Mẫu Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Mới Nhất Năm 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Giám Sát Thi Công Xây Dựng Và Những Điều Cần Biết
 • Qđ Phân Công Nhiệm Vụ Cho Nhân Viên
 • Qđ Phân Công Nhiệm Vụ Cho Nhân Viên Bảo Vệ
 • Trách Nhiệm Của Thủ Kho Và Nhân Viên Phụ Kho
 • Quyết Định Giao Nhiệm Vụ
 • Để cơ quan, tổ chức hoạt động theo một quy củ, trật tự thì cần phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng bộ phận, từng nhân viên với những vị trí hợp lý. Theo đó mỗi cá nhân, bộ phận sẽ được phân công một nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về công việc đó.

  Quyết định giao nhiệm vụ là gì?

  Quyết định giao nhiệm vụ là văn bản, biểu mẫu do cấp có thẩm quyền trong một cơ quan, đơn vị, tổ chức hay một công ty, doanh nghiệp lập, ban hành, nhằm mục đích phân công nhiệm vụ, giao việc cho một hoặc một số cá nhân, bộ phận thuộc sự quản lý của mình chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý, giám sát,… một công việc nào đó trong một thời gian nhất định.

  Ví dụ: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo cho Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, Quyết định giao nhiệm vụ của giám đốc công ty với nhân viên…

  Mẫu quyết định giao nhiệm vụ thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  – Phân công nhiệm vụ cho người mới vào làm tại cơ quan, tổ chức; – Giao nhiệm vụ quan trọng cho người trong tổ chức, cơ quan thực hiện; – Điều chuyển tạm thời người lao động sang làm một công việc khác, thay đổi, phân công nhiệm vụ mới cho người lao động,…; – Các hoạt động giao nhiệm vụ khác mang tính chất quan trọng đối với tổ chức hoặc theo Luật định phải ra Quyết định phân công nhiệm vụ.

  Lưu ý: Quyết định giao nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bởi đây chính là cơ sở để người được giao nhiệm vụ thực hiện công việc của mình một cách đúng pháp luật.

  Đồng thời sự phân công này là để hợp lý, phù hợp, chính là cơ sở giải quyết chế độ quyền lợi cũng như giải quyết khi có tranh chấp xảy ra đối với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Vậy nên khi phân công nhiệm vụ người sử dụng, quản lý lao động cần hết sức chú ý rõ ràng trong cách giao nhiệm vụ.

  Cách soạn mẫu quyết định giao việc cho nhân viên

  Khi soạn Mẫu quyết định giao nhiệm vụ cho nhân viên cần chú ý những điểm sau đây:

  – Luôn có quốc hiệu và tiêu ngữ cùng ngày tháng năm thực hiện trong quyết định giao việc;

  – Xác định người có thẩm quyền ra quyết định giao việc đúng thẩm quyền. Thường người có thẩm quyền ra quyết định giao việc đó là:

  + Người đứng đầu trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp như Tổng giám đốc/Giám đốc của các công ty, doanh nghiệp. Đây là người quản lý có vị trí cũng như quyền lực cao nhất, và quyết định có hiệu lực tối cao nhất trọng đơn vị, doanh nghiệp đó.

  + Người đứng đầu trong một bộ phận, một văn phòng, một nhóm như các trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm…Với sự phân công nhiệm vụ của người đứng đầu, đây là những người có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho những người thuộc sự quản lý của mình trong một nhóm, trong một văn phòng, một bộ phận,…

  + Người được ủy quyền ra Quyết định phân công làm việc. Đối tượng này có thể là người không có quyền ra Quyết định nhưng được người có quyền phân công nhiệm vụ cho những người khác ủy quyền để ký Quyết định phân công làm việc.

  – Căn cứ để ra quyết định giao việc cho nhân viên;

  – Ghi rõ ngày, tháng, năm bắt đầu thực hiện công việc;

  – Ghi rõ những người có trách nhiệm thi hành quyết định giao việc;

  – Ghi rõ công việc được giao, nhiệm vụ được giao cùng chế độ quyền lợi;

  – Đại diện của công ty giao việc phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật

  Lưu ý: Để đảm bảo xác nhận tính pháp lý, tốt nhất trong mẫu quyết định phải có chữ ký xác nhận của nhân sự được giao việc thể hiện: Đã nhận được quyết định, đã nhận công việc và nhiệm vụ được giao.

