【#1】Luật Chơi Exploding Kittens

 • the r

  ules

  expl

  odin

  g ki

  tten

  s

  play

  ers:

  2-5

  (u

  p to

  9 w

  hen

  any

  2 de

  cks a

  re c

  ombi

  ned)

  cont

  ents

  : 56

  card

  s

  ORIG

  INAL

  EDI

  TION

  !

  see the future

  skip

  setup1

  23

  4

  5

  6

  7

  Draw Pile Discard Pile

  3

  2

  READ

  ING

  IS TH

  E WOR

  ST W

  AY TO

  LEAR

  N HO

  W TO

  PLAY

  A G

  AME.

  INST

  EAD,

  GO

  ONLIN

  E and

  wat

  chou

  r in

  stru

  ctio

  nal v

  ideo

  :

  HEY!

  DON

  T R

  EAD

  THES

  E RUL

  ES!

  WW

  W.EX

  PLOD

  INGK

  ITTE

  NS.C

  OM/H

  OWbeard cat

  beard cat

  beard cat

  beard cat

  CRUNCHMUNCHMUNCH

  Tng QuanBn c mt xp bi cha l “Exploding Kittens”. Chng bi ny s c p xung, v ngi chi ln lt bc l bi trn cng n khi c ai bc

  phi l bi “Exploding Kitten”.

  Khi , ngi chi ny s pht n. *Bm*. Ngi chi ny cht v b loi khi cuc chi.

  Qu trnh ny s lp li, cho n khi ch cn 1 ngi chin thng duy nht.

  Ni Chung LNu bn pht n, bn thua.

  Bn tht l km ci, Ci bp, hYhY ngk!

  Bn rt tnh v p zai. C th m trin nh!Nu bn khng pht n, bn thng!

  Tt c nhng l bi cn liS gip bn trnh khi vic khng may bc

  phi Exploding Kittens

  V dBn c th s dng l See the Future nhn trm mt vi l bi nm trn cng. Nu c l bi Exploding Kittens sp ti, bn c th s dng l Skip b qua lt ca mnh v trnh khi vic phi bc n.

  Tro tht k b bi v chia cho mi ngi chi 4 l bi.

  y l l bi duy nht c th cu bn khi Exploding Kittens. Nu bn s dng l Defuse sau khi bc phi Exploding Kitten, thay v n bm cht ti, bn s t n tr li chng bi bc vo BT K V TR NO BN chúng tôi c gng c cng nhiu l Defuse cng tt.

  Lc ra tt c nhng l bi Exploding Kittens (4) v l Defuse (6) t trong b bi

  Chia cho mi ngi chi 1 l bi Defuse. Mi ngi chi gi s c 5 l bi. Cn thn bn n xem bi!

  L bi Defuse

  S ngi chi lun nhiu hn s l bi Exploding Kittens trong b bi bc l chúng tôi loi ra nhng l bi Exploding Kittens cn tha trnh nhm ln

  V DNu c 4 ngi chi, 3 Exploding KittensNu c 3 ngi chi, 2 Exploding Kittens

  iu ny m bo rng sau cng ch c 1 ngi duy nht sng st.

  t nhng l Defuse cn tha vo chng bi.

  LUT CHO 2 NGI CHICh t 2 l Defuse cn tha vo chng bi. 2 l tha cn li s b i khi vn chi.

  Tro b bi, v t chng p xung.y l b bi bc.

  ( ngay bn cnh s l v tr cho b bi b.)

  Chn mt ngi chi i trc. (Da theo mt s tiu ch no , v d: tc di nht, chn hi nht, hoc on t t, v..v…)

  KHI n Lt Bn1

  NHng L Bi KHng C Ch Dn

  nh mt l bi trn tay bng cch t n NGA LN pha trn cng b bi b, v lm theo ch dn trn l bi. Hoc khng nh cng c, ch sao!

  Mt s l bi khng c ch dn trn chng. Nhng l bi ny bt buc phi nh theo i.

  Khi bn nh i ra, bn c php cp mt l bi trn tay mt ngi chi khc.

  Sau khi nh mt l bi ra hoc nh i ra, bn vn c th nh tip. nh n khi no bn chn th thi.

  Cui cng, kt thc lt ca mnh bng cch bc mt l bi t bi bc v cho ln tay, mong rng khng phi l Exploding Kittens(Khc vi cc tr chi khc, bn KT THC LT bng cch bc bi.)

  Tip tc chi theo chiu kim ng h.

  CH Bn c th m s bi bc cn li.

