Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Tuấn

--- Bài mới hơn ---

 • Kiến Nghị Của 221 Luật Sư Về Bỏ Thủ Tục Cấp Giấy Bào Chữa
 • Văn Phòng Luật Sư Lê Khanh
 • Công An Đề Nghị Đoàn Luật Sư Tp.đà Nẵng Đưa Ra Hình Thức Xử Lý Ông Nguyễn Hữu Linh
 • Luật Sư Trần Tuấn Anh: ‘không Nên So Sánh Mức Án Giữa Khá ‘bảnh’ Và Phan Sào Nam’
 • Văn Phòng Luật Sư Lê Văn Tuấn & Cộng Sự
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhà Nghiên Cứu Trịnh Hồng Minh: Võ Công Nam Huỳnh Đạo Bắt Nguồn Từ Trung Quốc
 • ‘ác Phụ’ Nhét Chai Rượu Vào Miệng Bé 2 Tuổi Chịu Những Hình Phạt Nào?
 • Văn Phòng Luật Sư Lê Doãn Tuấn Và Cộng Sự
 • Lại Hoãn Phiên Tòa Phúc Thẩm Xử Vợ Chồng Luật Sư Trần Vũ Hải
 • Văn Phòng Luật Sư Trần Minh Tuấn
 • Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Quốc Tuấn

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Cảm Hóa Nữ Bị Can
 • Tháng Hành Động Về An Toàn Vệ Sinh Lao Động Năm 2022: Hành Động Cụ Thể
 • Để Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đi Vào Cuộc Sống
 • Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2022
 • Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2022, Luật Số 84/2015/qh13 2022
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vụ Nổ Súng Bắn Chết 4 Người Ở Củ Chi: Nghi Phạm Đối Diện Với Án Tử?
 • Luật Sư Tập Sự Đạp Xe Gần 2.000 Km Cầu Hôn Vợ
 • Vụ Nổ Súng Bắt Chết 4 Người Ở Củ Chi: Nghi Phạm Đối Diện Với Án Tử?
 • Lá Thư Bạn Thân Luật Sư Gửi Tuấn “khỉ” Khi Nghe Tin Tuấn Là Nghi Can Cầm Sú.ng Giế;t 4 Người Ở Củ Chi
 • Chuyện Houston Sao Giống Bát Nháo Bolsa? Thêm Video
 • Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Đại Diện Khởi Kiện Trưởng Công An Thành Phố Uông Bí

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Tuấn Tham Gia Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn
 • Luật Sư Từ Huy Hoàng San Sẻ Yêu Thương Với Quê Hương
 • Luật Sư Hình Sự Tại Mỹ
 • Luật Sư Từ Huy Hoàng Làm Khách Mời Đặc Biệt Của Ms Vietnam Beauty International Pageant
 • Hoa Hậu Thảo Lâm, Luật Sư Từ Huy Hoàng Ngồi ‘ghế Nóng’ Cuộc Thi Nhan Sắc
 • Nhận được lời mời và sự ủy quyền từ bà Đinh Thị Việt Lan (là mẹ đẻ của cháu Đỗ Văn Trung) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Đỗ Văn Trung trong vụ án khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn và Luật sư Lê Đình Việt thuộc Công ty Luật TNHH TGS(Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã đồng hành cùng gia đình và cháu Đỗ Văn Trung trong vụ án này để làm sáng tỏ những sự thật khách quan của vụ án.

  Nội dung vụ án:

  – Người khởi kiện:

  Đinh Thị Việt Lan Sinh năm 1971

  – Người bị kiện: Trưởng Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  Tòa án có thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

  Đối tượng khởi kiện: Quyết định số 67/QĐ-XPHC ngày 16/06/2017 của Trưởng Công an thành phố Uông Bí xử phạt vi phạm hành chính đối với cháu Đỗ Văn Trung về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

  Ngày 16/06/2017, Trưởng Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 67/QĐ-XPHC để xử phạt cháu Đỗ Văn Trung với hình thức cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 19/01/2017 tại phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

  Ngày 01/09/2017, bà Đinh Thị Việt Lan đã nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định số 67/QĐ-XPHC của Công an Thành phố Uông Bí đến Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí và yêu cầu giải quyết.

  Ngày 30/01/2018, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm tuy nhiên không có sự có mặt của Dương Minh Quân tại Phòng xử án của Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

  Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ cũng như theo dõi diễn biến tại phiên Tòa, hai luật sư đã tìm ra những lập luận sắc bén để bảo vệ cho bên khởi kiện, gây sức ép và khiến cho bên bị kiện phải lúng túng bởi những chứng cứ thuyết phục và hoàn toàn có cơ sở để đề nghị hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 67/QĐ-XPHC.

  Căn cứ để ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPHC của Trưởng Công an Tp.Uông Bí là Biên bản số 67/BB-XPHC. Nhưng đây là biên bản vi phạm hành chính không hợp pháp, bởi những căn cứ sau đây:

  Khoản 2 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định biên bản hành chính phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm tuy nhiên Biên bản số 67/BB-XPHC không ghi rõ các thông tin cần thiết về thời gian, địa điểm.

  Biên bản vi phạm hành chính số 67/BB-XPHC không có chữ ký của người vi phạm là cháu Đỗ Văn Trung hay người giám hộ của cháu Trung nhưng nội dung biên bản không trình bày lý do không ký biên bản của người vi phạm theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

  Do cháu Đỗ Văn Trung và người giám hộ của cháu Trung không ký vào Biên bản vi phạm hành chính số 67/BB-VPHC nên biên bản này phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến. Do biên bản vi phạm hành chính chỉ có chữ ký của người lập biên bản là ông Nguyễn Thanh Tuấn và người chứng kiến là ông Nguyễn Thành Luân nên trái với quy định tại Khoản 2, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

  Như vậy, Biên bản vi phạm hành chính số 67/BB-XPHC được tạo lập trái với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nên không có giá trị pháp lý. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 67/QĐ-XPHC được ban hành dựa trên cơ sở Biên bản vi phạm hành chính số 67/BB-XPHC nên cũng không có giá trị pháp lý.

  Thứ hai, cháu Đỗ Văn Trung không có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 19/01/2017.

  Chất thu giữ được không phải ma túy, nhưng Trưởng Công an thành phố Uông Bí vẫn lập biên bản để làm căn cứ xử phạt hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là trái quy định của pháp luật: Hồ sơ vụ án thể hiện qua 02 lần giám định tại phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện khoa học hình sự, thuộc Tổng cục Cảnh sát đều có giám định số chất tinh thể mà Công an thành phố Uông Bí thu giữ được tại gần vị trí Trung đứng khi kiểm tra hành chính không phải ma túy.

  Về địa điểm sử dụng ma túy theo lời khai của Quân: Lời khai ngày 25/4/2017 (bút lục 204, 205), lời khai ngày 04/5/2017 (bút lục 206, 207), lời khai ngày 06/5/2017 (bút lục 208, 209) Quân khai sử dụng ma túy đá tại nhà Hoàng Văn Thuần ở khu Bãi Dài (tổ 5 khu 9) phường Thanh Sơn. Căn cứ lời khai này, Cơ quan điều tra đã lập sơ đồ hiện trường nơi xảy ra việc sử dụng ma túy đá là nhà anh Hoàng Văn Thuần, có địa chỉ tại tổ 5, khu 9, phường Thanh Sơn.

  Trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, cháu Trung chưa bao giờ khai sử dụng ma túy vào ngày 19/01/2017, không quen biết Thuần và không biết nhà Thuần ở đâu.

  Thứ tư, những thông tin do bà Lê Thị Hoạt (mẹ kế của Hoàng Văn Thuần) và ông Nguyễn Văn Thành (Trưởng khu) cung cấp chứng minh lời khai của Hoàng Văn Thuần hoàn toàn bịa đặt.

  – Biên bản xác minh được lập vào hồi 15h30 phút ngày 07/12/2017 tại nhà bà Lê Thị Hoạt (mẹ kế của Hoàng Văn Thân), địa chỉ : Tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong biên bản này, bà Lê Thị Hoạt đã xác nhận Hoàng Văn Thuân không có ở nhà và cũng không sinh sống tại tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí. Bà cho biết, 7 năm gần đây Thuần đã ra ở riêng tại khu Bãi Dài, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Kể từ khi ông Hoàng Văn Thân (bố đẻ của Hoàng Văn Thuẩn) qua đời, ngôi nhà chung của vợ chồng bà tại Tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí do bà Hoạt quản lý và sử dụng. Ngày 19/01/2017, bà cũng không giao chìa khóa cho Thuần và cũng không thấy dấu hiệu Thuần quay về nhà bà bởi sau khi đi làm về khóa cửa và cổng vẫn được khóa, đồ đạc nguyên vẹn, không có sự xê dịch. Hơn nữa, nhà bà Hoạt xung quanh đều xây tường bao kín cao khoảng 2m, trên cắm mảnh chai, đường vào duy nhất là cổng làm bằng sắt.

