Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu

--- Bài mới hơn ---

 • Có Thể Bổ Sung Được Hồ Sơ Dự Thầu Sau Khi Đã Mở Thầu Hay Không ?
 • Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu
 • Mẫu Văn Bản Chuẩn Theo Thông Tư 01
 • 10 Mẫu Công Văn Đề Nghị Hay Sử Dụng Nhất
 • Mẫu Công Văn Và Cách Viết
 • Công Văn Xin Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Bổ Sung C/o, Công Văn Bổ Sung Co, H Văn Công Sủng Thụ, Ma Cong Van Bo Sung Co, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Bổ Sung Hồ Sơ, Đam Mỹ H Văn Công Sủng Thụ, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Sử Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Công Văn Bổ Sung Giấy Tờ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung Của Công Ty, Bổ Sung Lý Lịch Cán Bộ Công An, Công Văn Bổ Sung Tờ Khai, Mẫu Công Văn Bổ Sung Thông Tin, Mẫu Công Văn Bổ Sung Nhân Sự, Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Công Văn Về Đấu Thầu Qua Mạng, Tờ Trình Hủy Thầu Công Tơ, Công Văn Trình Hồ Sơ Thầu, Mẫu Hồ Sơ Năng Lực Nhà Thầu Thi Công, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Thuê Xe ô Tô Cho Công Ty, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Của Nhà Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Tờ Trình Bổ Sung Bch Công Đoàn, Phiếu Bổ Sung Lý Lịch Cán Bộ Công An, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung Của Công Ty Tnhh Mtv, Công Thức K Của Thấu Kính, 3 Công Thức Của Thấu Kính, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Công Văn Đóng Mã Số Thuế Nhà Thầu, Nguyên Tắc Trong Đấu Thầu Đất Công ích, Dự Toán Gói Thầu Thi Công Xây Dựng, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Tờ Trình Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Chế Quản Trị Nội Bộ Công Ty Cổ Phần, Biên Bản Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Công Đoàn, Tờ Trình Đề Nghị Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Bổ Sung ủy Viên Bch Công Đoàn, Tờ Trình Đề Nghị Bầu Bố Sung Bnc Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Công Ty, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Tờ Trình Thay Đổi Cơ Cấu Quản Trị Công Ty, Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ, Tờ Trình Về Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Traphaco, Biên Bản Bầu Bổ Sung Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp Góp ý Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Ban Chấp Hành Công Đoàn, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Tờ Trình Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Công Văn Đề Nghị Bổ Sung Danh Mục Kỹ Thuật Bệnh Viện, Tờ Trình Đề Nghị Bầu Bổ Sung Ban Chấp Hành Công Đoàn, Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thông Báo Tuyển Dụng Bổ Sung Công Chức Thuế, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam 2022, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Dự Toán Gói Thầu Vượt Dự Toán Xây Dựng Công Trình, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Nghị Định 161/2018/nĐ-cp Ngày 29/11/2018 Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Về Tuyển Công Chức, Viên C, Nghị Định 161/2018/nĐ-cp Ngày 29/11/2018 Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Về Tuyển Công Chức, Viên C, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Bổ Sung Cấp ủy, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Súng Bắn Gen, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Quả Sung, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Khế ước Sủng Nô, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung,

