Top 10 # Xem Nhiều Nhất Luật Di Trú Mỹ 2020 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Dự Luật Di Trú Mỹ 2022

Luật Trẻ Em 2018, Dự Luật Di Trú Mỹ 2018, Luật Giáo Dục 2018, Văn Bản Pháp Luật Năm 2018, Dự Thảo Luật Đặc Xá 2018, Văn Bản Pháp Luật Mới 2018, Dự Thảo Luật 2018, Bộ Luật Hình Sự 2018, Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế 2018, Bộ Luật Hình Sự 2018 Pdf, Bộ Luật Hình Sự Ma Tuý 2018, Các Dự Thảo Luật 2018, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành 2018, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi Năm 2018, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2018, Dự Thảo Luật Giáo Dục 2018, Góp ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2018, Dự Thảo Luật Công An Xã 2018, Giáo Trình Luật Đất Đai 2018 Pdf, Dự Thảo Luật Cand 2018, Bộ Luật Hình Sự Có Hiệu Lực 1/1/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Tố Cáo 2018, Luật Lao Đông Mới Nhất 2018, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2018, Dự Thảo Luật Thương Mại 2018, Dự Thảo Luật Sĩ Quan 2018, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 2018, Dự Thảo Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2018, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2018, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Năm 2018, Luật Giao Thông Đường Bộ 2018, Điều 8 Luật Cạnh Tranh 2018, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2018, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2018, Bộ Luật Hình Sự 2018 Cố ý Gây Thương Tích, Góp ý Dự Thảo Luật Chăn Nuôi 2018, Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Đông 2018, Giáo Trình Luật Kinh Tế 2018, Nội Dung Cơ Bản Của Luật Chăn Nuôi Năm 2018, Dự Thảo Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2018, Nghị Định Luật Cạnh Tranh 2018, Các Bước Thực Hiện Theo Luật Khiếu Nại Tố Cáo 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018, Vụ Kiện Grab Uber Theo Luật Cạnh Tranh 2018, Kế Hoạch Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ngành Bhxh Năm 2018, Quy Định Số 932-qĐ/qu Ngày 03/9/2018 Của Quân ủy Trung ương Về Thẩm Quyền Thi Hành Kỷ Luật Về Đảng V, Thông Tư Số 149/2018/tt-bqp, Ngày 10-10-2018 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng., Mẫu Xl20 Ban Hành Theo Thông Tư Số 06/2018/tt-bca Ngày 12/02/2018, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2018, Thông Tư 38/2018/tt-bnnptnt Ngày 25/21/2018, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Mẫu Đơn Xl20 Bh Theo Tt Số 06/2018/tt-bca Ngày 12/02/2018, Maubhtheo Tt So61 06/2018/tt-bca Ngay2 12/02/2018, 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Mau Xl- 20 Bhtheo Tt So61 06/2018/tt-bca Ngay2 12/02/2018, Thông Tư 38/2018/tt-bnnptnt Ngày 25/12/2018, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2018, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Mẫu Xi.20 Bh Theo Tt Số 06/2018/tt-bca Ngáy 12/02.2018, QĐ 126/2018 Bct Ngày 8 Tháng 2 Năm 2018, 12 Tháng 2 2018 … Số: 06/2018/tt-bca … Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân Có Liên Quan. … Xếp Loại Cho, 12 Tháng 2 2018 … Số: 06/2018/tt-bca … Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân Có Liên Quan. … Xếp Loại Cho , QĐ 126/2018 Bct Ngày 8/2/2018, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Mau 1a Bca 2018, Mẫu A-bca(x13)-2018, 06/2018/tt-bca, Mức Thu Học Phí Năm 2018, Mẫu B-bca(x13)-2018, A-bca(x13)2018, Tt 05/2018, Bản Tự Phê Năm 2018, Mau So A1-bca-2018, 10/8/2018, Đề Thi Dự Bị Môn Văn 2018, Đề án 896 Năm 2018, Đề Thi 2018, Đề Thi 10 Năm 2018, Báo Cáo Pci 2018, Đáp án Ets 2018, 15/2018/ds-gĐt, Đề Thi 2018 Môn Văn, Đề Thi Lớp 7 Học Kì 2 2018, Đề Thi T.a 2018, B-cca ( X13) 2018, 2018, Xl 20 Tt 06/2018,