  – Biên bản xác minh của ông Nguyễn Văn Thành là Trưởng khu của ông Hoàng Văn Thân (bố đẻ của Hoàng Văn Thuần) và bà Lê Thị Hoạt được lập vào hồi 14h30 phút, ngày 07/12/2017, tại nhà ông Nguyễn Văn Thành (địa chỉ Tổ 13B, khu 4, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Trong biên bản này, ông có xác nhận, Hoàng Văn Thuần không có nhà ở hoặc nơi ở nào khác tại Tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. Ông còn cho biết, kể từ thời điểm sau đám ma ông Hoàng Văn Thân, ông không thấy Thuần đến nơi ở của bà Hoạt.

  Như vậy, việc cháu Trung cùng với Quân và Thuần sử dụng ma túy tại nhà Thuần vào ngày 19/01/2017 là hoàn toàn không có thật.

  Thứ năm, dữ liệu chi tiết cuộc gọi từ các thuê bao di động là căn cứ chứng minh lời khai của Hoàng Văn Thuần và Dương Minh Quân là hoàn toàn bịa đặt.

  a) Chi tiết lịch sử liên lạc của thuê bao số 097…1183 vào ngày 19/01/2017 do Hoàng Văn Thuần sử dụng cho thấy:

  – Thuần chưa bao giờ thực hiện cuộc gọi hoặc tiếp nhận cuộc gọi tại Tổ 13B, khu 4 phường Quang Trung, nên lời khai của Thuần khi đang ở nhà bà Hoạt thì Quân gọi điện đến là không đúng. Thuê bao số 097…1183 trong ngày 19/01/2017 tiếp nhận 02 cuộc gọi đến từ thuê bao số 097…7766 do Dương Minh Quân sử dụng, thời điểm tiếp nhận cuộc gọi là 14 giờ 28 phút 28 giây và 14h26 phút 17 giây, địa điểm tiếp nhận cuộc gọi đều là tổ 13A, khu 4, phường Quang Trung, TP Uông Bí. Trong khi nhà bà Hoạt có địa chỉ tại Tổ 13B khu 4 phường Quang Trung, TP Uông Bí.

  – Trong ngày 19/01/2017, Hoàng Văn Thuần thường xuyên có mặt tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, đặc biệt tại tổ 13A ngay từ sáng (0h02’15 giây), buổi sáng, trưa chiều tối và đêm (ít nhất đến 21h46’35’) ngày 19 tháng 01 năm 2022. Như vậy Thuần không phải đến nhà Bà Hoạt để lấy đồ như đã khai.

  b) Chi tiết lịch sử liên lạc của thuê bao số 097…7766 vào ngày 19/01/2017 do Dương Minh Quân sử dụng cho thấy.

  Quân chỉ thực hiện cuộc gọi đi hoặc tiếp nhận cuộc gọi đến từ hai địa điểm là trung tâm thương mại Uông Bí và khu 9 phường Thanh Sơn, TP Uông Bí. Không có căn cứ nào cho thấy Quân hiện diện tại nhà Bà Hoạt.

  Mặt khác Quân khai đến nhà Thuần ở tổ 5, phường Thanh Sơn để sử dụng ma túy cùng Thuần, Quân. Như vậy chắc chắn Quân không có mặt tại nhà bà Hoạt vào chiều ngày 19/01/2017.

  Chi tiết lịch sử cuộc gọi của thuê bao số 097…121 và 098…404 vào ngày 19/01/2017 của Đỗ Văn Trung sử dụng cho thấy:

  Các thuê bao này không thực hiện cuộc gọi đi, hoặc tiếp nhận cuộc gọi đến tại tổ 13B. Như vậy, lời khai của Hoàng Văn Thuần về nội dung: Thuần, Quân, Trung sử dụng ma túy tại nhà bà Lê Thị Hoạt thì Trung có điện thoại gọi đén, Trung ra sân nghe sau đó vào mượn xe Quân để đi là không đúng sự thật. Đồng thời đây là chứng cứ chứng minh cho Đỗ Văn Trung không có mặt tại nhà bà Lê Thị Hoạt vào ngày 19/01/2017.

  Thứ sáu, nội dung của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 67/QĐ-XPHC không thể hiện đúng các thông tin nhân thân của cháu Đỗ Văn Trung.

  Cháu Trung đang là “học sinh”, không phải là “người lao động tự do”. Trên Quyết định cũng không có số chứng minh nhân dân của cháu Trung, không có nội dung cháu Trung là người chưa thành niên và gửi thông báo đến cho bố mẹ Trung để giám hộ.

  Từ những phân tích, lập luận nêu trên hoàn toàn có căn cứ pháp lý để khẳng định cháu Đỗ Văn Trung không có hành vi sử dụng ma túy vào ngày 19/01/2017. Việc Cơ quan Công an thành phố Uông Bí cho rằng cháu Trung có hành vi sử dụng ma túy để lập biên bản chỉ là sự suy luận thiếu logic và trái với sự thật của vụ án.

  Hai vị luật sư đã đề nghị: Hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính số 67/QĐ-XPHC của Trưởng Công an thành phố Uông Bí với những bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, vụ án này vẫn chưa đến hồi kết khi Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí quyết định Nghị án kéo dài. Chúng tôi hi vọng rằng, trong vụ án này, Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn để quyền và lợi ích của cháu Đỗ Văn Trung được đảm bảo bởi những sự thật của vụ án này vốn đã được sáng tỏ trước khi Tòa đưa ra quyết định để tránh làm hàm oan người vô tội.

  Biên bản vi phạm hành chính số 67 :

  Biên bản xác minh bà Hoạt

  Biên bản xác minh ông Thành

  Dữ Liệu Cuộc Gọi _ Thuần.Quân.Trung

  Quyết định xử phạt vi phạm HC số 67 :

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Trịnh Hội Viết Về Bà Đặng Tuyết Mai
 • Luật Sư Trịnh Hội: Tôi Đến Từ Việt Nam!
 • Luật Sư Trịnh Hội Viết ‘tôi Muốn’
 • Bà Nguyễn Bích Quy Từ Chối Luật Sư
 • Luật Sư Nguyễn Thanh Sơn: Chúng Tôi Lấy Lời Khai, Soạn Lại Đơn Cho Bà Quy
 • Luật Sư Giỏi Ở Hà Nội, (Luật Sư Nguyễn Văn Thành, Luật Huy Thành)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tìm Luật Sư Giỏi Tại Hà Nội
 • Như Thế Nào Là Một Luật Sư Tranh Tài Giỏi?
 • Luật Sư Giỏi Tư Vấn Pháp Luật
 • Tìm Luật Sư Giỏi Như Thế Nào?
 • Làm Thế Nào Để Trở Thành Luật Sư Giỏi?
 • Bạn không biết là ai?

  Bạn hãy tham khảo, tìm hiểu về Luật sư Nguyễn Văn Thành – Giám đốc, người điều hành chính của Hãng Luật Huy Thành tại Hà Nội.

  Luật sư Nguyễn Văn Thành là Luật sư được đào tạo bài bản, chính quy, hành nghề luật sư ngay sau khi tốt nghiệp Đại học luật và được học tập, hành nghề thực tế tạicác Văn phòng Luật sư nổi tiếng tại Hà Nội.

  phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng xử lý công việc trên thực tế.

  Một số vụ việc điển hình thuộc các lĩnh vực Luật sư Thành đã tham gia:

  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiêp.

  Luật sư Nguyễn Văn Thành và Luật Huy Thành đã và đang tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho rất nhiều doanh nghiệp như: Ngân hàng Maritimebank, Ngân hàng Maybank, Hợp tác xã Hiệp Hòa, Công ty Hồng Hà Gas, Công ty CP Hải Vân, Công ty Phúc Lợi (tại Hải Phòng), Công ty Allengbengcotton, Prudential, Công ty Bao bì Hà Nội, Công ty CP Xây dựng Cienco8, Công ty CP Kiến trúc đô thị Nam Thăng Long, Công ty Sông Hồng, Công ty Hoàng Thủy, Công ty Techno, Công ty Tàu thủy Biển Đông, Công ty Tiến Sơn, Công ty Trung Sơn, Công ty Vàng bạc Trang sức Việt Hương, Công ty Cổ phần Anphanam, Công ty Cổ phần Sơn Galaxy, Công ty CP Xây dựng Haceco, Công ty Hinomoto, Công ty Netpro, Công ty Newhop…vv.