  Bi bc khng bao gi ht c c, vy nn khng cn phi ly t bi b v tro li

  Khng bao gi c gii hn s bi trn tay ca bn. Nu bn ht mt bi trn tay, khng sao c. Bn s bc bi khi n lt tip theo ca mnh.

  copyright chúng tôi 2021

  VIT

  H

  A B

  I

  BO

  AR

  DG

  AM

  EVN

 • Remove any extra Exploding Kittens from the game.

  shufflea plague of bat farts descends from

  the sky

  shuffle

  privately view the top

  three cards of the deck

  } }

  see the futuredeploy the special-ops b

  unnies

  see the future

  stop the action of another chúng tôi CAN play THIS at any time.

  }

  }

  nopea nope ninja delivers a wicked dragon kick

  nope

  end your turn without drawing a card. force the next player to take two turns.

  } }

  attackunleash the catterwocky

  attack

  CRUNCHMUNCHMUNCH

  put your last drawn cardback into the deck

  } }

  defusevia laser pointer

  defuse

  kittens GUIDEFIELD Lt chi mu

  Bn nh l bisee the future.

  ln nhn 3 l bi trn cng, bn thy mnh sp bc phi l Exploding Kittens

  Bn Quyt nh nh l bi ATTack kt thc lt m khng phi bc v Buc ngi chi tip theo c 2 lt

  Nhng ngi chi khc nh l bi NOPE khin cho l bi ATTack khng

  c tc dng, vy nn vn l lt ca bn.

  Bn khng mun bc l bi trn cng kia ri cht, vy nn bn nh l bi shuffle

  v tro li bi bc

  Sau khi bi bc c tro tht k, bn bc l bi trn cng kt thc lt chi,

  mong l ny khng phi Exploding Kitten

  – hoc – thay v nh bt k l bi no,

  bn ch cn bc 1 l bi kt thc lt chi.

  DEfuse 6 lNu bn bc phi Exploding Kittens, bn c th nh l bi ny xung cu bn thn. t l bi Defuse vo b bi b.

  Ly l bi Exploding Kitten m bn bc phi, b mt t chng vo chng bi bc bt k v tr no bn mun, khng c thay i v tr hay xem cc l bi khc.

  Mun cho tn ngi ngay cnh bn cht? t l bi Kitten ngay trn cng ca b bi. Nu bn mun,giu b bi di gm bn khng ai c th nhn thy bn t v tr no. Gi th n lt ngi chi tip theo (tr khi bn vn cn lt)

  NOPE 5 L

  Bn c th nh l bi Nope chn mt l bi Nope khc, to thnh Yup!, v c th.

  Bn c th nh Nope bt c lc no trc khi hnh ng xy ra, k c khi y khng phi l lt ca bn.

  Exploding Kitten 4 LBn phi cho mi ngi xem l bi ny ngay khi bc phi. Tr khi c qun bi Defuse, bn s cht. B i mi l bi trn tay, k c l bi ny.

  attack 4 LKt thc tt c lt chi ca bn m khng phi bc bi v buc ngi chi tip theo phi i 2 lt lin tc. Nn nhn ca l bi ny s i 1 lt nh bnh thng (nh bi, ri bc). Sau khi ht lt u tin, tip tc thm 1 lt na. (Nu nn nhn nh l bi Attack, tt c cc lt ca h s kt thc ngay lp tc, v ngi chi tip theo phi nh 2 lt).

  skip 4 lNgay lp tc kt thc lt ca bn m khng phi bc bi. (Nu bn s dng l Skip l bi Attack, n ch kt thc 1 trong 2 lt ca bn. 2 l Skip s b qua c 2 lt.)

  favor 4 LBuc mt ngi chi khc phi a cho bn 1 l bi trn tay ca h. H c php ty chn.

  shuffle 4 lTro bi bc tht k. (Rt c tc dng khi bn bit rng bn s bc phi l bi Exploding Kitten.)

  see the future 5 lLn nhn 3 l bi trn cng t b bi bc. Khng c thay i v tr v khng c cho ngi chi khc xem.

  Mi loi 4 lNhng l bi ny v dng khi nh l, nhng c th nh theo i hoc B c Bit.

  Dng mi tc dng ca l bi ngoi tr Exploding Kitten hoc l Defuse. Bt k l bi no nh trc l bi Nope s khng c tnh. (k c i hay B c Bit)

  B c Bit(Dnh cho dn chuyn)

  B l nh mt lot nhng qun bi ging nhau cng lc. Khi nh b, b qua cc ch dn trn l bi v lm theo hng dn sau:

  inh i (bn c th cp mt l bi ngu nhin trn tay i phng) khng ch p dng ring cho nhng l bi khng c ch dn na, gi p dng cho MI l bi c biu tng ging nhau trn gc

  Phm 3Tng i ging nh nh i, nhng bn c php gi tn l bi m bn mun c t tay 1 ngi chi m bn nhm ti. Nu h c l bi ny, bn c php ly n. Nu khng, bn khng nhn c g c.

