Top 13 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Quyết Định Tăng Lương Theo Danh Sách Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Theo Quy Chuẩn

Mẫu quyết định tăng lương theo quy chuẩn

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được bộ phận nhân sự sử dụng để thông báo tới người lao động về chế độ lương. Quyết định tăng lương còn là căn cứ xét trả lương cho người lao động khi được tăng lương. Trong bài viết sau, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến quý doanh nghiệp mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên theo quy chuẩn, được sử dụng phổ biến.

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động.

1. Nội dung chính của mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương dùng để xác nhận việc tăng lương cho cán bộ nhân viên, là mẫu văn bản phổ biến được sử dụng ở hầu hết các doanh nghiệp. Quyết định tăng lương bao gồm những nội dung chính như sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ;

Tên quyết định: VD Quyết định tăng lương/ Quyết định của Tổng giám đốc về việc tăng lương cho nhân viên.

Tên, tuổi, vị trí, chức vụ người được tăng lương;

Căn cứ tăng lương;

Nội dung tăng lương: Tăng từ bao nhiêu đến bao nhiêu;

Lý do tăng lương: Tăng định kỳ, tăng theo thâm niên, tăng vì có năng lực làm việc tốt…

Thời gian tăng lương: Tăng lương từ ngày…

Ký tên đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền

Tùy từng đơn vị sẽ có thêm các nội dung phụ khác nhau. Tuy nhiên, mẫu quyết định tăng lương sẽ không thể thiếu các nội dung chính trên.

2. Mẫu quyết định tăng lương năm 2021

Ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp thường tạo cho mình một mẫu quyết định tăng lương riêng. Tùy vào mỗi doanh nghiệp mà mẫu quyết định tăng lương sẽ có những điểm khác nhau, tuy nhiên luôn phải đảm bảo tính mạch lạc và ngắn gọn.

 

CÔNG TY ……………………….

 

Số: ………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Về việc tăng lương cho Nhân viên

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ………………

– Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày……tháng……năm……., mức lương của Ông/Bà …………………………….sẽ là:……………….. (Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà………………. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như Điều 2

– Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………

Mẫu quyết định tăng lương số 2:

 

CÔNG TY …………

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày ……tháng ……năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng lương cho Nhân viên

 

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………….

– Căn cứ hợp đồng lao động số 12/HĐLĐ-2019, ngày 25 tháng 08 năm 2019.

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Bà Trần Thị Minh đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………….

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày ……..tháng …….năm ……, mức lương chính của Bà………sẽ là: ………. (Bằng chữ: ………..).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà …………căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

Như Điều 2

Lưu HS, HC

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Quyết định tăng lương thuộc văn bản hành chính, có giá trị pháp lý. Ngôn ngữ sử dụng trong mẫu quyết định tăng lương cần ngắn gọn, trang trọng và lịch sự để thể hiện sự chuyên nghiệp.

Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022

Lượt Xem:3879

Link download Mẫu Quyết định tăng lương 2016

Bạn làm kế toán bạn cần tải cho mình Mẫu Quyết định tăng lương để làm báo cáo duyệt cho xếp ký tăng lương cho mình hay nhân viên của công ty.

CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày 01 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số QH1945835 ngày 01 tháng 04 năm 2010 về việc thành lập Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau

– Căn cứ Điều lệ Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau Năm 2016

– Căn cứ hợp đồng lao động số HĐLĐ 0123, ngày 03 tháng 05 năm 2015.;

Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản hoặc Đài Loan bạn hãy tham khảo một số đơn hàng mới của chúng tôi

Đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản 2019

Đơn hàng xuất khẩu lao động đài loan 2019

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN đối với sự phát triển của Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau trong 6 tháng đầu năm 2016.

