Vietsub Law Of The Jungle Tập 363

--- Bài mới hơn ---

 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 368
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 256
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 178
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 1
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 378
 • Lịch Phát Sóng: Thứ bảy – 11/05/2019 – Lịch Vietsub: Chủ nhật – 12/05/2019 – Rating: 6.3%(Part1) – 8.9%(Part2)

  Phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi GOD Subbing Team

  Time: KCW – Trans: Team Flash (Chau Vu, Trinh, Kh.Linh) – Encode: HPV

  Lịch chiếu bên Hàn Quốc: Thứ sáu hàng tuần

  Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên: Thành Viên:

  * Tiêu đề: Kim Byung-man’s Law of the Jungle

  * Chủ đề: Survival and Coexistence

  * Vị trí: Namibia, Africa

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Ryu Dam

  * EP: 1 – 6

  * Tiêu đề: Kim Byung-man’s Law of the Jungle

  * Chủ đề: Jungle Road

  * Vị trí: Papua, Indonesia, Southeast Asia

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Noh Woo-jin, Kim Kwang-kyu, Tae-mi

  * EP: 7 – 11

  Vanuatu

  * Tiêu đề: Good Sunday – Kim Byung-man’s Law of the Jungle in Vanuatu

  * Chủ đề: Tribal Evolution

  * Vị trí: Vanuatu, Oceania

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Park Si-eun

  * EP: 13 – 22

  * Tiêu đề: Good Sunday – Kim Byung-man’s Law of the Jungle in Siberia

  * Chủ đề: Road to the End of the Earth

  * Vị trí: Siberia, Russia, North Asia

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Lee Tae-gon

  * EP: 23 – 28

  * Tiêu đề: Good Sunday – Kim Byung-man’s Law of the Jungle in Madagascar

  * Chủ đề: Exploring Lost Treasure

  * Vị trí: Madagascar, Africa

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jeon Hye-bin, Jeong Jin-woon (2AM)

  * EP: 29 – 40

  Amazon & Galapagos

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Amazon/Galapagos

  * Vị trí: Amazon rainforest & Galápagos Islands, Ecuador, South America

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Choo Sung-hoon, Park Jung-chul, Park Sol-mi, Mir (MBLAQ)

  * EP: 41 – 50

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand

  * Chủ đề: Return to First Intentions

  * Vị trí: New Zealand, Oceania

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Park Jung-chul, Jung Suk-won, Park Bo-young, Lee Pil-mo

  * EP: 51 – 60

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Himalayas

  * Vị trí: Himalayas, Nepal, South Asia

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Park Jung-chul, Ahn Jung-hwan, Oh Ji-eun, Jung Joon, Kim Hye-seong

  * EP: 61 – 70

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Caribbean/Maya Jungle

  * Chủ đề: Perseverance

  * Vị trí: Caribbean & Belize, Central America

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Kim Sung-soo, Cho Yeo-jeong, Oh Jong-hyuk, Lee Sung-yeol (INFINITE)

  * EP: 71 – 80

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Savanna

  * Chủ đề: Self-Reliance

  * Vị trí: Tanzania, East Africa

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Lee Kyu-han, Kim Won-jun, Han Eun-jung, Jung Tae-woo

  * EP: 81 – 89

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Micronesia

  * Vị trí: Micronesia, Oceania

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Oh Jong-hyuk, Im Won-hee, Ye Ji-won, Si-wan (ZE:A), Chanyeol (EXO)

  * EP: 90 – 99

  Borneo

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Borneo: the Hunger Game

  * Chủ đề: Homo Ludens

  * Vị trí: Dinawan Island, Sabah Malaysia, Borneo, Southeast Asia

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Im Won-hee, Bong Tae-gyu, Hwang Hyun-hee, Lee Young-ah, Seo Ha-jun, Onew (Shinee), Dong-jun (ZE:A)[12]

  * Khách mời đặc biệt Tập 100: Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Jeon Hye-bin, Oh Jong-hyuk

  * EP: 100 – 107

  Brazil

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Brazil

  * Chủ đề: Blind Quest

  * Vị trí: Brazil, South America

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Oh Jong-hyuk, Ye Ji-won, Bong Tae-gyu, Lee Min-woo (Shinhwa), Bae Sung-jae, Onew (Shinee), Kangin (Super Junior), Hyuk (VIXX)

  * EP: 108 – 116

  Indian Ocean

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Indian Ocean

  * Vị trí: Indian Ocean, Reunion Island

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Kim Seung-soo, Park Hwi-soon, Kang Ji-sub, Uee (After School), Niel (Teen Top), James (Royal Pirates)

  * EP: 117 – 125

  Solomon Islands

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Solomon Islands

  * Chủ đề: Solomon’s Decision

  * Vị trí: Solomon Islands, Oceania

  * Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jung Doo-hong, Kim Gyu-ri, Kim Tae-woo, Lee Jae-yoon, Dana (The Grace), Kwon Oh-joong, Tao, Kikwang (Beast)

  * Khách mời đặc biệt: Yoon Do-hyun

  * EP: 126 – 136

  Costa Rica

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Costa Rica

  * Chủ đề: Eco Survival

  * Vị trí: Costa Rica

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Im Chang-jung, Jung Man-sik, Lee Tae-im, Lee Changmin, Seo Ji-seok, Jang Dong-woo (INFINITE)

  * EP: 137 – 145

  Palau

  * Tiêu đề: Law of the Jungle with Friends

  * Vị trí: Palau

  * Kim Byung-man, Ryu Dam, Yoon Se-ah, Son Ho-jun, Baro, Sam Okyere, Sam Hammington, Yook Joong-wan (Rose Motel), Jo Dong-hyuk

  * EP: 146 – 153

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Indochina

  * Chủ đề: Law of the Jungle Family Outing!

  * Vị trí: Indochina peninsula

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Son Ho-jun, Raymon Kim, Kim Jong-min, Lim Ji-yeon, Park Hyung-sik, Seo In-guk, Jang Su-won, Lee Sung-jae

  * EP: 154 – 162

  Yap Islands

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Yap

  * Chủ đề: War of Stones

  * Vị trí: Yap Islands

  * Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Han-byul, Kangnam, Ryu Seung-soo, Lee Jung-jin, Bae Soo-bin, Yoon Sang-hyun, Lee Yi-kyung, Eun Ji-won, Jeong Jinwoon, Dasom (Sistar)

  * EP: 163 – 170

  Hidden Kingdom Special in Brunei

  * Tiêu đề: Law of the Jungle: Hidden Kingdom Special

  * Vị trí: Brunei

  * Kim Byung-man, Jeong Jun-ha, Shim Hyung-tak, Do Sang-woo, Jeong Jinwoon, Sam Hammington, Nam Gyu-ri, Jun Hyoseong (Secret), Lee Tae-gon, Ryu Dam, Seo Hyo-rim, HaHa, Park Chanyeol (EXO), Choi Mino (Freestyle)

  * EP: 171 – 174 First half of Hidden Kingdom Special

  * EP: 175 – 177 Second Half of Hidden Kingdom Special

  Nicaragua

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Nicaragua

  * Chủ đề: Triathlon Survival

  * Vị trí: Nicaragua & Caribbean

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Hani (EXID), Jackson Wang (Got7), Bang Minah (Girl’s Day), N (VIXX), Kim Tae-woo, Hyun Joo-yup, Dong Hyun Kim, Choi Woo-shik, Jo Han-sun, Go Joo-won, Kim Ki-bang, Lee Mi-do (ko), Kim Hee-jung, Yoo Seung-ok

  * EP: 178 – 180 Triathlon Survival

  * EP: 181 – 184 Find Big 3

  * EP: 184 – 185 Send Me (Law of the Jungle 4th year anniversary special, recording in the Caribbean)

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Samoa

  * Chủ đề: Find the Treasures

  * Vị trí: Samoa

  * Kim Byung-man, Lee Won-jong, Park Joon-Hyung, Jo Dong-hyuk, Sam Hammington, Kang Kyun-Sung, Hwang Chi-yeul, Lee Sang-yeob, Wang Ji-hye, Gong Hyun-joo, Jung Joon-Young, Yoon Doo-Joon (BEAST), Yong Jun-hyung (BEAST), Hae-ryung(BESTie)

  * EP: 186 – 194

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Panama

  * Chủ đề: Surviving in Unknown (1st Half), Searching for Gold (2nd Half)

  * Vị trí: Panama

  * Kim Byung-man, Hwanhee (Fly to the Sky), Lee Jang-woo, Son Eun-seo, Hong Jong-hyun, Oh Ji Ho, Hwang Woo-seul-hye, Park Yu-hwan, Ahn Se-ha, Bora (Sistar), Sungyeol (Infinite), Lee Jong-won

  * EP: 195 – 202

  Tonga

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Tonga

  * Vị trí: Tonga

  * Kim Byung-man, Seo Kang-joon (5urprise), Kim Seol-hyun (AOA), Lee Sung-jong (Infinite), Hong Yoon-hwa, Jota (Madtown), Sandeul (B1A4), Jeon Hye-bin, Hwang Chan-sung (2PM), Lee Hoon, Go Se-won

  * EP: 203 – 211

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Papua New Guinea

  * Chủ đề: The Women Special (1st Half), Movie-Like Jungle Survival

  * Vị trí: Papua New Guinea

  * Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Oh Ha-young (Apink), Sojin (Girl’s Day), Choi Song-hyun, Choi Yoon-young, Kim Ji-min, Jang Hee-jin, Leeteuk (Super Junior), Kangin (Super Junior), Shownu (Monsta X), Lee Tae-gon, Jang Hyun-sung

  * EP: 212 – 219

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in New Caledonia

  * Vị trí: New Caledonia

  * Kim Byung-man, Kwon Yuri (SNSD), Eunwoo (ASTRO), Kim Young-kwang, Yoon Park, Jeongyeon (TWICE), Heo Kyung-hwan, Hong Seok-cheon, David Lee McInnis, Joon Park

  * EP: 220 – 228

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Mongolia

  * Vị trí: Mongolia

  * Kim Byung-man, Lee Chun-hee, Kim Min-kyo, Park Se-young, Ye Ji-won, Eric Nam, Changsub (BTOB), Seo In-guk, Lee Seon-bin (ko), Kangnam (M.I.B), Ryu Seung-soo, Julien Kang

  * EP: 229 – 237

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in East Timor

  * Vị trí: Đông Ti Mo

  * Kim Byung-man, Lee Sang-min, Yoon Min-soo, Hwang Chi-yeul, Yang Yo-seob (BEAST), Kwon Nara (Hello Venus), Jung Joon-young, Kim Hwan (ko), Oh Chang-seok, Yoo In-young, Kwon Oh-joong, Lee Moon-sik

  * EP: 238 – 246

  Kota Manado

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Kota Manado

  * Vị trí: Manado, Sulawesi, Indonesia

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Sol Bi, Kim Min-seok, Gong Myung (5urprise), Sungyeol (INFINITE), Jin (BTS),Cheng Xiao (Cosmic Girls), Yoon Da-hoon, Sleepy (Untouchable), Kangnam (M.I.B), Kyungri (Nine Muses), Kang Tae-oh (5urprise), Yoon Jung-soo, Kim Young-chul

  * EP: 247 – 255

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Sumatra

  * Vị trí: Sumatra, Indonesia

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Kim Se-jeong (I.O.I/Gugudan), Kwak Si-yang, BtoB (Sungjae, Peniel), Jo Bo-ah, Shin (Cross Gene), Lee Byung-kyu, KCM,Choi Jong-hoon (F.T. Island), Jo Se-ho, Ji Sang-ryeol

  * EP: 256 – 264

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand 2

  * Vị trí: New Zealand, Oceania

  * Thành Viên: Kim Byung-man, Shindong (Super Junior), Uee (After School), Park Chul-min, Sung Hoon, Mark (Got7), Lee Jae-yoon, Jung Eun-ji (Apink), Microdot, Lee Kyung-kyu, Kim Hwan,Lee Jae-yoon, Soyou

  * EP: 265 ~ 273

  * Tiêu đề: Law of the Jungle in Komodo

  * Vị trí: Chưa rõ

  * Thành Viên: Yang Dong-geun, Lee Wan, Jo Jeong-sik, Kangnam, Hani (EXID), Mingyu (SEVENTEEN)

  * EP: 274 ~ 282

  Rating & Lịch Sub, Chủ đề & Khách mời

  HIỆN CÁC NHÀ MẠNG TIẾP TỤC CHẶN TRANG PHIM, CÁC BẠN TRUY CẬP chúng tôi hoặc chúng tôi ĐỂ XEM NẾU KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC NHÉ!

