Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục

--- Bài mới hơn ---

 • Những Lưu Ý Về Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập 2022
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giá Rẻ【999.000Đ】
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần
 • Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh (Cập Nhật 2022)
 • Thông tin thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên hệ trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc hàng tuần (trừ nghỉ, ngày lễ nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:

  – Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

  – Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

  Bước 2: Nộp hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêu trên. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

  – Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể đầy đủ một lần để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục

  – Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn

  Bước 3: Trả kết quả:

  Theo thời gian được ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ liên hệ bộ phận tiếp nhận kết quả, trình phiếu hẹn để nhận kết quả

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị giải thể và thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  – Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

  – Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ

  – Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

  – Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

  Chưa có văn bản!

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải giải thể theo Quy chế này

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  Lược đồ Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Cà Mau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Tổ Kiểm Tra Hồ Sơ Tổ Chuyên Môn Và Tổ Chức Đoàn Thể Năm Học 2022
 • Hồ Sơ Xin Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập
 • Phòng Y Tế Cấp Huyện: Bỏ Thì Thương, Vương Thì Tội
 • Về Việc Tổ Chức Lại Các Phòng Chuyên Môn, Chi Cục Thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Thành Lập Câu Lạc Bộ? Cách Viết Mẫu Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ?
 • Quyết Định Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Làm Như Thế Nào?
 • Quyền Lợi Của Cán Bộ, Công Chức Sau Khi Đơn Vị Giải Thể
 • Tổ Chức Lại, Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

  Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua bưu điện.

  3.3. Thành phần hồ sơ:

  Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  3.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể

  3.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

  3.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

  – Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

  – Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;

  – Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

  3.8. Lệ phí: Không

  3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  3.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

  3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

  – Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

  – Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (là văn bản hợp nhất các văn bản sau: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Giải Thể Trường Mầm Non Thiên Thần Nhỏ Có Nội Dung Gì?
 • Quy Định Về Giải Thể Trường Mầm Non Tư Thục
 • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Teddy House Hoạt Động Trên Giấy Phép Đã Bị Thu Hồi
 • Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông
 • Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền
 • Hồ Sơ Xin Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Tổ Kiểm Tra Hồ Sơ Tổ Chuyên Môn Và Tổ Chức Đoàn Thể Năm Học 2022
 • Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
 • Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục
 • Những Lưu Ý Về Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập 2022
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giá Rẻ【999.000Đ】
 • Trình tự giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

  Hồ sơ xin giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là một thủ tục phổ biến hiện nay. Cá nhân hay tổ chức gửi hồ sơ yêu cầu lên ủy ban nhân dân sau đó xem xét giải quyết. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  Hồ sơ xin giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  1. Trình tự, thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

  Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  2. Cách thức thực hiện giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua bưu điện.

  3. Thành phần hồ sơ giải thể

  Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  4. Thời hạn, đối tượng thực hiện

  + Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể

  + Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

  + Cơ quan thực hiện TTHC:

  – Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

  – Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;

  – Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  5. Kết quả thực hiện TTHC giải thể nhóm trẻ:

  Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

  Lệ phí: Không

  6. Căn cứ pháp lý của TTHC giải thể nhóm trẻ:

  – Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

  – Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (là văn bản hợp nhất các văn bản sau: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Y Tế Cấp Huyện: Bỏ Thì Thương, Vương Thì Tội
 • Về Việc Tổ Chức Lại Các Phòng Chuyên Môn, Chi Cục Thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022
 • Giải Thể Trường Mẫu Giáo, Trường Mầm Non, Nhà Trẻ Và Những Lưu Ý
 • Quy Định Về Giải Thể Trường Mầm Non Tư Thục

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Giải Thể Trường Mầm Non Thiên Thần Nhỏ Có Nội Dung Gì?
 • Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục
 • Thủ Tục Thành Lập Câu Lạc Bộ? Cách Viết Mẫu Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ?
 • Quyết Định Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Làm Như Thế Nào?
 • Quyền Lợi Của Cán Bộ, Công Chức Sau Khi Đơn Vị Giải Thể
 • Quy đinh pháp luật về điều kiện, thủ tục giải thể trường mầm non tư thục vi phạm quy định pháp luật.

  Nhà trường, nhà trẻ bị giải thể nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  – Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

  – Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

  – Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

  – Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.

  – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  – Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của phòng giáo dục và đào tạo, trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể, kèm theo các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp đã quy định phải giải thể hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ tư thục bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

  Trình tự, thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ.

  – Tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu giải thể, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  – Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục.

  d) Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết tài sản, tài chính của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Teddy House Hoạt Động Trên Giấy Phép Đã Bị Thu Hồi
 • Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông
 • Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền
 • Quyết Định Khen Thưởng Giải Thể Thao
 • #1 Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022
 • Những Lưu Ý Về Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giá Rẻ【999.000Đ】
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần
 • Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh (Cập Nhật 2022)
 • Giải Thể Chi Nhánh Công Ty
 • Quý khách còn chưa nắm được quy định điều kiện về nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hay những quy định về thành lập nhóm trẻ tư thục, lớp mẫu giáo độc lập. Hãy liên hệ với chúng tôi số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

  2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bị giải thể trong những trường hợp nào?

  Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau:

  Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  – Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

  – Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

  – Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

  Theo đó, Nhóm trẻ tư thục, lớp mẫu giáo độc lập sẽ bị giải thể khi rơi vào trong 03 (ba) trường hợp nêu trên.

  Việc giải thể làm cho mọi hoạt động giáo dục mầm non bị ngưng hoạt động hoàn toàn so với quyết định đình chỉ. Do đó, Giải thể sẽ gây ra nhiều trở ngại và khó khăn cho bất kỳ Chủ sở hữu nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nào vi phạm quy định của pháp luật. Những khó khăn như sau:

  Thứ nhất, về tổ chức hoạt động lại, Chủ sở hữu cơ sở mầm non này phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động lại nhưng rất khó khăn để đăng ký vì uy tín (đã một lần vi phạm)

  Thứ hai, việc giải thể sẽ làm ngưng toàn bộ hoạt động, vì vậy cơ sở vật chất, các vật dụng, trang thiết bị hay nguồn vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

  Tóm lại, giải thể là trường hợp xấu nhất đối với tất cả nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Do đó, Chủ sở hữu cần phải cân nhắc và xem xét quản lý tình hình giáo dục mầm non thường xuyên, tránh trường hợp bắt buộc phải giải thể, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực giáo dục mầm non này.

  3. Thẩm quyền quyết định việc giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

  Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

  4. Trình tự thực hiện giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản.

  Bước 2: Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Thông tin liên lạc Luật VN:

  Hotline: 076.338.7788.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục
 • Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Tổ Kiểm Tra Hồ Sơ Tổ Chuyên Môn Và Tổ Chức Đoàn Thể Năm Học 2022
 • Hồ Sơ Xin Giải Thể Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập
 • Phòng Y Tế Cấp Huyện: Bỏ Thì Thương, Vương Thì Tội
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn
 • Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty/doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty
 • Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Tại Quảng Ninh
 • Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài
 • Sinh ngày:…./……/……

  Nơi sinh: …………………………………………………………….

  Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ……. năm ……..

  Tại ………………………………………………………………………..

  Hiện đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn ………………………………

  Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Trưởng thành Đoàn”, tôi làm đơn này đề nghị chi Đoàn chúng tôi xét cho tôi được trưởng thành Đoàn.

  …………….., ngày ……. tháng …. năm ….. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ, tên) Kính gửi: Đoàn cấp trên………………….

  Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Qua quá trình sinh hoạt và công hiến của đoàn viên. Ngày …. tháng ….năm 20….., Ban chấp hành chi đoàn ……… đã tiến hành họp xét đơn xin trường thành Đoàn của đoàn viên …………………….. Ban chấp hành chi đoàn thống nhất và đề nghị Đoàn cấp trên ra quyết định công nhận trưởng thành cho đoàn viên.

  Sau khi có quyết định công nhận của Đoàn cấp trên, BCH chi đoàn cơ quan sẽ tiến hành các bước công nhận trưởng thành đoàn cho đoàn viên theo quy định.

  Ban chấp hành chi đoàn…………………. kính đề nghị BCH Đoàn cấp trên xem xét quyết định.

  Ban chấp hành chi đoàn trân trọng cảm ơn!

  Bí thư

  (Ký tên, đóng dấu)

  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN …………………..

  – Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2022;

  – Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;

  – Căn cứ Công văn số chúng tôi của Chi đoàn ……………ngày …… tháng….. năm …… về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Công nhận đồng chí ………………

  Sinh ngày … tháng …. năm …..

  Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày … tháng …. năm …..

  Sinh hoạt tại Chi đoàn ……………..

  Được trưởng thành Đoàn từ ngày ….. tháng …. năm …..

  Điều 2: Đoàn cơ sở …, Chi đoàn …. và đồng chí ….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ

  BÍ THƯ

  (Ký tên, đóng dấu)

  GIẤY CHỨNG NHẬN

  Đoàn viên trưởng thành BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ ……………………….. CHỨNG NHẬN

  Đồng chí: ……………………………………….

  Sinh ngày …… tháng …….năm …………

  Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày …… tháng …..năm ….. Số thẻ đoàn viên….

  Sinh hoạt tại chi đoàn:

  Được trưởng thành Đoàn từ ngày tháng năm

  Bí thư

  (Ký tên, đóng dấu)

  Lưu ý: Mẫu này cấp Đoàn cơ sở trở lên mới được cấp cho đoàn viên .

  Tag: tờ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Bắc Kạn Năm 2022 Theo Quyết Định 2200
 • Đơn Giá Khảo Sát Tỉnh Cao Bằng Năm 2022 Theo Quyết Định 2065/qđ
 • Đơn Giá Đường Dây Và Trạm Biến Áp Bắc Giang Năm 2022
 • Đơn Giá Khảo Sát Xây Dựng Hà Nam Năm 2022 Theo Quyết Định 1219/qđ
 • Quy Định Số 01/qđi/tu Ngày 01/6/2018 Của Tỉnh Ủy Quảng Bình
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần, Doanh Nghiệp Mới
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Công Ty Tnhh Hiện Hành
 • Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Công Ty
  • 08/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Luật sư tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

  Khi doanh nghiệp không còn mục tiêu hoạt động hoặc quá trình hoạt động không hiệu quả dẫn đến việc doanh nghiệp tiến hành hoạt động giải thể. Khi giải thể, doanh nghiệp cần hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể hoàn tất thủ tục trên.

  Nếu doanh nghiệp của bạn đi đến quyết định giải thể mà còn băn khoăn về thủ tục, giấy tờ trong quá trình này, hãy gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia qua Email hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp sau đây để có thêm thông tin, quy định tham khảo soạn thảo quyết định giải thể trên thực tế.

  TÊN CÔNG TY/DN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:…………… Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

  ……, ngày………… tháng……… năm………..

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v Giải thể doanh nghiệp)

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.

  – Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ………………………

  – Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………………

  – Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………..

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………….

  – Số Đăng ký kinh doanh……ngày cấp…… ……nơi cấp ………………………………………..

  – Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……………………………..

  – Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………..

  Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………….

  Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

  ( Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

  Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

  Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

  Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

  Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

  ( Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán)

  Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

  Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

  Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

  (Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

  Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

  Doanh nghiệp sử dụng ……….( nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày / / . ( Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngđược doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm ( ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

  Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  – Sở Kế hoạch và Đầu tư

  – Các chủ nợ

  – Người lao động

  – Cơ quan Thuế

  – Lưu

  ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

  hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến như sau:Câu hỏi – Điều kiện và thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn?

  E vừa thành lập công ty TNHH từ ngày 15/11/2017. Tuy nhiên công ty vừa mới thành lập và gặp 1 chút trục trặc với công ty bên nước ngoài nên chưa ký được hợp đồng và cũng chưa có hàng hóa để bán, có khả năng là sẽ không ký được hợp đồng, Em đã nộp thuế môn bài rồi và treo biển công ty rồi, nhưng em chưa mua chữ ký số, chưa làm đặt in hóa đơn, chưa mở tk ngân hàng cho doanh nghiệp, bây giờ em muốn làm thủ tục tạm ngừng hoạt động để tìm hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình thì em cần làm những thủ tục gì ạ ? Em cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết gì và nộp lên đâu ạ ?

  Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

  Theo đó, trường hợp công ty không hoạt động thì sẽ phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp và nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư để giải quyết.

  Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Xóa Kỷ Luật Lao Động
 • Cách Điền Và Tải Mẫu D01
 • Chứng Khoán Việt Nam Sẽ Ra Sao Sau Quyết Định Tăng Lãi Suất Của Fed?
 • Chứng Khoán Châu Á Thận Trọng Chờ Đợi Quyết Định Về Lãi Suất Của Fed
 • 5 Cách Quyết Định Lãi Suất Của Fed Ảnh Hưởng Đến Bạn
 • Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • #1 Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Chấm Dứt Hoạt Động Chi Nhánh Của Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Giải Thể Công Ty Cổ Phần
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Năm 2022
 • -Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  Các trường hợp dẫn đến giải thể doanh nghiệp tư nhân

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn thêm
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân
  • Bị thu hồi giấy Chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

  THÔNG BÁO Về việc giải thể doanh nghiệp

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

  Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

  Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau: Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

  Quyết định giải thể số: …………….. ngày ……….. /……… /…………………..

  Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………

  Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

  Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  [1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên?
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh Một Thành Viên 2022
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên 900.000 Vnđ
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Giải Thể Bắt Buộc Các Hợp Tác Xã Không Hoạt Động Trên Địa Bàn
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm 2022
 • Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp: Điều Kiện Và Thủ Tục Giải Thể Như Thế Nào?
 • Hồ sơ thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

  Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014 hướng dẫn về hồ sơ thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần chuẩn bị trước các giấy tờ sau để nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện; con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

  Nội dung mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp

  Hiện tại, pháp luật quy định sẵn các mẫu văn bản sử dụng trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, trong đó có mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện tại Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Mẫu quyết định này có một số các nội dung chính như sau:

  Thứ nhất, chắc chắn không thể bỏ qua các thông tin về doanh nghiệp và văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Các thông tin này sẽ xoay quanh về: Tên và địa chỉ của doanh nghiệp, văn phòng đại diện; mã số thuế của doanh nghiệp và văn phòng đại diện; Lý do chấm dứt hoạt động; thông tin liên hệ;

  Thứ hai, cam kết của doanh nghiệp về trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của văn phòng đại diện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo.

  Thứ ba, chữ ký tay xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  PHAN LAW VIETNAM

  Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888

  Email: [email protected]

  Chia sẻ:

  Pinterest

  Linkedin

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Bình Năm 2022 Theo Quyết Định 4528/qđ
 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Nghệ An Năm 2022 Phần Sửa Đổi Và Bổ Sung
 • Nâng Mức Cho Vay Và Thời Hạn Cho Vay Tối Đa Đối Với Hộ Nghèo, Cận Nghèo, Hộ Mới Thoát Nghèo
 • Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế
 • Ngày Quyết Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới)

  --- Bài mới hơn ---

 • Ubnd Phường Tân Quy Đông
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty
 • Giải Thể Trường Quân Sự Tỉnh Và Tổ Chức Lại Trung Đoàn Khung Thường Trực Đồng Nai
 • Công Bố Quyết Định Giải Thể Trường Quân Sự Tỉnh Thanh Hóa
 • Công Bố Quyết Định Giải Thể Trường Quân Sự Tỉnh
 • Mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty  mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty được sử dụng theo luật mới nhất dùng trong việc giải thể chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Quá trình hoạt động nếu chi nhánh không mang lại hiệu quả như mong muốn thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc giải thể chi nhánh nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh. Tham khảo mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty và mẫu quyết định giải thể chi nhánh dưới đây và tìm hiểu các quy định để thực hiện việc thành công thủ tục giải thể.

  Mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty

   

  TÊN DOANH NGHIỆP                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:……………/QĐ                                       Độc Lập  – Tư Do – Hạnh Phúc

  —————

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm………..

  CHỦ SỞ HỮU

  (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

  (V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2022;

  – Căn cứ Nghị định và thông tư hướng dẫn luật doanh nghiệp;

  – Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………………………………………………………………….

  – Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….

  – Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

  Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

  Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

   

  CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

  hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

  (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

  Nơi nhận:

  – Các chủ nợ

  – Người lao động

  – Cơ quan Thuế

  – Lưu

  Những việc cần làm khi quyết định giải thể chi nhánh công ty

  Khi xác định giải thể chi nhánh công ty thì nên tiến hành càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này. Để tìm hiểu rõ hơn về mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty những việc cần làm được thực hiện như sau:

  1. Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

  2. Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp huyện, quận.

  3. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh + dấu và đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Vì sao phải thông báo giải thể chi nhánh công ty?