  Công Văn Xin Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Bổ Sung C/o, Công Văn Bổ Sung Co, H Văn Công Sủng Thụ, Ma Cong Van Bo Sung Co, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Bổ Sung Hồ Sơ, Đam Mỹ H Văn Công Sủng Thụ, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Công Văn Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Sử Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Công Văn Bổ Sung Giấy Tờ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung Của Công Ty, Bổ Sung Lý Lịch Cán Bộ Công An, Công Văn Bổ Sung Tờ Khai, Mẫu Công Văn Bổ Sung Thông Tin, Mẫu Công Văn Bổ Sung Nhân Sự, Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Công Văn Về Đấu Thầu Qua Mạng, Tờ Trình Hủy Thầu Công Tơ, Công Văn Trình Hồ Sơ Thầu, Mẫu Hồ Sơ Năng Lực Nhà Thầu Thi Công, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Thuê Xe ô Tô Cho Công Ty, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Của Nhà Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn, Tờ Trình Bổ Sung Bch Công Đoàn, Phiếu Bổ Sung Lý Lịch Cán Bộ Công An, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung Của Công Ty Tnhh Mtv, Công Thức K Của Thấu Kính, 3 Công Thức Của Thấu Kính, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Công Văn Đóng Mã Số Thuế Nhà Thầu, Nguyên Tắc Trong Đấu Thầu Đất Công ích, Dự Toán Gói Thầu Thi Công Xây Dựng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Được Bổ Sung Hồ Sơ Năng Lực Của Nhà Thầu?
 • Mẫu Cv Bằng Tiếng Trung
 • Bản Dịch Hợp Đồng Kinh Tế Tiếng Trung (Song Ngữ) Dịch Vụ Xử Lý Chất Thải
 • Mẫu Câu Báo Cáo Công Việc Bằng Tiếng Trung
 • Tải File Word Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung “cảm Động” Nhất 2022 ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Chuẩn Theo Thông Tư 01
 • 10 Mẫu Công Văn Đề Nghị Hay Sử Dụng Nhất
 • Mẫu Công Văn Và Cách Viết
 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở
 • Văn Bản Đề Nghị Của Đơn Vị (Mẫu D01B
 • Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng, Công Văn Xin Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Khế ước Sủng Nô, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Bổ Sung Cấp ủy, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung, Con Van Bo Sung Co, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Quả Sung, Cây Sung Mỹ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Súng Bắn Gen, Đồ án Mẫu Lập Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Đấu Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Bìa Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Ho So Moi Thau Xe O To, Hồ Sơ Mời Thầu, Kăn Thâu, Hồ Sơ Đấu Thầu, Gói Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Thầu, Đơn Dự Thầu, Hủy Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Ec, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Xin Rút Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Dự Thầu, Mẫu Xin Lại Séc Bảo Chi Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Xét Thầu Xe ô Tô, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc, Mẫu Hồ Sơ Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Tư Vấn, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Rút Gọn, Mẫu Hủy Thầu, Kết Quả Đấu Thầu, Mẫu Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mục Lục Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Thư Mời Thầu, Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn,

  Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng, Công Văn Xin Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Khế ước Sủng Nô, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Bổ Sung Cấp ủy, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung, Con Van Bo Sung Co, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Quả Sung, Cây Sung Mỹ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Súng Bắn Gen, Đồ án Mẫu Lập Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Đấu Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Thể Bổ Sung Được Hồ Sơ Dự Thầu Sau Khi Đã Mở Thầu Hay Không ?
 • Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu
 • Có Được Bổ Sung Hồ Sơ Năng Lực Của Nhà Thầu?
 • Mẫu Cv Bằng Tiếng Trung
 • Bản Dịch Hợp Đồng Kinh Tế Tiếng Trung (Song Ngữ) Dịch Vụ Xử Lý Chất Thải
 • Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu
 • Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất
 • Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản
 • Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng
 • Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu 1, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Epc, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 03, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 05, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Dự Thầu, Mẫu Hủy Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Xin Dự Thầu, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Gói Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Hồ Sơ Đấu Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Ho So Moi Thau Xe O To, Hồ Sơ Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Mẫu Bìa Dự Thầu, Xin Rút Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Đấu Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Đồ án Mẫu Lập Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Thầu, Hủy Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Ec, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Xe ô Tô, Kết Quả Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Tư Vấn, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc, Mục Lục Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp, Mẫu Thư Mời Thầu, Mẫu Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Mẫu Hồ Sơ Thầu, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Xét Thầu Xe ô Tô, Mẫu Xin Lại Séc Bảo Chi Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Xe ô Tô, Mẫu Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu M&e, Kăn Thâu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Mẫu Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Lập Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Mẫu Thư Giảm Giá Thầu , Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Đơn Đăng Ký Bên Mời Thầu, Luật 63 Đấu Thầu, Luật Đấu Thầu, Mau Thu Giam Gia Du Thau, Mẫu Thư Giảm Giá Hồ Sơ Thầu, Thông Tư Đấu Thầu, Mẫu 4 Thông Báo Mời Thầu, Lập Dự Toán Gói Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Thư Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa, Khi Nào Lập Dự Toán Gói Thầu, Kế Hoạch Đấu Thầu, Mẫu Tờ Trình Hồ Sơ Mời Thầu,

  Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu 1, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Epc, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 03, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 05, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Dự Thầu, Mẫu Hủy Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Xin Dự Thầu, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Gói Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Hồ Sơ Đấu Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Ho So Moi Thau Xe O To, Hồ Sơ Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Mẫu Bìa Dự Thầu, Xin Rút Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Đấu Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mất Giấy Tờ 2022
 • Mẫu Đơn Trình Báo Mất Giấy Tờ, Tài Liệu, Tài Sản
 • Mẫu Rút Hồ Sơ Hoàn Thuế
 • Một Số Điểm Đáng Lưu Ý Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2022
 • Có Thể Bổ Sung Được Hồ Sơ Dự Thầu Sau Khi Đã Mở Thầu Hay Không ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu
 • Mẫu Văn Bản Chuẩn Theo Thông Tư 01
 • 10 Mẫu Công Văn Đề Nghị Hay Sử Dụng Nhất
 • Mẫu Công Văn Và Cách Viết
 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở
 • Thưa luật sư, đơn vị tôi đang tham gia dự thầu một gói thầu mua sắm , hồ sơ dự thầu tôi đã gửi đi nhưng hiện tại sau khi mở thầu tôi phát hiện tôi còn thiếu 1 số giấy tờ và muốn bổ sung , vậy theo quy định của pháp luật tôi có thể bổ sung được không ? Xin cảm ơn luật sư !

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đấu thầu của Công ty luật Minh Khuê

  1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

  2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

  3. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.

  Vậy bạn có thể gửi những hồ sơ nhằm chứng minh, làm rõ tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm… mà không làm thay đổi đến bản chất , nội dung , kết quả lực chọn nhà thầu của chủ đầu tư sau khi mở thầu theo quy định nêu trên.

  Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu – Công ty luật Minh Khuê

  Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

  Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu
 • Có Được Bổ Sung Hồ Sơ Năng Lực Của Nhà Thầu?
 • Mẫu Cv Bằng Tiếng Trung
 • Bản Dịch Hợp Đồng Kinh Tế Tiếng Trung (Song Ngữ) Dịch Vụ Xử Lý Chất Thải
 • Mẫu Câu Báo Cáo Công Việc Bằng Tiếng Trung
 • Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Lớp 10 Tại Bình Phước, Hiệu Trưởng Phản Bác Sở Gd&đt
 • Tuyển Sinh Ở Bình Phước: Sở Yêu Cầu Tuyển Thêm, Trường Kiên Quyết Không
 • Nghịch Lý Tuyển Sinh Lớp 10 Ở Bình Phước
 • Cong Van So 90 Sgddt Binh Phuoc
 • Tăng Cường Dạy Bù Để Đảm Bảo Đủ Thời Lượng Học Tập
 • Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu 1, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Epc, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 03, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 05, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Dự Thầu, Mẫu Hủy Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Xin Dự Thầu, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Gói Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Hồ Sơ Đấu Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Ho So Moi Thau Xe O To, Hồ Sơ Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Mẫu Bìa Dự Thầu, Xin Rút Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Đấu Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Đồ án Mẫu Lập Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Dự Thầu, Mẫu Bìa Hồ Sơ Thầu, Hủy Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Ec, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Xe ô Tô, Kết Quả Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Tư Vấn, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc, Mục Lục Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp, Mẫu Thư Mời Thầu, Mẫu Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Mẫu Hồ Sơ Thầu, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Xét Thầu Xe ô Tô, Mẫu Xin Lại Séc Bảo Chi Dự Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Xe ô Tô, Mẫu Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu M&e, Kăn Thâu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Mẫu Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Lập Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Mẫu Thư Giảm Giá Thầu , Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Đơn Đăng Ký Bên Mời Thầu, Luật 63 Đấu Thầu, Luật Đấu Thầu, Mau Thu Giam Gia Du Thau, Mẫu Thư Giảm Giá Hồ Sơ Thầu, Thông Tư Đấu Thầu, Mẫu 4 Thông Báo Mời Thầu, Lập Dự Toán Gói Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Thư Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa, Khi Nào Lập Dự Toán Gói Thầu, Kế Hoạch Đấu Thầu, Mẫu Tờ Trình Hồ Sơ Mời Thầu,

  Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu 1, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Epc, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 03, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu 05, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Dự Thầu, Mẫu Hủy Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Xin Dự Thầu, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Gói Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Hồ Sơ Đấu Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Ho So Moi Thau Xe O To, Hồ Sơ Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Mẫu Bìa Dự Thầu, Xin Rút Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Đấu Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Đổi, Thay Thế Hoặc Rút Hồ Sơ Dự Thầu Được Giải Quyết Như Thế Nào?
 • Vì Sao Nhà Thầu “rút Lui”… Sau Kiến Nghị?
 • Hỏi Về Trường Hợp Rút Hồ Sơ Dự Thầu Theo Quy Định
 • Nội Dung Bài Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang
 • Rô Bin Sơn Ngoài Đảo Hoang
 • Có Được Bổ Sung Hồ Sơ Năng Lực Của Nhà Thầu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu
 • Có Thể Bổ Sung Được Hồ Sơ Dự Thầu Sau Khi Đã Mở Thầu Hay Không ?
 • Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu
 • Mẫu Văn Bản Chuẩn Theo Thông Tư 01
 • 10 Mẫu Công Văn Đề Nghị Hay Sử Dụng Nhất
 • Có được bổ sung hồ sơ năng lực của nhà thầu? Hồ sơ dự thầu thiếu danh sách nhân sự chủ chốt theo yêu cầu hồ sơ mời thầu và nguyên tắc làm rõ hồ sơ dự thầu.

  Có được bổ sung hồ sơ năng lực của nhà thầu? Hồ sơ dự thầu thiếu danh sách nhân sự chủ chốt theo yêu cầu hồ sơ mời thầu và nguyên tắc làm rõ hồ sơ dự thầu.

  Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) của gói thầu, phần nhân sự chủ chốt HSMT yêu cầu 05 nhân sự và kèm theo bằng cấp chuyên môn + chứng chỉ …, nhưng nhà thầu X tham dự kê khai chỉ có 4 nhân sự kèm theo bằng chấp chuyên môn + chứng chỉ đầy đủ của 4 nhân sự kê khai. Hỏi: trong lúc đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu X bổ sung làm rõ 01 nhân sự kê khai thiếu không ? Bên mời thầu đánh giá nhà thầu X không đạt về năng lực do kê khai nhân sự chủ chốt không đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu? Xin cám ơn!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về bổ sung tài liệu làm rõ hồ sơ:

  1. Sau khi , nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

  2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu…”.

  Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

  Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

  Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

  Trong nội dung hồ sơ mời thầu yêu cầu danh sách 05 nhân sự chủ chốt và kèm theo bằng cấp chuyên môn + chứng chỉ …, nhưng nhà thầu X tham dự kê khai chỉ có 4 nhân sự kèm theo bằng chấp chuyên môn + chứng chỉ đầy đủ của 4 nhân sự kê khai. Như vậy, về số lượng nhân sự chủ chốt của nhà thầu X không đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu, không thuộc trường hợp được làm rõ hồ sơ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Cv Bằng Tiếng Trung
 • Bản Dịch Hợp Đồng Kinh Tế Tiếng Trung (Song Ngữ) Dịch Vụ Xử Lý Chất Thải
 • Mẫu Câu Báo Cáo Công Việc Bằng Tiếng Trung
 • Tải File Word Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung “cảm Động” Nhất 2022 ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Văn Mẫu: Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Trung Về Sở Thích
 • Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất
 • Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản
 • Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng
 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán
 • Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Nghị Định Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Lãnh Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mâu Thẫu Tờ Trình Đề Nghị Thanh Toán Tiền, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Hiểm Xã Hộibảo Lãnh Dự Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Xin Rút Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Dự Thầu, Kăn Thâu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mục Lục Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Thư Mời Thầu, Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Thầu, Dự Thầu, Mẫu Đt.08. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Đấu Thầu), Xin Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Epc, Mẫu Hồ Sơ Xét Thầu Xe ô Tô, Hủy Thầu, Gói Thầu, Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Hồ Sơ Dự Thầu, Xin Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu, Hồ Sơ Dự Thầu Xây Lắp, Mẫu Xin Lại Séc Bảo Chi Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Đấu Thầu, Hồ Sơ Mầu Thầu Gói Me, Đơn Xin Dự Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Me, Góp ý Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Thầu, Ho So Moi Thau Xe O To, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Thầu, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hủy Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu 1, Mẫu Bìa Dự Thầu, Mẫu Báo Cáo Xét Thầu, Quy Chế Đấu Thầu 88, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Xe ô Tô, Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Gói Thầu Xây Lắp, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Mua Xe ô Tô, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Phi Tư Vấn, Mẫu Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu, Kết Quả Đấu Thầu,

  Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Nghị Định Đấu Thầu, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Lãnh Dự Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mâu Thẫu Tờ Trình Đề Nghị Thanh Toán Tiền, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Hiểm Xã Hộibảo Lãnh Dự Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Đấu Thầu Quốc Tế Theo Luật Đấu Thầu Việt Nam O, Trắc Nghiệm Đấu Thầu Cơ Bản Lựa Chọn Nhà Thầu, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Dự Toán Gói Thầu Vượt Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Khác Giá Gói Thầu, Giá Gói Thầu Và Dự Toán Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Cao Hơn Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Và Giá Gói Thầu, Đấu Thầu Cơ Bản Với Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Xin Rút Thầu, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu, Bìa Hồ Sơ Dự Thầu Doc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu
 • Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mất Giấy Tờ 2022
 • Mẫu Đơn Trình Báo Mất Giấy Tờ, Tài Liệu, Tài Sản
 • Mẫu Rút Hồ Sơ Hoàn Thuế
 • Đơn Xin Rút Hồ Sơ Dự Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sóng (Xuân Quỳnh)
 • Phân Tích Ý Nghĩa Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh
 • Tìm Hiểu Văn Bản: Sóng – Xuân Quỳnh
 • Tỉnh Ủy Thanh Hóa Yêu Cầu Tăng Cường Phòng Chống Dịch Covid
 • Thanh Hóa: 100% Sở, Ban, Ngành, Huyện, Xã Điều Hành Công Việc Trên Phần Mềm Quản Lý Văn Bản
 • Mẫu Đơn xin rút hồ sơ dự thầu

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày…tháng…năm 2022.

  ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU

  Kính gửi: – Trung tâm tổ chức đấu thầu……

  Căn cứ Thông báo số:…./TB – …. Về việc tổ chức đầu thầu ….. tại………………

  Tên tôi là:

  Ngày sinh:../…/….

  CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

  Hộ khẩu thường trú :……….

  Chỗ ở hiện nay:…………….

  Điện thoại liên hệ:………….

  Tôi làm đơn xin được trình bày các vấn đề sau:

  Ngày…/…./…. tôi có làm đơn xin dự thầu dự án….. do trung tâm tổ chức tại địa điểm:…….Thời gian:…………………………………………………

  Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân mà tôi không thể dự thầu được như mong muốn. Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Trung tâm tổ chức đấu thầu cho tôi xin rút hồ sơ dự thầu của mình.

