Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Hiệp Y Bổ Nhiệm, Chuyển Xếp Lương Cán Bộ, Công Chức Xã Phường, Thị Trấn Thay Đổi Chức Vụ, Chức Danh.
 • Thẩm Định, Hiệp Y Nhân Sự Phục Vụ Công Tác Cán Bộ
 • Phát Biểu Về 1 Nhân Vật Trong Văn Bản (Đăm Săn , Anh Thanh Niên,..) Giúp Em Với Mọi Người Ơi Em Cần Gấp Câu Hỏi 25600
 • 5 Bài Mẫu Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Đăm Săn Trong Đoạn Trích Chiến Thắng
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Chiến Thắng Mtao Mxây (Trích Sử Thi Đăm Săn)
 • Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hiệp ước Đầu Tiên Mà Triều Đình Nhà Nguyễn Kí Với Thực Dân Pháp Là Hiệp ước Nào, Hiệp ước Pa Tơ Nốt Khác Hiệp ước Hác Măng ở Điểm Nào, Hiệp ước Khác Hiệp Định Như Thế Nào, Hiệp ước Giáp Tuất Khác Hiệp ước Nhâm Tuất ở Điểm Cơ Bản Nào, Hiệp ước Và Hiệp Định, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Bài Phát Biểu Chỉ Đạo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2022_2022, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2022 – 2022, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Trong Chăn Nuôi, Báo Cáo Nhiệm Kỳ Hoạt Động Tổ Dân Phố Nhiệm Kỳ 2022/2019, Con Tôi Hiếp Dâm Tôi, Hiệp ước Với Quỷ, Hiệp ước Dẫn Độ, Hiệp ước Của Quỷ, Hiệp ước Nam Cực, Hiệp ước Là Gì, Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Sắt Đá Lol, Hiệp ước La Hay, Hiệp ước Tpp, Sắc Hiệp, Hiệp ước Véc Xai, Hiệp ước Sắt Đá, Hiệp ước , Hiệp ước Tạm ước, Hiệp ước Sơ Bộ, Hiệp Hội Tàu Dầu, Hiệp ước Xô Đức, Hiệp ước Inf, Hiệp ước 3 Trụ Cột, 4 Hiệp ước, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Mod, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Pc, Bộ Quy Tắc Hiệp Sĩ, Hiệp ước Abm, Nd Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Doc Là Gì, Hiệp ước 14/9, Hiệp Khí Đạo, Khế ước 5 Hiệp Sĩ, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Apk, Hiệp ước Doc, Mẫu Văn Bản Hiệp Y, Hiệp ước Quý Mùi, Hiệp ước Inf Là Gì, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quy Chế Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Hiệp ước Paris, Hiệp ước Bắc Kinh, Hiệp ước 6/3/1946, Hiệp ước Afta, Hiệp ước Okinawa, Hiệp ước Oasinhton, Hiệp ước Amsterdam, Hiệp ước Aigun, Hiệp ước Quân Hôn, Hiệp ước Pháp Hoa, Hiệp ước Patonot, Hiệp ước Quân Sự, So Sánh 4 Hiệp ước , Hiệp ước Paris Ký ở Đâu, Tân Hiệp Phát, Hiệp ước Paris Ký ở Đâu Đố Vui, Hiệp ước Ottawa, Hiệp ước Asean, Hiệp ước Patenôtre, Hiệp ước Oslo, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ý Nghĩa Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Dẫn Độ Việt Nam, Hiệp ước Dẫn Độ Tội Phạm, Ukraine Ký Hiệp ước Với Eu, Truyện Sắc Hiệp, Hiệp ước Của Asean, Hiệp ước Kyoto, Hiệp ước Cites, Hiệp ước Linh Hồn, Hiệp ước Kanagawa, Hiệp ước Dublin, Hiệp ước Hoán Thân, Hiệp ước Hác Măng, Hiệp ước Geneve, Hiệp ước Hác Măng Lớp 11, Hiệp ước Hacmang,

  Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hiệp ước Đầu Tiên Mà Triều Đình Nhà Nguyễn Kí Với Thực Dân Pháp Là Hiệp ước Nào, Hiệp ước Pa Tơ Nốt Khác Hiệp ước Hác Măng ở Điểm Nào, Hiệp ước Khác Hiệp Định Như Thế Nào, Hiệp ước Giáp Tuất Khác Hiệp ước Nhâm Tuất ở Điểm Cơ Bản Nào, Hiệp ước Và Hiệp Định, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Bài Phát Biểu Chỉ Đạo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2022_2022, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2022 – 2022, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Trong Chăn Nuôi, Báo Cáo Nhiệm Kỳ Hoạt Động Tổ Dân Phố Nhiệm Kỳ 2022/2019, Con Tôi Hiếp Dâm Tôi, Hiệp ước Với Quỷ, Hiệp ước Dẫn Độ, Hiệp ước Của Quỷ, Hiệp ước Nam Cực, Hiệp ước Là Gì, Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Sắt Đá Lol, Hiệp ước La Hay, Hiệp ước Tpp, Sắc Hiệp, Hiệp ước Véc Xai, Hiệp ước Sắt Đá, Hiệp ước , Hiệp ước Tạm ước, Hiệp ước Sơ Bộ, Hiệp Hội Tàu Dầu, Hiệp ước Xô Đức, Hiệp ước Inf, Hiệp ước 3 Trụ Cột, 4 Hiệp ước, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Mod, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Pc, Bộ Quy Tắc Hiệp Sĩ, Hiệp ước Abm, Nd Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Doc Là Gì, Hiệp ước 14/9, Hiệp Khí Đạo, Khế ước 5 Hiệp Sĩ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Lại Bắt Buộc Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần Theo Quy Định
 • Thành Viên Có Quyền Yêu Cầu Công Ty Tnhh Mua Lại Phần Vốn Góp
 • Mẫu Văn Bản Đăng Ký Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Phần Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài ?
 • Quyền Yêu Cầu Công Ty Mua Lại Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần
 • Thủ Tục Mua Lại Phần Vốn Góp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 Thành Viên Trở Lên
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2022
 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2022
 • Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Quyết Đinh Bổ Nhiệm Tiengs Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cá Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Form Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bộ Nhiệm Y Tế Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, ý Nghĩa Của Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Decision, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng,

  Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương
 • Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng
 • Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng Trường Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Ban
 • Công Bố Quyết Định Sáp Nhập Và Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Quản Lý Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Hướng Dẫn Về Thẩm Quyền, Thủ Tục, Thời Điểm, Hồ Sơ Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Bố Trí, Miễn Nhiệm, Thay Thế Và Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Của Kế Toán Trưởng, Phụ Trách Kế Toán Của Các Đơn Vị Kế Toán Trong Lĩnh Vực Kế Toán Nhà Nước
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý
 • Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Không Có Thời Hạn, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Phương án Giải Quyết ô Nhiễm Không Khí, Quy Định Về ô Nhiễm Không Khí, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Kỹ Thuật Xử Lý ô Nhiễm Không Khí Đinh Xuân Thắng, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng Pdf, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí 2007 Đinh Xuân Thắng, Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng, Phương án Nào Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Gi, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Vậy Đi Khi Tình Ta Không Còn Chi, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội Nữa Không, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Quyết Định Có Đóng Dấu Giáp Lai Không, Có Quyết Định Cách Ly Tiếp Không, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Form Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bộ Nhiệm Y Tế Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, ý Nghĩa Của Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Thay Thế, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd,

  Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Không Có Thời Hạn, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Phương án Giải Quyết ô Nhiễm Không Khí, Quy Định Về ô Nhiễm Không Khí, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Kỹ Thuật Xử Lý ô Nhiễm Không Khí Đinh Xuân Thắng, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng Pdf, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí 2007 Đinh Xuân Thắng, Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng, Phương án Nào Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Gi, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Vậy Đi Khi Tình Ta Không Còn Chi, Có Quyết Định Cách Ly Xã Hội Nữa Không, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Quyết Định Có Đóng Dấu Giáp Lai Không, Có Quyết Định Cách Ly Tiếp Không, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Ban Hành Quy Trình Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Và Tương Đương, Phụ Trách Kế Toán Thuộc Sở Và Truyền Thông
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng
 • Thủ Tướng Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Và Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần
 • Bí Quyết Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường Chuẩn Nhất
 • Quyết Định 595: 7 Lưu Ý Cho Người Tham Gia Bảo Hiểm
 • 1.1. Mẫu giấy bổ nhiệm giám đốc

  Điều 1: Bổ nhiệm chức danh: ……………… Đối với ông/bà ………..

  Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: …….

  Sinh ngày: …………………… Dân tộc: ………………………

  Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: …………….

  Nơi cấp:………………………… Ngày cấp: …………………..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ……………………………..

  Nơi ở hiện tại : …………………………………………………

  1.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

  Bổ nhiệm Ông …………… Làm …………… Công ty ……………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……

  1.3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  Về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

  – Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp ………………………………

  – Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH …………………………………..

  – Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên ………………………………………..

  1.4. Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

  Số /TB – …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  …………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

  – Căn cứ Điều lệ công ty ……………….

  – Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

  – Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

  – Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

  Bổ nhiệm Ông, bà:……………………………………………………………..

  Sinh ngày: ……………Dân tộc: ……………….. Giới tính: ………………….

  Quốc tịch: …………………………………………………………………………………..

  CMND số ………………… Do Công an …………….cấp ngày…………………..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ……………………………………………………………………..

  Điều 2: Ông, bà ……………………………………………. được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty

  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Giám đốc…………………………………..

  2. Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm

  Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm

  – Căn cứ vào Điều lệ công ty

  – Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc công ty;

  – Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

  – Xét năng lực, phẩm chất của nhân viên

  Trong mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ như mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc bạn phải đảm bảo đầy đủ các điều khoản của người được bổ nhiệm gồm:

  Điều 1: Ghi rõ ràng, đầy đủ nội dung thông tin cua người được bổ nhiệm

  – Năm sinh, giới tính, dân tộc

  – Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.

  Điều 2: Các quyền lợi và nghĩa vị người bổ nhiệm sẽ được hưởng

  Điều 4: Xác nhận của hai bên, mẫu bổ nhiệm nhân sự chỉ có hiệu lực khi có chữ kĩ và đóng dấu rõ ràng. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự chỉ có hiệu lực kể từ ngày kí.

  2.2. Vì sao cần bổ nhiệm chức vụ

  Bổ nhiệm là việc một cá nhân nào đó, thường là công chức, viên chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. Những cá nhân này sẽ được hưởng những quyền lợi cũng như chịu một số trách nhiệm và thực hiện các nghĩa vụ được cơ quan, tổ chức đặt ra. Việc bổ nhiệm có tác động rất lớn đến sự thay đổi cấu trúc nhân sự cơ quan hoặc kéo theo những thay đổi lớn khi cá nhân được bổ nhiệm chính thức đảm đương vị trí đó.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là mẫu quyết định thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng, hay bổ nhiệm phó giám đốc…Bổ nhiệm chức vụ là hình thức khen thưởng cho nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình, nhằm khích lệ các nhân viên còn lại tích cực làm việc, quyết định được đưa ra trong toàn bộ công ty và được thực hiện trong thời gian nhất định, thay đổi chức vụ của nhân viên.

  Các loại quyết định bổ nhiệm chức vụ phổ biến nhất hiện nay là quyết định bổ nhiệm giám đốc sử dụng khi cần bổ nhiệm chức vụ giám đốc của công ty và quyết định bổ nhiệm kế toán đối với việc bổ nhiệm kế toán trưởng.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ được công bố trước toàn công ty, sau khi ban giám đốc đưa ra bàn bạc và thống nhất quyết định bổ nhiệm nhân viên vào một chức vụ nào đó, quyết định được soạn thảo căn cứ theo luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty, và xét năng lực và phẩm chất đạo đức của nhân viên.

  2.3. Trường hợp nào cần đến mẫu quyết định bổ nhiệm

  Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã làm việc trong ngành giáo dục được 20 năm, tức là bạn đã trải qua kỳ thi tuyển dụng viên chức, và đang là viên chức. Về vấn đề bạn hỏi trong thời gian bạn công tác bạn không bị kỷ luật và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vậy tại sao lại chưa được thăng hạng viên chức hoặc trở thành viên chức quản lý thì bạn cần đáp ứng đủ những điều kiện và trải qua một số trình tự thủ tục sau.

