Top 7 # Xem Nhiều Nhất Luật Giáo Dục English Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Luật Giáo Dục Và Văn Bản Pháp Quy Về Luật Giáo Dục

PHẦN THỨ NHẤT. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiSau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui, hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một hành lang pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Có thể nói đây là một công tác trọng tâm của những năm trước mắt, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục trong hàng chục năm tới.Vì lí lẽ đó, việc quán triệt tinh thần và nội dung của Luật giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Các chuyên đề bài giảng ở Trường cán bộ quản lý giáo dục nói chung và ở Khoa cơ sở (khoa II) nói riêng đều phải đi sát với những qui định của đạo luật này. Việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của luật để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập cần phải được tiến hành hơn nữa.Đề tài này nghiên cứu, tìm hiểu về Luật giáo dục là một sự cần thiết để giải quyết những vấn đề trên, góp phần nhỏ bé để Luật giáo dục đi vào cuộc sống thực tế.2. Mục đích nghiên cứu

triển. Chính quyền thực dân Pháp vừa thi hành chính sách chia để trị, vừa thi hành chính sách ngu dân. Chúng phát triển giáo dục chỉ nhằm mục đích đào tạo ra một số ít người thừa hành như thư ký, viên chức, đốc công, cai lý. Giáo dục trung học ở Việt Nam phát triển rất chậm chạp, quy mô rất nhỏ bé. Ở một số rất ít thành phố và tỉnh lỵ lớn có các trường cao đẳng tiểu học (tương đương trung học cơ sở hiện nay) được mở ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Từ sau những năm 30 có thêm các trường tư, số học sinh có tăng thêm, nhưng chỉ chiếm 2,11% so với dân số trong đó học sinh cao đẳng tiểu học và trung học chỉ chiếm 0,01%.Trường công Trường tưSố trường Số học sinh Số trường Số học sinhTrung học 3 652Cao đẳng Tiểu học 16 5521 9 1203Tiểu học 503 58629 234 29573Sơ học 8775 486362 906 48675

Bộ Luật Dân Sự English

Bộ Luật Dân Sự In English, Bộ Luật Dân Sự English, Văn Bản Pháp Luật In English, Bộ Luật Dân Sự 2015 English, Bộ Luật Dân Sự 2005 English, Bộ Luật Hình Sự In English, Luật Giao Thông English, Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Professional English In Use Law, Cambridge English Preliminary English Test For School 1 Đáp án, Cambridge English Key English Test With Answer 4, Cambridge English Key English Test 4 , Quy Chế English, Đồ án English, Đáp án Use Of English, Thể Lệ In English, Đồ án In English, Hoa Mẫu Đơn English, Use Of English, Mục Lục In English, English, Mẫu Số English, Tóm Tắt English, Quy ước English, English 900, Uk English, Key English, Gia Phả English, Hóa Đơn English, Mục Lục English, Đề án English, English For Kid, Thủ Tục In English, Nội Quy English, Thủ Tục English, Key English 1, Đề Tài English, Sổ Tay English, Bản Cam Kết In English, Take Away English 3, Take Away English, Văn Bản English, English For Let’go, English 10, Đề Bài English, Đề Bài In English, English Id 1a, Đề án In English, A2 B1 English, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Effortless English, Phương án In English, English Finance, Bài Thi English Champion, Bài Thu Hoạch English, Quy Cách English, Bài Thu Hoạch In English, Đơn Xin Việc English, Hợp Đồng English, Mẫu Hợp Đồng English, Phương án Là Gì English, Quy Chuẩn English, Eng Breaking English, Bài Giảng English, Đề Thi English For Marketing, Đơn Đề Nghị English, Key English Test 3, Đề Thi English For Management, Đề Thi English For Maketing, English File Immediate, Đề Thi English Champion, Key English Grammar In Use, Hương ước In English, Streamline English, Bài Luận English, English For Life, Quy Định English, Quy Định In English, Quy Trình English, English Breaking , English 900 Book 3 Pdf, English Champion , English 900 Book 3, Takeaway English 3, New English File 3.4, English File , Đề Thi Môn English For Banking, Đề Cương In English, Điều Lệ English, Luận Văn In English, Grade 8 English, Đáp án New Headway English Course, American English 1a, Key English Test 2(ket), English Test 3, Social English, Key English Test4, Key English Test 6 Đáp án, English For Trade, Key English Test 5, Đáp án Key English Test 4,