  Lĩnh vực Hành chính:

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một khách hàng cá nhân trong việc khiếu nại và khởi kiện Quyết định Hành chính số 684/2009/QĐ-XPHC ngày 22/5/2009 của ông Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho một khách hàng cá nhân trong việc khiếu nại và khởi kiện hành vi hành của Ông Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

  * Tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân giáo sứ Gò Mun trong việc khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

  * Tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp trong quá trình làm việc với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên;

  * Đại diện theo ủy quyền cho một khách hàng cá nhân khiếu nại Báo Tiền Phong vì có bài báo được đăng sai sự thật;

  * Tư vấn và đại diện theo ủy quyền cho bà con huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh khiếu nại Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện về cưỡng chế lò gạch thủ công của bà con nhân dân;

  * Tư vấn, đại diện theo uỷ quyền, bảo vệ quyền lợi cho ông Đỗ Văn Thuấn và Đỗ Văn Tô trong quá trình khiếu nại, khởi kiện Quyết định thu hồi đất của UBND quận Long Biên;

  * Tư vấn, đại diện theo uỷ, quyền bảo vệ quyền lợi cho ông Lê Hải Khoát và Lê Ngẫu Thường trong quá trình khiếu nại, khởi kiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá;

  * Tư vấn, đại diện theo uỷ, quyền bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Phương trong quá trình khiếu nại, khởi kiện Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND quận Hoàn Kiếm…vv.

  Lĩnh vực Kinh tế:

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Bị đơn trong Vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Nguyên đơn là Công ty CP khảo sát thiết kế và đầu tư xây dưng (VIC);

  * Tư vấn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một Doanh nghiệp – Bị đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Nguyên đơn là Công ty CP Intimex Việt Nam;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Bị đơn là Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến Thành;

  * Tư vấn, Đại diện theo ủy quyền cho một Doanh nghiệp yêu cầu thi hành án đối với Công ty TNHH Hoài Nam tại Cơ quan Thi hành án quận Ba Đình;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp- Bị đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng xây dựng với Nguyên đơn là Công ty TNHH IAV Việt Nam;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Bị đơn là Công ty CP Rexam Hanacans Việt Nam;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp Nhật Bản – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Bị đơn là Công ty Cổ phần Vinaco.

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Bị đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Nguyên đơn là Công ty Licogi.

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng thuê nhà với Bị đơn là Công ty CP IDJ.

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Bị đơn là Công ty TNHH Vân Đồn, Quảng Ninh.

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một doanh nghiệp – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hợp đồng kinh tế với Bị đơn là Công ty TNHH Bao bì Khánh Huệ…vv.

  Lĩnh vực Dân sự:

  * Tư vấn pháp lý, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một Công ty Nhà nước – Bị đơn trong Vụ án tranh chấp Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với Nguyên đơn là Bà Hà Thị Kim Vui tại Hải Phòng;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Bị đơn trong vụ án chia tài sản chung với Nguyên đơn là ông Phạm Quang Trân tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hôn nhân và Gia đình với Bị đơn là ông Nguyễn Trọng Bình tại Quảng Ninh;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Bị đơn trong vụ án tranh chấp Hôn nhân và Gia đình với Nguyên Đơn là chị Nguyễn Thị Sự huyện Thanh Oai, Hà Nội;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Hôn nhân và Gia đình với Bị đơn là chị Nguyễn Thị Mai tại quận Hà Đông, Hà Nội;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với Bị đơn là bà Lê Thị Nghinh tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội;

  * Tư vấn, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho một Giáo sư sử học – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp Quyền tác giả với Bị đơn là Hãng phim truyện Hội nhà văn Việt Nam (Tác phẩm: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông);

  * Tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một hộ gia đình trong việc giải quyết tranh chấp lối thoát nước chung với gia đình ông Nguyễn Văn Thực tại Nguyễn Hoàng Tôn, Từ Liêm, Hà Nội;

  * Tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp thừa kế với Bị đơn là bà Trần Thị Dũng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội;

  * Tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Bị đơn trong vụ án tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất với Nguyên đơn là bà Phạm Tuyết Nhung tại quận Hoàng Mai, Hà Nội;

  * Tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyên, lợi hợp pháp cho một hộ gia đình – Bị đơn trong vụ án tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất với Nguyên đơn là ông Lê Ngọc Sơn tại huyện Thanh Oai, Hà Nội…vv.

  Lĩnh vực Hình sự:

  * Tư vấn; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Bị can trong vụ án làm trái các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tạ quận Thanh Xuân, Hà Nôi (Vụ cháy tòa nhà JSC 34);

  * Tư vấn pháp luât, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một khách hàng cá nhân – Bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích tại Quận Hoàng Mai;

  * Tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền cho một doanh nghiệp tại Vũng Tàu trong vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng;

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hải Phòng;

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

  * Tư vấn pháp luật, Bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội;

  * Tư vấn pháp luật, Bào chữa cho một số bị cáo trong các vụ án đánh bạc tại các huyện Thanh trì và Chương Mỹ, Hà Nội;

  * Tư vấn pháp luật, Bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Tổng Công ty Tàu thủy Việt Nam (Vinashin);

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một số bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại xã Hải Bối, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án chứa mại dâm xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội…

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Long An.

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tại Hải Dương.

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Thái Bình.

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án Đánh bạc tại Yên Mỹ, Hưng Yên.

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án Giết người tại Sơn Tây, Hà Nội.

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

  * Tư vấn pháp luật, bào chữa cho một khách hàng cá nhân – Bị cáo trong vụ án Cố ý gây thương tích tại tỉnh Thanh Hóa…vv.

  Luật sư Nguyễn Văn Thành chỉ nhận nhận xử lý công việc của Khách hàng sau khi đã tiếp cận nghiên cứu hồ sơ, xác định tính chất pháp lý của vụ việc. Luật sư Nguyễn Văn Thành cương quyết không nhận các vụ việc thiếu căn cứ và có những tư vấn mang tính định hướng để tránh thêm thiệt hại cho Khách hàng.

  MỌI THÔNG TIN QUY KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH QUA:

  ĐIỆN THOẠI: 0909763190 HOẶC gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6179 để được tư vấn.

  EMAIL: [email protected]

  Quý Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn về – Luật sư Nguyễn Văn Thành và các Bài viết của Luật sư Thành trong quá trình hành nghề .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Phòng Luật Sư Hải Dương Thuộc Công Ty Luật 24H
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tại Bình Dương Ở Đâu Thủ Dầu Một ?
 • Luật Sư Giỏi Tại Thủ Dầu Một
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tại Thủ Dầu Một
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Thủ Dầu Một
 • Luật Sư Nguyễn Huy Thiệp: Ông Thăng Có Co Ngót Đôi Chút

  --- Bài mới hơn ---

 • Ls Nguyễn Huy Thiệp: Ông Thăng Xin Tha Cho Cấp Dưới
 • Hướng Dẫn Làm Nội Dung Ads Facebook Quảng Cáo Thuốc
 • Ceo Facebook Muốn Internet Có Luật Lệ Mới
 • Người Bán Hàng Online Có Bị Xử Lý Theo Điều Luật Mới Trong Luật Hình Sự
 • Người Bán Hàng Online Có Bị Xử Lý Theo Điều Luật Mới Trong Luật Hình Sự?
 • Ngày 25/12, trao đổi với Đất Việt, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp – Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự, là luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng cho biết:

  “Sức khỏe của ông Đinh La Thăng duy trì tốt. Tất nhiên là do việc bị xử lý như thế này cũng tác động đến tinh thần và dẫn đến việc ”co ngót” đôi chút là đương nhiên.

  Nhưng nói chung là thể trạng của ông Thăng tốt. Tinh thần của ông ổn định và bình tĩnh vì xác định được phải trái đúng sai, trình bày đầy đủ sự thật với cơ quan điều tra”.

  Ông Đinh La Thăng đã mời ba luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị can gồm các ông: Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam), Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội), Đào Hữu Đăng (Đoàn Luật sư Hà Nội).

  Cả ba luật sư đều được cơ quan điều tra cấp chứng nhận bào chữa.

  Ông Đinh La Thăng

  Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm.

  Cụ thể, ông Đinh La Thăng và 6 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

  Bản kết luận xác định, năm 2006, PVN được giao thành lập mới một ngân hàng của ngành dầu khí và nắm trên 50% vốn điều lệ. Tập đoàn này đã chuẩn bị thành lập ngân hàng mang tên Hồng Việt; xúc tiến lập ban trù bị, xây dựng bộ máy, tuyển dụng nhân sự, mua sắm thiết bị…

  Tuy nhiên, tới năm 2008, PVN dừng việc thành lập ngân hàng nói trên mà chuyển sang góp vốn mua cổ phần tại OceanBank do Hà Văn Thắm là Chủ tịch HĐQT với tổng số tiền 800 tỷ đồng.

  Mặc dù được báo cáo rõ về tình hình hoạt động của OceanBank (quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả), cũng như có chỉ đạo của Thủ tướng về việc rà soát các dự án trọng điểm dầu khí, cân đối nguồn vốn… nhưng ông Đinh La Thăng trên cương vị Chủ tịch HĐTV PVN giai đoạn từ 2008 đến 2011 đã không có bất cứ chỉ đạo nào đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành PVN để thực hiện thẩm định, khảo sát OceanBank…

  Theo cơ quan điều tra, ông Đinh La Thăng không thông qua HĐQT mà đã ký thỏa thuận, góp vốn với Hà Văn Thăm về việc góp vốn vào OceanBank. Ông cũng không báo cáo Thủ tướng theo đúng quy định.

  Sau khi ký thỏa thuận tham gia góp vốn, ông Thăng tiếp tục đồng ý chủ trương, ký ban hành các nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn góp vào OceanBank khi chưa có chỉ đạo của cấp trên.

  Theo bản kết luận, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Đinh La Thăng bị cho rằng khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để đối phó, gây cản trở hoạt động điều tra.

  Cơ quan điều tra cáo buộc, việc ông Đinh La Thăng làm trái các quy định đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng phần góp vốn của PVN tại OceanBank.

  Ông Đinh La Thăng sinh năm 1960, quê quán Nam Định, có học vị tiến sĩ. Ông Đinh La Thăng từng giữ các cương vị: Bí thư Thành ủy TP HCM (2016-2017), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch HĐTV PVN (2009-2011), Chủ tịch HĐQT PVN (2005-2008), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà (2001-2003).

  Thanh Phong

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyện Với Luật Sư Của Ông Đinh La Thăng
 • Luật Sư Trần Hồng Phúc Bị Buộc Dừng Bào Chữa Cho Bác Sĩ Lương Là Bịa Đặt
 • Ls Trần Hồng Phúc: Những Điểm Sáng Của Một Phiên Tòa
 • Luật Sư Trần Hồng Phúc Bất Đồng Quan Điểm Bào Chữa Với Nguyên Bác Sĩ Hoàng Công Lương
 • Lời Nhắn Gửi Của Luật Sư Trần Hồng Phúc Tới Các ” Sếp” Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Bình
 • Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Kháng Cáo Thành Công Bản Án Sơ Thẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Trả Lời Độc Giả Trên Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam
 • Ý Kiến Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Về Pháp Luật Đối Với Lĩnh Vực Môi Trường
 • Vì Sao Nghi Phạm Giết Vũ Anh Tuấn Trắng Án?
 • Kiến Nghị Bảo Vệ “quyền Hành Nghề Hợp Pháp Của Ls Trần Vũ Hải”
 • Người Phụ Nữ Cao Tuổi Bí Ẩn Xuất Hiện Cạnh Ông Chủ Tập Đoàn Trung Nguyên Trong Vụ Li Hôn Nghìn Tỉ Là Ai?
 • Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Phạm X.H (21 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương Thái Bình) tử hình về tội giết người và tội cướp tài sản. Ngoài ra, bị cáo Phạm X.H còn phải bồi thường gần 120 triệu đồng cho thân nhân nạn nhân

  Diễn biến vụ việc cụ thể như sau:

  Vào ngày 4/5/2014, Phạm X.H thuê anh Vũ H.D làm nghề xe ôm (49 tuổi, Thái Bình), chở H từ TP. Thái Bình về xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương.

  Khi đến khu vực đê sông Trà Lý (thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương), Phạm X.H đã dùng dao mang sẵn đâm nhiều nhát vào cổ và bụng anh H.D làm anh H.D chết tại chỗ. Sau đó, Phạm X.H kéo xác anh H.D xuống triền đê, lấy đi 1 xe máy nhãn hiệu Wave, 1 đăng ký xe máy, chứng minh thư nhân dân và 1.606.000 đồng.

  Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, qua xác minh, điều tra vào cùng ngày 4/5/2014, Công an thành phố Thái Bình đã phát hiện, thu giữ chiếc xe máy trên tại hiệu cầm đồ Ngân Lộc (số 164, phố Hai Bà Trưng, TP.Thái Bình). Sau 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, Phạm X.H đã bị bắt tại địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương.

  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố Phạm X.H với 2 tội danh: tội giết người theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 93 Bộ Luật hình sự và tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 133 Bộ Luật hình sự.

  Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Phạm X.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất, hành vi, mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Phạm X.H tử hình về tội giết người, 4 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường gần 120 triệu đồng cho thân nhân nạn nhân.

  Việc bị cáo cùng lúc có hành vi cướp tài sản và giết người là một việc làm gây hậu quả hết sức nghiêm trọng. Bị cáo phải chịu một mức án nghiêm khắc bởi tư tưởng pháp trị nghiêm khắc mới giảm được tội phạm. Song, ở đây, mức án cần phải nghiêm khắc đến mức nào? Điều này hoàn toàn vào sự công minh của pháp luật và của Hội đồng xét xử. Ông bà ta có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại”, sau khi bị tạm giam bị cáo Phạm X.H đã nhận biết những sai lầm, nhiều lần khóc và hối hận. Tuy nước mắt của Phạm X.H rơi có muộn màn song đã biết tỏ ra ăn năn sau thời gian bị tạm giam.

  Qua tìm hiểu về vụ việc, nhìn nhận rõ sự ăn năn cùng hoàn cảnh thương tâm của gia đình bị cáo, LS Nguyễn Văn Tuấn đã quyết định bào chữa và kháng cáocho bị cáo Phạm X.H, kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình xử tử hình bị cáo.

  Kết quả, tại phiên tòa phúc thẩm, LS Nguyễn Văn Tuấn đã kháng cáo thành công Bản án sơ thẩm của TAND tình Thái Bình xử tử hình bị cáo Phạm X.H.

  Về quá trình LS Nguyễn Văn Tuấn bào chữa cho bị cáo và kháng cáo Bản án sơ thẩm:

  Ngay khi nhận được thông tin của vụ án này, LS Nguyễn Văn Tuấn đã không chậm trễ cùng đồng nghiệp về ngay mảnh đất Thái Bình của bị cáo để trực tiếp thăm hỏi gia đình bị hại cũng như tìm hiểu về gia đình bị cáo để tư vấn cho gia đình những việc cần làm trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm.

  Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ, LS Nguyễn Văn Tuấn đã phát hiện ra một số điểm vi phạm trong thủ tục xét xử của phiên tòa sơ thẩm tỉnh Thái Bình ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bị cáo Phạm X.H. Cụ thể, TAND đã vi phạm về quyền bào chữa của bị cáo Phạm Xuân H.

  Điều 57. Lựa chọn và thay đổi người bào chữa

  Trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, bị can, bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ vẫn có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa.” 1.Trong những trường hợp sau đây, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình:

  a) Bị can, bị cáo về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình được quy định tại Bộ luật hình sự;

  b) Bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

  Quyền bào chữa là một trong những quyền quan trọng của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự. Đồng thời đây là yếu tố cốt lõi cho việc xét xử khách quan, công minh.

  Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm X.H bị kết án mà không có sự tham gia của bất kỳ người bào chữa nào cho chính mình. Chính vì thiếu phương tiện pháp lý thiết yếu này, một số tình tiết quan trọng trong vụ án đã không được nhắc đến trong phiên tòa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bị cáo Phạm X.H.

  Hơn thế nữa, LS Nguyễn Văn Tuấn đã tìm ra 10 điểm để được xem xét giảm nhẹ hình phạt mà những điểm này vốn không hề được nhắc đến trong quá trình xét xử sở thẩm. Cụ thể như sau:

  1. Bị cáo phạm tội do trình độ thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế lại ham chơi, đua đòi. Do nợ nần nhiều không có khả năng trả nợ nên bị cáo mới thiếu suy nghĩ mà phạm tội.
  2. Qua quá trình điều tra, LS Nguyễn Văn Tuấn đã phát hiện ban đầu bị cáo Phạm X.H không có ý định giết người lái xe ôm, mà chỉ muốn thực hiện hành vi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Khi chuẩn bị thực hiện gây án thì bị cáo đã có sự lo sợ cũng như đấu tranh tâm lý, ngần ngượng không dám ra tay cướp xe của ông H.D. Khi thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản, trong lúc luống cuống vì ông H.D kêu to và sợ mọi người người phát hiện, bị cáo Phạm X.H đã không còn kiềm chế được hành vi của mình, đâm vào bụng của ông H.D gây ra án mạng.
  3. Bị cáo đang trên đường đi đầu thú thì bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra cũng như xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (Điểm p Điều 46 BLHS).
  4. Bị cáo không có các tiền án tiền sự, lần đầu tiên phạm tội;
  5. Trước khi xét xử tại phiên tòa sơ thẩm thì gia đình bị cáo đã bồi thường, khắc phục hậu quả được phần nào đó cho gia đình người bị hại là 60.000.000đ và phúng viếng 5.000.000đ. Người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả (Điểm b Điều 46 BLHS);
  6. Cho dù cũng rất đau đớn, gia đình người bị hại vẫn có làm đơn lên tòa án để xin giảm nhẹ tội cho bị cáo do gia đình nạn nhân cũng xót thương với gia cảnh mà bị cáo đang gặp phải, tuổi đời bị cáo vẫn còn còn quá trẻ muốn tạo cho bị cáo một cơ hội để sửa chữa lầm lỗi, làm lại cuộc đời nên. Tuy nhiên, đơn đó không được nói đến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm;
  7. Chị Mai (đại diện hợp pháp của người bị hại) cũng đã bày tỏ ý kiến đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cùng điều kiện bị cáo bồi thường cho gia đình thiệt hại cũng cho phía gia đình nạn nhân;
  8. Gia đình bị cáo đều là nhưng người lao động cần cù, không vi phạm pháp luật và có truyền thống cách mạng;
  9. Hoàn cảnh gia đình của bị cáo cũng hết sức khó khăn. Bố mẹ của bị cáo đã 55tuổi, sức cũng đã yếu hay mắc bệnh tật và chỉ có bị cáo là con trai, có trách nhiệm lớn lao trong việc xây dựng gia đình. Ngoài ra, bị cáo cũng đã có người vợ trẻ (20 tuổi), lúc bị cáo phạm tội thì chị đã mang thai tháng thứ 8 và trong thời gian bị cáo bị tam giam chị đã sinh con nhưng đứa nhỏ đã qua đời sau hai tháng chào đời.
  10. Người dân trong thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên nơi cư trú của bị cáo cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo Phạm X.H có xác nhận của chính quyền địa phương. Với mong muốn quý tòa khoan hồng tạo điều kiện cho bị cáo được sữa chữa sai lầm.

  Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

  Với những lập luận sắc sảo của mình, LS Nguyễn Văn Tuấn đã kháng cáo thành công bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình. Tại bản án phúc thẩm, TAND tối cao tỉnh Thái Bình đã tuyên hủy bản án sơ thẩm và điều tra lại vụ án vì có sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng.

  Có thể thấy, sự tham gia của Luật sư ngay từ giai đoạn đầu là tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng hoạt động xét xử án hình sự, thể hiện nguyên tắc dân chủ trong tố tụng hình sự. Luật sư đã đang thể hiện vai trò của mình bằng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp ở Việt nam

  Việc bào chữa kiên định, dũng cảm trong vụ án hình sự không những không cản trở mà còn thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tội phạm, giúp khắc phục những sai lầm trong việc xử lý vụ án, tạo cơ hội sửa chữa sai lầm cho người phạm tội. Vì vậy cần có nhận thức đúng về vị trí , vai trò của luật sư trong tố tụng nói riêng và trong xã hội nói chung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vụ Vali Thiếu 8 Kg Ở Nội Bài: “có Dấu Hiệu Trộm Cắp”
 • Vụ Nữ Tử Tù Mang Thai: Người Bán Tinh Trùng Bị Xử Phạt Thế Nào?
 • Hà Nội: Dấu Hiệu Hình Sự Trong Vụ 2 Cô Giáo Tát Trẻ Mầm Non
 • Nghi Phạm Hiếp Dâm, Sát Hại Học Sinh Lớp 7: ‘hành Vi Quá Máu Lạnh’
 • Vụ Cháy Chung Cư Carina Plaza: Ai Đền Bù Hàng Trăm Ô Tô, Xe Máy Bị Thiêu Rụi?
 • Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn – Tuổi Trẻ Cần Có Hoài Bão Và Táo Bạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Phòng Luật Sư Trương Thị Hoà
 • Nelson Lawfirm – Luật Sư Trần Thanh Và Cộng Sự – Giải Pháp Cho Bạn Là Thành Công Cho Chúng Ta!
 • Hướng Đi Thông Minh Khi Học Ngành Luật Tại Úc
 • Du Học Úc Ngành Luật Sư: Điều Kiện Học Phí, Trường Nào Tốt?
 • Luật Sư Giàu, Luật Sư Nghèo Tại Úc « Du Học Úc
 • Là một người đạt được thành công từ những quyết định táo bạo của tuổi trẻ, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ rằng: “Tuổi trẻ là thứ ta không thể có lại trong đời. Vì vậy, muốn thành công ngay từ khi còn trẻ ta phải nuôi hoài bão và hành động thật táo bạo.”

  Rời nhà, xa quê, bỏ biên chế cơ quan Nhà nước ra thủ đô lập nghiệp

  Nếu nói về sự liều lĩnh và quyết tâm trong kinh doanh thì Nguyễn Văn Tuấn là chàng trai có thừa những điều đó. Đôi khi những quyết định của anh táo bạo đến độ trở thành nỗi lo, sự thấp thỏm cho những người thân yêu trong gia đình, bạn bè.

  Năm 2007, chàng trai Nguyễn Văn Tuấn (quê hương xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang – là một tỉnh miền núi, gia đình kinh tế rất khó khăn, và là anh cả trong 1 gia đình có 3 anh em), tốt nghiệp Khoa Tư pháp trường Đại học Luật Hà Nội. Ngay sau đó, anh nộp hồ sơ xin ứng tuyển và vào làm cho những công ty, hãng luật sư nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn. Không lâu sau, vì gia đình mong muốn anh về quê làm việc cho ổn định và gần cha mẹ để làm chỗ dựa cho bố mẹ lúc về già, nên với sự hiếu thảo & trách nhiệm với gia đình, anh đã chuyển về làm việc, công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang. Những tưởng thực hiện được nguyện vọng của bố mẹ, anh sẽ làm quen được với cuộc sống bình yên và ổn định chốn quê nghèo. Tuy nhiên, khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ lại thôi thúc anh hành động theo một hướng khác. Nhận thấy môi trường làm việc nhà nước không phù hợp với mình, lại khó có cơ hội phát triển kinh tế thay đổi cuộc đời, anh đã liều lĩnh rời nhà, xa quê, bỏ biên chế Nhà nước để ra Hà Nội lập nghiệp. Không cần phải nói, quyết định này của chàng trai miền núi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình (thậm chí có lúc bố đẻ của anh còn tuyên bố từ con). Nhưng với lòng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, anh Tuấn vẫn kiên quyết thực hiện hoài bão của mình.

  Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn New Vision

  Ra đi trong thế tay trắng, vốn liếng duy nhất anh có là chiếc xe Dream cũ và sự quyết tâm. Làm việc được nửa năm, chiếc xe cà tàng cũng bị người ta đánh cắp, khó khăn lại chồng chất khó khăn. May mắn thay, anh gặp lại một người đồng nghiệp cũ (từng làm chung ở công ty luật) mời về làm cổ đông của một công ty bất động sản do anh ấy làm chủ. Một năm sau đó, người bạn về quê Nghệ An làm Trưởng Phòng Đào tạo của trường Đại Học Vạn Xuân (Nghệ An), gợi ý nhượng lại quyền quản lý công ty cho anh Tuấn nhưng anh từ chối. Bởi định hướng của anh không phải xây dựng sự nghiệp trong ngành bất động sản mà trong ngành luật. Anh muốn tận dụng những gì mình có, mình được học để giúp đỡ doanh nhân và con người Việt. Tại Việt Nam, con người và doanh nghiệp còn chịu nhiều thiệt thòi do chưa am hiểu về luật pháp, dẫn tới những sự tổn hại không nhỏ về thời gian, của cải và danh dự.

  Mong muốn trợ giúp đồng bào, năm 2010, sau một thời gian tích lũy vốn, anh đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH New Vision Law, và sau này đổi tên là Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn New Vision. Vạn sự khởi đầu nan, dù thời gian đầu có gặp khó khăn, phải đầu tư trang thiết bị theo hình thức trả góp nhưng anh Nguyễn Văn Tuấn vẫn vững một niềm tin rằng: nhất định anh sẽ thành công, nhất định anh sẽ lập nghiệp được ở chốn thủ đô nhộn nhịp này.

  New Vision – Mang đến tầm nhìn mới và sự uy tín cho khách hàng

  Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn New Vision đã từng bước đạt được thành công và có được chỗ đứng trong lĩnh vực luật. Công ty trở thành điểm đến của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài mỗi khi gặp những vấn đề vướng mắc về mặt luật pháp.

  Hiện tại, New Vision đang cung cấp các dịch vụ: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Đất đai… Bên cạnh đó, Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng như: Tư vấn, soạn thảo các loại văn bản, hợp đồng, di chúc, tư vấn pháp luật doanh nhiệp, pháp luật về hợp đồng, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, tư vấn luật qua tổng đài điện thoại… Gần đây, Công ty tập trung nhiều đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Theo luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đây là vấn đề nhức nhối của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam. Chính sự khiếm khuyết về quyền sở hữu trí tuệ khiến người kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn và rủi ro về mặt kinh tế. Với sự hiểu biết và chuyên nghiệp, New Vision đã bảo vệ thành công quyền lợi cho nhiều khách hàng trên cả nước. Đặc biệt, năm 2013, New Vision đạt được bước thành công vượt bậc khi ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Formosa Hà Tĩnh – Một tập đoàn kinh tế lớn nhất của Đài Loan. Công ty New Vision có quyền thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký nhãn hiệu cho tập đoàn Formosa Hà Tĩnh và tư vấn pháp luật thường xuyên cho tập đoàn Formosa Hà Tĩnh.

   

  Tại trụ sở Công ty New Vision, Luật sư & Trợ lý Luật sư đã vui mừng tiếp ông Thái Chi Pháp (Giám Đốc của FORMOSA HÀ TĨNH),  phái đoàn đại diện của Tập đoàn Gang Thép Formosa Hà Tĩnh tại Văn phòng Luật New Vision trụ sở tại Hà Nội.

  Thêm vào đó, sự uy tín của New Vision còn được khẳng định trong mối quan hệ hợp tác với các thương hiệu, đơn vị danh tiếng: Coca-Cola, Shell, Unilever, Nike, Vietnam Breweries, Bluescope Buildings, Bayer, Thiên Long, Samco, Agtex, Nhà máy Ô tô 1-5 Đông Anh (Hà Nội), Công ty cổ phần Xây dựng số 36 Thanh Hóa, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải khát Coca – Cola tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng, Công ty cổ phần Chứng Khoán Trí Việt, Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây Dựng (Viglacera), Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu – Bắc Ninh; Tập đoàn Gang thép Formosa Hà Tĩnh…

  Khi được hỏi về bí quyết tạo nên thành công của New Vision, luật sư Nguyễn Văn Tuấn nhiệt tình chia sẻ: Ngoài sự nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn nhạy bén của người lãnh đạo, Công ty có được sự thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự đoàn kết, hết mình của đội ngũ luật sư, cộng tác viên, cố vấn pháp lý và nhân viên có kinh nghiệm, trình độ. Các luật sư làm việc tại New Vision đều tốt nghiệp tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thường xuyên được cử đi  đào tạo, học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Công ty còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các văn phòng, công ty luật và những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế, Cục Sở hữu Trí tuệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trong nước…

   

  Bên cạnh việc tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi của doanh nhân, doanh nghiệp và con người Việt, luật sư Nguyễn Văn Tuấn còn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và thể thao. Về giáo dục, hiện anh đang là giảng viên chuyên môn của Tổ hợp Giáo dục TOPICA – đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Về thể thao, anh cùng ban lãnh đạo của Công ty NewVision đã quyết định thành lập đội bóng của hãng New Vision mang tên:  “FC New Vision, link fanpage: https://www.facebook.com/groups/1517679428545568. Cầu thủ trong đội bóng FC mang tính chất “cây nhà lá vườn” là các cán bộ, nhân viên của Công ty. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp cải thiện, gìn giữ sức khỏe cho các anh em trong Công ty mà còn là hoạt tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa Công ty New Vision với các cơ quan, tổ chức thuộc nhiều ngành nghề khác nhau trong thành phố Hà Nội. Kinh phí duy trì hoạt động của đội bóng được trích từ quỹ công đoàn của Công ty New Vision. Theo luật sư Tuấn, đây là một trong những hoạt động hữu ích mà các doanh nghiệp tại Việt Nam nên phát triển để củng cố tinh thần đoàn kết và duy trì mối quan hệ giao lưu, hợp tác.

  Việc củng cố chất lượng dịch vụ, trình độ, tinh thần đoàn kết của cán bộ nhân viên và mở rộng mối quan hệ hợp tác đã thúc đẩy sự phát triển của Công ty New Vision. Với những thế mạnh trên, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, New Vision sẽ trở thành hãng luật hàng đầu Việt Nam và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất với đội ngũ luật sư năng động và tâm huyết nhất.

  Bằng sự quyết tâm, táo bạo của tuổi trẻ và tầm nhìn xa trông rộng, luật sư Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hay nói cách khác, chàng trai quê nghèo đã “đổi đời” thành công nhờ vào chính nghị lực và sức trẻ của bản thân, điều mà nhiều thanh nhiên hiện nay còn thiếu và chưa dám làm. Vì vậy, nếu bạn còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều nhiệt huyết và ước mơ, hãy tự tin, phấn đấu thực hiện chúng. Vì tuổi trẻ không hai lần trở lại trong cuộc đời mỗi con người.

  Nguồn: Báo Pháp Luật & Xã Hội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mr Phung Anh Tuan – Ceo Club
 • Tư Vấn Tố Tụng Dân Sự
 • Kỹ Năng Của Luật Sư Trong Các Vụ Án Về Tranh Chấp Đất Đai
 • Tư Vấn Luật Dân Sự Online Trực Tuyến
 • Luật Sư Chuyên Tham Gia Tố Tụng Tại Tòa Án Tphcm
 • Hai Luật Sư Hà Huy Sơn Và Ngô Anh Tuấn Bị Giới Đấu Tranh Dân Chủ Phỉ Báng

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Tổ Chức Khủng Bố Việt Tân Sai Nguyễn Tường Thụy Và Trương Văn Dũng Đấu Tố Luật Sư Ngô Anh Tuấn?
 • Trò Hề Của Luật Sư Ngô Anh Tuấn: Dạy Cách Đối Phó Công An Cho Những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ
 • Vụ Án Chống Đối, Giết Người, Tàng Trữ Vũ Khí Tại Đồng Tâm: Kẻ Bào Chữa Là Ai ?
 • Võ An Đôn Là Ai? Luật Sư Cho Người Nghèo Hay “nhà Dân Chủ”?
 • Xem Xét Kỷ Luật Luật Sư Võ An Đôn Vì Bài Viết Trên Facebook
 • (Tindautruongdanchu)-Hai luật sư tưởng chừng như môi kề môi, răng kề răng với giới đấu tranh khoác áo dân chủ nhưng xem ra lại bị chính làng rận chủ phỉ báng.

  Hai luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Ngô Anh Tuấn là những luật sư ‘tưởng chừng gắn bó’ suốt đời với nghề bào chữa cho những tù nhân chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia, phản bội Tổ quốc, phản bội lại dân tộc Nhân dân Việt Nam nhưng xem ra lại ‘đứt gánh’ giữa đường.

  Nguyễn Tường Thụy phỉ báng hai luật sư

  Mới đây Nguyễn Tường Thụy-một tay lão làng, lọc lõi đấu tranh dân chủ (SN 1952, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đã phát biểu về hai luật sư như sau: ” Trên trang facebook Tuan Ngo, luật sư viết rất ‘ý nhị’ và dường như anh trẻ tuổi nhưng hiểu tâm lý của thân nhân, người thân của người phạm tội cũng như người phạm tội, anh viết: ”

  Trong hai luật sư, luật sư Hà Huy Sơn là người có thâm niên tuổi đời, tuổi nghề và bề dày gắn bó với làng rận chủ, anh không chỉ được làng rận chủ ca ngợi hết lời cùng với luật sư Võ An Đôn là bào chữa miễn phí, có tầm, có tâm, có đạo đức trong sáng, có kinh nghiệm bào chữa … còn luật sư Ngô Anh Tuấn, tuổi đời còn trẻ và mới tham gia bào chữa cho một vài vụ của làng rận chủ.

