Top 5 # Xem Nhiều Nhất Luật Nhà Ở Mới Nhất Pdf Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Luật Thuê Nhà Ở Mới Nhất

Luật nhà ở được ra đời vào năm 2004 đã sửa đổi và bổ sung nhiều lần để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Về cơ bản hiện nay điều luật có 13 chương tương ứng là 183 điều.

Cụ thể luật cho thuê nhà ở nằm trong mục 3 chương 8 của bộ luật nhà ở; bao gồm các điều từ 129 đến 133 của luật nhà ở năm 2004. Trong các điều luật quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người cho thuê nhà và người thuê nhà.

Các điều luật cụ thể trong luật cho thuê nhà ở

Nội dung cơ bản của các điều luật thuê nhà ở trong chương 8 mục 3 như sau:

Về thời hạn thuê và giá thuê nhà ở được quy định tại điều 129

Trong điều luật này sẽ quy định giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà có thể được thỏa thuận giữa 2 bên. Bên thuê nhà trong thời gian sử dụng có thể cải tạo nhà ở để phù hợp với sinh hoạt nếu bên cho thuê đồng ý.

Nếu 2 bên không thỏa thuận được thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cả 2 bên đều được Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thuê và cho thuê.

Quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung tại điều 130

Điều luật quy định việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải được các chủ sở hữu nhà ở đó đồng ý. Chủ sở hữu chung có thể ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng cho thuê nhà ở. Do vậy khi đi thuê nhà ở hay thuê chung cư khu vực thanh xuân hay bất kỳ khu vực nào bạn cần lưu ý đến những quy định cho thuê trong bài này.

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng quy định tại điều 131

Theo luật thuê nhà ở Việt Nam những trường hợp thuê nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước sẽ thực hiện tại khoản 1 điều 84 của luật nhà ở. Nếu thuê nhà ở không phải nhà nước sở hữu thì sẽ được thực hiện cụ thể trong từng trường hợp.

Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà tại điều 132

Luật Nhà Ở Mới Nhất Năm 2022

Luật Nhà ở mới nhất năm 2019 – Công ty Luật Toàn Quốc, Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước

Hiện nay Luật Nhà ở 2014 đang là văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành và chưa có văn bản sửa đổi bổ sung hay thay thế văn bản này.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

1. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

2. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

4. Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

5. Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

9. Phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích nhà ở.

10. Cải tạo nhà ở là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở hiện có.

11. Bảo trì nhà ở là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng nhà ở.

13. Chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ chung cư, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư.

14. Tổ chức trong nước bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức).

15. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng riêng trong căn hộ hoặc trong phần diện tích khác của chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của Luật này.

16. Phần sở hữu chung của nhà chung cư là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng chung cho nhà chung cư đó theo quy định của Luật này.

17. Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

18. Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

19. Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Để được tư vấn chi tiết về Luật Nhà ở năm 2014, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Phá Dỡ Nhà Ở Được Quy Định Cụ Thể Trong Luật Nhà Ở Mới Nhất

Trong Luật Nhà ở có các điều luật quy định rõ về việc quản lý và sử dụng nhà ở. Ngay cả việc phá dỡ nhà ở cũng được nêu rõ trong chương IV, mục 4 của bộ luật này. Các điều luật cụ thể như sau:

Điều 92. Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ

1. Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai.

2. Nhà ở thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật này.

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 93. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải tỏa nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở.

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ.

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì còn phải thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII của Luật này.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn.

Điều 94. Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở

1. Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ.

2. Phải có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh.

3. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

Điều 95. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 của Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở.

2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của Luật này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau:

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ.

Điều 96. Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ.

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai.

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì chỗ ở của chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

Điều 97. Phá dỡ nhà ở đang cho thuê

1. Bên cho thuê nhà ở phải thông báo việc phá dỡ bằng văn bản cho bên thuê biết ít nhất là 90 ngày trước khi thực hiện phá dỡ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc phá dỡ theo quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên cho thuê có trách nhiệm bố trí cho bên thuê chỗ ở khác trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, trừ trường hợp bên thuê thỏa thuận tự lo chỗ ở. Sau khi xây dựng xong nhà ở, bên thuê được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê không có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó; trường hợp bên thuê tự lo chỗ ở thì không phải trả tiền thuê nhà ở trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại, thời gian phá dỡ và xây dựng lại không tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở.

Luật Nhà Ở Mới Nhất 2022 Có Những Thay Đổi Nào?

Năm 2017, thị trường BĐS được xem là có những bước phát triển ổn định. Năm 2018 này, kinh doanh BĐS sẽ tiếp tục chuyển hướng tích cực. Luật nhà ở mới nhất đưa ra nhằm góp phần giúp thị trường BĐS ổn định và bền vững hơn.

