Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường
 • 3 Phút Cùng Luật Sư: Chơi Hụi Thế Nào Cho Đúng Pháp Luật?
 • Tư Vấn Luật Dân Sự Cùng Các Chuyên Gia Tại K
 • Có Án Lệ, Chấm Dứt Xử Sao Cũng Được!
 • Án Dân Sự Xử Sao Cũng Được?!
 • Chơi hụi là gì?

  Theo Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2022 thì chơi hụi hay còn gọi là chơi họ, bụi, biêu, phường được xác định là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hụi cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

  Dây hụi là một hụi được hình thành dựa trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia hụi bao gồm chủ hụi và các thành viên tham gia. Trong đó:

  • Chủ hụi là người đứng ra thực hiện các công việc như tổ chức, quản lý dây hụi, thu và giao các phần hụi cho thành viên trong hụi đủ điều kiện lĩnh ở mỗi kỳ mở hụi cho tới khi kết thúc dây hụi, và chủ hụi có thể đồng thời là thành viên của dây họ tham gia dây hụi.
  • Thành viên là người tham gia vào dây hụi, được góp, được lĩnh tiền hụi và được trả lãi nếu là hụi có lãi.

  Quy định pháp luật về chơi hụi

  1. Nguyên tắc tổ chức chơi hụi

  Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP thì việc tổ chức hụi phải tuân theo các nguyên tắc sau:

  2. Điều kiện tham gia chơi hụi:

  • Cá nhân phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có tài sản riêng thì có thể là tham gia chơi hụi, thành viên của dây họ, nếu tài sản là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải được người đại diện theo pháp luật của mình đồng ý.
  • Để làm chủ hụi, thành viên phải: phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Nếu các thành viên của hụi tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi phải đảm bảo điều kiện là người được hơn 1/2 thành viên trong hụi bầu, trừ trường hợp các thành viên trong hụi có thỏa thuận khác so với quy định này và chủ hụi phải đảm bảo các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

  3. Thỏa thuận về dây hụi

  Quy định thỏa thuận về dây hụi được lập thành văn bản, kể cả việc sửa đổi, bổ sung sau khi đã ban hành văn bản thỏa thuận. Văn bản thỏa thuận không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  Nội dung văn bản thỏa thuận phải có các nội dung sau:

  • Thông tin cá nhân của chủ họ bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú;
  • Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;
  • Phần đóng góp hụi; phương thức góp, lĩnh hụi.
  • Thời gian diễn ra dây họ, thời gian của kỳ mở hụi;

  Ngoài ra, có thể thỏa thêm về lãi suất, giao phần hụi cho thành viên, trách nhiệm của chủ hụi…

  4. Gia nhập, rút, chấm dứt dây hụi:

  Gia nhập dây hụi, khi:

  Rút khỏi dây hụi khi rơi vào các trường hợp sau;

  Chấm dứt dây hụi khi vào các trường hợp sau:

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật 024 6258 7666

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?
 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?
 • Luật Sư Tư Vấn Về Trường Hợp Vỡ Hụi
 • #1 Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tín Chấp Theo Pháp Luật Dân Sự
 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?

  --- Bài mới hơn ---

 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường
 • 3 Phút Cùng Luật Sư: Chơi Hụi Thế Nào Cho Đúng Pháp Luật?
 • Tư Vấn Luật Dân Sự Cùng Các Chuyên Gia Tại K
  • 1 1. Chủ thể tham gia quan hệ hụi, họ, biêu, phường
  • 2 2. Đặc điểm pháp lý của hụi họ
  • 3 3. Điều kiện để quan hệ hụi, họ, biêu, phường có hiệu lực
  • 4 4. Phân loại hụi, họ, biêu, phường
  • 5 5. Nội dung thỏa thuận về họ, hụi, biêu, phường
  • 6 6. Vi phạm nghĩa vụ khi tham gia chơi hụi họ
  • 7 7. Cách tính tiền chơi hụi có tính lãi theo quy định của pháp luật
  • 8 8. Trách nhiệm chịu rủi ro khi chơi hụi

  Hụi, họ, phường có thể hiểu là một hình thức giao dịch theo tập quán hình thành từ rất lâu đời trong nhân dân ta ở khắp các vùng miền. Các cá nhân, một bên muốn huy động vốn nhanh mà không muốn tới ngân hàng bởi thủ tục phiền hà, phức tạp của nó; một bên có đồng tiền rảnh rỗi cũng muốn sinh lãi nhưng cũng lại không muốn gửi ngân hàng. Chính vì vậy, ở các vùng miền thường xuất hiện hình thức chơi hụi, họ, phường.

  “1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

  2. Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  1. Chủ thể tham gia quan hệ hụi, họ, biêu, phường

  Chủ thể của các quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật, nói cách khác, đó là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật trên cơ sở những quyền và nghĩa vụ do Nhà nước quy định trong pháp luật. Chủ thể của quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức. Trong hụi, họ, biêu, phường chủ thể tham gia là cá nhân.

  Trong quan hệ hụi, họ, biêu, phường chủ thể tham gia quan hệ pháp luật là cá nhân, được thể hiện dưới vai trò là chủ hụi và thành viên tham gia hụi (hụi viên).

  – Chủ hụi: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định về hụi, họ, biêu, phường thì:

  “Chủ hụi là người tổ chức, quản lí hụi, thu các phần hụi và giao các phần hụi đó cho thành viên được lĩnh hụi trong mỗi thời kì mở hụi cho đến khi kết thúc hụi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chủ hụi phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”.

  Tùy theo loại hụi mà có các loại chủ hụi: chủ hụi đồng thời là thành viên trong dây hụi (hụi không có lãi và hụi có lãi đầu thảo) và chủ hụi không là thành viên trong dây hụi (chủ hụi hưởng hoa hồng).

  – Thành viên: Thành viên là người tham gia hụi, góp phần hụi và được lĩnh hụi. Thành viên có thể góp một hoặc nhiều phần hụi trong một hụi.

  Xét mối quan hệ hụi họ ta thấy, bản chất của việc chơi hụi là một hình thưc để dành dụm của cải, một loại giao dịch dân sự dưới dạng hợp đồng. Đây là sự tổ chức dây chuyền, tập trung vận động được nhiều người tham gia đóng góp việc vay và cho vay của nhau, thể hiện đầy đủ đặc điểm của một hợp đồng vay tài sản.

  “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

  3. Điều kiện để quan hệ hụi, họ, biêu, phường có hiệu lực

  – Về điều kiện có hiệu lực

  + Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

  + Mục đích và nội dụng của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  + Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

  + Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

  + Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng kí hoặc xin phép thì tuân thủ theo các quy định đó.

  Phù hợp với các quy định trên, Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định hình thức hụi họ tại Điều 7 như sau: “Thỏa thuận về họ được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Văn bản thỏa thuận về họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia họ có yêu cầu”.

  Khi tham gia chơi hụi, các thành viên cần chú ý các điều kiện có hiệu lực này để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các cơ quan Nhà nước cần lưu ý các điều kiện nêu trên khi giải quyết các tranh chấp về hụi, họ đế áp dụng đúng pháp luật.

  Theo quy đinh tại Nghị định 144/2006/NĐ-CP thì hụi được chia làm 2 loại là hụi không có lãi và hụi có lãi, hụi có lãi gồm có 2 loại là hụi đầu thảo và hụi hưởng hoa hồng.

  Là hụi mà theo thỏa thuận của những người tham gia hụi, thành viên được lĩnh hụi nhận các phần hụi và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh hụi có nghĩa vụ tiếp tục góp hụi để các thành viên khác lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh hụi. Như vậy theo thỏa thuận hoặc theo bốc thăm, người lĩnh hụi qua góp bằng cách nhận trực tiếp hoặc thông qua chủ hụi. Số tiền mà các thành viên được lĩnh hụi đều bằng nhau. Hình thức này mang tính chất tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong hụi.

  Hụi này không phát sinh lãi, các thành viên thực hiện nghĩa vụ chủ yếu dựa trên sự tự giác.

  Hụi có lãi mà theo thỏa thuận giữa những người tham gia hụi, thành viên được lĩnh hụi nhận các phần hụi khi đến kì mở hụi và phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh hụi có nghĩa vụ tiếp tục góp phần hụi để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cũng lĩnh hụi.

  Hụi này mang bản chất kinh doanh, có lãi. Các thành viên bỏ phiếu kín để xác định người được lĩnh hụi trong kì mở hụi. Ai bỏ lãi suất cao nhất thì được hốt hụi trước, các thành viên khác chỉ phải trả đóng góp phần hụi khi đã trừ đi mức lãi suất mà họ đưa ra. Loại họ này thông thường có nhiều thành viên tham gia với khoản tiền góp hụi lớn và các thành viên ngay từ đầu đã có ý thức kinh doanh tiền tệ. Thành viên nào muốn lĩnh hụi sớm thường phải trả một khoản lãi suất khá cao cho những thành viên khác để được lấy trước khi cần huy động vốn làm ăn. Hụi có lãi được thể hiện qua 2 loại sau:

  – Hụi đầu thảo: Là loại hụi mà theo sự thỏa thuận giữa những người tham gia hụi, chủ hụi được lĩnh toàn bộ các phần hụi trong một kì mở hụi và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Trong các kì mở hụi khác, thành viên trả lãi cao nhất được lĩnh hụi và phải trả lãi cho các thành viên khác.

