Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định 100 Của Chính Phủ Về An Toàn Giao Thông Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông

Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Quy Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Thông Tin Mạng, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Thông Tư 202/2016/tt-bqp Về Quy Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Thong Tu 202/2016/tt-bqp Quy Dinh Ve Bao Dam An Toan Thong Tin Trongv Quan Doi Nhan Dan Viet Nam, Thông Tư 202/2016 Tt-bqp Về Qui Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Mật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Thông Tư 202/2016 Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Quân Đội Nhân Dân Việt N, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Đáp án Bài Thi An Toàn Giao Thông, Dàn Bài An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông, ôn An Toàn Giao Thông Lớp 5, Đáp án Thi An Toàn Giao Thông, Văn Bản Chỉ Đạo Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 8, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4, Quy Tắc Đi Bộ An Toàn Giao Thông, Nội Quy An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông, Mẫu Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Đáp án Đề An Toàn Giao Thông,

Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Quy Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Thông Tin Mạng, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông,

Nghị Định Chính Phủ Về Bán, Giao Và Chuyển Giao Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2015, các quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tại Nghị định số 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Việc bán công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được áp dụng các nội dung quy định tại Nghị định này.

Nghị định gồm 7 chương, 45 điều: Chương I – Quy định chung; Chương II – Bán doanh nghiệp; Chương III – Giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động; Chương IV – Chuyển giao doanh nghiệp; Chương V – Chính sách đối với doanh nghiệp và người mua,nhận giao, chuyển giao; Chương VI – Tổ chức thực hiện bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp; Chương VII – Điều khoản thi hành.

Nghị định áp dụng đối với các trường hợp sau:

công ty TNHH MTV, công ty thành viên (sau đây gọi tắt là bán doanh nghiệp) không phụ thuộc vào quy mô vốn nhà nước trong các trường hợp:

– Thuộc diện bán doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

-Thuộc diện cổ phần hóa trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không thực hiện cổ phần hóa được.

Bán các đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty TNHH MTV, công ty thành viên thuộc diện bán bộ phận doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bộ phận doanh nghiệp còn lại.

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty thành viên cho tập thể người lao động (sau đây gọi tắt là giao doanh nghiệp) khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Giá trị tổng tài sản ghi trên sổ kế toán dưới 15 tỷ đồng;

– Không có lợi thế về đất đai;

– Thuộc diện giao doanh nghiệp trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

– Không thuộc diện giải thể hoặc mất khả năng thanh toán;

– Thuộc diện chuyển giao doanh nghiệp trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

Cổng thông tin doanh nghiệp giới thiệu một số điểm chính của việc bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp theo Nghị định này:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định bán doanh nghiệp thông báo cho doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và thực hiện công bố công khai trên 01 (một) tờ báo viết trong 03 (ba) số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( chúng tôi , trang thông tin điện tử của Bộ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Bộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty (đối với công ty thành viên) trong suốt thời gian thực hiện bán doanh nghiệp.

Việc xử lý tài sản, số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, chi phí xây dựng dở dang, các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi thực hiện theo quy định về xử lý tài chính của Chính phủ tại Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. . Doanh nghiệp được bán hoặc có bộ phận được bán có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận, thu hồi các khoản nợ phải thu đến hạn trước khi bán; huy động các nguồn để thanh toán các khoản nợ đến hạn trả hoặc thỏa thuận với các chủ nợ để xử lý trước khi bán.

