Mẫu Quyết Định Tăng Lương Theo Quy Chuẩn

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Điều Chỉnh Tiền Lương, Thu Nhập Đóng Bhxh Năm 2022
 • Quy Định Tiền Lương Tháng 13 Để Đưa Vào Chi Phí Hợp Lý
 • Tăng Lương Cơ Sở Từ Ngày 1/7/2019
 • Quy Định Tiền Lương Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Hướng Dẫn Cách Tính Lương Hưu Cho Người Lao Động Từ Ngày 1/1/2021
 • Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được bộ phận nhân sự sử dụng để thông báo tới người lao động về chế độ lương. Quyết định tăng lương còn là căn cứ xét trả lương cho người lao động khi được tăng lương. Trong bài viết sau, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến quý doanh nghiệp mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên theo quy chuẩn, được sử dụng phổ biến.

  Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động.

  1. Nội dung chính của mẫu quyết định tăng lương

  Mẫu quyết định tăng lương dùng để xác nhận việc tăng lương cho cán bộ nhân viên, là mẫu văn bản phổ biến được sử dụng ở hầu hết các doanh nghiệp. Quyết định tăng lương bao gồm những nội dung chính như sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ;

  • Tên quyết định: VD Quyết định tăng lương/ Quyết định của Tổng giám đốc về việc tăng lương cho nhân viên.

  • Tên, tuổi, vị trí, chức vụ người được tăng lương;

  • Căn cứ tăng lương;

  • Nội dung tăng lương: Tăng từ bao nhiêu đến bao nhiêu;

  • Lý do tăng lương: Tăng định kỳ, tăng theo thâm niên, tăng vì có năng lực làm việc tốt…

  • Thời gian tăng lương: Tăng lương từ ngày…

  • Ký tên đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền

  Tùy từng đơn vị sẽ có thêm các nội dung phụ khác nhau. Tuy nhiên, mẫu quyết định tăng lương sẽ không thể thiếu các nội dung chính trên.

  2. Mẫu quyết định tăng lương năm 2022

  Ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp thường tạo cho mình một mẫu quyết định tăng lương riêng. Tùy vào mỗi doanh nghiệp mà mẫu quyết định tăng lương sẽ có những điểm khác nhau, tuy nhiên luôn phải đảm bảo tính mạch lạc và ngắn gọn.

   

   

  CÔNG TY ……………………….

   

  Số: ………………..

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

   

  Về việc tăng lương cho Nhân viên

   

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty …..

  – Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ………………

  – Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kể từ ngày……tháng……năm……., mức lương của Ông/Bà …………………………….sẽ là:……………….. (Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………).

  Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà………………. căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận:

  – TỔNG GIÁM ĐỐC

  – Như Điều 2

  – Lưu HS, HC

  CÔNG TY…………………

   

  Mẫu quyết định tăng lương số 2:

   

  CÔNG TY …………

  Số: ……….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ……., ngày ……tháng ……năm ……..

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc tăng lương cho Nhân viên

   

  – Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………….

  – Căn cứ hợp đồng lao động số 12/HĐLĐ-2019, ngày 25 tháng 08 năm 2022.

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Bà Trần Thị Minh đối với sự phát triển của Công ty

  – Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………….

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kể từ ngày ……..tháng …….năm ……, mức lương chính của Bà………sẽ là: ………. (Bằng chữ: ………..).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà …………căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận: 

  Như Điều 2

  Lưu HS, HC

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Quyết định tăng lương thuộc văn bản hành chính, có giá trị pháp lý. Ngôn ngữ sử dụng trong mẫu quyết định tăng lương cần ngắn gọn, trang trọng và lịch sự để thể hiện sự chuyên nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Trả Lương Cho Giám Đốc Có Được Không? Quy Định Mức Lương?
 • Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Của Công Ty 2022
 • Quy Chế Lương, Thưởng, Phụ Cấp Cho Người Lao Động
 • Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Của Công Ty Tnhh, Cổ Phần 2022
 • Quy Định Về Tiền Lương Của Giám Đốc Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Tăng Lương Chậm Có Được Truy Lĩnh?
 • Có Được Truy Lĩnh Tiền Lương Và Các Chế Độ Liên Quan
 • Truy Lĩnh Tiền Lương Khi Được Tăng Lương Quy Định Thế Nào?
 • Có Được Truy Lĩnh Chênh Lệch Khi Nâng Lương?
 • Truy Lĩnh Tiền Lương Công Chức Trong Thời Gian Bị Tạm Giam.
 • 1. Tại sao lại cần đến mẫu quyết định tăng lương?

  Mẫu quyết định tăng lương không đơn thuần là ý kiến một chiều do một người quyết định mà trong thực tế khi bạn đi làm cho bất cứ một công ty nào bạn hãy để ý đến mục quyền lợi cho nhân viên.

  Ở mục quyền lợi cho nhân viên có ghi về thời hạn tăng lương cho nhân viên trong khoảng thời gian là bao lâu? Và mức lương được tăng lên là như thế nào? Chính vì vậy mà khi để đảm bảo quyền lợi cho chính mình thì việc người lao động nên làm trước tiên đó là hiểu luật.

  Hiểu luật ở đây có nghĩa là khi bắt đầu làm việc ở bất kỳ một công ty nào đó bạn nên nắm được những luật lệ, quy định trong công ty đồng thời phải có sự hiểu biết và kiến thức về pháp luật.

  Cụ thể, trong trường hợp bạn đang là bạn vừa nhận lời làm cho một công ty nhưng chính sách của họ về mức lương dành cho người lao động rất thấp và thấp hơn cả mức lương tối thiểu mà người lao động được hưởng.

  Theo như thông tin của nghị định số 141 năm 2022 và sự thay đổi sau đó vào năm 2022 đã quy định rõ mức lương tối thiểu vùng mà các doanh nghiệp cần phải chi trả cho người lao động phải đạt được mức như sau

  Sẽ có 4 mức lương tối thiểu vùng:

  Mức lương tối thiểu vùng loại 1,2,3 và 4 lần lượt là 4.180.000, 3.710.000, 3.250.000, 2.920.000/người/ tháng. Điều này có nghĩa là khi mức lương trong công ty mà bạn đang làm việc thấp hơn so với mức lương mà pháp luật quy định thì việc mà bạn cần làm đó chính là:

  Thứ nhất bạn nên đọc thật kỹ hợp đồng lao động trước khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Việc làm này sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc phát hiện và kịp thời có những thắc mắc đối với nhà tuyển dụng về mức lương và đưa ra quyết định đúng đắn trước khi vào làm việc tại công ty.

  Thứ hai bạn nên đề nghị với bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán của công ty đó về tình trạng của bạn và việc tăng lương

  Thứ ba bạn nên đưa ra quyết định rằng có nên làm việc tại công ty đó nữa hay không để đảm bảo quyền lợi của mình, và tránh để cho các công ty lạm dụng sức lao động của bản thân bạn cho công ty họ mà mức lương mà bạn nhận được lại không xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

  Mẫu quyết định tăng được áp dụng theo như hợp đồng lao động và điều lệ cũng như các chính sách của một công ty đối với nhân viên. Trong thực tế, pháp luật không có quy định nào về thời hạn để tăng lương mà chỉ có một số quy định khác về mức lương cho người lao động.

  Tăng lương và mẫu quyết định tăng cho nhân viên là một trong những cách thức của công ty hay doanh nghiệp để có thể giữ lại được những nhân tố tiềm năng cho công ty. Bởi tính cạnh tranh trong công việc giữa các công ty về nhân lực là rất lớn chính vì vậy mà các công ty phải thực hiện chính sách tăng lương cho công ty trước tiên là để thu hút nhân tài vào làm việc tại công ty, thứ hai là để giữ lại được những nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm kỹ năng làm việc và cống hiến cho công ty.

  2. Nội dung của mẫu quyết định tăng lương bao gồm những gì?

  Vậy làm thế nào để có thể làm mẫu quyết định tăng lương một cách chuẩn xác nhất? Soạn mẫu quyết định tăng lương như thế nào là đầy đủ? Các lưu ý khi làm mẫu quyết định tăng lương là gì? để trả lời cho những câu hỏi trên chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm kiếm các thông tin trên trong những phần nội dung tiếp theo ngay sau đây:

  2.1. Cách trình bày phần mở đầu của mẫu quyết định tăng lương

  Trong bất kỳ công ty nào việc sử dụng các biểu mẫu, mẫu đơn là điều vô cùng quan trọng và xảy ra một cách thường xuyên, các mẫu đơn không phải là một trở ngại lớn đối với những người làm hành chính văn phòng, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến các mẫu đơn này.

  Chính vì vậy mà các bạn có thể theo dõi các bước để trình bày mẫu quyết định tăng lương ngay sau đây:

  Phần mở đầu bao gồm các phần nội dung như quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian thực hiện mẫu đơn quyết định tăng lương ở phía bên trái của mẫu quyết định tăng lương, phần này cần được trình bày một cách rõ ràng nhất và đầy đủ nhất trong mẫu quyết định đơn xin việc.

  Đối diện với phần nội dung về quốc hiệu tiêu ngữ ở góc phía bên tay trái đó chính là phần tên công ty.

  Tiếp đến đó là phần tên của mẫu quyết định tăng lương của công ty. Thông thường, quyết định về mẫu quyết định tăng lương của công ty này đều là do tổng giám đốc quy định cho nên phần tên của mẫu quyết định này có thể được trình bày như sau:

  Quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương cho công ty, Tổng giám đốc công ty…(tên công ty)

  Người có vị trí, chức vụ cao nhất trong công ty sẽ chịu trách nhiệm cho việc điều chỉnh lương của nhân viên trong công ty như tăng lương, giảm lương hay phạt thưởng,..công ty cần có sự phê duyệt của tổng giám đốc thì mới có thể được thông qua và thực hiện sự thay đổi này.

  2.2. Cách trình bày phần thân của mẫu quyết định tăng lương

  Đối với phần nội dung chính của mẫu quyết định tăng lương này được chia làm hai phần chính đó là:

  Phần thứ nhất: Các thông tin bao gồm các dẫn chứng cho việc dẫn đến quyết định thực hiện tăng lương cho nhân viên này cụ thể dựa vào các hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với công ty trước đó, thông qua quá trình làm việc và năng lực làm việc của cá nhân đó đối với công ty, và cuối cùng là căn cứ vào các điều lệ/chính sách của công ty,… để có thể thực hiện quyết định và xét duyệt cuối cùng của tổng giám đốc đối với các công ty đó.

  Phần thứ hai: đây chính là phần để đưa ra quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương đối với các cá nhân hoặc tập thể các nhân viên trong công ty. quyết định tăng lương của tổng giám đốc cần đảm bảo đầy đủ các thông tin

  – Các điều khoản trong quyết định cần đảm các thông tin về thời gian và mức lương cụ thể(viết ràng bằng số và cả bằng chữ)

  3. Cách trình bày phần kết trong mẫu quyết định tăng lương

  Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin đầy đủ được trình bày như trên, tổng giám đốc sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho các thông tin trên, chính vì vậy ở góc phía bên tay phải chính là phần chữ ký của tổng giám đốc và có đóng dấu của công ty. Phía bên trái của mẫu quyết định tăng lương chính là phần các thông tin về nơi chịu trách nhiệm cho quyết định trên.

  4. Những điều cần lưu ý khi viết mẫu quyết định tăng lương

  Quyết định tăng lương với các thông tin rất đơn giản không quá phức tạp tuy nhiên trong quá trình thực hiện rất có thể bạn sẽ mắc phải các lỗi khi trình bày cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Chính vì vậy, khi thực hiện mẫu báo cáo này các bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau:

  Đảm bảo trình bày các nội dung một cách rõ ràng, đầy đủ cả về mặt nội dung lẫn hình thức trình bày.

  Ngôn ngữ trình bày trong mẫu quyết định tăng lương cần chọn lọc, đúng văn phong, không trình bày quá dài dòng, lan man, không đúng trọng tâm trong biểu mẫu.

  Mức lương được điều chỉnh đối với nhân viên cần được ghi rõ ràng bằng cả chữ và số.

  Cân nhắc giữa việc tăng lương hay giảm lương phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các quy định và chính sách của công ty, và đặc biệt hơn nữa là phải đảm bảo được quyền lợi cho nhân viên/ người lao động trong công ty.

  Tăng lương là điều mà bất cứ nhân viên nào cũng muốn khi đi làm tại bất kỳ công ty nào. Việc được tăng lương sẽ giúp bạn có thêm động lực làm việc có thêm niềm đam mê và đi vươn xa hơn tại các vị trí cao hơn trong công ty. Vậy nên, nếu bạn đang là người lao động tại một công ty nào đó mà cảm thấy có sự bất ổn về mức lương thì việc bạn nên làm trước tiên đó là hiểu luật. Một khi bạn đã nắm chắc được các thông tin về luật rồi thì việc thực hiện đòi lại quyền lợi cho mình cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Mẫu quyết định tăng lương chính là một bằng chứng cho sự nỗ lực của bạn và đó cũng chính là một sự thực thi pháp luật dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động một cách văn minh và công bằng nhất. Mẫu quyết định tăng lương có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định trong các công việc hành chính, được xem như là một bằng chứng xác thực nhất về sự thay đổi về mức lương theo như quy định của công ty.

  Bạn nên dành thế chủ động bởi vì chính bạn sẽ là người chịu trách nhiệm đối với chính công việc mình làm, chính bạn là người đưa ra quyết định tiếp tục làm việc hay dừng lại mọi việc.

  mau-quyet-dinh-tang-luong-cho-nhan-vien chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chuẩn Nhất,
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Tập Thể Chuẩn Xác Nhất
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương (Tải Miễn Phí)
 • Lương Cơ Sở Sẽ Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng Năm 2022
 • Từ 1/1/2020, Người Lao Động Được Tăng Lương Nếu Có Văn Bằng Chứng Chỉ Sau
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đề Xuất Tăng Lương, Top 3 Mẫu Đơn Xin Tăng Lương Hay
 • Chi Phí Lương, Bảo Hiểm Của Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv Có Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý
 • Quy Định Về Tiền Lương Của Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Dntn
 • Khi Nào Công Ty Có Quyền Giảm Lương Nhân Viên?
 • Thay Đổi Mức Lương Và Giảm Lương Của Người Lao Động Có Được Không?
 • Lượt Xem:3879

  Link download Mẫu Quyết định tăng lương 2022

  Bạn làm kế toán bạn cần tải cho mình Mẫu Quyết định tăng lương để làm báo cáo duyệt cho xếp ký tăng lương cho mình hay nhân viên của công ty.

  CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội , ngày 01 tháng 07 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

  Về việc tăng lương cho Nhân viên

  – Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số QH1945835 ngày 01 tháng 04 năm 2010 về việc thành lập Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau

  – Căn cứ Điều lệ Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau Năm 2022

  – Căn cứ hợp đồng lao động số HĐLĐ 0123, ngày 03 tháng 05 năm 2022.;

  Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản hoặc Đài Loan bạn hãy tham khảo một số đơn hàng mới của chúng tôi

  Đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản 2022

  Đơn hàng xuất khẩu lao động đài loan 2022

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN đối với sự phát triển của Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau trong 6 tháng đầu năm 2022.

  Điều 1: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, mức lương của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN sẽ là: 10.000.000 VNĐ( Mười triệu đồng chẵn ).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận: Giám Đốc Công Ty

  Lưu HS, HC Đã Ký

  1.TÔ TINH-KHU ĐẠI NHÃ,ĐÀI TRUNG

  Hơp đồng 3N Cần 4 nam,tuổi 18-30Lấy cả mới và đi về rồiCông việc: Thao tác máy,mài bề mặt kim loại,chế tạo kim loại

  Hình thức : SKYPE ngày 21/6

  2. ĐƠN HÀNG HOÀNG ĐIỀN- ĐÀI NAM 台南市永康區永科五路六號Cần 8 Nam, cao 165cm trở lênCần 26 nữ, cao 155cm trở lênLấy cả mới và đi về rồiTuổi từ 18-35Công việc: nam: thao tác máy bắn nhựa, phun sơnNữ: kiểm tra đóng gói lắp ráp sản phẩmThực lính trên 25000 đài tệHình thức: pv TT ngày 27/6

  31. Đức Lợi DoanhĐịa điểm: Tân Trang, Tân Bắc, Đài Bắc 新北市新莊區化成路29巷61號

  Yêu cầu: 3 nữ, 157 cm trở lên, 45~60kg, dưới 30 tuổi, ko hạn chế đi về rồi, thông minh, nhanh nhẹn, khả năng tính toán số tốt, hoạt bát, thể lực tốt, phối hợp công việc.

