Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Lần Thứ V
 • Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội V Hội Người Cao Tuổi Việt Nam
 • Đại Hội Lần Thứ V Hội Người Cao Tuổi Việt Nam
 • Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Khóa V
 • Hội Người Cao Tuổi Phường Thanh Sơn Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Người Cao Tuổi Các Cấp
 • Thực hiện quy định của điều lệ đảng (khoá x), Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ chính trị, thụng tri số 14-TT/TU của ban thường vụ thành uỷ và kế hoạch số 25-kh/đuk của đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng ………. về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, ngày ….. tháng …. năm 2010, đảng bộ cơ quan ……… tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhiệm kỳ 2010 – 2021 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cơ quan …… nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2021.

  Đại hội đảng bộ ……… nhiệm kỳ 2010-2015 được tiến hành ngày 2 th áng 6 năm 2010 với sự tham gia của ………đại biểu.

  I- Nhất trí với báo cáo chính trị của BCH đảng bộ trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2021, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của đảng uỷ cơ quan …….. nhiệm kỳ 2005-2010. đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

  * Về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 và khẳng định: (Căn cứ vào báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại đại hội để biên tập)

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  II- Về phương hướng, mục tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ giải pháp lớn trong 5 năm tới (2010-2015).

  Đại hội nhất trí các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2021 phải đạt được như sau:

  ……………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  Đại hội nhất trí những nhiệm vụ và các biện pháp lớn đó nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội của BCH đảng bộ. (có thể nêu một số biện pháp cơ bản nhất).

  ……………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  – Đại hội giao cho BCH khoá…….nhiệm kỳ 2010- 2021 căn cứ nghị quyết của đại hội, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội……đã đề ra. tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn đảng bộ, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn, sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, khai thác tiềm năng mọi mặt phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu do đại hội đảng bộ lần thứ……….đề ra.

  – Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan.

  – Giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khó mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết (xây dựng chương trình công tác toàn khoá, chương triìn hành động thực hiện nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng uỷ…)

  – Chế độ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Hình Thức Tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Các Cấp
 • Đổi Mới Mạnh Mẽ Trong Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Bình Thuận: Đại Hội Điểm Mttq Huyện Đức Linh
 • Hướng Tới Đại Hội Mttq Việt Nam Các Cấp, Nhiệm Kỳ 2021
 • Chương Mỹ: Tuyên Truyền, Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Mttq Việt Nam Thành Phố Hà Nội Nhiệm Kỳ 2021
 • Kiến Nghị Đưa Chỉ Tiêu Kinh Tế Tập Thể Vào Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Khóa Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Đưa Nhanh Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Vào Cuộc Sống
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lần Thứ Xxi (Nhiệm Kỳ 2021
 • Quyết Tâm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xxii Vào Cuộc Sống
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lần Thứ Xxi (Nhiệm Kì 2021
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Cà Mau, đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh có 211 HTX và 2 Quỹ tín dụng Nhân dân với 4.019 thành viên, tổng số lao động thường xuyên trong HTX là 4.150 người, tổng số vốn điều lệ đăng ký trên 267 tỷ đồng. Trong đó có 189 HTX đang hoạt động và 24 HTX ngừng hoạt động đang làm thủ tục giải thể.

  Tình hình kinh tế hợp tác, HTX đang tiếp tục có bước phát triển đúng hướng, HTX hỗ trợ khá tích cực cho kinh tế hộ thành viên, đáp ứng một phần nhu cầu hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh trong cộng đồng dân cư, nhất là khu vực nông thôn. Ngoài mục tiêu kinh tế, HTX còn là cầu nối tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cộng đồng, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy những mô hình sản xuất kinh doanh mới, hiệu quả kinh tế cao theo mô hình sản xuất lớn hàng hóa, phát huy thế mạnh kinh tế địa phương.

  Tuy có chuyển biến nhất định và những điểm sáng, nhưng nhìn chung, KTTT của tỉnh vẫn chưa đạt được mục tiêu tổng thể, HTX chưa thoát khỏi hẳn tình trạng yếu kém kéo dài; tốc độ tăng trưởng về số lượng và chất lượng từ khi thi hành Luật HTX 2012, nhất là từ năm 2021 đến nay phát triển tích cực hơn, nhưng tỷ trọng đóng góp của khu vực KTTT vào GRDP của tỉnh còn thấp (khoảng 2,5 %), thu nhập bình quân của thành viên và người lao động cũng ở mức xấp xỉ thu nhập bình quân/đầu người trong tỉnh. Thực tế cho thấy KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh phát triển còn chậm so với mục tiêu đề ra và so với nhiều địa phương trong cả nước, chưa tương xứng với tiền năng, lợi thế của tỉnh.

  Quy mô HTX còn quá nhỏ (bình quân 17 thành viên/HTX); chưa có mô hình sản xuất hàng hóa có quy mô lớn; chất lượng sản phẩm, dịch vụ chưa ổn định; năng lực cán bộ quản trị, điều hành hoạt động của HTX còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác quản lý tài chính, sổ sách hạch toán chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu kinh nghiệm trong liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh đạt thấp, số HTX hoạt động yếu kém và giải thể còn nhiều. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT còn nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ, chậm được cụ thể hóa thành chính sách riêng của tỉnh, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với thực tiễn…

  Chủ tịch Liên minh HTX Đỗ Văn Sơ kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HTX 2012 để tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển kinh tế hợp tác, HTX, đồng thời ban hành các chính sách đồng bộ, thông thoáng đi đôi tăng cường pháp chế, bố trí nguồn lực để thực hiện. Ban chỉ đạo xây đựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh lần thứ XVI cần phải đưa vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KTTT để xây dựng và triển khai Đề án phát triển HTX, tạo sự đột phá trong phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  Kết thúc buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh Trần Ngọc Diệp ghi nhận những kiến nghị và sẽ báo cáo lên cấp trên để đưa ra hướng giải quyết./.

  Hồng Phượng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Lần Xvi
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Lần Thứ Xvi
 • Cà Mau: Bế Mạc Đại Hội Đảng Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau
 • Cà Mau: Tăng Cường Công Tác Dân Vận, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Cà Mau: Tăng Cường Công Tác Dân Vận, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau
 • Cà Mau: Bế Mạc Đại Hội Đảng Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Lần Thứ Xvi
 • Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Lần Xvi
 • Kiến Nghị Đưa Chỉ Tiêu Kinh Tế Tập Thể Vào Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Khóa Mới
 • Năm qua, các cấp uỷ, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Tăng cường công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS); phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của Nhân dân về quyền làm chủ của mình.

  Qua 5 năm phát động mô hình “Dân vận khéo”, toàn tỉnh xây dựng được 5.387 mô hình. Trong đó, có 4 mô hình được Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen, 60 mô hình được UBND tỉnh bằng khen. Đặc biệt, 100% doanh nghiệp Nhà nước đã xây dựng được QCDCCS trong doanh nghiệp.

  Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng cho rằng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần làm tốt công tác đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Dân vận khéo”; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

  Nguồn: chúng tôi ngày 18/12/2015

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thống Nhất Chọn Chủ Đề Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Khóa Xvi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xv Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Nhiệm Kỳ 2021
 • Quảng Châu (Hưng Yên) Hoàn Thành Các Mục Tiêu Trong Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Toàn Quân Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Ðại Hội Lần Thứ 9 Ðảng Bộ Quân Đội, Nhiệm Kỳ 2010
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xv Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Nhiệm Kỳ 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Thống Nhất Chọn Chủ Đề Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Khóa Xvi
 • Cà Mau: Tăng Cường Công Tác Dân Vận, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau
 • Cà Mau: Bế Mạc Đại Hội Đảng Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Lần Thứ Xvi
 • QUYẾT NGHỊ

  I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2010-2015) và mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm (2015-2020) nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XIV trình Ðại hội.

  1- Về đánh giá tình hình 5 năm (2010-2015)

  Ðại hội khẳng định:

  Năm năm qua, Ðảng bộ và quân, dân tỉnh nhà đã nỗ lực quyết tâm cao lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIV Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Thực hiện các khâu đột phá chiến lược đạt được một số kết quả tích cực, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó có một số công trình trọng điểm, then chốt tạo động lực phát triển. Văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân tiếp tục cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại có hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có tiến bộ. Xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét, nội bộ đoàn kết, nhất là trong cấp uỷ đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Ðảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

  Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết; kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; lĩnh vực văn hoá – xã hội một số mặt phát triển chưa đạt yêu cầu. Trật tự an toàn xã hội có lúc diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên từng lúc, từng nơi còn hạn chế, yếu kém. Một số phong trào hành động cách mạng chưa duy trì thường xuyên.

  Những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua có nguyên nhân khách quan do cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của đất nước và của tỉnh; mặt khác do sự điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu, cơ chế, chính sách kinh tế vĩ mô; xuất phát điểm nền kinh tế tỉnh thấp… Nhưng chủ yếu do các nguyên nhân chủ quan sau: Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện một số chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước có mặt còn chậm. Xác định một số chỉ tiêu thiếu tính khả thi, chưa đủ nguồn lực để thực hiện; một số chương trình, dự án quan trọng triển khai chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ phát triển kinh tế – xã hội.

  Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có mặt chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự gương mẫu, thiếu quyết tâm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương có lĩnh vực, có mặt chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa có chuyển biến tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp làm hạn chế đầu tư và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

  2- Từ thực tiễn lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua rút ra một số kinh nghiệm như sau:

  Thứ nhất, phải nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Ðảng vào tình hình thực tế của địa phương, chủ động nắm thời cơ, đề ra giải pháp đúng, bước đi phù hợp, cách làm sáng tạo, có quyết tâm cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

  Thứ hai, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá sát tình hình, lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; đề ra chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích Nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân để thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể và quyết liệt và có tính đột phá; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

  Thứ ba, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị – xã hội, quốc phòng – an ninh; quản lý chặt địa bàn, kịp thời nắm tình hình và dự báo, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế – xã hội phát triển; đề cao tính kỷ luật, nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

  Thứ tư, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Ðảng, nhất là trong cấp uỷ và cán bộ chủ chốt. Ðánh giá, bố trí đúng cán bộ, nhất là những đồng chí đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ có quyết tâm cao, năng động sáng tạo, có đủ phẩm chất, năng lực. Ðề cao tính tự giác rèn luyện, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động tối đa, hợp lý nguồn lực xã hội.

  3- Về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 5 năm (2015-2020)

  Ðại hội nhất trí:

  3.1- Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là:

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới; khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học – công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; phấn đấu đến năm 2021 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ÐBSCL.

  3.2- Quan điểm chỉ đạo:

  – Nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt, văn hoá – nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thực hiện toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

  – Vận dụng hợp lý, linh hoạt các cơ chế, chính sách, các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, gắn kết hài hoà giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống của Nhân dân.

  – Hội nhập sâu, hiệu quả kinh tế quốc tế; liên kết các vùng, các trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ của đất nước. Huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân đi đôi với bồi dưỡng sức dân, coi trọng và phát huy vai trò của các doanh nghiệp, giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đổi mới.

  – Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

  3.3- Các chỉ tiêu chủ yếu:

  3.3.1- Các chỉ tiêu về kinh tế:

  – Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá cố định năm 2010), bình quân tăng 7-7,5%/năm (trong đó: khu vực ngư, nông, lâm nghiệp tăng 4%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%; khu vực dịch vụ tăng 10%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,3%).

  – Cơ cấu kinh tế (đến năm 2021):

  + Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 23%.

  + Công nghiệp, xây dựng chiếm 31% .

  + Dịch vụ chiếm 42,5%.

  + Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,5%.

  – GRDP bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 3.000 USD.

  – Tổng vốn đầu tư xã hội đến năm 2021 chiếm khoảng 30% GRDP (96.000 tỷ đồng).

  – Thu ngân sách Nhà nước 5 năm 32.700 tỷ đồng (bình quân tăng 17%/năm).

  – Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 7,5 tỷ USD.

  – Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2021 đạt 37%.

  3.3.2- Các chỉ tiêu về xã hội:

  – Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2021 còn 60%.

  – Ðến năm 2021 tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề) đạt 50%.

  – Giải quyết việc làm 5 năm 190.000 người.

  – Trường đạt chuẩn quốc gia 5 năm đạt thêm 164 trường, tương đương 30%.

  – Ðến năm 2021 đạt 12 bác sĩ/vạn dân.

  – Ðến năm 2021 số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 26 giường.

  – Ðến năm 2021 tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%.

  – Ðến năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

  – Ðến năm 2021 có 50% xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới.

  3.3.3- Các chỉ tiêu về môi trường và phát triển bền vững:

  – Ðến năm 2021 tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

  – Ðến năm 2021 tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%.

  – Ðến năm 2021 tỷ lệ che phủ của rừng và cây phân tán đạt 26%.

  3.3.4- Chỉ tiêu về xây dựng Ðảng: 5 năm phấn đấu kết nạp 10.000 đảng viên.

  3.4- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

  Trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp đã nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XIV trình Ðại hội đại biểu lần thứ XV Ðảng bộ tỉnh, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

  – Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển.

  – Triển khai thực hiện tốt Ðề án Tái cơ cấu kinh tế, Ðề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; khai thác tốt, phân bổ hợp lý các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp chế biến; có chính sách đột phá phát triển vùng kinh tế nội địa, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế khu vực hệ sinh thái mặn, hệ sinh thái ngọt; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển vùng kinh tế ven biển và kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền đất nước. Thu hút đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, du lịch; chú trọng xây dựng và chỉnh trang đô thị TP Cà Mau, các đô thị ven biển như: Sông Ðốc, Cái Ðôi Vàm, Khánh Hội…

  – Tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

  – Tập trung giải quyết có hiệu quả những bức xúc của xã hội, tăng cường quản lý phát triển xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, gắn với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

  II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XIV. Từ kinh nghiệm, phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế của khoá trước, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

  III- Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XV tiếp thu ý kiến của đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  V- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XV gồm 52 đồng chí và kết quả bầu Ðoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XV tập hợp đầy đủ hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng để xem xét, quyết định chuẩn y theo quy định.

  VI- Giao Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XV căn cứ Nghị quyết Ðại hội tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các đoàn thể Nhân dân và các tầng lớp Nhân dân gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Xây dựng chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề và nghị quyết hằng năm chỉ đạo tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Ðại hội vào cuộc sống. Chỉ đạo các cấp uỷ Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Ðịnh kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kết quả thực hiện.

  Ðại hội đại biểu lần thứ XV Ðảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Ðảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng, đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, với quyết tâm chính trị cao nhất, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội lần thứ XV Ðảng bộ tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng./.

  Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ XV

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quảng Châu (Hưng Yên) Hoàn Thành Các Mục Tiêu Trong Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Toàn Quân Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Ðại Hội Lần Thứ 9 Ðảng Bộ Quân Đội, Nhiệm Kỳ 2010
 • Huyện Ủy Hoa Lư Đảng Ủy Khối Cơ Quan Tỉnh Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 9
 • Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Sáu
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xviii

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xvii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Khánh Hòa: Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii
 • Triển Khai Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa Lần Thứ Xviii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Nhiệm Kỳ 2021
 • – Chúc mừng ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2021 – 2025. Xin đồng chí đánh giá về quá trình tổ chức và kết quả đại hội?

  – Có thể nói, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 14-10 vừa qua đã thành công tốt đẹp.

  Về quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Dự thảo các văn kiện trình đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; những ý kiến góp ý sâu sắc, trí tuệ từ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của các vị lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học.

  Phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tập trung chỉ đạo, xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đã được Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phê duyệt.

  Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 50 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để gánh vác những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí cùng với 3 đại biểu đương nhiên, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã tín nhiệm bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 vị, bầu Bí thư Tỉnh ủy, bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2021 – 2025. Việc bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tiến hành đúng phương án trình đại hội; kết quả đúng như phương án Trung ương đã phê duyệt.

  Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng; là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến lên, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

  – Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2021 – 2025, đồng chí gửi gắm thông điệp gì đến Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa?

  – Giai đoạn 2021 – 2025, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều thuận lợi để Khánh Hòa phát triển toàn diện, nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh chung đó, với tinh thần kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, Khánh Hòa cần phải có tư duy chiến lược và những cải cách mạnh mẽ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra động lực phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.

  Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; kế thừa phát huy những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các khóa trước, nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

  Tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực đối với từng địa phương, đơn vị, đưa Nghị quyết Đại hội thành hành động của quần chúng, xây dựng các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

  Để mau chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh cần nỗ lực tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.

  – Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

  Theo Báo Khánh Hòa

  https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-8189291/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi
 • Kon Tum Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Về Công Tác Phát Triển Đảng
 • Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum Lần Thứ Xv
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xvi Đảng Bộ Tỉnh Kon Tum
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Triển Khai, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Tỉnh Bến Tre Triển Khai Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii (Bài 3): Đổi Mới Từ Khâu Đào Tạo
 • Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Số 76 Về To Chu Hội Thảo Quốc Tếc Dang Trong Cand, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Dự Thảo (Lần 1) Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Dương Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Dự Thảo (Lần 1) Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13
 • Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Triển Khai, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Tỉnh Bến Tre Triển Khai Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Số 76 Về To Chu Hội Thảo Quốc Tếc Dang Trong Cand, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Dương Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Đảng Bộ Trường Đại Học Hải Dương Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp Hải Dương Lần Thứ Xxiii Thành Công Tốt Đẹp
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ
 • Công Bố Dự Thảo (Lần 1) Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13
 • Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Số 76 Về To Chu Hội Thảo Quốc Tếc Dang Trong Cand, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Những Nội Dung Cơ Bản Và Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Tại Đại Hội Xiii Của Đảng;. (2). Nghị Qu, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hải Dương Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Đảng Bộ Trường Đại Học Hải Dương Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp Hải Dương Lần Thứ Xxiii Thành Công Tốt Đẹp
 • Hải Dương Tích Cực Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tp.hải Dương Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Bình Chánh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Hà Nội Lần Thứ Xvi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2021
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Nghị Quyết Đại Hội Liên Đội
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010- 2021 với tinh thần “Chung sức chung lòng, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển”, cùng với phương châm hành động “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” được tiến hành từ chiều ngày 06/5 đến hết ngày 07/5/2010 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt , Thành phố Hà Nội.

  Tham dự Đại hội có 150 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 130 đại biểu được bầu từ các Đại hội Đảng bộ và Chi bộ, đại diện cho 17 chi- đảng bộ cơ sở và trực thuộc, thay mặt cho 315 đảng viên hiện đang sinh hoạt trong Đảng bộ Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam.

  I – Kết quả đánh giá:

  Giai đoạn 2007-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả thể hiện trên các mặt sau:

  a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: – Kết quả sản xuất kinh doanh: + Tổng sản lượng điện ước tính đến hết năm 2010: đạt 22.960 triệu kWh; + Tổng doanh thu ước tính đến hết năm 2010: đạt 23.678 tỷ đồng; + Nộp ngân sách nhà nước ước tính đến hết năm 2010: đạt 674 tỷ đồng;

  + Thu nhập bình quân: Trung bình các năm là 12 triệu đồng/người/tháng;

  + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của dịch vụ tư vấn điện là 54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 03 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ tư vấnquản lý dự án điện đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 13 tỷ đồng; doanh thu của dịch vụ kỹ thuật điện là 1.936 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25,4 tỷ đồng;

  – Công tác đầu tư xây dựng: Bên cạnh các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 đã đi vào vận hành an toàn và hiệu quả, các dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 2.258 MW, tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng.

  – Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượngvới nhiều loại hình đào tạo đa dạng, từ đào tạo cơ bản đến đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực khác nhau. Công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực vận hành các Nhà máy điện đang được đặc biệt quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện.

  – Công tác cải cách hành chính, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

  Công tác xây dựng Đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực; Công tác tổ chức các cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên từng bước đổi mới và phát huy hiệu lực; Công tác quản lý, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường:Đảng ủy Tổng công ty thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng; Nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong toàn Đảng bộ; xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành, của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, quy chế quản lý, tổ chức và quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của Đảng ủy Tập đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ được tiến hành thường xuyên, đã từng bước đưa hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty đi vào nề nếp.

  c. Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng và công tác an ninh quốc phòng:

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Tổng công ty đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

  Công tác an sinh – xã hội luôn được các cấp lãnh đạo Tổng công ty quan tâm thực hiện thường xuyên và được toàn thể cán bộ công nhân viên hưởng ứng tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng được nâng cao.

  Công tác an ninh – quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể của Tổng công ty chú trọng và quan tâm.

  Các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 trước năm 2010 hoạt động chưa hết công suất so với khả năng phát điện thực tế đã ảnh hưởng tới chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty;

  Quá trình triển khai một số dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; việc chỉ đạo, điều hành chưa thật sự quyết liệt nên tiến độ một số dự án bị chậm so với kế hoạch ban đầu;

  Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế; sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu đơn vị chưa được thể hiện rõ; việc tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được tiến hành thường xuyên;

  – Việc đầu tư vào con người và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác vận hành an toàn, cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất điện các Nhà máy điện chưa thỏa đáng;

  -Việc lãnh đạo công tác tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ở một số đơn vị còn hạn chế. Một số đồng chí cán bộ làm công tác Đảng chưa giành nhiều thời gian đầu tư thỏa đáng cho công tác Đoàn thể.

  Đầu tư phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, luôn giữ vững vị trí thứ hai trong nước về phát triển điện; phấn đấu chiếm khoảng 20 – 25% thị trường điện năng toàn quốc vào năm 2021 và khoảng 25 – 30% vào năm 2021 – 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

  2. Mục tiêu cụ thể từng lĩnh vực: a. Về sản xuất điện:

  – Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 118 tỷ kWh, tương đương 15,0% nhu cầu toàn hệ thống;

  – Tổng công suất đến năm 2021 đạt 9.200 MW, chiếm khoảng 22% công suất các nhà máy điện cả nước;

  – Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt 29%/năm.

  b. Dịch vụ kỹ thuật điện:

  – Phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) trở thành đơn vị mạnh, hàng đầu ở Việt Nam về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện; đến năm 2021 đảm nhận được 60 – 80% dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện của toàn Tổng công ty.

  – Tổng doanh thu dự kiến đến cuối năm 2021 đạt trên 5.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 9%/năm.

  d. Sản xuất kinh doanh thiết bị điện:

  – Tìm kiếm đối tác nước ngoài đủ mạnh để thành lập Công ty chuyên sản xuất thiết bị phong điện, thiết bị cơ khí thủy công và các thiết bị phi tiêu chuẩn của các nhà máy nhiệt điện khí, điện than.

  – Sản lượng bình quân năm là 100 thiết bị (tuabin gió)/năm với tổng công suất là 210 MW/năm.

  – Lợi nhuận sau thuế:4.793 tỷ đồng;

  – Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015:118 tỷ kWh, tương đương15,0% nhu cầu toàn hệ thống;

  – Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 95%;

  – Đảng bộ Tổng công ty hàng năm đạt tiêu chuẩn Đảng bộ TSVM;

  – Các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

  – Giải pháp chung gồm: Giải pháp về tổ chức quản lý; giải pháp về đầu tư và vốn; giải pháp về khoa học, công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực; giải pháp về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; giải pháp về an ninh quốc phòng.

  – Giải pháp về đột phá gồm:

  + Đột phá về con người: Coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Đào tạo phát triển nhanh đủ số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học và công nhân kỹ thuật ở đơn vị có năng lực, trình độ để điều hành các hoạt động phát triển điện năng với hiệu quả kinh tế cao.

  + Đột phá về khoa học công nghệ: Mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất điện, đặc biệt là công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và hệ thống quản lý tài liệu kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản xuất điện và giảm thiểu tác động môi trường.

  + Đột phá về quản lý: Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý tổ chức theo mô hình Công ty mẹ – công ty con theo hướng tăng cường phân cấp tối đa các đơn vị, tạo chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao; cải cách và đổi mới triệt để phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao năng lực điều hành bộ máy quản lý các cấp với phương châm “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”.