Bộ Luật Dân Sự In English, Bộ Luật Dân Sự English, Văn Bản Pháp Luật In English, Bộ Luật Dân Sự 2015 English, Bộ Luật Dân Sự 2005 English, Bộ Luật Hình Sự In English, Luật Giao Thông English, Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Professional English In Use Law, Cambridge English Preliminary English Test For School 1 Đáp án, Cambridge English Key English Test With Answer 4, Cambridge English Key English Test 4 , Quy Chế English, Đồ án English, Đáp án Use Of English, Thể Lệ In English, Đồ án In English, Hoa Mẫu Đơn English, Use Of English, Mục Lục In English, English, Mẫu Số English, Tóm Tắt English, Quy ước English, English 900, Uk English, Key English, Gia Phả English, Hóa Đơn English, Mục Lục English, Đề án English, English For Kid, Thủ Tục In English, Nội Quy English, Thủ Tục English, Key English 1, Đề Tài English, Sổ Tay English, Bản Cam Kết In English, Take Away English 3, Take Away English, Văn Bản English, English For Let’go, English 10, Đề Bài English, Đề Bài In English, English Id 1a, Đề án In English, A2 B1 English, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Effortless English,

Bộ Luật Hình Sự In English

Bộ Luật Hình Sự In English, Bộ Luật Dân Sự In English, Bộ Luật Dân Sự English, Bộ Luật Dân Sự 2005 English, Văn Bản Pháp Luật In English, Bộ Luật Dân Sự 2015 English, Luật Giao Thông English, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Professional English In Use Law, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Cambridge English Preliminary English Test For School 1 Đáp án, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Cambridge English Key English Test With Answer 4, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Luật Hình Sự, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự 175, Luật Tố Tục Hình Sự, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hinh Thu , Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự 015, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Đức, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Từ Bộ Luật Hình Sự, Cambridge English Key English Test 4 , Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Mới Nhất, Điều 69 Bộ Luật Hình Sự, Điều 669 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ebook, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự, Điều 476 Bộ Luật Hình Sự, Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Khoản 1, Điều 49 Bộ Luật Hình Sự, Điều 5 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Khoản 2, Bộ Luật Hình Sự Tội Đánh Bạc, Điều 7 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Hợp Nhất, Điều 74 Bộ Luật Hình Sự, Đề Cương Môn Luật Hình Sự 2, Đề Cương Luật Hình Sự 2 Hlu, Điều 46 Của Bộ Luật Hình Sự, Điều 47 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì, Điều 70 Bộ Luật Hình Sự, Điều 76 Bộ Luật Hình Sự, Điều 610 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Tội Nhận Hối Lộ, Bộ Luật Hình Sự Khoản 3, Bộ Luật Hình Sự Năm 1985, Điều 6 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Năm 1999, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Thời Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Năm 2009, Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Bộ Luật Hình Sự Năm 2019, Bộ Luật Hình Sự Năm 2020, Bộ Luật Hình Sự Pháp, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Phá Hoại Tài Sản,

Bộ Luật Hình Sự In English, Bộ Luật Dân Sự In English, Bộ Luật Dân Sự English, Bộ Luật Dân Sự 2005 English, Văn Bản Pháp Luật In English, Bộ Luật Dân Sự 2015 English, Luật Giao Thông English, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Professional English In Use Law, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Cambridge English Preliminary English Test For School 1 Đáp án, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Cambridge English Key English Test With Answer 4, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Luật Hình Sự, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự 175, Luật Tố Tục Hình Sự, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hinh Thu , Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự 015, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Đức,

Luật Giáo Dục Năm 2005

QUỐC HỘINƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhoá XI, Kỳ họp thứ 7LUẬTGIÁO DỤCCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về giáo dục.CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.Điều 2. Mục tiêu giáo dụcMục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.Điều 4. Hệ thống giáo dục quốc dân 1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục1. Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học. 2. Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.Điều 6. Chương trình giáo dục1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất; kế thừa giữa các cấp học, các trình độ đào tạo và tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.3. Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ở giáo dục phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy ở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.4. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích luỹ tín chỉ đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ mà người