Top 19 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Phụ Trách Phòng / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Để cơ quan, tổ chức hoạt động theo một quy củ, trật tự thì cần phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng bộ phận, từng nhân viên với những vị trí hợp lý. Theo đó mỗi cá nhân, bộ phận sẽ được phân công một nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về công việc đó.

Quyết định giao nhiệm vụ là gì?

Quyết định giao nhiệm vụ là văn bản, biểu mẫu do cấp có thẩm quyền trong một cơ quan, đơn vị, tổ chức hay một công ty, doanh nghiệp lập, ban hành, nhằm mục đích phân công nhiệm vụ, giao việc cho một hoặc một số cá nhân, bộ phận thuộc sự quản lý của mình chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý, giám sát,… một công việc nào đó trong một thời gian nhất định.

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo cho Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, Quyết định giao nhiệm vụ của giám đốc công ty với nhân viên…

Mẫu quyết định giao nhiệm vụ thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Phân công nhiệm vụ cho người mới vào làm tại cơ quan, tổ chức; – Giao nhiệm vụ quan trọng cho người trong tổ chức, cơ quan thực hiện; – Điều chuyển tạm thời người lao động sang làm một công việc khác, thay đổi, phân công nhiệm vụ mới cho người lao động,…; – Các hoạt động giao nhiệm vụ khác mang tính chất quan trọng đối với tổ chức hoặc theo Luật định phải ra Quyết định phân công nhiệm vụ.

Lưu ý: Quyết định giao nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bởi đây chính là cơ sở để người được giao nhiệm vụ thực hiện công việc của mình một cách đúng pháp luật.

Đồng thời sự phân công này là để hợp lý, phù hợp, chính là cơ sở giải quyết chế độ quyền lợi cũng như giải quyết khi có tranh chấp xảy ra đối với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Vậy nên khi phân công nhiệm vụ người sử dụng, quản lý lao động cần hết sức chú ý rõ ràng trong cách giao nhiệm vụ.

Cách soạn mẫu quyết định giao việc cho nhân viên

Khi soạn Mẫu quyết định giao nhiệm vụ cho nhân viên cần chú ý những điểm sau đây:

– Luôn có quốc hiệu và tiêu ngữ cùng ngày tháng năm thực hiện trong quyết định giao việc;

– Xác định người có thẩm quyền ra quyết định giao việc đúng thẩm quyền. Thường người có thẩm quyền ra quyết định giao việc đó là:

+ Người đứng đầu trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp như Tổng giám đốc/Giám đốc của các công ty, doanh nghiệp. Đây là người quản lý có vị trí cũng như quyền lực cao nhất, và quyết định có hiệu lực tối cao nhất trọng đơn vị, doanh nghiệp đó.

+ Người đứng đầu trong một bộ phận, một văn phòng, một nhóm như các trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm…Với sự phân công nhiệm vụ của người đứng đầu, đây là những người có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho những người thuộc sự quản lý của mình trong một nhóm, trong một văn phòng, một bộ phận,…

+ Người được ủy quyền ra Quyết định phân công làm việc. Đối tượng này có thể là người không có quyền ra Quyết định nhưng được người có quyền phân công nhiệm vụ cho những người khác ủy quyền để ký Quyết định phân công làm việc.

– Căn cứ để ra quyết định giao việc cho nhân viên;

– Ghi rõ ngày, tháng, năm bắt đầu thực hiện công việc;

– Ghi rõ những người có trách nhiệm thi hành quyết định giao việc;

– Ghi rõ công việc được giao, nhiệm vụ được giao cùng chế độ quyền lợi;

– Đại diện của công ty giao việc phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật

Lưu ý: Để đảm bảo xác nhận tính pháp lý, tốt nhất trong mẫu quyết định phải có chữ ký xác nhận của nhân sự được giao việc thể hiện: Đã nhận được quyết định, đã nhận công việc và nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn hoàn thành mẫu quyết định giao nhiệm vụ

– Mục số hiệu cần ghi chính xác số hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng người lao động đó.

– Ghi đầy đủ thông tin về phòng, ban, bộ phận người lao động được phân công nhiệm vụ hiện tại đang làm việc;

– Chức danh, chức vụ của người lao động được phân công nhiệm vụ đang giữ trong công ty;

– Công việc, nhiệm vụ mới người lao động đó phải thực hiện sau khi nhận quyết định này;

– Đơn vị, bộ phận, nơi làm việc mới của người lao động;

– Hệ số lương, phụ cấp mới của người lao động khi làm nhiệm vụ. Trường hợp không thay đổi thì ghi giữ nguyên, có thể ghi lại hệ số lương và phụ cấp (nếu có) trước đó của người lao động;

– Quyết định này có thể có hiệu lực từ ngày ký hoặc từ một ngày cụ thể khác thì cần ghi rõ ngày tháng năm có hiệu lực;

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Công Bố Quyết Định Giao Tạm Thời Phụ Trách, Điều Hành Công Tác Trường Đại Học Hải Phòng / 2023