  Nội dung cv: Thao tác máy, thao tác máy cắt dây, kiểm tra thành phẩm, lắp ráp linh kiện, dập linh kiện kim loại, khuôn mẫu ,..và các công việc được giao.Bình quân tăng ca: 3h, theo thực tiễn công việc và năng lực bản thân.Thời gian học việc sẽ chưa được sắp xếp tăng ca (khoảng 6 tháng). Khi thạo việc, tự mình thao tác công ty sẽ sắp xếp tăng ca. Ca ngày 8~16h, ca tối 16h~24h. Trong thời gian học việc ko phải luân ca, làm ca ngày 8h~17h, sau khi thành thạo sẽ luân ca.Phí kí túc 2500 đài tệ/ tháng. Mọi chế độ theo luật lđ.Gửi form, chủ phỏng vấn qua skype

  Tags: ; ; ; ; ; ; ; ;

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Xuất Tăng Lương Hưu, Trợ Cấp Từ 1/7/2019
 • Từ 1/7/2019, Lương Công Chức Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng/tháng
 • Đề Xuất Tăng Lương Hưu, Trợ Cấp Từ 1
 • Chính Thức Tăng Lương Cơ Sở Từ 1/7/2019
 • Đề Xuất Tạm Dừng Tăng Lương Từ Ngày 1
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Biên Bản Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Cơ Sở 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quyết Định Tăng Tiền ăn Ca, Mai Táng Phí Quyết Định Số 142/2008/qĐ-ttg, Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 49, Mẫu Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142, Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142/ttcp Ngày 27//, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, Quyết Định Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 15, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Đơn Xin Tăng Lương, Đơn Xin Xem Xét Tăng Lương, Đơn Xin Tăng Lương, Mẫu Phụ Lục Tăng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tờ Trình Tăng Lương, Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Tờ Trình Xin Tăng Lương, Nâng Lương Tăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Tờ Trình Tăng Lương, Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Văn Bản Đề Nghị Tăng Lương, Đơn Xin Tăng Lương 2022, Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Giấy Đề Nghị Tăng Lương, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tăng Lương, Đơn Kiến Nghị Tăng Lương, Chính Sách Tăng Lương, Tờ Trình Đề Xuất Tăng Lương, Ban Khai Mang Táng Phí Theo Quyết Định 142/2008- Ttcp Ngày 27/10/2008, 3 Phương án Tăng Lương Tối Thiểu Năm 2022, Cách Viết Email Xin Tăng Lương, Hiện Tượng Tăng Giảm Mất Trọng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Chính Sách Tăng Lương Cho Nhân Viên Của Công Ty, Tăng Cường Tính Chủ Động Và Chất Lượng Tham Mưu Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, 3 Bí Quyết Tăng Cân, Bí Quyết Tăng Cân,

  Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Biên Bản Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Cơ Sở 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quyết Định Tăng Tiền ăn Ca, Mai Táng Phí Quyết Định Số 142/2008/qĐ-ttg, Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 49, Mẫu Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142, Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142/ttcp Ngày 27//, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, Quyết Định Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng
 • Nhận Xét Sự Thay Đổi Về Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008 So Với Năm 1996 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2002)
 • Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Theo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022
 • Tích Cực Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên, Môi Trường
 • Thiết Lập Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Danh Sách 9 Nhóm Đối Tượng Được Tăng Lương Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Kiến Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022
 • Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh 2022
 • Bắc Giang: Một Số Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 88/2014/qh13 Của Quốc Hội Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông Giai Đoạn 2022
 • Quốc Hội Thảo Luận Về Việc Lùi Thời Điểm Triển Khai Áp Dụng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Và Sách Giáo Khoa Mới
 • Những Thay Đổi Quan Trọng Từ Ngày 01/7/2019 Ảnh Hưởng Trực Tiếp Đến Quyền Lợi Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động
 •    Năm 2022 đánh dấu một mốc quan trọng, Nghị định 38/2019/NĐ-CP được ban hành cùng với Nghị quyết 86/2019/QH14 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở năm 2022 chính thức được thông qua. Theo đó, danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022 gồm những ai, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến các bạn ngay sau đây.

  Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022.

  I. Căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2022

  Trước đây, mức lương cơ sở được điều chỉnh theo Điều 3, Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Tại Nghị định quy định mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 là 1.390.000 đồng/tháng.

  Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức được ban hành ngày 09/05/2019 thay thế cho Nghị định số 72/2018/NĐ-CP. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chính thức trở thành văn bản Pháp luật và là căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tính tới thời điểm hiện tại.

  Căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

  Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. 

  Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ngày 12/11/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 lên mức 1.600.000 đồng/tháng.

  Như vậy trong năm 2022 mức lương cơ sở sẽ được thực hiện ở 2 mức: 

  • 1.490.000 đồng/tháng từ 1/1/2020 đến 30/6/2020

  • 1.600.000 đồng/tháng từ 1/7/2020 

  Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính:

  – Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định. 

  – Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

  – Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  II. Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022

  Thống kê 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022 là những đối tượng có mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. và Nghị quyết 86/2019/QH14.  

  1. Phạm vi điều chỉnh của nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14

  Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14 quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

  Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14 áp dụng đối với cán bộ, công chức viên chức Nhà nước.

  2. Danh sách

  9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022

  Căn cứ vào Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới cũng là 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022.

  “1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

  9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.”

  III. Cách tính mức lương theo luật mới 2022

  Do mức lương cơ sở thay đổi tăng lên so với mức lương cơ sở cũ vì vậy mà cách tính lương cũng được thay đổi, 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2022 sẽ áp dụng mức lương mới.

  Cách tính mức lương theo luật mới 2022 sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở.

  Căn cứ vào Điều 3, Thông tư số 06/2018/TT-BNV mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội được tính như sau:Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

  Đây là cách tính trước ngày 01/07/2019 và đến nay không còn được áp dụng nữa.

  Căn cứ vào khoản Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng (thay cho mức lương cơ sở cũ là 1.390.000 đồng/tháng). 

  Cách tính mức lương theo luật mới 2022 được tính theo công thức sau:

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

  Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 mức lương cơ sở được áp dụng từ 1/07/2020 là 1.600.000 đồng/tháng (thay cho mức 1.490.000 triệu đồng/tháng).

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

  Với cách tính lương này thì mức lương của người lao động đã tăng lên đáng kể so với trước đây, điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho không ít cán bộ, công nhân viên chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Động Và Tích Cực Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Trong Giai Đoạn Mới
 • Sẽ Hoàn Thành Chi Trả Phụ Cấp Cho Cán Bộ Không Chuyên Trách Trong Tháng 4
 • Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết 07/nq
 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cơ Cấu Lại Nsnn, Quản Lý Nợ Công
 • Trung Ương Ban Hành Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Giúp “giữ Chân” Người Lao Động
 • Quyết Định Tăng Lương Có Giá Trị Pháp Lý Như Phụ Lục Hđlđ Không?
 • Quyết Định Luân Chuyển Công Tác
 • Phân Biệt Quyết Định Luân Chuyển Và Điều Động Công Tác Đối Với Công Chức, Viên Chức ?
 • Những Điều Cần Biết Về Quyết Định Thuyên Chuyển Công Tác
 • Quyết định tăng lương cho nhân viên

  1. Ý nghĩa của việc tăng lương

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

  Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

  Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

  Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

  2. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

  TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty …..

  – Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

  – Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………………………

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………………………………. sẽ là: …….. (Bằng chữ:………..).

  Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

  3. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 2

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v tăng lương………………………………. Giám đốc điều hành công ty………………………

  Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

  – Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

  – Căn cứ quy chế lương của công ty.

  – Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

  – Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

  4. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

  Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Nhân Viên Hiện Nay
 • Thủ Tướng Chính Phủ Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành
 • Nâng Cấp Toàn Bộ Huyện Lên Thị Xã Chơn Thành
 • Thủ Tướng Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành
 • Bình Phước: Khu Vực Dự Kiến Thành Lập Thị Xã Chơn Thành Đạt Tiêu Chí Đô Thị Loại Iv
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Một trong những quyền lợi của người lao động khi đi làm việc tại một công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó được quan tâm ngoài các chính sách, công việc,… là khoản lương. Vậy khi nào người lao động được tăng lương? Ai có thẩm quyền quyết định trong việc tăng lương? Mẫu quyết định tăng lương mới nhất hiện hành đang được sử dụng là mẫu nào?

  Quy định pháp luật về tăng lương như thế nào?

  Hiện nay trong các văn bản pháp luật về lao động- tiền lương chỉ ghi nhận về các nguyên tắc xây dựng về thang lương, bảng lương. Theo đó về việc tăng lương sẽ do cơ quan có thẩm quyền lập thang bảng lương và nội quy của công ty về điều kiện tăng lương. Trong đó, quy định cụ thể về việc xây dựng thang lương và bảng lương như sau:

  – Tùy vào tình hình sản xuất, lao động mà đưa ra các quyết định về thang lương, bảng lương đối với lao động

  – Bội số thang lương là một hệ số thể hiện sự chênh lệch của mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức cao nhất so với mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức thấp nhất.

  Theo đó số bậc của thang lương, bảng lương sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp yêu cầu của vị trí, công việc. Nhưng phải đảm bảo khoảng cách chênh lệch của hai bậc lương liền kề ít nhất là bằng 5% – điều này khuyến khích người lao động nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm từ đó phát triển tài năng.

  – Mức lương khởi điểm thấp nhất về công việc, chức danh phải đơn giản nhất phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Vào mỗi thời điểm khác nhau, Chính phủ sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu từng vùng để phù hợp.

  Trong đó, mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 3 nghị định số 90/2019/NĐ-CP nêu rõ như sau:

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng I mức lương tối thiểu là: 4 420 000 đồng/tháng

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng II mức lương tối thiểu là:3 920 000 đồng/tháng

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng III mức lương tối thiểu là: 3430 000 đồng/tháng

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng IV mức lương tối thiểu là: 3 070 00 đồng/tháng

  – Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí đã được đào tạo hoặc học nghề phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức của lương tối thiểu vùng

  – Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc thì phải cao hơn tối thiểu 5%; các công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường đặc biệt độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức lương của công việc có vị trí công việc xử lý phức tạp với làm làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

  – Khi lập thang lương, bảng lương phải đảm bảo tiêu chí bình đẳng, không được phân biệt đối xử giới tính, màu da, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, HIV,….Đồng thời nên xây dựng một tiêu chuẩn cụ thể để nâng lương

  – Định kỳ rà soát từ đó bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp về điều kiện của công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

  – Thời điểm xây dựng, bổ sung, thay đổi về thang lương, bảng lương phải thực hiện tham khảo các ý kiến từ bên tổ chức đại diện tập thể của người lao động ở doanh nghiệp. Ngoài ra cần phải công bố công khai trực tiếp tại nơi làm việc người lao động sau đó mới được thực hiện thi hành, từ đó gửi lên cơ quan về quản lý nhà nước lao động ở cấp huyện tại nơi mà cơ sở sản xuất doanh nghiệp.

  Nếu là công ty TNHH một thành viên nhưng do Nhà nước là chủ sở hữu thì phải thực hiện tiến hành báo cáo cho chủ sở hữu và chủ sở hữu sẽ cho ý kiến trước thời điểm thực hiện.

  Nếu là công ty mẹ thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc công ty mẹ Tổng công ty của hạng đặc biệt phải đồng thời gửi thông báo tới Bộ lao động – thương binh và xã hội để từ đó theo dõi và giám sát.

  Thẩm quyền quyết định tăng lương?

  Theo quy định tại điều 93, Bộ luật lao động năm 2022 có hiệu lực vào ngày 1/1/2021 năm nay thì với trường hợp xây dựng thang lương, bảng lương lao động – hay việc tăng lương là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện. Với những trường hợp lao động đặc biệt là người quản lý, nắm giữ những vị trí quan trọng, thẩm quyền ra quyết định tăng lương theo pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

  Với những người lao động thông thường sẽ do người đại diện theo pháp luật, có vị trí điều hành doanh nghiệp quyết định, thường là giám đốc, tổng giám đốc. Theo đó, khi thực hiện tiến hành xây dựng cần phải lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở, đồng thời phải gửi lên cơ quan quản lý nhà nước của lao động cấp huyện nơi mà cơ sở thực hiện sản xuất hoặc kinh doanh của bên phía người sử dụng lao động. Và đương nhiên khi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tăng lương cho người lao động thì cần thực hiện soạn thảo mẫu quyết định tăng lương.

  Mẫu quyết định tăng lương mới nhất có danh sách đi kèm

  QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng lương cho người lao động

  Căn cứ tại quy chế, điều lệ của công ty……..

  Căn cứ vào hợp đồng lao động với người lao động

  Xét những đóng góp của người lao động và đề nghị của trưởng phòng nhân sự

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Tính từ ngày … tháng … năm… , quyết định ông (bà):…………….. Sẽ tăng lương từ: ….. triệu đồng lên mức …..triệu đồng.

  Điều 2: Bộ phận nhân sự, phòng kế toán và ông (bà): ……. Thi hành thực hiện quyết định này.

  Hướng dẫn soạn quyết định tăng lương như thế nào?

  Khách hàng chú ý với mẫu quyết định tăng lương mà chúng tôi vừa cung cấp Khách hàng có thể sử dụng với doanh nghiệp của mình, song khi thực hiện chú ý đầy đủ các nội dung về:

  – Mục tên công ty ghi rõ tên công ty như trên giấy đăng ký kinh doanh

  – Về mức lương ghi rõ mức lương bằng chữ, số và ngày tháng bắt đầu áp dụng quyết định này.

  – Ký và xác nhận rõ họ và tên của giám đốc kèm đóng dấu.

  Trân trọng cảm ơn!

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương
 • Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng
 • Nhận Xét Sự Thay Đổi Về Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008 So Với Năm 1996 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2002)
 • Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Theo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022
 • Tích Cực Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên, Môi Trường
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chi Tiết Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Tăng Lương, Nâng Bậc Lương Mẫu 2022
 • Quy Định Về Xếp Lương Khi Chuyển Ngạch Đối Với Công Chức, Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương
 • Xếp Ngạch Lương Cho Công Chức Cấp Xã Có Bằng Đại Học
 • Hướng Dẫn Chuyển Xếp Ngạch Lương Công Chức, Viên Chức
 • Ý nghĩa của việc tăng lương

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

  Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

  Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

  Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

  Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện của mình để có chính sách nâng lương xứng đáng, bằng việc thực hiện theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc theo quy chế doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể (khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP).

  Mẫu Quyết định tăng lương 2022

  QUYẾT ĐỊNHGIÁM ĐỐC CÔNG TY Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2012; Căn cứ Quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty………; Căn cứ Hợp đồng lao động số ……….. ngày …. tháng …. năm …. giữa Công ty …………………… với Ông/Bà …………………….; Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………… đối với sự phát triển chung của Công ty; Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, QUYẾT ĐỊNH

  Bằng chữ: ………………………………………………………………………. V/v tăng lương cho nhân viên

  Điều 1. Kể từ ngày ……. tháng …….. năm ……., mức lương chính của Ông/Bà ……………………………………… sẽ là …………………………………………

  Điều 2. Các khoản trợ cấp, phụ cấp (nếu có) của Ông/Bà………………… được chi trả theo mức mới kể từ ngày …… tháng …… năm ……

  Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

  Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

  DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày ….tháng…năm…)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 204/2004 Về Chế Độ Tiền Lương
 • Nghị Định Số 204 Về Chế Độ Tiền Lương
 • Quy Định Nâng Bậc Lương Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức 2022
 • Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022
 • Thủ Tướng Quyết Định Tăng Lương Cơ Sở
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Nghiệp Dành Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Cán Bộ Nhân Viên
 • Những Điều Cần Biết Về Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Nhân Viên
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • Một trong những quyền lợi của người lao động khi đi làm việc tại một công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó được quan tâm ngoài các chính sách, công việc,… là khoản lương. Vậy khi nào người lao động được tăng lương? Ai có thẩm quyền quyết định trong việc tăng lương? Mẫu của quyết định tăng lương mới nhất hiện hành đang được sử dụng là mẫu nào?

  Quy định pháp luật về tăng lương như thế nào?

  Theo quy định pháp luật hiện hành thì chưa có văn bản nào ghi nhận các thông tin về việc tăng lương.

  Tuy nhiên theo căn cứ tại điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP chỉ ghi nhận về các nguyên tắc xây dựng về thang lương, bảng lương. Theo đó về việc tăng lương sẽ do cơ quan có thẩm quyền lập thang bảng lương và nội quy của công ty về điều kiện tăng lương. Trong đó, quy định cụ thể về việc xây dựng thang lương và bảng lương như sau:

  – Tùy vào tình hình sản xuất, lao động mà đưa ra các quyết định về thang lương, bảng lương đối với lao động

  – Bội số thang lương là một hệ số thể hiện sự chênh lệch của mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức cao nhất so với mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức thấp nhất.

  Theo đó số bậc của thang lương, bảng lương sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp yêu cầu của vị trí, công việc. Nhưng phải đảm bảo khoảng cách chênh lệch của hai bậc lương liền kề ít nhất là bằng 5% – điều này khuyến khích người lao động nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm từ đó phát triển tài năng.

  – Mức lương khởi điểm thấp nhất về công việc, chức danh phải đơn giản nhất phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  Trong đó, mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 3 nghị định số 90/2019/NĐ-CP nêu rõ như sau:

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng I mức lương tối thiểu là: 4 420 000 đồng/tháng

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng II mức lương tối thiểu là:3 920 000 đồng/tháng

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng III mức lương tối thiểu là: 3430 000 đồng/tháng

  + Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng IV mức lương tối thiểu là: 3 070 00 đồng/tháng

  – Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí đã được đào tạo hoặc học nghề phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức của lương tối thiểu vùng

  – Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc thì phải cao hơn tối thiểu 5%; các công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường đặc biệt độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức lương của công việc có vị trí công việc xử lý phức tạp với làm làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

  – Khi lập thang lương, bảng lương phải đảm bảo tiêu chí bình đẳng, không được phân biệt đối xử giới tính, màu da, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, HIV,….Đồng thời nên xây dựng một tiêu chuẩn cụ thể để nâng lương

  – Định kỳ rà soát từ đó bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp về điều kiện của công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

  – Thời điểm xây dựng, bổ sung, thay đổi về thang lương, bảng lương phải thực hiện tham khảo các ý kiến từ bên tổ chức đại diện tập thể của người lao động ở doanh nghiệp. Ngoài ra cần phải công bố công khai trực tiếp tại nơi làm việc người lao động sau đó mới được thực hiện thi hành, từ đó gửi lên cơ quan về quản lý nhà nước lao động ở cấp huyện tại nơi mà cơ sở sản xuất doanh nghiệp.

  Nếu là công ty TNHH một thành viên nhưng do Nhà nước là chủ sở hữu thì phải thực hiện tiến hành báo cáo cho chủ sở hữu và chủ sở hữu sẽ cho ý kiến trước thời điểm thực hiện.

  Nếu là công ty mẹ thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc công ty mẹ Tổng công ty của hạng đặc biệt phải đồng thời gửi thông báo tới Bộ lao động – thương binh và xã hội để từ đó theo dõi và giám sát.

  Thẩm quyền quyết định tăng lương?

  Theo quy định tại điều 92, Bộ luật lao động thì với trường hợp xây dựng thang lương, bảng lương lao động – hay việc tăng lương là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện. Với những trường hợp lao động đặc biệt là người quản lý, nắm giữ những vị trí quan trọng, thẩm quyền ra quyết định tăng lương theo pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

  Với những người lao động thông thường sẽ do người đại diện theo pháp luật, có vị trí điều hành doanh nghiệp quyết định, thường là giám đốc, tổng giám đốc. Theo đó, khi thực hiện tiến hành xây dựng cần phải lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở, đồng thời phải gửi lên cơ quan quản lý nhà nước của lao động cấp huyện nơi mà cơ sở thực hiện sản xuất hoặc kinh doanh của bên phía người sử dụng lao động.

  Mẫu quyết định tăng lương mới nhất có danh sách đi kèm

  QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng lương cho người lao động

  Căn cứ tại quy chế, điều lệ của công ty……..

  Căn cứ vào hợp đồng lao động với người lao động

  Xét những đóng góp của người lao động và đề nghị của trưởng phòng nhân sự

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Tính từ ngày … tháng … năm… , quyết định ông (bà):…………….. Sẽ tăng lương từ: ….. triệu đồng lên mức …..triệu đồng.