Luật nhà ở 2018 – Thông tin có tác động mạnh tới thị trường

Đối với người Việt Nam, đất đai có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Những sản phẩm này mang nhiều ưu điểm phát triển. Đồng thời, chúng có giá trị bền vững và lâu dài. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng đất đai như thế nào cho phải là điều được nhiều người chú ý.

Bộ luật nhà ở của nước ta cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Những thay đổi mới nhất về luật đều được nhiều người theo dõi. Từ đó, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai sao cho phù hợp nhất.

Năm 2018, nhà nước đã cảm nhận được những biến động đáng chú ý nhất của thị trường. Chính vì vậy, bộ luật nhà ở mới đã được cập nhật và thông qua nhiều thông tin mới. Điều này mang những ảnh hưởng tích cực tới đời sống của cư dân cũng như việc kinh doanh, buôn bán bất động sản ở thời điểm này.

Nhận định chung của các chuyên gia cho rằng, bộ luật mới mang tới nhiều lợi ích. Chúng giúp đỡ rất nhiều cho cơ quan chức năng trong việc quản lý việc sử dụng đất. Người sử dụng đất cũng có thêm những cơ sở pháp lý nhất định để bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả.

Cập nhật những thay đổi mới nhất trong luật nhà ở 2018

Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở Việt Nam

Trong luật nhà ở 2018 ban hành mới nhất, điều này đã được chỉ ra rõ ràng nhằm mang lại những lợi ích lớn cho doanh nghiệp. Theo đó, chúng ta có thể điểm danh sách những đối tượng được quyền sở hữu nhà như sau:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước.

Người Việt Nam đang sống và định cư ở nước ngoài.

Tổ chức/ cá nhân nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 1 điều 159 của luật.

Trong trường hợp không thuộc diện này, mọi người không được quyền sở hữu nhà tại nước ta. Với những trường hợp đặc biệt, việc sở hữu nhà sẽ cần xem xét cẩn thận và được sự phê duyệt của nhiều cấp chính quyền khác nhau.

Rút ngắn thời hạn cấp sổ đỏ cho cư dân

Quy định này được đánh giá rất cao với sức ảnh hưởng lớn tới các thủ tục hành chính. Nhờ đó, người dân có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Chỉ trong vòng 15 ngày từ khi nhận hồ sơ, cơ quan quản lý có trách nhiệm hoàn thiện việc cấp sổ đỏ. TRong trường hợp có sai sót, cần trả lời đầy đủ và hướng dẫn người dân thực hiện việc hoàn tất thủ tục cần thiết để được cấp sổ đỏ.

Quy định trong Luật nhà ở 2018 về vốn pháp định của doanh nghiệp

Vốn pháp định có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Luật kinh doanh bất động sản 2014 cho rằng các tổ chức, cá nhân bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã. Một yêu cầu nữa chính là vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Điều này vẫn được giữ nguyên trong luật nhà ở mới nhất. Đây chính là mức vốn cần thiết để bảo đảm năng lực của doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó, dễ dàng phát triển những dự án cần thiết cũng như bảo vệ lợi ích cho người mua nhà một cách hiệu quả.

Nhu cầu mua nhà ở xã hội tại nước ta rất cao. Chính vì vậy, những băn khoăn xung quanh lĩnh vực này cũng rất lớn.

Nhà ở xã hội – Sản phẩm luôn có sức hút lớn trên thị trường

Tại nước ta, nhà ở xã hội vốn không còn xa lạ với thị trường. Những sản phẩm mới liên tục được ra mắt và đáp ứng nhu cầu của những đối tượng đặc biệt. Từ đó, hỗ trợ người dân đến gần hơn với giấc mơ mua và sở hữu cho mình một căn nhà tốt nhất.

Khi có ý định mua nhà ở xã hội, việc vay vốn ngân hàng là điều nhiều người đang thực hiện. Tuy nhiên, mức lãi suất của các ngân hàng luôn biến động. Điều này đã khiến người mua nhà gặp nhiều khó khăn.

Trong bộ luật nhà ở 2018, vấn đề này đã được điều chỉnh. Từ đó, mang lại nhiều lợi ích dành cho cư dân thuộc diện đặc biệt có nhu cầu mua nhà.

Thay đổi trong luật về quản lý lãi suất trong luật nhà ở 2018

Thông tin mà chúng tôi cập nhật được mới nhất về luật xây dựng nhà ở hiện nay: Quy định từ luật nhà ở mới nhất này sẽ là tin mừng cho những ai đang có ý định mua nhà ở xã hội. Theo Quyết định 117/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 này đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo lại, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của luật nhà ở.

