1️⃣ Luật Dẫn Độ Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Luật Dẫn Độ ™️ Xemweb.info

--- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Về Công Ty Luật Tnhh Everest
 • Công Ty Luật Tnhh Everest Tuyển Dụng 2021
 • Thành Lập Công Ty Tại Hà Nội Nhanh
 • Dịch Vụ Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự Qua E
 • Hướng Dẫn Luật Chơi Board Game Mèo Nổ
 • Định nghĩa của luật dẫn độ là gì?

  • Hiện nay, có nhiều quan điểm chưa thống nhất về khái niệm dẫn độ. Ở mỗi nước, mỗi thời kỳ lại có cách tiếp cận khái niệm này khác nhau. Điều 32 Luật tương trợ tư pháp 2007 đưa ra khái niệm về dẫn độ như sau:
  • Dẫn độ là việc chuyển từ một quốc gia sang một quốc gia khác một người phạm tội hoặc một người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ của quốc gia đó để quốc gia được chuyển giao truy tố hoặc chấp hành bản án hình sự đối với một người. ở đó.

  Đối tượng bị dẫn độ là ai?

  • Dẫn độ là người thực hiện hành vi phạm tội chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị Tòa án nước yêu cầu xét xử với bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đang lẩn trốn tại nước được yêu cầu. cầu.
  • Đối tượng bị yêu cầu dẫn độ có thể là công dân của nước yêu cầu, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.
  • Trong trường hợp đặc biệt, đối tượng bị dẫn độ có thể là công dân của quốc gia được yêu cầu nếu luật pháp quốc gia và Hiệp ước dẫn độ quốc tế mà quốc gia được yêu cầu đã ký kết và tham gia cho phép kết án. người nước ngoài

  Điều 33 Luật tương trợ tư pháp quy định các trường hợp dẫn độ như sau:

  • Người bị dẫn độ là người thực hiện hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự nước này quy định phải phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án nước đó ra lệnh. chấp hành hình phạt tù khi còn lại ít nhất sáu tháng.
  • Hành vi phạm tội của người này không nhất thiết phải thuộc cùng một nhóm tội, cùng một tội, các yếu tố cấu thành tội phạm không nhất thiết phải giống nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước yêu cầu. .
  • Nếu hành vi phạm tội xảy ra bên ngoài lãnh thổ của quốc gia yêu cầu thì việc dẫn độ người phạm tội có thể được thực hiện nếu theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi đó là tội phạm.

  Thủ tục dẫn độ như thế nào?

  Thủ tục dẫn độ được thực hiện kể từ khi có yêu cầu dẫn độ của nước yêu cầu và kết thúc khi người bị yêu cầu được chuyển đến nước yêu cầu, bao gồm 3 bước sau: Bước 1: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu dẫn độ Bộ Công an là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ, yêu cầu dẫn độ. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu dẫn độ và tài liệu kèm theo, Bộ Công an vào sổ hồ sơ dẫn độ và xem xét hồ sơ yêu cầu dẫn độ.

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ Công an chuyển ngay cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền 02 bộ hồ sơ để xem xét, quyết định.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ Công an có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Sau 60 ngày, kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu bổ sung thông tin mà không nhận được thông tin bổ sung, Bộ Công an trả hồ sơ cho nước yêu cầu và nêu rõ lý do.
  • Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam;
  • Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì lý do hợp pháp khác;
  • Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội nêu trong đơn yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ. theo quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam;

   Người bị yêu cầu dẫn độ là người cư trú tại Việt Nam vì lý do có thể bị khủng bố tại quốc gia nơi yêu cầu dẫn độ do phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị;

  • Yêu cầu dẫn độ bao gồm nhiều tội phạm và mỗi tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật của nước yêu cầu nhưng không đáp ứng được các yêu cầu về dẫn độ. Mức độ là người phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự nước này quy định hình phạt tù có thời hạn từ 01 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị một tòa án Quốc gia yêu cầu một bản án tù với ít nhất sáu tháng còn lại.
  • Hành vi mà người bị yêu cầu dẫn độ không phải là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam;
  • Người bị yêu cầu dẫn độ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam về hành vi phạm tội nêu trong yêu cầu dẫn độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Dẫn Độ Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Luật Dẫn Độ
 • Những Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp 2014 ?
 • Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Tương Lai Của Hong Kong Nếu Dự Luật Dẫn Độ Được Thông Qua
 • Khái Niệm Dẫn Độ Tội Phạm Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nước Ta
 • Luật Dẫn Độ Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • 1️⃣ Luật Dẫn Độ Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Luật Dẫn Độ ™️ Xemweb.info
 • Giới Thiệu Về Công Ty Luật Tnhh Everest
 • Công Ty Luật Tnhh Everest Tuyển Dụng 2021
 • Thành Lập Công Ty Tại Hà Nội Nhanh
 • Dịch Vụ Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự Qua E
 • Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa Luật dẫn độ là gì

  Định nghĩa Luật dẫn độ là gì?

  • Hiện nay, có nhiều quan điểm chưa thống nhất về khái niệm dẫn độ. Ở mỗi quốc gia, mỗi thời kì có một cách tiếp cận về khái niệm này khác nhau. Điều 32 Luật tương trợ tư pháp 2007 đưa ra khái niệm dẫn độ như sau:
  • Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

  Đối tượng dẫn độ là ai?

  • Đối tượng dẫn độ là người đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị Tòa án của nước yêu cầu xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đang lẩn trốn tại nước được yêu cầu.
  • Đối tượng bị yêu cầu dẫn độ có thể là công dân của nước yêu cầu, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.
  • Trong trường hợp đặc biệt, đối tượng bị dẫn độ có thể là công dân của nước được yêu cầu nếu pháp luật quốc gia và Điều ước quốc tế về dẫn độ mà nước được yêu cầu đã ký kết và gia nhập cho phép dẫn đô công dân cho nước ngoài

  Trường hợp nào bị dẫn độ?

  Điều 33 Luật tương trợ tư pháp quy định các trường hợp dẫn độ như sau:

  • Người có thể bị dẫn độ là người có hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của nước yêu cầu quy định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án của nước yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại ít nhất sáu tháng.
  • Hành vi phạm tội của người này không nhất thiết phải thuộc cùng một nhóm tội hoặc cùng một tội danh, các yếu tố cấu thành tội phạm không nhất thiết phải giống nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước yêu cầu.
  • Nếu hành vi phạm tội xảy ra ngoài lãnh thổ của nước yêu cầu thì việc dẫn độ người phạm tội có thể được thực hiện nếu theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hành vi đó là hành vi phạm tội.

