Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng Đến Phiên Tòa Phúc Thẩm
 • Dẫn Giải Người Làm Chứng Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố, Xét Xử Sơ Thẩm, Phúc Thẩm Vụ Án Hình Sự
 • Khó Khăn Khi Áp Dụng Quy Định Dẫn Giải Người Bị Hại Đi Giám Định Trong Các Vụ Án Cố Ý Gây Thương Tích
 • Áp Dụng Biện Pháp Dẫn Giải Đối Với Bị Hại Từ Chối Giám Định Và Từ Chối Tham Gia Phiên Tòa
 • Tòa Nêu Khả Năng Dẫn Giải… Bị Hại
 • Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Đơn Xin Thôi Viêc ủy Viên Bch Hội Ccb Xã, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên Mầm Non, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc ở Bệnh Viện, Đơn Xin Thôi Việc Tại Bệnh Viện, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tại Bệnh Viện, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công An Viên, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Dành Cho Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên Tiểu Học, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Thcs, Bản Nhận Xét Cá Nhân Sau Thời Gian Thử Việc, Luận Văn Hoạt Động Của Kiểm Sát Viên Trong Việc Kiểm Sát Bản án, Quyết Định Của Tòa án, Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Cho Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Bản Nhận Xét Hết Thời Gian Thử Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Đơn Xin Thôi Việc Cho Công Nhân, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Hội Đồng Nhân Dân Xã, Khảo Sát Việc Quản Lý Thời Gian Của Sinh Viên, Giấy Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Biên Bản Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Viết Đơn Xin Thôi Việc Công Nhân, Hồ Sơ Công Nhận Hết Thời Gian Thử Việc,

  Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc
 • Tiểu Luận Luật Hành Chính
 • Vai Trò Của Quyết Định Hành Chính Trong Quản Lí Hành Chính Nhà Nước
 • Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Cá Biệt
 • Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Cho Thôi Việc Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Quyết Định Thôi Việc (Nghỉ Việc)
 • #tải Mẫu Quyết Định Thôi Việc (Nghỉ Việc) Đúng Chuẩn 2022
 • #1 Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn
 • Công Ty Luật Trí Nam
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc Và Những Quan Trọng
  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

  – Căn cứ Bộ Luật Lao động;

  – Hợp đồng lao động đã ký ngày ………………………………………………………………….

  – Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …………………………………………………………….

  Điều 1: Nay cho Ông (Bà)………….. giữ chức vụ…………….. được nghỉ việc kể từ ngày………………………

  Giám đốc

  Nơi nhận:

  …………………..

  Tham khảo tình huống pháp lý luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài luật sư trực tuyến: 1900.6169 về chế độ thôi việc như sau:

  Câu hỏi: Trường hợp chấm dứt HĐLĐ do hết hạn

  Theo như Hợp đồng lao động thì hợp đồng của em chấm dứt vào ngày 31/03/2017, nhưng đến tận ngày 14/04/2017 thì em có thỏa thuận tăng lương mới tiếp tục làm việc nhưng công ty không đáp ứng, trong trường hợp này em có đề đơn xin nghỉ việc, có bàn giao lại công việc đầy đủ, đến nay ngày 21/04/2017 thì công ty ra quyết định chấm dứt HĐLĐ và bảo do em vi phạm quy định LĐ và đòi giữ lại toàn bộ giấy tờ Bảo Hiểm của em thì như vậy em sai hay cty sai? vì em đã bàn giao có chữ ký xác nhận, và HĐLĐ của em đã hết thì em đã là người lao động tự do, và vì công ty k đáp ứng nhu cầu tăng lương để gia hạn HĐ mới nên mới xin nghỉ việc.Mong anh chị tư vấn giúp em! Em cảm ơn!