  Căn cứ vào điều 27 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

  “Điều 27. Bổ nhiệm viên chức quản lý

  1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  a) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

  b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;

  c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

  d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

  đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

  2.4. Hướng dẫn viết quyết định bổ nhiệm

  – Văn bản phải có tính mục đích Văn bản quản lý hành chính nhà nước được ban hành với danh nghĩa là cơ quan Nhà nước nhằm đề ra các chủ trương, chính sách hay giải quyết các vấn đề sự việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó. Do đó, khi soạn thảo tiến tới ban hành một văn bản nào đó đòi hỏi phải có tính mục đích rõ ràng. Yêu cầu này đòi hỏi văn bản ban hành phải thể hiện được mục tiêu và giới hạn của nó, vì vậy trước khi soạn thảo cần phải xác định rõ mục đích văn bản ban hành để làm gì? nhằm giải quyết vấn đề gì? và giới hạn vấn đề đến đâu? kết quả của việc thực hiện văn bản là gì?

  – Văn bản phải có tính khoa học. Văn bản có tính khoa học phải được viết ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng, dễ hiểu, thể thức theo quy định của Nhà nước và nội dung phải nhất quán. Một văn bản có tính khoa học phải đảm bảo:

  + Có đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết, thông tin phải được xử lý và đảm bảo chính xác.

  + Thể thức văn bản theo quy định của Nhà nước.

  + Đảm bảo tính hệ thống của văn bản.

  – Văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện (tính công quyền) Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, thông qua văn bản đề truyền đạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện (quyền lực đơn phương). Tùy theo tính chất và nội dung, văn bản phản ánh và thể hiện quyền lực nhà nước ở các mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để Nhà nước giữ vững quyền lực của mình, truyền đạt ý chí của cơ quan nhà nước tới nhân dân và các chủ thể pháp luật khác.

  Để đảm bảo tính công quyền, văn bản phải được ban hành đúng thẩm quyền, nếu ban hành trái thẩm quyền thì coi như văn bản đó là bất hợp pháp. Vì vậy, văn bản phải có nội dung hợp pháp, được ban hành theo đúng hình thức và trình tự do pháp luật quy định.

  – Văn bản phải có tính khả thi. Đây là một yêu cầu đối với văn bản, đồng thời là kết quả của sự kết hợp đúng đắn và hợp lý các yêu cầu

  về tính mục đích, tính khoa học, tính đại chúng, tính công quyền. Ngoài ra, để các nội dung của văn bản được thi hành đầy đủ và nhanh

  chóng, văn bản còn phải có đủ các điều kiện sau:

  + Nội dung văn bản phải đưa ra những yêu cầu về trách nhiệm thi hành hợp lý, nghĩa là phù hợp với trình độ, năng lực, khả năng vật chất của chủ thể thi hành.

  + Khi quy định các quyền cho chủ thể phải kèm theo các điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền đó.

  + Phải nắm vững điều kiện, khả năng mọi mặt của đối tượng thực hiện văn bản nhằm xác lập trách nhiệm của họ trong các văn bản cụ thể. Khi ban hành văn bản người soạn thảo phải tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người thi hành thì văn bản mới có khả năng thực thi. Có nghĩa là văn bản ban hành phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian.

  Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và

  các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể. Văn bản hành chính phải được soạn theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày quy định tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính Phủ về công tác văn thư và theo quy định chung tại Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (gọi tắt là Thông tư 01) đảm bảo các tiêu chí:

  Về cơ bản văn bản bao gồm 03 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc với 9 yếu tố cơ bản sau đây:

  – Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  2.5. Những lưu ý khi trình bày nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ (chuẩn, chính xác)

  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ trong quá trình soạn thảo cần phải đảm bảo các tiêu chí về mặt nội dung như căn cứ vào điều lệ công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giám đốc công ty để bổ nhiệm cho đồng chí có tên là gì, thông tin về ngày sinh, quốc tịch, dân tộc, giới tính, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu, nội dung quyết định bổ nhiệm chức vụ thời hạn thi hành và được hưởng quyết định…

  Tại điều 2 của quyết định bổ nhiệm chức vụ cần nêu rõ những nghĩa vụ và trách nhiệm mới của nhân viên sau khi được bổ nhiệm sang chức vụ mới, đó là quản lý nhân viên dưới quyền, và những quyền hạn của người đó trong việc quản lý nhân lực và công việc được giao cho cấp dưới.

  Tại điều 3 của quyết định nêu rõ thời gian thực hiện quyết định từ ngày tháng năm nào, và gửi tới phòng ban nào chịu trách nhiệm thi hành quyết định để bổ nhiệm nhân viên vào làm tại vị trí đó, sau khi quyết định được gửi đi yêu cầu nơi nhận thực hiện theo đúng những điều đã được ghi trong quyết định bổ nhiệm.

  Tác giả: Timviec365.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng 2022
 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • Hữu Lũng Chuyển Biến Qua 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 32 Của Chính Phủ
 • Một Số Nhiệm Vụ Của Lực Lượng Công An Trong Việc Thực Hiện Nghị Quyết 88/2011/nq
 • Hiệp Y Bổ Nhiệm, Chuyển Xếp Lương Cán Bộ, Công Chức Xã Phường, Thị Trấn Thay Đổi Chức Vụ, Chức Danh.

  --- Bài mới hơn ---

 • Thẩm Định, Hiệp Y Nhân Sự Phục Vụ Công Tác Cán Bộ
 • Phát Biểu Về 1 Nhân Vật Trong Văn Bản (Đăm Săn , Anh Thanh Niên,..) Giúp Em Với Mọi Người Ơi Em Cần Gấp Câu Hỏi 25600
 • 5 Bài Mẫu Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Đăm Săn Trong Đoạn Trích Chiến Thắng
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Chiến Thắng Mtao Mxây (Trích Sử Thi Đăm Săn)
 • Bạn Nào Soạn Văn Bản Chiến Thắng Mtao
 • Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

  Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

  Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

  Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

  Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức – bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức – lao động.

  1. Thiết lập hồ sơ:

  – Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh làm công văn đề nghị Hiệp y bổ nhiệm, xếp lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi các chức vụ, chức danh (kèm theo hồ sơ) gửi về UBND huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ đối với cán bộ, công chức) tổng hợp, thẩm định và lập danh sách trình UBND huyện, thành phố ra văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét danh sách Hiệp y bổ nhiệm, xếp lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi các chức vụ, chức danh.

  a. Hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn;

  – Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố;

  – Danh sách đề nghị hiệp y bổ nhiệm, xếp lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi các chức danh sau bầu cử;

  – Các văn bằng tốt nghiệp chính trị, chuyên môn đố với trường hợp cán bộ chuyển sang chức danh công chức.

  – Quyết định phê chuẩn của cấp trên (Chủ tịch UBND cấp huyện đối với thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và uỷ viên UBND cấp xã; Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ đối với Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ cấp xã; Trưởng đoàn thể cấp huyện đối với chức danh Trưởng đoàn thể cấp xã theo quy định);

  – Các quyết định (xếp lương, nâng lương gần nhất,…).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  2. Xử lý hồ sơ: Toàn bộ văn bản, hồ sơ trên UBND huyện, thành phố chuyển về Sở Nội vụ qua bộ phận “một cửa” kiểm tra tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Nếu có đủ các điều kiện thì chuyển cho phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ không đủ thủ tục theo quy định thì Bộ phận một cửa Sở Nội vụ trả hồ sơ về cho UBND huyện, thành phố hoặc Sở y tế hoàn tất hồ sơ trước khi chuyển về phòng chuyên môn giải quyết theo quy định.

  3. Giải quyết:

  • Nếu đủ các điều kiện phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ, trình Giám đốc Sở hiệp y;
  • Trường hợp chưa đủ điều kiện phòng chuyên môn trả hồ sơ về bộ phận “một cửa”.

  Theo dõi và quản lý hồ sơ: Sau khi danh sách hiệp y được ban hành phòng chuyên môn có trách nhiệm chuyển Danh sách hiệp y của đơn vị đến bộ phận “1 cửa” để trả kết quả và giữ lại 01 bản Danh sách hiệp y kèm theo hồ sơ tại phòng chuyên môn để lưu trữ quản lý theo quy định.

  Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mua Lại Bắt Buộc Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần Theo Quy Định
 • Thành Viên Có Quyền Yêu Cầu Công Ty Tnhh Mua Lại Phần Vốn Góp
 • Mẫu Văn Bản Đăng Ký Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Phần Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài ?
 • Quyền Yêu Cầu Công Ty Mua Lại Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần
 • Thẩm Định, Hiệp Y Nhân Sự Phục Vụ Công Tác Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Biểu Về 1 Nhân Vật Trong Văn Bản (Đăm Săn , Anh Thanh Niên,..) Giúp Em Với Mọi Người Ơi Em Cần Gấp Câu Hỏi 25600
 • 5 Bài Mẫu Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Đăm Săn Trong Đoạn Trích Chiến Thắng
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Chiến Thắng Mtao Mxây (Trích Sử Thi Đăm Săn)
 • Bạn Nào Soạn Văn Bản Chiến Thắng Mtao
 • Các Văn Bản Qppl Mới Có Hiệu Lực Trong Tháng 11/2020 Trang Điện Tử Xã Kỳ Tây
 • Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Hải Châu đã thực hiện thẩm định 78 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý theo Quy định số 12-QĐ/UBKTTW ngày 11-6-2019 của UBKT Trung ương về “Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng”. Đây là công việc mới nhằm bảo đảm công tác cán bộ của Quận ủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, hạn chế sai sót dẫn đến vi phạm, cũng như phòng ngừa tiêu cực trong công tác này.

  Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải Châu làm việc với Chi bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường quận Hải Châu.

  Theo Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Nguyễn Viết Vinh, sau khi UBKT Trung ương ban hành Quy định số 12-QĐ/UBKTTW, UBKT Quận ủy Hải Châu đã cụ thể hóa quy định này để triển khai thực hiện trong Đảng bộ bằng Quy định số 03-QĐ/UBKTQU (ngày 12-8-2019). Quy định này nêu rõ nguyên tắc việc thẩm định, hiệp y nhân sự thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước, chính xác, đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định; bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực UBKT Quận ủy; bám sát các nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí thẩm định. UBKT Quận ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thẩm định, hiệp y về nhân sự cấp ủy trực thuộc Quận ủy, quy hoạch, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và khen thưởng đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; UBKT Đảng ủy trực thuộc Quận ủy; khen thưởng bậc cao và các trường hợp khác.

  Hiện nay, do nhu cầu công tác cán bộ của quận ngày càng tăng, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có cơ chế giám sát đối với công tác cán bộ được thực hiện một cách nghiêm túc và bảo đảm theo quy định, nhằm hạn chế những sai phạm trong công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Đảng bộ quận Hải Châu có 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 554 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với hơn 11.550 đảng viên; trong đó có 26 Đảng bộ (13 Đảng bộ phường và 13 Đảng bộ là các cơ quan, trường học, doanh nghiệp) và 26 chi bộ. Với số lượng tổ chức cơ sở Đảng nhiều, đồng thời yêu cầu đối với công tác cán bộ ngày càng tăng, nên công tác thẩm định, hiệp y nhân sự khá nhiều. Tuy nhiên, với nỗ lực của lãnh đạo và tập thể UBKT Quận ủy, công tác này ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, chính xác.

  Qua thẩm định 78 trường hợp phục vụ công tác cán bộ, UBKT Quận ủy đã phát hiện công tác quy hoạch cán bộ trước đây có trường hợp chưa bảo đảm về quy trình. Do đó, UBKT Quận ủy đã đề nghị tạm dừng đối với 3 trường hợp luân chuyển, bổ nhiệm để thực hiện lại quy trình bảo đảm theo quy định. 75 trường hợp còn lại đều bảo đảm đủ các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ. Ông Vinh cho biết, kết quả thẩm định nhân sự cho thấy công tác cán bộ của các cấp ủy trực thuộc từng bước được thực hiện đúng quy định, quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa phát hiện những biểu hiện sai phạm hoặc dư luận về tiêu cực trong công tác cán bộ.

  Công tác thẩm định nhân sự, khen thưởng đã tạo được sự thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo quận; việc thực hiện các bước thẩm định chặt chẽ, nghiêm túc hơn với mục tiêu lựa chọn được những cán bộ xứng đáng, đủ đức, đủ tài để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Thực tế cho thấy, việc quy hoạch, bổ nhiệm được công khai, dân chủ, hạn chế tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, cũng như khắc phục được tình trạng thao túng quyền lực, lạm quyền, lợi ích nhóm và tham nhũng trong công tác này.

  Năm 2022, UBKT Quận ủy đã làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân để thẩm định khen thưởng về chất lượng đào tạo của trường. Qua thẩm định, UBKT Quận ủy thống nhất với hồ sơ đề nghị UBND thành phố khen thưởng đối với Trường Đại học Duy Tân. Công tác thẩm định khen thưởng bảo đảm tính khách quan trong công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước đối với những danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, qua công tác thẩm định, UBKT Quận ủy nhận thấy còn một số hạn chế, bất cập. Đó là việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch nhiều lần, gây phiền hà cho cơ sở.

  Ông Nguyễn Viết Vinh đề xuất để nâng cao chất lượng thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng cần làm tốt hơn một số vấn đề như: xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ công tác cán bộ đầy đủ để phục vụ cho công tác thẩm định sau này; cán bộ thực hiện thẩm định cần nghiên cứu đầy đủ các quy định về công tác cán bộ, quy trình, quy định về thi đua khen thưởng, để thực hiện việc thẩm định có hiệu quả; việc thẩm định về nhân sự cần có sự phối hợp và thống nhất giữa UBKT Quận ủy và Ban Tổ chức Quận ủy để giảm một số thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho cơ sở.

  Bài và ảnh: ĐOÀN SƠN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệp Y Bổ Nhiệm, Chuyển Xếp Lương Cán Bộ, Công Chức Xã Phường, Thị Trấn Thay Đổi Chức Vụ, Chức Danh.
 • Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mua Lại Bắt Buộc Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần Theo Quy Định
 • Thành Viên Có Quyền Yêu Cầu Công Ty Tnhh Mua Lại Phần Vốn Góp
 • Mẫu Văn Bản Đăng Ký Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Phần Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài ?
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Công Chức Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Gia: Điều Động, Bổ Nhiệm Công An Chính Quy Đảm Nhiệm Chức Danh Trưởng Công An Thị Trấn, Công An Viên Thường Trực
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thường Trực
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Thường Trực
 • Xem Mẫu Quyết Định Công An Viên Thường Trực
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thôn
 • Trả lời:

  Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã làm việc trong ngành giáo dục được 20 năm, tức là bạn đã trải qua kỳ thi tuyển dụng viên chức, và đang là viên chức. Về vấn đề bạn hỏi trong thời gian bạn công tác bạn không bị kỷ luật và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vậy tại sao lại chưa được thăng hạng viên chức hoặc trở thành viên chức quản lý thì bạn cần đáp ứng đủ những điều kiện và trải qua một số trình tự thủ tục sau.

  Điều 29, Điều 31 của nghị định 29/2012/NĐ-CP

  1. Hàng năm, cơ quan được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định này xây dựng đề án gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức quy định ở Khoản 3 Điều 30 Nghị định này xây dựng đề án gửi cơ quan có thẩm quyền phân cấp (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phê duyệt trước khi thực hiện. 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân công, phân cấp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 30 Nghị định này thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: a) Thông báo kế hoạch, nội quy, hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi hoặc xét; b) Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét; c) Thành lập bộ phận giúp việc gồm: Ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi, ban phúc khảo; d) Tổ chức thu phí dự thi hoặc dự xét và sử dụng theo quy định; đ) Tổ chức chấm thi hoặc tổ chức xét và phúc khảo theo quy chế; e) Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả; g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi hoặc xét theo quy định của pháp luật. 5. Cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đạt kết quả theo phân cấp.”.

  Thẩm quyền quyết định thăng hạng cho viên chức quy định tại điều 45 đến điều 49 của nghị định 29/2012/NĐ-CP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên
 • Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Công An Viên
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì
 • Mẫu Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2022
 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2022
 • Hướng Dẫn Quy Trình Thực Hiện Quyết Định Cưỡng Chế Thu Hồi Đất
 • Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ, Đơn Xin Bãi Nhiệm Chức Vụ, Bổ Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cap ủy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Bảo Vệ Dân Phố, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Thông Báo Bái Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Thông Báo Bổ Nhiệm Chức Vụ, Thôi Kiêm Nhiêm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Quy Định Chức Trách Nhiệm Vụ Của Phó Cht-tmt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Chủ Nhiệm Kỹ Thuật, Chuc Trach Nhiem Vụ Nguoi Chi Huy, Chuc Trach Nhiem Vu Cua chúng tôi Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Don Xin Miên Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ Chi Hội Trưởng Phụ Nữz, Chức Năng Nhiệm Vụ Nhà Hát Ca Múa Nhạc, Bản Đăng Ký Xét Bổ Nhiệm Chức Danh Pgs, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2022, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Mau Mien Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Đơn Xin Từ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Công Ty, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d, Quy Định 104 Về Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Cơ Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Cựu Chiến Binh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Trưởng Sản Xuất, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Dbhd, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Mau Don Xin Tu Nhiem Chuc Danh Pho Hieu Truong, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2022 – 2022, Qui Dịnh Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Tờ Trình Bổ Nhiệm Chức Danh Chỉ Huy Trưởng, Đon Xin Thoi Gu Chuc Vu Pho Chu Nhiem Ubkt Dang Uy, Bản Đánh Giá Kết Quả Thực Thi Nhiệm Vụ Của Viên Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Nhà Hát Ca Múa Nhạc Quân Đội, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Hiệu Truong Tiểu Học, Trách Nhiệm Quyền Hạn Cho Từng Chức Danh, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Đơn Xin Thôi Giữ Chúc Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn Nhiệm Kỳ , Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Chức Danh Trưởng Công An Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Chức Năng Nhiệm Vụ Chăm Sóc Khách Hàng, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân,

  Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ, Đơn Xin Bãi Nhiệm Chức Vụ, Bổ Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cap ủy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Bảo Vệ Dân Phố, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Thông Báo Bái Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Thông Báo Bổ Nhiệm Chức Vụ, Thôi Kiêm Nhiêm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Quy Định Chức Trách Nhiệm Vụ Của Phó Cht-tmt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Chủ Nhiệm Kỹ Thuật, Chuc Trach Nhiem Vụ Nguoi Chi Huy, Chuc Trach Nhiem Vu Cua chúng tôi Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Don Xin Miên Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ Chi Hội Trưởng Phụ Nữz, Chức Năng Nhiệm Vụ Nhà Hát Ca Múa Nhạc, Bản Đăng Ký Xét Bổ Nhiệm Chức Danh Pgs, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2022, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Mau Mien Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Đơn Xin Từ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Công Ty, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Điều Dưỡng Trưởng Khoa, Kỹ Thuật Viên Trưởng Khoa
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý Khoa/phòng Và Điều Dưỡng Trưởng
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Lãnh Đạo, Quản Lý, Điều Dưỡng Trưởng Khoa
 • Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Cá Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch, Quyết Đinh Bổ Nhiệm Tiengs Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Sung Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thay Thế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự,

  Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Năm 2022
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Decision
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý
 • Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Quy Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng Trường Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Ban
 • Công Bố Quyết Định Sáp Nhập Và Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Quản Lý Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Cá Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch, Quyết Đinh Bổ Nhiệm Tiengs Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Sung Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thay Thế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự,

  Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Quy Trình Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Và Tương Đương, Phụ Trách Kế Toán Thuộc Sở Và Truyền Thông
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng
 • Thủ Tướng Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Và Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại
 • Điều Kiện, Trình Tự, Hồ Sơ Bổ Nhiệm Lại Công Chức Lãnh Đạo
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100