Mẫu Văn Bản Phối Hợp

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp
 • Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp
 • Kế Hoạch Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trường Học Năm 2022
 • Mẫu Công Văn Phê Bình Nhắc Nhở
 • Mẫu Văn Bản Phê Bình
 • Bản Phối, Mẫu Văn Bản Phối Hợp, Quy Chế Phối Hợp, Thủ Tục Xin Rao Hôn Phối, Phối Màu Cho Nhà, Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp, Mô Phôi, Lễ Ký Quy Chế Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Lễ Hôn Phối, De Nghi Phoi Hop, Mẫu Công Văn Phối Hợp, Quá Trình Ung Thư Phổi, Quy Chế Phối Hợp Công Tác, Công Văn Phối Hợp, Quan Hệ Phối Hợp Là Gì, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm, Lao Phổi Tái Phát, Viêm Phổi ở Trẻ Em, Kế Hoạch Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Hôn Phối, Mẫu Chứng Thư Hôn Phối, Quan Hệ Phối Hợp, Luận Văn Ung Thư Phổi, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Thủ Tục Đăng Ký Rao Hôn Phối, Dân Vận Phối Hợp Với Phòng Văn Hóa, Bản Phối Con Đường Xưa Em Đi, Cấy Truyền Phôi, Phối Hợp Pccc Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Viêm Phổi, Bài Giảng Xẹp Phổi, Bài Giảng Ung Thư Phổi, Bài Giảng Mô Phôi, Bài Giảng K Phổi, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Phối Hợp, Nguyên Tắc Phối Màu, Công Tác Phối Hợp Dân Vận, Phụ Lục Cấp Phối Bê Tông, Quá Trình Chủ Yếu Chi Phối Địa Mạo, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Mẫu Phiếu Phối Hợp Công Tác, Khái Niệm Ung Thư Phổi, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại I, Phác Đồ Điều Trị U Phổi, Mẫu Công Văn Từ Chối Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Bí Tích Hôn Phối, Phác Đồ Điều Trị Phù Phổi Cấp, Phân Phối Cafe, Phác Đồ Điều Trị Lao Phổi, Phác Đồ Điều Trị K Phổi, Kênh Phân Phối, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Phân Phối Cafe Dak Lak, Nha Phan Phoi Huda Tai Nam Dan, Kỹ Năng Khám Phổi, Quy Chế Phối Hợp Công An Quân Sự, Công Văn Phối Hợp Làm Việc, Công Văn Góp ý Dự Thảo Quy Chế Phối Hợp, Trắc Nghiệm Phôi, Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Kho Hàng Phân Phối, Trắc.nghiệm.mô.phôi, Giấy Đề Nghị Phối Hợp, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phối Hợp, Chương Trình Phối Hợp, Bài Giảng X Quang Tim Phổi, Phác Đồ Điều Trị Ung Thư Phổi, Bài Giảng Phôi Thai Học, Quy Chế Phối Hợp Giữa Các Phòng Ban, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại Ii, Luận Văn Viêm Phổi, Bài Giảng X Quang Lao Phổi, Hội Nông Dân Phới Hợp Với Công An, Noi Dung Bao Cao Phoi Hop Cong An Va Phu Nu, Tham Luận Phối Hợp Bảo Vệ Tài Sản, Định Nghĩa Ung Thư Phổi, Viêm Phế Quản Phổi Tẻ Em, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp Thực Hiện, Hãy Giải Thích Sự Trao Đổi Khí ở Phổi Và Tế Bào, Phân Phối Độc Quyền Luận, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Viêm Phổi Bệnh Viện ở Trẻ Em, Phác Đồ Điều Trị Viêm Phổi Trẻ Em, Thông Tư Số 55 Bộ Công An Về Quan Hệ Phối Họp, Quá Trình 14 Ngày Sau Chuyển Phôi, Quy Chế Phối Hợp Tổ Đảng Và Chính Quyền, Khóa Luận Viêm Phổi, Tiêu Chuẩn X Quang Phổi, Tiêu Chuẩn X Quang Tim Phổi, Trắc Nghiệm Mô Phôi Hệ Nội Tiết, Đánh Giá Hình Thái Phôi, Quá Trình Chuyển Phôi Ngày 5, Nguyên Tắc Phối Hợp Kháng Sinh, Trung ương Đoàn Ký Kết Phối Hợp,