Giá bán doanh nghiệp được xác định căn cứ trên phương thức bán (bán đấu giá hoặc bán trực tiếp), phương thức thanh toán (một lần hoặc nhiều lần), mức giá đặt mua, số lao động mà người mua tiếp tục sử dụng nhưng không được thấp hơn giá khởi điểm bán doanh nghiệp. Giá khởi điểm bán doanh nghiệp được xác định theo nguyên tắc sau:

a) Không thấp hơn tổng giá trị phần vốn nhà nước đã được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định này* và giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) theo giá công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu người mua kế thừa các khoản nợ;

b) Không thấp hơn tổng giá trị doanh nghiệp đã được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định này nếu người mua không kế thừa các khoản nợ.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định bán doanh nghiệp phải xem xét để phê duyệt kết quả bán doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả bán doanh nghiệp, đại diện người bán và người mua phải ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

Số tiền bán doanh nghiệp sau khi nộp vào ngân sách nhà nước phần giá trị quyền sử dụng đất (nếu có), được sử dụng để thanh toán các chi phí phục vụ cho việc bán doanh nghiệp; thanh toán các khoản nợ mà người mua không kế thừa; thực hiện chính sách đối với người lao động khi bán doanh nghiệp; số tiền còn lại được nộp cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (trường hợp bán công ty thành viên, bộ phận phụ thuộc của công ty mẹ), Công ty TNHH MTV (trường hợp bán bộ phận doanh nghiệp của công ty TNHH MTV), Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (trường hợp bán công ty TNHH MTV).

Về giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động

Tập thể người lao động trong doanh nghiệp được xem xét giao doanh nghiệp khi a) tự nguyện đăng ký nhận giao doanh nghiệp; b) cam kết duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm tối thiểu từ 03 (ba) năm trở lên kể từ ngày nhận giao doanh nghiệp (trừ trường hợp có thỏa thuận khác với từng cá nhân người lao động), đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; c) kế thừa công nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp sau khi đã xử lý theo các quy định của Nghị định này; và d) không được bán, cho thuê, tự giải thể doanh nghiệp trong thời hạn tối thiểu là 03 (ba) năm sau khi nhận giao, trừ trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Ban Đổi mới tại doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, xác định số lượng và thực trạng toàn bộ tài sản; các khoản đầu tư dài hạn, ngắn hạn; tài sản thuê, mượn, giữ hộ, bán hộ, ký gửi, chiếm dụng, cho thuê, cho mượn; đối chiếu và phân loại các loại công nợ; lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả, danh sách người mắc nợ và số nợ phải thu, trong đó phân định rõ nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thu hồi; tiến hành phân loại tài sản, xử lý tài sản và các khoản nợ; báo cáo quyết toán thuế tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao doanh nghiệp thông báo cho doanh nghiệp và thực hiện công bố công khai trên 01 (một) tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 03 (ba) số liên tiếp và trên cổng thông tin điện tử của Bộ (đối với công ty TNHH MTV thuộc Bộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công ty TNHH MTV thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty (đối với công ty thành viên) trong suốt thời gian thực hiện giao doanh nghiệp. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở) cùng Giám đốc doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động để biểu quyết theo thể thức đa số quá bán việc tự nguyện nhận giao doanh nghiệp; cử người đại diện tiến hành các thủ tục nhận giao doanh nghiệp. Đại diện tập thể người lao động gửi hồ sơ xin nhận giao doanh nghiệp đến Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định giao doanh nghiệp phải xem xét, phê duyệt hồ sơ xin nhận giao doanh nghiệp và ban hành quyết định giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động; quyết định này được gửi đến các cơ quan: Tài chính doanh nghiệp, Thuế, Đăng ký kinh doanh, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động – Thương binh và Xã hội, Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi có quyết định giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động, đại diện tập thể người lao động và người được Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty mẹ phải tổ chức ký hợp đồng giao nhận doanh nghiệp, có thông báo tại doanh nghiệp, trên một trong các loại báo viết hoặc báo điện tử 03 (ba) số liên tiếp. Đại diện của doanh nghiệp thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( chúng tôi ) về việc giao doanh nghiệp và thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về chuyển giao doanh nghiệp

Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty mẹ có doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao thông báo cho doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao chuẩn bị chuyển giao doanh nghiệp.