Luật Trẻ Em 2018, Dự Luật Di Trú Mỹ 2018, Luật Giáo Dục 2018, Văn Bản Pháp Luật Năm 2018, Dự Thảo Luật Đặc Xá 2018, Văn Bản Pháp Luật Mới 2018, Dự Thảo Luật 2018, Bộ Luật Hình Sự 2018, Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế 2018, Bộ Luật Hình Sự 2018 Pdf, Bộ Luật Hình Sự Ma Tuý 2018, Các Dự Thảo Luật 2018, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành 2018, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi Năm 2018, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2018, Dự Thảo Luật Giáo Dục 2018, Góp ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2018, Dự Thảo Luật Công An Xã 2018, Giáo Trình Luật Đất Đai 2018 Pdf, Dự Thảo Luật Cand 2018, Bộ Luật Hình Sự Có Hiệu Lực 1/1/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Tố Cáo 2018, Luật Lao Đông Mới Nhất 2018, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2018, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2018, Dự Thảo Luật Thương Mại 2018, Dự Thảo Luật Sĩ Quan 2018, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 2018, Dự Thảo Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2018, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2018, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Năm 2018, Luật Giao Thông Đường Bộ 2018, Điều 8 Luật Cạnh Tranh 2018, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2018, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2018, Bộ Luật Hình Sự 2018 Cố ý Gây Thương Tích, Góp ý Dự Thảo Luật Chăn Nuôi 2018, Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Đông 2018, Giáo Trình Luật Kinh Tế 2018, Nội Dung Cơ Bản Của Luật Chăn Nuôi Năm 2018, Dự Thảo Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2018, Nghị Định Luật Cạnh Tranh 2018, Các Bước Thực Hiện Theo Luật Khiếu Nại Tố Cáo 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018, Vụ Kiện Grab Uber Theo Luật Cạnh Tranh 2018, Kế Hoạch Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ngành Bhxh Năm 2018, Quy Định Số 932-qĐ/qu Ngày 03/9/2018 Của Quân ủy Trung ương Về Thẩm Quyền Thi Hành Kỷ Luật Về Đảng V, Thông Tư Số 149/2018/tt-bqp, Ngày 10-10-2018 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.,

Luật Sư Di Trú Mỹ

SKT là hãng luật quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ và có nhiều văn phòng tại Châu Á. Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện cho khách hàng về nhiều lĩnh vực; trong đó có đầu tư quốc tế, doanh nghiệp, thuế – kế toán, và di trú. Ngoài đội ngũ luật sư di trú Mỹ giàu kinh nghiệm, chúng tôi còn có các luật sư, tổ hợp luật hợp tác tại Châu Âu sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý tốt nhất cùng mức phí cạnh tranh nhất.

Đội ngũ luật sư hàng đầu

Đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm

Sự cần thiết của luật sư di trú Mỹ

Hiện nay, xu hướng người Việt muốn tìm đến một quốc gia nước ngoài định cư đang rất phổ biến. Trong đó, định cư tại Mỹ được các nhà đầu tư ưu ái hơn cả. Vai trò của luật sư di trú Mỹ và việc lựa chọn đơn vị tư vấn đầu tư định cư Mỹ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của nhà đầu tư để nộp hồ sơ định cư Mỹ.

Luật sư đưa ra lời khuyên

Bước đầu, luật sư tư vấn định cư Mỹ sẽ giúp khách hàng hiểu về các hình thức định cư. Dựa vào mục tiêu và hoàn cảnh cụ thể, luật sư sẽ phân tích ưu và khuyết điểm của từng loại để xem lựa chọn nào là tốt nhất cho khách hàng.

Ngoài ra, luật sư di trú Mỹ cung cấp dịch vụ thẩm định dự án dành cho những khách hàng có nhu cầu tham gia chương trình đầu tư EB-5.