  &nbsp&nbspCó Thể Bạn Thích Xem

  Tags

  Xem phim Law of the Jungle Tập 1 – Luật Rừng trọn bộ , phim Law of the Jungle Tập 1 – Luật Rừng tập Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60 Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70 Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80 Tập 81 Tập 82 Tập 83 Tập 84 Tập 85 Tập 86 Tập 87 Tập 88 Tập 89 Tập 90 Tập 91 Tập 92 Tập 93 Tập 94 Tập 95 Tập 96 Tập 97 Tập 98 Tập 99 Tập 100 Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110 Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120 Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128 Tập 129 Tập 130 Tập 131 Tập 132 Tập 133 Tập 134 Tập 135 Tập 136 Tập 137 Tập 138 Tập 139 Tập 140 Tập 141 Tập 142 Tập 143 Tập 144 Tập 145 Tập 146 Tập 147 Tập 148 Tập 149 Tập 150 Tập 151 Tập 152 Tập 153 Tập 154 Tập 155 Tập 156 Tập 157 Tập 158 Tập 159 Tập 160 Tập 161 Tập 162 Tập 163 Tập 164 Tập 165 Tập 166 Tập 167 Tập 168 Tập 169 Tập 170 Tập 171 Tập 172 Tập 173 Tập 174 Tập 175 Tập 176 Tập 177 Tập 178 Tập 179 Tập 180 Tập 181 Tập 182 Tập 183 Tập 184 Tập 185 Tập 186 Tập 187 Tập 188 Tập 189 Tập 190 Tập 191 Tập 192 Tập 193 Tập 194 Tập 195 Tập 196 Tập 197 Tập 198 Tập 199 Tập 200 Tập 201 Tập 202 Tập 203 Tập 204 Tập 205 Tập 206 Tập 207 Tập 208 Tập 209 Tập 210 Tập 211 Tập 212 Tập 213 Tập 214 Tập 215 Tập 216 Tập 217 Tập 218 Tập 219 Tập 220 Tập 221 Tập 222 Tập 223 Tập 224 Tập 225 Tập 226 Tập 227 Tập 228 Tập 229 Tập 230 Tập 231 Tập 232 Tập 233 Tập 234 Tập 235 Tập 236 Tập 237 Tập 238 Tập 239 Tập 240 Tập 241 Tập 242 Tập 243 Tập 244 Tập 245 Tập 246 Tập 247 Tập 248 Tập 249 Tập 250 Tập 251 Tập 252 Tập 253 Tập 254 Tập 255 Tập 256 Tập 257 Tập 258 Tập 259 Tập 260 Tập 261 Tập 262 Tập 263 Tập 264 Tập 265 Tập 266 Tập 267 Tập 268 Tập 269 Tập 270 Tập 271 Tập 272 Tập 273 Tập 274 Tập 275 Tập 276 Tập 277 Tập 278 Tập 279 Tập 280 Tập 281 Tập 282 Tập 283 Tập 284 Tập 285 Tập 286 Tập 287 Tập 288 Tập 289 Tập 290 Tập 291 Tập 292 Tập 293 Tập 294 Tập 295 Tập 296 Tập 297 Tập 298 Tập 299 Tập 300 Tập 301 Tập 302 Tập 303 Tập 304 Tập 305 Tập 306 Tập 307 Tập 308 Tập 309 Tập 310 Tập 311 Tập 312 Tập 313 Tập 314 Tập 315 Tập 316 Tập 317 Tập 318 Tập 319 Tập 320 Tập 321 Tập 322 Tập 323 Tập 324 Tập 325 Tập 326 Tập 327 Tập 328 Tập 329 Tập 330 Tập 331 Tập 332 Tập 333 Tập 334 Tập 335 Tập 336 Tập 337 Tập 338 Tập 339 Tập 340 Tập 341 Tập 342 Tập 343 Tập 344 Tập 345 Tập 346 Tập 347 Tập 348 Tập 349 Tập 350 Tập 351 Tập 352 Tập 353 Tập 354 Tập 355 Tập 356 Tập 357 Tập 358 Tập 359 Tập 360 Tập 361 Tập 362 Tập 363 Tập 364 Tập 365 Tập 366 Tập 367 Tập 368 Tập 369 Tập 370 Tập 371 Tập 372 Tập 373 Tập 374 Tập 375 Tập 376 Tập 377 Tập 378 Tập 379 Tập 380 Tập 381 Tập 382 Tập 383 Tập 384 Tập 385 Tập 386 Tập 387 Tập 388 Tập 389 Tập 390 Tập 391 Tập 392 Tập 393 Tập 394 Tập 395 Tập 396 Tập 397 Tập 398 Tập 399 Tập 400 Tập 401 Tập 402 Tập 403 Tập 404 Tập 405 Tập 406 Tập 407 Tập 408 Tập 409 Tập 410 Tập 411 Tập 412 Tập 413 Tập 414 Tập 415 Tập 416 Tập 417 Tập 418 Tập 419 Tập 420 Tập 421 Tập 422 Tập 423 Tập 424 Tập 425 Tập 426 Tập 427 Tập 428 Tập 429 Tập 430 Tập 431 , , Law of the Jungle, ep 1 ,ep 2 ,ep 3 ,ep 4 ,ep 5 ,ep 6 ,ep 7 ,ep 8 ,ep 9 ,ep 10 ,ep 11 ,ep 12 ,ep 13 ,ep 14 ,ep 15 ,ep 16 ,ep 17 ,ep 18 ,ep 19 ,ep 20 ,ep 21 ,ep 22 ,ep 23 ,ep 24 ,ep 25 ,ep 26 ,ep 27 ,ep 28 ,ep 29 ,ep 30 ,ep 31 ,ep 32 ,ep 33 ,ep 34 ,ep 35 ,ep 36 ,ep 37 ,ep 38 ,ep 39 ,ep 40 ,ep 41 ,ep 42 ,ep 43 ,ep 44 ,ep 45 ,ep 46 ,ep 47 ,ep 48 ,ep 49 ,ep 50 ,ep 51 ,ep 52 ,ep 53 ,ep 54 ,ep 55 ,ep 56 ,ep 57 ,ep 58 ,ep 59 ,ep 60 ,ep 61 ,ep 62 ,ep 63 ,ep 64 ,ep 65 ,ep 66 ,ep 67 ,ep 68 ,ep 69 ,ep 70 ,ep 71 ,ep 72 ,ep 73 ,ep 74 ,ep 75 ,ep 76 ,ep 77 ,ep 78 ,ep 79 ,ep 80 ,ep 81 ,ep 82 ,ep 83 ,ep 84 ,ep 85 ,ep 86 ,ep 87 ,ep 88 ,ep 89 ,ep 90 ,ep 91 ,ep 92 ,ep 93 ,ep 94 ,ep 95 ,ep 96 ,ep 97 ,ep 98 ,ep 99 ,ep 100 ,ep 101 ,ep 102 ,ep 103 ,ep 104 ,ep 105 ,ep 106 ,ep 107 ,ep 108 ,ep 109 ,ep 110 ,ep 111 ,ep 112 ,ep 113 ,ep 114 ,ep 115 ,ep 116 ,ep 117 ,ep 118 ,ep 119 ,ep 120 ,ep 121 ,ep 122 ,ep 123 ,ep 124 ,ep 125 ,ep 126 ,ep 127 ,ep 128 ,ep 129 ,ep 130 ,ep 131 ,ep 132 ,ep 133 ,ep 134 ,ep 135 ,ep 136 ,ep 137 ,ep 138 ,ep 139 ,ep 140 ,ep 141 ,ep 142 ,ep 143 ,ep 144 ,ep 145 ,ep 146 ,ep 147 ,ep 148 ,ep 149 ,ep 150 ,ep 151 ,ep 152 ,ep 153 ,ep 154 ,ep 155 ,ep 156 ,ep 157 ,ep 158 ,ep 159 ,ep 160 ,ep 161 ,ep 162 ,ep 163 ,ep 164 ,ep 165 ,ep 166 ,ep 167 ,ep 168 ,ep 169 ,ep 170 ,ep 171 ,ep 172 ,ep 173 ,ep 174 ,ep 175 ,ep 176 ,ep 177 ,ep 178 ,ep 179 ,ep 180 ,ep 181 ,ep 182 ,ep 183 ,ep 184 ,ep 185 ,ep 186 ,ep 187 ,ep 188 ,ep 189 ,ep 190 ,ep 191 ,ep 192 ,ep 193 ,ep 194 ,ep 195 ,ep 196 ,ep 197 ,ep 198 ,ep 199 ,ep 200 ,ep 201 ,ep 202 ,ep 203 ,ep 204 ,ep 205 ,ep 206 ,ep 207 ,ep 208 ,ep 209 ,ep 210 ,ep 211 ,ep 212 ,ep 213 ,ep 214 ,ep 215 ,ep 216 ,ep 217 ,ep 218 ,ep 219 ,ep 220 ,ep 221 ,ep 222 ,ep 223 ,ep 224 ,ep 225 ,ep 226 ,ep 227 ,ep 228 ,ep 229 ,ep 230 ,ep 231 ,ep 232 ,ep 233 ,ep 234 ,ep 235 ,ep 236 ,ep 237 ,ep 238 ,ep 239 ,ep 240 ,ep 241 ,ep 242 ,ep 243 ,ep 244 ,ep 245 ,ep 246 ,ep 247 ,ep 248 ,ep 249 ,ep 250 ,ep 251 ,ep 252 ,ep 253 ,ep 254 ,ep 255 ,ep 256 ,ep 257 ,ep 258 ,ep 259 ,ep 260 ,ep 261 ,ep 262 ,ep 263 ,ep 264 ,ep 265 ,ep 266 ,ep 267 ,ep 268 ,ep 269 ,ep 270 ,ep 271 ,ep 272 ,ep 273 ,ep 274 ,ep 275 ,ep 276 ,ep 277 ,ep 278 ,ep 279 ,ep 280 ,ep 281 ,ep 282 ,ep 283 ,ep 284 ,ep 285 ,ep 286 ,ep 287 ,ep 288 ,ep 289 ,ep 290 ,ep 291 ,ep 292 ,ep 293 ,ep 294 ,ep 295 ,ep 296 ,ep 297 ,ep 298 ,ep 299 ,ep 300 ,ep 301 ,ep 302 ,ep 303 ,ep 304 ,ep 305 ,ep 306 ,ep 307 ,ep 308 ,ep 309 ,ep 310 ,ep 311 ,ep 312 ,ep 313 ,ep 314 ,ep 315 ,ep 316 ,ep 317 ,ep 318 ,ep 319 ,ep 320 ,ep 321 ,ep 322 ,ep 323 ,ep 324 ,ep 325 ,ep 326 ,ep 327 ,ep 328 ,ep 329 ,ep 330 ,ep 331 ,ep 332 ,ep 333 ,ep 334 ,ep 335 ,ep 336 ,ep 337 ,ep 338 ,ep 339 ,ep 340 ,ep 341 ,ep 342 ,ep 343 ,ep 344 ,ep 345 ,ep 346 ,ep 347 ,ep 348 ,ep 349 ,ep 350 ,ep 351 ,ep 352 ,ep 353 ,ep 354 ,ep 355 ,ep 356 ,ep 357 ,ep 358 ,ep 359 ,ep 360 ,ep 361 ,ep 362 ,ep 363 ,ep 364 ,ep 365 ,ep 366 ,ep 367 ,ep 368 ,ep 369 ,ep 370 ,ep 371 ,ep 372 ,ep 373 ,ep 374 ,ep 375 ,ep 376 ,ep 377 ,ep 378 ,ep 379 ,ep 380 ,ep 381 ,ep 382 ,ep 383 ,ep 384 ,ep 385 ,ep 386 ,ep 387 ,ep 388 ,ep 389 ,ep 390 ,ep 391 ,ep 392 ,ep 393 ,ep 394 ,ep 395 ,ep 396 ,ep 397 ,ep 398 ,ep 399 ,ep 400 ,ep 401 ,ep 402 ,ep 403 ,ep 404 ,ep 405 ,ep 406 ,ep 407 ,ep 408 ,ep 409 ,ep 410 ,ep 411 ,ep 412 ,ep 413 ,ep 414 ,ep 415 ,ep 416 ,ep 417 ,ep 418 ,ep 419 ,ep 420 ,ep 421 ,ep 422 ,ep 423 ,ep 424 ,ep 425 ,ep 426 ,ep 427 ,ep 428 ,ep 429 ,ep 430 ,ep 431 ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phim Hãy Ăn Tối Cùng Nhau Ep Tập 143
 • Kang Daniel (Wanna One) Hào Hứng Trong Khi Yong Jun Hyung (Highlight) Lo Lắng Khi Quay Show Thực Tế Của Mbc
 • Người Đẹp Hàn Bị ‘bóc Mẽ’ Nhan Sắc Khi Để Mặt Mộc 100% Trong Show Thực Tế
 • Hwang Minhyun Và Loạt Idol Đình Đám Biến Sân Bay Thành Sàn Diễn, Seulgi Trở Thành Người Mẫu Quảng Cáo Converse Hàn Quốc
 • Thủ Tướng Singapore: Không Thể Để Luật Rừng Thay Luật Pháp Ở Biển Đông
 • Phim Knowing Brother Ep Tập 226

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Sách Các Chương Trình Truyền Hình Của Bts Tham Gia
 • Toàn Cảnh Vụ ‘luật Rừng’ Bị Khởi Kiện Ở Thái Lan: Ekip Sản Xuất Liên Tục Chối Bỏ Trách Nhiệm, Netizen Thái Yêu Cầu Chính Phủ Trừng Phạt Nặng Tay
 • Trong 6 Thành Viên Còn Lại, Những Ai Có Đủ Khả Năng Tạo Ra Sức Ảnh Hưởng Như B.i Để Trở Thành Leader?
 • Những Sự Cố Tồi Tệ Của Sao Hàn
 • Buổi Concert Đầu Tiên Của Bts Được Tổ Chức Ở Đâu? Tên Gì?
 • Knowing Brothers Một show đang rất HOT ở thời điểm hiện tại, các khách mời đưa ra câu hỏi hóc búa và các “Huynh Đệ Thông Thái” của chương trình sẽ giải đáp rất xoáy. Ngoài ra các phần ứng biến tiết mục “diễn không kịch bản” cũng là điểm thú vị của show.