Chiều 1/6, tại Trường Đại học Hải Phòng, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao tạm thời phụ trách, điều hành công tác Trường Đại học Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, giao bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng tạm thời phụ trách, điều hành công tác của Trường Đại học Hải Phòng, kể từ ngày 1/6/2018 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng. Hội nghị cũng công bố Quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng và Quyết định giao phụ trách Đảng bộ Trường cho ông Bùi Đình Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận những cống hiến của ông Phạm Văn Cương, q ua gần 5 năm giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường duy trì và phát triển nhà trường. Đồng chí chúc ông Phạm Văn Cương sức khỏe, hanh phúc, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng nền giáo dục của thành phố nói chung và của Trường Đại học Hải Phòng nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng bà Nguyễn Thị Hiên được sự tín nhiệm cao của tập thể cán bộ, giáo viên nhà Trường và được Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ tạm thời phụ trách, điều hành công tác của Trường, đây là vinh dự bước đầu, là tiền đề để bà Nguyễn Thị Hiên tiếp tục ứng cử giữ chức vụ cao hơn trong thời gian tới. Phó Chủ tịch đề nghị bà Nguyễn Thị Hiên tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường đoàn kết, xây dựng Trường Đại học Hải Phòng ngày càng đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị. Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo Trường cần phối hợp tốt với các sở, ban, ngành thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, công chức, giảng viên nhà trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ bà Nguyễn Thị Hiên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Tùng – Cổng TTĐT thành phố 01/06/2018

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng / 2023

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

1. Một số tiêu chuẩn để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

Để được bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn bạn cần phải có trình độ chuyên môn, yếu tố này là yêu cầu cần thiết nhất để bạn có thể bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn.

Có năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Có khả năng đảm nhận vị trí trưởng phòng chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

Để được bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn bạn cần trung thành với Đảng, với dân tộc, chấp hành nghiêm pháp luật, kiên định với đường lối của Đảng, Nhà nước, tận tâm thực hiện công việc được giao, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có chất lượng, hiệu quả, năng suất, có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt.

Thực hiện tốt các lời bác hồ đã từng dạy cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân chủ, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị.

Nắm chắc kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, về nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai tại cơ sở.

Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế.

Người được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng chuyên môn cần phải có sức khỏe, đủ sức khỏe để đảm nhận chức vụ được giao.

Đối với cấp lãnh đạo đơn vị, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ; đối với cấp khoa, phòng và tương đương tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không nên quá 50 tuổi đối với nam và không nên quá 45 tuổi đối với nữ để có cơ sở tạo nguồn quy hoạch lâu dài đối với cấp lãnh đạo đơn vị.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất là 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức (trình độ quy định cụ thể ở từng chức danh).

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng số 1

(Về việc bổ nhiệm GIÁM ĐỐC CÔNG TY – Căn cứ – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty; quyền hạn của Giám đốc công ty ghi nhận trong QUYẾT ĐỊNH Điều lệ Công ty; trưởng phòng kinh doanh )

– Xét trình độ khả năng của Ông ………………;

Điều 2: Ông ………………………………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông ……………………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng số 2

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………………..

CMND số ……………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: ……………………………………………..

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ trưởng phòng ………………………… công ty phụ trách chuyên môn ………………………………………………….

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Phó Trưởng Các Phòng, Khoa, Trưởng Bộ Môn Và Phó Trưởng Bộ Môn Phụ Trách, Nhiệm Kì 2022 / 2023

Sáng ngày 08/5/2020, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Trưởng các Phòng, Khoa, Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Bộ môn phụ trách nhiệm kì 2019 – 2024. Trong dịp này, 8 Phó Trưởng Phòng, 13 Phó Trưởng Khoa và 20 Trưởng Bộ môn đã được nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Buổi lễ có sự tham dự của chúng tôi Lưu Trang – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; chúng tôi Trần Xuân Bách – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Bùi Bích Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các Khoa, Phòng, Trung tâm, Tổ trực thuộc Nhà trường.

Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Nhà trường, chúng tôi Trần Văn Sáng – Khoa Ngữ Văn thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình cũng như định hướng chương trình công tác trong nhiệm kì 2019 – 2024: “Được tập thể lãnh đạo Nhà trường tín nhiệm, bổ nhiệm; đó vừa là niềm vinh dự lớn lao vừa là nhiệm vụ cao cả mà Nhà trường giao phó… Chúng tôi sẽ phát huy hết khả năng, trách nhiệm của bản thân để tham mưu, hiến kế cho lãnh đạo Phòng, Khoa trong vấn đề quản lý, đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy phù hợp với năng lực chuyên môn quản lý của mình. Trở thành những người tham mưu cho Trưởng phòng, Trưởng khoa và luôn ý thức được vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của một nhà quản lí, một nhà giáo mẫu mực trong công tác nghiên cứu và giảng dạy nhằm góp phần thực hiện hóa sứ mệnh và tầm nhìn: đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành trường sư phạm trọng đIểm quốc gia; đào tạo nghiên cứu khoa học đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực mũi nhọn; tham vấn hiệu quả các chủ trương chính sách về đào tạo…”