Luật sư sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng dựa vào phạm vi thỏa thuận.

Luật sư tư vấn định cư Mỹ chuẩn bị hồ sơ

Tiếp cận với một bộ hồ sơ định cư, luật sư sẽ định hướng cho khách hàng từng bước đi cụ thể. Sau đó, luật sư sẽ cùng với nhóm tư vấn đầu tư định cư của mình:

Phân tích nguồn vốn đầu tư, xác định giấy tờ cần thiết, kiểm tra bản dịch;

Liên hệ và làm việc với các dự án mà khách hàng đã chọn (đối với hồ sơ diện EB-5);

Chuẩn bị các form mẫu theo yêu cầu của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS);

Tập hợp toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp đến USCIS.

Đối với những diện đoàn tụ gia đình, đương đơn có thể cùng với người thân được bảo lãnh tham khảo thông tin hướng dẫn về các bước làm hồ sơ từ trang web chính thức của Bộ Ngoại giao hay Sở Di trú Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đối với những chương trình định cư có phần phức tạp như đầu tư tạo việc làm (EB5), làm việc (EB1, EB2, EB3, EB4), người quản lý cấp cao, lao động có trình độ tay nghề chuyên môn cao (L-1, EB-1C),… chúng tôi khuyên khách hàng nên được tư vấn và hỗ trợ bởi một luật sư di trú Mỹ có kinh nghiệm.

Luật sư đại diện nhà đầu tư trong quan hệ với Cơ quan nhà nước Mỹ

Luật sư sẽ đại diện khách hàng của mình trong toàn bộ quá trình với USCIS, bao gồm:

Nộp và nhận hồ sơ từ Sở Di trú;

Liên hệ với USCIS nếu gặp bất cứ vấn đề gì với hồ sơ của khách hàng;

Chuẩn bị phản hồi cho USCIS nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Các bước tiếp theo tại Trung tâm visa quốc gia (NVC) sau khi hồ sơ được chấp thuận.

Tầm quan trọng của đơn vị tư vấn định cư uy tín

Bên cạnh Mỹ, khách hàng hiện nay còn quan tâm đến các thị trường đầu tư định cư khác. Điển hình như chương trình của Canada, Grenada, hay các nước Châu Âu như: Bồ Đào Nha, Síp, Malta,…

Chính nhu cầu tăng cao khiến thị trường tư vấn cũng ngày càng mở rộng. Các công ty tư vấn đầu tư thành lập ngày càng nhiều, thông tin nhiễu loạn, không chính xác. Vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị uy tín gây không ít trở ngại cho khách hàng.

Chính vì vậy, được hỗ trợ thông qua một luật sư di trú Mỹ giàu kinh nghiệm cùng đơn vị tư vấn đầu tư định cư tại Mỹ uy tín sẽ giúp nhà đầu tư an tâm và tự tin hơn nhờ:

Tiết kiệm thời gian;

Tránh được những sai sót không cần thiết;

Được cập nhật tình hình hồ sơ nhanh chóng;

Thuận lợi trong việc liên hệ với cơ quan nhà nước sở tại.

Đới với định cư diện bảo lãnh gia đình hay doanh nhân (EB-5), thời gian chờ là rất dài. Vì vậy, đừng để bất kì sai sót nào trong quá trình chuẩn bị làm ảnh hưởng đến hồ sơ định cư của gia đình bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biến ước mơ định cư Mỹ của bạn thành hiện thực !

Dự Luật Di Trú Của Mỹ Sửa Đổi Năm 2022

Luật di trú Mỹ năm 2019 được đề xuất sửa đổi có rất nhiều điểm mới và khác biệt so với Luật hiện hành. Cùng Grand Aster xem qua những nội dung sửa đổi bên dưới để biết thêm chi tiết.

Những công bố mới xoay quanh dự luật cải cách các quy định về di dân, thay đổi hệ thống di trú mới đã được đề ra bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa David Perdue và Tom Cotton với mục đích vì một nền kinh tế Mỹ lớn mạnh hơn.