  Trả lời: Chào bạn, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Điều 22 BLLĐ 2012 quy định Loại hợp đồng lao động

  “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Theo quy định, nếu hết hạn HĐLĐ mà 2 bên vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày phải ký HĐLĐ mới, nếu không ký HĐLĐ mà vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ gia hạn HĐLĐ. Ngày 31/03/2017 hết hạn HĐLĐ, trong khoảng thời gian tới 16/04/2017 do không thương lượng được vấn đề lương thưởng thì anh/chị có quyền nghỉ việc theo diện HĐLĐ hết hạn. Do vậy, sẽ không đặt ra vấn đề anh/chị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật và bồi thường theo quy định tại Điều 43 BLLĐ 2012.

  Khi chấm dứt HĐLĐ thì công ty phải thực hiện đúng quy định tại điều 47 BLLĐ 2012: trả tất cả lương, thưởng, phép năm ( nếu có) trong thời gian từ 7 tới 30 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ. Công ty phải xác nhận sổ BHXH và trả sổ BHXH cho NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ. Như vậy, nếu công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì anh/chị có quyền khiếu nại tới Sở LĐTBXH yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình.

  Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác, bạn liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Ngành Nghề Theo Quyết Định 27/2018/qđ
 • Quyết Định 595: 7 Lưu Ý Cho Người Tham Gia Bảo Hiểm
 • Bí Quyết Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường Chuẩn Nhất
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc, Nghỉ Việc, Sa Thải Nhân Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Sa Thải Chuẩn Nhất
 • Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Áp Dụng Năm 2022
 • Tổng Hợp Những Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Xin Thôi Việc Năm 2022
 • Bài 6. Tiếng Trung Văn Phòng: Các Mẫu Soạn Thảo Văn Bản, Đơn Từ Thường Dùng ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Trung
 • -Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

  -Căn cứ Hợp đồng lao động đã ký kết ngày … tháng … năm …

  -Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà:……………………..

  Điều 1: Nay cho Ông/Bà ………giữ chức vụ …………được nghỉ việc kể từ ngày … tháng … năm…

  Mẫu Quyết định sa thải

  Về việc sa thải Ông(Bà)……….

  -Căn cứ Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  -Căn cứ Nội quy lao động và các quy định của Công ty……

  -Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà……, ngày…tháng…năm…..

  Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật

  Ông/Bà ……. hiện đang công tác và giữ chức vụ …tại Công ty….

  Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ngày … tháng… năm …, Công ty…..kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, Ông/Bà….đã có những sai phạm sau đâu:

  ……………………………

  …………………………….

  Do vậy, Công ty…..quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với Ông/Bà………

  Điều 2: Hiệu lực của Quyết định

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

  Chậm nhất trước ngày … tháng … năm…, Ông/Bà….có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây.

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật 024 6258 7666

  Luật sư Nguyễn Anh Văn thuộc đoàn luật sư Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ…, là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại công ty Luật Nhân Dân. Luật sư Nguyễn Anh Văn sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức hữu ích về pháp luật thông qua các bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự Ý Nghỉ Việc
 • Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự Ý Nghỉ Việc
 • Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự Ý Nghỉ Việc
 • Hỏi Về Việc Nhận Được Quyết Định Điều Động Viên Chức Khi Đang Trong Thời Gian Nghỉ Thai Sản ?
 • Năm 2022, Sinh Con Khi Đã Nghỉ Việc Tại Công Ty Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thai Sản Không ?
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc
 • Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng Đến Phiên Tòa Phúc Thẩm
 • Dẫn Giải Người Làm Chứng Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố, Xét Xử Sơ Thẩm, Phúc Thẩm Vụ Án Hình Sự
 • Khó Khăn Khi Áp Dụng Quy Định Dẫn Giải Người Bị Hại Đi Giám Định Trong Các Vụ Án Cố Ý Gây Thương Tích
 • Áp Dụng Biện Pháp Dẫn Giải Đối Với Bị Hại Từ Chối Giám Định Và Từ Chối Tham Gia Phiên Tòa
 • Mẫu quyết định cho thôi việc, 87100, Huyền Nguyễn, Văn Bản Mua Bán Nhanh

  , 19/06/2015 18:34:16

  Mẫu quyết định cho thôi việc

  Mẫu quyết định cho thôi việc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

  – Căn cứ vào quyết định , ngày / / về việc thành lập ;

  – Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ ;

  – Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) cán bộ nhân viên của ;

  – Xét quá trình tham gia công tác từ ngày / /

  – Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

  QUYẾT ĐỊNH :

  Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) cán bộ nhân viên thuộc được thôi việc kể từ ngày ;

  Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

  Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng và Ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận:

  – Như điều 3

  – Lưu Văn phòng

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên và đóng dấu)

  Đăng bởi Huyền Nguyễn

  Tags: các dạng mẫu quyết định cho thôi việc, dạng mẫu quyết định cho thôi việc mới nhất, mẫu quyết định cho thôi việc, mẫu quyết định cho thôi việc mẫu, mẫu quyết định cho thôi việc mẫu mới nhất, quyết định cho thôi việc, quyết định cho thôi việc mẫu, quyết định cho thôi việc mẫu mới nhất, tải mẫu quyết định cho thôi việc, tải mẫu quyết định cho thôi việc mẫu mới nhất

  Tin mới nhất Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm

  Tin xem nhiều nhất Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm

  Mẫu quyết định cho thôi việc Tại Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/01/2021 01:40:35

  Tin nổi bật Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm

  VINADESIGN PHALCON WEB

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Luật Hành Chính
 • Vai Trò Của Quyết Định Hành Chính Trong Quản Lí Hành Chính Nhà Nước
 • Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Cá Biệt
 • Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Trình Tự Nguyên Tắc Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Những Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Được Bổ Nhiệm Giám Đốc Quản Lý Dự Án
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công An Tỉnh Kon Tum
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công An Tỉnh Lai Châu
 • Bộ Công An Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công An Tỉnh
 • Khi một nhân viên ở trong doanh nghiệp cũng như cán bộ nhà nước không còn hăng say và làm việc kém hiệu quả vì vô vàn lý do như công việc hiện tại không phù hợp với họ, hay mức lương không phù hợp với mong muốn thì quyết định cho thôi việc một cách hợp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị ảnh hường và nhân viên đó cũng sẽ có cơ hội để tìm một môi trường mới phù hợp hơn với bản thân. Cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu đơn cho thôi việc.

  Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, có 10 trường hợp doanh nghiệp cho người lao động thôi việc được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Đó là:

  • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ;
  • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Đủ điều kiện hưởng lương hưu;
  • Người lao động bị tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Toà án;
  • Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;
  • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
  • Bị xử lý kỷ luật sa thải;
  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng;
  • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng; cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp.

  Những nội dung cần có trong mẫu quyết định thôi việc

  Để thông báo về quyết định thôi việc của mình bại cần đảm bảo được những thông tin sau:

  • Thông tin đơn vị (doanh nghiệp) ra quyết định cho thôi việc.
  • Thông tin của người lao động bao gồm : họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị làm việc và chức vụ hiện tạo
  • Lý do quyết định cho thôi việc ở đây gồm các trường hợp sau:
   • Quyết định thôi việc do nhân viên không đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong thời hạn thử việc trong hợp đồng lao động.
   • Quyết định cho thôi việc do Hết hạn hợp đồng lao động
   • Quyết định cho nghỉ việc để được hưởng chế độ thai sản
  • Thông tin về thời hạn được hưởng lương thưởng và các chế độ tham gia đóng BHXH, BHTN,BHYT, kể từ ngày quyết định cho thôi việc.
  • Xác nhận của giám đốc, người trực tiếp quản lý nhân viên.

  Mẫu đơn cho thôi việc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Chuẩn
 • Một Số Nguyên Tắc Khi Dịch Câu Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh
 • Công Chứng Tiếng Anh Ở Đâu Nhanh
 • Những Yếu Tố Quyết Định Trong Việc Tự Học Tiếng Anh
 • 3 Yếu Tố Quyết Định Khả Năng Nghe Tiếng Anh Của Bạn
 • Quyết Định Cho Thôi Việc Với Giáo Viên Xin Ra Khỏi Biên Chế

  --- Bài mới hơn ---

 • Tin Giáo Dục : Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo
 • Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo
 • Quảng Ngãi: Thu Hồi Quyết Định Của Hiệu Trưởng “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo
 • Quy Định Về Chế Độ Thôi Việc Cho Công Chức
 • Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức
 • Theo đó, ông Lưu Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã ký Quyết định số 1535/QĐ-UBND, cho thôi việc đối với bà Vũ Thương Hà, ở xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa.

  Cô Vũ Thương Hà là giáo viên Tiếng Anh, trường Tiểu học Định Công, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian nghỉ thôi việc kể từ ngày 1/10/2016. Lý do thôi việc được đưa ra ở đây là theo nguyện vọng cá nhân.

  Theo quyết định nói trên, cô Vũ Thương Hà có trách nhiệm bàn giao mọi công việc, hồ sơ đang phụ trách để nghỉ thôi việc theo đúng thời gian quy định. Cũng theo quyết định này thì chế độ trợ cấp thôi việc của cô Vũ Thương Hà được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Trước đó như Dân trí đã phản ánh, cô Vũ Thương Hà vào ngành từ tháng 10 năm 2003, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ, chức vụ là giáo viên Tiếng Anh. Vào đầu năm học 2022-2017, cô Hà viết đơn xin thôi việc, ra khỏi biên chế ngành giáo dục huyện Yên Định.

  Trước thời điểm xin làm đơn thôi việc và ra khỏi biên chế, cô Hà công tác tại Trường THCS Định Tiến, xã Định Tiến, huyện Yên Định. Theo trình bày của cô Hà, cô xin nghỉ việc không hẳn vì lý do sức khỏe.

  Bản thân cô đúng là có bệnh trong người, mặc dù thời điểm cô bị điều chuyển công tác xuống dạy Tiểu học, cô Hà cũng có trình bày nguyện vọng ở lại đến hết học kỳ 1, năm học 2022-2017. Hơn nữa, tại thời điểm đó, trường THCS Định Tiến, nơi cô công tác cũng đang thiếu một giáo viên. Tuy nhiên, nguyện vọng của cô đề đạt đã không được giải quyết.

  Theo khẳng định của anh Nguyễn Đức Việt – chồng cô Hà, có hai lý do dẫn đến việc vợ anh xin nghỉ việc và ra khỏi biên chế ngành giáo dục huyện Yên Định đó là vì sức khỏe vợ anh không được tốt và việc điều chuyển của ngành giáo dục huyện Yên Định có vấn đề.

  Cũng theo đánh giá của anh Việt, là giáo viên, với lương tâm nghề nghiệp thì đối tượng dạy ai cũng là học sinh. Nhưng để cống hiến theo đúng nghĩa của nó và cho phù hợp, tương thích và tương tác được thì rõ ràng (quyết định điều chuyển) là bất hợp lý, thui chột niềm đam mê của nghề nghiệp.

  Rõ ràng, ở thời điểm này, ngành giáo dục huyện Yên Định đang lâm vào tình trạng “khủng hoảng” thiếu sau khi hơn 600 giáo viên, nhân viên bị dừng hợp đồng, kéo theo hàng chục lớp không có giáo viên đứng lớp, buộc phải dồn lớp, ghép lớp; nhiều cháu mầm non chưa được tổ chức bán trú khiến phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn.

  Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên khiến cho việc điều chuyển, sắp xếp, bố trí còn theo kiểu “chắp vá”, khi nhiều giáo viên THCS được đưa xuống dạy học ở Tiểu học và Mầm non. Việc điều chuyển này khiến dư luận và các bậc phụ huynh lo lắng về việc đáp ứng chuyên môn đối với việc dạy và học.

  Duy Tuyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc 2022 Và Những Quan Trọng Cần Biết
 • Không Có Quyết Định Thôi Việc Có Được Rút Bhxh Một Lần?
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Đối Với Cán Bộ, Công Chức
 • Không Có Quyết Định Thôi Việc Có Lấy Bhxh Một Lần Được Không?
 • Sau Khi Có Quyết Định Chấm Dứt Hđlđ, Thì Thời Gian Trả Sổ Bhxh Và Thanh Toán Tiền Trợ Cấp Thôi Việc Là Bao Lâu ?
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc, Nghỉ Việc, Sa Thải Nhân Viên Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Khuyến Khích Điện Mặt Trời
 • Chỉ Số Huyết Áp Thấp Là Khoảng Bao Nhiêu ?
 • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Và Quyết Định Lịch Sử
 • Chỉ Số Huyết Áp Cao Khoảng Bao Nhiêu Là Nguy Hiểm
 • Quyết Định An Toàn Khu
 • Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất năm 2022. Soạn thảo quyết định cho nhân viên thôi việc, quyết định cho nhân viên nghỉ việc, quyết định sa thải nhân viên.

  Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải hân viên. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

  Cũng như các biểu mẫu văn bản hành chính khác, quyết định cho thôi việc, nghỉ việc cũng phải tuân thủ đầy đủ hình thức soạn thảo của văn bản hành chính. Điều này thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của người quản lý và tuân thủ theo đúng quy tắc biểu mẫu hiện hành. Khi nhân viên nộp đơn xin thôi việc, nghỉ việc hoặc nhân viên đó không đáp ứng được công việc thì công ty sẽ ra quyết định cho thôi việc nghỉ việc đối với nhân viên đó theo đúng quy định.

  – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc: Tải về quyết định cho thôi việc, nghỉ việc

  – Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

  – Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …….;

  Điều 1: Nay cho Ông (Bà)……. giữ chức vụ…………… được nghỉ việc kể từ ngày…………

  (ký, ghi rõ họ tên)

  – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định sa thải: Tải về quyết định sa thải

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Về việc: Sa thải Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

  – Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH….

  Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

  Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A hiện đang công tác và giữ chức vụ: …… tại công ty Cổ phần/TNHH….

  Do vậy, công ty A quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

  CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu)

  Điều 2: Hiệu lực của quyết định

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).

  – Sau khi nhận được quyết định cho thôi việc, nghỉ việc hoặc sa thải theo đúng thủ tục của hợp đồng lao động đã ký kết giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động đã ký trước đó thì người lao động và bên sử dụng lao động sẽ không còn ràng buộc trách nhiệm với nhau nữa, kết thúc toàn bộ việc hợp tác lao động. Khi đó, người lao động có thể tham gia làm việc tại đơn vị khác hoặc có thể tham khảo về quy trình làm bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ nếu bạn vẫn chưa xin được việc làm. Theo đó quyết định nghỉ việc cũng giống như một quyết định kết thúc hợp đồng lao động đối với nhân viên.

  – Quyết định nghỉ việc cần tuân thủ đúng quy tắc soạn thảo của văn bản hành chính có quốc hiệu và tiêu ngữ. Sau đó là nội dung của quyết định cụ thể là quyết định cho nghỉ việc hoặc quyết định cho thôi việc hoặc quyết định sa thải, bên dưới ghi tên công ty đầy đủ. Tiếp theo là các căn cứ để đưa ra quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải bao gồm những căn cứ nào. Ở trường hợp lao động nộp đơn xin nghỉ việc thì bạn có thể ghi căn cứ vào luật lao động, căn cứ vào hợp đồng lao động được ký kết trước đó và căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của người lao động được viết.Trong trường hợp quyết định sa thải thì căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của người lao động.

  – Cùng với đó, bộ phận hành chính – kế toán sẽ soạn giấy thôi trả lương gửi tới nhân viên nghỉ việc, giấy thôi trả lương sẽ nói rõ thời điểm nào thôi trả lương.

  – Tư vấn miễn phí qua tổng đài về mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất;

  – Tư vấn các điều kiện, thủ tục, trình tự khi cho nhân viên thôi việc và sa thải nhân viên;

  – Soạn mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất;

  Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Mẫu Quyết Định Thôi Việc Nghỉ Việc 2022
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Để Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc Và Những Quan Trọng
 • Công Ty Luật Trí Nam
 • #1 Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn
 • Cà Mau: Nguyên Hiệu Trưởng Tự Ra Quyết Định Cho Giáo Viên Thôi Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Quyết Định Thôi Việc Để Bạn Bắt Đầu Điều Mình Muốn?
 • Có Thể Hưởng Bhxh Không Có Quyết Định Thôi Việc Không?
 • Hồ Sơ Hưởng Bhxh 1 Lần Bắt Buộc Có Quyết Định Thôi Việc Không?
 • Về Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Bhxh
 • Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng Bhxh Thế Nào Là Hợp Lệ?
 • Ngày 14/6, TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ đưa vụ án “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại” xét xử vào ngày 20/6 tới.

  Bị đơn trong vụ án là ông Phạm Bá Quyển, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ông Quyển bị bà Hoàng Thị Hoài Thanh giáo viên Trường THCS Tân Hưng Đông khởi kiện vì tự ý ra quyết định cho bà thôi việc trái với quy định của pháp luật.

  Theo nội dung hồ sơ khởi kiện, vào năm học 2022-2018, ông Phạm Bá Quyển Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông phân công bà Hoàng Thị Hoài Thanh, giáo viên môn Sinh học của trường xuống làm nhân viên thư viện. Không đồng ý với công việc phân công không đúng chuyên môn nên bà Thanh bỏ việc hơn 1 tháng để gõ cửa các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

  Đến ngày 27/10/2018, lấy lý do bà Thanh nghỉ việc không lý do hơn 1 tháng (từ ngày 6/9 -18/10/2018) ông Phạm Bá Quyển đã ký Quyết định số 03/QĐ-THCSTHĐ kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với bà Hoàng Thị Hoài Thanh giáo viên của trường.

  Quyết định số 14/QĐ-THCSTHĐ do ông Quyển ký cho bà Thanh thôi việc

  Theo Quyết định số 03/QĐ-THCSTHĐ, bà Thanh bị kỷ luật cho thôi việc là vì không chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng. Không đồng tình với lý do ngang nhiên bị thôi việc một cách vô lý, bà Thanh đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi.

  Đến ngày 31/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo Sở GD- ĐT, Sở Nội vụ, UBND huyện Cái Nước làm rõ vấn đề buộc thôi việc giáo viên Hoàng Thị Hoài Thanh, giáo viên Sinh học Trường THCS Tân Hưng Đông. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nội vụ, Sở GD- ĐT báo cáo kết quả, gửi về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/11/2018.

  Đến ngày 7/11/2018, ông Phạm Bá Quyển ký Quyết định số 05/QĐ-THCSTHĐ về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/QĐ-THCSTHĐ. Lý do thu hồi quyết định là do quy trình thủ tục kỷ luật có một số nội dung chưa đảm bảo theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ Quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

  Giấy triệu tập của TAND huyện Cái Nước

  Tuy nhiên, sau khi ký Quyết định số 05/QĐ-THCSTHĐ về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/QĐ-THCSTHĐ, đến ngày 14/12, ông Phạm Bá Quyển lại tiếp tục tìm mọi lý do để ký Quyết định kỷ luật số 14/QĐ-THCSTHĐ với hình thức cho thôi việc đối với bà Hoàng Thị Hoài Thanh cũng với nội dung là không chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng.

  Bà Hoàng Thị Hoài Thanh cho rằng, Quyết định số 14/QĐ-THCSTHĐ của Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông là không đúng pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Bởi vì một Hiệu trưởng không thuộc thẩm quyền ra quyết định cho công chức, viên chức thôi việc.

  “Nếu trong vụ việc này tôi có vi phạm đến mức độ phải cho thôi việc thì thẩm quyền ra quyết định cho tôi thôi việc là thuộc UBND huyện và Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước chứ không phải là Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông”, bà Thanh cho biết.

  Qua nhiều lần hoà giải bất thành, bà Thanh đã gửi đơn đến TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau khởi kiện, yêu cầu Toà tuyên hủy Quyết định số 14/QĐ-THCSTHĐ ngày 14 tháng 12 năm 2022 về việc “Kỷ luật viên chức” do ông Phạm Bá Quyển Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông ký; Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông phải nhận bà Thanh trở lại làm việc và phân công công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, bà Thanh còn yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông phải thanh toán tiền lương trong thời gian bị cho thôi việc đến khi trở lại làm việc.

  Theo quan điểm Luật sư Phan Đăng Hữu, Công ty Luật An Khang thuộc Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ: giáo viên là viên chức Nhà nước và được điều chỉnh bởi Luật viên chức. Trong trường hợp này, bà Thanh là viên chức trong ngành giáo dục và chịu sự quản lý của Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước nên mọi hình thức xử lý kỷ luật đều phải do Phòng giáo dục thực hiện. Hiệu trưởng không có quyền tự ý ra quyết định kỷ luật cho thôi việc mà chỉ có quyền kiến nghị về Phòng giáo dục để có hướng xử lý đối với viên chức mà mình quản lý trực tiếp. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông tự ý ra quyết định buộc thôi việc bà Thanh là sai về thẩm quyền.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chế Độ Thôi Việc Đối Với Giáo Viên Theo Quy Định Mới
 • Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc File Word Chuẩn 2022
 • Quyết Định Nghỉ Việc Để Kinh Doanh Online, Mẹ 2 Con Thu Về Doanh Thu Khủng Mỗi Tháng
 • Người Sử Dụng Có Phải Ra Quyết Định Thôi Việc Khi Nlđ Chấm Dứt Hợp Đồng Trái Pháp Luật
 • Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang
 • Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Sử Dụng Có Phải Ra Quyết Định Thôi Việc Khi Nlđ Chấm Dứt Hợp Đồng Trái Pháp Luật
 • Quyết Định Nghỉ Việc Để Kinh Doanh Online, Mẹ 2 Con Thu Về Doanh Thu Khủng Mỗi Tháng
 • Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc File Word Chuẩn 2022
 • Chế Độ Thôi Việc Đối Với Giáo Viên Theo Quy Định Mới
 • Cà Mau: Nguyên Hiệu Trưởng Tự Ra Quyết Định Cho Giáo Viên Thôi Việc
 • Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 46, Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Y Tế, Thông Báo Cho Nhân Viên Tự Nghỉ Việc, Quyết Định Xã Bãi Ngang, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Luận Văn Về Thời Giờ Làm Việc Thời Giờ Nghỉ Ngơi, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Đơn Xin Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Đơn Xin Thôi Viêc ủy Viên Bch Hội Ccb Xã, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Đơn Xin Nghỉ Việc Sau Thời Gian Thử Việc, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công An Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức,

  Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 46, Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Y Tế, Thông Báo Cho Nhân Viên Tự Nghỉ Việc, Quyết Định Xã Bãi Ngang, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Luận Văn Về Thời Giờ Làm Việc Thời Giờ Nghỉ Ngơi, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn Dành Cho Người Sử Dụng Lao Động
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn Nhất,.
 • Trường Hợp Buộc Thôi Việc Của Công Chức?
 • Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức
 • Quy Định Về Chế Độ Thôi Việc Cho Công Chức
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Nhân Viên Chuyên Nghiệp Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Có Giấy Quyết Định Thôi Việc Có Hưởng Tctn Được Không?
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương 2022
 • Năm 2022, Hồ Sơ Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Cần Những Giấy Tờ Gì ?
 • Công Ty Không Gửi Quyết Định Thôi Việc Có Phải Bồi Thường Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp Và Tiền Những Ngày Không Được Làm Việc Cho Người Lao Động Không?
 • Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Theo Quy Định Năm 2022 ?
 • 1. Mẫu quyết định thôi việc mới nhất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Bạn có thể tải mẫu quyet dinh thoi viec TẠI ĐÂY

  2. Các nội dung chính cần trình bày trong mẫu quyết định thôi việc công chức

  Quyết định thôi việc nhân viên sẽ giúp bạn giải quyết nguyện vọng nghỉ việc từ đó tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới vì vậy mà bạn cần chú ý một số những nội dung quan trọng như sau:

  • Khai báo thông tin cá nhân: Ghi rõ họ tên, chức vụ và địa chỉ làm việc
  • Thời gian nghỉ việc: Người làm đơn cần ghi rõ thời gian xin nghỉ việc để công ty có kế hoạch nhân sự phù hợp.
  • Lý do xin nghỉ: Đây là phần quan trọng nhất trong mẫu quyết định thôi việc vì vậy mà bạn cần phải ghi rõ ràng, ngắn gọn và thuyết phục nhất có thể.

  3. Lý do xin nghỉ việc thuyết phục nhất

  Lý do thứ nhất: Sử dụng các lý do xin nghỉ việc khách quan

  Trường hợp khi bạn quyết tâm thôi việc và không muốn bị sếp của bạn đưa ra các níu giữ như tăng lương hay sẽ giao cho công việc tốt hơn thì bạn nên sử dụng lý do này ở trong đơn quyết định thôi việc. Những lý do đó có thể là: Chăm lo cho cha mẹ, chuyển nhà, có ý định kết hôn hay sinh con,…

  Ví dụ: Trong thời gian sắp tới, tôi có ý định chuyển đi (bố, mẹ tôi sinh bệnh, có kế hoạch sinh em bé… Vì vậy dù rất muốn nhưng hiện tại tôi chưa thể tiếp tục làm việc tại công ty được nữa. Tôi rất mong anh/chị có thể thông cảm và chấp thuận cho đơn xin thôi việc của tôi

  Lý do thứ 2: Không muốn làm ảnh hưởng đến công việc chung

  Một lý do quyết định thôi việc trở nên thuyết phục hơn khi quyết định nghỉ việc của bạn như đang vì lợi ích của đơn vị chứ không phải vì bạn. Bạn hãy trình bày thẳng thắn với cấp trên của mình rằng bạn đang có những vướng bận chưa thể giải quyết và không còn làm việc năng suất sẽ gây sảnh hưởng đến công việc chung của công ty

  Lý do thứ 3: Quyết định thôi việc vì thay đổi mục tiêu nghề nghiệp

  Đây cũng là một trong những lý do thuyết phục sếp của bạn khó có thể cưỡng chế bạn ở lại công ty. Bạn hãy đề cập đến sự định hướng và nhu cầu muốn thay đổi nghề nghiệp của mình sau khi đã suy nghĩ cẩn thận

  Tuy nhiên bạn nên cân nhắc khi quyết định thôi việc với lý do này, nếu đơn thuần chỉ là bạn đang chạy theo xu hướng với những công việc đang hot, việc nhẹ mà lương cao vì lý do như vậy nếu không được khéo léo cũng sẽ dễ gây nên những suy nghĩ không hay của sếp dành cho bạn

  Việc có một lý do xin thôi việc hợp lý và thuyết phục sẽ tránh làm mất lòng sếp của bạn. Chúng ta nên giữ hình ảnh tốt chứ không nên để lại những ấn tượng xấu với những người nơi làm việc cũ. Nhận được đánh giá tốt từ sếp cũ của bạn cũng sẽ khiến bạn tốt hơn trong mắt sếp và đồng nghiệp nơi bạn chuyển đến làm. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

  Hãy tham gia các khóa học kế toán ở Hà Nội và TPHCM tại Lê Ánh để được bổ sung kiến thức về kế toán và trau dồi các kỹ năng mềm.

  Ngoài các khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: chúng tôi

  Tags: mẫu đơn quyết định thôi việc, mẫu quyết định cho thôi việc nhân viên, mẫu quyết định thôi việc mới nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Kế Toán Thiên Ưng Có Tốt Như Bạn Nghĩ?
 • Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2022
 • Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Khi Không Có Quyết Định Thôi Việc
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Thôi Việc Cho Người Lao Động Là Bao Lâu?
 • Thời Hạn Trả Lương Và Quyết Định Thôi Việc Quy Định Thế Nào?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100