  Bản Phối, Mẫu Văn Bản Phối Hợp, Quy Chế Phối Hợp, Thủ Tục Xin Rao Hôn Phối, Phối Màu Cho Nhà, Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp, Mô Phôi, Lễ Ký Quy Chế Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Lễ Hôn Phối, De Nghi Phoi Hop, Mẫu Công Văn Phối Hợp, Quá Trình Ung Thư Phổi, Quy Chế Phối Hợp Công Tác, Công Văn Phối Hợp, Quan Hệ Phối Hợp Là Gì, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm, Lao Phổi Tái Phát, Viêm Phổi ở Trẻ Em, Kế Hoạch Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Hôn Phối, Mẫu Chứng Thư Hôn Phối, Quan Hệ Phối Hợp, Luận Văn Ung Thư Phổi, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Thủ Tục Đăng Ký Rao Hôn Phối, Dân Vận Phối Hợp Với Phòng Văn Hóa, Bản Phối Con Đường Xưa Em Đi, Cấy Truyền Phôi, Phối Hợp Pccc Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Viêm Phổi, Bài Giảng Xẹp Phổi, Bài Giảng Ung Thư Phổi, Bài Giảng Mô Phôi, Bài Giảng K Phổi, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Phối Hợp, Nguyên Tắc Phối Màu, Công Tác Phối Hợp Dân Vận, Phụ Lục Cấp Phối Bê Tông, Quá Trình Chủ Yếu Chi Phối Địa Mạo, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Mẫu Phiếu Phối Hợp Công Tác, Khái Niệm Ung Thư Phổi, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại I, Phác Đồ Điều Trị U Phổi, Mẫu Công Văn Từ Chối Phối Hợp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Công Văn Đề Nghị, Đôn Đốc, Giải Thích, Phúc Đáp Năm 2022
 • Mẫu Văn Bản Phúc Đáp
 • Phản Biện Xã Hội Và Các Hình Thức, Giải Pháp Thực Hiện Ở Hà Nội
 • Phản Biện Xã Hội: Ý Nghĩa, Cơ Chế Và Điều Kiện Thực Thi
 • (File Word) Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc: Cách Viết Đơn Theo Mẫu Mới 2022
 • Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp
 • Kế Hoạch Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trường Học Năm 2022
 • Mẫu Công Văn Phê Bình Nhắc Nhở
 • Mẫu Văn Bản Phê Bình
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2011
 • Bản Phối, Mẫu Văn Bản Phối Hợp, Quy Chế Phối Hợp, Thủ Tục Xin Rao Hôn Phối, Phối Màu Cho Nhà, Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp, Mô Phôi, Lễ Ký Quy Chế Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Lễ Hôn Phối, De Nghi Phoi Hop, Mẫu Công Văn Phối Hợp, Quá Trình Ung Thư Phổi, Quy Chế Phối Hợp Công Tác, Công Văn Phối Hợp, Quan Hệ Phối Hợp Là Gì, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm, Lao Phổi Tái Phát, Viêm Phổi ở Trẻ Em, Kế Hoạch Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Hôn Phối, Mẫu Chứng Thư Hôn Phối, Quan Hệ Phối Hợp, Luận Văn Ung Thư Phổi, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Thủ Tục Đăng Ký Rao Hôn Phối, Dân Vận Phối Hợp Với Phòng Văn Hóa, Bản Phối Con Đường Xưa Em Đi, Cấy Truyền Phôi, Phối Hợp Pccc Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Viêm Phổi, Bài Giảng Xẹp Phổi, Bài Giảng Ung Thư Phổi, Bài Giảng Mô Phôi, Bài Giảng K Phổi, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Phối Hợp, Nguyên Tắc Phối Màu, Công Tác Phối Hợp Dân Vận, Phụ Lục Cấp Phối Bê Tông, Quá Trình Chủ Yếu Chi Phối Địa Mạo, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Mẫu Phiếu Phối Hợp Công Tác, Khái Niệm Ung Thư Phổi, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại I, Phác Đồ Điều Trị U Phổi, Mẫu Công Văn Từ Chối Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Bí Tích Hôn Phối, Phác Đồ Điều Trị Phù Phổi Cấp, Phân Phối Cafe, Phác Đồ Điều Trị Lao Phổi, Phác Đồ Điều Trị K Phổi, Kênh Phân Phối, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Phân Phối Cafe Dak Lak, Nha Phan Phoi Huda Tai Nam Dan, Kỹ Năng Khám Phổi, Quy Chế Phối Hợp Công An Quân Sự, Công Văn Phối Hợp Làm Việc, Công Văn Góp ý Dự Thảo Quy Chế Phối Hợp, Trắc Nghiệm Phôi, Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Kho Hàng Phân Phối, Trắc.nghiệm.mô.phôi, Giấy Đề Nghị Phối Hợp, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phối Hợp, Chương Trình Phối Hợp, Bài Giảng X Quang Tim Phổi, Phác Đồ Điều Trị Ung Thư Phổi, Bài Giảng Phôi Thai Học, Quy Chế Phối Hợp Giữa Các Phòng Ban, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại Ii, Luận Văn Viêm Phổi, Bài Giảng X Quang Lao Phổi, Hội Nông Dân Phới Hợp Với Công An, Noi Dung Bao Cao Phoi Hop Cong An Va Phu Nu, Tham Luận Phối Hợp Bảo Vệ Tài Sản, Định Nghĩa Ung Thư Phổi, Viêm Phế Quản Phổi Tẻ Em, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp Thực Hiện, Hãy Giải Thích Sự Trao Đổi Khí ở Phổi Và Tế Bào, Phân Phối Độc Quyền Luận, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Viêm Phổi Bệnh Viện ở Trẻ Em, Phác Đồ Điều Trị Viêm Phổi Trẻ Em, Thông Tư Số 55 Bộ Công An Về Quan Hệ Phối Họp, Quá Trình 14 Ngày Sau Chuyển Phôi, Quy Chế Phối Hợp Tổ Đảng Và Chính Quyền, Khóa Luận Viêm Phổi, Tiêu Chuẩn X Quang Phổi, Tiêu Chuẩn X Quang Tim Phổi, Trắc Nghiệm Mô Phôi Hệ Nội Tiết, Đánh Giá Hình Thái Phôi, Quá Trình Chuyển Phôi Ngày 5, Nguyên Tắc Phối Hợp Kháng Sinh, Trung ương Đoàn Ký Kết Phối Hợp,