  Tôi cam kết sẽ chịu các khoản chi phí phát sinh khi rút hồ sơ dự thầu theo quy định của Trung tâm…

  Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện cho tôi được rút hồ sơ dự thầu như đề xuất.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                       

  Người làm đơn

  ( Ký và ghi rõ họ tên)

  Rate this post

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban An Toàn Giao Thông Thị Xã Ninh Hòa Ban Hành Văn Bản Về Việc Đẩy Mạnh Thực Hiện Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Rượu Bia
 • Ban Hành Quy Chế Quản Lý Cán Bộ Trong Tkv
 • Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Bộ Y Tế Trả Lời Các Vấn Đề Xoay Quanh Quản Lý Thực Phẩm Chức Năng
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 • Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu Có Bắt Buộc Thể Hiện Bằng Văn Bản Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu
 • Làm Rõ Hsdt Sau Thời Hạn Bên Mời Thầu Yêu Cầu
 • Yêu Cầu Về Thời Gian Làm Rõ Hsdt Đối Với Nhà Thầu
 • Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu Sau Thời Hạn Bên Mời Thầu Yêu Cầu
 • Quên Làm Rõ Hồ Sơ Đấu Thầu Qua Mạng
 • Làm rõ hồ sơ dự thầu có bắt buộc thể hiện bằng văn bản không? Xử lý như thế nào khi phát hiện nhà thầu không bổ sung báo cáo tài chính 2013.

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho , đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Nếu như sau khi mở thầu mà thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu thì chủ đầu tư cho phép bổ sung.

  Theo đó tại Nghị định 63/2014/NĐ – CP có quy định về việc làm rõ hồ sơ dự thầu như sau:

  Thứ nhất: Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

  Thứ ba: Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.

  Như vậy, nếu như đảm bảo được những yêu cầu trên và không thay đổi hồ sơ dự nội dung làm rõ phải thể hiện bằng văn bản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Bồi Thường
 • Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Đầy Đủ Nhất
 • Thủ Tục Cấp Bản Sao Trích Lục Hộ Tịch
 • Cấp Bản Sao Trích Lục Hộ Tịch
 • Mẫu Tờ Khai Cấp Bản Sao Trích Lục Hộ Tịch Theo Thông Tư 04
 • Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Viên Chức Hiện Nay
 • Mẫu Văn Bản Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy
 • Mẫu Giấy Khai Đăng Ký Sang Tên Đổi Chủ Xe, Di Chuyển Xe Năm 2022
 • Thủ Tục Cách Sang Tên Đổi Chủ Giấy Tờ Xe Máy
 • Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy Cũ Năm 2022
 • Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Bổ Sung Cấp ủy, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Quả Sung, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Con Van Bo Sung Co, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Khế ước Sủng Nô, Súng Bắn Gen, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Cây Sung Mỹ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trinh Bầu Bỏ Sung Cấp Chi Bộ, Ma Cong Van Bo Sung Co, Tờ Trình Bổ Sung Vảo Chi ủy, Cự Tuyệt Sủng ái, H Văn Công Sủng Thụ, Cam Kết Bổ Sung Bằng Đại Học, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi, Hướng Dẫn Về Súng Cồn, To Trinh Xin Bau Bo Sung Cap Uy, Đơn Đăng Ký Môn Học Bổ Sung, Đơn Xin Bổ Sung Nhân Sự, Đơn Xin Đăng Ký Thi Bổ Sung, Giấy Cam Kết Nộp Bổ Sung Hồ Sơ, Giấy Cam Kết Bổ Sung Hồ Sơ, Văn Bản Đề Nghị Bổ Sung Cấp ủy, Truyện Sủng, Trả Hồ Sơ Điều Tra Bổ Sung, To Trinh Bau Bo Sung Ct CtĐ Xa, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Chi ủy Chi Bộ, Tờ Trinh Xin Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cán Bộ, Tờ Trình Xin Bổ Sung Bí Thư, Bổ Sung Cấp ủy Viên, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung, Mẫu Bổ Sung Lý Lịch 4a, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Tờ Khai Bổ Sung, Mẫu Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Mẩu Tơ Trình Xin Bô Sung Pho Bi Thư Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng, Mục Lục Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, Bổ Sung Lý Lịch, Đề án Nhân Sự Bổ Sung Bch, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Bch Đoàn, Nộp Báo Cáo Thuế Bổ Sung, ở Cừu Gen H Quy Định Có Sừng, Mẫu De Nghị Bổ Sung Cấp ủy, Thể Lệ Dùng Súng Săn, Mau To Trinh Bo Sung Cap Uy, Mẫu Tờ Trình Bầu Bổ Sung, Mẫu Thông Báo Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Bổ Sung C/o, Mẫu Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Bổ Sung Hồ Sơ, Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Cơ Sở, Mẫu Đơn Đề Nghị Bổ Sung, Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Hợp Đồng Bổ Sung Đơn Giá, Mẫu Lý Lịch Bổ Sung, Bổ Sung Cây Thuốc, Mẫu Phụ Lục Bổ Sung Hợp Đồng, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bổ Sung, Quy Trình Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Đề Nghị Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Bổ Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ , Mẫu Bổ Sung Lý Lịch Cán Bộ, Đề Nghị Bổ Sung Phó Bí Thư, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư, ở Cừu Gen D Quy Định Có Sừng, Biên Bản Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Tờ Trinh Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Biên Bản Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trình Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Bổ Sung Hồ Sơ Đấu Thầu, Đơn Xin Bổ Sung Bằng Cấp, Bổ Sung ủy Viên Chi Bộ, Bổ Sung Lý Lịch Mẫu 2d, Cẩm Nang Y Học Bổ Sung, Nguyên Lý Súng Ak 47, Công Văn Bổ Sung Co, Công Văn Bổ Sung Hồ Sơ, Bo Sung Giay To, Biên Bản Bầu Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Báo Cáo Thuế Bổ Sung, ôn Tập Và Bổ Sung Về Phân Số, Bầu ở Sung Ctubnd, Xin Chủ Trương Bầu Bổ Sung Bch,