  Khách mời:

  Tập 129 – So Yoo-jin, Sam Okyere

  Tập 128 – Hwangbo, Hyoyeon (Girls” Generation), Hwasa (Mamamoo), Dayoung (Cosmic Girls) + (Special Guest: Jang Sung-kyu)

  Tập 127 – Yoo Byung-jae, Winner

  Tập 126 – Song So-hee, MC Gree

  Tập 125 – Ji Sang-ryeol, Jo Bo-ah

  Tập 124 – Lee Seung-gi

  Tập 123 – Yoo Min-sang, Moon Se-yoon

  Tập 122 – Wanna One

  Tập 121 – Lee Seung-hoon, Kim Min-seok, Chung Jae-won

  Tập 120 – Song Ji-hyo, Lee El

  Tập 119 – Wheesung, Kang Han-na

  Tập 118 – Park Jin-young, Got7 + Special Guest: Shindong (Super Junior)

  Tập 117 – Boom, Ahn So-hee

  Tập 116 – Park Se-young, Jung Hye-sung

  Tập 115 – Song Eun-yi, Yoo Se-yoon, Hong Jin-young, Shindong (Super Junior), Jo Hye-ryun

  Tập 114 – Song Eun-yi, Yoo Se-yoon, Hong Jin-young

  Tập 113 – Seungri (Big Bang), iKON (Yunhyeong, Bobby, B.I, Ju-ne)

  Tập 112 – Lee Da-hee, Han Hyun-min

  Tập 111 – Lee Sang-yeob, BoA

  Tập 110 – Hong Seok-cheon, Jang Seo-hee

  Tập 109 – Uhm Jung-hwa

  Tập 108 – Oh My Girl

  Tập 107 – No guests (Special Guests: Oh My Girl)

  Tập 106 – Sechs Kies

  Tập 105 – Yoon Se-ah, Junho (2PM)

  Tập 104 – Jang Yoon-ju, Sunmi

  Tập 103 – Jin Goo, Go Joon-hee

  Tập 102 – Sung Dong-il, Goo Hara

  Tập 101 – Han Hye-jin, Lee Si-eon

  Tập 100 – Super Junior (Leeteuk, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae)

  Tập 99 – Lee Ha-nui

  Tập 98 – Yoon Jung-soo, Ha Yeon-soo

  Tập 97 – TVXQ

  Tập 95+96 – Park Mi-sun, Jo Hye-ryun, Hong Jin-young, Han Sun-hwa, Lee Tae-im, Jang Do-yeon

  Tập 94 – BTS

  Tập 93 – B1A4

  Tập 92 – Hyuna, JR (NU”EST), Park Sung-kwang

  Tập 91 – Yoo Jun-sang, Jang Yun-jeong

  Tập 90 – Taeyang (Big Bang), Song Min-ho (Winner)

  Tập 88+89 – Girls” Generation

  Tập 87 – Black Pink

  Tập 86 – Kim Jong-kook (Turbo), Lee Jong-hyuk

  Tập 85 – Exo (Except: Lay)

  Tập 84 – Red Velvet

  Tập 83 – Jung Yong-hwa (CNBLUE), Zico (Block B)

  Tập 82 – Minzy, Han Chae-young

  Tập 81 – Apink

  Tập 80 – Kim So-eun, John Park, Hwang Chi-yeul

  Tập 79 – Kim Ok-bin

  Tập 78 – Lee Soo-kyung, Lee Hong-gi (F.T. Island)

  Tập 77 – Oh Hyun-kyung, DinDin

  Tập 76 – Twice

  Tập 75 – Psy

  Tập 74 – BtoB

  Tập 73 – Ock Joo-hyun, Yoon Jong-shin

  Tập 72 – Park Sung-woong, Chae Jung-an

  Tập 71 – No Guests

  Tập 70 – Jung Joon-young (Drug Restaurant), Lee Sun-bin

  Tập 69 – Lee Kyung-kyu

  Tập 68 – Girl”s Day

  Tập 67 – Henry (Super Junior-M), Han Eun-jung

  Tập 66 – Kim Hee-sun

  Tập 65 – Seo Ye-ji, Oh Ji-ho

  Tập 64 – Kang Ye-won, Han Chae-ah

  Tập 63 – Seohyun (Girls” Generation), Lee Joon

  Tập 62 – Super Junior (Leeteuk, Shindong)

  Tập 61 – Jo Woo-jong, Jung So-min

  Tập 60 – Park Mi-sun, Jo Hye-ryun, Sol Bi, Hong Jin-young, Oh Na-mi, Cao Lu (Fiestar), Yoon Chae-kyung (April)

  Tập 59 – Cosmic Girls

  Tập 58 – Rain, Hani (EXID)

  Tập 57 – AOA (Except: Choa)

  Tập 56 – Yoo In-young, Kim Hyun-soo

  Tập 55 – Mamamoo, Heo Kyung-hwan (comedian)

  Tập 54 – Chun Jung-myung, Han Seung-yeon

  Tập 53 – I.O.I

  Tập 52 – Jin Se-yeon

  Tập 51 – Momo (Twice)

  Tập 50 – Shinee

  Tập 49 – Choo Sung-hoon, Yuri (Girls Generation)

  Tập 48 – Davichi, Kangta

  Tập 47 – Kyuhyun (Super Junior), Hwang Woo-seul-hye

  Tập 46 – Infinite

  Tập 45 – Lee Si-young

  Tập 44 – DIA

  Tập 43 – Gain (Brown Eyed Girls), Ji Soo

  Tập 41+42 – Park Mi-sun, Jo Hye-ryun, Sol Bi, Hong Jin-young, Park Na-rae, Heo Young-ji, Jo Jung-min

  Tập 40 – Im Chang-jung, Solbin (Laboum)

  Tập 39 – Kim Jin-kyung, Sung Hoon

  Tập 38 – GFriend

  Tập 37 – Im Soo-hyang, Lee Kyu-han

  Tập 36 – Kim Joon-ho, Baek Ji-young

  Tập 35 – Tak Jae-hoon, Lee Soo-min

  Tập 34 – Lovelyz

  Tập 33 – Kim Shin-young, Jun Hyun-moo

  Tập 32 – Sistar

  Tập 31 – Seo In-young, Jessi, Kim Jong-min

  Tập 30 – Jeon Hye-bin

  Tập 29 – Irene (Red Velvet), Kim Jong-hyun (Shinee)

  Tập 28 – Jeon So-min

  Tập 27 – Twice

  Tập 26 – Joon Park (g.o.d), Lee Soo-min

  Tập 25 – Sunny (Girls” Generation), Andy (Shinhwa)

  Tập 24 – Han Chae-ah

  Tập 23 – I.O.I

  Tập 22 – Jun Hyo-seong (Secret), Kyungri (Nine Muses)

  Tập 21 – Red Velvet (Except: Irene)

  Tập 20 – Shin So-yul

  Tập 19 – Kang Ye-won

  Tập 18 – Eun Ji-won, Kang Kyun-sung (Noel)

  Tập 17 – Sol Bi, Hong Jin-young, Hello Venus (Except: Yooyoung)

  Tập 16 – Joo Young-hoon, Kim Su-ro, Cosmic Girls

  Tập 15 – Kim Heung-gook, Kim Kyung-sik

  Tập 14 – Oh Sang-jin, Lee Chun-soo

  Tập 12+13 – No Guests

  Tập 11 – Lee Guk-joo, Kim Ji-min, Lady Jane, Jo Young-gu

  Tập 10 – Park Mi-sun, Jo Hye-ryun, Lee Ji-hye, Shin Bong-sun, Park Seul-gi

  Tập 9 – Shin Dong-woo, Lee Soo-min

  Tập 8 – Sol Bi, Hong Jin-ho

  Tập 7 – No Guests

  Tập 5+6 – Jang Hang-jun, Jung Hyung-jin

  Tập 1~4 – No Guests

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phim Từ Biệt Để Chia Xa
 • Jimin (Aoa) Bị Cựu Trainee Fnc Vạch Trần Thêm Phốt: Đấm Đồng Đội Vì Ghen Tị, Cầm Đầu Nhóm Bắt Nạt Sử Dụng Luật Rừng
 • Luật Rừng (Chương Trình Truyền Hình)
 • Cách Jeff Bezos Tạo Ra Đế Chế Amazon Chi Phối Thị Trường Sách 5 Tỷ Usd: Đối Xử Với Đối Tác Như Báo Săn Mồi, Tạo “luật Rừng” Ép Chết Các Công Ty Nhỏ
 • Loạt Show Truyền Hình Châu Á Làm Chết Người, Phạm Pháp Trong 2022
 • The Luat Su Cao Quang Anh Ep

  --- Bài mới hơn ---

 • Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh Chính Thức Chạy Đua Vào Thượng Viện Mỹ
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Kháng Cáo Bản Án, Quyết Định Dân Sự – Trang Điện Tử Tòa Án Nhân Dân Huyện Tiên Phước
 • Một Số Vấn Đề Thực Tế Cần Quan Tâm Trong Hoạt Động Ngân Hàng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Kháng Cáo Bản Án, Quyết Định Dân Sự
 • Cao Đẳng Công Nghệ Và Thương Mại Hà Nội
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Purchasable with gift card

   

  name your price

   

 • --- Bài cũ hơn ---

 • Criminal Family Violence Attorney In Arlington, Tx
 • Những Điểm Mới Quan Trọng Của Luật Tố Cáo 2022
 • Luật Cư Trú (Sửa Đổi) Vừa Được Quốc Hội Biểu Quyết Thông Qua Và Sẽ Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01
 • Giới Thiệu Một Số Điểm Mới Của Luật Cư Trú (Sửa Đổi)
 • Hai Mươi Luật Của Van Dine
 • Bức Xúc Luật Rừng Trong… Rừng Luật Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Rừng Ở Việt Nam Qua Cái Nhìn Của Một Người Ba Lan
 • Vụ Công Hàm Việt Nam Gửi Liên Hiệp Quốc: Luật Pháp Sẽ Thắng ‘luật Rừng’
 • Nữ Phụ Hot Nhất “itaewon Class” Kwon Nara Từng Gây Xao Xuyến Khi Khoe Mặt Mộc Trên Show Thực Tế
 • Bạn Trai Cũ 6 Năm Của So Yeon (T
 • Luật Rừng Ở Phố Đi Bộ
 • – Khi đọc được những thông tin về các loại văn bản mà khi ban hành bị cho là xa rời thực tế, thậm chí vô cảm như quy định giấy phép vận chuyển trứng chỉ có hiệu lực trong một ngày ở Lào Cai, hay dự thảo quy định nơi bán bia không được vượt quá 30 độ C của Bộ Công Thương… ông thấy thế nào?

  Việc có những văn bản xa rời thực tế đang là vấn đề nóng bỏng, gây nhức nhối hiện nay, dù đã có những hội thảo, hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình này nhưng nó vẫn không hề thuyên giảm.

  Với quy định kiểu giấy phép vận chuyển trứng chỉ có hiệu lực trong một ngày, tôi biết Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo Cục Thú y lên Lào Cai để kiểm tra thông tin. Quy định như thế không chỉ khiến những chủ trang trại mà đến tôi còn bức xúc nữa là.

  – Nhưng hình như, khi đưa ra những văn bản quy định như thế, người ta cũng xuất phát từ mục đích tốt là bảo vệ sức khoẻ nhân dân?

  Tôi cũng có nhận thấy điều đó.

  – Theo ông, vì sao người ta có mục đích, động cơ tốt song lại không thể chuyển hóa vào trong những văn bản mang tính thuyết phục?