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và Ban Đổi mới tại doanh nghiệp lập phương án xác định giá trị doanh nghiệp chuyển giao; phương án chuyển giao doanh nghiệp, phương án xử lý tài chính, lao động, đánh giá các tác động của việc chuyển giao đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh sau khi chuyển giao doanh nghiệp trình Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thẩm định. Bên nhận chuyển giao giao cho Ban Chỉ đạo tiếp nhận doanh nghiệp xây dựng phương án tiếp nhận doanh nghiệp. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp bên chuyển giao, bên nhận chuyển giao thỏa thuận về phương thức bàn giao doanh nghiệp, các điều kiện, cam kết giao nhận doanh nghiệp, cam kết thanh toán nợ. Bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao phải tổ chức ký Hợp đồng giao nhận doanh nghiệp.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cùng Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp chuyển giao tổ chức bàn giao doanh nghiệp theo phương án đã được thống nhất cho bên nhận chuyển giao có sự chứng kiến của đại diện cơ quan quyết định chuyển giao doanh nghiệp và cơ quan tài chính doanh nghiệp nơi doanh nghiệp chuyển giao đóng trụ sở chính.

Sau khi nhận giao, doanh nghiệp chuyển giao thực hiện đăng ký thay đổi tên, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Đại diện của doanh nghiệp thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và Trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( chúng tôi ) về việc chuyển giao doanh nghiệp, thay đổi tên (nếu có) và chủ sở hữu của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp

1. Bộ trưởng hoặc người được Bộ trưởng ủy quyền ký hợp đồng bán, giao, chuyển giao và nhận chuyển giao doanh nghiệp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền ký hợp đồng bán, giao, chuyển giao và nhận chuyển giao doanh nghiệp.

3. Tổng giám đốc công ty mẹ ký hợp đồng bán, giao công ty thành viên.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty mẹ ký hợp đồng chuyển giao và nhận chuyển giao doanh nghiệp.

Chính sách đối với doanh nghiệp và người mua, nhận giao, chuyển giao:

Doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động; doanh nghiệp bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân được hưởng các chính sách quy định đối với doanh nghiệp tại Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Doanh nghiệp chuyển giao được miễn phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung); được tiếp tục thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp về sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nếu người mua doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp trả tiền một lần ngay sau khi mua thì được giảm giá tối đa là 5% giá bán không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất nhưng không vượt quá số vốn chủ sở hữu hiện có tại doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp.

Trường hợp tập thể người lao động trong doanh nghiệp trúng đấu giá hoặc là người duy nhất đăng ký mua, thì được giảm 15% giá bán không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất nhưng không vượt quá số vốn chủ sở hữu hiện có tại doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp.

Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị bãi bỏ (Hồng Liên).

*”4. Việc xác định và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp được áp dụng theo những nguyên tắc quy định về xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm thẩm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp. Trường hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp không bảo đảm đúng quy định của Nhà nước thì cơ quan có thẩm quyền quyết định bán doanh nghiệp có thể từ chối không thanh toán phí dịch vụ tư vấn định giá; nếu gây thiệt hại cho Nhà nước và doanh nghiệp thì tổ chức tư vấn định giá phải bồi thường”.

Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông

Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Quy Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Thông Tin Mạng, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Thông Tư 202/2016/tt-bqp Về Quy Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Thông Tư 202/2016 Tt-bqp Về Qui Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Mật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Thong Tu 202/2016/tt-bqp Quy Dinh Ve Bao Dam An Toan Thong Tin Trongv Quan Doi Nhan Dan Viet Nam, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Thông Tư 202/2016 Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Quân Đội Nhân Dân Việt N, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 8, Quy Tắc Đi Bộ An Toàn Giao Thông, Đáp án Bài Thi An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết Về An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông, Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Dàn ý An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông, Đề Bài An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông Lớp 3, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn An Toàn Giao Thông, Mẫu Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Dàn Bài An Toàn Giao Thông,

Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Quy Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Thông Tin Mạng, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông,