  Chủ hụi (chủ thảo) có trách nhiệm thu tiền của các thành viên khác để giao cho thành viên được lĩnh hụi và có nghĩa vụ đóng hụi chết kể từ lần khui hụi tiếp theo cho đến khi dây hụi kết thúc.

  – Hụi hưởng hoa hồng: Là hụi mà theo sự thỏa thuận giữa những người tham gia hụi, chủ hụi có trách nhiệm thu phần hụi của các thành viên góp hụi để giao cho thành viên được lĩnh hụi. Thành viên được lĩnh hụi phải trả lãi cho các thành viên khác và phải trả một khoản hoa hồng cho chủ hụi. Mức hoa hồng do những người tham gia hụi thỏa thuận. Chủ hụi không phải là thành viên của dây hụi. Các thành viên đều phải bốc thăm trả lãi suất. Theo quy ước thành viên nào trả lãi cao nhất thì được lĩnh hụi, số tiền này được coi là tiền lãi của các thành viên khác.

  5. Nội dung thỏa thuận về họ, hụi, biêu, phường

  Tùy theo từng loại họ, những người tham gia họ có thể thỏa thuận về các nội dung sau đây: chủ họ, số người tham gia, phần họ, kì mở họ, thể thức góp họ và lĩnh họ, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia họ, trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ, việc chuyển giao phần họ, việc ra khỏi họ, chấm dứt họ và các nội dung khác.

  1. Chủ họ phải lập và giữ sổ họ. Trong trường hợp họ không có chủ họ thì những người tham gia họ uỷ quyền cho một thành viên lập và giữ sổ họ.

  2. Tuỳ theo từng loại họ, sổ họ có thể bao gồm các nội dung sau:

  a) Tên, địa chỉ của chủ họ và các thành viên trong họ;

  b) Phần họ, kỳ mở họ, thể thức góp họ và lĩnh họ;

  c) Số tiền, tài sản khác đã góp họ hoặc đã lĩnh họ;

  d) Việc chuyển giao phần họ;

  đ) Việc ra khỏi họ và chấm dứt họ;

  e) Chữ ký hoặc điểm chỉ của các thành viên khi góp họ và lĩnh họ;

  Trong trường hợp họ có lãi thì lãi suất đối với phần họ được thực hiện theo quy định tại Điều 476 của Bộ Luật Dân sự.

  *Trách nhiệm của chủ họ do không giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ

  Trong trường hợp chủ họ đã thu các phần họ của các thành viên nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì theo yêu cầu của thành viên có quyền lĩnh họ, chủ họ phải giao các phần họ đã thu được cho thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có.

  Chủ họ phải trả lãi đối với các phần họ giao chậm theo mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian giao chậm tại thời điểm giao các phần họ.

  *Trách nhiệm của thành viên do không góp họ

  1. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ khi đến kỳ mở họ thì thành viên đó phải thanh toán đủ phần họ còn thiếu tương ứng với thời gian chưa thanh toán cho đến thời điểm kết thúc họ và bồi thường thiệt hại nếu có. 2. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ, chủ họ đã góp các phần họ thay cho thành viên đó thì thành viên phải trả cho chủ họ các phần họ chậm trả và khoản lãi đối với các phần họ chậm trả. Mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm trả các phần họ.

  Trong trường hợp có tranh chấp về hụi họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia hụi họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  * Thời hiệu giải quyết tranh chấp hụi họ.

  Nghị định 144/2006/NĐ-CP không quy định về thời hiệu, tuy nhiên phù hợp với các quy định của “Bộ luật dân sự năm 2022” nên TANDTC đã có số 40 hướng dẫn “thụ lý giải quyết tranh chấp về hụi” trong đó quy định về thời hiệu như sau:

  “1. Đối với hụi được xác lập trước ngày Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì căn cứ vào khoản 3 Điều 159 của Bộ luật TTDS và Điều 427 của “Bộ luật dân sự năm 2022”, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết đối với tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi là hai năm, kể từ ngày Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

  2. Đối với hụi được xác lập từ ngày Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm”.

  6. Vi phạm nghĩa vụ khi tham gia chơi hụi họ

  Gia đình tôi và chị A cùng tham gia hụi. Chị A đã lấy tiền hụi trước nhưng các tháng sau thì không đóng hụi lại cho gia đình tôi. Sau đó chị A tuyên bố vỡ nợ, và nói rằng tham gia hụi giúp một người khác, người đó cũng thừa nhận là có việc đó. Hiện tại số tiền gia đình tôi đã đóng cho hụi là khoảng 50 triệu đồng. Tôi phải làm đơn khởi kiện gửi đến đâu?

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Ðiều 479 Bộ luật Dân sự quy định về họ, hụi, biêu, phường như sau:

  “- Họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

  – Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  – Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi”.

  Khi gia đình bạn và chị A cùng tham gia hụi đã tự thỏa thuận với nhau về số người, số tiền tham gia, về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia… Theo thông tin bạn cung cấp thì có thể hiểu rằng, mỗi tháng gia đình bạn và chị A cùng đóng một số tiền hụi nhất định, rồi cho một người lấy hụi trước, các tháng sau người đó vẫn phải tiếp tục đóng hụi để cho những người khác được lấy. Chị A đã lấy tiền hụi trước nên chị A có nghĩa vụ tiếp tục đóng hụi vào các tháng sau để gia đình bạn được lấy hụi.

  Hiện nay, nếu chị A không thể thực hiện nghĩa vụ góp tiền hụi thì gia đình bạn có thể thỏa thuận với chị A về việc hoãn thực hiện nghĩa vụ. Nếu không thỏa thuận được hoặc chị A cố tình không đóng hụi thì gia đình bạn có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết.

  Khi khởi kiện, chị bạn phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính theo quy định tại Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự:

  – Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

  – Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

  – Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

  – Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

  Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp. Gia đình bạn có thể gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

  – Nộp trực tiếp tại Toà án;

  – Gửi đến Toà án qua bưu điện.

  Tôi muốn biết rõ về cách mình nhận được số tiền khi chơi hụi khi mà tôi muốn lấy hụi ở tháng thứ tư, trong 10 người chơi 2triệu/1tháng mà chủ hội nói nếu sau khi tôi lấy hụi tôi phải đóng vào là 2.500.000 đồng? Tôi muốn biết khi mình lấy hụi số tiền là bao nhiêu? Và tôi muốn biết được cách tính tiền của hụi? Liệu tôi có được nhận lãi từ những người bị đóng lại khi lấy trước không?

  Theo quy định tại Điều 479 “Bộ luật dân sự 2022” thì họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Như vậy, chơi hụi được lập lên dựa trên sự thỏa thuận của một nhóm người cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Mỗi người được chơi số họ tùy thuộc vào khả năng cả từng người mà pháp luật không hạn chế.

  Bạn nêu bạn chơi hụi, có 10 người chơi, đóng 2 triệu/1 tháng và chủ hội nói nếu sau khi bạn lấy hụi bạn phải đóng vào là 2.500.000 đồng. Ở đây có nghĩa là các bạn chơi hụi có tính lãi. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 144/2006/NĐ-CP thì Họ có lãi là họ mà theo sự thoả thuận giữa những người tham gia họ, thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ.

  Như vậy, theo quy định trên nếu các bạn chơi hụi có tính lãi thì mức lãi suất do các thành viên thỏa thuận với nhau. Do bạn không nói ở đây mức lãi suất các bạn thỏa thuận là bao nhiêu nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác số tiền hụi mà bạn được nhận là bao nhiêu. Tuy nhiên, khi đến kỳ mở hụi thì bạn sẽ được lĩnh phần hụi đó và phải trả lãi cho các thành viên khác. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 18 Nghị định 144/2006/NĐ-CP về việc xác định thành viên lĩnh họ trong họ có lãi như sau:

  “1. Thành viên lĩnh họ trong từng kỳ mở họ là người trả lãi cao nhất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  3. Thành viên đã lĩnh họ không được tham gia trả lãi trong các kỳ mở họ tiếp theo, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

  4. Trong trường hợp một thành viên có nhiều phần họ trong một họ thì thành viên này có quyền trả lãi cho đến khi có số lần lĩnh họ tương ứng với số phần họ mà thành viên đó tham gia trong một họ.”

  8. Trách nhiệm chịu rủi ro khi chơi hụi

  Kính chào quý luật sư, nhờ luật sư giải đáp giúp tôi một số vướng mắc sau: Nội dung như sau, mẹ tôi có chơi hụi của các chủ hụi khác trong xóm, do kẹt tiền nên mẹ tôi hốt hụi hết lần này đến lần khác, việc hốt hụi với giá quá cao nên hốt không được bao nhiêu, cứ hốt hoài như vậy hụi xoay hụi để đóng cũng không đủ, đến nay mẹ tôi không còn khả năng để chi trả nữa thì các chủ hụi đến nhà tôi để đòi, mẹ tôi có đi nơi khác làm ăn để có thêm thu nhập về đóng hụi, các chủ hụi cũng biết mẹ tôi đi làm như vậy.

  Nhưng chưa dừng lại ở đó, họ nói tôi có chơi hụi của họ nhưng thực tế tôi không có chơi hụi và họ bảo mẹ tôi lấy tên tôi chơi hụi để hốt, tôi có hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi cũng xác nhận là có lấy tên tôi để chơi hụi.

  Vậy luật sư cho tôi hỏi:

  – Khi mẹ tôi không còn khả năng chi trả và không còn tài sản nào thì khi mẹ tôi bị kiện có bị gì hay không?

  – Việc mẹ tôi lấy tên tôi để hốt hụi trong khi tôi không biết thì tôi có phải trả hay không?

  – Khi chủ hụi giao hụi cho mẹ tôi mà không có kí xác nhận giao hụi thì họ có bắt mẹ tôi phải trả hay không?

  – Khi hốt hụi quá cao, chẳng hạn như hụi 1.000.000Đ mà bỏ đến tận 720.000Đ để được hốt thì khi ra Tòa án mẹ tôi có được yêu cầu phía Tòa án giảm bớt cho mẹ tôi không?

  – Khi có người chủ hụi dẫn người lạ (như các hội viên, thanh niên quậy phá) đến nhà tôi thì có được hay không? Nếu họ có hâm dọa thì bị xử lí như thế nào? Mong rằng quý luật sư tư vấn cho tôi những ý kiến trên, vì hiện giờ tâm lí của cả gia đình tôi đang rất bất ổn, luôn lo sợ có những chuyện không hay xảy ra với gia đình mình, xin chân thành chia sẽ đến luật sư!

  Điều 471 Bộ luật dân sự 2022 quy định như sau:

  1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

  2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.

  4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.”

  – Thứ nhất: Mẹ bạn lấy hụi nhưng sau đó không còn khả năng chi trả hàng tháng cho những người chơi khác. Do đó, những người này có quyền yêu cầu khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi mẹ bạn đang cư trú để yêu cầu thanh toán số tiền phải đóng.

  – Thứ hai: Mẹ bạn lấy hụi nhưng lại ghi tên bạn. Tuy nhiên, bạn chưa từng ủy quyền để mẹ bạn lấy số tiền đó. Điều 385 Bộ luật dân sự 2022 định nghĩa về hợp đồng như sau:

  Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

  Do vậy, giữa bạn và người chủ hụi chưa từng có với nhau hợp đồng. Bạn không có nghĩa vụ phải thanh toán số tiền phải trả hàng tháng.

  – Thứ ba: Về vấn đề lãi suất:

  Khoản 3 Điều 471 Bộ luật dân sự 2022 quy định trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này. Điều 468 Bộ luật dân sự 2022 quy định về Lãi suất như sau:

  1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

  Do đó, phần lãi suất cao hơn 20%/năm/ khoản tiền thì sẽ không được pháp luật công nhận.

  – Thứ tư: Nếu người chủ hụi kéo theo những người khác đến quậy phá, hăm dọa gia đình thì bạn có thể trình báo đến cơ quan công an cấp xã, phường nơi bạn đang cư trú. Những người đó có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?
 • Luật Sư Tư Vấn Về Trường Hợp Vỡ Hụi
 • #1 Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tín Chấp Theo Pháp Luật Dân Sự
 • Về Chế Định Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Ý Kiến Góp Ý Cho Các Quy Định Dự Thảo Luật Dân Sự Về Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?
 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường
 • 3 Phút Cùng Luật Sư: Chơi Hụi Thế Nào Cho Đúng Pháp Luật?
 • Chơi hụi là gì? Quy định mới nhất của pháp luật dân sự về chơi hụi, họ, phường? Thế nào là chơi hụi? Thế nào là chơi họ? Thế nào là chơi phường? Quy định mới nhất về chơi họ, hụi, phường mới nhất năm 2022.

  Hiện nay hình thức tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là chơi hụi) diễn ra trên địa bàn cả nước và đang càng ngày càng gia tăng trong đời sống nhân dân. Đồng thời với đó là thực trạng số tiền các bên tham gia chơi hụi cũng ngày càng tăng lên, nhiều khi lên đến con số hàng tỷ đồng. Mặc dù đây không phải là một hình thức bị pháp luật ngăn cấm nhưng để tránh trường hợp vi phạm pháp luật cũng như để tránh trường hợp quyền và lợi ích bị ảnh hưởng thì người dân tham gia hình thức này cần phải nắm rõ những quy định mới nhất của pháp luật.

  → Để được tư vấn các quy định của pháp luật về hụi, họ, phường, tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến miễn phí, vui lòng gọi cho chúng tôi qua Hotline: .

  – Khái niệm chơi hụi được quy định cụ thể tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2022, theo đó họ, hụi, biêu, phường được xác định là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hụi cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

  – Dây hụi là một hụi được hình thành dựa trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia hụi bao gồm chủ hụi (nếu có) và các thành viên tham gia.

  – Chủ hụi là người đứng ra thực hiện các công việc như tổ chức, quản lý dây hụi, thu và giao các phần hụi cho thành viên trong hụi đủ điều kiện lĩnh ở mỗi kỳ mở hụi cho tới khi kết thúc dây hụi, và chủ hụi có thể đồng thời là thành viên của dây họ tham gia dây hụi.

  – Thành viên là người tham gia vào dây hụi, được góp, được lĩnh tiền hụi và được trả lãi nếu là hụi có lãi.

  2. Nguyên tắc tổ chức và điều kiện tham gia họ, hụi, biêu, phường

  – Một là, nguyên tắc tổ chức của việc chơi hụi:

  Căn cứ Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP thì việc tổ chức hụi phải tuân theo các nguyên tắc sau:

  + Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự;

  + Mục đích của việc tổ chức hụi là nhằm tương trợ lẫn nhau giữa những người cùng tham gia;

  – Hai là, điều kiện tham gia hụi:

  + Điều kiện để trở thành thành viên của hụi:

  Cá nhân muốn là thành viên của hụi thì phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên đối với trường hợp n gười từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có tài sản riêng thì có thể là tham gia chơi hụi, thành viên của dây họ, nếu tài sản là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải được người đại diện theo pháp luật của mình đồng ý. Ngoài ra cần đảm bảo các đ iều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

  + Điều kiện để thành viên của hụi làm chủ hụi là: phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Nếu các thành viên của hụi tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi pahir đảm bảo điều kiện là người được hơn 1/2 thành viên trong hụi bầu, trừ trường hợp các thành viên trong hụi có thỏa thuận khác so với quy định này và chủ hụi phải đảm bảo các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: – Một cuộc gọi, giải quyết mọi vấn đề pháp luật.

  Các thỏa thuận về dây hụi phải được lập thành văn bản, kể cả việc sửa đổi, bổ sung sau khi đã ban hành văn bản thỏa thuận. Theo quy định của pháp luật thì văn bản thỏa thuận về dây hụi không cần công chứng, chứng thực nhưng nếu các bên có yêu cầu thì vẫn có thể thực hiện.

  + Thông tin cá nhân của chủ họ bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú;

  + Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;

  + Phần đóng góp hụi; phương thức góp, lĩnh hụi.

  + Thời gian diễn ra dây họ, thời gian của kỳ mở hụi;

  – Các nội dung có thể thỏa thuận thêm:

  + Lãi suất (chỉ áp dụng đối với hụi có lãi); mức hoa hồng của chủ họ được hưởng (áp dụng với hụi có hưởng hoa hồng);

  + Việc ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ khác của chủ hụi;

  + Thỏa thuuận về phương thức, điều kiện, thời điểm gia nhập, rút khỏi dây hụi, chấm dứt dây hụi;

  + Trách nhiệm của chủ hụi, thành viên khi vi phạm nghĩa vụ và các n ội dung khác.

  – Gia nhập dây hụi:

  Mội cá nhân có thể được tham gia dây hụi khi:

  + Nhận được sự đồng ý của người chủ hụi và tất cả các thành viên của dây hụi;

  Tuy nhiên nếu trong văn bản thỏa thuận về dây hụi có các quy định về điều kiện khác thì cá nhân cũng phải tuân theo.

  – Rút khỏi dây hụi:

  Khi một thành viên của dây hụi muốn rút ra khỏi dây thì phải thuộc một trong các trường hợp sau:

  + Đối với thành viên đã được lĩnh hụi: được rút khỏi dây hụi khi đã đóng đầy đủ các phần hụi chưa góp và tiến hành giao cho chủ hụi hoặc giao cho thành viên giữ sổ hụi.

  + Đối với thành viên đã thực hiện việc góp hụi nhưng chưa được lĩnh thì sẽ được lĩnh các phần họ theo văn bản thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì được nhận lại các phần đã góp tại thời điểm kết thúc dây hụi hoặc phần hụi đã góp tại thời điểm rút khỏi dây hụi. Đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả một phần tiền lãi đã được nhận (nếu hụi có lãi) và phải thực hiện các nghĩa vụ khác nếu có; ngoài ra thành viên mà gây thiệt hại cho hụi thì phải bồi thường.

  + Đối với người tham gia dây hụi chết thì các quyền và nghĩa vụ của người đó được giải quyết và thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Đối với việc tham gia dây hụi của người thừa kế thực hiện theo thỏa thuận giữa người thừa kế và những người tham gia dây hụi.

  Dây hụi sẽ bị chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  + Sau khi mục đích chơi hụi của các thành viên đã đạt được;

  + Dựa theo thoả thuận trong văn bản thỏa thuận của những người tham gia;

  Đối với trường hợp dây hụi khi chấm dứt thì quyền và nghĩa vụ của những người tham gia sẽ được thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định tại Bộ luật dân sự 2022.

  Như vậy ta thấy đối với hình thức tham gia họ, hụi, biêu, phường mặc dù chỉ là một hình thức tổ chức tài chính của người dân giữa các cá nhân với nhau tuy nhiên hiện nay theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP và Bộ luật Dân sự 2022 đã quy định khác chi tiết và chặt chẽ về vấn đề tham gia họ, hụi, biêu, phường. Khi các cá nhân tham gia tổ chức, chơi hụi thì nên nắm vững và cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh trường hợp quyền lợi bị xâm phạm.

  → Mọi vấn đề thắc mắc khác về hụi, họ, phường vui lòng liên hệ Hotline: – Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trên toàn quốc.

  Chơi hụi (tên khác: họ, hội, biêu, phường, huê) gọi chung là họ, là một hình thức huy động vốn trong dân gian Việt Nam và thường do phụ nữ thực hiện. Đây là hình thức trái ngược với trả góp. Trước đây, việc chơi hụi chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ quyền lợi nhưng kể từ năm 2006 đã có Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định hướng dẫn về họ

  – Có hai hình thức hụi: hụi có lãi và hụi không có lãi

  Khi chơi hụi cần có một người đứng ra làm chủ (“chủ hụi”) và mời các thành viên khác cùng chơi (“con hụi”). Chủ hụi có trách nhiệm đi thu tiền (tài sản) của con hụi. Một “dây hụi” có thể không giới hạn người chơi. Các thành viên của dây hụi thống nhất góp một loại tài sản có giá trị giao dịch như: tiền, vàng, gạo… Dây hụi cũng thỏa thuận số lượng tài sản góp, số kỳ góp, thời gian góp, kỳ mở hụi…

  Ví dụ: Một dây hụi mười người, góp ngày 10.000 đồng, mở hụi cuối tháng. Như vậy, chẳng hạn đến kỳ mở hụi thứ nhất (ngày thứ 30), bà A được “hốt hụi” thì bà nhận được số tiền là: 10.000 đồng x 10 người X 30 ngày = 3.000.000 đồng (trong đó có tiền bà góp là: 10.000 đồng x 30 ngày = 300.000 đồng), ngoài ra, nếu có thỏa thuận thì bà A phải trích ra một số tiền hoa hồng cho chủ hụi. Qua việc chơi dây hụi này, bà A mượn được nguồn vốn gấp 10 lần bà góp để dùng vào việc riêng.

  Qua kỳ thứ hụi thứ hai, bà A và các con hụi khác vẫn phải góp 10.000 đồng một ngày. Đến kỳ mở hụi (ngày thứ 60), một người khác cũng sẽ được “hốt hụi” với số tiền tương tự bà A. Hụi kết thúc khi tất cả các con hụi đều đã được hốt hụi.

  Bên cạnh đó, còn có hụi tính lãi. Với kiểu này, người nào hốt trước sẽ lỗ nhiều, người “hốt hụi chót” sẽ lời nhiều. Thường một chu kỳ hụi có lãi theo tháng người hốt trước phải đóng nhiều tiền, người hốt sau phải đóng ít tiền hơn.

  Ví dụ: có 10 người chơi, tháng đầu mỗi người đóng 850.000đ, người lấy xong tháng sau đóng 1.000.000 đ cho tới hết chu kỳ. Người hốt tháng bất kỳ sẽ lấy tổng số tiền mà tất cả những người tháng đó đóng và trả tiền công cho chủ hụi là 1.000.000 đ. Hiểu đơn giản là trong chu kỳ hụi người lấy đầu tiên hụt vào người sau cùng, người lấy thứ hai chỉ chịu bù cho người kế sau cùng trừ tiền công của chủ hụi. Nếu tiền công của chủ hụi lớn thì không nên chơi

  Hụi chết là người hót trước: phải trả lãi

  Hụi sông là người hót sau: được lời

  Giả sử người có dư vốn muốn chơi hụi thì có thể so sánh, tổng số tiền mình bỏ ra trong một chu kỳ, tổng số tiền mình nhận được đến lúc mình lấy đã trừ đi tiền của chủ hụi. So sánh tổng số tiền mình sẽ gửi vào ngân hàng đến thời gian đó. Tất nhiên còn đo độ rủi ro nữa

  Chơi hụi giống hình thức bỏ ống tiết kiệm nhưng giúp các con hụi có cơ hội nhận trước tổng số tiền mình định tiết kiệm nhanh hơn. Và khi đã nhận được tiền hụi, người đó trở về giống hình thức trả góp.

  Bể hụi: Khi chủ hụi đã thu hụi của các con hụi, đến kì mở hụi mà không chi trả cho người được hốt hụi thì được coi là bể hụi.

  Giựt hụi: Tới kì mở hụi mà không tìm ra chủ hụi, thì gọi là giựt hụi.

  → Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! Để được hỗ trợ trực tuyến, lắng nghe ý kiến chính thức từ Luật sư, quý khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Tư Vấn Về Trường Hợp Vỡ Hụi
 • #1 Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tín Chấp Theo Pháp Luật Dân Sự
 • Về Chế Định Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Ý Kiến Góp Ý Cho Các Quy Định Dự Thảo Luật Dân Sự Về Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Những Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Mà Các Bên Trong Giao Dịch Vay Dân Sự Cần Chú Ý
 • Quy Định Mới Nhất Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Phút Cùng Luật Sư: Chơi Hụi Thế Nào Cho Đúng Pháp Luật?
 • Tư Vấn Luật Dân Sự Cùng Các Chuyên Gia Tại K
 • Có Án Lệ, Chấm Dứt Xử Sao Cũng Được!
 • Án Dân Sự Xử Sao Cũng Được?!
 • Tránh Lạm Dụng “lật Lại” Các Bản Án Dân Sự
 • (Luật Tiền Phong) – Chơi họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là chơi họ) là một hình thức huy động vốn truyền thống và được pháp luật thừa nhận từ năm 2006 tại Nghị định 144/2006 NĐ-CP. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, Nghị định 144/2006 NĐ-CP đã xuất hiện nhiều điểm bất cập thiếu sót. Do đó trong năm 2022, Chính Phủ đã thông qua Nghị định 19/2019 NĐ-CP để kịp thời bổ sung, cập nhật những thiếu sót của Nghị định 144/2006 NĐ-CP. Trong bài viết này, Luật Tiền Phong sẽ giới thiệu cho các bạn các quy định mới nhất của pháp luật về chơi họ và các lưu ý khi tham gia chơi họ.

  Căn cứ quy định pháp luật:

  Theo Nghị định 19/2019 NĐ-CP thì những quy định mới cũng như các điểm lưu ý khi bạn tham gia chơi họ bao gồm:

  1. Quy định về thành viên và chủ họ

  Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại pháp luật chưa ghi nhận bất kỳ tranh chấp nào giữa chủ họ và thành viên trong đó có chủ thể chưa đủ 18 tuổi, mất hoặc bị hạn chế hành vi dân sự,…. Tuy nhiên thực tế các tối tượng trên vẫn tham gia và thường bị bất lợi trong việc hưởng quyền của mình. Do đó, Nghị định 19/2019 NĐ-CP đã bổ sung các điều kiện khi muốn làm chủ họ hay thành viên tham gia để phù hợp với tình hình thực tế cũng như các quy định pháp luật dân sự hiện hành, theo đó:

  1.1. Điều kiện làm thành viên

  • Người tham gia làm thành viên dây họ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự;
  • Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi vẫn có thể tham gia làm thành viên dây họ bằng tài sản riêng của mình; trường hợp tài sản riêng tham gia vào dây họ là bất động sản, động sản phải đăng ký thì khi muốn tham gia phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý;
  • Bên cạnh đó phải thỏa mãn các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ (nếu có).

  2.2. Điều kiện làm chủ họ

  Chủ họ là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở. Do đó, các điều kiện làm chủ họ sẽ phải chặt chẽ hơn khi chỉ tham gia làm thành viên:

  • Chỉ những người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự mới được làm chủ họ;
  • Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác;
  • Đáp ứng được các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ (nếu có).

  2. Quy định về hình thức thỏa thuận và việc thông báo tổ chức dây họ

  Theo Nghị định 144/2006 NĐ-CP việc thỏa thuận tạo họ có thể chỉ cần thực hiện qua lời nói. Điều này dẫn đến chủ họ có thể tạo ra họ với quy mô thành viên không giới hạn dẫn đến nguy cơ cao vỡ họ; dễ dàng thao túng việc sử dụng tiền. Các thành viên không biết sự tham gia của nhau; không biết họ mình tham gia có bao nhiêu thành viên, dễ gặp rủi ro và bị mất những quyền lợi chính đáng của mình.

  Do đó trong Nghị định 19/2019 NĐ-CP việc thỏa thuận tạo họ đã bắt phải thể hiện bằng văn bản và văn bản này sẽ phải công chứng chứng thực trong trường hợp những người tham gia yêu cầu.

  Bên cạnh đó, hoạt động chơi họ thời điểm hiện nay đã phát triển với quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên trong một số trường hợp pháp luật yêu cầu chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ:

  3. Quy định về việc gia nhập, rút khỏi dây họ

  Cũng giống như quy định về thỏa thuận tạo dây họ, việc gia nhập cũng như rút khỏi dây họ thường chỉ được thực hiện qua lời nói và thuộc quyền của chủ họ; dẫn đến việc quyền lợi cũng những thành viên đang tham gia thường bị ảnh hưởng. Để đảm bảo quyền lợi của các thành viên dây họ, việc gia nhập cũng như rút khỏi dây họ đã được quy định cụ thể và thiết chặt hơn:

  3.1. Điều kiện gia nhập dây họ

  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, một người có thể trở thành thành viên mới của dây họ khi:

  3.2. Quy định khi rút khỏi dây họ như sau:

  Thành viên đã lĩnh họ có thể rút khỏi dây họ nhưng phải góp các phần họ chưa góp và giao cho chủ họ hoặc thành viên được cử để lập và giữ sổ họ với trường hợp không có chủ họ. Việc rút khỏi dây họ của thành viên đã góp họ mà chưa lĩnh họ thực hiện như sau:

  Trường hợp người tham gia dây họ chết thì quyền, nghĩa vụ của người đó đã được xác lập trong quan hệ về họ được giải quyết theo quy định pháp luật về thừa kế. Việc tham gia dây họ của người thừa kế được thực hiện theo thỏa thuận của người thừa kế và những người tham gia dây họ.

  4. Quyền yêu cầu cấp giấy biên nhận

  Do Nghị định 144/2006/NĐ-CP không quy định về việc lập và cấp giấy biên nhận khi thực hiện các giao dịch nên việc ghi nhận các giao dịch này trong thực tế thường chỉ được chủ họ hoặc thành viên được cử ghi trong sổ của những người này quản lý. Khi có phát sinh tranh chấp, các thành viên thường chỉ có thể nói mà không thể cung cấp bằng chứng việc mình đã góp, nộp cho dây họ bao nhiêu tiền.

  5. Quy định về mức lãi suất khi chơi họ

  Nếu trong dây họ có lãi thì lãi suất sẽ dựa trên sự thỏa thuận của các thành viên trong dây họ hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ.

  Tuy nhiên mức giới hạn lãi suất không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  6. Quy định với trường hợp thành viên không góp hoặc góp không đầy đủ phần họ

  Nếu không có thỏa thuận khác thì theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định 19/2019/NĐ-CP: Trong trường hợp đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ hoặc góp nhưng không đầy đủ thì chủ họ là người có trách bù vào phần họ mà thành viên không góp hoặc góp không đủ.

  Theo đó thành viên khi đến kỳ mở họ mà không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ có những trách nhiệm sau với chủ họ:

  • Hoàn trả số tiền mà chủ họ đã góp thay;
  • Trả lãi đối với số tiền chậm góp họ: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, việc tính lãi đối với tiền góp chậm được xác định như sau:
   • Với những dây họ không có lãi hoặc có lãi nhưng thành viên không góp, góp không đầy đủ chưa lĩnh họ:Mức lãi suất trong trường hợp này do các bên thành viên đó và chủ họ thỏa thuận với nhau nhưng mức lãi suất cũng không được vượt quá 20%/năm của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả. Nếu thỏa thuận không được thì mức lãi suất là 10%/năm của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả.
   • Với những dây họ có lãi mà thành viên không góp, góp không đầy đủ đã lĩnh họ: Mức lãi suất đối với phần họ góp muộn bằng 150% lãi suất họ với thời gian không góp, góp không đầy đủ. Trường hợp có thỏa thuận về lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất thì mức lãi suất là 10%/năm đối với

  7. Quy định trách nhiệm của chủ họ khi không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ

  Khi đến kỳ mở họ, chủ họ có nghĩa vụ giao các phần họ cho các thành viên được lĩnh họ tại kỳ mở họ đó. Nếu không có bất kỳ thỏa thuận nào mà đến kỳ mở họ, chủ họ không giao hoặc giao không đầy đủ phần họ cho thành viên được lĩnh họ tại kỳ mở họ thì chủ họ có các trách nhiệm sau:

   Trả lãi đối với số tiền chậm giao cho thành viên được lĩnh họ:

  Mức lãi suất đối với số tiền chậm giao sẽ do hai bên thỏa thuận tuy nhiên không được vượt quá 20%/năm của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả, nếu không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được thì mức lãi suất được xác định bằng 10%/năm của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả;

  8. Quy định khi có tranh chấp trong họ

  Đối với các tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ (như thành viên không góp hoặc góp không đầy đủ phần họ, chủ họ không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ, vỡ họ, …. ) thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết qua con đường thương lượng, hoà giải hoặc bên có quyền lợi có thể gửi yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Do Nghị định 19/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/04/2019 nên

  • Các dây họ được xác lập, thực hiện trước ngày Nghị định 19/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.
  • Các dây họ được xác lập trước ngày Nghị định 19/2019/NĐ-CP có hiệu lực và đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Nghị định 19/2019/NĐ-CP thì các thành viên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức để phù hợp với Nghị định 19/2019/NĐ-CP để áp dụng quy định của Nghị định 19/2019/NĐ-CP.
  • Các dây họ được xác lập trước ngày Nghị định 19/2019/NĐ-CP có hiệu lực mà chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại Nghị định 19/2019/NĐ-CP thì được áp dụng các quy định tại Nghị định 19/2019/NĐ-CP.

  CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

  Hotmail: [email protected]

  Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?
 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?
 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?
 • Luật Sư Tư Vấn Về Trường Hợp Vỡ Hụi
 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường
 • 3 Phút Cùng Luật Sư: Chơi Hụi Thế Nào Cho Đúng Pháp Luật?
 • Tư Vấn Luật Dân Sự Cùng Các Chuyên Gia Tại K
 • Có Án Lệ, Chấm Dứt Xử Sao Cũng Được!
 • Nhưng tối hôm đó, chủ hụi điện thoại cho em nói là không cho lấy và bắt em đóng tiền hụi các phần sắp tới. Nhưng em không đồng ý và sau lần đó vợ em không đóng hụi nữa. Chủ hụi đã kiện em và yêu cầu trả tiền cả gốc và lãi trên số tiền em chưa đóng. Em có phải trả lại tiền không nhờ luật sư giúp em, chân thành cảm ơn!

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

  – Bộ luật dân sự 2022;

  – Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường;

  Bộ luật dân sự quy định Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

  Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật dân sự 2022.

  Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật dân sự 2022; Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.

  2.1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ họ:

  Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019:

  c) Quyền của chủ họ trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định này; d) Các quyền khác theo thỏa thuận. 2. Chủ họ trong họ có lãi có các quyền sau đây: a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này; b) Lĩnh các phần họ trong kỳ mở họ đầu tiên và không phải trả lãi cho các thành viên khác trong trường hợp chủ họ đồng thời là thành viên, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 3. Chủ họ trong họ hưởng hoa hồng có các quyền sau đây: a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;

  b) Được hưởng hoa hồng từ thành viên lĩnh họ.”

  – Thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi.

  – Thông báo đầy đủ về số lượng dây họ; phần họ, kỳ mở họ; số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ.

  – Giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ.

  – Nộp thay phần họ của thành viên nếu đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  – Gửi thông báo về việc tổ chức dây họ bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có).

  – Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP.

  Trong đó, chủ họ phải chịu trách nhiệm do không giao hoặc không giao đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như sau:

  “Điều 23. Trách nhiệm của chủ họ do không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ Trường hợp đến kỳ mở họ mà chủ họ không giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ thì chủ họ có trách nhiệm đối với thành viên đó như sau: 1. Thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 18 của Nghị định này. 2. Trả lãi đối với số tiền chậm giao cho thành viên được lĩnh họ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định này. 3. Chịu phạt vi phạm trong trường hợp những người tham gia dây họ có thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 418 của Bộ luật dân sự. 4. Bồi thường thiệt hại (nếu có).”

  Theo thông tin bạn cung cấp, chủ họ không cho bạn lĩnh họ thì phải chịu trách nhiệm theo quy định trên đối với bạn. Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải nếu không hòa giải được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

  2.2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên trong họ:

  Các thành viên trong họ có các quyền được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như sau:

  1. Thành viên trong họ không có lãi có các quyền sau đây:

  a) Góp một hoặc nhiều phần họ trong một kỳ mở họ;

  c) Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ phần họ cho người khác theo quy định tại Bộ luật dân sự;

  đ) Yêu cầu chủ họ trả phần họ của thành viên không góp phần họ đúng hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  e) Yêu cầu chủ họ thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ họ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

  g) Yêu cầu thành viên khác thực hiện nghĩa vụ của thành viên quy định tại Điều 16 của Nghị định này;

  h) Các quyền của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Nghị định này;

  i) Thực hiện việc thông báo theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này trong trường hợp chủ họ không thực hiện;

  k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận về dây họ.

  2. Thành viên trong họ có lãi có các quyền sau đây:

  a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

  b) Đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này;

  c) Được lĩnh họ trước các thành viên khác nếu đưa ra mức lãi cao nhất tại kỳ mở họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  d) Hưởng lãi từ thành viên lĩnh họ.

  3. Thành viên trong họ hưởng hoa hồng có các quyền sau đây:

  a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;

  b) Thỏa thuận về mức hưởng hoa hồng của chủ họ.

  Các thành viên trong họ có các nghĩa vụ được quy định tại Điều 16 Nghị định 19/2019/NĐ-CP sau: 1. Thành viên trong họ không có lãi có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Góp phần họ theo thoả thuận;

  b) Thông báo về nơi cư trú mới trong trường hợp có thay đổi cho những người tham gia dây họ;

  c) Tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ trong trường hợp đã lĩnh họ trước thành viên khác;

  d) Các nghĩa vụ của thành viên trong việc thực hiện quy định tại Điều 10 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định này;

  đ) Trong trường hợp không có chủ họ thì thành viên được giao lập và giữ sổ họ có các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 5 và khoản 6 Điều 18 của Nghị định này.

  2. Thành viên trong họ có lãi có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

  b) Trả lãi cho các thành viên chưa lĩnh họ khi được lĩnh họ.

  3. Thành viên trong họ hưởng hoa hồng có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;

  b) Trả khoản hoa hồng cho chủ họ khi lĩnh họ theo thỏa thuận.

