Top 3 # Xem Nhiều Nhất Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự Là Gì Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự Là Gì?

– Khái niệm nội tâm nhân vật nhằm chỉ toàn bộ những biểu hiện thuộc cuộc sống bên trong của nhân vật. Đó là những tâm trạng, những suy nghĩ, những phản ứng tâm lí… của nhân vật trước những cảnh ngộ, những tình huống mà nó gặp phải trong cuộc đời.

– Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là tái hiện những ý nghĩ, cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật. Đó là biện pháp quan trọng để xây dựng nhân vật, làm cho nhân vật sinh động.

– Người ta có thể miêu tả nội tâm trực tiếp bằng cách diễn tả ý nghĩa, cảm xúc, tình cảm của nhân vật, cũng có thể miêu tả nội tâm gián tiếp bằng cách miêu tả cảnh vật, nét mặt, cử chỉ, trang phục,… của nhân vật.

– Đặc tả nội tâm nhân vật là bằng các biện pháp nghệ thuật, tác giả khắc họa đậm nét nội tâm nhận vật một cách khác biệt, độc đáo, nổi bậc, đạt đến mức điển hình nhằm chuyển tải một thông điệp nghệ thuật nào đó.

– Tâm lí, tính cách của con người bao giờ cũng là đối tượng phản ánh của văn học. Lịch sử văn học dân tộc xét đến cùng là lịch sử tâm hồn của nhân dân. Nghệ thuật miêu tả tâm lí tức là nhà văn sử dụng các phương tiện, biện pháp nghệ thuật để tái hiện thế giới tâm lí phong phú, phức tạp của con người trong tác phẩm của mình.

– Nghệ thuật miêu tả tâm lí con người là thước đo tài năng người nghệ sĩ. Tài năng người nghệ sĩ là khả năng sáng tạo nghệ thuật, sơ sở để hình thành phong cách nhà văn. Nhận định trên đã thừa nhận chân lí trong sáng tác nghệ thuật: tài năng của người nghệ sĩ không phụ thuộc vào điều anh ta nói mà hãy xem anh ta miêu tả tâm lí nhân vật ra sao? Người nghệ sĩ lớn bao giờ cũng là một bậc thầy trong việc miêu tả tâm lí.

– Trong quá trình phát triển của lịch sử văn học, việc thể hiện nhân vật qua nội tâm ngày càng có vai trò quan trọng. Trong văn học Việt Nam, so với các giai đoạn trước. Truyện Kiều của Nguyễn Du đã đạt được những thành tựu rực rở. Tác phẩm chứng tỏ Nguyễn Du có khả năng nắm bắt một cách tài tình những ý nghĩ, tình cảm sâu kín của nhân vật và diễn tả nó một cách sinh động.

– Sự biểu hiện hợp lí và sâu sắc nội tâm góp phần rất lớn tạo nên sức sống của nhân vật. Nói như L.Tônxtôi: “Mục đích chính của nghệ thuật…là nói lên sự thật về tâm hồn con người, nói lên những điều bí ấn không thể diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường được”. Để làm được điều đó, nhà văn phải hiểu sâu sắc cuộc sống và con người, nắm bắt được những biểu hiện và diễn biến dù nhỏ nhặt nhất đời sống bên trong của nhân vật.

Phân tích tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai qua cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt của ông khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc

Chứng minh sự tài tình, tinh tế trong nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của đại thi hào Nguyễn Du được thể hiện qua một số đoạn trích trong Truyện Kiều

Phân tích tài năng miêu tả tâm lí bậc thầy của Nguyễn Du qua đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Theo chúng tôi

Bài 6. Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự

MÔN: NGữ VĂN 9Bài 7, Tiết 32

miêu tả trong văn bản tự sự

Giáo viên dạy: Vũ Thu HàTổ khoa học xã hộiTrường THCS Thịnh LongTranhoanglong09@yahoo.com.vnBài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự 1.Ví dụ:

” Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván,cứ ghép liền ba tấm làm một bức,bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín,tất cả là hai mươi bức.Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh,cứ mười người khênh một bức, lưng dắt dao ngắn,hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau,dàn thành trận chữ “nhất”,vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc,mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra,chẳng trúng người nào cả.Nhân có gió bắc,quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa,khói toả mù trời ,cách gang tấc không thấy gì,hòng làm cho quân Nam rối loạn.Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió Nam,thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình. Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước.Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất,ai nấy cầm dao ngắn chém bừa,những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Quân Thanh chống không nổi,bỏ chạy tán loạn,giày xéo lên nhau mà chết.Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết.Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung,thây nằm đầy đồng ,máu chảy thành suối ,quân Thanh đại bại.” (Hoàng Lê nhất thống chí-Ngô gia văn phái)Kể lại diễn biến trận đánh đồn Ngọc Hồi của quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung.Bài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự 1.Ví dụ:

-Vua Quang Trung cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức rồi tiến sát đồn Ngọc Hồi. -Quân Thanh bắn ra không trúng người nào, sau đó phun khói lửa, nhưng trời bỗng trở gió nam, quân Thanh tự hại mình -Quân của Quang Trung khiêng ván nhất tề xông lên mà đánh -Quân Thanh chống đỡ không nổi,tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thắt cổ chết, quân Thanh đại bại.Sự việc chínhBài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự 1.Ví dụ:

” Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván,cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức.Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng dắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất”, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa, khói toả mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió Nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình. Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước.Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết.Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại.” (Hoàng Lê nhất thống chí-Ngô gia văn phái)

Bài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự 1.Ví dụ:

-Vua Quang Trung truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín – Kén hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng dắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất” Miêu tả hành động, sự việc-Quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa-Vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc-Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước, gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa-Quân Thanh chống không nổi,bỏ chạy tán loạn,giày xéo lên nhau mà chết; Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tungMiêu tả hành động, cử chỉ của nhân vật– Khói toả mù trời, cách gang tấc không thấy gì – Thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suốiMiêu tả cảnh? Miêu tả chân thực, cụ thể, chính xác2. Ghi nhớ:a) Yếu tố miêu tả là gì? – Là những chi tiết cụ thể, hữu hình, xác thực về cảnh vật, nhân vật, sự việc được kể trong văn bản.Bài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự1.Ví dụ:

2. Ghi nhớ:a) Yếu tố miêu tả là gì? – Là những chi tiết cụ thể, hữu hình, xác thực về cảnh vật, nhân vật, sự việc được kể trong văn bản.b) Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:-Vua Quang Trung cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức rồi tiến sát đồn Ngọc Hồi. -Quân Thanh bắn ra không trúng người nào, sau đó phun khói lửa, nhưng trời bỗng trở gió nam, quân Thanh tự hại mình -Quân của Quang Trung khiêng ván nhất tề xông lên mà đánh -Quân Thanh chống đỡ không nổi,tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thắt cổ chết, quân Thanh đại bại.

Sự việc chính Đoạn vănVua Quang Trung cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức rồi tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bắn ra không trúng người nào, sau đó phun khói lửa, nhưng trời bỗng trở gió nam, quân Thanh tự hại mình. Quân của Quang Trung khiêng ván nhất tề xông lên mà đánh. Quân Thanh chống đỡ không nổi,tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thắt cổ chết, quân Thanh đại bại.

-Giúp cho người đọc thấy được sự việc diễn ra như thế nào-Làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn, gợi cảmBài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự1.Ví dụ:

2. Ghi nhớ:a) Yếu tố miêu tả là gì? – Là những chi tiết cụ thể, hữu hình, xác thực về cảnh vật, nhân vật, sự việc được kể trong văn bản.b) Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:-Giúp cho người đọc thấy được sự việc diễn ra như thế nào-Làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn, gợi cảmc) Lưu ý:Tự sự là quan trọng nhất. Miêu tả chỉ có tính chất hỗ trợ, nó không tồn tại độc lập.– MT không được lấn át làm mờ cốt truyện.