  Bai Gioi Thieu Sung Tieu Lien Ak Va Sung Truong Ckc, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, ý Nghĩa Câu Thơ Súng Bên Súng Đầu Sát Bên Đầu, Bổ Sung Cấp ủy, Mẫu Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Quả Sung, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất, Con Van Bo Sung Co, Đơn Xin Cấp Bổ Sung Đất Vào Bìa Đã Cấp, Khế ước Sủng Nô, Súng Bắn Gen, Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Cây Sung Mỹ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Khế ước Cầm Tù Sủng Vật Của ác Ma, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trinh Bầu Bỏ Sung Cấp Chi Bộ, Ma Cong Van Bo Sung Co, Tờ Trình Bổ Sung Vảo Chi ủy, Cự Tuyệt Sủng ái, H Văn Công Sủng Thụ, Cam Kết Bổ Sung Bằng Đại Học, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Cấp ủy, Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi, Hướng Dẫn Về Súng Cồn, To Trinh Xin Bau Bo Sung Cap Uy, Đơn Đăng Ký Môn Học Bổ Sung, Đơn Xin Bổ Sung Nhân Sự, Đơn Xin Đăng Ký Thi Bổ Sung, Giấy Cam Kết Nộp Bổ Sung Hồ Sơ, Giấy Cam Kết Bổ Sung Hồ Sơ, Văn Bản Đề Nghị Bổ Sung Cấp ủy, Truyện Sủng, Trả Hồ Sơ Điều Tra Bổ Sung, To Trinh Bau Bo Sung Ct CtĐ Xa, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Chi ủy Chi Bộ, Tờ Trinh Xin Bổ Sung Phó Bí Thư Chi Bộ, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cán Bộ, Tờ Trình Xin Bổ Sung Bí Thư, Bổ Sung Cấp ủy Viên, Điều Lệ Sửa Đổi Bổ Sung, Mẫu Bổ Sung Lý Lịch 4a, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Tờ Khai Bổ Sung, Mẫu Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Mẩu Tơ Trình Xin Bô Sung Pho Bi Thư Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán
 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Tặng Cho
 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Thuê Tài Sản
 • Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán
 • Mẫu Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100