  Trong đó, nếu đến kỳ mở họ mà bạn không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì bạn có trách nhiệm đối với chủ họ được quy định tại Điều 24 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như sau:

  “1. Hoàn trả số tiền mà chủ họ đã góp thay cho thành viên. 2. Trả lãi đối với số tiền chậm góp họ theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

  3. Chịu phạt vi phạm trong trường hợp những người tham gia dây họ có thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 418 của Bộ luật dân sự.

  4. Bồi thường thiệt hại (nếu có).

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự – Công ty luật Minh Khuê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?
 • Luật Sư Tư Vấn Về Trường Hợp Vỡ Hụi
 • #1 Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tín Chấp Theo Pháp Luật Dân Sự
 • Về Chế Định Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Chơi Hụi, Họ, Tình Trạng Vỡ Hụi, Vỡ Họ Với Những Hệ Lụy Để Lại

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Đừng Để Án Dân Sự Cứ Xử Như Đùa Mãi!
 • Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Xây Dựng Và Hoàn Thiện Pháp Luật Về Dân Sự, Kinh Tế Theo Nghị Quyết Số 48
 • Các Trường Hợp Chấm Dứt Tư Cách Thành Viên Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2022
 • Các Loại Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2022
 • Hiện nay hình thức chơi phường, góp họ đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Về bản chất, đây là một trong những hình thức để huy động vốn, tương trợ trong nhân dân được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Bộ luật Dân sự năm 2022 đã có một Điều để quy định về vấn đề này.

  Cụ thể theo quy định tại điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2022 “Họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên”. Đồng thời Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định quy định cụ thể hơn về hoạt động của hình thức này.

  Về bản chất thì đây là một hình thức huy động vốn tốt, được nhiều người dân tham gia. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân dẫn dến các chủ họ tuyên bố vỡ họ, điều này khiến không ít người rơi vào cảnh trắng tay khi tham gia chơi họ, hụi.

  Qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã không ít lần thông tin, cảnh báo về tình trạng này. Khá nhiều vụ vỡ họ đã xảy ra và mức độ thiệt hại cho người dân trong mỗi vụ việc có khi lên đến hàng tỷ đồng. Đơn cử như mới đây nhất trên địa bàn TP là vụ vỡ họ tại thôn Bách Phương 4, xã An Thắng, huyện An Lão. Từ những nhóm họ nhỏ trên địa bàn đã biến tướng thành các tổ, nhóm chơi họ quy mô lớn với lãi suất cao. Với số người tham gia khoảng 300-400 người thì sau khi vỡ họ, tổng số tiền thiệt hại ước tính có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

  Hỏi: Thưa ông Chính, tình hình vỡ hụi, họ tại các địa phương hiện nay vẫn đang xảy ra. Từ đó dẫn đến những tranh chấp giữa chủ họ và người chơi. Vậy ông có thể chia sẻ cùng chúng tôi và các thính giả đang nghe chương trình 1h với Hải Phòng được biết là thời gian vừa qua, tỷ lệ người dân đến nộp đơn khởi kiện tranh chấp nợ họ, hụi trên địa bàn TP có nhiều hay không và các vụ tranh chấp này có lớn không thưa ông?

  Đáp: Theo báo cáo của Tòa án các quận huyện, trong thời gian vừa qua trên địa bàn một số xã thuộc huyện Vĩnh Bảo (xã Vĩnh An), Tiên Lãng (xã Quyết Tiến) đã xảy ra hiện tượng vỡ hụi, họ. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay TAND huyện Vĩnh Bảo nhận được nhiều đơn kiện đòi nợ hụi, họ; Tòa đã nhận 32 đơn khởi kiện về hụi họ với tổng số tiền la 2.845.000.000đ, có 3 trường hợp rút đơn để tự giải quyết với số tiền 927.000.000đ; Tòa đã giải quyết, xét xử 29 vụ, với tổng số tiền 1.698.432.000, vụ có giá trị lớn nhất trên 100.000.000đ; TAND huyện Tiên Lãng đã thụ lý, giải quyết 18 vụ việc hụi, họ với Tổng số tiền nợ 3.649.000.000đ, vụ có giá trị lớn nhất là 500.000.000đ (nợ gốc, không đòi tiền lãi).

  Hỏi: Vậy thì các vụ việc tranh chấp nợ họ sẽ giải quyết theo pháp luật dân sự hay hình sự, thưa ông Chính?

  Đáp: Theo quy định tại điều 471 Bộ luật Dân sự 2022 thì “Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.”

  Tại Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 (thay thế Nghị định 144/2006/NĐ-CP) của Chính phủ Về hụi, họ, biêu, phường (gọi tắt là họ) quy định nguyên tắc tổ chức họ:

  “1. Việc tổ chức họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

  2. Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ.

  3. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác”.

  (Điều 3 BLDS: Nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử; nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận , không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; nguyên tắc thiện chí, trung thực; không xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, lợi ích của người khác; nguyên tắc tự chịu trách nhiệm)

  Do vậy, khi có tranh chấp nợ họ sẽ giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng dân sự nếu không có dấu hiệu vi phạm khoản 3 Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như đã nêu ở trên.

  Cụ thể, người nhận tiền (chủ họ, thành viên đã lĩnh họ) thừa nhận số tiền nợ, xác định nghĩa vụ trả nợ… không có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác… thì khi có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự theo tố tụng dân sự.

  Ngược lại, nếu chủ họ (hoặc thành viên đã lĩnh họ) có ý định tổ chức (tham gia) họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác thì sẽ bị xem xét, xử lý hình sự tùy theo hành vi thực hiện tương ứng với các điều luật được quy định trong Bộ luật hình sự.

  Tháng 5/2020 TAND thành phố đã xét xử 1 vụ/5 bị cáo về tội ““Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” dưới hình thức cho vay họ góp, cho vay lãi theo tháng với số tiền cho vay từ 50.000.000đ – 200.000.000đ, mức lãi suất từ 182,5%/năm đến 243,33%/năm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

  Hỏi: Trong thời gian qua, không ít những người đã rơi vào cảnh trắng tay khi tham gia chơi họ, hụi. Do đó, việc làm thế nào để đòi lại được tiền là một vấn đề được người chơi họ rất quan tâm. Vậy xin hỏi ông Chính là qua các vụ việc tranh chấp nợ họ mà tòa đã xử lý thì thường người dân có lấy lại được tiền của mình hay không?

  Đáp: Mục đích của việc tổ chức họ thực hiện nhằm tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ, không nặng về mục đích lợi nhuận (họ phải biết rõ về nhau, có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng nhau, cùng hoạt động trong một lĩnh vực, ngành nghề, công việc…tổ chức họ để hỗ trợ nhau trong công việc, trong cuộc sống, trong làm ăn, kinh doanh với quy mô nhỏ kiểu phường, hội…), thì mới hạn chế rủi ro; Ngược lại, nếu tổ chức họ với các thành viên tham gia không có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng, không cùng hội, phường, nghề nghiệp…. với mục đích hỗ trợ nhau mà nặng về cho vay để có lãi, có lợi nhuận nhiều hơn so với lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng (nên đã dồn tất cả vốn, tài sản của mình để tham gia hụi, họ) thì rủi ro sẽ rất cao như thực tế các trường hợp vỡ hụi, họ đã xảy ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh khác trong cả nước trong thời gian qua mà báo chí đã nêu. Bởi đây là quan hệ vay và cho vay (giao dịch về tài sản theo tập quán) trên cơ sở tín chấp, không có tài sản thế chấp để bảo đảm, nên khi có tranh chấp, được Tòa án thụ lý, giải quyết và có bản án, quyết định giải quyết của Tòa án, chủ nợ phải có đơn đề nghị Cơ quan Thi hành án thi hành thì khả năng thu hồi được tài sản cũng không cao vì trong những trường hợp này, thường người phải thi hành án (chủ họ hoặc thành viên đã lĩnh họ) cũng đã lâm vào tình trạng không có khả năng thanh toán, không còn tài sản… có giá trị để phát mại thực hiện nghĩa vụ trả nợ, phải thu nợ dần nếu họ có lao động, có nguồn thu nhập…

  Hỏi: Tôi có đang tham gia chơi một dây họ tại địa phương. Qua thông tin đại chúng, tôi có thấy một số vụ việc vỡ họ và người chơi cũng không lấy lại được tiền của mình. Điều này khiến tôi rất băn khoăn. Vậy cho tôi hỏi, trước tình huống chủ họ bị vỡ nợ thì người chơi có được pháp luật bảo vệ hay không? Việc xử lý tài sản sẽ như thế nào? Với câu hỏi này thì xin được mời ông Dương Văn Chính trả lời cho bạn nghe đài được biết?

  Đáp: Theo Điều 25 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm như sau:

  1. Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Về nguyên tắc, nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Tòa án sẽ ra phán quyết buộc người vay (Chủ họ hoặc thành viên đã lĩnh họ) nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ phải (thanh toán, trả nợ) cho người cho vay (thành viên tham gia chưa nhận tiền góp họ). Tuy nhiên, do đây là quan hệ tín chấp, không có tài sản thế chấp đảm bảo để thi hành bản án của Tòa án, Cơ quan thi hành án phải mất nhiều thời gian để tiến hành xác minh, truy tìm nguồn tài sản của người phải thi hành án để có thể cưỡng chế, kê biên, tổ chức phát mại (nếu họ không tự nguyện) để thi hành bản án… đây là cả một quá trình cần có thời gian, mặt khác nếu người phải thi hành án không còn tài sản nào, không có khả năng thi hành án thì rủi ro (về thời gian, công sức, tài sản) sẽ vẫn thuộc về người được thi hành án.