  Thủ tục dẫn độ như thế nào?

  Thủ tục dẫn độ được thực hiện từ khi có yêu cầu dẫn độ của nước yêu cầu và kết thúc khi người bị yêu cầu dẫn độ được chuyển giao cho nước yêu cầu, gồm 03 bước sau: Bước 1: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu dẫn độ Bộ Công an là Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ, văn bản yêu cầu dẫn độ. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu dẫn độ và tài liệu kèm theo, Bộ Công an vào sổ hồ sơ dẫn độ và kiểm tra hồ sơ yêu cầu dẫn độ.

  • Hồ sơ hợp lệ thì Bộ Công an chuyển ngay cho TAND cấp tỉnh có thẩm quyền 02 bộ hồ sơ để xem xét, quyết định.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ Công an có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu dẫn độ cung cấp thông tin bổ sung. Sau 60 ngày, kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu bổ sung thông tin mà không nhận được thông tin bổ sung thì Bộ Công an gửi trả hồ sơ cho nước yêu cầu dẫn độ và nêu rõ lý do.

  Trường hợp nhiều nước cùng yêu cầu dẫn độ một người thì Bộ Công an sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ ngoại giao, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, TAND tối cao để xem xét, quyết định đáp ứng yêu cầu dẫn độ cho một trong các nước yêu cầu và chuyển hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho TAND cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bước 2: Xem xét, quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ TAND cấp tỉnh nơi người bị yêu cầu dẫn độ đang cư trú, đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc chấp hành hình phạt tù là cơ quan có thẩm quyền quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, nếu đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ và văn bản yêu cầu dẫn độ thì TAND cấp tỉnh có thẩm quyền sẽ ra quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ. Đình chỉ: Trường hợp yêu cầu dẫn độ không thuộc thẩm quyền hoặc Bên nước ngoài rút yêu cầu dẫn độ hoặc người bị yêu cầu dẫn độ đã rời khỏi Việt Nam hoặc vì lý do khác mà việc xem xét không thể tiến hành được thì TAND cấp tỉnh sẽ quyết định đình chỉ việc xem xét yêu cầu dẫn độ và trả hồ sơ cho Bộ Công an để Bộ Công an thông báo cho nước yêu cầu. TAND cấp tỉnh xem xét yêu cầu dẫn độ trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ra quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ và chuyển ngay một bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp. Chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ, TAND cấp tỉnh gửi quyết định cho người bị yêu cầu dẫn độ, VKSND cùng cấp, Bộ Công an để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

  Người bị yêu cầu dẫn độ có quyền kháng cáo, VKSND cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, VKSND tối cao có quyền kháng nghị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày TAND cấp tỉnh ra quyết định. TAND cấp tỉnh phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị cho TAND tối cao trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ dẫn độ và kháng cáo, kháng nghị, TAND tối cao mở phiên họp xem xét quyết định của TAND cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị; Hội đồng xem xét phúc thẩm quyết định về việc dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ. Trình tự xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định dẫn độ của TAND cấp tỉnh được thực hiện như trình tự xem xét dẫn độ tại TAND cấp tỉnh có thẩm quyền.

  Bước 3: Thi hành quyết định dẫn độ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định của TAND về dẫn độ có hiệu lực pháp luật, Chánh án TAND cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định thi hành quyết định dẫn độ. Quyết định thi hành quyết định dẫn độ phải được gửi cho VKSND cùng cấp, Bộ Công an, nước yêu cầu dẫn độ và người bị dẫn độ. Sau khi nhận được quyết định thi hành quyết định dẫn độ, cơ quan Công an có thẩm quyền tiến hành bắt người bị dẫn độ. Việc bắt người bị dẫn độ được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Có được từ chối dẫn độ không?

  Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam có thể từ chối dẫn độ nếu yêu cầu dẫn độ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam;
  • Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì những lý do hợp pháp khác;
  • Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị Tòa án của Việt Nam kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam;

   Người bị yêu cầu dẫn độ là người đang cư trú ở Việt Nam vì lý do có khả năng bị truy bức ở nước yêu cầu dẫn độ do có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị;

  • Hành vi mà người bị yêu cầu dẫn độ không phải là tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam;
  • Người bị yêu cầu dẫn độ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Việt Nam về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp 2014 ?
 • Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Tương Lai Của Hong Kong Nếu Dự Luật Dẫn Độ Được Thông Qua
 • Khái Niệm Dẫn Độ Tội Phạm Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Nước Ta
 • “luật Dẫn Độ” Là Đòn Sát Thủ Sau Cùng Để Thủ Tiêu Nền Dân Chủ Ở Hồng Kông
 • Hướng Dẫn Cách Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Đúng Luật Với Giáo Viên Dạy Cấp 2 Theo Hợp Đồng ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Thoả Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng
 • Viên Chức Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Thì Được Hưởng Chế Độ Gì?
 • Viên Chức Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Hưởng Chế Độ Gì?
 • Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng Kinh Tế
 • Một số ngành nghề đặc biệt như giáo viên, văn thư trường học hay một số vị trí khác làm việc trong các công sở (cơ quan nhà nước) việc chấm dứt hợp đồng lao động cũng phải thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng lao động (trừ trường hợp họ đã vào biên chế thì áp dụng các luật chuyên ngành khác). Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

  1. Hướng dẫn cách chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên dạy theo hợp đồng ?

  Thưa luật sư, Cho em xin hỏi một vấn đề như sau ạ. Xin hỏi:

  1. Em là giáo viên dạy cấp 2 có ký hợp đồng viên chức với phòng gd và trường là 5 năm. Nhưng hiện nay em làm chỉ được khoảng 2 năm do bản thân và gia đình rất khó khăn không thể tiếp tục hợp đồng được nữa, em muốn chấm dứt hợp đồng và xin nghỉ việc thì phải làm sao ạ.

  2. Trong trường hợp hiệu trưởng va phòng gd không đồng ý cho em nghỉ vệc không chấp nhận chấm dứt hợp đồng với em với lý do là chưa thể sắm xếp tìm người khác thay thế vị trí của em thì em phải làm sao ạ. Trong khi gia đình và bản thân rất khó khăn không thể tiếp tục dạy được nữa ?

  Mong luật sư giải đáp giúp em,. Em chân thành cảm ơn.

  Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2021 quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

  Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

  a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

  c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

  d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

  b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

  c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

  d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

  đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

  e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

  g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

  Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì hoàn cảnh khó khăn đó để người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

  b) Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;

  c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

  Như vậy, nếu trường hợp của bạn thuộc 1 trong 3 trường hợp nêu trên thì bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, do bạn đã kí hợp đồng lao động 5 năm ( hợp đồng lao động xác định thời hạn ) nên trước khi nghỉ việc bạn cần báo trước 30 ngày cho người sử dụng lao động.

  Nếu bạn không phải thuộc một trong các trường hợp đã nêu trên thì việc bạn nghỉ việc sẽ là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi đó, bạn sẽ vẫn phải thực hiện đúng thời hạn báo trước, và do bạn đã nghỉ việc trái pháp luật nên bạn sẽ không được hưởng các khoản trợ cấp như: trợ cấp thôi việc, phải bồi thường chi phí đào tạo ( nếu có ) và sẽ phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

  2. Bồi thường chi phí đào tào như thế nào khi viên chức chấm dứt hợp đồng lao động ?

  Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê Em xin tư vấn vấn đề sau: Em hiện là viên chức của một trường cao đẳng công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Em được tuyển dụng tháng 3/2011 đến nay, em có ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với nhà trường.

  Trong thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2015 em có đi học cao học, thời gian là 2 năm. Sau khi tốt nghiệp em về trường tiếp tục công tác đến nay, cách đây 1 năm em được bổ nhiệm làm trưởng phòng của nhà trường. Hiện tại, do gia đình em có nhu cầu chuyển chỗ ở sang địa phương khác, em không thể tiếp tục công tác ở cơ quan nên em có nguyện vọng xin thôi việc. Em xin quý Luật sư tư vấn cho em một số câu hỏi như sau:

  – Em nên xin thôi việc như thế nào để em vẫn nhận được trợ cấp thôi việc?

  – Trường hợp nhà trường không giải quyết cho em thôi việc vì lý do không tìm người thay thế được vị trí trưởng phòng của em thì em phải làm sao?

  – Tham khảo Nghị định 29/2012, em có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, báo trước 45 ngày. Nếu vậy em có được nhận trợ cấp thôi việc hay không? Nếu không thì em phải làm như thế nào mới nhận được trợ cấp thôi việc.

  – Do em chưa công tác hết thời gian cam kết là gấp đôi thời gian đào tạo nên em sẽ bồi thường chi phí đào tạo, xin phép hỏi chi phí đào tạo sẽ tính toán theo quy định hiện hành nào?

  Kính mong nhận được sự tư vấn của quý Luật sư. Em xin cảm ơn ạ.

  Thứ nhất: Vấn đề xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng trợ cấp thôi việc:

  4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.”

  Nghi định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về vấn đề giải quyết thôi việc cụ thể như sau:

  Theo đó, nếu bạn Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị khi được cử đi đào tạo và nếu đơn vị chưa bố trí được người thay thế thì bạn chưa được giải quyết yêu cầu xin nghỉ việc. Nếu vẫn nghỉ việc thị bạn buộc phải đền bù chi phí đào tạo và không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 45 Luật viên chức 2010:

  2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

  c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.”

  Bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 36 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

  4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau: c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.”

  Mức đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp của bạn được tính như sau:

  Căn cứ vào mức chi phí cụ thể cho quá trình đào tạo và thời gian phục vụ cho trường, bạn có thể xác định được mức bồi thường cho trường.

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  3. Chấm dứt hợp đồng lao động khi thay đổi cơ cấu công nghệ, vì lý do kinh tế ?

  Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi hiện nay đang có thay đổi cơ công nghệ, và vì một số lý do kinh tế. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với một số công nhân. Như vậy công ty sẽ phải bồi thường những khoản nào cho người sử dụng lao động ?

  Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

  Quy định của pháp luật lao động về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Theo quy định của pháp luật, việc thay đổi cơ cấu, công nghệ gồm các trường hợp sau đây:

  – Thay đổi cơ cấu tổ chức (bao gồm nhưng không hạn chế ở việc tổ chức thành lập mới, sáp nhập, giải thể một hoặc nhiều bộ phận của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức…);

  – Tổ chức lại lao động (sắp xếp lại lao động nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động…);

  – Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm (chuyển đổi mặt hàng, sản phẩm hoàn chỉnh, bán thành phẩm…);

  – Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động (việc thay đổi công nghệ, quy trình sản xuất… có thể do thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm).

  Theo quy định,những lý do kinh tế dẫn đến việc cho người lao động thôi việc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  – Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế (đây là lý do đòi hỏi phải có sự chứng minh và đặt trong bối cảnh chung của nền kinh tế);

  – Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

  Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

  1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

  a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

  b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

  c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

  2. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

  a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

  b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

  3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

  4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

  5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

  6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

  Theo quy định trên, trong trường hợp này, công ty bạn phải tiến hành những thủ tục sau:

  – Công ty bạn phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động cho những người lao động này và phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở theo quy định.

  – Công ty không thể giải quyết được việc làm cho những người lao động này nên chỉ có thể cho những người lao động này nghỉ việc sau khi đã trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn của công ty và thông báo trước 30 ngày cho Sở lao động và thương binh xã hội cấp tỉnh nơi công ty bạn đặt trụ sở.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động 2021

  Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

  1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

  a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

  b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

  c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

  2. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

  a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

  b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

  3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

  4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

  5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

  Như vậy, trong trường hợp này, công ty bạn phải trả trợ cấp mất việc làm cho những người lao động này.

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động 2021 quy định:

  1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp sẽ do cơ quan bảo hiểm tại nơi cư trú của những người lao động chi trả cho từng người khi họ có hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013

  4. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

  Thưa luật sư, tôi có một vấn đề như sau: công ty cho 1 nhân viên nghỉ việc vào năm 2008 nhưng người này khi nghỉ không lấy sổ bhxh mà sang công ty khác là việc và làm sổ mới.Sau đó năm 2013 quay lại làm việc công ty. Dù đã khai báo số sổ mới nhưng trên hệ thống bảo hiểm vẫn dùng số sổ cũ để đóng bảo hiểm . Nay NLĐ bị nghỉ việc 31/7 thì cty mới phát hiện ra sổ cũ đã mất và phải mất 2 tháng mới là xong sổ cho NLĐ. NLĐ đã thoả thuận miệng đồng ý làm lại sổ và không gộp sổ nhưng sau đó lại gọi cho tôi bảo muốn cty là nhanh, gộp sổ và phải xong trước 21/7 để là hồ sơ thất nghiệp nếu không cty phải bồi thường. Cty có trách nhiệm làm như vậy không ?

  Kính mong luật sư phân tích giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

  1.1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  1.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  1.3. Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

  e) Trường hợp người tham gia giải quyết chế độ BHXH một lần có thời gian đóng BHTN chưa hưởng, thì cấp lại bìa sổ kèm theo tờ rời ghi quá trình đóng BHTN chưa hưởng, số sổ BHXH lấy theo số sổ BHXH đã cấp.

  g) BHXH huyện nơi chi trả cuối cùng thực hiện xác nhận lại tổng thời gian đóng BHXH, BHTN khi người lao động kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  h) Cấp Tờ rời sổ BHXH đối với trường hợp người tham gia đã giải quyết chế độ BHXH cóđiều chỉnh quá trình đóng BHXH.

  5. Xử lý một số tình huống trong công tác cấp sổ BHXH

  5.1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

  5.2. Một số sổ BHXH được cấp cho 2 hay nhiều người thì cơ quan BHXH giữ lại số sổ BHXH đã cấp cho người có thời gian tham gia BHXH sớm nhất, các sổ BHXH còn lại thực hiện thu hồi và cấp lại theo số sổ mới. Trường hợp người tham gia BHXH sau đã giải quyết chế độ BHXH thì tất cả các sổ còn lại cấp lại theo số sổ BHXH mới.

  5.3. Trường hợp người tham gia chỉ mất hoặc hỏng 01 hoặc một số tờ rời: Giám đốc BHXH quyết định việc in lại các tờ rời bị mất hoặc in lại tờ rời từng giai đoạn bị mất và phải đảm bảo đầy đủ thời gian, mức đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN chưa hưởng các chế độ của người lao động […]”

  Trong trường hợp này vì bạn làm mất tờ rời thì bạn có thể xin cấp lại tờ rời theo quy định trên để thực hiện việc hưởng bảo hiểm xã hội. Thủ tục cấp lại tờ rời tương tự thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm.

  Tôi đang làm cho một công ty xây dựng, làm việc dc 2 tháng nhưng do chỗ quen biết vẫn chưa ký hợp đồng lao động. Gần cuối tháng thứ 3 tôi nhận được tin nhắn sếp gửi tôi không phù hợp làm việc tại công ty nữa. Tôi cũng đồng ý với quyết định đó, nhưng phần lương làm gần một tháng bên công ty không thanh toán cho tôi. Trường hợp này tôi phải làm sao. Cảm ơn luật sư

  Căn cứ quy định tại Luật lao động năm 2021 như sau:

  1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

  Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

  Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

  Như vậy, trường hợp của bạn là thử việc không đạt yêu cầu. Tuy nhiên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động công ty không thanh tóa phần lương trong thời gian bạn làm tháng thứ 3 là trái với quy định của pháp luật. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình bạn có thể làm đơn khiếu nại yêu cầu công ty giải quyết.

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  Rất mong nhận được sự hợp tác!

  Bộ phận luật sư Lao động – Công ty luật Minh Khuê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thanh Hóa: Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Với Nữ Giáo Viên Viết Đơn Xin Ra Khỏi Biên Chế
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Với Nữ Giáo Viên Viết Đơn Xin Ra Khỏi Biên Chế
 • Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thi Công Công Trình Xây Dựng
 • Chấm Dứt Hợp Đồng Với Nhà Thầu Thi Công Chậm
 • Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Xây Dựng
 • Từ Vụ ‘la Làng’ Trịnh Bá Tư Tuyệt Thực, Nghĩ Gì Về Luật Sư Dân Chủ Bào Chữa Cho Vụ Án Đồng Tâm

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Chất Của Đám Luật Sư Nhận Bào Chữa Cho 29 Bị Cáo Vụ Đồng Tâm
 • Khi Luật Sư Quanh Co Chối Tội Cho Bị Cáo Vụ Đồng Tâm!
 • Vụ Đồng Tâm: Luật Sư Bào Chữa Các Bị Cáo Khiếu Nại Chủ Tọa Phiên Tòa
 • Liên Quan Vụ Án Đông Tâm: Các Luật Sư Nhận Bào Chữa Cho Các Bị Can Hay Vào Phiên Tòa “diễn Xiếc” ?
 • Vụ Đồng Tâm: Nhiều Bị Cáo ‘rất Mệt Mỏi’ Tại Phiên Tuyên Án
 • Trước khi vụ án Đồng Tâm được đưa ra xét xử, làng đấu tranh dân chủ, phối hợp với luật sư dân chủ la làng ăn vạ thông qua hành vi tuyệt thực của Trịnh Bá Tư cũng vì vụ Đồng Tâm mà bị bắt giam, cũng vì vụ Đồng Tâm mà tuyệt thực nhưng từ đó đến nay sao không thấy cuội nào la làng về Trịnh Bá Tư nữa và không biết Trịnh Bá Tư tuyệt thực cho đến hôm nay đã ‘tử vong’ vì kiệt sức hay chưa …..

  Trong những ngày qua, báo chí trong nước liên tục đưa tin về việc Toà án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Phiên toà dự kiến diễn ra trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 7-9-2020. Như thường lệ, các ” nhà hoạt động dân chủ” trong và ngoài nước tiêu biểu như Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, Đài Á châu tự do…liên tục đăng tải các tin, bài viết nhằm vu vạ cho chính quyền, ” kêu oan” cho các bị cáo. Tất nhiên, những bài viết của chúng đăng tải đều là những nội dung mang tính chất một chiều, phỏng đoán, không hề có căn cứ cũng như giá trị về mặt pháp lý! Nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật, công lý phải thuộc về lẽ phải! Điều đó đã được chứng minh bởi mặc cho những sự vào hùa, ” kêu oan” liên tục của các ” nhà dân chủ cuội”, cộng thêm sự tiếp tay của đám luật sư ” dân chủ” “cộm cán” như Đặng Đình Mạnh, Ngô Anh Tuấn, Ngô Ngọc Trai, Lê Văn Luân… mới chỉ sau hơn 5 ngày diễn ra xét xử, các bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận hết những hành vi sai trái của mình và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đáng nói hơn, nhiều bị cáo đã thẳng thừng từ chối sự bào chữa từ những vị ” luật sư dân chủ” . Có lẽ chút thiện tâm còn lại trong người của các bị cáo đã không cho phép họ dấn sâu thêm vào con đường tội lỗi, những hành vi sai trái, biết quay đầu hướng thiện để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dù phiên toà vẫn đang diễn ra, nhưng chúng ta tin rằng luật pháp nghiêm minh, những kẻ phạm tội sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng!

  Tuy nhiên điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây để bạn đọc hiểu rõ về bản chất cơ hội của bè lũ dân chủ cuội, chính là từ sự việc ông Trịnh Bá Khiêm- chồng của ” trùm dân oan” Cấn Thị Thêu loan tin con trai ông- Trịnh Bá Tư đang tuyệt thực trong trại tạm giam Hoà Bình một thời gian trước đó.

  Theo lời ông Trịnh Bá Khiêm, ngày 25-8-2020 ông nhận được một tin nhắn không rõ danh tính thông báo việc con ông- Trịnh Bá Tư đã tuyệt thực được 20 ngày trong trại tạm giam Công an Tỉnh Hoà Bình. Chúng ta còn nhớ thời điểm đó, liên tục có các tin, bài của bọn ” dân chủ” nói xấu chính quyền, kêu gọi thả tự do cho Tư. Ngay cả ông Khiêm cũng đã sốt sắng lên trại tạm giam CA Hoà Bình để đòi gặp con, không quên dùng điện thoại livestream và nói xấu chính quyền. Tất nhiên cơ quan pháp luật, đặc biệt ở nhưng nơi giam giữ những người vi phạm pháp luật không thể chỉ từ một nguồn tin không căn cứ như vậy để đáp ứng theo những yêu cầu của ông Khiêm. Điều đáng nói ở đây, nếu thực sự Trịnh Bá Tư tuyệt thực, thì đáng lẽ đến bây giờ cả ông Khiêm và bè lũ dân chủ cuội phải liên tục có những động thái để cứu lấy sự sống cho Tư. Bởi vì theo lời ông Khiêm, tính đến nay Tư đã ” tuyệt thực” hơn 40 ngày rồi. Liệu một người bình thường có thể nhịn ăn lâu đến mức thế không!

  Một điểm mấu chốt thể hiện rõ bản chất cơ hội của chúng, đó là từ khi vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm được đưa ra xét xử, thì không còn thấy xuất hiện bất kỳ một tin tức nào về việc Trịnh Bá Tư tuyệt thực, thay vào đó là nhan nhản những tin, bài ” kêu oan” cho các bị cáo của vụ án Đồng Tâm. Ngay cả trên trang tin của ông Trịnh Bá Khiêm, cũng không còn xuất hiện những động thái thể hiện con trai mình đang nguy cấp vì tuyệt thực, thay vào đó cũng là những bài viết, những chia sẻ về vụ án Đồng Tâm. Thử hỏi, nếu là con trai mình đang thực sự tuyệt thực với thời gian lâu như vậy, người làm cha nào còn có tâm trạng để bỏ qua mà quan tâm đến những việc khác nữa! Vì sao như thế?!! Có lẽ chỉ có một lời giải thích thoả đáng nhất cho việc này, đó là tin đồn Trịnh Bá Tư tuyệt thực giờ đã không còn giá trị, không thu hút được sự quan tâm của dư luận nữa nên bọn chúng không còn đăng tải mà thôi!

  Qua sự việc này có thể dễ dàng nhận thấy rằng, bè lũ dân chủ cuội không hề quan tâm đến tính chân thực của những thông tin chúng đăng tải, mà chúng chỉ cần những tin giật gân, gây chú ý dư luận nhằm phục vụ cho ý đồ xấu xa của chúng. Khi những thông tin không còn giá trị lợi dụng, không còn gây chú ý thì chúng cũng sẵn sàng gạt bỏ sang bên một cách trắng trợn, giống như cách chúng cố tình gạt bỏ sự thật, đăng tải những thông tin sai trái nhằm phục vụ cho những mục đích cá nhân đê hèn của chúng!

  Đại Dương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bị Cáo Lê Thị Thanh Thúy, Người Tình Của Ông Nguyễn Thành Tài, Từ Chối 3 Luật Sư
 • Bà Chủ Công Ty Hoa Tháng Năm Cho Ông Nguyễn Thành Tài Vay Tiền Chữa Bệnh
 • Luật Sư Đề Nghị Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Cho Ông Nguyễn Thành Tài
 • Xét Xử Ông Nguyễn Thành Tài: Ông Tài Chỉ Là Người Kế Thừa
 • Cựu Phó Chủ Tịch Ubndnguyễn Thành Tài Bật Khóc Khi Nói Lời Sau Cùng
 • Quản Lý Giáo Dục Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật Tại Cộng Đồng Dân Cư Ở Xã Khánh Mậu

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Mô Hình Quản Lý Giáo Dục Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật Có Hiệu Quả
 • Giải Gdcd 10 Bài 10: Quan Niệm Về Đạo Đức
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 10 Bài 10: Quan Niệm Về Đạo Đức
 • Bài 15. Vi Phạm Pháp Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lí Của Công Dân
 • Giải Gdcd 9 Bài 15: Vi Phạm Pháp Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lí Của Công Dân
 • Năm 2003, xã Khánh Mậu (Yên Khánh) được chọn làm điểm mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, mô hình đã đem lại hiệu quả trong việc quản lý, chăm giáo, dục trẻ em nói chung và trẻ em làm trái pháp luật nói riêng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

  Khánh Mậu là một xã thuần nông, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sự phát triển của nền kinh thế thị trường đã đem lại những đổi thay nhiều mặt của nông dân nơi đây nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Đó là sự tác động mặt trái của phim ảnh cùng các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet phát triển đã khiến một số em mắc nghiện các trò chơi games. Bên cạnh đó, một số em nghỉ học sớm, nhận thức về pháp luật kém lại bị các đối tượng xấu rủ rê, ăn chơi đua đòi; một số khác do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ nên dẫn đến các hành vi như đánh nhau gây thương tích, vi phạm kỷ luật nhà trường, trộm cắp tài sản… Điển hình như trường hợp em P.V.H, ở xóm 1, nhiều lần trộm cắp, đánh nhau, Công an xã đã đưa em vào diện quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư. Một trường hợp khác là em N.V.H ở xóm 9. Do gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc, bố hiện thụ án tại trại giam với bản án 15 năm tù, còn mẹ đẻ không nuôi nên H thường hay bỏ học, ăn chơi đua đòi cùng bạn bè…

  Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Yên Khánh về làm điểm mô hình, xã Khánh Mậu đã thành lập Ban chỉ đạo mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”, gồm 9 thành viên; tổ chức điều tra, khảo sát, lên danh sách các đối tượng vi phạm để đưa vào diện quản lý, giáo dục. Với phương châm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Ban chỉ đạo mô hình đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân về quản lý, giáo dục trẻ em. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ các tổ chức đoàn thể, chi bộ trong việc nắm bắt những biểu hiện vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội của thanh, thiếu niên, từ đó kịp thời cảm hóa, giáo dục, thuyết phục những trẻ em vi phạm pháp luật, giúp đỡ các em trở thành người tốt. Lực lượng công an xã với chức năng là cơ quan thường trực, là lực lượng nòng cốt đã chủ động tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện hiệu quả mô hình. Định kỳ hoặc đột xuất, công an xã gặp gỡ các đối tượng là trẻ em làm trái pháp luật để nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa để các em nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và không tái phạm. Nhà trường và gia đình có trách nhiệm nắm bắt tình hình và kịp thời thông báo cho Ban chỉ đạo trước những biểu hiện bất thường của con em mình để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời. Đối với những em có biểu hiện làm trái pháp luật nhưng chưa đến mức gây hậu quả, Ban chỉ đạo yêu cầu các em viết bản kiểm điểm; những trường hợp khác đủ điều kiện thì tiến hành tổ chức kiểm điểm, răn đe trước dân và lập hồ sơ quản lý, đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh.

  Với cách làm cụ thể, thiết thực, sau hơn 10 năm thực hiện, mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư” ở Khánh Mậu đã thực sự phát huy hiệu quả. Theo thống kê, trong 10 năm (2004- 2014), trên địa bàn xã đã xảy ra 48 vụ vi phạm pháp luật do trẻ em gây ra với 71 đối tượng, trong đó, trộm cắp tài sản 19 vụ, 25 đối tượng; đánh nhau 27 vụ, 44 đối tượng; hủy hoại tài sản 1 vụ, 1 đối tượng… Trong 71 đối tượng thì có 6 em dưới 14 tuổi, 47 em từ 14-16 tuổi, còn lại là trẻ em từ 16-18 tuổi. Đặc biệt, có em lúc vi phạm mới 9 tuổi đã có hành vi trộm cắp xe đạp như trường hợp L.V.H ở xóm 4. Cá biệt có em L.C.B ở xóm 7 lúc vi phạm đang là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Khánh Mậu… Trong 71 em vi phạm pháp luật đã có 46 em được đưa vào diện quản lý theo mô hình và đã có 41 em được cảm hóa, giáo dục tốt, trở thành người có ích cho xã hội. Tiêu biểu như em P.V.H ở xóm 1 được Hội CCB nhận cảm hóa giáo dục, giúp đỡ, nay đã tiến bộ, học xong THCS, đi học nghề điện tử và nay đã có việc làm ổn định; còn em N.V.H ở xóm 9 được Chi hội phụ nữ giúp đỡ, quyên góp tiền mua sách, vở, em đã có điều kiện cắp sách đến trường…

  Cũng từ mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”, quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ vậy mà tình hình ANTT trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, số vụ trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật giảm. Đây là mô hình hiệu quả cần được nhân rộng, góp phần tạo điều kiện để các em sửa chữa khuyết điểm, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Giáo Dục, Phòng Ngừa Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật
 • Phòng, Ngừa Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật
 • Tăng Cường Phối Hợp Quản Lý, Giáo Dục Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Bài 20: Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Năng Lực Pháp Luật Dân Sự Là Gì? So Sánh Năng Lực Pháp Luật Dân Sự Của Cá Nhân Và Pháp Nhân?
 • Luật Chơi Cầu Lông Bằng Tiếng Anh Là Gì? Hướng Dẫn Kỹ Thuật Đánh Cầu Lông Đôi

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Trò Chơi Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Năm, Tháng, Ngày, Giờ, Phút, Giây, Quý Tiếng Anh Là Gì?
 • Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Là Gì Theo Quy Định Của Pháp Luật?
 • Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Là Gì?
 • Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Theo Quy Định Pháp Luật Hiện Hành
 • Luật chơi cầu lông bằng tiếng Anh là gì?

  Luật chơi cầu lông bằng tiếng Anh là Badminton rules. Mọi người chơi khi bước ra sàn thi đấu cầu lông quốc tế đều phải nắm được tên gọi tiếng Anh này.

  Những sửa đổi trong bộ luật thi đấu cầu lông mới nhất

  Trong thời gian gần đây, bắt đầu từ ngày 1/3/2018, luật thi đấu có một chút thay đổi từ liên đoàn cầu lông quốc tế ban hành. Cụ thể những thay đổi này áp dụng cho luật phát cầu khi thi đấu. Việc thay đổi luật thi đấu cầu lông nhằm đơn giản hóa, tạo tinh thần thoải mái cho các lông thủ. Tránh tình trạng áp dụng luật thi đấu quá hà khắc.

  Trong luật cầu lông hiện hành mới nhất quy định, tại thời điểm chuẩn bị phát cầu thì quả cầu phải cách mặt đất ít nhất 1,15m khi vợt tiếp xúc với quả cầu. Tất nhiên quy định trước kia của luật cầu lông quốc tế cho việc phát cầu thì khoảng cách này được tính là dưới phần thắt lưng của người đánh, do vậy không có con số nào cụ thể hết.

  Tất cả những thay đổi đã ban hành này đều được thử nghiệm và kiểm chứng khắt khe. Bộ đã đưa ra phán quyết những thay đổi này là tối ưu hóa nhất cho luật thi đấu môn cầu lông tại tư thế phát cầu. Luật môn cầu lông này lần đầu được áp dụng trong tất cả các giải đấu cầu lông chuyên nghiệp thuộc hệ thống WBF trừ giải đấu BWF World Junior Championships.

  Bên cạnh luật chơi cầu lông bằng tiếng Anh, nhiều người cũng thắc mắc tên quốc tế của Hiệp hội cầu lông quốc tế. Cái tên đầu tiên được hiệp hội này sử dụng là International Badminton Federation (IBF). Hiện nay đã được đổi thành Badminton World Federation (BWF).

  Luật bốc thăm lựa chọn bên giành quyền giao cầu trước

  Trọng tài sẽ sử dụng đồng xu để lựa chọn bên giành quyền chọn sân và thực hiện quả giao cầu trước. Đây là biện pháp công tâm nhất, không giành lợi thế ưu tiên cho bất kỳ bên nào cả. Bởi luật được áp dụng cho cả hai bên đều như nhau. Sau mỗi hiệp đấu, hai đội lại đổi sân cho nhau.

  Luật ghi điểm trong thi đấu cầu lông

  Bên giao cầu sẽ ghi cho mình một điểm thưởng nếu thắng pha cầu ấy. Đồng thời, họ sẽ tiếp tục thực hiện quả giao cầu phong pha cầu mới.

  Bên nhận cầu sẽ ghi được một điểm thưởng nếu họ chiến thắng pha cầu ấy. Đồng thời, bên nhận cầu lúc này trở thành bên giao cầu mới

  Luật về ô giao cầu và ô nhận cầu trong thi đấu cầu lông

  Khi đội chưa ghi điểm hoặc ghi được điểm chẵn, một vận động viên của bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên phải.

  Khi đội ghi được điểm lẻ, một vận động viên bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên trái.

  Hướng dẫn kỹ thuật đánh cầu lông đôi chuẩn nhất Chiến thuật tấn công trong đánh cầu lông đôi

  Trong trường hợp hai bạn đang ở trong tư thế tấn công, hai người chơi sẽ xếp thành đội hình trên – dưới.

  Khi đó người phía sau sẽ thực hiện các kỹ thuật:

  Cú đập cầu mạnh mẽ: Trong bộ môn, đập cầu là kỹ thuật ghi điểm chủ yếu. Bạn có thể đập vào giữa 2 đối thủ, xa vị trí đối thủ hoặc trực tiếp vào người của đối thủ bạn. Thế nhưng, bạn không nên đập cầu quá nhiều.

  Thực hiện những cú bỏ nhỏ (gài lưới): Khi bạn bị đuối sức bởi những pha đập cầu, hãy thực hiện ngay những quả bỏ nhỏ, gài lưới.

  Đồng thời, người phía trước sẽ thực hiện các kỹ thuật:

  Kỹ thuật chụp lưới: kỹ thuật này nếu thực hiện tốt, bạn sẽ không cho đối phương có cơ hội để phòng thủ.

  Kỹ thuật gài lưới: Những cú đánh này sẽ không khiến đối phương bị hạ gục ngay. Tuy nhiên, sẽ buộc đối phương phải trả cầu một cách hớ hênh để nhận lấy một cú chụp lưới hoặc một cú đập cầu ngay sau đó.

  Kỹ thuật tạt cầu: Khi cầu vẫn đang bay trên lưới, bạn hãy thực hiện ngay những cú tạt cầu của người chơi đứng trước luôn khiến đối thủ lộ điểm yếu.

  Chiến thuật phòng thủ khi đánh cầu lông đôi

  Khi rơi vào thế phòng thủ, hai người chơi hay hỗ trợ hết sức mình cho nhau. Khi này, một bạn sẽ phòng thủ phần bên dưới lưới, phạm vi phòng thủ bao gồm 1/3 sân. Người chơi sau sẽ phòng thủ vùng biên dưới và biên trên. Hai bạn nên tập trung để mắt đường cầu bay. Hãy chọn vị trí giữa thuận lợi nhất để đề phòng những pha tạt cầu chéo sân.

  Khi thực hiện những cú đánh, hai bạn phải đảm bảo phản lại những pha đánh sát góc lưới thật tốt. Tuy nhiên, không nên đánh cầu bổng quá, bởi đấy sẽ là tiền đề cho những cú nhảy đập cầu nguy hiểm.

  Trong tình huống hai bên bị dồn vào tình thế đáp trả quyết liệt, hãy giải tỏa áp lực bằng cách bỏ nhỏ, hoặc tạt nhẹ cầu phá vỡ khí thế của đội địch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Áp Dụng Pháp Luật Là Gì ? Khái Niệm Áp Dụng Pháp Luật ?
 • Áp Dụng Pháp Luật Tương Tự Là Gì ? Khái Niệm Về Áp Dụng Pháp Luật Tương Tự ?
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật
 • Bộ Xây Dựng Và Những Thông Tư.
 • Luật Xây Dựng (50/2014/qh13)
 • Hiện Nay, Việc Thực Hiện Luật Khám Chữa Bệnh, Luật Bảo Hiểm Y Tế, Một Số Loại Bệnh Chưa Được Bao Phủ, Phạm Vi Quyền Lợi Của Người Bệnh Được Hưởng Như Thuốc, Vật Tư Y Tế Ở Các Tuyến Bị Giới Hạn, Cơ Chế Tự Chủ Của Các Bệnh Viện, Việc Tính Đúng, Tính Đủ Trong Giá Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh, Việc Giao Mức Trần Chi Phí Khám Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế Cho Các Cơ Sở Y Tế…. Đang Là Nguyên Nhân Dẫn Đến Quyền Lợi Của Người Bệnh Bị Hạn Chế, Gây Khó Khăn Cho Các Cơ Sở Y Tế. Cử Tri Đề Nghị Quốc Hội Xem Xét Sửa Đổi (1) Luật Khám Chữa Bệnh, (2) Luật Bảo Hiểm Y Tế Cho Phù Hợp Với Thực Tiễn (Thanh Hóa).

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấp Thẻ Khám Chữa Bệnh Cho Trẻ Em Dưới 6 Tuổi
 • Huỷ Bỏ Quy Định Trái Luật Về Khám Chữa Bệnh Cho Trẻ Em Dưới 6 Tuổi
 • Luật Bảo Hiểm Trẻ Em Dưới 6 Tuổi Mà Bố Mẹ Cần Biết
 • Chế Độ Khám Chữa Bệnh Cho Trẻ Em Dưới 6 Tuổi Có Thẻ Bhyt
 • Trẻ Em Dưới 6 Tuổi Đi Khám Chữa Bệnh Cần Mang Giấy Tờ Gì?
 • Hiện nay, việc thực hiện Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, một số loại bệnh chưa được bao phủ, phạm vi quyền lợi của người bệnh được hưởng như thuốc, vật tư y tế ở các tuyến bị giới hạn, cơ chế tự chủ của các bệnh viện, việc tính đúng, tính đủ trong giá dịch vụ khám chữa bệnh, việc giao mức trần chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế…. đang là nguyên nhân dẫn đến quyền lợi của người bệnh bị hạn chế, gây khó khăn cho các cơ sở y tế. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi (1) Luật Khám chữa bệnh, (2) Luật Bảo hiểm Y tế cho phù hợp với thực tiễn (Thanh Hóa).

  1. Về việc sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh

  Theo dự kiến, Bộ Y tế sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự án Luật này vào tháng 12/2019, trình Chính phủ cho ý kiến vào tháng 02/2020 và trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5/2020.

  2. Về việc sửa đổi Luật bảo hiểm y tế

  B ảo hiểm y tế làmột chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước ta, là cơ chế tài chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực chăm sóc, bảo về sức khỏe nhân dân.