Dự luật nói trên có tên là Raise Act, một dự luật được kỳ vọng giúp tăng lương và tiết kiệm nhiều Mỹ kim cho người đóng thuế.

Những đặc điểm nổi bật của Dự luật Raise Act:

Dự kiến giảm số lượng người di cư di trú theo luật định.

Giảm mức người nhập cư tị nạn.

Hủy bỏ việc xổ số cấp thẻ xanh và giới hạn số người tỵ nạn vào Hoa Kỳ hàng năm.

Hệ thống nhập cư đánh giá theo thang điểm:

Trước đây, hệ thống di trú của Hoa Kỳ chủ yếu dựa trên quan hệ gia đình. Từ đó, người Việt được nhập cư Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh thân nhân có số lượng rất cao trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo dự luật mới, hệ thống di trú sẽ đánh giá dựa trên năng lực của cá nhân di dân. Dự luật sẽ hủy bỏ việc bảo lãnh anh chị em, cha mẹ. Chỉ cho bảo lãnh vợ chồng, con cái vị thành niên dưới 18 tuổi.

Thêm nữa, việc xét duyệt đơn di trú sẽ chú trọng ưu tiên cho những người có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh), có khả năng tài chính và có những kỹ năng để đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Cụ thể, trong hồ sơ xét duyệt gửi Sở Di trú Mỹ USCIS, phải có đủ:

Số điểm mà người nộp đơn có.

Giấy chứng nhận người nộp đơn có các điểm.

Lệ phí nộp đơn.

Các yếu tố sau đây được xem xét để tính điểm:

Tuổi: Điểm cao nhất được trao cho những người trong phạm vi 25 tuổi. Ví dụ: độ tuổi từ 18-21 nhận được sáu điểm, độ tuổi 26-30 nhận được 10 điểm, tuổi 46-50 nhận được hai điểm và từ 51 tuổi trở lên không có điểm.

Điểm giáo dục: Càng đạt được trình độ học vấn càng cao, điểm càng cao. Bằng cấp của Hoa Kỳ cũng sẽ được xếp hạng cao hơn các đối tác nước ngoài. Điểm dao động từ 1 đến 13 điểm.

Trình độ thông thạo tiếng anh: Được xác định bằng một bài kiểm tra chuẩn, điểm bài kiểm tra tiếng anh tỉ lệ thuận với điểm nộp đơn.

Thành tích nổi bật: 25 điểm sẽ được trao cho Giải thưởng Nobel và 15 điểm cho huy chương Olympic hoặc sự kiện thể thao quốc tế.

Lương: mức lương tỉ lệ thuận với điểm nộp đơn.

Đầu tư và quản lý tích cực vào một doanh nghiệp (tức EB-5): 6 điểm cho khoản đầu tư 1.35 triệu USD (đầu tư ủy thác vào vùng TEA) và 12 điểm cho khoản đầu tư 1.8 triệu USD (thành lập cơ sở kinh doanh mới)

Tính điểm thế nào nếu nộp cùng người phối ngẫu (vợ /chồng)?

Nếu đương đơn đang nộp đơn với người phối ngẫu điểm của người nộp đơn có thể giữ nguyên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào điểm của vợ/chồng của người đó. Người phối ngẫu sẽ cần phải xác định điểm tích lũy và nếu điểm người phối ngẫu cao hơn người nộp đơn, điểm số của đương đơn sẽ không đổi. Tuy nhiên, nếu điểm người phối ngẫu thấp hơn người nộp đơn, thì điểm xét đơn của người nộp đơn cần phải tính lại như sau:

Điểm xét đơn = (Điểm người nộp đơn x 70%) + (Điểm người phối ngẫu x 30%)

Giới Thiệu Về Học Hỏi Di Trú Mỹ, Trò Chuyện Di Trú Mỹ, Chia Sẻ Di Trú Mỹ…

“Đường đời muôn lối” là 1 trang viết chuyện này xọ chuyện nọ cho vui và có tìm hiểu, trò chuyện về kiến thức di trú Mỹ.