  Bản Phối, Mẫu Văn Bản Phối Hợp, Quy Chế Phối Hợp, Thủ Tục Xin Rao Hôn Phối, Phối Màu Cho Nhà, Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp, Mô Phôi, Lễ Ký Quy Chế Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Lễ Hôn Phối, De Nghi Phoi Hop, Mẫu Công Văn Phối Hợp, Quá Trình Ung Thư Phổi, Quy Chế Phối Hợp Công Tác, Công Văn Phối Hợp, Quan Hệ Phối Hợp Là Gì, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm, Lao Phổi Tái Phát, Viêm Phổi ở Trẻ Em, Kế Hoạch Phối Hợp, Lời Tuyên Thệ Hôn Phối, Mẫu Chứng Thư Hôn Phối, Quan Hệ Phối Hợp, Luận Văn Ung Thư Phổi, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Thủ Tục Đăng Ký Rao Hôn Phối, Dân Vận Phối Hợp Với Phòng Văn Hóa, Bản Phối Con Đường Xưa Em Đi, Cấy Truyền Phôi, Phối Hợp Pccc Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Viêm Phổi, Bài Giảng Xẹp Phổi, Bài Giảng Ung Thư Phổi, Bài Giảng Mô Phôi, Bài Giảng K Phổi, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Phối Hợp, Nguyên Tắc Phối Màu, Công Tác Phối Hợp Dân Vận, Phụ Lục Cấp Phối Bê Tông, Quá Trình Chủ Yếu Chi Phối Địa Mạo, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Mẫu Phiếu Phối Hợp Công Tác, Khái Niệm Ung Thư Phổi, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại I, Phác Đồ Điều Trị U Phổi, Mẫu Công Văn Từ Chối Phối Hợp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Phối Hợp
 • Mẫu Công Văn Đề Nghị, Đôn Đốc, Giải Thích, Phúc Đáp Năm 2022
 • Mẫu Văn Bản Phúc Đáp
 • Phản Biện Xã Hội Và Các Hình Thức, Giải Pháp Thực Hiện Ở Hà Nội
 • Phản Biện Xã Hội: Ý Nghĩa, Cơ Chế Và Điều Kiện Thực Thi
 • Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trường Học Năm 2022
 • Mẫu Công Văn Phê Bình Nhắc Nhở
 • Mẫu Văn Bản Phê Bình
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2011
 • Mẫu Phương Án Sử Dụng Lao Động Chi Tiết Nhất
 • Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, De Nghi Phoi Hop, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Giấy Đề Nghị Phối Hợp, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp Thực Hiện, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp Tổ Chức, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Công Văn Đề Nghị Phòng Khác Phối Hợp, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Bai Tham Luan Cong Tac Phoi Hop Theo Nghi Dinh 03 Va Nghi Đinh 133 Cua Chinh Phủ, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Kế Hoạch Số 16/kh-ubnd V/v Phối Hợp Tổ Chức Hội Nghị Toàn Quốc, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Phối Màu Cho Nhà, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp, Mô Phôi, Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp, Quy Chế Phối Hợp, Mẫu Văn Bản Phối Hợp, Thủ Tục Xin Rao Hôn Phối, Bản Phối, Lễ Ký Quy Chế Phối Hợp, Quá Trình Ung Thư Phổi, Dân Vận Phối Hợp Với Phòng Văn Hóa, Bài Giảng Xẹp Phổi, Bài Giảng Ung Thư Phổi, Bản Phối Con Đường Xưa Em Đi, Thủ Tục Đăng Ký Rao Hôn Phối, Bài Giảng Mô Phôi, Bài Giảng K Phổi, Công Văn Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm, Lời Tuyên Thệ Lễ Hôn Phối, Lời Tuyên Thệ Hôn Phối, Kế Hoạch Phối Hợp, Mẫu Công Văn Phối Hợp, Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Quy Chế Phối Hợp Công Tác, Quan Hệ Phối Hợp, Viêm Phổi, Quan Hệ Phối Hợp Là Gì, Luận Văn Ung Thư Phổi, Quá Trình Chủ Yếu Chi Phối Địa Mạo, Phụ Lục Cấp Phối Bê Tông, Viêm Phổi ở Trẻ Em, Lao Phổi Tái Phát, Mẫu Chứng Thư Hôn Phối, Báo Cáo Tổng Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp Pccc Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Nguyên Tắc Phối Màu, Công Tác Phối Hợp Dân Vận, Cấy Truyền Phôi, Mẫu Công Văn Từ Chối Phối Hợp, Bài Giảng X Quang Lao Phổi, Tham Luận Phối Hợp Bảo Vệ Tài Sản, Bài Giảng Phôi Thai Học, Lời Tuyên Thệ Bí Tích Hôn Phối, Kho Hàng Phân Phối, Trắc.nghiệm.mô.phôi, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành, Bài Giảng X Quang Tim Phổi, Trắc Nghiệm Phôi, Phác Đồ Điều Trị Ung Thư Phổi, Phác Đồ Điều Trị U Phổi, Phác Đồ Điều Trị Phù Phổi Cấp, Phác Đồ Điều Trị Lao Phổi, Phác Đồ Điều Trị K Phổi, Phân Phối Cafe Dak Lak, Định Nghĩa Ung Thư Phổi, Quy Chế Phối Hợp Giữa Các Phòng Ban, Chương Trình Phối Hợp, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Mẫu Phiếu Phối Hợp Công Tác, Kênh Phân Phối, Khái Niệm Ung Thư Phổi, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại Ii, Hội Nông Dân Phới Hợp Với Công An, Quy Chế Phối Hợp Công An Quân Sự, Noi Dung Bao Cao Phoi Hop Cong An Va Phu Nu, Kỹ Năng Khám Phổi, Nha Phan Phoi Huda Tai Nam Dan, Phân Phối Cafe, Luận Văn Viêm Phổi, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm Loại I, Viêm Phế Quản Phổi Tẻ Em,

  Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, De Nghi Phoi Hop, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Giấy Đề Nghị Phối Hợp, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp Thực Hiện, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp Tổ Chức, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Công Văn Đề Nghị Phòng Khác Phối Hợp, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Bai Tham Luan Cong Tac Phoi Hop Theo Nghi Dinh 03 Va Nghi Đinh 133 Cua Chinh Phủ, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Kế Hoạch Số 16/kh-ubnd V/v Phối Hợp Tổ Chức Hội Nghị Toàn Quốc, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Phối Màu Cho Nhà, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp, Phối Hợp, Mô Phôi, Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp, Quy Chế Phối Hợp, Mẫu Văn Bản Phối Hợp, Thủ Tục Xin Rao Hôn Phối, Bản Phối, Lễ Ký Quy Chế Phối Hợp, Quá Trình Ung Thư Phổi, Dân Vận Phối Hợp Với Phòng Văn Hóa, Bài Giảng Xẹp Phổi, Bài Giảng Ung Thư Phổi, Bản Phối Con Đường Xưa Em Đi, Thủ Tục Đăng Ký Rao Hôn Phối, Bài Giảng Mô Phôi, Bài Giảng K Phổi, Công Văn Phối Hợp, Đề Cương Rải Thử Cấp Phối Đá Dăm, Lời Tuyên Thệ Lễ Hôn Phối, Lời Tuyên Thệ Hôn Phối, Kế Hoạch Phối Hợp, Mẫu Công Văn Phối Hợp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Quy Chế Phối Hợp
 • Mẫu Văn Bản Phối Hợp
 • Mẫu Công Văn Đề Nghị, Đôn Đốc, Giải Thích, Phúc Đáp Năm 2022
 • Mẫu Văn Bản Phúc Đáp
 • Phản Biện Xã Hội Và Các Hình Thức, Giải Pháp Thực Hiện Ở Hà Nội
 • Tổng Hợp Các Mẫu Văn Bản Nhà Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Cục Đbvn Thông Báo Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo Các Môn Thi Vòng 1, Kỳ Thi Tuyển Công Chức Năm 2022
 • Sách Tiếng Anh 12 (File Word, Unit 1
 • Cách Soạn Thảo Văn Bản Microsoft Word Cho Người Mới
 • Cách Đánh Số Trang Trong Word 2010 2013 2022 Bất Kì Theo Ý Muốn
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Chưa Đầy 5 Phút
 • Published on