Các đối tượng trên sẽ được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Như vậy, thông tin luật nhà ở mới nhất 2018 sẽ phần nào giúp người dân vay tiền để sở hữu không gian sống tốt hơn. Đặc biệt, áp lực nợ nần cũng phần nào được giải tỏa. Mọi người sẽ không còn quá nặng nề về việc mua và sở hữu cho mình một căn nhà khi vay ngân hàng nữa.

Phạt tiền đối với chủ đầu tư thi công chậm tiến độ

Những dự án bất động sản nhận tiền của khách hàng rồi chậm tiến độ thực sự là một cơn ác mộng. Do đó, việc xử lý triệt để là vô cùng cần thiết để ổn định thị trường.

Chậm tiến độ – Cơn ác mộng của người mua bất động sản

Thời gian qua, số lượng dự án chậm tiến độ xây dựng và bàn giao trong thực tế rất lớn. Điều này khiến người mua nhà không khỏi mệt mỏi, bức xúc với uy tín và cách hành xử của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi đưa tiền đặt cọc mua sản phẩm, khách hàng sẽ bị giàng buộc. Chính vì vậy, hầu hết đều phải cắn răng chịu đựng sự chậm chễ của dự án. Kéo theo đó là rất nhiều phiền phức xuất hiện trong cuộc sống thường ngày không được diễn ra theo đúng dự tính.

Nhận thấy điều đó, chính phủ đã thông qua Luật nhà ở 2018 với những khống chế nhất định. Theo đó, những chủ đầu tư chậm tiến độ sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Luật nhà ở 2018 và việc xử phạt chủ đầu tư chậm tiến độ

Đây là bước chuyển mình của luật xây dựng nhà ở, là niềm vui của người mua nhà hiện nay. Bởi vì, từ nay, những người có ý định mua căn hộ trong các dự án chung cư sẽ yên tâm hơn, không lo lắng nhiều vì luật nhà ở mới nhất có quy định phạt tiền đối với chủ đầu tư chậm tiến độ. Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh BĐS,… có hiệu lực từ 15/1/2018.

Cụ thể, theo đó, xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị và phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng từ 20 – 30 triệu đồng.

Tuy không phải mức phạt quá cao, nhưng đây cũng là chính sách có tính răng đe lớn. Nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc khống chế thời gian xây dựng. Đồng thời, thúc đẩy chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết của mình đã đặt ra với khách hàng là gì.

Đối với vi phạm quy định về kinh doanh BĐS phạt tiền từ 250 – 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Chúng được xem là một căn cứ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn. Từ đó, đảm bảo các cơ quan kinh doanh bất động sản hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và trọng trách của mình. Điều đó sẽ giúp chúng ta có được một thị trường bất động sản trong sạch, phát triển bền vững với thời gian.

Các hành vi vi phạm đáng chú ý trong luật nhà ở 2018

– Triển khai dự án chậm tiến độ đã được phê duyệt;

– Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định;

– Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua BĐS;

Đối với vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thì phạt tiền từ 50 – 60 triệu đồng.

Đồng thời sẽ phạt tiền từ 70 – 80 triệu đồng đối với hành vi bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Những lưu ý quan trọng khi mua bán bất động sản ở thời điểm này

Nên ưu tiên lựa chọn những dự án bất động sản của các chủ đầu tư danh tiếng.

Chú ý đến các điều khoản của hợp đồng mua bán bất động sản. Từ đó, có được giải pháp tốt nhất khi mua bán để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hãy chú ý đến tính sở hữu, sử dụng của bất động sản. Từ đó, tránh không vướng phải những rắc rối khi mua bán bất động sản.

Trong trường hợp gặp khúc mắc, hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan pháp luật để được hỗ trợ.

Cần ghi nhớ làm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đầy đủ. Từ đó, bảo vệ quyền lợi của mình một cách tối đa.

Đó là những thay đổi về luật nhà ở mới nhất 2018 được quy định rõ ràng trong pháp luật. chúng tôi hy vọng rằng mọi người hãy cập nhật sớm để đảm bảo quyền lợi nhất định của mình khi mua nhà ở cũng như đầu tư vào BĐS trong năm 2018 này.

Trong trường hợp có bất kỳ điều gì băn khoăn về thị trường bạn hãy liên hệ ngay với News Mogi. Những chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất của chúng tôi sẽ mang tới cho bạn những lời khuyên hữu ích. Từ đó, có được những giải pháp tuyệt vời cho công việc đầu tư, phát triển kinh doanh bất động sản của mình.