Chỉ Thị Thực Hiện Nghị Định 36/Cp Của Chính Phủ Và Chỉ Thị 317/Ttg Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Việc Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ Và Trật Tự An Toàn Giao Thông Đô Thị

CHỉ THị

CủA Bộ TRưởNG Bộ VăN HOá – THôNG TIN Số 39 CT/VHTT

NGàY 8 THáNG 7 NăM 1995 về việc THựC HIệN

NGHị địNH 36-CP CủACHíNH PHủ Và CHỉ THị 317/TTG

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Về VIệC BảO đảM TRậT Tự

AN TOàN GIAO THôNG đườNG Bộ

Và TRậT Tự AN TOàN GIAO THôNG đô THị

Nghị định 36-CP của Hội đồng Chính phủ về bảo đảm trật tự antoàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị đã được Thủ tướngChính phủ ban hành ngày 29-5-1995 và có hiệu lực từ ngày 1-8-1995.

Để triển khai thực hiện những văn bản trên, Bộ Văn hoá -Thông tin chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu nội dungNghị định 36-CP và chỉ thị 317/TTg để phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ côngnhân viên trong cơ quan nhằm nâng cao ý thức tôn trọng Pháp luật, thực hiệnnghiêm chỉnh quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàngiao thông đô thị.

2. Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở mở đợt tuyên truyền, phổbiến các văn bản pháp quy về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự antoàn giao thông đô thị liên tục từ nay đến Tết âm lịch, cụ thể là:

a. Chỉ đạo hướng dẫn các trung tâm thông tin triển lãm, cácNhà văn hoá thông tin tỉnh, thành phố mở đợt hoạt động tuyên truyền về trật tựan toàn giao thông.

b. Xây dựng cụm cổ động, in và phát hành tranh cổ động, Biêntập và phát hành tài liệu tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường bộvà trật tự an toàn giao thông đô thị đến các đội thông tin lưu động cơ sở.

c. Các đội thông tin lưu động tổ chức hoạt động bằng cáchình thức phát thanh, tranh cổ động, phát băng hình về trật tự an toàn giaothông.

e. Tổ chức thi sáng tác, biểu diễn trong quần chúng về cácthể loại: thơ ca, tấu, tiểu phẩm, kịch ngắn… nhằm biểu dương người tốt, việctốt và phê phán những hiện tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông.

4. Cục Điện ảnh chỉ đạo, hướng dẫn các hãng sản xuất phim,băng hình, làm các loại phim phóng sự, tài liệu tuyên truyền giáo dục, phục vụchủ đề trật tự an toàn giao thông.

5. Vụ Báo chí hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí từTrung ương đến địa phương tập trung tuyên truyền kịp thời những văn bản mới banhành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giaothông đô thị.

6. Tất cả các đài báo phải mở chuyên mục phổ biến kiến thứcvề luật lệ giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân. Biểu dương kịp thời gươngngười tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, mặt khác cần phê phán trên báochí những hiện tượng tiêu cực, những hành vi không chấp hành luật lệ giaothông.

7. Các Sở Văn hoá – Thông tin địa phương căn cứ tình hình cụthể phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền rầm rộ, sâu rộng trên địa phươngmình, tập trung ở hai thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến giaothông chính. Cần coi đây là công tác quan trọng từ nay đến Tết âm lịch.

8. Thủ trưởng các đơn vị đã được giao nhiệm vụ có tráchnhiệm khẩn trương triển khai kế hoạch.

Việc quản lý trật tự an toàn giao thông là công tác thườngxuyên, lâu dài, nhưng cần tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến cơ bản từnay đến Tết Nguyên đán. Mở đợt tuyên truyền tập trung cao độ từ tháng 7 đếncuối tháng 9-1995 lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2-9.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các đơn vị kịpthời phản ánh những khó khăn vướng mắc về Bộ để xem xét giải quyết.