  Bài soạn của giảng Viên Nguyễn Ngọc Tú

  Link tham gia khóa học ở đây

  https://goo.gl/CGQKAC

  1. 1. Mẫu 1.2 – Công văn áp dụng cho nơi gửi 02 đơn vị trở lên BỘ TÀI CHÍNH (cỡ chữ 12) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (cỡ chữ 12) TỔNG CỤC HẢI QUAN (cỡ chữ 12) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (cỡ chữ 13) Số: /TCHQ-TCCB (cỡ chữ 13) Hà Nội, ngày tháng năm……. (cỡ chữ 13) V/v ……………………… (cỡ chữ 12) Kính gửi : (cỡ chữ 13) – Công ty XNK Vật tư Kỹ thuật; (Địa chỉ, nếu có) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Phần ghi nội dung văn bản (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, đứng) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ./. Nơi nhận: (cỡ chữ 12, nghiêng, đậm) KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG (cỡ chữ 12, đứng, đậm) – Như trên ; (cỡ chữ 11) PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (cỡ chữ 12, đứng , đậm) – Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b). (cỡ chữ 11) Nguyễn Văn A (cỡ chữ 13) Ghi chú: – Dòng trích yếu đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách 6pt. – Thống nhất trình bày nội dung văn bản cỡ chữ 13 (hoặc 14 tùy theo yêu cầu) in thường, đứng, khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu 6pt; khoảng cách giữa dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ dòng cách đơn (single line spacing) đến tối đa 1,5 dòng (1,5 line) Thông thường sử dụng dãn dòng 1.15./.
  2. 2. Mẫu 1.3 – Báo cáo BỘ TÀI CHÍNH (cỡ chữ 12) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (cỡ chữ 12) TỔNG CỤC HẢI QUAN (cỡ chữ 12) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (cỡ chữ 13) Số: /BC-TCHQ (cỡ chữ 13) Hà Nội, ngày tháng năm …….. (cỡ chữ 13) BÁO CÁO (cỡ chữ 13) Về việc …………………………………………………. (cỡ chữ 13) Phần ghi nội dung báo cáo (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ./. Nơi nhận: (cỡ chữ 12, nghiêng, đậm) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG (cỡ chữ 12) – Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ; (cỡ chữ 11) PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (cỡ chữ 12) – Bộ Tài chính; (cỡ chữ 11) – Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b). (cỡ chữ 11) Nguyễn Văn A (cỡ chữ 13)
  3. 3. Mẫu 1.7 – Mẫu Quyết định (cá biệt) đóng dấu Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH (cỡ chữ 12) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (cỡ chữ 12) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (cỡ chữ 13) Số: /QĐ-BTC (cỡ chữ 13) Hà Nội, ngày tháng năm ….. (cỡ chữ 13) QUYẾT ĐỊNH (Times New Roman, cỡ chữ 16 in hoa đậm, đứng) Về việc ……………………………………………………. (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa đậm, đứng) BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH (cỡ chữ 13) Phần ghi nội dung Quyết định (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng) Căn cứ …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………; Căn cứ …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….; Xét đề nghị của ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………., QUYẾT ĐỊNH: (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa đậm, đứng) Điều 1……………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. . Điều 2. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………./. Nơi nhận: (cỡ chữ 12, nghiêng, đậm) KT.BỘ TRƯỞNG (cỡ chữ 12) – Như Điều ..; (cỡ chữ 11) THỨ TRƯỞNG (cỡ chữ 12) – Lưu: VT, TCHQ (3b). (cỡ chữ 11) Nguyễn Văn A (cỡ chữ 13)
  4. 4. TỔNG CỤC HẢI QUAN (cỡ chữ 12) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (cỡ chữ 12) CỤC HẢI QUAN TP. HẢI PHÒNG (cỡ chữ 12) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (cỡ chữ 13) Số: /QĐ-HQHP (cỡ chữ 13) Hải Phòng, ngày tháng năm ….. (cỡ chữ 13) QUYẾT ĐỊNH (Times New Roman, cỡ chữ 16 in hoa đậm, đứng) Về việc ……………………………………………………. (cỡ chữ 13, đậm đứng) CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HẢI PHÒNG (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa đậm, đứng) Phần ghi nội dung Quyết định (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng) Căn cứ …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………; Căn cứ ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..; Xét đề nghị của …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………., QUYẾT ĐỊNH: (cỡ chữ 13) Điều 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Điều 2.. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………/. Nơi nhận:(cỡ chữ 12, nghiêng, đậm) KT.CỤC TRƯỞNG (cỡ chữ 12) – Như Điều ..; (cỡ chữ 11) PHÓ CỤC TRƯỞNG (cỡ chữ 12) – Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b). (cỡ chữ 11) Nguyễn Văn A (cỡ chữ 13)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Ngành Nghề Kinh Doanh Chính Xác
 • Quyết Định Số 10 Về Mã Ngành
 • Mã Ngành Nghề Đăng Ký Kinh Doanh
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Mã Ngành Nghề Kinh Doanh 2022
 • Cách Đăng Ký Ngành Nghề Kinh Doanh Theo Mã Ngành Kinh Tế
 • Bản Dịch Tiếng Anh Hợp Đồng Phân Phối Bđs (Song Ngữ Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Glossary Of The 2022 Law On Promulgation Of Legal Documents
 • Dịch Vụ Cung Cấp Văn Bản Pháp Luật Việt Nam (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
 • Trái Nhãn Tiếng Anh Là Gì?
 • Tổng Hợp Tên Các Môn Học Trong Tiếng Anh Đầy Đủ
 • Tải Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Tiếng Anh Đúng Quy Định Pháp Luật
 • Mô tả

  Xin giới thiệu bản dịch tiếng Anh Hợp đồng phân phối BĐS, trình bày song ngữ Việt-Anh, được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

  Bản dịch hợp đồng mẫu này rất phù hợp cho các đơn vị hợp tác kinh doanh, phân phối, tiếp thị các sản phẩm dự án bất động sản như căn hộ chung cư, đất nền, biệt thự, nhà liên kế, shophouse, v.v.