Điều 1: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, mức lương của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN sẽ là: 10.000.000 VNĐ( Mười triệu đồng chẵn ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: Giám Đốc Công Ty

Lưu HS, HC Đã Ký

1.TÔ TINH-KHU ĐẠI NHÃ,ĐÀI TRUNG

Hơp đồng 3N Cần 4 nam,tuổi 18-30Lấy cả mới và đi về rồiCông việc: Thao tác máy,mài bề mặt kim loại,chế tạo kim loại

Hình thức : SKYPE ngày 21/6

2. ĐƠN HÀNG HOÀNG ĐIỀN- ĐÀI NAM 台南市永康區永科五路六號Cần 8 Nam, cao 165cm trở lênCần 26 nữ, cao 155cm trở lênLấy cả mới và đi về rồiTuổi từ 18-35Công việc: nam: thao tác máy bắn nhựa, phun sơnNữ: kiểm tra đóng gói lắp ráp sản phẩmThực lính trên 25000 đài tệHình thức: pv TT ngày 27/6

31. Đức Lợi DoanhĐịa điểm: Tân Trang, Tân Bắc, Đài Bắc 新北市新莊區化成路29巷61號

Yêu cầu: 3 nữ, 157 cm trở lên, 45~60kg, dưới 30 tuổi, ko hạn chế đi về rồi, thông minh, nhanh nhẹn, khả năng tính toán số tốt, hoạt bát, thể lực tốt, phối hợp công việc.

Nội dung cv: Thao tác máy, thao tác máy cắt dây, kiểm tra thành phẩm, lắp ráp linh kiện, dập linh kiện kim loại, khuôn mẫu ,..và các công việc được giao.Bình quân tăng ca: 3h, theo thực tiễn công việc và năng lực bản thân.Thời gian học việc sẽ chưa được sắp xếp tăng ca (khoảng 6 tháng). Khi thạo việc, tự mình thao tác công ty sẽ sắp xếp tăng ca. Ca ngày 8~16h, ca tối 16h~24h. Trong thời gian học việc ko phải luân ca, làm ca ngày 8h~17h, sau khi thành thạo sẽ luân ca.Phí kí túc 2500 đài tệ/ tháng. Mọi chế độ theo luật lđ.Gửi form, chủ phỏng vấn qua skype

Tags: ; ; ; ; ; ; ; ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

Quyết định tăng lương cho nhân viên

1. Ý nghĩa của việc tăng lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

2. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………………………………. sẽ là: …….. (Bằng chữ:………..).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

3. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 2

QUYẾT ĐỊNHV/v tăng lương………………………………. Giám đốc điều hành công ty………………………

– Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

4. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Mới Nhất 2022

Một trong những quyền lợi của người lao động khi đi làm việc tại một công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó được quan tâm ngoài các chính sách, công việc,… là khoản lương. Vậy khi nào người lao động được tăng lương? Ai có thẩm quyền quyết định trong việc tăng lương? Mẫu của quyết định tăng lương mới nhất hiện hành đang được sử dụng là mẫu nào?

Quy định pháp luật về tăng lương như thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì chưa có văn bản nào ghi nhận các thông tin về việc tăng lương.

Tuy nhiên theo căn cứ tại điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP chỉ ghi nhận về các nguyên tắc xây dựng về thang lương, bảng lương. Theo đó về việc tăng lương sẽ do cơ quan có thẩm quyền lập thang bảng lương và nội quy của công ty về điều kiện tăng lương. Trong đó, quy định cụ thể về việc xây dựng thang lương và bảng lương như sau:

– Tùy vào tình hình sản xuất, lao động mà đưa ra các quyết định về thang lương, bảng lương đối với lao động

– Bội số thang lương là một hệ số thể hiện sự chênh lệch của mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức cao nhất so với mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức thấp nhất.

Theo đó số bậc của thang lương, bảng lương sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp yêu cầu của vị trí, công việc. Nhưng phải đảm bảo khoảng cách chênh lệch của hai bậc lương liền kề ít nhất là bằng 5% – điều này khuyến khích người lao động nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm từ đó phát triển tài năng.

– Mức lương khởi điểm thấp nhất về công việc, chức danh phải đơn giản nhất phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 3 nghị định số 90/2019/NĐ-CP nêu rõ như sau:

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng I mức lương tối thiểu là: 4 420 000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng II mức lương tối thiểu là:3 920 000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng III mức lương tối thiểu là: 3430 000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng IV mức lương tối thiểu là: 3 070 00 đồng/tháng

– Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí đã được đào tạo hoặc học nghề phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức của lương tối thiểu vùng

– Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc thì phải cao hơn tối thiểu 5%; các công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường đặc biệt độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức lương của công việc có vị trí công việc xử lý phức tạp với làm làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

– Khi lập thang lương, bảng lương phải đảm bảo tiêu chí bình đẳng, không được phân biệt đối xử giới tính, màu da, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, HIV,….Đồng thời nên xây dựng một tiêu chuẩn cụ thể để nâng lương

– Định kỳ rà soát từ đó bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp về điều kiện của công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

– Thời điểm xây dựng, bổ sung, thay đổi về thang lương, bảng lương phải thực hiện tham khảo các ý kiến từ bên tổ chức đại diện tập thể của người lao động ở doanh nghiệp. Ngoài ra cần phải công bố công khai trực tiếp tại nơi làm việc người lao động sau đó mới được thực hiện thi hành, từ đó gửi lên cơ quan về quản lý nhà nước lao động ở cấp huyện tại nơi mà cơ sở sản xuất doanh nghiệp.

Nếu là công ty TNHH một thành viên nhưng do Nhà nước là chủ sở hữu thì phải thực hiện tiến hành báo cáo cho chủ sở hữu và chủ sở hữu sẽ cho ý kiến trước thời điểm thực hiện.

Nếu là công ty mẹ thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc công ty mẹ Tổng công ty của hạng đặc biệt phải đồng thời gửi thông báo tới Bộ lao động – thương binh và xã hội để từ đó theo dõi và giám sát.

Thẩm quyền quyết định tăng lương?

Theo quy định tại điều 92, Bộ luật lao động thì với trường hợp xây dựng thang lương, bảng lương lao động – hay việc tăng lương là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện. Với những trường hợp lao động đặc biệt là người quản lý, nắm giữ những vị trí quan trọng, thẩm quyền ra quyết định tăng lương theo pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Với những người lao động thông thường sẽ do người đại diện theo pháp luật, có vị trí điều hành doanh nghiệp quyết định, thường là giám đốc, tổng giám đốc. Theo đó, khi thực hiện tiến hành xây dựng cần phải lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở, đồng thời phải gửi lên cơ quan quản lý nhà nước của lao động cấp huyện nơi mà cơ sở thực hiện sản xuất hoặc kinh doanh của bên phía người sử dụng lao động.

Mẫu quyết định tăng lương mới nhất có danh sách đi kèm

QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng lương cho người lao động

Căn cứ tại quy chế, điều lệ của công ty……..

Căn cứ vào hợp đồng lao động với người lao động

Xét những đóng góp của người lao động và đề nghị của trưởng phòng nhân sự

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tính từ ngày … tháng … năm… , quyết định ông (bà):…………….. Sẽ tăng lương từ: ….. triệu đồng lên mức …..triệu đồng.

Điều 2: Bộ phận nhân sự, phòng kế toán và ông (bà): ……. Thi hành thực hiện quyết định này.

Hướng dẫn soạn quyết định tăng lương như thế nào?

– Mục tên công ty ghi rõ tên công ty như trên giấy đăng ký kinh doanh

– Về mức lương ghi rõ mức lương bằng chữ, số và ngày tháng bắt đầu áp dụng quyết định này.

– Ký và xác nhận rõ họ và tên của giám đốc kèm đóng dấu.

Trân trọng cảm ơn!