  Điều 2: Bộ phận nhân sự, phòng kế toán và ông (bà): ……. Thi hành thực hiện quyết định này.

  Hướng dẫn soạn quyết định tăng lương như thế nào?

  – Mục tên công ty ghi rõ tên công ty như trên giấy đăng ký kinh doanh

  – Về mức lương ghi rõ mức lương bằng chữ, số và ngày tháng bắt đầu áp dụng quyết định này.

  – Ký và xác nhận rõ họ và tên của giám đốc kèm đóng dấu.

  Trân trọng cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022 Nghị Định 123
 • Cách Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Hướng Dẫn Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Quyết Định Tăng Lương, Nâng Bậc Lương Mẫu Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Xếp Lương Khi Chuyển Ngạch Đối Với Công Chức, Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương
 • Xếp Ngạch Lương Cho Công Chức Cấp Xã Có Bằng Đại Học
 • Hướng Dẫn Chuyển Xếp Ngạch Lương Công Chức, Viên Chức
 • Cách Xếp Lương Khi Nâng Ngạch, Chuyển Ngạch, Chuyển Loại Công Chức, Viên Chức
 • Những quy định tăng lương mới nhất

  Theo quy định của Bộ luật Lao động thì chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung cơ bản cần phải có trong các hợp đồng lao động. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm nhất khi tuyển dụng ngoài mức lương chính.

  Đối với các cơ quan, doanh nghiệp mà nói, một mức lương hợp lý, chế độ đãi ngộ tốt và lộ trình tăng lương, nâng bậc rõ ràng là điều quan trọng để thu hút lao động nhất là lao động có chất xám cao.

  Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về thời hạn tăng lương cho người lao động. Vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận khi ký hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp cũng như những quy định về chế độ tiền lương, nâng lương của các doanh nghiệp khác nhau.

  Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP thì mỗi doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện riêng của đơn vị mình để có chính sách nâng lương xứng đáng dựa trên thỏa thuận với người lao động hoặc theo quy chế doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể.

  Mỗi doanh nghiệp căn cứ theo các nguyên tắc được Chính phủ quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP để xây dựng thang lương, bảng lương đồng thời xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, nâng bậc lương cho nhân viên trong đơn vị.

  Theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV có quy định cụ thể về điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

  • Người lao động luôn hoàn thành tốt công việc được giao theo hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Không vi phạm kỷ luật lao động;

  Thời gian xét nâng lương như sau:

  • Sau đủ 5 năm với chức danh chuyên gia cao cấp;
  • Sau đủ 3 năm với các ngạch và chức danh yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên;
  • Sau đủ 2 năm với các ngạch và chức danh yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống;

  Theo Quy định mới nhất của Chính phủ ban hành tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

  • Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);
  • Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);
  • Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng);
  • Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

  Đây là định mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận trả lương cho người lao động.

  Hiểu thế nào về quyết định tăng lương cho người lao động

  Quyết định tăng lương cho người lao động là là một trong số những chính sách các doanh ngiệp áp dụng để giữ chân nhân viên đồng thời đây cũng chính quy định bắt buộc mà luật pháp quy định. Quyết định tăng lương được sử dụng khi doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh tăng số tiền lương lên cho nhân viên so với số tiền được hưởng ở thời điểm hiện tại.

  Quyết định tăng lương này chỉ được sử dụng khi nhân viên đến thời hạn hạn và đủ điều kiện nâng lương hoặc nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công việc nên được nâng lương trước hạn.

  Quyết định tăng lương cho nhân viên áp dụng cụ thể trong các trường hợp sau:

  • Theo định kỳ đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  • Tăng trước hạn khi nhân viên đạt được thành tích vượt trội, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của doanh nghiệp;
  • Tăng trước hạn khi nhân viên có đơn xin tăng lương mà doanh nghiệp xét thấy phù hợp.

  Một số lưu ý khi viết Quyết định tăng lương

  Quyết định tăng lương là biểu mẫu đơn giản, ngắn gọn. Khi viết quyết định này, cần lưu ý và đảm bảo các nội dung sau:

  – Ghi rõ chi tiết từng căn cứ làm cơ sở ra quyết định: Điều lệ công ty, hợp đồng lao động, đóng góp của nhân viên đối với sự phát triển của doanh nghiệp

  – Ghi đầy đủ các thông tin cần có của người được nhận Quyết định tăng lương: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, bộ phận làm việc…

  – Ghi rõ thời gian áp dụng quyết định điều chỉnh mức tăng lương làm căn cứ điều chỉnh ghi bảng lương tháng mới.

  – Ghi rõ mức lương chính tăng lên là bao nhiêu bằng cả số và chữ.

  – Ghi rõ tên các cá nhân, bộ phận thi hành quyết định này.

  – Giám đốc doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên quyết định.

  Tải mẫu quyết định tăng lương mới nhất 2022

  Lưu ý, việc tăng lương cho người lao động cần phải tuân theo các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và hợp đồng lao động đã ký. Khi doanh nghiệp tăng lương chính cho người lao động thì cũng cần phải làm hồ sơ điều chỉnh tăng mức đóng BHXH với cơ quan BHXH địa phương tính từ thời điểm nâng lương.

  Mẫu 2: Quyết định tăng lương cho giám đốc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chi Tiết Nhất
 • Nghị Định 204/2004 Về Chế Độ Tiền Lương
 • Nghị Định Số 204 Về Chế Độ Tiền Lương
 • Quy Định Nâng Bậc Lương Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức 2022
 • Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100