  Với câu hỏi này thì xin được mời ông Dương Văn Chính trả lời cho bạn được biết

  Đáp: Theo Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP Về hụi, họ, biêu, phường (gọi chung là họ), quy định Thông báo về việc tổ chức dây họ, thì:

  1. Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;

  b) Tổ chức từ hai dây họ trở lên.

  2. Nội dung văn bản thông báo:

  a) Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ;

  b) Thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ;

  c) Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ;

  d) Tổng số thành viên.

  3. Trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.

  4. Chủ họ không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

  Hỏi: để có thể khởi kiện được chủ họ khi chủ họ không trả tiền góp họ cho người chơi thì người khởi kiện cần phải có các giấy tờ gì để chứng minh? Nếu không có thì có thể khởi kiện được hay không thưa ông Dương Văn Chính?

  Đáp:

  – Giấy biên nhận tiền, sổ họ (nếu có),… để chứng minh về việc những người đó có quan hệ tham gia dây họ;

  Nếu thiếu hoặc không có các tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình thì quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện sẽ khó được bảo đảm.

  Đáp: Trước khi tham gia họ, người chơi họ cần phải quán triệt tâm thế tham gia họ với mục đích hỗ trợ, tương trợ, giúp đỡ nhau, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, không huy động tất cả vốn liếng, tài sản vào việc chơi họ… bởi đây là quan hệ vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm, rủi ro rất cao khi có tranh chấp, sau khi Tòa có phán quyết thì người phải thi hành án hầu như không có khả năng thanh toán trả nợ, không còn tài sản, thậm chí lâm vào tình trạng phá sản….

  Trong thực tế, vỡ họ được hiểu là trường hợp chủ họ (hoặc người tham gia đã lĩnh họ) “ôm” tiền họ và cố tình không trả cho người chơi (do nhiều lý do khác nhau), có trường hợp họ bỏ trốn, đi đâu không rõ mà không thông báo cho những người tham gia biết địa chỉ nơi cư trú mới…. Khi xảy ra tranh chấp họ hụi, người chơi họ có thể thương lượng với chủ họ về việc hoàn trả họ hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  Ngoài ra, nếu có căn cứ cho rằng chủ họ cố tình chiếm đoạt tiền họ, người chơi có thể tố cáo đến cơ quan công an để xem xét, điều tra …hành vi vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, đó là hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi… hoặc các hàn vi vi phạm pháp luật khác.

  Để tránh rủi ro xảy ra khi vỡ họ, người chơi họ cần phải tuân thủ đúng các quy định của Nghị định 19/2019/NĐ-CP, phải lập văn bản thỏa thuận về việc chơi họ (có công chứng, chứng thực), phải lập sổ họ, khi giao nhận tiền có Giấy biên nhận….các tài liệu, chứng cứ này sẽ là căn cứ để khởi kiện ra Tòa hoặc làm đơn gửi tới Cơ quan Công an để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chơi họ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Khi Chơi Hụi .công An Tra Vinh
 • Chuyên Đề: “Rút Kinh Nghiệm Trong Tranh Chấp Hợp Đồng Vay Tài Sản Không Phải Là Hợp Đồng Tín Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận”
 • Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Hợp Đồng Vay Tài Sản Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2022
 • Quy Định Về Uỷ Quyền. Vượt Quá Uỷ Quyền Và Hậu Quả Pháp Lý. , Hãng Luật Anh Bằng
 • Những Điều Cần Biết Khi Chơi Hụi .công An Tra Vinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chơi Hụi, Họ, Tình Trạng Vỡ Hụi, Vỡ Họ Với Những Hệ Lụy Để Lại
 • Xin Đừng Để Án Dân Sự Cứ Xử Như Đùa Mãi!
 • Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Xây Dựng Và Hoàn Thiện Pháp Luật Về Dân Sự, Kinh Tế Theo Nghị Quyết Số 48
 • Các Trường Hợp Chấm Dứt Tư Cách Thành Viên Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2022
 • Tuy nhiên trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan thực thi pháp luật gặp không ít khó khăn do trước đây chưa có quy định cụ thể về hụi, đồng thời người chơi thường là những người thân quen, tin tưởng nhau, không có thỏa thuận bằng văn bản hay hợp đồng về hụi rõ ràng; hơn nữa, các hụi viên do chưa có nhu cầu hốt hụi hoặc bận việc nên khi đến ngày mở hụi, hụi viên không có mặt, chỉ gửi thăm qua điện thoại, hay nhờ hụi viên khác kêu hụi dùm, đây là một trong những sơ hở để chủ hụi lợi dụng hốt khống, chiếm đoạt tài sản.

  Theo số liệu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ vỡ hụi thuộc đơn vị thụ lý, số tiền bị chiếm đoạt trên 10 tỉ đồng, mỗi dây hụi có từ 25 đến 40 người chơi, nhiều nhất là địa bàn huyện Càng Long (2 vụ).

  Để không là nạn nhân trong các vụ vỡ hụi, bà con cần hiểu rõ quy định về hụi, cụ thể là Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức hụi; điều kiện làm thành viên, chủ hụi; gia nhập, rút khỏi hụi; văn bản thỏa thuận về hụi; thứ tự lĩnh hụi, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ hụi.

  Về nguyên tắc tổ chức hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia. Không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

  Điều kiện làm thành viên là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây hụi, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây hụi thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Đối với chủ hụi là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

  Hình thức thỏa thuận về dây hụi được thể hiện bằng văn bản và được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây hụi yêu cầu. Trường hợp thỏa thuận về dây hụi được sửa đổi, bổ sung thì văn bản sửa đổi, bổ sung cũng phải được công chứng, chứng thực.

  Nội dung văn bản thỏa thuận về dây hụi phải ghi đầy đủ họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú của chủ hụi (là nơi chủ hụi thường xuyên sinh sống hoặc nơi đang sinh sống nếu không xác định được nơi thường xuyên sinh sống); số lượng thành viên, hụi, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên; ngoài ra phải ghi phần hụi; thời gian diễn ra dây hụi, kỳ mở hụi; thể thức góp, lĩnh hụi. Ngoài các nội dung trên, văn bản thỏa thuận về dây hụi có thể có những nội dung về mức hưởng hoa hồng của chủ hụi trong hụi hưởng hoa hồng; lãi suất trong hụi có lãi; trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ hụi; việc chuyển giao phần hụi; gia nhập, rút khỏi, chấm dứt dây hụi; trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ và nội dung khác theo thảo thuận.

  Gia nhập dây hụi, một người có thể trở thành thành viên mới của dây hụi khi có sự đồng ý của chủ hụi và tất cả các thành viên; góp đầy đủ các phần hụi theo thỏa thuận tính đến thời điểm tham gia. Thành viên có thể rút khỏi dây hụi nhưng phải góp các phần hụi chưa góp và giao cho chủ hụi hoặc thành viên giữ sổ hụi trong trường hợp không có chủ hụi. Đối với thành viên rút khỏi dây hụi mà chưa lĩnh hụi thì được nhận lại các phần hụi theo thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận, thành viên rút khỏi dây hụi được nhận lại các phần hụi đã góp tại thời điểm kết thúc dây hụi; nếu có lý do chính đáng thì được nhận lại phần hụi đã góp tại thời điểm rút khỏi dây hụi. Đồng thời phải hoàn trả một phần tiền lãi đã nhận (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định tại Bộ luật dân sự. Trong trường hợp người tham gia dây hụi chết thì quyền, nghĩa vụ của người đó được giải quyết theo quy định pháp luật về thừa kế.

  Về trách nhiệm pháp lý của chủ hụi và thành viên: Chủ hụi phải giao các phần hụi cho thành viên lĩnh hụi tại mỗi kỳ mở hụi; nộp thay phần hụi của thành viên nếu đến kỳ mở hụi mà có thành viên không góp phần hụi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; trả lãi đối với số tiền chậm giao cho thành viên được lĩnh hụi, đồng thời chịu phạt vi phạm trong trường hợp những người tham gia dây hụi có thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 418 của Bộ luật dân sự và bồi thường thiệt hại (nếu có).

  Trách nhiệm của thành viên không góp phần hụi: Trường hợp đến kỳ mở hụi mà có thành viên không góp phần hụi hoặc góp phần hụi không đầy đủ thì thành viên đó có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà chủ hụi đã góp thay cho thành viên; trả lãi đối với số tiền chậm góp hụi, chịu phạt vi phạm trong trường hợp những người tham gia dây hụi có thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 418 của Bộ luật dân sự và bồi thường thiệt hại (nếu có).

  Việc chấm dứt dây hụi theo thoả thuận của những người tham gia và khi quyền, nghĩa vụ của những người tham gia dây hụi được thực hiện đúng theo thỏa thuận. Ngoài ra, Nghị định này còn quy định cụ thể về sổ hụi, giấy biên nhận, thông báo về việc tổ chức dây hụi.

  Đề nghị người dân nên nghiên cứu và nắm rõ quy định của pháp luật về hụi khi tham gia chơi hụi, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng việc chơi hụi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề: “Rút Kinh Nghiệm Trong Tranh Chấp Hợp Đồng Vay Tài Sản Không Phải Là Hợp Đồng Tín Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận”
 • Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Hợp Đồng Vay Tài Sản Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2022
 • Quy Định Về Uỷ Quyền. Vượt Quá Uỷ Quyền Và Hậu Quả Pháp Lý. , Hãng Luật Anh Bằng
 • Thạc Sĩ Luật Dân Sự Panthéon – Sorbonne Paris 1 – Cip Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế
 • 3 Phút Cùng Luật Sư: Chơi Hụi Thế Nào Cho Đúng Pháp Luật?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Luật Dân Sự Cùng Các Chuyên Gia Tại K
 • Có Án Lệ, Chấm Dứt Xử Sao Cũng Được!
 • Án Dân Sự Xử Sao Cũng Được?!
 • Tránh Lạm Dụng “lật Lại” Các Bản Án Dân Sự
 • Án Dân Sự Xử Sai: Trầy Trật Đòi Bồi Thường
 • Chơi hụi hay còn được gọi là chơi họ, biêu, phường… là một trong những hình thức huy động vốn khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Hình thức này đã tồn tại lâu đời, hiện tại đã được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động.