Khi sử dụng miêu tả cần chú ýchọn được chi tiết, hình ảnh để miêu tả

Dùng từ ngữ để gợi tảDùng các biện pháp nghệ thuật để diễn tảBài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự1.Ví dụ:

2. Ghi nhớ:a) Yếu tố miêu tả là gì? – Là những chi tiết cụ thể, hữu hình, xác thực về cảnh vật, nhân vật, sự việc được kể trong văn bản.b) Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:-Giúp cho người đọc thấy được sự việc diễn ra như thế nào-Làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn, gợi cảmc) Lưu ý:Tự sự là quan trọng nhất. Miêu tả chỉ có tính chất hỗ trợ, nó không tồn tại độc lập.– MT không được lấn át làm mờ cốt truyện.

II.Luyện tập:1.Bài tập 1: Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích Truyện Kiều vừa học (Chị em Thuý Kiều, tr.81 và Cảnh ngày xuân tr.84). Phân tích giá trị của nhữngyếu tố miêu tả ấy trong việc thể hiện nội dung mỗi đoạn trích. * Gợi ý:-Phân tích giá trị của yếu tố miêu tả: chỉ rõ:+ ở mỗi đối tượng, tác giả đã chú ý tả ở những phương diện nào?+Khi miêu tả tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì?+Chỉ ra tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó? (Gợi lên những hình ảnh như thế nào? Qua đó khắc hoạ điều gì? Gửi gắm tình cảm gì của tác giả)1. Bài tập 1:a. Vân xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn ,nét ngài nở nang Hoa cười ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc,tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, So bề tài sắc lại là phần hơn Làn thu thuỷ,nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành Sắc đành đòi một,tài đành hoạ hai. ( Chị em Thuý Kiều)

Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích Truyện Kiều vừa học (Chị em Thuý Kiều, tr.81 và Cảnh ngày xuân tr.84). Phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy trong việc thể hiện nội dung mỗi đoạn trích.

Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích Truyện Kiều vừa học (Chị em Thuý Kiều, tr.81 và Cảnh ngày xuân tr.84). Phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy trong việc thể hiện nội dung mỗi đoạn trích.

– Khi miêu tả bức tranh mùa xuân, tác giả chọn lọc những hình ảnh tiêu biểu và là biểu tượng của mùa xuân: Cánh én, cỏ non, hoa lê: Các từ ngữ chỉ màu sắc: Xanh, trắng

– Màu nền cho bức tranh xuân là thảm cỏ non xanh trải rộng tới chân trời. Trên nền mầu xanh non ấy điểm xuyết vài bông hoa lê trắng. Cảnh vật, con người có sự hài hoà tới mức tuyệt diệu. Tất cả gợi nên vẻ đẹp riêng của mùa xuân: Mới mẻ, tinh khôi, khoáng đạt, trong trẻo, nhẹ nhàng, thanh khiết và giàu sức sống.* Khi miêu tả khung cảnh lễ hội mùa xuân Nguyễn Du đã sử dụng các danh từ gợi tả sự đông vui: yến anh, chị em, tài tử, giai nhân; Các động từ gợi tả sự rộn ràng, náo nhiệt của ngày hội: sắm sửa, dập dìu; Các tính từ chỉ tâm trạng: gần, xa, nô nức,.– Tất cả gợi nên không khí rộn ràng, đông vui, náo nhiệt của lễ hội mùa xuân.– Qua cách miêu tả ta nhận thấy được tình yêu thiên nhiên, cuộc sống tha thiết của nhà thơ.2) Bài tập 2:Dựa vào đoạn trích cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thuý Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày thanh minh. Trong khi kể, chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh ngày xuân.* Gợi ý:Đoạn văn:+ Đảm bảo bố cục: Mở đoạn ? Phát triển đoạn ? Kết đoạn.+ Trình bày theo cách nào: Diễn dịch? Quy nạp? Song hành…+ Nội dung: Kể về cảnh chị em Thuý Kiều đi chơi xuân trong buổi chiều thanh minh.+ Có sử dụng yếu tố miêu tả ( tả cảnh thiên nhiên, tả hoạt động của chị em Kiều)3) Bài tập 3:Giới thiệu trước lớp về vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều bằng lời văn của mình.Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.Trong khi kể, người kể cần miêu tả một cách đầy đủ, chi tiết hành động, cảnh vật, con người và sự việc đã diễn ra như thế nào thì truyện mới trở nên sinh động. Đúng hay sai ?A. ĐúngB. SaiBài tập 2: Tại sao nói khi làm văn tự sự thì phương thức tự sự là quan trọng nhất, yếu tố miêu tả chỉ là hỗ trợ ?Bài 7-Tiết 32: miêu tả trong văn bản tự sựI.Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự1.Ví dụ:

2. Ghi nhớ:a) Yếu tố miêu tả là gì? – Là những chi tiết cụ thể, hữu hình, xác thực về cảnh vật, nhân vật, sự việc được kể trong văn bản.b) Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:-Giúp cho người đọc thấy được sự việc diễn ra như thế nào-Làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn, gợi cảmc) Lưu ý:Tự sự là quan trọng nhất. Miêu tả chỉ có tính chất hỗ trợ, nó không tồn tại độc lập.– MT không được lấn át làm mờ cốt truyện.

II.Luyện tập:1.Bài tập 1: 2.Bài tập 23.Bài tập 3Hướng dẫn về nhàHọc, nắm chắc bài-Hoàn chỉnh bài tập 3-Viết một đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả kể lại một trận chiến đáu ác liệt mà em đã được học, được nghe, được xem.-Ôn tập, chuẩn bị cho bài viết số 2.

Soạn Bài Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I I. TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ Trả lời câu 2 (trang 91 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Đoạn văn kể chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi. Các em đọc đoạn văn, sau đó suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi: a. Đoạn trích kể về việc gì? b. Chỉ ra các chi tiết miêu tả trong đoạn trích. Các chi tiết miêu tả ấy nhằm thể hiện những đối tượng nào? c. Nếu chỉ kể sự việc diễn ra như thế thì nhân vật vua Quang Trung có nổi bật, trận đánh có sinh động không? Tại sao? So sánh sự việc chính bạn đã nêu và rút ra nhận xét? Trả lời:

a. Đoạn trích kể lại chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi.

b.

– Yếu tố miêu tả:

+ Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ông phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn.

+ Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết.

+ Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành sông, quân Thanh đại bại.

– Chi tiết này nhằm miêu tả quân Nam và quân Thanh trong cuộc chiến đấu.

c.

– Nếu chỉ kể lại sự việc diễn ra như trong sách đã dẫn thì câu chuyện không sinh động, vì chỉ đơn giản kể lại các sự kiện.

– So với đoạn trích thì trận đánh được tái hiện lại một cách sinh động nhờ những yếu tố miêu tả.

– Nhận xét: nhờ có miêu tả bằng các chi tiết mới thấy được sự việc diễn ra như thế nào, nhờ yếu tố miêu tả mà trận đánh được tái hiện lại một cách sinh động.

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 92 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích Chị em Thúy Kiều và Cảnh ngày xuân. Phân tich giá trị của những yếu tố miêu tả ấy. Lời giải chi tiết:

– Miêu tả Thúy Vân

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang

Hoa cười ngọc thốt đoan trang

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

– Miêu tả Thúy Kiều

Làn thu thủy nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh

⟹ Làm nổi bật vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Thúy Vân tròn đầy, đoan trang, phúc hậu còn Thúy Kiều sắc sảo, mặn mà.

– Hình ảnh tả cảnh: con én đưa thoi; Cỏ non xanh tận chân trời; Cành lê trắng điểm một vài bông hoa; Ngổn ngang gò đống kéo lên; Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay; Tà tà bóng ngả về tây; phong cảnh có bề thanh thanh; Nao nao, dòng nước uốn quanh; Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

– Tả người: Gần xa nô nức yến anh; Dập dìu tài tử giai nhân; Ngựa xe như nước, áo quần như nêm; Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

⟹ Miêu tả vẻ đẹp mùa xuân và không khí lễ hội rộn ràng, tươi vui.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 92 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thúy Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh Minh. Trong khi kể vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh ngày xuân. Lời giải chi tiết:

Ngày tháng thấm thoắt như thoi đưa, mới xuân về mà đã sang tiết tháng ba, hương hoa cỏ mùa xuân tràn ngập khắc nơi, sắc xanh của cỏ, sắc trắng tinh khôi của hoa khiến lòng người thêm phần náo nức. Nhân ngày Thanh minh đẹp trời, chị em Thúy Kiều cùng nhau đi tảo mộ, hòa vào dòng người nhộn nhịp ngựa xe ngược xuôi nô nức. Đến buổi chiều, mặt trời đã xế đằng tây, chị em Thúy Kiều cùng nhau ra về. Họ lững thững đi dọc theo dòng suối nhỏ chạy uốn lượn quanh co, phía cuối dòng suối có một chiếc cầu nhỏ bắc ngang. Phong cảnh nơi đây trong buổi chiều tà thật là thanh tĩnh và thoang thoảng buồn.

Câu 3 Trả lời câu 3 (trang 92 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Giới thiệu trước lớp về vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều bằng lời của mình. Lời giải chi tiết: Gợi ý:

– Giới thiệu chung về vẻ đẹp hai chị em.

– Vẻ đẹp của Thúy Vân

– Vẻ đẹp của Thúy Kiều

Lưu ý: dùng lời văn của mình để minh tả, có thể sử dụng thêm các biện pháp nghệ thuật khác để bài văn sinh động, hấp dẫn hơn

chúng tôi

Soạn Bài Miêu Tả Và Biểu Cảm Trong Văn Bản Tự Sự

Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

I- Sự kết hợp các yếu tố kể, tả và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự

1. Các yếu tố miêu tả:

+ Xe chạy chầm chậm. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe tôi ríu cả chân lại

+ Mẹ tôi không còm cõi xơ xác như cô tôi nói

+ Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má

+ Hơi quần áo của mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn… thơm tho lạ thường.

– Yếu tố biểu cảm:

+ Tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở.

+ Hay tại sự sung sướng bỗng chốc được trông thấy cái hình hài… sung túc?

+ Tôi thấy những cảm giác ấm áp… khắp da thịt

+ Phải bé lại và lăn vào lòng… êm dịu vô cùng

– Các yếu tố miêu tả và biểu cảm này đan xen cùng với yếu tố tự sự

2. Nếu không có các yếu tố miêu tả và biểu cảm, đoạn văn toàn yếu tố kể chuyện thì sẽ rất khô khan, chỉ toàn chuỗi sự việc.

+ Người đọc không cảm nhận được tình cảm, không thấy được biểu hiện cảm xúc của nhân vật.

3. Nếu bỏ hết các yếu tố tự sự, trong đoạn văn chỉ để lại yếu tố miêu tả và biểu cảm thì đoạn văn sẽ lộn xộn. Phải có yếu tố là cốt, những yếu tố miêu tả, biểu cảm thêm vào tạo cảm xúc và lớp lang.

Luyện tập

Bài 1 (trang 74 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)

Chọn đoạn trích ” Lão cố làm ra vẻ… nỡ tâm lừa nó”

– Yếu tố miêu tả:

+ Cười như mếu, đôi mắt ầng ậng nước

+ Mặt lão đột nhiên co rúm lại

+ Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra

+ Cái đầu nghẹo về một bên, miệng móm mém của lão mếu như con nít

– Yếu tố biểu cảm:

+ Tôi không xót xa năm quyển sách của tôi như trước nữa

+ Tôi bằng này tuổi đầu rồi còn nỡ đánh lừa một con chó

+ Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó.

Bài 2 (trang 72 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)

Gợi ý:

Đoạn văn có dung lượng khoảng 10- 15 câu, sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong truyện kể.

– Hoàn cảnh gặp lại người thân (địa điểm, thời gian…)

+ Ngôi kể: thứ nhất- xưng tôi hoặc em

+ Tả khung cảnh, địa điểm gặp gỡ

– Tả khung cảnh gặp gỡ giữa các nhân vật (em và người thân/ những người thân)

– Tả về hình dáng, cử chỉ của người thân để thấy sự thay đổi sau một thời gian không gặp mặt

– Biểu cảm: bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân và người thân

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: