Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn 2022
 • Quyết Định Công Nhận Ly Hôn Tòa Án Sẽ Giao Cho Vợ Hay Chồng?
 • Xin Sao Lục Bản Án, Quyết Định Ly Hôn Để Cấp Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân
 • Tư Vấn Thủ Tục Xin Cấp Lại Quyết Định Ly Hôn Của Tòa Án ?
 • Những Điều Bạn Nên Biết Trước Khi Quyết Định Ly Hôn ? Tư Vấn Ly Hôn
 • Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung mới nhất để giải đáp các vướng mắc trên.

  Quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn

  Quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn được diễn ra theo lần lượt các bước như sau:

  Bước 1: Cá nhân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin gia nhập công đoàn

  Cụ thể là soạn thảo đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam có kèm chữ ký điện tử hoặc chữ ký bằng tay – nếu là cá nhân

  Đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của tập thể, trong đó có đầy đủ toàn bộ chữ ký của những người lao động ghi nhận trong danh sách xin gia nhập công đoàn – nếu là tập thể.

  Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ thể nộp hồ sơ lên ban chấp hành công đoàn cơ sở.

  Bước 3: Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận được giấy tờ của cá nhân đó và tiến hành họp để thống nhất đồng thời ra quyết định về việc kết nạp đoàn viên Bước 4: Thực hiện tổ chức lễ kết nạp đoàn viên

  Trong giai đoạn này được chia ra các bước cụ thể:

  Tuyên bố lý do tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và giới thiệu về các đại biểu

  Đoàn viên đã nộp đơn xin gia nhập công đoàn đọc nội dung đơn xin gia nhập đoàn viên (dưới 5 đoàn viên được kết nạp thì từng lần lượt đoàn viên đó đọc nội dung/ trên 5 đoàn viên được kết nạp thì cử đại diện thay mặt đọc nội dung đó)

  Ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc nội dung của quyết định kết nạp đoàn viên sau đó trao quyết định cho đoàn viên

  Ban chấp hành công đoàn cơ sở giao các nhiệm vụ cần hoàn thành cho đoàn viên

  Đoàn viên đọc và phát biểu về nhiệm vụ được giao

  Kết thúc lễ kết nạp đoàn viên

  Bước 5:Hoàn thành làm thẻ đoàn viên công đoàn

  Đây là một trong những bước cần thiết và không thể thiếu sau khi đoàn viên nhận được quyết định kết nạp đoàn viên , trong đó đoàn viên cần nộp thêm ảnh chụp chân dung 2x3cm.

  Sau khi ban chấp hành công đoàn cơ sở tập hợp ảnh từ các đoàn viên sẽ gử về Liên đoàn lao động để đề nghị làm thẻ cho đoàn viên mới.

  Mẫu đơn xin kết nạp đoàn viên công đoàn

  Download (DOC, 34KB) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

  Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn ……………………………………….

  Tôi là: ………………………………………………… Giới tính: ………….

  Sinh ngày: ……………………………………………………………………

  Dân tộc: ……………………………………………………………………….

  Quê quán: ………………………………………………………………………

  Nơi ở:……………………………………………………………………………

  Trình độ: ………………………………………………………………………..

  Chuyên môn: ……………………………………………………………………

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

  Hiện làm ở: ………………………………………………………………………

  Ngày làm việc từ: . ………………………………………………………………

  Sau khi tự nghiên cứu các nội dung trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo tôi được biết Công đoàn là một trong những tổ chức của chính trị- xã hội quan trọng đối với trong giai cấp công nhân, người lao động và tầng lớp tri thức. Trong đó, đây là lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển.

  Qua đó, tôi hoàn toàn tán thành các nội dung ghi nhận trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện viết đơn này với mong muốn Ban chấp hành Công đoàn tại …………. Cho tôi được gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

  – Thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân, sống, làm việc theo đúng các quy định pháp luật để góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc

  – Luôn chấp hành cũng như thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết từ Công đoàn, các hoạt động được tổ chức, chấp hành đóng đoàn phí đúng quy định để tổ chức vững mạnh

  – Luôn luôn học tập để trau dồi chuyên môn, nâng cao chính trị, văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện phẩm chất.