Lâu nay thanhhong0070 chủ yếu học hỏi và chia sẻ sự quan tâm của mình về những câu chuyện bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ chứ không viết nhiều về những lĩnh vực di trú khác. Lý do là đã không có nhiều thời gian rồi mà cái Luật Di Trú này nó lại rộng và khó quá. Câu chữ của luật thì đôi khi hiểu hết nghĩa của các từ vựng riêng lẻ rồi nhưng đọc hết cả câu vẫn hổng hiểu nó nói cái gì gì. Phải có diễn giải thêm mới hiểu được.

Gần đây nhiều người động viên nên trao đổi và chia sẻ thêm nữa về Di Trú Mỹ nói chung. Ý kiến đưa ra là thông tin di trú bằng tiếng Việt cũng nhiều nhiều nhưng muốn có một hiểu biết tổng hợp về lĩnh vực này là không dễ, là nếu ai muốn tự điền đơn thì những thông tin hiện tại không giúp được nhiều cho các đương đơn…

Những ý kiến đó đúng.

Văn phòng huynh đệ của thanhhong0070 ở Dallas city tiểu bang Texas có tên là AIS.

Là AMERICA IMMIGRATION SERVICE.

Nếu ai đó cần sự hỗ trợ về đơn từ di trú này kia, có thể liên lạc với văn phòng huynh đệ này, rất ân cần và chu đáo.

Miss Laura Nguyen là người phụ trách văn phòng, rất trẻ trung và biết chuyện:

3306 W. Walnut Street, Suite 509B, Garland TX 75042.

Telephone Number 972 330 6912.

Ở Việt Nam nếu người đọc cần sự hỗ trợ, xin giới thiệu một văn phòng huynh đệ nữa:

VĂN PHÒNG DI TRÚ “THÚY CALI”

điện thoại 0903733767 – 0903182388 (E-mail: vantran767@gmail.com)

Số 528/51 Điện Biên Phủ, Quận 10, Sài Gòn do luật sư Trần Thị Thúy Vân đảm trách.

. Cảm ơn chị Thanh Nguyen từ Tampa, Florida.

. Cảm ơn chị Trần Thị Bích Phương từ Sài Gòn, Việt Nam

. Cảm ơn chị Nhung Cao từ Bolsa – Little Saigon, California

. Cảm ơn gia đình bà Loan Thi Quan từ South St. Paul, Minesota.

. Cảm ơn chị Hien Pham Minh Hoang từ Leland, North Carolina.

. Cảm ơn chị Nga To từ Orlando, Florida.

. Cảm ơn chị Thy Nguyen từ Fishkill, New York.

. Cảm ơn anh Sang Quang Le từ Carrollton, Texas.

. Cảm ơn chị Jade Tran từ Chantilly, Virginia.

. Cảm ơn em Hang Pham từ Tulsa, Oklahoma.

. Cảm ơn chị Võ Nên từ Vũng Tàu, Việt Nam.

. Cảm ơn em Nam Ngoc Vuong từ Knoxville, Tennessee.

. Cảm ơn anh Thanh Van Tran, Hung Van Nguyen và Tien Quang Tran từ Honolulu, Hawaii.

. Cảm ơn gia đình chị Uyen Nghi Nguyen từ Lakeworth, Florida.

. Cảm ơn chị Lieu Ngo từ Santa Ana, California.

. Cảm ơn anh chị Liem Ngo từ Eugene, Oregon.

. Cảm ơn anh Vinh Tran từ Manchester, Maine.

. Cảm ơn anh Binh Nguyen từ Kapolei, Hawaii.

. Cảm ơn chị Van Nguyen từ Dallas, Texas.

. Cảm ơn anh Hung Ban Quoc Phan từ Warren, Michigan.

. Cảm ơn em Vũ Thanh Hà từ Hội An, Việt Nam

. Cảm ơn em Anh Hung Huynh từ Budd Lake, New Jersey.

. Cảm ơn em Yen Le từ Houston, Texas.

Và những bạn đọc ẩn danh khác….