  Là bởi họ không cân bằng được giữa trạng thái nôn nóng, vội vàng, muốn cho ra hiệu quả tức thì với việc phải cân nhắc thấu đáo trước khi ra quyết định. Văn bản quy phạm pháp luật phải được tính toán cẩn trọng. Tiếc là ở ta chưa làm được.

  GS Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Đừng có đổ hết cho năng lực

  – Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có những văn bản bị cho là “trên trời” như thế. Thử “bắt bệnh” cho nó, theo ông là do đâu?

  Dễ dàng nhận thấy rằng việc ban hành văn bản ở ta không bắt nguồn từ thực tiễn. Cái xưa nay chúng ta vẫn nói là đưa pháp luật vào cuộc sống chỉ đúng một phần. Bây giờ phải là đưa cuộc sống vào pháp luật, nhưng ta vẫn giữ tư duy cũ thành thử các văn bản pháp luật xưa nay không có hiệu lực thực thi hoặc kém hiệu lực.

  – Thú thực, đôi khi đọc những văn bản đó, tôi tự hỏi: Không hiểu người ta nghĩ cái gì mà quy định như thế?

  Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi đó. Nó có vấn đề về trình độ, năng lực. Nhưng nó cũng có lý do mang tính hệ thống mà chúng ta không nên chỉ chăm chăm trách bản thân người ra quyết định.

  Ông đang biện hộ cho những người ra văn bản “trên trời” dù chính ông cũng thấy bức xúc với những văn bản đấy?

  Không phải, mà đó là thực tế. Ở ta hiện nay, bản thân người quản lý ra quyết định còn phải hướng về phía trên, giữa người dân và cấp trên thì họ chiều cấp trên hơn vì họ ăn lương từ cấp trên, ngồi ở vị trí đó là do cấp trên chứ không phải từ lá phiếu của người dân. Thậm chí, nếu làm đúng ý chí của dân thì họ mất chức, mất lương vì nhiều khi ý chí của trên nhưng cũng là ý chí của con người, chiều được người nọ thì lại mất lòng người kia. Do vậy, đừng có đổ hết cho năng lực!

  – Nghĩa là, những người ra văn bản “trên trời” cũng cần được thông cảm?

  (Cười) Đó là sự thật mà. Họ cũng có cái khó khi đưa ra quyết định chứ. Dĩ nhiên, cũng tùy từng văn bản nhưng đúng là đang tồn tại thực tế như vậy.

  – Ông đánh giá thế nào về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở ta hiện nay?

  Tôi rất đồng ý với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng như Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khi đánh giá rằng, ở ta có cả một rừng luật nhưng hành xử lại áp dụng luật rừng. Đó là câu ví von rất hay và cũng cực chuẩn.

  Hiện nay, vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi như có nên gọi là văn bản quy phạm pháp luật hay bỏ chữ quy phạm đi. Chúng ta phân biệt như thế hóa ra chúng ta chỉ chú trọng khâu văn bản chứa đựng quy phạm còn những văn bản là nghị quyết, quyết định, chỉ thị của một người đứng đầu hành pháp lại không ban hành đúng quy trình, trong khi đáng ra quy trình chuẩn phải áp dụng cho mọi văn bản.

  – Vậy thế nào mới là quy trình chuẩn trong ban hành văn bản?

  Nó tùy từng mức độ và từng loại văn bản. Nhưng tựu trung lại, trước hết cần căn cứ xem cơ quan ra văn bản đó là gì. Nếu là Quốc hội thì phải có biểu quyết đa số, muốn vậy phải tranh luận. Nhưng trước đó, để đưa ra một dự thảo luật thì cần những người làm công tác chuyên môn soạn thảo, không được duy cảm, duy lý.

  – Sao ông lại bảo không có, vì người ta vẫn lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật rồi đấy chứ?

  Đúng là người ta có lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo, thông thường là trên các website. Vậy nhưng, nên nhớ, thứ nhất không phải ai cũng có điều kiện sử dụng internet. Thứ hai, ngay với bản thân tôi có khi còn phải lăn lộn, vướng bận nhiều thứ trong cuộc sống cũng chẳng biết đến cái việc lấy ý kiến ấy. Thứ nữa, khi những văn bản ấy chưa động chạm đến quyền lợi của người ta thì họ chẳng quan tâm đâu.

  – Thế thì còn trách gì được những người ra văn bản nữa, vì họ sẽ bảo “chúng tôi đã lấy ý kiến rồi đấy, quý vị không góp ý thì khi ban hành quyết định, quý vị đừng kêu ca”!

  Không thể mang cái lý do đó ra để nại được. Anh không thể tung một cái dự thảo dài ngoằng ra để bắt người dân phải đọc rồi cho ý kiến. Không phải cứ tung dự thảo lên mạng rồi lu loa “chúng tôi đã lấy ý kiến rồi đấy” là xong đâu.

  – Vậy theo ông, làm gì để đưa ra được những văn bản khiến người dân tâm phục khẩu phục?

  Muốn vậy, với những dự thảo luật dài tới hàng trăm trang, người soạn thảo nên làm bản tóm lược những ý chính để người ta tiện theo dõi, góp ý. Còn với những dự thảo văn bản hành chính có tác động trực tiếp tới quyền lợi của người dân thì cần phải trực tiếp hỏi ý kiến của họ thông qua những buổi tiếp xúc. Biết là như thế sẽ làm khó nhà quản lý, nhưng đó là việc buộc phải làm để tránh những văn bản “trên trời”.

  – Tôi e sẽ là chưa đủ nếu chính bản thân những người làm công tác điều hành, quản lý cũng phải bớt vô cảm?

  Dĩ nhiên rồi. Bản thân họ cũng cần phải học để hiểu về quyền hạn, trách nhiệm của mình, nâng cao năng lực, trình độ thì mới đưa ra văn bản có tính khả thi. Ngoài ra, họ cũng cần nhận thức được rằng mình phải công tâm, vì dân. Muốn vậy thì việc tuyển chọn, bầu cử phải hoàn toàn từ lá phiếu của nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 265
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 51
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 53
 • Phim Thần Tượng Của Tuần
 • Các Thành Viên Nhóm Mamamoo
 • Phim Tôi Sống Một Mình Ep Tập 342

  --- Bài mới hơn ---

 • Mino (Winner) Bị Đồng Đội ‘bóc Phốt’ Khi Thích Show Thám Hiểm Nhưng Vẫn Muốn ‘ăn Sung Mặc Sướng’
 • Về Các Thành Viên Nhóm Seventeen
 • Tiềm Hành Truy Tung Mobile (Hunt) Vẫn Đang Được Ekip Sản Xuất Luật Rừng Mobile Cải Tiến Nâng Cấp, Chuẩn Bị Ra Mắt
 • Thị Trấn Mexico Hành Quyết Tội Phạm Lộng Hành Theo ‘luật Rừng’
 • Các Thành Viên Nhóm Mamamoo
 • theo chân cuộc sống của các khách mời là những người nổi tiếng, về nhà của họ và cuộc sống thường ngày của họ ra sao. Điều đặc biệt là bạn phải đang sống một mình như cái tên của show.

  Khách mời:

  Tập 240 – Daniel Henney

  Tập 239 – Daniel Henney

  Tập 237 – TVXQ

  Tập 236 – Seungri (Big Bang)

  Tập 235 – Seungri (Big Bang)

  Tập 228 – Lee Pil-mo

  Tập 222 – Kim Sa-rang

  Tập 219 – Taeyang (Big Bang)

  Tập 218 – Taeyang (Big Bang)

  Tập 216 – Han Hye-yeon

  Tập 212 – Sung Hoon

  Tập 211 – Kim Sa-rang

  Tập 210 – Kim Sa-rang

  Tập 205 – Kim Yeon-koung

  Tập 204 – Kwon Hyuk-soo, Kim Seul-gi

  Tập 202 – Junho (2PM)

  Tập 199 – Sol Bi

  Tập 197 – Kim Ji-soo

  Tập 195 – Kwon Hyuk-soo

  Tập 194 – Cho Jun-ho

  Tập 193 – Zion.T

  Tập 191 – Lee Gi-kwang

  Tập 190 – Henry Lau

  Tập 189 – Lee So-ra, Yoon Hyun-min

  Tập 188 – Kim Yeon-koung

  Tập 187 – Daniel Henney

  Tập 186 – Daniel Henney

  Tập 185 – Kim Joon-ho

  Tập 184 – Lee Soo-kyung

  Tập 183 – Lena Park

  Tập 182 – Jo Woo Jong

  Tập 181 – Park Jin-joo

  Tập 180 – Lee So-ra

  Tập 179 – Choi Deok-moon

  Tập 177 – Lee Sun-bin

  Tập 176 – Kim Yeon-koung

  Tập 175 – C Jamm, Kim Yeon-koung

  Tập 174 – Lee Si-eon, Park Na-rae

  Tập 173 – C Jamm

  Tập 172 – Sleepy

  Tập 170 – C Jamm, Heize

  Tập 168 – Han Hye-jin

  Tập 167 – Jang Woo-hyuk (H.O.T.)

  Tập 166 – Jang Woo-hyuk (H.O.T.)

  Tập 165 – Jisook (Rainbow)

  Tập 164 – Sunwoo Sun, Ji Sang-ryeol

  Tập 160 – Jung Joon-young, Jisook (Rainbow)

  Tập 159 – Crush

  Tập 156 – Kim Ban-jang

  Tập 152 – Oh Chang-seok, Uhm Hyun-kyung

  Tập 151 – Crush, Eric Nam

  Tập 148 – Brave Brothers

  Tập 145 – Kian 84

  Tập 140 – Ray Yang, Dong Hyun Kim

  Tập 133 – Ahn Se-ha

  Tập 129 – Hwang Jae Keun

  Tập 127 – Lee Guk-joo, Hwang Chi-yeul

  Tập 126 – Lee Guk-joo, Hwang Chi-yeul

  Tập 121 – Dok2

  Tập 113 – Kim Young-chul

  Tập 111 – Kang Min-hyuk

  Tập 108 – Cheetah, Ye Jung-hwa, Maeng Ki-yong

  Tập 107 – Cheetah, Ye Jung-hwa, Maeng Ki-yong

  Tập 103 – Hwang Seok-jeong

  Tập 99 – Kim Dong-wan

  Tập 97 – Lee Eun-gyeol

  Tập 95 – Amber

  Tập 92 – Lee Kyu-han

  Tập 89 – Hyolyn

  Tập 69 – Lee Tae-gon

  Tập 67 – Yoon Da-hoon

  Tập 66 – Kwak Dong-yeon

  Tập 64 – Shim Hyung-tak

  Tập 61 – Ha Seok-jin

  Tập 55 – Soyou

  Tập 48 – Lee Jung

  Tập 43 – Hong Jinho

  Tập 41 – Yook Joong-wan

  Tập 38 – Fabien

  Tập 35 – Yo-seob

  Tập 34 – Hong Seok-cheon

  Tập 31 – Kim Do Kyun

  Tập 27 – Kim Min-joon

  Tập 26 – Jang Yoon-ju

  Tập 18 – Kim Je-dong, Kim Yong-gun

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Show Thực Tế Hàn Quốc Được Yêu Thích Nhất Hiện Nay
 • Sao Hàn Từng Gặp Những Tai Nạn Nguy Hiểm Đến Tính Mạng Khi Đi Show Thực Tế
 • Không Hổ Danh “thiên Thần Lai”, Nancy (Momoland) Khoe Mặt Mộc Đẹp Xuất Sắc Khi Đi Rừng
 • Những Khoảnh Khắc Hài Hước Nhất Của Yoo Jae Suk Trong Running Man
 • Người Thắng ‘sbs Entertainment Awards 2022’: Vượt Yoo Jae Suk, Lee Seung Gi
 • Khi “Luật Rừng” Hữu Hiệu Hơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Rico: Dự Luật Thượng Viện 50 Phù Hợp Với San Jose
 • Đội Ngũ Luật Sư Di Trú & Nhân Viên Pháp Lý Của Skt
 • Tìm Hiểu Thêm Thủ Tục Ly Dị
 • Môt Số Nguyên Tắc Về Thơ Lục Bát
 • Luật Tài Sản Ở Mỹ
 • TTCT – Khi người ta nói nhiều đến lũ lụt, xói mòn và việc những cánh rừng đang biến mất, có một thực tế quan trọng đang diễn ra nơi các thôn bản bên rừng: ở đây, trong việc bảo vệ rừng, thì luật pháp đang tỏ ra không hiệu quả bằng… luật rừng – luật lệ linh thiêng của những người đã sinh ra và lớn lên trong rừng.

  Một phụ nữ Dao Đỏ ngồi bên nửa căn nhà còn lại sau trận sạt lở đá tháng 8-2016 ở xã Phìn Ngan, Bát Xát (Lào Cai) -Đỗ Mạnh Cường

  Những bức tranh tương phản

  Trên mạng hỏi đáp Quora, có một người hỏi: “Bức ảnh ấn tượng nhất về biên giới giữa hai quốc gia là gì?”. Câu trả lời được bình chọn nhiều nhất là một bức ảnh biên giới của Haiti và Cộng hòa Dominica.

  Nó được chia thành hai màu rõ ràng: màu nâu nằm bên phía Haiti và màu xanh phía Dominica. Nơi ấy đã từng là một cánh rừng. Nhưng sự khác biệt về chính sách bảo vệ rừng đã biến nó thành hai thế giới: màu nâu của đất trống đồi trọc, và màu xanh ngát của những cánh rừng nguyên sơ.

  Bức ảnh ấy không chỉ là một phong cảnh đặc sắc, trong nó còn là một thông điệp cốt lõi và duy nhất về vấn đề giữ rừng: chính sách.

  Không có một bức ảnh tương phản đến như thế để so sánh chính sách giữ rừng tại Việt Nam. Nhưng nếu bạn đến xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai những ngày này, bạn cũng sẽ bắt gặp một khung cảnh tương phản.

  Phía dưới thung lũng, cơn lũ hồi tháng 8 vừa rồi đã biến nơi này thành một dòng sông đá. Những tảng đá lớn, to bằng cả một ngôi nhà, bị cơn lũ tàn bạo cuốn đi từ các sườn núi xuống thung lũng như một dòng thác, phủ kín thung lũng một màu trắng tang thương. Dòng sông đá nằm đó như biểu tượng phô diễn sức mạnh tàn nhẫn của thiên nhiên.

  Bên cạnh dòng sông đá, một người phụ nữ Dao Đỏ ngồi thẫn thờ trong nửa căn nhà còn lại của mình, nhìn xuống vực. Bà không nói được tiếng Kinh để trả lời phỏng vấn, nhưng cứ ngồi đó rất lâu. Núi rừng của bà có lẽ chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh gì tàn khốc tới mức độ đó.

  Ở một vài chỗ khác, người ta đang san nền để bắt đầu xây những căn nhà tái định cư. Phía ngoài xã, một vài cánh đồng đã bị vùi trong màu xám của cát – bà con loay hoay trồng khoai lang lên những nơi từng là ruộng lúa xanh ngát.

  Ở Phìn Ngan có một thôn duy nhất không bị lũ quét. Có người nói rằng bởi vì thôn ấy ở trên cao. Nhưng cũng có người nói rằng bởi vì thôn ấy còn rừng. Đó là Sải Duần. Tẩn Duần Chẳn, già làng của Sải Duần, không giấu được sự tự hào khi chỉ vào những thân cây. Phần lớn chúng có tuổi đời gần 30 năm. Đó là quãng thời gian mà người dân trong thôn quyết định rằng họ sẽ giữ rừng.

  Trước đó, trong nhiều năm, những cánh rừng vô chủ. Người dân ở các xã khác cứ hồn nhiên kéo về, lúc thì kéo đi cây gỗ, lúc thì chặt cây vầu. Người trong thôn lên đồi, tiện tay cũng ném mồi lửa, cháy một khoảng rừng để làm nương. Cả vùng Sải Duần khi ấy, theo lời già làng, chỉ thấy đồi trọc.

  Nhưng rồi già làng Chẳn nghĩ, nếu cứ như thế này thì chẳng còn rừng. Không còn rừng thì có rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chính con cái trong thôn lớn lên cũng không có cây gỗ mà xây nhà. Sau là lũ quét. Ông quyết định họp người trong thôn lại. Họ lập một đội tuần tra. Họ sẽ giữ tất cả những người vào chặt cây trong rừng, và bắt nộp phạt.

  Hỏi già làng rằng lúc ấy Nhà nước có khuyến khích gì mình trong việc giữ rừng không, ông lắc đầu. Đó là năm 1988. Phải đến tận hơn 20 năm sau, là năm 2014, thì Nhà nước mới thực hiện chính sách giao rừng cho thôn bản. Còn khi ấy rừng gần như vô chủ.

  Thôn Sải Duần quyết định giữ người, bắt nộp phạt, thật ra là chẳng nằm trong khung pháp luật nào. “Trái pháp luật đấy – già làng nói thẳng – Nhưng mình không giữ thì ai giữ?”.

  Già làng sử dụng kiến thức về tự nhiên của mình để đề ra những nguyên tắc rất khoa học. Không ai được phun thuốc diệt cỏ, vì phun thuốc diệt cỏ thì làm chết cả bộ rễ của những cây dưới đất. “Đất lúc ấy cứ như là tro bếp ấy – ông Chẳn tả – Mưa xuống là sạt ngay thôi”.

  Đó là những phân tích vi mô mà người ta sẽ không thể tìm thấy trong những chính sách của Nhà nước. Những cánh rừng tái sinh sau 30 năm đã rậm rạp. Nhưng không phải nơi nào trong huyện Bát Xát này, hay ở tỉnh Lào Cai này, cũng có được cái hương ước như thế. Nó chỉ là một quyết định tự phát của một cộng đồng yêu rừng.

  Tương phản xanh ở biên giới hai nước Haiti – Dominica -lenta.co

  Ai chống biến đổi khí hậu?

  Sự tương phản trong chính sách có thể nhìn thấy ngay cả trong việc thôn bản giữ rừng. Ở Quan Thần Sán, Si Ma Cai, có hai dòng họ lớn của người Mông: họ Tráng và họ Cư. Nhà nước giao rừng cho hai cộng đồng này, mỗi dòng họ một cánh rừng.

  Nhưng họ Cư, dưới sự chỉ huy của già làng Cư Seo Phú, một người có nhiều năm làm công tác dân vận với huyện, rất nhanh chóng họp mặt lại để cùng đưa ra một bản hương ước với những nguyên tắc rất ngặt nghèo, thì dòng họ Tráng lại không.

  Già làng Cư Seo Phú lập luận rất chắc chắn: “Một cái nhà của người Mông như thế này, làm đơn giản cũng mất mấy chục cây gỗ. Cứ để bà con chặt thì chẳng mấy mà hết rừng”. Thế nghĩa là người trong họ cũng không được tùy tiện lấy cây. Đội tuần tra được lập.

  Khác với Sải Duần, họ Cư không phạt người chặt gỗ lậu bằng tiền mà quy ra gà và rượu – để cho chính đội tuần tra ăn uống luôn! Họ chỉ cần giữ rừng. Lý do? Là nguồn nước, và chống lũ quét, già làng Seo Phú bảo.

  Còn những cánh rừng bên phía họ Tráng thì cứ thế trọc dần. Trọc mãi, đến khi họ Tráng nhìn sang bên kia đồi, thấy một màu xanh biếc của họ Cư, mới ngừng. Già làng Cư Seo Phú bảo bên ấy họ mới nhận ra được vấn đề đôi năm nay, bây giờ cũng đã có hương ước rồi. Cũng không ai được chặt cây nữa.

  Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia nhạy cảm nhất với biến đổi khí hậu (đứng thứ 10 thế giới), và theo một nghiên cứu gần đây thì trong thế kỷ tới, 25% dân số sẽ nằm trong vùng có nguy cơ chịu lũ nặng.

  Nhưng nếu hỏi bất kỳ một già làng trưởng bản nào ở vùng rừng núi này, cho dù là những người chưa từng được đi học, họ sẽ phân tích được hai điểm: thứ nhất, rừng bảo vệ được ruộng nương và nhà cửa; thứ hai, rừng giao cho cộng đồng giữ thì hiệu quả hơn của ban quản lý.

  Thậm chí, ở Lùng Sui, Si Ma Cai, già làng còn chủ động bảo vệ cả những cánh rừng phòng hộ vốn nằm ngoài địa bàn quản lý của mình. “Ban quản lý thì một năm nó vào đây được mấy lần” – ông lầm bầm.

  Ở đó, họ canh chừng được mọi hoạt động nhỏ nhất. Một chiếc máy xúc lấy cớ vào làm đường nông thôn mới để đào lên một gốc cây lớn, họ nhận ra, giữ lại. Nộp phạt cả chục con gà mới được đi. Nhất cử nhất động trong cánh rừng này, người Mông và người Dao Đỏ biết hết.

  Vì đấy không chỉ là sinh kế, là nơi bao bọc, nó còn là rừng thiêng: trong rừng của thôn Sải Duần có một vùng đất thờ mà không người lạ nào được phép bước chân vào.

  Nghĩa là chống thiên tai và biến đổi khí hậu nên bắt đầu từ chính những cộng đồng coi rừng là sinh mệnh này. Luật pháp đang không tỏ ra hiệu quả bằng… luật rừng. Nhưng làm thế nào để người dân giữ rừng? Có hai điểm: đầu tiên là việc giao rừng cho họ.

  Luật bảo vệ và phát triển rừng hiện nay vẫn đang rất mập mờ quy định về việc rừng như thế nào thì sẽ giao lại cho cộng đồng quản lý. Khoản 2, điều 29 Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 quy định sẽ giao “Khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả”.

  Nhưng đáng tiếc là cách định tính này khiến cho người triển khai không hiểu được loại rừng gì sẽ giao. Nó không thuộc về phân loại nào của ngành lâm nghiệp hay theo phân loại truyền thống của bà con. Thế nào là hiệu quả?

  Điểm thứ hai, quan trọng hơn, là cho bà con hưởng lợi ích từ những cánh rừng mình được giao để họ có cam kết tự nhiên với rừng. Lợi ích thuần túy hiện nay theo chính sách (quyết định 07/2012/QĐ-TTg ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng) thì chỉ hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng do UBND cấp xã trực tiếp quản lý.

  Ở nơi này, họ nhận tiền chế độ 200.000 đồng/năm với mỗi hecta rừng được giao, một số tiền quá nhỏ bé. Lợi ích thật sự phải là việc được khai thác giá trị của cánh rừng ấy theo luật. Trên thực tế, khi được giao rừng, bà con hoàn toàn có thể trồng thêm những cây dưới tán rừng – như là thảo quả, sa nhân tím, thuốc nam… Hoặc họ có thể tỉa cành cây lấy gỗ theo luật. Nhưng hiện nay các quy định của luật gần như không có không gian cho những việc này. Không thể trông chờ họ đồng lòng dốc sức vì 200.000 đồng/ha/năm.

  Đó không phải là một thực tế mới. Nhưng nó trở nên bức thiết khi nhìn lại những thiên tai. Mất rừng được chỉ ra là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất trong các trận lũ lớn ở Lào Cai và ở miền Trung mới đây. Con sông đá của xã Phìn Ngan chắc chắn sẽ còn tồn tại hàng chục năm nữa trước khi nước suối có thể làm mòn nó, như một lời cảnh báo về một tương lai xám, nếu rừng không được giữ ngay hôm nay.■

  Hương ước thôn bản Lào Cai về giữ rừng

  Đây là một số điểm chung nổi bật từ một số hương ước của cả người Dao và người Mông tại Bát Xát và Si Ma Cai (Lào Cai):

  – Mỗi cây gỗ chặt trong rừng, tùy độ lớn nhỏ, sẽ bị phạt từ 50.000 – 200.000 đồng. Số tiền này được dùng để đưa vào quỹ của thôn, phục vụ đội tuần tra và công tác bảo vệ rừng.

  – Nếu không có tiền nộp phạt sẽ được quy thành lợn, gà để đội tuần tra cùng ăn uống.

  – Mỗi người dân bị phát hiện phun thuốc diệt cỏ sẽ bị phạt đến 200.000 đồng.

  – Phần nương rẫy đã ổn định không được xâm phạm vào rừng. Không được đốt nương.

  – Mỗi nhà có việc cần dùng gỗ phải xin phép, trả một khoản phí tượng trưng (cho quỹ của bản) để “mua ưu đãi” tối đa là 5 cây gỗ trồng. Phần còn lại phải tự mua bên ngoài.

  Nguồn: http://cuoituan.tuoitre.vn/

  Nguồn: http://cuoituan.tuoitre.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Rừng! (Sơn Dã Bần Phu)
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Rượu, Bia
 • Trả Lời Câu Hỏi Công Dân
 • Tìm Hiểu Luật Quy Hoạch Đô Thị
 • Quy Định Về Hoạt Động Quảng Cáo Năm 2022
 • Chương 3: Luật Của Rừng Xanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Truyện Tarzan 3: Luật Của Rừng Già
 • Quy Định Pháp Luật Về Đất Rừng Hiện Nay Như Thế Nào?
 • Quy Định Về Đất Rừng Sản Xuất
 • Có Được Xây Dựng Trang Trại Trên Đất Rừng Sản Xuất Không?
 • Có Được Bán Đất Rừng Sản Xuất Không? Luật Toàn Quốc
 • Tácdăng chậm chạp mở tờ giấy mà một thủy thủ đưa cho chàng trên xuồng và bắt đầu đọc. Lá thư với những dòng chữ độc địa khơi dậy trong lòng chàng nỗi căm uất, ý định báo thù khốc liệt.

  “Lá thư này là nhằm nói rõ cho Ngài biết ý muốn của tôi về số phận của thằng bé con Ngài và số phận của chính bản thân Ngài.

  Ngài đã chào đời như một con khỉ. Và cũng giống như một con khỉ, Ngài đã sống, đã lớn lên trong rừng sâu. Vậy thì có gì đáng ngạc nhiên khi Ngài phải trở về cái quê hương chôn rau cắt rốn của Ngài. Nhưng riêng con trai của Ngài thì không thể lập lại con đường cũ của bố nó. Theo quy luật tất yếu của sự tiến hóa, con hơn cha là nhà có phúc. Thằng bố là một con khỉ độc. Thế thì thằng con được phép làm một con người. Nó sẽ được đeo bên hông những thứ đồ trang sức bằng đồng. Có thể mũi nó cũng sẽ được sỏ một cái khoang bằng sắt. Ngài hãy hình dung thằng con trai nối dõi tông đường của Ngài như vậy! Bởi vì nó sẽ trở thành một thành viên của bộ lạc ăn thịt người. Nó được phép làm người, nhưng sẽ là một người rừng chính hiệu. Tôi đã có thể giết Ngài dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ giết Ngài thì vô ích vì Ngài chẳng còn biết gì về số phận con Ngài. Nếu để Ngài sống ở một nơi nào đó, một nơi mà Ngài không thể thoát, ngài sẽ có khối thời giờ để mà suy nghĩ, tưởng tượng về thằng con bất hạnh của mình.

  Gieo gió thì phải gặp bão. Chính Ngài tự chuốc tai họa vào mình. Sự trừng phạt như vậy là xứng đáng. Bởi vì đã biết bao lần Ngài cản đường tôi.

  NicôlaiRôcốp.

  Tái bút: Sự trừng phạt sẽ còn lớn hơn nữa khi bổ xuống đầu vợ Ngài. Điều ấy thì tôi để cho Ngài tự hình dung lấy…”

  Trong lúc đang đọc những dòng chữ trên, Tácdăng nghe thấy sau lưng mình có tiếng động sột soạt. Tiếng động nghe có vẽ rất quen thuộc, khiến chàng sực tỉnh và biết ngay điều gì đang đến với mình. Toàn bộ giác quan mạnh mẽ của chàng đã hồi sinh trở lại. Trong phút chốc chàng đã biến thành Tácdăng – Đứa con của rừng già. Chàng quay phắt lại với tư thế của con mãnh thú chuẩn bị bước vào trận đấu. Bản năng sinh tồn và phản xạ tự vệ trỗi dây, khiến cả cơ thể của chàng căng lên. Chàng rùng mình một cái rồi hạ thấp người, mặt đối mặt với địch thủ, trước mặt chàng lúc này là một con vượn khổng lồ.

  Đã hai năm trôi qua tính từ khi Tácdăng từ giã rừng già. Chính vì thế sức mạnh của vị chúa tể muôn loài trong người chàng có phần vơi cạn. Cuộc chiến đấu với con vượn đực đang tuổi sung sức đối với chàng đã thành một sự thử sức gian nan. Nhìn ra xung quanh chàng còn thấy có mấy con vượn khác. Những kinh nghiệm của cuộc sống bầy đàn đã cho chàng biết rằng những con vượn đó sẽ không tấn công chàng. Đàn vượn bao giờ cũng để cho con đầu đàn chiến đấu một mình.

  Con vượn lắc đầu một cái rồi xông thẳng về phía Tácdăng. Nếu như mấy năm trước, Tácdăng cũng có thể dương trán ra ứng chiến. Nhưng đã bao ngày sống với con người, tất nhiên chàng đã biết nhiều thế đánh mà đối với loài thú là điều hoàn toàn xa lạ. Ngay tức khắc, chàng né sang bên. Con thú vừa lao qua, chàng đã giáng một cú đấm nặng tay vào bụng nó. Con vượn rống lên đau đớn, ngã khuỵu xuống đất. Nó vừa nhổm mình đứng dậy, đối thủ da trắng đã áp sát bên canh, vung tay bồi hết cú đấm này tới cú đấm khác. Chẳng còn thấy gì trong giây phút này những dấu hiệu của chàng huân tước nước Anh. Tácdăng đã trở lại là đứa con hung dữ của vượn mẹ Kala thủa nào. Hai hàm răng trắng khỏe mạnh của chàng cắn ngập vào cổ họng địch thủ. Còn quả đấm của chàng thì tới tấp giáng xuống bộ mặt lông lá của con vật chẳng khác gì chiếc búa máy. Con vượn lúc này chỉ biết nhe răng, sùi bọt mép, giẫy dụa một cách bất lực. Những con vượn trong đàn đã vây quanh lại thành một vòng tròn, quan sát cuộc chiến. Có mấy con vượn to béo cất tiếng hú ầm ỹ, chạy lồng lộn, có vẻ muốn khích lệ bạn mình. Đột nhiên chúng dừng chân, giương mắt nhìn kinh ngạc khi trông thấy con vượn da trắng, không lông đã vòng ra phía sau, xiết chặt gáy đối phương rồi dí mạnh xuống đất. Tácdăng đang sử dụng lại lối đánh rất hiệu quả mà chàng đã dùng lần đầu trong cuộc chiến đấu với Tơ cốt ngày xưa.

  Từ cơ thể con thú bỗng vang lên một tiếng ” rắc” giống như tiếng cành cây bị gió bẻ gẫy. Cái đầu to xù của con vượn rũ gục xuống ngực. Tiếng kêu thét, gầm gừ tắt lịm. Đàn vượn xung quanh giương tròn mắt, hết nhìn cơ thể bất động của con vượn bạn, lại nhìn sang con thú da trắng đang đứng phủi tay bên cạnh. Đàn vượn không hiểu vì sao bạn nó không đứng dậy tiếp tục tấn công kẻ thù hai chân kia. Vừa lúc đó, kẻ thù hai chân nọ bước tới, đặt chân lên cổ con vượn rồi ngửa mặt rú lên man dại – Tiếng thét chính hiệu của loài vượn sau khi chiến thắng đối thủ. Tới lúc ấy đàn vượn mới biết rằng con vượn đầu đàn của chúng đã chết.

  Tiếng thét của Tácdăng sắc nhọn như mũi dao, xuyên qua từng kẽ lá. Lũ vượn con trên các lùm cây nô đùa vội vàng nép vào lưng mẹ. Chim chóc ngừng kêu. Cả một dải rừng già im ắng. Chỉ thỉnh thoảng đó đây vang lên tiếng quả khô rơi xào xạc.

  Tácdăng dừng lại, không thét nữa. Chàng lắc đầu cho mái tóc bay lên khỏi trán. Đó là một thói quen từ thời chàng còn để tóc dài ngang vai.

  Quan sát một hồi kỹ lưỡng, chàng nhận ra đàn vượn bao quanh chàng rất giống bộ lạc vượn cũ của mình. Chàng nhớ rằng, theo tập quán, nếu một con vượn nào đó được thừa nhận là thủ lĩnh, nó có toàn quyền hành động, có thể tự do cắn xe đồng loại bất cứ lúc nào, tùy thích. Nếu một thành viên của bộ lạc khác đến nhập bầy mà giết chết hoặc khuất phục được thủ lĩnh đương quyền, nó sẽ nghiễm nhiên ” lên ngôi” trở thành người kế vị. Chính vì vậy nếu Tácdăng bỏ đi, sớm muộn lũ vượn đực cũng phải cắn xé nhau để lựa chọn kẻ thống trị bộ lạc.

  Tácdăng còn đang băn khoăn thì một con vượn đực cao lớn tiến thắng đển chỗ chàng. Con vượn này đang độ trung niên, sung sức. Những bắp cơ của nó nổi lên từng múi lớn, rùng rùng chuyển động dưới lớp lông đen, bóng mượt. Nó há mồm, gầm gừ, để lộ những chiếc răng to, trắng lớn. Tácdăng vẫn đứng im lặng, theo dõi từng cử động nhỏ của con vật. Chàng biết rằng nếu lúc này chàng tiến hoặc lùi một bước, đều có nghĩa là chấp nhận cuộc chiến đấu. Thực lòng chàng không muốn thử sức lần thứ hai. Vì vậy chàng vẫn tiếp tục đứng im, bình thản nhìn con thú đang nhe răng tiến tới.

  Nhưng cái điều chàng không muốn lại cứ xảy ra. Sau phút bỡ ngỡ vì tiếng thét dữ dội của kẻ chiến thắng lạ mặt, đàn vượn lại xiết chặt vòng vây quanh chàng. Chúng có vẻ muốn chứng kiến cuộc tỉ thí và kiểm nghiệm sức mạnh của ứng cử viên thủ lĩnh. Vòng vây của đàn vượn càng kích thích dòng máu nóng trong mình con vượn đực. Sự cổ vũ âm thầm của đồng loại đã thôi thúc con vượn đực vững tâm lao vào cuộc chiến. Đôi chân của nó hơi ngắn nhưng khá nhanh nhẹn. Cái đầu to xù của nó hơi cúi xuống đất nhưng gồ vai của nó vẫn cao ngang mặt Tácdăng.

  Đột nhiên trong đầu Tácdăng lóe lên những âm thanh quen thuộc của thời thơ ấu. Chàng đã nhớ ra ngôn ngữ của bộ lạc vượn.

  – Mày là ai? – Tácdăng hỏi con vượn đực – mày đang xúc phạm Tácdăng con trai của Kala đấy.

  – Tao là Acút- Con vượn đực trả lời – Môlát chết rồi thì tao làm thủ lĩnh. Mày hãy cút đi! Nếu không tao sẽ giết mày.

  – Mày đã trông thấy tao giết Môlát rất dễ dàng, nếu tao muốn làm thủ lĩnh, tao có thể giết mày như thế. Nhưng Tácdăng này không muốn làm thủ lĩnh bộ lạc. Tácdăng chỉ muốn sống bình yên trên mảnh đất này thôi. Mày và Tácdăng này hãy trở thành bạn bè! Tácdăng sẽ giúp mày và mày cũng giúp đỡ Tácdăng.

  – Mày không thể giết được Acút! – Con vượn đực trả lời – Không có ai khỏe bằng Acút này. Nếu mày không giết Môlát thì Acút cũng giết nó. Bởi Acút này đã quyết định trở thành thủ lĩnh từ lâu rồi.

  Thay cho câu trả lời , Tácdăng bất thần lao vào con vượn ngang bướng. Nhanh như chớp, chàng đẩy mạnh chiếc mỗm con vượn sang bên trái rồi vòng sang bên phải, áp người phía sau lưng nó. Con vượn bàng hoàng, chưa kịp ứng phó đã bị Tácdăng vòng tay qua nách, khóa chặt cổ địch thủ, giống như lần trước. Chàng không muốn giết Acút nên chỉ gì chặt cánh tay để cho nó hiểu thế nào là sức mạnh Tácdăng.

  – Ka gô đa? – Tácdăng thì thào hỏi Acút. Đó là câu mà chàng đã có lần hỏi Kétchác ngày xưa. Trong ngôn ngữ của loài vượn ” Ka gô đa?” có nghĩa là ” đầu hàng chứ?”

  Acút chợt nhớ tiếng thét man rợ cảu Tácdăng sau khi giết chết Môlát. Nó khẽ rùng mình. Nhưng nó vẫn thích vị trí của người cầm đầu bộ lạc. Vì vậy nó không trả lời, cố vùng vẫy để xoay chuyển tình thế. Tuy vậy vòng tay đối thủ trên cổ nó mỗi lúc một xiết mạnh, làm nó vô cùng đau đớn. Chịu đựng được vài giây, nó buộc phải bật mồm run run kêu lên:

  – Ka gô đa.

  Tácdăng thả lỏng cánh tay.

  – Tao để cho mày sống mà làm thủ lĩnh- Tácdăng nói – Tácdăng này không thích cầm đầu bộ lạc. Nếu có kẻ nào tranh quyền thủ lĩnh của mày, Tácdăng này sẽ giúp cho mày.

  Acút đứng thẳng dậy, lắc cái đầu to xù, gầm gừ nhìn từng con vượn đực đang bao quanh. Nó biết rằng rất nhiều con vượn đực khỏe mạnh như nó cũng muốn làm thủ lĩnh. Nửa phút im lặng trôi qua không một con vượn nào xông ra tuyên chiến. Ngược lại lũ vượn đực xung quanh đã khiêm tốn lùi ra một quãng. Cuối cùng Acút nhập vào đàn biến mất vào rừng sâu.