  – Đoàn kết và giúp đỡ các đồng nghiệp để nâng cao trình độ đạt được hiệu quả lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những lao động và của chính tổ chức Công đoàn.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

  QUYẾT ĐỊNH Kết nạp đoàn viên công đoàn BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…………

  Căn cứ tại khoản 1 điều 2 của điều lệ Công đoàn Việt Nam

  Xét đơn xin để xin gia nhập vào tổ chức của công đoàn Việt Nam của:……….

  Căn cứ trong biên bản của Ban Chấp hành Công đoàn ………..ngày ………..tháng……năm …..về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của:……..

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kết nạp (anh/chị)………………… là người lao động đang hiện là nhân viên làm việc tại bộ phận…………. thuộc công đoàn …………và tổ chức của công đoàn Việt Nam

  Điều 2: Anh/ chị ………….có đầy đủ hoàn toàn quyền và nhiệm vụ được quy định tại điều 3 và điều 4 trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  Điều 3: Ban chấp hành công đoàn ……………….. cùng …………………… chịu trách nhiệm để thi hành quyết định này.

  Hướng dẫn cách soạn thảo quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

  – Tiêu đề của quyết định này là quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

  – Tại điểm thuộc ban thường vụ liên đoàn lao động nào?

  – Căn cứ từ đâu mà ra quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn?- ghi rõ quy định, đơn của chủ thể xin được gia nhập, biên bản họp

  – Nội dung của quyết định

  + Kết nạp những cá nhân nào? ở bộ phận nào? Hiện thuộc công đoàn nào?

  + Họ tên của những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành đoàn viên của công đoàn.

  + Các quyền và nhiệm vụ cần được thực hiện đúng quy định trong điều lệ của công đoàn Việt Nam

  + Những bộ phận, cá nhân nào phải chịu sự thi hành theo quyết định này?

  – Nơi nhận: Ghi rõ liên đoàn lao động nào?, bộ phận, cá nhân nào chịu trách nhiệm để có thể thi hành quyết định

  – Ký và ghi rõ họ và tên kèm đóng dấu của chủ thể thay mặt ban chấp hành công đoàn.

  Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo nội dung bài viết trên!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hạn Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Về Kiểm Sát Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Tiểu Học
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Công Nhận Ly Hôn Tòa Án Sẽ Giao Cho Vợ Hay Chồng?
 • Xin Sao Lục Bản Án, Quyết Định Ly Hôn Để Cấp Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân
 • Tư Vấn Thủ Tục Xin Cấp Lại Quyết Định Ly Hôn Của Tòa Án ?
 • Những Điều Bạn Nên Biết Trước Khi Quyết Định Ly Hôn ? Tư Vấn Ly Hôn
 • Tòa Án Không Gửi Quyết Định Công Nhận Ly Hôn
 • Công Đoàn là một tổ chức chính trị liên minh của giai cấp công nhân, tri thức, người lao động và các đối tượng tự nguyện tham gia và thành lập, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên trong tổ chức liên kết với nhau bởi các quyền và lợi ích chung, cùng với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hàng ngàn người lao động mới gia nhập vào tổ chức Công đoàn. Sau khi nhận được đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động, tổ chức công đoàn sẽ xét duyệt và ra mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới, sau đó tiến hành lễ kết nạp và các thủ tục hoàn thành việc công nhận đoàn viên chính thức.

  Quy định kết nạp đoàn viên công đoàn

  Theo quy định của Liên đoàn Lao động Việt Nam, những đối tượng sau có quyền tham gia hoặc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở: công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị nghề nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trong nước, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…; Các lao động tự do hợp pháp tại Việt Nam. Tất cả những đối tượng này nếu tán thành điều lệ của Công đoàn Việt Nam và có tinh thần tự nguyện tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí tại công đoàn cơ sở thì có thể viết đơn xin được gia nhập Công đoàn cơ sở nơi mình công tác, làm việc.

  Tổ chức Công đoàn cơ sở sau khi xem xét yêu cầu của người viết đơn sẽ tiến hành ra quyết định đồng ý kết nạp đoàn viên đó nếu người này đủ điều kiện. Sau đó tiến hành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên để chính thức công nhận thêm thành viên mới trong tổ chức.

  Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn

  Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở sẽ được tiến hành theo trình tự các nghi thức sau đây:

  • Ổn định tổ chức;
  • Nghi lễ chào cờ và hát quốc ca;
  • Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi lễ;
  • Đọc quyết định kết nạp đoàn viên;
  • Trao quyết định kết nạp đoàn viên và thẻ đoàn cho Đoàn viên mới;
  • Đại diện đoàn viên mới lên phát biểu cảm tưởng.
  • Cán bộ công đoàn cấp trên lên phát biểu;
  • Đại diện Ban chấp hành Công đoàn phân công nhiệm vụ, nơi sinh hoạt cho các đoàn viên mới;
  • Bế mạc buổi lễ.

  Thông thường các Công đoàn cơ sở thường tiến hành lễ kết nạp đoàn viên mới cho nhiều đoàn viên cùng lúc nên việc phát biểu hay nhận quyết định kết nạp đoàn viên sẽ được phân công và sắp xếp từ trước. Buổi lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm theo đúng tinh thần, quy định của Công đoàn Việt Nam. Tùy vào điều kiện thực tế mà các cấp công đoàn có thể tổ chức buổi lễ kết nạp với quy mô khác nhau, chỉ cần đảm bảo các nghi thức đầy đủ là được.

  Cách viết mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn 2022

  • Phần tiêu đề và tên văn bản: Ghi như những loại quyết định thông thường khác.
  • Căn cứ ra quyết định: Những căn cứ để ra quyết định này bao gồm khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đơn xin gia nhập công đoàn của đoàn viên; biên bản họp BCH Công đoàn về việc xét đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của đoàn viên.
  • Các điều trong quyết định: Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên mới nhất gồm 3 điều tương đương với 3 nội dung. Một là công nhận kết nạp đoàn viên mới (Nêu rõ tên và bộ phận công tác, nếu có nhiều người thì lập danh sách kèm theo). Hai là nêu quyền và nghĩa vụ của đoàn viên mới khi gia nhập tổ chức công đoàn (hoặc văn bản quy định về điều này). Ba là nêu các đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
  • Đại diện Ban chấp hành Công đoàn ký vào quyết định.

  Tải mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn mới nhất

  Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn trường học Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn cơ sở

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn
 • Thời Hạn Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Về Kiểm Sát Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Danh Dự

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Biểu Mẫu Về Công Tác Đoàn Viên
 • Công Đoàn Các Cấp Giới Thiệu Và Kết Nạp Đảng Cho 208 Đoàn Viên Ưu Tú
 • Nghị Quyết Hội Nghị Bch Công Đoàn Ngành Lần Thứ Ix, Khóa V Về Tình Hình Và Kết Quả Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Phương Hướng, Nhiệm Vụ Chủ Yếu Hăm 2022
 • Biên Bản Họp Công Đoàn Lấy Ý Kiến Xét Kết Nạp Đảng
 • Hướng Dẫn Kết Nạp Đoàn Viên Mới
 • Tôn vinh nhà phân phối DRC

  Mô hình đoàn viên công đoàn danh dự hình thành từ những năm 1990 của thế kỷ trước, xuất phát từ Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Một mô hình mới mẻ chưa có từng có trong hệ thống Công đoàn cả nước và trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thời đó.

  Đồng chí Vũ Tiến Dũng – nguyên Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, tác giả của sáng kiến chia sẻ: Khi là Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, tôi nhận thức được các đại lý tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Họ còn đóng góp ý tưởng mới giúp doanh nghiệp cải tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Nhưng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp chưa cao, ngoài cơ sở doanh thu, lợi nhuận. Vì vậy, tôi đã đề xuất với Ban Giám đốc và được chấp thuận ngay. Cũng chính từ ý tưởng này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công nhận và đưa vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam nội dung quy định về đoàn viên danh dự.

  Tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, để hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm, Ban Thường Vụ Công đoàn Công ty đã chú trọng xây dựng mạng lưới đoàn viên công đoàn danh dự là các đại lý, nhà phân phối lớn sản phẩm DRC trên cả nước.

  Tiêu chuẩn trở thành đoàn viên công đoàn danh dự phải là các nhà đại lý, nhà phân phối lớn có doanh thu cao và có thời gian làm việc, hợp tác với Công ty từ 5 – 7 năm trở lên. Công đoàn cơ sở khối kinh tế thị trường làm đề nghị để giới thiệu các cá nhân đó trở thành đoàn viên công đoàn danh dự. Khi được kết nạp, đoàn viên công đoàn danh dự được hưởng các chế độ như đoàn viên công đoàn: thăm hỏi các dịp lễ, tết, con đoàn viên công đoàn danh dự đỗ đạt, gia đình có việc hiếu hỷ… Qua thời gian, các đoàn viên công đoàn danh dự ngày càng gắn bó và có đóng góp tích cực xây dựng doanh nghiệp phát triển.