  + Đột phá về đầu tư và vốn: Triển khai xây dựng chiến lược tăng tốc phát triển ngành điện của Tổng công ty theo hướng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có; đi tắt, đón đầu việc ứng dụng khoa học- công nghệ để đầu tư các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời thực hiện công tác cổ phần hóa các nhà máy điện khi đưa vào vận hành, trong năm 2010 hoàn thành công tác cổ phần hóa Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

  – Trong nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện đổi mới, sáng tạo để triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, với một số nội dung chính như sau:

  + Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, để tổ chức Đảng thực sự là nhu cầu, hạt nhân, là động lực phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD và các mục tiêu chính trị.

  + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Di chúc của Bác theo hướng thiết thực; coi đây vừa là mục tiêu, vừa là hành động, vừa là giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của các đơn vị trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên và công nhân viên.

  + Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưởng cán bộ; trọng dụng lao động chất lượng cao, có đức, có tài. Thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. Tăng cường cán bộ nữ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý trên cơ sở kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển.

  + Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong mọi hoạt động của Đảng ủy các cấp; xây dựng quy chế phối hợp giữa các thành viên trong hệ thống chính trị Tổng công ty cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp. Phát huy tính chủ động, chất lượng tham mưu của các ban Đảng và vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên.

  Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên , Hội Cựu chiến binh theo hướng gọn nhẹ, đa dạng, thiết thực; gắn hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội này vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vào các hoạt động an sinh – xã hội, văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện Cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Tổng công ty.

  Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa mới tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các bài tham luận của các đại biểu tại Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm: 21 đồng chí ( có danh sách kèm the o) có đủ ủy tín, năng lực để điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

  – Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt gồm: 09 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết ( có danh sách kèm theo).

  Đại hội đã thống nhất thông qua ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI như nội dung do BCH Đảng bộ Tổng công ty tổng hợp và báo cáo trước Đại hội.

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I là Đại hội “Đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, Xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trở thành nhà sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu Việt Nam”. Với tinh thần đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty phát huy những kết quả đã đạt được, đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ và vận hội để xây dựng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng vững mạnh .

  ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2010-2015

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Nghị Quyết Nhiệm Vụ Chi Bộ Năm 2021
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Hỗ Trợ Trực Tiếp Người Dân Khó Khăn Do Dịch Covid
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Nhiệm Kỳ 2021
 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Gia Vang Doji Tai Da Nang
 • Giá Vàng Trong Nước Sáng Nay 9999
 • Bang Gia Vang Ca Mau Hom Nay
 • Bảng Giá Vàng Bao Nhiêu 1 Chỉ
 • Logo có khả năng tạo ra sự khác biệt giữa các thương hiệu, nói chính xác hơn việc đăng ký logo tạo ra được dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một đơn vị tổ chức, cá nhân.

  Việc làm này nhằm công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng. Vậy, những cách đăng ký bảo hộ thương hiệu logo hiện nay như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này.

  Tra cứu logo trước khi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo ra sao?

  Hiện nay có hai cách để tra cứu logo trước khi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo . Đó là tra cứu sơ bộ và tra cứu chi tiết.

  Để tra cứu sở bộ, chủ thể vào trang web của Cục sở hữu trí tuệ. Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ logo đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

  Link đường web: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

  Để tra cứu chi tiết. Gửi mẫu logo cho các công ty luật hoặc các đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ để họ tra cứu. Thông thường các đơn vị này thường thiết lập một “kênh tra cứu riêng” với cục sở hữu trí tuệ.

  Cần chuẩn bị hồ sơ trước khi đi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo ?

  Các cá nhân, tổ chức khi đi đăng ký logo cần chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và chính xác. Bởi trong quá trình giải quyết đơn đăng ký logo, sẽ có giai đoạn Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn đăng ký. Là một trong những yếu tố để xem xét đơn có hợp lệ hay không.

  Khi đơn đăng ký không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

  Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

  Văn bằng bảo hộ thương hiệu logo có hiệu lực bao lâu?

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực. Mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ do Chính phủ quy định.

  Qua bài viết mẹo để đăng ký bảo hộ thương hiệu logo thành công và nhanh chóng. Mong sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tự tin là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Tin tức online tv