  B 5 l khc nhauNu bn nh 5 l bi c biu tng khc nhau gc (c ch dn, khng c ch dn, bt k 5 l no c biu tng khc nhau), nhn qua b bi b v ly bt k l bi no bn mun.(Cm ly b bi b thy nhanh chn trc khi c ai nh l bi “Nope!”)

  Cho mnh xin defuse, nh!Mnh s nh “See the Future” Nope!

 • 【#2】Hướng Dẫn Luật Chơi Board Game Mèo Nổ

  Mèo Nổ là boardgame dựa trên những thẻ bài với những nhân vật có hình ảnh rất “ngố”, vô cùng vui nhộn, cách chơi vô cùng đơn giản nhưng không kém phần thú vị, chỉ bằng một vài thẻ bài có thể khiến bạn cười không ngớt.

  MỤC TIÊU

  Bạn sẽ có một bộ bài có chứa một số lá Exploding Kittens. Cách chơi là bạn sử dụng những lá bài đặt xuống mặt bàn và thay phiên rút những lá bài trên chồng bài rút cho đến khi một người nào đó rút phải lá Exploding Kitten. Khi đó, người rút phải lá bài đó sẽ bị nổ. Họ bị chết ngay và rời khỏi game. Trò chơi tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại một người, và người đó là người chiến thắng.

  Nói đơn giản là

  Nếu bạn bị nổ, bạn sẽ thua.

  Nếu không bị nổ, bạn sẽ thắng.

  Và tất cả những thẻ bài khác (giảm cơ hội bạn bị nổ bởi lá Exploding Kittens).

  Bạn có thể sử dụng một thẻ See the future để lén nhìn vài lá trên cùng trên chồng bài rút. Trong đó nếu cho thấy lá Mèo nổ, thì sau đó bạn có thể sử dụng một thẻ Skip để kết thúc lượt của bạn để tránh việc rút phải nó.

  SET UP

  1. Lấy hết 4 lá Exploding Kittens và 6 lá Defuse ra khỏi chồng bài.

  2. Xào xấp bài còn lại và chia cho mỗi người 4 lá bài.

  3. Chia cho mỗi người thêm 1 lá Defuse, mỗi người sẽ có tổng là 5 lá bài trên tay,chỉ mình xem không cho người khác biết.

  Là lá duy nhất có thể giúp bạn an toàn khi gặp lá Exploding Kitten. Khi bạn rút phải lá Exploding Kitten, bạn sử dụng ngay lá Defuse, thay vì bị nổ, bạn có thể lấy lại lá Explding Kitten đặt lại trên chồng bài rút theo ý thích của mình.

  4. Đặt lại những lá Exploding Kittens ít hơn 1 lá so với số người chơi, bỏ những lá dư ra khỏi game.

  4 người chơi, đặt 3 lá.

  3 người chơi, đặt 2 lá.

  Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ bị nổ trừ 1 người.

  5. Thêm những lá Defuse còn lại vào chồng bài.

  Đối với 2 người chơi, chỉ đặt thêm 2 thẻ Defuse vào, 2 thẻ còn lại đưa ra khỏi game.

  Xào lại toàn bộ chồng bài và đặt ra giữa bàn chơi. Đó sẽ là chồng bài rút.

  Chọn một người đi đầu tiên (Một số tiêu chí như: bộ râu ấn tượng nhất, có mùi đặc sắc nhất …)

  1. 1. Sử dụng một thẻ bài trên tay bạn, đặt lên trên cùng của chồng bài bỏ, làm theo hướng dẫn ghi trong thẻ đó. Hay có thể không sử dụng thẻ bài nào.

  NHỮNG THẺ BÀI KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪN:Đối với một số thẻ bài sẽ không có dòng hướng dẫn trên đó. Những thẻ bài đó nên được thu thập lại và chơi như cặp.

  Khi đó bạn sẽ được cướp một thẻ bài trên tay của người khác.

  2. Sau khi làm theo hướng dẫn trên thẻ bài hay chơi cặp thẻ, bạn vẫn có thể sử dụng thêm thẻ bài, bạn có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích.

  3. Cuối cùng, kết thúc lượt bằng việc rút 1 lá trên cùng của chồng bài rút và hi vọng rằng nó sẽ không phải là lá Exploding Kitten. Tiếp lượt theo vòng kim đồng hồ.

  3 ĐIỀU CẦN LƯU Ý

  Bạn có thể đếm số lá bài còn lại ở chồng bài rút.

  Bạn sẽ không bao giờ rút hết được bài trong chồng bài rút, nên không cần phải xào lại bài.