  Nhà phân phối – đoàn viên công đoàn danh dự đóng góp ý tưởng xây dựng Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

  Đồng chí Nguyễn Khắc Cảm – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cho biết: Có những đoàn viên công đoàn danh dự đã gắn bó với Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng gần 30 năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của doanh nghiệp. Có nhiều đoàn viên công đoàn danh dự đã nhờ Công đoàn Công ty trao những phần thưởng cho cho đoàn viên công đoàn có đóng góp về khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm xây dựng doanh nghiệp.

  Năm 2022, Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị vinh danh và trao tặng biểu tượng kỷ niệm cho hơn 70 đoàn viên công đoàn danh dự có thời gian hợp tác từ 17 năm trở lên. Trong đó, tiêu biểu phải kể tới Đại lý Dân chủ (quận Hà Đông, TP. Hà Nội), Hai Hậu (Đồng Nai), Quốc Ân (TP. Hồ Chí Minh). Nhiều đoàn viên công đoàn danh dự có tính “kế thừa” từ cha đến con.

  Tôn vinh “thế hệ thứ 2” của các nhà phân phối

  Việc xây dựng và phát triển mạng lưới đoàn viên công đoàn danh dự cũng đã góp phần vào chiến lược ổn định và phát triển thị trường của Công ty trong nhiều năm qua.

  Nhân rộng trong Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

  Mô hình đoàn viên công đoàn danh dự được duy trì và nhân rộng trong hệ thống Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và không có quy định cứng. Mô hình đã hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động thị trường của các doanh nghiệp trên cơ sở tạo sự gắn bó, tình cảm thân thiết giữa doanh nghiệp và đại lý.

  Tính đến hết tháng 12/2019, công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có gần 200 đoàn viên công đoàn danh dự. Tuy là những người lao động không nằm trong định biên chính thức tại doanh nghiệp, nhưng họ lại có vai trò rất lớn trong việc phát triển đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Vị thế của đoàn viên công đoàn danh dự ngày càng được nâng cao ở các đơn vị, doanh nghiệp. Các đoàn viên không chính thức này luôn được mời tham dự các sự kiến lớn của doanh nghiệp, của Công đoàn, được tham gia ý kiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ sự quan tâm của các cấp Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, các đại lý có thêm động lực để phấn đấu, gắn bó và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

  Theo đồng chí Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp trong Tập đoàn đã áp dụng hiệu quả mô hình này như Công ty cổ phần Pin Ắc qui Miền Nam, Phân bón miền Nam, Cao su miền Nam, Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao… Có doanh nghiệp từ chỗ gặp khó khăn đã vươn lên chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trong nước.

  Cập nhật những thông tin mới nhất về Covid-19 ngày 3/3

  Tính đến 7h sáng nay, ngày 3/3, 76 quốc gia/vùng lãnh thổ có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Italia hiện là quốc gia có nhiều …

  Nhiều biện pháp mới để mái trường an toàn mùa dịch

  Không chỉ đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, hay rửa tay sát khuẩn,… trường học tại Đà Nẵng còn áp dụng các biện pháp như …

  Virus corona xâm nhập vào cơ thể người như thế nào?

  Chủng mới của virus corona (nCoV) có thể sử dụng những gai chìa ra bám vào các thụ thể trên bề mặt tế bào, xâm …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên 2022
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức
 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên
 • Những Mẫu Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị Chuẩn Nhất Năm 2022
 • Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị
 • Lễ Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Đoàn Cơ Sở Trường Đại Học Y Dược Huế Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Năm Học 2022
 • Quyet Dinh Ket Nap Doan Vien Qd Ket Nap Dv Cong Doan Th Doc
 • Dự Thảo Quyết Định 33
 • Góp Ý Dự Thảo Quyết Định
 • Vcci_Góp Ý Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Ngành Công Thương
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2022, tại Trung tâm Thực nghiệm sản xuất – Xây dựng Công trình Mỏ (TNSX-XDCTM), Ban Chấp hành Công đoàn trường đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn mới.