  Hướng dẫn hoàn thành mẫu quyết định giao nhiệm vụ

  – Mục số hiệu cần ghi chính xác số hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng người lao động đó.

  – Ghi đầy đủ thông tin về phòng, ban, bộ phận người lao động được phân công nhiệm vụ hiện tại đang làm việc;

  – Chức danh, chức vụ của người lao động được phân công nhiệm vụ đang giữ trong công ty;

  – Công việc, nhiệm vụ mới người lao động đó phải thực hiện sau khi nhận quyết định này;

  – Đơn vị, bộ phận, nơi làm việc mới của người lao động;

  – Hệ số lương, phụ cấp mới của người lao động khi làm nhiệm vụ. Trường hợp không thay đổi thì ghi giữ nguyên, có thể ghi lại hệ số lương và phụ cấp (nếu có) trước đó của người lao động;

  – Quyết định này có thể có hiệu lực từ ngày ký hoặc từ một ngày cụ thể khác thì cần ghi rõ ngày tháng năm có hiệu lực;

  Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quản Lý Điều Hành Công Ty Truyền Tải Điện 1
 • Mô Tả Công Việc Và Mức Lương Nhân Viên Lái Xe Nâng
 • An Toàn Khi Sử Dụng Xe Nâng Người
 • Mẫu Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục
 • Quy Định Về Tổ Giám Sát, Đoàn Giám Sát, Ban Giám Sát Đầu Tư Cộng Đồng
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Kinh Doanh Hiện Nay
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Hiệu Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Hiệu Truong Tiểu Học, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hiệu Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban Kinh Tế Xã Hội, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Tờ Trình Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Trách Nhiệm Hình Sự, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc,

  Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Hiệu Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Hiệu Truong Tiểu Học, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hiệu Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban Kinh Tế Xã Hội, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc
 • Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Quyết Định Giao Nhiệm Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Văn Thư Cơ Quan Của Bộ Tư Pháp
 • Quy Chế Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Của Bệnh Viện Sản
 • Điều Kiện Để Doanh Nghiệp Được Nhà Nước Giao Đất, Cho Thuê Đất, Cho Phép Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Cho Việc Thực Hiện Dự Án Đầu Tư ?
 • Thủ Tục Trình Tự Giao Đất, Cho Thuê Đất Thực Hiện Dự Án Đầu Tư
 • Giao Đất, Cho Thuê Đất Thực Hiện Dự Án Đầu Tư
 • Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giáo Sư Năm 2011, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Decision, Quyết Định Bổ Sung Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Tư Pháp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tài Khoản, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm English, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Mẫu Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới,

  Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giáo Sư Năm 2011, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trách Nhiệm Của Thủ Kho Và Nhân Viên Phụ Kho
 • Qđ Phân Công Nhiệm Vụ Cho Nhân Viên Bảo Vệ
 • Qđ Phân Công Nhiệm Vụ Cho Nhân Viên
 • Quy Trình Giám Sát Thi Công Xây Dựng Và Những Điều Cần Biết
 • Mẫu Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Những Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022 Về Áp Giải Và Dẫn Giải.
 • 10 Nguyên Lý Cơ Bản Của Kinh Tế Học Là Gì?
 • Nguyên Tắc 6: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng
 • Nguyên Tắc Số 7 Về Quản Lý Chất Lượng: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng
 • CS1 : Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