  Sẽ có có số bài tối đa hay tối thiểu mà bạn được giữ. Nếu bạn sử dụng hết bài trên tay, không có hành động đặc biệt nào cho lấy thêm. Tiếp tục chơi. Bạn sẽ rút được ít nhất 1 hay nhiều lá hơn ở lượt tiếp.

  1. Bạn quyết định sử dụng lá See the future – Bạn xem được 3 lá trên cùng, và bạn thấy được lá bài mình rút sẽ là Exploding Kitten.

  2. Bạn quyết định sử dụng lá Attack để kết thúc lượt của mình và bắt buộc người kế khác đi 2 lượt.

  3. Nhưng họ sử dụng lá Nope – chặn tấn công, nên bạn phải tiếp tục lươt.

  4. Bạn không muốn rút phải lá trên cùng và chết, nên bạn sử dụng lá Shuffle (Xào bài) và xào lại chồng bài.

  5. Sau đó rút lá trên cùng và hi vọng là nó không phải lá Exploding Kitten.

  HAY LÀ thay vì sử dụng bài trên tay, bạn có thể chỉ rút 1 lá bài và kết thúc lượt.

  THÀNH PHẦN:

  DEFUSE (Xoa dịu) – 6 lá

  Nếu bạn rút phải lá Exploding Kitten, thay vì chết, bạn có thể sử dụng lá này để tránh. Sau đó đặt lá Defuse vào chồng bài bỏ.

  Đặt lại lá Exploding Kitten lại chồng bài rút vị trí tùy ý mình. Nếu thích, bạn có thể đem chồng bài xuống dưới đáy bàn và đặt lá Exploding Kitten vào vị trí mình muốn để tránh người khác biết vị trí mình đặt.

  Sau đó đến lượt chơi người tiếp theo nếu bạn không bị chơi nhiều lượt.

  NOPE (Chặn) – 5 lá

  Dừng bất kí hành động nào trừ thẻ Exploding Kitten hay Defuse.

  Bạn có thể sử dụng lá Nope lên lá Nope người khác dùng để phủ nhận lá của họ.

  Bạn có thể sử dụng lá Nope bất cứ khi nào muốn, trước hoặc lá khi hành động bắt động, cả khi không phải lượt bạn.

  EXPLODING KITTEN (Mèo nổ) – 4 lá

  Bạn phải đưa lá này ra ngay, trừ khi bạn có lá Defuse, không thì bạn sẽ chết. Bỏ tất cả thẻ bài đang có của bạn, kể cả lá Exploding Kitten.

  ATTACK (Tấn công) – 4 lá

  Kết thúc lượt không cần rút bài và bắc buột người chơi tiếp theo đi 2 lượt.

  SKIP (Qua lượt) – 4 lá

  Ngay khi kết thúc lượt của bạn, không cần rút một thẻ bài (nếu bạn dùng lá Skip để chặn lá Attack thì nó chỉ kết thúc được một lượt, bạn phải dùng đến 2 lá mới ngăn được lá Attack).

  FAVOR (Ủng hộ) – 4 lá

  Bắt buộc người chơi khác cho bạn một thẻ bài trên tay họ, tùy ý họ chọn.

  SHUFFLE (Xào bài) – 4 lá

  Xào lại chồng bài rút tùy ý bạn (lá bài này hữu dụng khi bạn biết lá bài sắp rút là Exploding Kitten).

  SEE THE FUTURE (Nhìn trộm) – 5 lá

  Nhìn trộm 3 lá trên cùng của chồng bài rút và đặt lại theo đúng vị trí đó. Không được đưa ra cho người khác xem.

  NHỮNG THẺ BÀI CÒN LẠI – 4 lá/loại

  Những lá này sẽ không có chức năng, được dùng chơi theo cặp hay những combo đặc biệt.

  2 THẺ CÙNG 1 LOẠI (Những thẻ cùng 1 biểu tượng trên góc thẻ bài)

  Dùng để cướp một thẻ bài trên tay người khác.

  3 THẺ CÙNG 1 LOẠI (Những thẻ cùng 1 biểu tượng trên góc thẻ bài)

  Giống như chức năng trên, bạn có thể cướp một lá trên tay người khác, nhưng thay vì rút tự do, bạn nói một lá bất kì mà mình muốn, nếu người đó có bắt buộc phải đưa. (Ví dụ bạn sử dụng 3 lá bài lên người A và nói là muốn có lá Defuse, nếu người A có, bắt buộc đưa cho bạn).

  5 THẺ KHÁC LOẠI (Những thẻ khác biểu tượng trên góc thẻ bài)

  Bạn có thể lấy lại một lá bài từ chồng bài bỏ trên bàn tùy ý bạn. (Nên rút nhanh lá mình muốn lên tay nếu không muốn người khác sử dụng lá Nope để chặn hành động của bạn).