  Chỉ cần bấm nút “Mua hàng” ở trên và thanh toán trực tuyến, bạn sẽ nhận được email chứa download link để tải file về!

  Tham khảo và sử dụng bản dịch chuẩn, chất lượng cao, có sẵn với những điều khoản chi tiết, chặt chẽ, được trình bày dạng song ngữ Việt – Anh chuyên nghiệp của chúng tôi, quý doanh nghiệp sẽ có thể sẵn sàng ký kết ngay với đối tác, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức soạn thảo và dịch thuật lại từ đầu.

  Mẫu Hợp đồng phân phối tiếp thị bất động sản bằng tiếng Anh

  Kéo xuống để xem trước mẫu bản dịch hợp đồng hợp tác phân phối dự án BĐS, dạng song ngữ Việt Anh, do chính đội ngũ dịch thuật hợp đồng kinh tế của chúng tôi thực hiện.

  bản dịch Hợp đồng phân phối BĐS, song ngữ Việt-Anh

  Làm sao để tải mẫu Hợp đồng tiếp thị BĐS này ở dạng file word?

  Rất đơn giản, chỉ cần bấm nút ” Mua hàng ” ở trên và tiến hành thanh toán trực tuyến. Ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn một email chứa download link để tải file về!

  Bạn sẽ nhận được bản dịch này ở dạng file word, trình bày chuyên nghiệp, giúp bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, in ấn và sử dụng ngay.

  Hệ thống thanh toán online của chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ ATM ngân hàng, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard…) phổ biến.

  Bạn cần dịch vụ dịch thuật hợp đồng theo yêu cầu?

  Để được báo giá dịch hợp đồng tiếng Anh sang Việt hoặc dịch từ Việt sang Anh cho tất cả các loại hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, phân phối, tiếp thị và môi giới bất động sản:

  • gọi ngay 0934 436 040 (có hỗ trợ Zalo/Viber/Whatsapp/Wechat)
  • hoặc gửi tài liệu cần dịch đến email: [email protected]
  • hoặc bấm vào nút bên dưới để gửi yêu cầu báo giá trực tuyến.

  Hơn 1.000 bản dịch mẫu chất lượng cao từ Kho bản dịch mẫu của chúng tôi:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 96/2019/qh14 Công Tác Phòng Chống Tội Phạm Và Vi Phạm Pháp Luật
 • 【Hỏi Đáp】Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì?
 • Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp (Legal Representatives Of Enterprises) Là Ai?
 • Lal: Cuộc Sống Tuân Thủ Pháp Luật
 • Lafo: Chủ Sở Hữu Súng Tuân Thủ Pháp Luật
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Viên Chức Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Thì Được Hưởng Chế Độ Gì?
 • Viên Chức Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Hưởng Chế Độ Gì?
 • Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Kinh Tế
 • Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Kinh Tế
 • Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Văn Phòng Chi Tiết Nhất
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Giải Quyết Yêu Cầu Chấm Dứt Hợp Đồng, Quy Định Chấm Dứt Hợp Đồng, Quyết Định ở Nhà Chăm Con, Module 09 Mn Tổ Chức Hoạt Động Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Chăm Sóc Trẻ, Tham Luan Công Đoàn Đồng Hành Cung Chuyên Môn Chăm Chăm Lo Đời Sông, Cùng Hợp Sức Để Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình Trong Cộng Đồng, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Tiểu Luận Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Người Lao Động, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Của Người Sử Dụng Lao Động, Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Của Người Lao Động, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Mẫu Tóc Naờ Trình Chấm Dứt Hợp âmợp Đồng Lao Động, Để Xin Rút Lại Đơn Đề Nghị Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Cần Viết Đơn Gì, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Vấn Đề Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động, Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Đông, Thong Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định 07/qĐ/tu Đồng Nai, Quyet Dinh So 07 – Tu Dong Nai, Quyết Định Số 07 QĐ Tu Đồng Nai, Quyết Định Số 08 QĐ Tu Đồng Nai, Quyet Đinh 07 Btv Đong Nai, Quyết Định Hợp Đồng, Văn Bản Yêu Cầu Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng 68, Chấm Dứt Hợp Đồng, Văn Bản Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Cun Chấm Dứt Hợp Đồng, Quyet Dinh Bat Dong San 2022, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Dong, Quyết Dinh 08 Van Hoa Dang Dong Nai, Quyết Định Đóng Mã Số Thuế, Quyết Dinh 08-qd/tu Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định 272 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 08/2017 Đồng Nai, Quyết Định Số 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định 07 Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyet Dinh 27/2020 Dong Nai, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Quyet Dinh 07 11/10/2017 Tu Dong Nai, Quyết Định 07 QĐ Tu Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Đinh 07 Của Tinh Uy Đồng Nai, Quyết Định 213 QĐ Tu Của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Quyết Định 767-qĐ/tu Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Về Dòng Sản Phẩm, Biên Bản Chấm Dứt Hợp Đồng, Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Giấy A4 Có Dòng Chấm, Giấy A4 Có Dòng Kẻ Chấm, Công Văn Chấm Dứt Hợp Đồng, Giấy A4 Có Chấm Dòng, Giay A4 Co Dong Cham, Mẫu Giấy Chấm Dòng A4, Don Xin Cham Dut Hop Dong Bao Hiem, Hợp Đồng ủy Quyền Chấm Dứt Khi Nào, Chấm Dứt Hợp Đồng Kinh Tế Của Chủ Đầu Tư, Văn Bản Đề Nghị Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Xin Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà, Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Là Gì, Chấm Dưt Hợp Đồng Kinh Tế, Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Trả Chậm, Trang Có Dòng Chấm, Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Chấm, Chấm Dứt Hợp Đồng Vận Chuyển, Chấm Dứt Hợp Đồng Quảng Cáo, Mẫu Giấy Chấm Dòng, Hop Dong Kinh Te Tra Cham, Giấy Chấm Dòng, Quyet Dinh Dieu Dong Gv Coi Thi Thpt, Quyết Định 767-qĐ/tu Ngày 21/6/210 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Quyết Định Số 767/qĐ-tu Đồng Nai Ngày 21/6/2010, Quyết Định Số 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Đơn Mất Quyết Định Hợp Đồng Dài Hạn Của Giáo Viên, Quyết Định Sử Phạt Hợp Đồng Kinh Tế, Quyet Dịnh So 08/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Theo Quyết Định 15, Quyet Dinh 272 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Neu Guong, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, 11/10/2017 Quyet Dinh Tinh Uy Dong Nai, Quyet Dinh 07/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Điều 10,11,12 Quyết Định 07 Của Tỉnh ủy Đồng Nal,

  Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Giải Quyết Yêu Cầu Chấm Dứt Hợp Đồng, Quy Định Chấm Dứt Hợp Đồng, Quyết Định ở Nhà Chăm Con, Module 09 Mn Tổ Chức Hoạt Động Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Chăm Sóc Trẻ, Tham Luan Công Đoàn Đồng Hành Cung Chuyên Môn Chăm Chăm Lo Đời Sông, Cùng Hợp Sức Để Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình Trong Cộng Đồng, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Tiểu Luận Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Người Lao Động, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Của Người Sử Dụng Lao Động, Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Của Người Lao Động, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Mẫu Tóc Naờ Trình Chấm Dứt Hợp âmợp Đồng Lao Động, Để Xin Rút Lại Đơn Đề Nghị Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Cần Viết Đơn Gì, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Vấn Đề Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động, Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Đông, Thong Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định 07/qĐ/tu Đồng Nai, Quyet Dinh So 07 – Tu Dong Nai, Quyết Định Số 07 QĐ Tu Đồng Nai, Quyết Định Số 08 QĐ Tu Đồng Nai, Quyet Đinh 07 Btv Đong Nai, Quyết Định Hợp Đồng, Văn Bản Yêu Cầu Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng 68, Chấm Dứt Hợp Đồng, Văn Bản Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Đơn Xin Chấm Dứt Hợp Đồng, Đơn Cun Chấm Dứt Hợp Đồng, Quyet Dinh Bat Dong San 2022, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Dong, Quyết Dinh 08 Van Hoa Dang Dong Nai, Quyết Định Đóng Mã Số Thuế, Quyết Dinh 08-qd/tu Cua Tinh Uy Dong Nai, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định 272 Của Tỉnh ủy Đồng Nai,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Thoả Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Hướng Dẫn Cách Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Đúng Luật Với Giáo Viên Dạy Cấp 2 Theo Hợp Đồng ?
 • Thanh Hóa: Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Với Nữ Giáo Viên Viết Đơn Xin Ra Khỏi Biên Chế
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Với Nữ Giáo Viên Viết Đơn Xin Ra Khỏi Biên Chế
 • Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thi Công Công Trình Xây Dựng
 • Quy Chế Phối Hợp Với Công Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Và Phòng Chống Cứu Nạn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Giải Quyết Hồ Sơ Liên Quan Đến Giấy Khai Sinh Ở An Giang
 • Mẫu Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Con Dấu Trong Tổ Chức Đảng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Đoàn
 • LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 09/QĐ – CĐMNTP Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2022

  CÔNG ĐOÀN MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 09/QĐ – CĐMNTP Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2022

  Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 12/TT/LT của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GDVN qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành GD&ĐT.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  – Như điều 3 (để thực hiện); Nguyễn Thị Ngân Hiên

  QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN

  TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG NĂM HỌC 2022-2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-MNTP ngày 22 tháng 9 năm 2022

  Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 12/TT/LT của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GDVN qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành GD&ĐT.

  Căn cứ vào đặc điểm tình hình tại đơn vị, Hiệu Trưởng và Chủ tịch công đoàn Trường mầm non Thụy Phong cùng thống nhất ban hành quy chế hoạt động, phối hợp công tác giữa nhà trường và Công đoàn năm học 2022-2019, cụ thể như sau:

  1. Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, cùng với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đại diện và tập hợp đoàn viên lao động tham gia quản lý cơ quan, phát huy quyền dân chủ, thực hiện nghĩa vụ của người CBCCVC, xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

  a. BGH tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Ban Chấp hành Công đoàn, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ một phần kinh phí ( tùy theo điều kiện của nhà trường ) để các hoạt động của tổ chức Công đoàn đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

  2. Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGVNV và có hiệu lực kể từ ngày kí. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BGH nhà trường và BCH CĐ trường sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi trực tiếp để nghiên cứu giải quyết.