  Trên bờ biển chỉ còn trơ lại một mìnhTácdăng. Cho tới lúc này chàng cảm thấy đau. Hoá ra trong cuộc vật lộn với Môlát, da chàng bị cào rách mấy mảng. Tuy vậy chàng vẫn kiên nhẫn chịu đựng và có phần dửng dưng với các vết máu,chẳng khác gì một con thú rừng. Chàng nghĩ bụng: Cần phải sắm sửa vũ khí càng sớm càng tốt.Tiếng gầm của các loài hổ báo từ rừng sâu vọng ra nhắc cho chàng nhớ rằng cuộc sống nơi đây cũng đầy đe doạ. Chảng còn cách nào khác là phải trở về với lối sống ngày xưa. Cuộc đấu tranh sinh tồn trong rừng xanh là vậy: Mày không giết tao, tao sẽ giết mày! Từ hôm nay chàng lại sẽ bị thú dữ rình mò săn đuổi. Ngai từ giờ phút này chàng phải có vũ khí phòng thân.

  Ngay ven bờ biển có một vách đá màu xanh. Nhìn màu đá Tácdăng biết đó là một loại đá cứng. Loay hoay một hồi chàng đã lấy được một thanh đá mỏng, có đầu nhọn. Vừa mài vừa đập, mấy tiếng đồng hồ sau, chàng đã có con dao bằng đá – thứ công cụ của loài người nguyên thuỷ. Sau dó chàng vào rừng kiếm một cành cây rất cứng bẻ lấy một đoạn rồi vót ngọn một đầu. Chàng tìm một lỗ đá trên đỉnh núi và nhồi vào đó một ít vỏ cây khô, thọc mũi gậy cứng vào lỗ đá rồi xoay chiếc gậy liên tục bằng hai lòng bàn tay. Sự kiên nhẫn của chàng đã được bù đắp lại chính đáng. Chỉ một lát sau từ lỗ đá chứa vỏ cây đã bốc lên một làn khói mỏng. Vỏ cây bốc cháy. Chàng nhanh nhẹn gạt những cành củi khô lên trên. Một hồi sau ngọn lửa đã bốc lên cháy rần rật.

  Từ lúc có lửa, Tácdăng miệt mài làm việc. Chàng mài dũa hoàn chỉnh con dao bằng đá. Chàng còn chế tạo các vũ khí cần thiết giống như ngày trước. Đốc dao găm, một cánh cung, một ống tên và một ngọn giáo. Sau khi có đủ các trang bị cho cuộc sống săn bắn và tự vệ. Chàng tìm một lùm cây cao ven sông làm một cái chòi rất kín đáo. Chàng dùng lá cọ lợp thành mái che và dùng cỏ khô rải làm lớp đệm.

  Trời đã tối từ lúc nào, Tácdăng không hề biết. Chàng chợt nhận ra là bụng mình rỗng tuếch. Cơn đói bắt đầu hành hạ chàng. Trong lúc lang thang tìm kiếm vật liệu làm vũ khí, chàng đã phát hiện được đoạn sông mà lũ thú rừng thường tới uống nước.

  Với sự khéo léo nhanh nhẹn của loài khỉ, Tácdăng chuyền qua các lùm cây hướng thẳng tới máng nước đó. Rừng sâu đã bắt đầu rậm rịch tiếng chân các loài thú ăn đêm. Tácdăng khẽ thở dài. Nếu không có nỗi lo lắng nhớ nhung vò xé trong lòng, chắc hẳn chàng sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc. Bởi vì sau bao ngày tháng lăn lộn trong thế giới loài người, tới giờ này chàng mới trở về cuộc sống tự do của thời niên thiếu. Bằng một cú nhảy nhẹ nhàng, chàng vọt sang một cành cây cổ thụ mọc ngả xuống lối mòn mà thú rừng thường qua lại. Đôi mắt tinh tường của chàng đảo bốn xung quanh, tìm kiếm con mồi. Quả là ” cầu được ước thấy”, chàng vừa co chân theo tư thế của loài báo vồ mồi, đã trông thấy một con hươu thủng thẳng đi tới. Nhưng con hươu không phải đi tới một mình. Bám sát sau lưng nó , còn có một con vật khác. Hình như con hươu không hề trông thấy, cũng không đánh hơi được kẻ đang bám sau lưng mình. Từ trên cành cây, đứa con trai của rừng xanh đã trông thấy tất cả. Chàng chưa biết chắc chắn con thú sau lưng hươu là con gì, nhưng ắt hẳn là một loài thú dữ cũng đang kiếm ăn như chàng. Có thể đó là một con sư thử hoặc một con báo Sêta. Nếu con hươu không chạy nhanh tới chỗ Tácdăng, Tácdăng tất dễ bị con thú hớt tay trên, cái ý nghĩ lo sợ mất mồi vừa thoáng hiện trong đầu Tácdăng, thì ngay lúc đó con hươu giật mình phóng thẳng tới chỗ Tácdăng. Hình như con hươu đã phát hiện ra mối đe doạ rình rập sau lưng mình nên định chạy thoạt sang bên kia vũng lội. Đúng thế, sau lưng con hươu khoảng dăm chục thước lộ ra thân hình uyển chuyển của con sư tử Numa, Tácdăng đã nhận rõ mặt con sư tử. Cùng lúc ấy con hươu đã chạy tới tầm vồ của chàng.

  Không do dự, Tác dăng nhảy thẳng xuống lưng hươu. Trông thấy kẻ cướp mồi, sư tử Numa vội vàng phóng tới. Tácdăng nhanh tay tóm chặt sừng hươu , nghiến răng xoắn cổ con vật gần hết một vòng. Con vật chỉ kịp kêu ré lên một tiếng ngạt hơi rồi dãy chết. Tácdăng vác con hươu còn đang dãy trên vai rồi leo lên cành cao đúng lúc sư tử Numa lao tới gốc cây. Chàng mỉm cười hài lòng, cúi đầu nhìn xuống đất. Đôi mắt màu vàng lóng lánh của sư tử Numa đang chiếu thẳng vào mặt chàng bằng thứ ánh sáng của lòng căm uất tột độ. Sau khi ngồi thật thoải mái trên cây, chàng thong thả rút dao khoét một miếng thịt thật ngon ở mông hươu, đưa lên miệng. Phía dưới đất, con sư tử vẫn lồng lộn chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại với hai chân trước lên gốc cây, cào xoàn xoạt. Tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc một nhỏ dần. Nó đã có vẻ tuyệt vọng, chán chường vì tên cướp chưa kịp nhìn rõ mặt.

  Sau khi nếm đủ hai chục miếng thịt nóng ngọt ngào, Tácdăng đặt con hươu ăn dở lên một chạc cây. Chẳng thèm để ý tới con sư tử còn đang tức tối, lởn vởn phía dưới, Tácdăng vội vã chuyền qua các lùm cây, tìm về mái chòi của mình. Món ăn tươi bữa tối vẫn còn để lại dư vị ngon lành cho tới khi chàng sửa soạn chỗ ngã lưng. Dòng máu rừng già trong cơ thể chàng hình như bắt đầu chảy mạnh hơn. Chàng huân tước Grâyxtâu chợt nhận ra rằng, bữa thịt hươu vừa rồi ngon gấp trăm lần những bữa đại tiệc trong các vũ hội của giới quý tộc Luân đôn… Chàng kéo búi cỏ gối đầu rồi ngủ một mạch cho tới bữa trưa ngày hôm sau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Truyện Tarzan 3: Luật Của Rừng Già
 • Tarzan 3: Luật Của Rừng Già
 • Một Xã Hội Ứng Xử Theo Luật Rừng
 • Xã Hội Đen, Mafia, Lợi Ích Nhóm
 • Thấy Gì Từ Vụ Án Thẩm Phán Sử Dụng “luật Rừng”
 • Phim 2 Ngày 1 Đêm (Phần 3) Ep Tập 269

  --- Bài mới hơn ---

 • Team Wowy Hứa Hẹn Bùng Nổ Ở Vòng Đối Đầu Rap Việt
 • Đối Đầu Của Rap Việt: Suboi Tung Nón Vàng Cứu R.i.c
 • 4 Đội Rap Việt Sẵn Sàng Góp Mặt Tại Vòng 2 Đầy Thử Thách
 • Rap Việt Lộ Kết Quả 8 Thí Sinh Vào Chung Kết?
 • Sân Khấu Thiết Kế ‘phèn’, Beat Nhạc Dở, Luật Thi Khó Hiểu… Netizen Ngày Càng Mất Kiên Nhẫn Với King Of Rap?
 • 2 Ngày 1 Đêm – chương trình huyền thoại của các show giải trí Hàn Quốc, chương trình hoang dã, vui nhộn, chân thật thuộc hàng bậc nhất, chương trình có lượng rating đáng mơ ước. Tiếp nối sự thành công của mùa thứ 1, các thành viên cũ và mới của mùa thứ 2 đã lên đường, tiếp tục mang đến cho khán giả những thước phim vui nhộn, ấm áp và trên tất cả là giới thiệu những cảnh đẹp của Hàn Quốc tới những ai đam mê du lịch.

  Tập 1 của Mùa 3 là = Tập 322 của tổng cả 3 mùa.

  Tập 201-203 : Choo Mi-ae, Ryu Seung-ryong, Ha Seok-jin, Hyojung (Oh My Girl), Kal So-won

  Tập 198-201 : Jung Yong-hwa (CNBLUE)

  Tập 193-195 : Kim Shin-young, Narsha (Brown Eyed Girls), Goo Hara, Yura (Girl”s Day), Kyungri (Nine Muses), Chaeyeon (DIA)

  Tập 188-190 : Shim Jin-hwa

  Tập 185-186 : Choi Bool-am, Yoo Min-sang, Moon Se-yoon

  Tập 178-179 : Kim Joon-ho, Cho Jun-ho, Cho Jun-hyun, Yang Jeong-won

  Tập 176-177 : Lee Hyang, Jung Min-cheol, Jun Hyun-moo

  Tập 168-169 : Choi Soo-jong

  Tập 165-167 : UV, Park Na-rae, Roy Kim, Akdong Musician (AKMU), Kwak Jin-eon

  Tập 162-164 : Lee Jong-hyun (CNBLUE)

  Tập 160-162 : Choi Bool-am, Kim Heung-gook, Lee Kye-in, Kim Joo-hyuk

  Tập 156-157 : Lee Hyang

  Tập 154-155 : Park Seo-joon, Park Hyung-sik (ZE:A), Minho (SHINee)

  Tập 151-153 : Koyote (Shin Ji, Bbaek Ga)

  Tập 148-150 : Kim Yoo-jung

  Tập 146-148 : Yoo Ji-tae, Jung Myung-hoon

  Tập 140-141 : Song Hye-kyo, Ahn Jae-wook

  Tập 136-139 : Park Bo-gum, Kim Jun-hyun

  Tập 134-136 : TWICE (on ep 135), Lee Ji-yeon, Jo Woo-jong, Han Joon-hee, Lee Young-pyo, Yeo Hong-chul, Ha Tae-kwon, Choi Byung-chul

  Tập 127-129 : Heo Jun, Jo Eun-jeong, Lee Chun-soo

  Tập 121-123 : Yoon Shi-yoon

  Tập 118-120 : Han Hyo-joo

  Tập 110-112 : Park Na-rae, Jang Do-yeon, Lee Guk-joo

  Tập 104-106 : Cha Soo-chan, Cha Tae-eun, Cha Su-jin

  Tập 101-103 : Shin-Soo Choo

  Tập 96-98 : Kim Seolhyun (AOA), Kim Sung Shil

  Tập 91-93 : Ryohei Otani, Park Joon Hyung, Henry, John Park

  Tập 89-91 : Choo Sung-hoon, Kim Dong-hyun

  Tập 84-86 : Infinite, Beast, Apink

  Tập 76-78 : Moon Geun-young, Park Bo-young, Girl”s Day Minah, Shin Ji, Lee Jung-hyun, Kim Sook

  Tập 70-72 : Kim Min Seo

  Tập 67-69 : Jo Se-ho, Raymon Kim, Kang Leo, Lee Yeon Bok, Kim Min-joon, Sam Hammington

  Tập 65-66 : Joon Park, Jang Dong-min

  Tập 63-64 : Kang Min-kyung (Davichi)

  Tập 58-60 : Jang Dong-min

  Tập 56-58 : Kim Dong-sung, Raymon Kim

  Tập 50-51 : Apink

  Tập 48-49 : Sam Kim, Raymon Kim

  Tập 40-42 : Jo In-sung, Kim Ki-bang, Kim Jong-do, Kim Je-dong, Chun Myung-hoon, Roy Kim, Ryu Jeong-nam, Mino

  Tập 38-39 : Park Seong-ho

  Tập 36-37 : Shin Se-kyung

  Tập 32-33 : Park Taeho, Oh Na-mi, Kim Hye-seon

  Tập 30-31 : Jeong Da-eun, Sistar

  Tập 28-29 : AOA Jimin, Choa, Seolhyun

  Tập 23-24 : Eun Jiwon (SechsKies)

  Tập 15-17 : Hong Kyung-min

  Tập 13-14 : Park Shin-hye

  Tập 11-12 : Yoo In-na

  Tập 7-8 : Rain

  Tập 3-5 : Hyuna (4Minute)

  Tập 1-2 : Suzy (Miss A)

  khách mời có thể xuất hiện rất chóng vánh chỉ vài phút trong 1 chuỗi tập, nhiều tập không có khách mời chính thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Và Ứng Xử Kiểu Luật Rừng
 • Lan Trinh: ‘ông Bầu Xử Luật Rừng Với Tôi’
 • Pháp Luật Nghiêm Để Triệt Tiêu Các Kiểu Hành Xử Theo “luật Rừng”
 • Vay Tiền Tiêu Dùng Tín Chấp Có Bị Xử Theo Luật Rừng?
 • Quy Định Về Giao Đất Rừng Phòng Hộ, Đất Rừng Sản Xuất
 • Phim Hãy Ăn Tối Cùng Nhau Ep Tập 143

  --- Bài mới hơn ---

 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 363
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 368
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 256
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 178
 • Vietsub Law Of The Jungle Tập 1
 • Kịch Bản: Yoon Hyun Joon. Chương trình nói về 2 MC quốc dân cùng nhau đi tìm bữa ăn tối tại các nhà dân. Nhiều câu chuyện hài và cảm động đã diễn ra tại nhưng ngôi nhà đó.

