐ-cp, Nghị Định 34/2016, Nghị Định 155/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 04/2016/nĐ-cp, Nghị Định 44/2016, Nghị Định 39/2016/nĐ-cp, Nghị Định 37/2016, Nghị Định 36/2016/nĐ-cp, Nghị Định 99/2016, Nghị Định Số 44/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 03/2016/nĐ-cp, Nghị Định 85/2016/nĐ-cp, Nghị Định 77/2016, Nghị Định 08/2016, Nghị Định Số 96/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 99/2016/nĐ-cp, Nghị Định 07/2016, Nghị Định 82/2016/nĐ/vp, Nghị Định 04/2016, Nghị Định 03/2016/nĐ-cp, Nghị Định 165 Năm 2022, Nghị Định 73/2016, Nghị Định 76/2016, Nghị Định 01/2016, Nghị Định 71/2016, Nghị Định 52/2016, Nghị Định 54/2016, Nghị Định 55/2016/nĐ-cp, Nghị Định 56/2016, Nghị Định Số 76/2016, Nghị Định 51/2016, Nghị Định 163 Năm 2022, Nghị Định 96/2016, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 50/2016, Nghị Định 67/2016, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Điều 5 Nghị Định 46/2016/nĐ-cp, Nghị Định 155/nĐ-cp 2022 English, Điều 3 Nghị Định 11/2016, Điều 6 Nghị Định 46/2016/nĐ-cp, Điều 6 Nghị Định 46/2016, Điều 7 Nghị Định 39/2016/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định 36/2016, Điều 1 Nghị Định 45/2016/nĐ-cp, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2016, Điều 35 Nghị Định 46/2016/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định 67/2016/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định 06/2016, Điều 5 Nghị Định 46/2016, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Nghị Định Luật Dược 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Bài Tham Luận Nghị Định 77/2016, Điều 23 – Thông Tư Số 192/2016/tt-bqp Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022 Quy Định Vi Phạm Các Quy Định Về Trự, Điều 23 – Thông Tư Số 192/2016/tt-bqp Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022 Quy Định Vi Phạm Các Quy Định Về Trự, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghi Quyet Tinh Nam Dinh Ve Thong Tu 33/2016/tt-bqp, Điểm B Khoản 4 Điều 10 Nghị Định 140/2016/nĐ-cp, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Theo Nghị Định 99/2016, Nghị Định 76/2016 Tiêu Chuẩn Vật Chất Hậu Cần, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn,

  Nghị Định Số 159/2016/nĐ-cp Ngày 29/11/2016 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Mộ, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 99/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2016/nĐ-cp, Huong Dan Thuc Hien Nghi Dinh 46/2016/nd-cp, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Ngày 01/7/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Vật Chất Hậu, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/05/2016 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Đinh Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Qu, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Hông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về Tra, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về T, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về T, Thông Tư 65/2016 Ngày 16/5/2016 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Quản Lý Vũ Khí,, Thông Tư 65/2016 Ngày 16/5/2016 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Quản Lý Vũ Khí, , Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Quản Lý, – Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Quản Lý, – Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Quản Lý, 3 Tháng Bảy 2022 … Thông Tư Số 170/2016/tt-bqp Ngày 30/12/2016 Quy Định Cấp Quân Hàm …. Nghị Địn, 3 Tháng Bảy 2022 … Thông Tư Số 170/2016/tt-bqp Ngày 30/12/2016 Quy Định Cấp Quân Hàm …. Nghị Địn, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Ngày 01 Tháng 7 Năm 2022 Của Chính Phủ, Căn Cứ Nghị Định Số 03/2016/nĐ-cp Ngày 05/01/2016 Của Chính Phủ , Nghị Định 76/2016/nĐ-cp Ngày 1/7/2016, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Quy Định Điện Năng Quân Nhân Tại Ngũ, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 11/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 34/2016/nĐ-cp, Nghị Định 46/2016, Nghị Định Số 46/2016/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định 39/2016/nĐ-cp, Nghị Định 12/2016, Nghị Định 47/2016, Nghị Định 80/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 39/2016/nĐ-cp, Nghị Định 34/2016, Nghị Định 155/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 04/2016/nĐ-cp, Nghị Định 44/2016, Nghị Định 39/2016/nĐ-cp, Nghị Định 37/2016, Nghị Định 36/2016/nĐ-cp, Nghị Định 99/2016, Nghị Định Số 44/2016/nĐ-cp, Nghị Định Số 03/2016/nĐ-cp, Nghị Định 85/2016/nĐ-cp, Nghị Định 77/2016, Nghị Định 08/2016,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34/2011
 • Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Công Tác Văn Thư
 • Từ 25/6/2019, Quy Định Mới Về Xếp Lương Đối Với Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022 (Tiếp Theo)
 • Tìm Hiểu Về Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022
 • Ban Hành 34 Văn Bản Qppl Trong Tháng 9, 10
 • Người Dân Cần Nâng Cao Ý Thức Trong Phòng Cháy, Chữa Cháy
 • Tập Huấn Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Cho Đối Tượng 5
 • 1. Tách khái niệm “Văn bản QPPL” và khái niệm “Quy phạm pháp luật”

  Khái niệm “Văn bản QPPL” được quy định lần đầu tiên trong Luật ban hành văn bản QPPL năm 1996, sau đó tiếp tục được quy định trong Luật năm 2008 và Luật năm 2004. Việc quy định khái niệm văn bản QPPL là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền phân biệt văn bản QPPL với văn bản hành chính và văn bản áp dụng pháp luật, góp phần hạn chế đáng kể số lượng văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cách định nghĩa “văn bản QPPL” ở Luật năm 2008 và Luật năm 2004 thiếu sự cụ thể nên đã gây khó khăn, lúng túng trong việc xác định văn bản nào là văn bản QPPL.

  Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của khái niệm văn bản QPPL, nhằm khắc phục hạn chế trong việc phân biệt khái niệm văn bản QPPL với văn bản hành chính thông thường và những văn bản khác của cơ quan nhà nước được ban hành trong thời gian qua, Luật năm 2022 đã tách khái niệm “văn bản QPPL” và khái niệm “quy phạm pháp luật”. Cụ thể, theo khoản 1 điều 3 của Luật thì “quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”. Đối với khái niệm “văn bản QPPL”, được quy định tại điều 2 của Luật, theo đó “văn bản QPPL là văn bản có chứa quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản QPPL nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản QPPL”.

  2. Về hình thức văn bản QPPL

  Theo quy định tại điều 3 của Luật, hệ thống văn bản QPPL gồm 26 hình thức do 18 chủ thể có thẩm quyền ban hành, ví dụ: Hiến pháp; Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Văn bản QPPL của chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;… So với Luật năm 2008 và Luật năm 2004 thì Luật đã bỏ 05 loại văn bản QPPL, gồm:

  (1) Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội ( trừ nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam);

  (2) Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

  (3) Chỉ thị của UBND cấp tỉnh;

  (4) Chỉ thị của UBND cấp huyện;

  (5) Chỉ thị của UBND cấp xã;

  Tuy nhiên, để phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật đã bổ sung hình thức văn bản QPPL của chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

  3. Về thẩm quyền, nội dung văn bản QPPL

  Trên cơ sở quy định của Hiến pháp 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy (Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương,….), Luật năm 2022 đã xác định lại nội dung ban hành văn bản QPPL của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL:

  – Đối với luật, nghị quyết của Quốc hội: Điều 15 của Luật đã quy định rõ ràng, cụ thể những nội dung Quốc hội phải ban hành luật và những nội dung Quốc hội ban hành nghị quyết. Theo đó, Quốc hội ban hành luật để quy định về tổ chức, bộ máy nhà nước, chính sách cơ bản tiền tệ quốc gia,… Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định việc thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành; tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân…

  – Đối với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Nếu như điều 12 Luật năm 2008 quy định “Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quôc hội xem xét, quyết định ban hành luật” thì nay, điều 16 của Luật năm 2022 đã không còn quy định việc pháp lệnh sau một thời gian thực hiện phải trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành luật nữa. Đồng thời, bổ sung một số nội dung Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết gồm: Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội; Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  – Đối với văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh: Luật năm 2022 đã phân định rõ thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của chính quyền cấp tỉnh gồm: quy định chi tiết những vấn đề được giao; tổ chức, bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định những vấn đề cụ thể tại địa phương. Nội dung nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và quyết định của UBND cấp tỉnh được quy định cụ thể tại điều 27 và điều 28.

  Ngoài ra, Luật cũng quy định rõ ràng hơn thẩm quyền ban hành lệnh, quyết định của Chủ tịch nước tại điều 17; bổ sung một số nội dung Chính phủ phải ban hành Nghị định tại điều 19; giới hạn nội dung ban hành văn bản QPPL của một số chủ thể như Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã…

  4. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL

  5. Về các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL

  Luật đã bổ sung 01 điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (điều 14), bao gồm các hành vi sau:

  – Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

  – Ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 4 của Luật này nhưng có chứa quy phạm pháp luật.

  – Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

  – Quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; trừ trường hợp được giao trong luật.

  6. Bổ sung quy trình xây dựng chính sách

  Luật năm 2008 và Luật năm 2004 quy định về quy trình xây dựng văn bản từ đề xuất sáng kiến, soạn thảo, xem xét cho đến ban hành và công bố văn bản QPPL nhưng chưa tách bạch giữa quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo văn bản. Khắc phục hạn chế đó, Luật mới đã bổ sung quy trình hoạch định, phân tích chính sách trước khi soạn thảo văn bản QPPL theo hướng tách bạch với quy trình soạn thảo. Quy trình này được áp dụng đối với luật, pháp lệnh và một số loại nghị định của Chính phủ, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

  Kim Lân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Trách Nhiệm Tự Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Trường Hợp Văn Bản Vừa Còn Hiệu Lực Vừa Hết Hiệu Lực?
 • Phân Tích Điểm Mới Trong Quy Trình Ban Hành Văn Bản Qppl Trong Luật 2008 Và 2022 Của Quốc Hội
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100