  Thế nhưng, vẫn xuất hiện nhiều hình thức chơi hụi sai pháp luật hoặc những tranh chấp giữa các thành viên chơi hụi khi bị lừa, bị giật hụi.

  Vậy làm thế nào để chơi hụi an toàn và đúng pháp luật? Mời bạn đọc cùng chương trình 3 phút cùng Luật sư gặp gỡ Chuyên viên tư vấn pháp lý – Luật gia Tạ Quốc Dũng để tìm hiểu.

  Chơi hụi dễ tiền mất tật mang

  Thưa luật gia, pháp luật Việt Nam có những văn bản pháp luật nào quy định nào về việc chơi hụi hay không? Nếu có, việc tổ chức chơi hụi phải tuân thủ các nguyên tắc nào?

  Luật gia Tạ Quốc Dũng: Hiện nay pháp luật Việt Nam đã có các văn bản pháp luật cụ thể điểu chỉnh về n guyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là hụi); điều kiện làm thành viên, chủ hụi; gia nhập, rút khỏi hụi; văn bản thỏa thuận về hụi; thứ tự lĩnh hụi, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ hụi. Cụ thể những điều này được quy định cụ thể trong BLDS và Nghị định 19/2019 của Chính Phủ.

  Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 19/2019 quy định về nguyên tắc tổ chức hụi như sau:

  1. Việc tổ chức hụi phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.
  2. Việc tổ chức hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về hụi.
  3. Không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  Để làm chủ hụi và thành viên của dây hụi thì cần đáp ứng những điều kiện nào theo quy định của pháp luật thưa luật gia?

  Luật gia Tạ Quốc Dũng: Trong nghị định 19/2019 của Chính phủ có quy định cụ thể điều kiện để làm chủ hụi (họ) cũng điều kiện để trở thành thành viên như sau:

  – Đối với chủ hụi (họ): C hủ hụi là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

  Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác; các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

  – Đối với các thành viên: Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

  Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây hụi, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây hụi thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; hoặc các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

  Chơi hụi dễ lao vào vòng lao lý

  Đối với hụi có lãi, lãi suất bao nhiêu thì được xem là vi phạm pháp luật thưa luật gia?

  Luật gia Tạ Quốc Dũng: Cũng theo quy định tại nghị định 19/2019 của Chính phủ thì lãi suất trong hụi có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh hụi tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần hụi đã góp trên thời gian còn lại của dây hụi.

  Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.

  Khi phát sinh tranh chấp, chủ hụi và các thành viên chơi hụi phải xử trí như thế nào để đúng pháp luật, thưa luật gia?

  Luật gia Tạ Quốc Dũng: Trong trường hợp có tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Thư Quỳnh – Nguyễn Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?
 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?
 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?
 • Luật Sư Tư Vấn Về Trường Hợp Vỡ Hụi

  --- Bài mới hơn ---

 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường?
 • Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?
 • Pháp Luật Quy Định Thế Nào Về Việc Chơi Hụi, Họ, Biêu, Phường?
 • Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Họ, Hụi, Biêu, Phường
  • 19/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chào luật sư, tôi muốn hỏi về trường hợp vỡ hụi như sau: Bạn tôi là chủ của mấy dây hụi, nhưng do làm ăn thất bại nên bạn tôi có hốt hụi của 1 người hội viên, rồi nay bạn tôi không đủ khả năng đóng hụi. Qua giai đoạn thương lượng cho trả gốc thì bạn tôi đã trả được cho mỗi người 17tr200 là tính tổng hơn 200 triệu, nay còn khoảng 30 triệu nữa, nhưng do nhà bạn tôi gần đến hạn trả ngân hàng nhưng không có tiền nếu không trả thì sẽ bị ngân hàng phát mãi thì giá sẽ rất rẻ,

  Nên bên em chồng của bạn tôi bỏ ra 200 triệu để trả ngân hàng và đi làm giấy tờ để chồng bạn tôi sang tên cho đứa em để em tôi đi vay lại, vì tên chồng tôi không được vay nữa, mà nay những ng đó nói là tôi bán nhà mà không chịu trả nợ, nhưng trước đó đã thoả thuận cho ban tôi trả dần mỗi tháng lương của bạn tôi, mà nay những người đó nói bạn tôi bán nhà mà không trả nên những người đó làm đơn thưa bạn tôi, và nói bạn tôi là sẽ bị đi tù, rồi những người đó gom hết tất cả tên những người mà bạn tôi thiếu, kê ra với số tiền hơn 200 triệu nữa, trong đó có cả tiền vay phải đóng lãi hàng tháng, nay đã lâu, nếu tính tiền lãi thì cũng đã bằng tiền gốc rồi, bạn tôi là giáo viên. Vậy theo luật sư nếu bạn tôi bị thưa ra toà như vậy thì bạn tôi có phải đi tù không? Và pháp luật sẽ xử như thế nào, xin luật sư tư vấn giúp tôi để tôi có thể nói cho bạn tôi biết và yên tâm phần nào. Xin cảm ơn.

  Theo Điều 471 Bộ Luật dân sự 2022 quy định về việc chơi họ, hụi, biêu, phường như sau:

  “1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.”

  Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP thì: ” Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự”.

  Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì trường hợp bạn không đủ khả năng đóng hụi thì một hoặc nhiều hụi viên khác có thể gửi đơn ra Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  Về trách nhiệm của các thành viên do không góp họ được quy định tại Điều 30, Nghị định 144/2006 như sau:

  “1. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ khi đến kỳ mở họ thì thành viên đó phải thanh toán đủ phần họ còn thiếu tương ứng với thời gian chưa thanh toán cho đến thời điểm kết thúc họ và bồi thường thiệt hại nếu có.2. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ, chủ họ đã góp các phần họ thay cho thành viên đó thì thành viên phải trả cho chủ họ các phần họ chậm trả và khoản lãi đối với các phần họ chậm trả. Mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm trả các phần họ.”

  Với những thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi nhận thấy chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm ở đây (bạn không dùng những thủ đoạn gian dối hay có hành vi bỏ trốn để chiểm đoạt tài sản…) vì vậy, các hụi viên khác chỉ có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bạn thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tín Chấp Theo Pháp Luật Dân Sự
 • Về Chế Định Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Ý Kiến Góp Ý Cho Các Quy Định Dự Thảo Luật Dân Sự Về Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Những Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Mà Các Bên Trong Giao Dịch Vay Dân Sự Cần Chú Ý
 • Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Tiền ?
 • Bộ Luật Dân Sự Là Gì ? Khái Niệm Về Bộ Luật Dân Sự ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Luật Dân Sự Bằng Tiếng Anh
 • Bộ Luật Dân Sự 2022 Bằng Tiếng Anh
 • Bộ Luật Dân Sự 2022 Bản Tiếng Anh
 • Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Bộ Luật Dân Sự
 • Bồi Thường Thiệt Hại Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự
 • Bộ luật dân sự là băn bản hệ thống hoá pháp luật dân sự được Quốc hội ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, trong đó các quy phạm pháp luật dân sự được sắp xếp theo hệ thống nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân giữa các chủ thể của luật dân sự.

  Bộ luật dân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa IX, kì họp thứ 8 thông qua ngày 28.10.1995, có hiệu lực từ ngày 1.7.1996. Bộ luật bao gồm lời nói đầu và 7 phần, 838 điều luật với những nội dung chính sau: Phần thứ nhất – Những quy định chung; Phần thứ hai – Tài sản và quyền sở hữu; Phần thứ ba – Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Phần thứ tư – Thừa kế, Phần thứ năm – Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; Phần thứ sáu – Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Phần thứ bảy – Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

  Sau gần 10 năm thực hiện, Bộ luật dân sự năm 1995 đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội đã đặt ra yêu cầu, sự đòi hỏi mới để điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ pháp luật dân sự. Chính vì vậy, Quốc hội khoá XI, tại kì họp thứ bảy đã thông qua Bộ luật dân sự mới vào ngày 14.6.2005. So với Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005 tiếp tục được chia thành bảy phần với tên gọi như Bộ luật dân sự năm 1995, đã có sự thay đổi cơ cấu các điều luật, chỉ còn 777 điều, bên cạnh những điểm mới nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

  Bộ luật dân sự được xem là nguồn chủ yếu của luật dân sự, là phương tiện pháp lí quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lí cho các giao dịch dân sự, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong giao lưu dân sự.

  Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

  Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Sản Được Quy Định Trong Bộ Luật Dân Sự 2022 Bao Gồm Những Gì?
 • So Sánh Các Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2022 Và Bộ Luật Dân Sự 2005
 • Những Điểm Khác Nhau Giữa Bộ Luật Dân Sự 2022 Với Blds 2005 (Phần 6)
 • So Sánh Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2005 Và 2022 Về Tài Sản Bảo Đảm
 • So Sánh Đối Chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 Và 2022 Áp Dụng Từ 01/01/2017
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×