  Khách mời:

  Tập 72 – Jessi, Bae Jeong-nam

  Tập 71 – Im Chang-jung, Jung Ryeo-won

  Tập 70 – Kim Yong-gun, Hwang Chi-yeul

  Tập 69 – Shin Hyun-joon, Kim Soo-mi

  Tập 68 – Hong Jin-young, Yoon Jung-soo

  Tập 67 – Im Soo-hyang, Uee

  Tập 66 – Ji Jin-hee, Kim Nam-joo

  Tập 65 – Ji Hyun-woo, Seohyun (Girls” Generation)

  Tập 64 – Kim Ji-hoon, Seo Min-jung

  Tập 63 – Lee Soo-geun, Kim Byung-man

  Tập 62 – Junho (2PM), Ahn Nae-sang

  Tập 61 – Kim Ah-joong, Han Hye-yeon

  Tập 60 – Jung Jae-hyung, Uhm Jung-hwa

  Tập 59 – Lee Juck, Zion.T

  Tập 58 – Jang Hee-jin, Chae Jung-an

  Tập 57 – Irene (Red Velvet), Joy (Red Velvet)

  Tập 56 – Lee Deok-hwa, Yang Se-hyung

  Tập 55 – Jeongyeon (TWICE), Dahyun (TWICE)

  Tập 54 – Gim Seong-ju, Ahn Jung-hwan

  Tập 53 – Changmin (TVXQ), Yunho (TVXQ)

  Tập 52 – Lee Yeon-hee, Cha Tae-hyun

  Tập 51 – Lee Seung-chul, John Park

  Tập 50 – Jin (BTS), Jungkook (BTS)

  Tập 49 – Kim Hae-sook, Kim Rae-won

  Tập 48 – Han Chae-young, Jin Ji-hee

  Tập 47 – K.Will, Soyou

  Tập 46 – Sunny (Girls” Generation), Yuri (Girls” Generation)

  Tập 45 – Minho (SHINee), Kim Sun-a

  Tập 44 – Kang Daniel (Wanna One), Park Ji-hoon (Wanna One)

  Tập 43 – Yum Jung-ah, Park Hyuk-kwon

  Tập 42 – Lee Hyori, Shoo (S.E.S.)

  Tập 41 – Sandara Park, Lee Hong-gi (F.T. Island)

  Tập 40 – không có khách mời

  Tập 39 – Chanyeol (EXO), Suho (EXO)

  Tập 38 – Jang Do-yeon, Park Na-rae

  Tập 37 – Song Il-gook, Park Joo-mi

  Tập 36 – Son Na-eun (Apink), Jung Eun-ji (Apink)

  Tập 35 – Hwanhee (Fly to the Sky), Gummy

  Tập 34 – Jeong Hyeong-don, Song Min-ho (WINNER)

  Tập 33 – Yeon Jung-hoon, Park Hae-jin

  Tập 32 – Jang Su-won (Sechs Kies), Eun Ji-won (Sechs Kies)

  Tập 31 – Kim Poong, Mihal Ashminov

  Tập 30 – Song Yoon-ah, Yoona (Girls” Generation)

  Tập 29 – Lee Soo-kyung, Yook Sung-jae (BtoB)

  Tập 28 – Lee Sun-kyun, Kim Hee-won

  Tập 27 – Heechul (Super Junior), Min Kyung-hoon (Buzz)

  Tập 26 – Sung Yu-ri, Jung Yong-hwa (CNBLUE)

  Tập 25 – Yunjin Kim, Ok Taec-yeon (2PM)

  Tập 24 – Minah (Girl”s Day), Hyeri (Girl”s Day)

  Tập 23 – Kim Yong-man, Hani (EXID)

  Tập 22 – Lee Se-young, Hyun Woo

  Tập 21 – Kwanghee (ZE:A), Choo Sung-hoon

  Tập 20 – Kim Young-chul, Lee Sang-min

  Tập 19 – Park Bo-young

  Tập 18 – Yoo Byung-jae, Lee Si-young

  Tập 17 – Lee Yeon-bok, Choi Hyun-seok

  Tập 16 – Kim Jong-min (Koyote), Cheng Xiao (Cosmic Girls)

  Tập 15 – Seolhyun (AOA)

  Tập 14 – Seo Jang-hoon, Kyungri (Nine Muses)

  Tập 13 – Jun Hyun-moo, Han Suk-joon

  Tập 12 – Leeteuk (Super Junior), Sooyoung (Girls” Generation)

  Tập 11 – Lee Soo-geun, Lee Yoon-seok

  Tập 10 – Kim Se-jeong (Gugudan/I.O.I)

  Tập 1~9 – không có khách mời

  Thường có 2 khách mời, người đầu tiên sẽ ở đội Lee Kyung-kyu, người thứ 2 sẽ ở đội Kang Ho-dong, 1 khách mời thì cả 2 MC chung đội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kang Daniel (Wanna One) Hào Hứng Trong Khi Yong Jun Hyung (Highlight) Lo Lắng Khi Quay Show Thực Tế Của Mbc
 • Người Đẹp Hàn Bị ‘bóc Mẽ’ Nhan Sắc Khi Để Mặt Mộc 100% Trong Show Thực Tế
 • Hwang Minhyun Và Loạt Idol Đình Đám Biến Sân Bay Thành Sàn Diễn, Seulgi Trở Thành Người Mẫu Quảng Cáo Converse Hàn Quốc
 • Thủ Tướng Singapore: Không Thể Để Luật Rừng Thay Luật Pháp Ở Biển Đông
 • Thủ Tướng Lý Hiển Long: Không Thể Để Luật Rừng Thay Luật Quốc Tế Ở Biển Đông
 • Luật Sư Và Ứng Xử Kiểu Luật Rừng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phim 2 Ngày 1 Đêm (Phần 3) Ep Tập 269
 • Team Wowy Hứa Hẹn Bùng Nổ Ở Vòng Đối Đầu Rap Việt
 • Đối Đầu Của Rap Việt: Suboi Tung Nón Vàng Cứu R.i.c
 • 4 Đội Rap Việt Sẵn Sàng Góp Mặt Tại Vòng 2 Đầy Thử Thách
 • Rap Việt Lộ Kết Quả 8 Thí Sinh Vào Chung Kết?
 • Khi sự thật đã được làm rõ thì hóa ra ngoài sự việc có vụ xô xát, hành hung người đi đường thì những gì mà hai vị luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã tung lên mạng để kích động dư luận là bịa đặt.

  Chiều 10/11, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp thông báo kết luận điều tra ban đầu vụ việc luật sư Trần Thu Nam (39 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc Văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự và luật sư Lê Văn Luân (30 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) thuộc Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long bị một số đối tượng hành hung.

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xác minh, làm rõ tám đối tượng tham gia vụ việc đánh hai luật sư gồm: Đặng Quang Huy (sinh năm 1989, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Nguyễn Duy Ninh (sinh năm 1984, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ),Lưu Công Thắng (sinh năm 1981, xã Thanh Bình, Chương Mỹ), Đỗ Xuân Nguyên (sinh năm 1978, xã Trường Yên, Chương Mỹ), Cao Văn Huân (sinh năm1995, xã Nam Phương Tiến); Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1994, xã Tân Tiến, Chương Mỹ), Hoàng Đình Dần(sinh năm 1986, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ) đều làm ruộng; Nguyễn Gia Tú (sinh năm 1977, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) nhân viên Quỹ tín dụng xã Đông Phương Yên.

  Qua quá trình đấu tranh khai thác điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận khoảng 12 giờ ngày 3/11, các đối tượng ngồi ăn tại nhà hàng Ngân Trinh. Đến 14 giờ cùng ngày, các đối tượng rủ nhau đi thăm người ốm bằng xe máy tại địa phận thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên thì thấy xe ôtô 4 chỗ, trên xe có hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân.

  Vì xe ôtô phóng nhanh bắn bụi bẩn lên người nên các đối tượng đuổi theo. Đến 15 giờ 30 phút ngày 3/11, các đối tượng đứng chờ trên trục đường để đợi ôtô ra và có hành vi hành hung hai luật sư trên.

  Cơ quan điều tra xác định Cao Văn Huân là người chặn đầu xe. Sau đó, Huân, Thắng, Mạnh, Ninh xông vào dùng tay chân đấm đá vào mặt hai luật sư. Khi luật sư Luân bỏ chạy, Đỗ Văn Nguyên đuổi theo, đạp vào người làm luật sư Lê Văn Luân ngã xuống ruộng.

  Đại tá Nguyễn Văn Viện, người phát ngôn Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin cho rằng trong số đối tượng hành hung hai luật sư có cả nhân viên công an xã và việc hai luật sư bị cướp điện thoại di động là sai sự thật.

  Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xác định ngay trước thời điểm tám thanh niên chặn xe để đánh anh Nam và anh Luân thì có anh Nguyễn Văn Cửu, sinh năm 1982 là công an viên xã Đông Phương Yên có đi xe máy qua khu vực đó, nhưng không dừng lại và không biết, không tham gia vào sự việc trên.

  Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, nằm trong diễn biến vụ việc việc trên, luật sư Lê Văn Luân đã trình bày với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình xô xát, anh Luân bị ngã xuống ruộng nước sau đó bỏ chạy. Khi anh Luân quay lại xe ôtô thì mới biết bị rơi chiếc điện thoại di động LG D682 màu đen. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tìm chiếc điện thoại này nhưng chưa thấy.

  Đại tá Nguyễn Văn Viện cho biết thêm về thông tin phản ánh việc Cơ quan Cảnh sát điều tra gây khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án bị can Đỗ Đăng Dư đang bị tạm giam tại Trại giam số 3 bị Vũ Văn Bình là can phạm cùng buồng giam đánh, gây thương tích dẫn đến tử vong, xảy ra ngày 6/10/2015 là không chính xác.

  Đến đây thì dư luận và cư dân mạng có quyền ném đá hai vị luật sư này về tội là luật sư mà phát ngôn như kẻ vô học, vu cáo lực lượng công an, kích động dư luận bằng những lời lẽ suy đoán thiếu căn cứ. Chính họ mới là những người phải chịu trách nhiệm vì đã làm mất uy tín Liên đoàn luật sư khi phát ngôn bừa bãi, hấp tấp trước sự kiện pháp lý.

  Qua vụ việc này chúng ta càng thấy rõ bộ mặt thật của các phương tiện truyền thông phương Tây BBC, VOA, RFI, RFA cùng những trang mạng Bauxite, Ba Sàm, Tễu, Huỳnh Ngọc Chênh… đã đồng ca một hợp ca vu cáo, bịa đặt, kích động với ý đồ xấu nhằm làm mất uy tín chính quyền nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lan Trinh: ‘ông Bầu Xử Luật Rừng Với Tôi’
 • Pháp Luật Nghiêm Để Triệt Tiêu Các Kiểu Hành Xử Theo “luật Rừng”
 • Vay Tiền Tiêu Dùng Tín Chấp Có Bị Xử Theo Luật Rừng?
 • Quy Định Về Giao Đất Rừng Phòng Hộ, Đất Rừng Sản Xuất
 • Có Được Chuyển Đất Rừng Sản Xuất Sang Đất Ở Không?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100