  Bên cạnh những thức mắc của doanh nghiệp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh hay thành lập công ty, mở chi nhánh mới…. thì những thắc mắc về việc giải thể công ty cũng là một vấn đề được rất nhiều bạn quan tâm. Trong đó, vì sao phải có đơn xin giải thể chi nhánh công ty cũng là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp khá quan tâm. Vậy theo các bạn vì sao?

  Có thể lý giải đơn giản như thế này. Việc làm đơn xin giải thể chi nhánh công ty cũng như việc bạn làm đơn xin nghỉ làm, đơn xin nghỉ học hay đơn xin ra khỏi Đảng…. Với mục đích thông báo cho cơ quan quản lý biết rằng bạn muốn được nghỉ làm, rút ra khỏi tổ chức, dừng hoạt động trong một lĩnh vực nào đó…. Như vậy muốn giải thể công ty dù là công ty nào hay chi nhánh thì việc trước tiên cần phải làm là phải có đơn xin giải thể. Đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay là đơn xin giải thể của chi nhánh Công ty Cổ phần…. thì cũng đều có mục đích sử dụng giống nhau. Đó là đều nhằm thông báo và trình bày lý do vì sao muốn giải thể để được cơ quan quản lý chấp thuận việc giải thể.

  Từ những phân tích trên, chúng ta có thể hiểu đơn xin giải thể chi nhánh công ty, hay là đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH… rất quan trọng trong việc thiết lập hồ sơ xin giải thể của doanh nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao nhất định các bạn phải có đơn xin giải thể này trong hồ sơ giải thể của mình. Và nếu không có đơn xin giải thể, đồng nghĩa với việc hồ sơ của bạn không đạt yêu cầu và không đúng với quy định.

  Nội dung đơn xin giải thể chi nhánh công ty

  Khi đã xác định được vai trò của đơn xin giải thể chi nhánh công ty là quan trọng như vậy, các bạn cần phải biết nội dung viết trong đơn xin giải thể này là như thế nào?

  Cũng giống như việc xin nghỉ làm, nghỉ học, rút khỏi tổ chức nào đó… Thể thức của đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay chi nhánh công ty nào đó đều phải có các phần cơ bản và bắt buộc. Ngoài ra ở phần nội dung của đơn, các bạn cần chú trọng vào lý do muốn giải thể chi nhánh công ty là gì. Việc giải thể chi nhánh công ty đã được sự chấp thuận của chủ công ty hay là Hội đồng thành viên trong trường hợp đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay chưa…?

  Bên cạnh những nội dung bắt buộc và thông tin của chi nhánh công ty, lý do về việc xin giải thể thì lộ trình giải thể, việc sẽ chấp hành những quy định về việc giải thể như thế nào… cũng là nội dung cần trình bày trong đơn xin giải thể chi nhánh công ty.

  Cuối cùng, đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH các bạn chỉ cần có sự xác nhận của người đại diện pháp luật công ty mẹ là được. Nơi gửi đơn xin giải thể chi nhánh công ty phải là cơ quan có chức năng, thẩm quyền về việc xét duyệt việc giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

  Mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty

  Để việc trình bày đơn xin giải thể chi nhánh công ty một cách dễ dàng và đúng với quy định nhất, chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một mẫu đơn giải thể công ty để bạn tham khảo. Đương nhiên, mẫu đơn xin giải thể chi nhánh công ty này chỉ mang tính chất tham khảo, bạn dựa vào đó để biết được thể thức trình bày và nội dung đơn xin giải thể gồm những gì. Sau đó dựa vào tình hình thực tế của công ty, bạn có thể trình bày và hoàn thiện đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH của mình đúng quy định.

  Mẫu đơn xin giải thể chi nhánh công ty

  Lưu ý: Nếu còn phân vân về việc viết đơn xin giải thể chi nhánh công ty, hay là bất cứ vướng mắc nào trong thủ tục giải thể doanh nghiệp, các bạn hãy liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Nam Việt Luật với rất nhiều ưu đãi, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của chủ doanh nghiệp.

  Thời gian giải thể chi nhánh công ty

  Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Tư vấn giải thể chi nhánh công ty tại Nam Việt Luật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thể Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên ?
 • Giải Thể Doanh Nghiệp (Phần 1)
 • Quy Trình Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập, Tư Thục
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Hội Lhpn Việt Nam
 • Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100