  Phạm Thị Nhung Nguyễn Thị Ngân Hiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Phối Hợp Giữa Công Đoàn Cơ Sở Với Nhà Trường
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chỉ Đạo
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Văn Phòng Đảng Ủy
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Về Vận Hành, Khai Thác Và Quản Lý Các Thiết Bị Tin Học Trên Mạng Tin Học Diện Rộng Của Ubnd Tỉnh
 • Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Quân Khu 7 Triển Khai Nghị Định Số 03 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 03 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Nghị Định Thông Tư Văn Bản Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Tham Nhũng
 • Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Phoi Hop Chat Che Giua Gia Dinh Dia Phuong Va Don Vi Trong Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan N, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Quy Chế Phối Hợp Công An Quân Sự, Báo Cáo Quy Chế Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Thông Tư Số 55 Bộ Công An Về Quan Hệ Phối Họp, Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Công Tác Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Quy Chế Phối Hợp Giữa Các Phòng Bandân Quân Tự Vệ Công An Xa, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp Tổ Chức, Thong Tu Số 55 Phan Cong Trach Nhiem Và Quan He Phoi Hop, Bài Báo Cáo Tham Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Sự Với Tổ Chức Chính Trị-xax Hội, Công Văn Đề Nghị Phòng Khác Phối Hợp, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Sự Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Địa Phương, Gia Đình Và Các Tổ Chức Khác Trong Công Tác Giáo Dục Kns, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Nghị Định Số 15 Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Báo Cáo Tình Hình Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Theo Nghị Định 151, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Phoi Hop Chat Che Trong Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định 46/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Quan Hệ Phối Hợp, Quan Hệ Phối Hợp Là Gì, Viêm Phế Quản Phổi Tẻ Em, Mối Quan Hệ Phối Hợp, Kê Đơn Điều Trị Viêm Phế Quản Phổi ở Trẻ Em, Tham Luan Cong Tac Nu Cong Phoi Hop Voi Hoi Lien Hiep Phu Nu, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp, De Nghi Phoi Hop, Bài 5 Các Thủ Tục Và Nghi Lễ Hôn Phối, Giấy Đề Nghị Phối Hợp, Công Tác Phối Hợp Dân Vận, Quy Chế Phối Hợp Công Tác, Công Văn Phối Hợp, Mẫu Công Văn Phối Hợp, Văn Bản Đề Nghị Phối Hợp Thực Hiện, Mẫu Công Văn Từ Chối Phối Hợp, Công Văn Góp ý Dự Thảo Quy Chế Phối Hợp, Noi Dung Bao Cao Phoi Hop Cong An Va Phu Nu, Mẫu Phiếu Phối Hợp Công Tác, Công Văn Phối Hợp Làm Việc, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Hội Nông Dân Phới Hợp Với Công An, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phối Hợp, Định Nghĩa Ung Thư Phổi, Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Công Nghệ Cấy Truyền Phôi, Phối Hợp Công An Với Biên Phòng, Mẫu Công Văn Phối Hợp Thực Hiện, Công Văn Phối Hợp Tuyên Truyền, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Công An Xã, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Quy Định Điện Năng Quân Nhân Tại Ngũ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Công Tác Phối Hợp Gian G, Quy Chế Phối Hợp Giữa Công An Và Bệnh Viện,

  Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Phoi Hop Chat Che Giua Gia Dinh Dia Phuong Va Don Vi Trong Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan N, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Quy Chế Phối Hợp Công An Quân Sự, Báo Cáo Quy Chế Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Thông Tư Số 55 Bộ Công An Về Quan Hệ Phối Họp, Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp, Công Tác Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Quy Chế Phối Hợp Giữa Các Phòng Bandân Quân Tự Vệ Công An Xa, Nghị Định 77 Quy Chế Phối Hợp, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp Tổ Chức, Thong Tu Số 55 Phan Cong Trach Nhiem Và Quan He Phoi Hop, Bài Báo Cáo Tham Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Sự Với Tổ Chức Chính Trị-xax Hội, Công Văn Đề Nghị Phòng Khác Phối Hợp, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Sự Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Địa Phương, Gia Đình Và Các Tổ Chức Khác Trong Công Tác Giáo Dục Kns, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Nghị Định Số 15 Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thống Nhất Trong Triển Khai Nghị Định Số 03 Từ Cấp Bộ Đến Địa Phương
 • 3 Lưu Ý Quan Trọng Tại Nghị Định 79/2014/nđ
 • Quy Định Thiết Kế Pccc Nhà Kho
 • Nghị Định 79 Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Cấp Huyện Được Sử Dụng Tối Đa 3 Xe Công Vụ
 • Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán
 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Thuê Tài Sản
 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Tặng Cho
 • Mẫu Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán
 • Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung
 • Mẫu Hợp Đồng Bổ Sung Đơn Giá, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng, Mẫu Phụ Lục Bổ Sung Hợp Đồng, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Kinh Tế Bổ Sung, Mẫu Phụ Lục Bổ Sung Hợp Đồng Xây Dựng, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bổ Sung, Dự Thảo Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Nghiên Cứu Tác Động Của Cam Kết Lao Động Trong Hiệp Định Thương Mại Evfta Đến Quan Hệ Lao Động Tại C, Phân Tích Hoạt Động Xuất Khẩu Lao Động Trong Môn Thị Trường Lao Động, Tiểu Luận Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Người Lao Động, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Con Van Bo Sung Co, Cây Sung Mỹ, Bổ Sung Cấp ủy, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Súng Bắn Gen, Khế ước Sủng Nô, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung, Quả Sung, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Bổ Sung Cây Thuốc, Công Văn Bổ Sung Co, Tờ Khai Bổ Sung, Bổ Sung Cấp ủy Viên, Đơn Xin Bổ Sung Nhân Sự, Mẫu Bổ Sung Lý Lịch 4a, Tờ Trinh Bầu Bỏ Sung Cấp Chi Bộ, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Bổ Sung Lý Lịch, Mẫu Công Văn Bổ Sung C/o, To Trinh Xin Bau Bo Sung Cap Uy, Giấy Cam Kết Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Lý Lịch Bổ Sung, Giấy Cam Kết Nộp Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Bổ Sung Hồ Sơ, Nguyên Lý Súng Ak 47, Bo Sung Giay To, To Trinh Bau Bo Sung Ct CtĐ Xa, Tờ Trình Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Đam Mỹ H Văn Công Sủng Thụ, Đơn Xin Đăng Ký Thi Bổ Sung, Xin Chủ Trương Bầu Bổ Sung Bch, Đơn Xin Bổ Sung Bằng Cấp, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy, Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Cơ Sở, Dự Toán Bổ Sung, Mẫu Bổ Sung Lý Lịch Cán Bộ, Tờ Trình Bổ Sung Vảo Chi ủy, Bổ Sung ủy Viên Chi Bộ, Cự Tuyệt Sủng ái, Đề án Nhân Sự Bổ Sung Bch, Biên Bản Bầu Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Hướng Dẫn Về Súng Cồn, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Biên Bản Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Mẫu De Nghị Bổ Sung Cấp ủy, Biên Bản Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Bổ Sung Lý Lịch Mẫu 2d, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Cam Kết Bổ Sung Bằng Đại Học, Bổ Sung Nhân Sự, Ma Cong Van Bo Sung Co, H Văn Công Sủng Thụ, Đề Nghị Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Nộp Báo Cáo Thuế Bổ Sung, Cẩm Nang Y Học Bổ Sung, Mau To Trinh Bo Sung Cap Uy, Đề Nghị Bổ Sung Phó Bí Thư, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư, Truyện Sủng, Đơn Đăng Ký Môn Học Bổ Sung, ôn Tập Và Bổ Sung Về Phân Số, Văn Bản Đề Nghị Bổ Sung Cấp ủy, Bầu ở Sung Ctubnd, Quy Trình Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Mục Lục Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung, ở Cừu Gen H Quy Định Có Sừng, ở Cừu Gen D Quy Định Có Sừng, Mẫu Đơn Đề Nghị Bổ Sung, Tờ Trinh Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ , Mẩu Tơ Trình Xin Bô Sung Pho Bi Thư Chi Bộ, Mẫu Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi, Trả Hồ Sơ Điều Tra Bổ Sung,