  ​Tham dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy trường, đồng chí Nguyễn Thế Vĩnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Lê Hồ Hiếu – Chủ tịch công đoàn cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn trường, đồng chí Trần Thanh Hùng – Giám đốc Trung tâm TNSX-XDCTM, cùng các đồng chí CB-CNV đang công tác tại Trung tâm.

  Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã gặp gỡ, tuyên truyền giúp cho CNLĐ đang làm việc tại Trung tâm TNSX-XDCTM thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại buổi Lễ, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn ThS Lê Hồ Hiếu – Chủ tịch công đoàn Trường đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, cơ cấu tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Nhà trường nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí chủ tịch cũng lưu ý Chủ tịch Công đoàn bộ phận có đoàn viên mới được kết nạp cần quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các đoàn viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường đã chúc mừng các đoàn viên công đoàn mới được kết nạp đợt này và mong muốn trên từng cương vị công tác, các đoàn viên công đoàn mới không ngừng phấn đấu, chung sức, chung lòng đóng góp công sức để xây dựng công đoàn, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

  Đồng chí Nguyễn Văn Đức – UV thay mặt BCH CĐ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới. Đại diện đoàn viên mới kết nạp, đoàn viên công đoàn mới Nguyễn Quang Khải phát biểu và xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. ngày càng phát triển vững mạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên 2022
 • Bị Khai Trừ Khỏi Đảng, Đảng Viên Vẫn Được Kết Nạp Lại?
 • Quyết Định Kết Nạp Lại Đảng Viên, Điều Kiện Để Đảng Viên Được Kết Nạp Lại
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Làm Mất Hồ Sơ Đảng Viên Có Bị Kỷ Luật Không?
 • Công Đoàn Cơ Sở Trường Đại Học Y Dược Huế Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyet Dinh Ket Nap Doan Vien Qd Ket Nap Dv Cong Doan Th Doc
 • Dự Thảo Quyết Định 33
 • Góp Ý Dự Thảo Quyết Định
 • Vcci_Góp Ý Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Ngành Công Thương
 • Những Băn Khoăn Từ Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn năm học 2022-2018 20/03/2018 10:22

  Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội Công đoàn Trường Đại học Y Dược Huế nhiệm kỳ 2022-2022, chiều ngày 16 tháng 3 năm 2022 Công đoàn Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức lễ kết nạp cho 103 đoàn viên Công đoàn.

  Đến dự buổi lễ có đ/c Trần Văn Hoà – Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và các đồng chí đại diện các đơn vị có đoàn viên kết nạp lần này. Tại buổi lễ, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trường đ/c Trần Văn Hoà chúc mừng các đoàn viên Công đoàn mới được kết nạp, đồng chí đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Trường, nói rõ quyền – nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn và đề nghị các đoàn viên Công đoàn mới nhanh chóng hoà nhập, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Công đoàn cũng như Nhà trường phát động. Thay mặt cho các đoàn viên mới kết nạp, đoàn viên Trương Việt Trình – Tổ Công đoàn Phòng Công tác sinh viên đã nói lên những cảm tưởng của mình, hứa sẽ chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn. Đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn phát động, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở Trường ngày càng vững mạnh.

  Lễ kết nạp được tổ chức trang nghiêm, đúng Điều lệ Công đoàn.

  Đ/c Đặng Công Thuận – Ban thường vụ Công đoàn công bố quyết định kết nạp.

  Đ/c Trần Đình Bình – Phó chủ tịch Công đoàn trao quyết định cho đoàn viên mới

  Đ/c Trần Văn Hòa – Chủ tịch Công đoàn phát biểu – giao nhiệm vụ cho đoàn viên mới

  Đ/v Trương Việt Trình thay mặt cho các đoàn viên mới kết nạp phát biểu cảm tưởng

  Các công đoàn viên mới được kết nạp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Năm 2022
 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên 2022
 • Bị Khai Trừ Khỏi Đảng, Đảng Viên Vẫn Được Kết Nạp Lại?
 • Quyết Định Kết Nạp Lại Đảng Viên, Điều Kiện Để Đảng Viên Được Kết Nạp Lại
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 20
 • Bộ Y Tế Kiểm Tra Công Tác Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Tại Nghệ An
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Theo Nghị Quyết Số 20
 • Nghệ An: Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Về Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Và Thực Hiện Bhxh, Bhyt
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, 6 Tiêu Chuẩn Thẩm Định Viên Về Giá, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Ngoại Ngữ Và Tin Học Cho Sinh Viên Đại Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp, Quyết Định Chuẩn Y Là Gì, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Đảng Bộ, Quyết Định Chuẩn Quốc Gia Về Y Tế Xã, Quyết Định Bầu Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Hội Trưởng Nông Dân, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ Trực Thuộc, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quy Định Việc Không Được Làm Của Đoàn Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn,

  Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình, Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên
 • Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Vamc: Kết Quả Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42 Gấp 4 Lần Giai Đoạn Trước
 • Kết Quả Tích Cực Từ Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • 【Havip】Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng Viên 2022
 • Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2008/nqlt
 • Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008
 • Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008
 • Nghị Quyết Lãi Suất Của Fed Làm Yên Lòng Giới Đầu Tư
 • Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghi Quyet Doan, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Viện Dân Tộc Học, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghi Quyết 51 Người Chỉ Huy Gắn Với Chính Trị Viên, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Về Phát Triển Đảng Viên, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Phát Triển Đảng Viên Mới, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Bản Cam Kết Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020,

  Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghi Quyet Doan, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện
 • Nghị Quyết Hội Nghị Công Chức, Viên Chức
 • Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Học Sinh Nq Hoi Cha Me Hs Tham Khao Doc
 • Tăng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Thuế Thu Nhập Cá Nhân Lên 11 Triệu Đồng
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 20
 • Bộ Y Tế Kiểm Tra Công Tác Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Tại Nghệ An
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Theo Nghị Quyết Số 20
 • Nghệ An: Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Về Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Và Thực Hiện Bhxh, Bhyt
 • Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 20
 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, 6 Tiêu Chuẩn Thẩm Định Viên Về Giá, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Ngoại Ngữ Và Tin Học Cho Sinh Viên Đại Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp, Quyết Định Chuẩn Y Là Gì, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Đảng Bộ, Quyết Định Chuẩn Quốc Gia Về Y Tế Xã, Quyết Định Bầu Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Hội Trưởng Nông Dân, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ Trực Thuộc, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quy Định Việc Không Được Làm Của Đoàn Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn,

  Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên
 • Quy Trình, Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên
 • Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Vamc: Kết Quả Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42 Gấp 4 Lần Giai Đoạn Trước
 • Kết Quả Tích Cực Từ Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42
 • Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 20 Về Y Tế
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 20
 • Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Y Tế, Tiến Tới Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân
 • Nghị Quyết Đảng Bộ Nguyệt Đức
 • Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Số 20
 • Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đề Nghị Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghi Quyet Doan, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Tờ Trình Đề Nghị Chuẩn Y ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Cựu Chiến Binh, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp ước Liên Quan Biên Giới Quốc Gia, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Tieu Chuan Giáo Viên Xay Dung Trường Chuẩn Quốc Gia, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Viện Dân Tộc Học, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị,

  Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Tiêu Chuẩn Đoàn Viên ưu Tú, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Đề Nghị Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới
 • Quốc Hội Chính Thức Thông Qua Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu
 • Bốn Tác Động Của Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Đến Nền Kinh Tế
 • Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Chính Thức Có Hiệu Lực Từ Ngày 15.8
 • Cần Có Một Nghị Quyết Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Hướng Dẫn Kết Nạp Đoàn Viên Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14
 • Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv
 • 8 Nghị Quyết Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ Bảy, Quốc Hội Khóa Xiv
 • Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv
 • Toàn Văn Nghị Quyết Về Kỳ Họp Thứ 7, Quốc Hội Khóa Xiv
 • Điều kiện và thủ tục kết nạp Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

  Điều kiện và thủ tục kết nạp Đoàn viên

  1. Điều kiện kết nạp Đoàn viên

  Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

  2. Thủ tục kết nạp Đoàn viên

  • Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với Đoàn
  • Được nghiên cứu Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp
  • Được một đoàn viên như cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu.

  + Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu.

  + Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thể chi hội giới thiệu.

   Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết hợp với sự biểu quyết tán thành của quá nửa (1/2) so với tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

  3. Quy trình công tác phát triển Đoàn viên

  Bước 1: Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

  Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên

  – Lập danh sách thanh niên và đội viên lớn tuổi.

  – Phân loại thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

  – Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.

  Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng thanh niên vào Đoàn.

  a- Bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các hoạt động thực tiễn như: Các hoạt động kinh tế, các phong trào thi đua, các cuộc thi, hội thi tay nghề, thi thanh lịch, thi tìm hiểu, thi cán bộ Đoàn giỏi…Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham quan dã ngoại, hội trại văn hóa thể thao…để bồi dưỡng thanh niên lựa chọn những thanh niên nhiệt tình gương mẫu để xét kết nạp.

  b- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên. (Ở những cơ sở không có điều kiện mở lớp tập trung thì có thể phát tài liệu để thanh niên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra củng cố kiến thức bằng phưng pháp viết bản thu hoạch).

  Bước 4: Hướng dẫn đối tượng hoàn thiện thủ tục và nguyên tắc trước khi kết nạp.

  – Hướng dẫn thanh niên viết đơn và tự giới thiệu về bản thân với chi đoàn (Theo mẫu sổ đoàn viên)

  – Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Hồ sơ gồm có:

  + Sổ đoàn viên.

  + Giấy giới thiệu thanh niên vào Đoàn.

  + Đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban chấp hành chi đoàn (Có phần trích biên bản họp chi đoàn)

  – Ban chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y kết nạp.

  – Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

  – Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành.

  4. Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên

  HƯỚNG DẪN V/v tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại chi Đoàn

  Sau khi giới thiệu thanh niên đi học lớp nhận thức về Đoàn và được BTC lớp học chứng nhận là Đạt (đối với việc kết nạp lại thì bỏ qua bước này tức là thanh niên được kết nạp lại không cân phải đi học lớp nhận thức về Đoàn). Chi Đoàn tiến hành họp để ra nghị quyết đề nghị BCH Đoàn Trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong chi Đoàn.

  Gồm có:

  – Lập tờ trình (theo mẫu) đề nghị kết nạp đoàn cho các Đoàn viên đủ điều kiện.

  – Sổ đoàn viên (loại sổ mới 48 trang), điền đầy đủ các thông tin và biểu mẫu trong sổ.

  Và nộp về BCH Đoàn Khoa trước ngày làm lễ kết nạp khoảng 1 – 2 tuần để BCH Đoàn khoa gởi công văn đề nghị Đoàn Trường ra Nghị quyết kết nạp Đoàn viên.

  Sau khi có Quyết định kết nạp Đoàn viên của Ban Thường vụ Đoàn Trường, BCH Đoàn khoa sẽ gởi Nghị quyết kết nạp Đoàn viên + sổ đoàn viên về lại cho chi Đoàn và chi Đoàn tiến hành làm Lễ kết nạp theo hướng dẫn để tiến hành Lễ kết nạp cho các đoàn viên mới.

  BCH chi Đoàn xem các mẫu văn bản sử dụng cho công tác kết nạp Đoàn viên mới đã đính kèm cùng với hướng dẫn để làm cho đúng. Mọi thắc mắc xin liên hệ: ……………………………. để được hướng dẫn./.

  5. Chương trình lễ kết nạp đoàn viên

  1. Văn nghệ đầu giờ.

  2. Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca, phút tưởng niệm.

  3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

  4. Bí thư (Phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc Nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao thẻ Đoàn của Đoàn cấp trên (lúc này người được kết nạp đứng lên để nghe và nhận Nghị quyết và thẻ đoàn).

  5. Đại diện Đoàn cấp trên (nếu có) hoặc Bí thư chi đoàn trao quyết định, thẻ Đoàn và gắn huy hiệu cho Đoàn viên mới.

  6. Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí đại biểu và đoàn viên trong chi đoàn, tôi xin hứa:

  1) Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  2) Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

  3) Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.: “Xin hứa!”

  7. Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.

  8. Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu.

  9. Chào cờ bế mạc.

  Lưu ý:

  – Khi tổ chức kết nạp cung lúc nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa!

  – Địa điểm: Có thể trong hội trường hay một địa danh mang tính lịch sử để ghi dấu ấn lâu dài./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Họp Công Đoàn Lấy Ý Kiến Xét Kết Nạp Đảng
 • Nghị Quyết Hội Nghị Bch Công Đoàn Ngành Lần Thứ Ix, Khóa V Về Tình Hình Và Kết Quả Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Phương Hướng, Nhiệm Vụ Chủ Yếu Hăm 2022
 • Công Đoàn Các Cấp Giới Thiệu Và Kết Nạp Đảng Cho 208 Đoàn Viên Ưu Tú
 • Các Biểu Mẫu Về Công Tác Đoàn Viên
 • Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Danh Dự
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100