  Tôi nhận được thông tin Luật sư Ngô Anh Tuấn-tức Tuan ngo (nick facebook) khuyên Nguyễn Viết Dũng-tức Dũng phi hổ nhận tội. Và suy đoán chính vì thế Dũng phi hổ mới nhận án nặng 7 năm. Theo một ls khác, nếu Dũng phi hổ có lỗi thì chỉ bị phạt hành chính… Kiểu gì thì tôi cũng phản đối luật sư trong các vụ án dân chủ là tù nhân lương tâm, khuyên thân chủ nhận tội. Điều này được biết tới trong vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do ls An Đôn Võ nêu ra nói về ls Hà Huy Sơn…. Tôi ghê tởm cho luật sư bào chữa cho thân chủ, vừa muốn ăn tiền của gia đình, vừa muốn lấy danh luật sư dân chủ, vừa muốn được lòng nhà cầm quyền“.

  Phản ứng của hai luật sư về vấn đề phỉ báng của Nguyễn Tường Thụy này như thế nào:

  Trong các vụ án đưa ra xét xử những người bất đồng chính kiến, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đưa ra xét xử vốn đã khó khăn nhưng để đưa ra thông tin một cách chính xác, khách quan theo đúng những gì theo diễn biến phiên toà đã diễn ra lại càng khó. Luật sư thẳng thắn, công bằng, nói và viết theo đúng sự thật, không thêm bớt sẽ khiến nhiều người không hài lòng. …. Luật sư nói sự thật: Nhiều người trong giới đấu tranh dân chủ không hài lòng. Với họ, họ luôn luôn đúng, những người đấu tranh dân chủ, những người bị cáo buộc luôn luôn đúng và họ là biểu tượng sống – nếu người bị buộc tội nói ra điều gì họ không thích nghe thì người đó là kẻ hèn hạ, kẻ bị mua chuộc, bị chiêu hồi (có vẻ như họ muốn những người này luôn luôn phải là những vật tế thần, những ngọn đuốc sống chứ không còn là một con người), nếu luật sư nói ra điều họ không thích nghe thì luật sư đó cũng là kẻ hèn, kẻ bợ đít chính quyền…“.

  Lời đáp trả của luật sư Ngô Anh Tuấn

  Trương Dũng ‘hoài nghi’ luật sư Ngô Anh Tuấn

  Luật sư Hà Huy Sơn phản ứng với thái độ “dứt khoát hơn’ và trên trang cá nhân anh viế và đính kèm hình ảnh anh chụp lại về những lời phỉ báng của Nguyễn Tường Thụy: ” T ôi phải nhắc lại rằng:

  Ông Nguyễn Tường Thụy khi nói đến việc nhận đc tin ” Ls Ngô Anh Tuấn đã khuyên Nguyễn Việt Dũng nhận tội nên mới bị 7 năm tù, nếu ko thì chỉ bị phạt hành chính”. Trong stt ông Thụy đã nhắc đến Ls Hà Huy Sơn trong vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tôi khẳng định những lời của ông Thụy nói là vu khống bỉ ổi nhằm vào tôi.”.

  Lời đáp trả của luật sư Hà Huy Sơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • May Mà Đảng Không Có Người Như Ngô Anh Tuấn!
 • Luật Sư Là Ai? Điều Kiện Tiêu Chuẩn Để Trở Thành Luật Sư
 • Luật Sư Tư Vấn Pháp Lý Là Ai?
 • Luật Sư Là Ai? Họ Làm Những Công Việc Gì?
 • Luật Sư Là Ai? 4 Yếu Tố Để Nhận Biết 1 Luật Sư Giỏi
 • Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tư Vấn Ls Huy Tuấn

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Luật Sư Bào Chữa Cho Người Mẹ Cùng Cha Dượng Tra Tấn Con Gái 3 Tuổi Đến Tử Vong
 • Luật Sư Trần Tuấn Anh: “không Nên So Sánh Mức Án Giữa Khá “bảnh” Và Phan Sào Nam”
 • Sai Luật Nào, Thưa Luật Sư Trần Tuấn Anh?
 • Văn Phòng Luật Sư Trần Tuấn Anh
 • Văn Phòng Luật Sư Lê Anh Tuấn
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Đề Nghị Triệu Tập Chủ Tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ Tới Phiên Xét Xử Vũ ‘nhôm’
 • Bí Mật Của Hoàng Tuấn Anh
 • Trẻ Em Được Bảo Vệ Kiểu ‘cha Chung Không Ai Khóc’
 • Ls. Hoàng Tuấn Anh (Đoàn Luật Sư Tp. Hà Nội) : Cần Xem Xét Trách Nhiệm Của Pháp Nhân Công Ty Rạng Đông Trong Sự Cố Môi Trường Vừa Qua.
 • Gia Đình Minh Béo Đổi Luật Sư Mới Và Sự Việc Bị Lừa 10.000 Usd Khi Thuê Luật Sư
 • Ý Kiến Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Về Pháp Luật Đối Với Lĩnh Vực Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Nghi Phạm Giết Vũ Anh Tuấn Trắng Án?
 • Kiến Nghị Bảo Vệ “quyền Hành Nghề Hợp Pháp Của Ls Trần Vũ Hải”
 • Người Phụ Nữ Cao Tuổi Bí Ẩn Xuất Hiện Cạnh Ông Chủ Tập Đoàn Trung Nguyên Trong Vụ Li Hôn Nghìn Tỉ Là Ai?
 • Người Phụ Nữ Sát Cánh Cùng Vua Cà Phê: Bào Chữa Cho Đại Gia, Nhưng Không Bao Giờ Từ Chối Người Nghèo
 • Tấm Chân Tình Của Nữ Luật Sư Có Duyên Làm Cầu Nối Cho Những Rạn Nứt
 • Ngày 18/02/2019 vừa qua Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Hãng Luật TGS (Thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), đồng thời với đó để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hiệp hội Môi trường Đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Gala Kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam dự kiến vào ngày 15/3/2019 tới. Nhân dịp này, Tòa soạn triển khai các bài viết nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các đối tác, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, bạn đọc,…để hỗ trợ nội dung đăng trên số báo đặc biệt của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

  Vì vậy, Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng gửi tới Luật sư một vài nội dung câu hỏi, rất mong nhận được phản hồi từ Luật sư, cụ thể:

  1. Luật sư đánh giá thế nào về hệ thống các quy định pháp luật hiện nay của Việt Nam về lĩnh vực môi trường? Theo ý kiến luật sư, hệ thống các quy định pháp luật này đã hoàn chỉnh chưa?

  2. Những năm qua cho thấy Đảng, Chính phủ các bộ ban ngành đã có nhiều chính sách, quy định quan tâm, xử lý các vi phạm về vấn đề môi trường. Các mức xử phạt tăng lên, luật sư đánh giá như thế nào về điều này?

  3. Các quy định về bảo vệ môi trường đã có, pháp luật đưa ra hình thức xử lý nghiêm nhưng tại sao vẫn tồn tại tình trạng người dân không chấp hành, các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xả thải làm ô nhiễm môi trường? Vậy nguyên nhân do đâu? Theo Luật sư, liệu hệ thống pháp luật có cần phải bổ sung điều gì hay không?

  Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng bày tỏ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn trong năm 2022

  Nội dung bài viết

   Trả lời câu hỏi của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cũng đưa ra một số nhận định và ý kiến cụ thể như sau:

   • 1. Luật sư đánh giá thế nào về hệ thống các quy định pháp luật hiện nay của Việt Nam về lĩnh vực môi trường? Theo ý kiến luật sư, hệ thống các quy định pháp luật này đã hoàn chỉnh chưa?
   • 2. Những năm qua cho thấy Đảng, Chính phủ các bộ ban ngành đã có nhiều chính sách, quy định quan tâm, xử lý các vi phạm về vấn đề môi trường. Các mức xử phạt tăng lên, luật sư đánh giá như thế nào về điều này?
   • 3. Các quy định về bảo vệ môi trường đã có, pháp luật đưa ra hình thức xử lý nghiêm nhưng tại sao vẫn tồn tại tình trạng người dân không chấp hành, các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xả thải làm ô nhiễm môi trường? Vậy nguyên nhân do đâu? Theo Luật sư, liệu hệ thống pháp luật có cần phải bổ sung điều gì hay không?