  Mẫu Hợp Đồng Bổ Sung Đơn Giá, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng, Mẫu Phụ Lục Bổ Sung Hợp Đồng, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Kinh Tế Bổ Sung, Mẫu Phụ Lục Bổ Sung Hợp Đồng Xây Dựng, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bổ Sung, Dự Thảo Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Nghiên Cứu Tác Động Của Cam Kết Lao Động Trong Hiệp Định Thương Mại Evfta Đến Quan Hệ Lao Động Tại C, Phân Tích Hoạt Động Xuất Khẩu Lao Động Trong Môn Thị Trường Lao Động, Tiểu Luận Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Người Lao Động, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Con Van Bo Sung Co, Cây Sung Mỹ, Bổ Sung Cấp ủy, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Súng Bắn Gen, Khế ước Sủng Nô, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung, Quả Sung, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Bổ Sung Cây Thuốc, Công Văn Bổ Sung Co, Tờ Khai Bổ Sung, Bổ Sung Cấp ủy Viên, Đơn Xin Bổ Sung Nhân Sự, Mẫu Bổ Sung Lý Lịch 4a, Tờ Trinh Bầu Bỏ Sung Cấp Chi Bộ, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Bổ Sung Lý Lịch, Mẫu Công Văn Bổ Sung C/o, To Trinh Xin Bau Bo Sung Cap Uy, Giấy Cam Kết Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Lý Lịch Bổ Sung, Giấy Cam Kết Nộp Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Bổ Sung Hồ Sơ, Nguyên Lý Súng Ak 47, Bo Sung Giay To, To Trinh Bau Bo Sung Ct CtĐ Xa, Tờ Trình Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Đam Mỹ H Văn Công Sủng Thụ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản
 • Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất
 • Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu
 • Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu
 • Hiệu Quả Công Tác Phối Hợp Giữa Công An

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 29 Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng” Và Nghị Quyết Số 30 Về “Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia” .công An B?c Li�U
 • Bảo Đảm An Ninh Mạng Là Nhiệm Vụ Trọng Yếu, Then Chốt Trong Quá Trình Chuyển Đổi Số
 • Tăng Cường Bảo Đảm An Ninh Mạng Trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
 • Báo Điện Tử Chính Phủ Nước Chxhcn Việt Nam
 • Về Việc Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Đối Với Công Tác Đảm Bảo An Ninh, Trật Tự Năm 2022
 • BHG – Thực hiện Nghị định 03/2019/NÐ-CP, ngày 5.9.2019 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; thời gian qua, 3 lực lượng Công an – Quân sự – Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

  Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Chải (Vị Xuyên) tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho học sinh.

  Để triển khai hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ, mỗi lực lượng đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, quân sự – quốc phòng, xây dựng và bảo vệ biên giới Quốc gia… Ðồng thời, luân phiên tổ chức giao ban định kỳ hoặc trao đổi đột xuất, nhằm đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được và đề ra những giải pháp cụ thể. Công tác trao đổi, xác minh tin về tình hình nội, ngoại biên được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả; các lực lượng đã phối hợp tốt trong việc nắm tình hình tôn giáo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid – 19; thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách; thăm hỏi, tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sĩ; tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm trên tuyến biên giới; bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho hàng nghìn đối tượng; hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục phối hợp thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới… 

  Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng thường xuyên tăng cường phối hợp, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm và nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tích cực điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc, các chuyên án đã xác lập. Tiếp tục phối hợp triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Chỉ tính riêng trong quý IV.2020, qua công tác phối hợp, ba lực lượng đã phát hiện, điều tra, xử lý 63 vụ việc, trong đó 52 vụ hình sự, 7 vụ tội phạm về ma túy; khởi tố điều tra 55 vụ/100 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ/84 đối tượng.

  Điểm nổi bật trong công tác phối hợp là các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn và công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo quản lý chặt chẽ người và tạo thuận lợi hoạt động xuất, nhập cảnh, nhập khẩu hàng hóa; tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy chế quản lý biên giới ở các xã biên giới. Trong năm đã phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới hàng trăm lượt; duy trì hiệu quả 5 tiểu đội dân quân luân phiên thường trực trên tuyến biên giới, 60 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động; phối hợp tham mưu giải quyết 1 vụ vi phạm Quy chế quản lý biên giới đối diện Mốc 291/2 thuộc xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ)…

  Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an – Quân sự – Biên phòng đã tạo sự chuyển biến tích cực về ANTT, kiềm chế và làm giảm tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT – XH của địa phương.

  Bài, ảnh: Thanh Tùng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoàn Thiện Quy Định Pháp Luật Về Biện Pháp Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng Nhằm Bảo Vệ Quyền Của Người Chưa Thành Niên
 • Hướng Dẫn Tự Đổi Biển Số Vàng, Chi Tiết Thủ Tục Từ A
 • Sơ Hở Quy Định Về Ghi Nhãn Hàng Hóa
 • Cổng Điện Tử Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
 • Hoàn Thiện Nghị Định Về Nhãn Hàng Hoá Giúp Doanh Nghiệp Tiết Kiệm Chi Phí
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100