  CS2 : Nguyễn Cơ Thạch – Từ Liêm – Hà Nội

  CS3 : KĐT Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

  CS4 : Đường Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội

  CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -Hà Nội

  CS6 : 124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

  CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội

  CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình – HCM

  CS9 : 35 Lê Văn Chí – Q. Thủ Đức – TP HCM

  CS10 : Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa – Tp. Bắc Ninh

  CS11 : Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng

  CS12 : Hoàng Hoa Thám – Thủ Dầu 1 – Bình Dương

  CS13 : Nguyễn Văn Cừ – Q Ninh Kiều – Tp Cần Thơ

  CS14 : Kim Đồng – Trần Hưng Đạo – Tp Thái Bình

  CS15 : Chu Văn An – Tp.Thái Nguyên

  CS16 : Đoàn Nhữ Hài – TP Hải Dương

  CS17 : Quy Lưu – Minh Khai – Phủ Lý – Hà Nam

  CS18 : Đường Giải Phóng – Tp. Nam Định

  CS19 : Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh

  CS20 : Chu Văn An – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

  CS21 : Trần Nguyên Hãn – Tp.Bắc Giang

  CS22 : Tràng An – p Tân Thành – TP. Ninh Bình

  CS23 : Phong Định Cảng – TP Vinh – Nghệ An

  CS24 : Trần Cao Vân – Q Thanh Khê – Tp Đà Nẵng

  CS25 : Đường Ngô Quyền – TP Huế

  CS26 : Đường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh

   CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai

  CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang

  CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang

  CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu

  CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An

  CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp

  CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang

  CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau

  CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long

  CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh

  CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre

  CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì? Các Ví Dụ Liên Quan Đến Bổ Nhiệm
 • Quyết Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sửa Đổi Quy Trình Thu Bhxh, Bhyt Theo Quyết Định 595/qđ
 • Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33
 • Lấy Ý Kiến Về Đề Án Tổng Kết Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp
 • Mẫu Quyết Định Giao Việc, Phân Công Nhiệm Vụ Cho Nhân Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ
 • Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ Chi Tiết Nhất
 • Phân Biệt Quyết Định Giao Đất Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • So Sánh Quyết Định Giao Đất Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Những Qui Định Của Pháp Luật Về Việc Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Dưới Góc Nhìn Của Luật Sư
 • Quyết định giao việc, phân công nhiệm vụ cho nhân viên là một loại biểu mẫu nội bộ của doanh nghiệp. Với nội dung nhằm xác định nhiệm vụ, công việc cho từng nhân viên, thời gian nhiệm vụ và công việc được giao để chứng minh quyền và trách nhiệm đối với công việc ấy của nhân viên.

  1. Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO NHÂN VIÊN

  – Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty….

  – Căn cứ vào quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh của công ty….

  – Căn cứ Quyết định số … của ông/bà….. đối với ông/bà về………

  Điều 1: Giao nhiệm vụ cho ông (bà) ……………………..làm nhiệm vụ………………

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ…………………………

  Điều 3: Công ty……………………………….và ông (bà) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  2. Mẫu quyết định giao việc

  – Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty….

  – Căn cứ Quyết định số … của ông/bà….. đối với ông/bà về………

  Điều 1: Ông (bà)…………………được giao công việc…………từ ngày………………đến ngày……………

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày……………….

  Điều 3: Công ty………..và ông (bà) …………có trách nhiệm thi hành.

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật 024 6258 7666

  Luật sư Nguyễn Anh Văn thuộc đoàn luật sư Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ…, là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại công ty Luật Nhân Dân. Luật sư Nguyễn Anh Văn sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức hữu ích về pháp luật thông qua các bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ, Giao Việc Cho Nhân Viên 2022
 • Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Mẫu Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Kiến Nghị Về Việc Tra Lại Đơn Khởi Kiện
 • Nội Dung Cơ Bản Trong Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022 Đúng Quy Chuẩn
 • Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ, Giao Việc Cho Nhân Viên 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Giao Việc, Phân Công Nhiệm Vụ Cho Nhân Viên
 • Các Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ
 • Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ Chi Tiết Nhất
 • Phân Biệt Quyết Định Giao Đất Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • So Sánh Quyết Định Giao Đất Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất năm 2022. Tải về mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên, hướng dẫn soạn thảo quyết định giao việc cho nhân viên chuẩn nhất 2022.

  Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, quyết định giao việc cho nhân viên mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

  Khi tiến hành công việc trong hợp đồng lao động, căn cứ vào các thay đổi mà người sử dụng lao động có thể phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên để thực hiện công việc được nhanh chóng và chính xác.

  Quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên, quyết định giao việc cho nhân viên là một loại biểu mẫu nội bộ của doanh nghiệp. Quyết định này xác định nhiệm vụ, công việc cho từng nhân viên, thời gian nhiệm vụ và công việc được giao để chứng minh quyền và trách nhiệm đối với công việc ấy của nhân viên.

  Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên mang nghĩa rộng hơn. Nó được hiểu nhiệm vụ có thể là rất nhiều công việc. Ví dụ: Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ kế toán, mẫu quyết định phân công nhiệm vụ thiết kế, mẫu quyết định phân công nhiệm vụ giám sát…

  – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên: Tải về quyết định phân công nhiệm vụ

  – Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

  CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO NHÂN VIÊN

  (Chức vụ của người đưa ra quyết định)

  – Căn cứ vào điều lệ và hoạt động tổ chức của công ty……

  – Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh của công ty……

  – Căn cứ Quyết định số………..của ông (bà)………đối với ông (bà) về…

  Điều 1: Giao nhiệm vụ cho ông (bà) ……..làm nhiệm vụ…

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ……

  Điều 3: Công ty…….và ông (bà) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

  Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật

  (Người ra quyết định)

  Mẫu quyết định giao việc cho nhân viên được hiểu và sử dụng với nghĩa hẹp hơn. Nó được sử dụng khi giao 01 công việc cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: Quyết định giao việc cho nhân viên (về việc: Đàm phán hợp đồng với công ty A), Quyết định giao việc cho nhân viên (về việc: Thay mặt ký hợp đồng với công ty B)…

  – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định giao việc: Tải về quyết định giao việc

  – Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định giao việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

  CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  (Chức vụ của người ra quyết định)

  – Căn cứ vào điều lệ của công ty……

  – Căn cứ vào quyết định số……

  Điều 1: Ông (bà)………được giao công việc…………từ ngày………đến ngày……

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày…

  Điều 3: Công ty…….và ông (bà) ……có trách nhiệm thi hành.

  Nơi nhận Ký tên

  (Người ra quyết định)

  Như vậy, 02 loại mẫu quyết định phân công nhiệm vụ và quyết định giao việc có ngữ cảnh sử dụng và mục đích sử dụng khác nhau. Người dùng lưu ý sử dụng biểu mẫu này cho đúng với mục đích và ngữ cảnh của mình.

  – Luôn có quốc hiệu và tiêu ngữ trong quyết định giao việc;

  – Xác định người có thẩm quyền ra quyết định giao việc đúng thẩm quyền;

  – Ghi rõ ngày, tháng, năm bắt đầu thực hiện công việc;

  – Ghi rõ những người có trách nhiệm thi hành quyết định giao việc;

  – Ghi rõ công việc được giao, nhiệm vụ được giao. Nếu cần có thể chi tiết hoá các công việc được giao, nhiệm vụ được giao để quyết định được chính xác nhất.

  – Đại diện của công ty giao việc phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật

  – Để xác nhận tính pháp lý, tốt nhất phải có chữ ký xác nhận của nhân sự được giao việc thể hiện: Đã nhận quyết định, đã nhận công việc và nhiệm vụ được giao.

  – Quyết định giao việc, quyết định phân công nhiệm vụ được lập với mục đích tránh các tranh chấp pháp lý không đáng có trong nội doanh nghiệp, xác định người chịu trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao.

  – Tư vấn qua tổng đài về mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

  – Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

  – Soạn thảo mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

  Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Mẫu Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Kiến Nghị Về Việc Tra Lại Đơn Khởi Kiện
 • Nội Dung Cơ Bản Trong Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022 Đúng Quy Chuẩn
 • Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Công Ty
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Trình Bày Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán
 • Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2022
 • Danh Mục Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Mới Năm 2022
 • Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

  Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là mẫu cần thiết trong thủ tục bãi nhiệm (miễn nhiệm) kế toán trưởng của công ty.

  Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

  1. Các bước chuẩn bị khi bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

  Ngoài ra cần đăng ký ở cơ quan thuế, Sở KHDT, và nếu cần thì đăng ký ở ngân hàng về thông tin kế toán trưởng mới

  2. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 1

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

  – Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ điều lệ công ty …………….;

  – Căn cứ vào quyết định….. (QĐịnh bổ nhiệm)

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thôi bổ nhiệm bà: …………….

  Sinh ngày: ……… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Số CMTND: …….. do công an………….cấp ngày …………………

  Nơi đăng ký thường trú: ………….

  Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

  Điều 2: Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

  GIÁM ĐỐC

  (ký, đóng dấu)

  2. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 2

  V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;.
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
  • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………………………………………….. ;

  QUYẾT ĐỊNH

  Miễn nhiệm Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

  Điều 2: Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

  4. Hình ảnh quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Kinh Doanh Hiện Nay
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Đối Ngoại, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng,

  Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tạo Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Nhà Trường
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Kế Toán Viên Công Ty Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ
 • Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2022
 • Download về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho công ty tnhh, cổ phần, một thành viên trên toàn quốc

  Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

  CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI

  V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

  – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tnhh kế toán hà nội

  Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

  Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  Điều 1:Nay bổ nhiệm ông : NGUYỄN MAI LIÊN

  Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

  Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

  1. Kế toán trưởng có các quyền sau:

  – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

  – Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

  – Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

  2. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

  – Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

  – Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  – Như Điều 1

  – Lưu VP

  Link download: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

  mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty tnhh

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2022

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trường học

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh
 • Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Tiếng Anh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Cách Thực Hiện
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nóng: Quyết Định Về Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022 Từ Bộ Gd
 • Quyết Định Của Bộ Giáo Dục
 • Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Hướng Dẫn Về Việc Mua Sắm Tài Sản Duy Trì Hoạt Động Thường Xuyên
 • Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ được hiểu là biểu mẫu quyết định thay đổi nhân sự ở vị trí lãnh đạo. Người bị miễn nhiệm chức vụ do nhiều nguyên nhân khác nhau như vi phạm luật doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp hay không đủ năng lực đảm nhận vị trí, từ chối giữ chức vụ vì lý do sức khỏe. Mặc dù bị miễn nhiệm giữ chức vụ hiện tại nhưng người bị miễn nhiệm cũng có thể làm ở các vị trí khác trong công ty, tổ chức.

  Cách viết mẫu quyết định miễn nhiệm chi tiết

  I. Tổng hợp mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ

  Mẫu 1 Mẫu 2

  II. Hướng dẫn cách viết quyết định miễn nhiệm chức vụ

  Về phần nội dung, mẫu quyết định miễn nhiệm cần ghi đầy đủ họ tên, chức vụ, thời gian công tác, ngày, tháng, năm thôi giữ chức vụ,… Đặc biệt, mẫu giấy quyết định miễn nhiệm cần phải có lý do cụ thể về việc cá nhân vi phạm ra sao. Ngoài ra, cần phải nêu rõ được trách nhiệm của người bị miễn nhiệm phải chịu trước pháp luật do hành vi mình gây ra trong thời gian còn giữ chức vụ.

  Về hình thức, biểu mẫu quyết định miễn nhiệm cũng giống với mẫu quyết định điều động cán bộ thông thường sẽ do bộ phận hành chính, nhân sự soạn thảo và gửi tới cấp trên để ban hành quyết định nên cần có bố cục chặt chẽ, chuyên nghiệp. Các mục cũng như điều lệ phải ghi rõ ràng, định dạng kích thước và phông chữ phù hợp.

  Một bản quyết định miễn nhiệm hợp lệ cần có xác nhận của ban giám đốc hay lãnh đạo cấp cao hơn vị trí người bị miễn nhiệm. Những đối tượng thường hay dùng đến mẫu miễn nhiệm là các vị trí được bổ nhiệm hay số đông bỏ phiếu, bầu cử như trưởng ban, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch công đoàn,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Tiết Về Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ 2022
 • Chi Tiết Về Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Nhân Sự 2022
 • Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu.
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100