    • Thứ nhất, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về BVMT còn nhiều bất cập:
    • Thứ hai, về nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT của chủ đầu tư, một số ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư còn hạn chế.
    • Thứ ba, về công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tới người dân chưa thực sự hiệu quả.
    • Thứ tư, nhà nước ta đang có chính sách thu hút đầu tư, tạo điều thu hút đầu tư nên Việt Nam có xu hướng nới lỏng các tiêu chuẩn BVMT.
    • Thứ năm, là về những chế tài trong việc xử lý vi phạm đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường chưa thực sự hiệu quả.
    • Để giải quyết được những vấn đề trên, thì:

  Trả lời câu hỏi của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cũng đưa ra một số nhận định và ý kiến cụ thể như sau:

  1. Luật sư đánh giá thế nào về hệ thống các quy định pháp luật hiện nay của Việt Nam về lĩnh vực môi trường? Theo ý kiến luật sư, hệ thống các quy định pháp luật này đã hoàn chỉnh chưa?

  Tính đến thời điểm hiện tại, nhà nước ta đang áp dụng Luật Bảo vệ môi trường 2014 được ban hành ngày 23/06/2014 cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác. Phạm vi điều chỉnh của luật là quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. So với luật cũ, có thể nói Luật bảo vệ môi trường 2014 có những bước tiến đáng kể, nhằm đáp ứng theo tình hình thực tế của nước ta hiện nay. Cụ thể luật quy định rõ những đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức xả rác ra môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường; Mức phí nước thải bằng 10%/m3 phí nước sạch; Mức phạt đối với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn; Quy định về mức cây xanh tối thiểu trong khu công nghiệp là 10% …. Hơn thế nữa, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hay quy định xử phạt hình sự đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường trong Bộ luật hình sự 2022 sửa đổi, bổ sung 2022 cho thấy sự cứng rắn của nhà nước ta trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

  Tuy nhiên, có thể thấy đất nước ta đang ngày càng phát triển, nhà máy, các khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Điều này đã tạo một áp lực không nhỏ đối với nhà nước ta trong việc cân bằng giữa việc phát triển nền kinh tế với việc bảo đảm môi trường không bị ô nhiễm. Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam. Nguồn nước mặt ở một số nơi bị ô nhiễm, nhất là trong các khu đô thị, xung quanh các KCN, làng nghề. Tại các lưu vực sông, ô nhiễm và suy thoái chất lượng nước tập trung ở vùng trung lưu và hạ lưu, nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng, như ở lưu vực sông Nhuệ – Đáy, sông Cầu, hệ thống sông Đồng Nai. Trong đó phổ biến là ô nhiễm hữu cơ tại các lưu vực sông như sông Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh), sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội, sông Sài Gòn đoạn chảy qua Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh…; ô nhiễm chất dinh dưỡng, kim loại nặng trong nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc bộ như: khu vực Hà Đông, Hoài Đức (Hà Nội), Ý Yên, Trực Ninh (Nam Định), thành phố Thái Bình,…

  Đối với môi trường không khí, tại các điểm, nút giao thông, các công trình khu vực xây dựng, ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, nhất là trong các đô thị lớn. Tại

  Thành phố Hồ Chí Minh, nồng độ chất ô nhiễm trong không khí khu vực ven đường giao thông, trong đó chủ yếu là CO tăng 1,44 lần và bụi PM10 tăng 1,07 lần. Còn tại Hà Nội, nếu không có giải pháp nào thì nồng độ phát thải bụi mỗi năm có thể đạt 200mg/m3 vào năm 2022, gấp 10 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

  Theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, 100% mẫu nước thải ở các làng nghề đều cho thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép. Riêng Hà Nội, khảo sát tại 40 xã cho kết quả khoảng 60% số xã bị ô nhiễm nặng từ các hoạt động sản xuất.

  Đứng trước thực trạng kể trên thì quả thật hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nước ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế hiện tại.

  2. Những năm qua cho thấy Đảng, Chính phủ các bộ ban ngành đã có nhiều chính sách, quy định quan tâm, xử lý các vi phạm về vấn đề môi trường. Các mức xử phạt tăng lên, luật sư đánh giá như thế nào về điều này?

  Thực tế thì chúng ta không thể thay đổi luật hàng ngày, hàng giờ để đáp ứng được sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, luật lại quy định những điều căn bản nhất để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng theo. Do đó để đảm bảo thực hiện tốt những quy định này, đồng thời đảm bảo đáp ứng được thực tiễn cuộc sống, nhà nước ta ban hành các quyết định, nghị quyết, thông tư điều chỉnh chi tiết về xử lý vi phạm môi trường. Những văn bản, quyết định này cho thấy sự tiếp thu, tiến bộ của hệ thống pháp luật nước ta, luôn có những sự thay đổi, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đối tượng, từng địa phương.

  3. Các quy định về bảo vệ môi trường đã có, pháp luật đưa ra hình thức xử lý nghiêm nhưng tại sao vẫn tồn tại tình trạng người dân không chấp hành, các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xả thải làm ô nhiễm môi trường? Vậy nguyên nhân do đâu? Theo Luật sư, liệu hệ thống pháp luật có cần phải bổ sung điều gì hay không?

  Nguyên nhân của việc người dân không nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hiên ngang xả thải gây ô nhiễm môi trường xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

  Thứ nhất, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về BVMT còn nhiều bất cập:

  Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện nay có khoảng 300 văn bản pháp luật về BVMT để điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế, các quy trình kỹ thuật, quy trình sử dụng nguyên liệu trong sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này vẫn còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, thiếu tính khả thi. Các quy định còn nằm phân tán ở nhiều lĩnh vực, thiếu tính gắn kết, nhiều nội dung còn bị bỏ ngỏ như các quy định về quản lý, xử lý chất thải ở khu vực nông thôn; vấn đề thu phí và lệ phí trong quản lý chất thải nông nghiệp, làng nghề…

  Ngoài ra, tính ổn định của hệ thống văn bản pháp luật về BVMT không cao, tình trạng văn bản mới được ban hành chưa lâu đã phải sửa đổi, bổ sung khá phổ biến, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh tế… trong việc BVMT.

  Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT hiện nay được phân công cho nhiều bộ, ngành dẫn đến khi triển khai trong thực tế gặp nhiều khó khăn do sự phối hợp thiếu đồng bộ, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm không rõ ràng.

  Thứ hai, về nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT của chủ đầu tư, một số ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư còn hạn chế.

  Khi họ không nhận thấy được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt khi đưa lên bàn cân so sánh với lợi ích kinh tế. Họ sẵn sàng đánh đổi chút lợi ích nhỏ chỉ để thu lợi nhuận, không màng đến hậu quả.

  Thứ ba, về công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tới người dân chưa thực sự hiệu quả.

  Ngay cả đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác BVMT còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì việc tuyên truyền tới người dân không thể đạt kết quả nhưu mong muốn được.

  Thứ tư, nhà nước ta đang có chính sách thu hút đầu tư, tạo điều thu hút đầu tư nên Việt Nam có xu hướng nới lỏng các tiêu chuẩn BVMT.

  Chính vì vậy, đã xảy ra một số sự cố môi trường nghiêm trọng. Ngoài ra, do những hạn chế của Việt Nam về các quy chuẩn kỹ thuật, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đưa vào những công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên, thâm dụng năng lượng và lao động nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

  Thứ năm, là về những chế tài trong việc xử lý vi phạm đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường chưa thực sự hiệu quả.

  Chúng ta có thể thấy hình thức xử phạt đa phần là xử phạt hành chính, tính răn đe chưa cao. Có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu tiền phạt, nhưng lợi nhuận họ thu về phải tính cả chục tỷ, tính ra thì họ vẫn lời, vậy tội gì họ không đánh đổi.

  Để giải quyết được những vấn đề trên, thì:

  Đầu tiên nhà nước ta phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, phòng ngừa các sự cố môi trường bằng các biện pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp; xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng năng lực ứng phó với sự cố môi trường, các vụ việc gây ô nhiễm môi trường.

  Thứ ba, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội; tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong phản biện, giám sát, tham gia quản lý nhà nước về BVMT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Trả Lời Độc Giả Trên Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam
 • Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn Kháng Cáo Thành Công Bản Án Sơ Thẩm
 • Vụ Vali Thiếu 8 Kg Ở Nội Bài: “có Dấu Hiệu Trộm Cắp”
 • Vụ Nữ Tử Tù Mang Thai: Người Bán Tinh Trùng Bị Xử Phạt Thế Nào?
 • Hà Nội: Dấu Hiệu Hình Sự Trong Vụ 2 Cô Giáo Tát Trẻ Mầm Non
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×