  Từ khi có Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (Luật số 25/QH12), sau đó được sửa đổi bổ sung vào năm 2014, (Luật số 46/QH13), công tác bảo hiểm y tế ngày càng được quan tâm, c hất lượng khám chữa bệnhbảo hiểm y tế ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Quỹ bảo hiểm y tế đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của bệnh viện , trung tâm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh . Chính sách bảo hiểm y tế đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế .

  Tuy nhiên, thực tiễn quá trình thực hiện Luật bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện Luật.Các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật. Công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế do năng lực, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát sinh.

  Để chuẩn bị cho một giai đoạn mới, với tinh thần cầu thị, đánh giá, tổng kết thực tiễn, tổng hợp và luận giải các vấn đề vướng mắc, xem xét kinh nghiệm trên thế giới về bảo hiểm y tế, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có Nghị quyết số 20, ngày 22/5/2018, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 453/KH-BYT xây dựng dự án Luật bảo hiểm y tế sửa đổi để báo cáo Chính phủ trình Quốc Hội ban hành Luật bảo hiểm y tế sửa đổi phù hợp với tình hình mới. Tháng 12/2018, Bộ Y tế đã thành lập Ban soạn thảo để xây dựng dự án Luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Trên cơ sở tổ chức dánh giá thực hiện Luật bảo hiểm y tế tại một số địa phương, tổng hợp các báo cáo tổng kết thực hiện Luật bảo hiểm y tế thời gian qua của các địa phương, Bộ Y tế đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2019, đồng thời cũng xây dựng dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi.

  Theo dự kiến, Bộ Y tế sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự án Luật bảo hiểm y tế vào tháng 3/2020, trình Chính phủ cho ý kiến vào tháng 4/2020 và trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5/2020.

  Bảo Xuân Vũ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Luật Kcb Sửa Đổi: Bác Sĩ Bv Công Không Được Mở Phòng Khám Tư
 • Dự Thảo Luật Khám Chữa Bệnh Sửa Đổi: Cấm Bác Sĩ Bệnh Viện Công Mở Cơ Sở Khám Chữa Bệnh Tư
 • Có Phải Thay Đổi Chứng Chỉ Hành Nghề Sau Ngày Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Có Hiệu Lực?
 • Từ Ngày 01/01/2020: Chứng Chỉ Hành Nghề Khám, Chữa Bệnh Có Thời Hạn Tối Đa Là 5 Năm
 • Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Có Hiệu Lực Từ 1
 • Quy Luật Ích Lợi Cận Biên Giảm Dần Là Gì? Giá Trị Sử Dụng Và Giá Trị Trao Đổi

  --- Bài mới hơn ---

 • Mã Coupon, Voucher Và Giảm Giá Tại Iprice Việt Nam
 • Iphone Hạ Giá Mạnh Trước Tết Âm Lịch
 • Tổng Hợp Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Giá Trị Gia Tăng Hiện Hành
 • Đánh Giá Tác Động Môi Trường Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
 • Quy Định Về Niêm Yết Giá Theo Pháp Luật Hiện Hành
 • Quy luật lợi ích cận biên giảm dần là gì?

  Quy luật lợi ích cận biên giảm dần (law of diminishing marginal utility) là khái niệm nói rằng khi người tiêu dùng tiêu dùng một lượng hàng hóa hay dịch vụ càng lớn thì ích lợi hay mức thỏa mãn thu được từ mỗi đơn vị tăng thêm sẽ giảm với tốc độ ngày càng nhanh.

  Đối với người đói, ích lợi của miếng bánh mỳ tiêu dùng đầu tiên rất cao (0a), nhưng khi đã tương đối no, những miếng bánh mỳ ăn thêm đem lại mức ích lợi ngày càng nhỏ. Ví dụ miếng bánh mỳ thứ 6 chỉ đem lại ích lợi tăng thêm bằng 0b.

  Cùng với khái niệm cân bằng của người tiêu dùng, quy luật ích lợi cận biên giảm dần được dùng để lý giải tại sao đường cầu xuống dốc. Đối với hàng hóa X và Y, điều kiện để đạt được trạng thái cân bằng của người tiêu dùng là:

  Ích lợi cận biên của X/Gía của X = Ích lợi cận biên của Y/Gía của Y.

  Bây giờ giả sử rằng tình hình này bi phá vỡ do giá của X giảm. Để lập lại trạng thái cân bằng, nghĩa là làm cho hai tỷ lệ này bằng nhau, ích lợi cận biên giảm dần, điều này xảy ra khi người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa X và ít hàng hóa Y. Bởi vậy, sự giảm giá một hàng hóa làm cho lượng cầu của nó tăng lên.

  Đường cầu hiện nay nhìn chung được thiết lập từ các đường bàng quan dựa trên ích lợi thứ tự và đôi khi dựa trên khái niệm tương tự là lý thuyết thị hiếu bộc lộ.

  Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi

  Lợi ích mà người tiêu dùng nhận được cũng còn được gọi là Giá trị sử dụng, là giá trị nhận được khi sử dụng hàng hóa/dịch vụ. Số tiền mà người tiêu dùng bỏ ra để mua gọi là giá trị trao đổi.

  Thông thường là giá trị sử dụng luôn lớn hơn giá trị trao đổi ở công cụ sản xuất như máy móc, máy tính, ô tô,…; ta có thể dễ dàng chứng minh được điều này vì nếu không ta đã không bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nó.

  Ngay cả trường hợp này thì lợi ích cận biên cũng sẽ có xu hướng giảm dần. Nếu ta mua hai cái ô tô trong khi nhu cầu đi lại của ta không đổi thì rõ là cái ô tô thứ hai mang lại ít lợi ích hơn nhiều so với cái ô tô đầu tiên.

  Đối với hàng hóa tiêu dùng như bia chúng ta đang đề cập thì có một đặc điểm là có thể tiêu dùng với số lượng nhiều ở cùng thời điểm. Uống cốc bia đầu tiên ta thấy lợi ích mang lại rõ rệt là cao hơn 5000 đ chúng a phải bỏ ra. Khi sử dụng tới một ngưỡng nào đó thì ta thấy nó không còn xứng đáng với giá 5000 nữa.

  Nguyên lý này là tiền đề cho việc định giá sản phẩm. Ta có hai cách định giá chính sau:

  – Định giá căn cứ vào chi phí: Tính tổng chi phí + lợi nhuận mong muốn

  – Định giá từ nhu cầu: căn vào giá mà khách hàng sẵn sàng chi trả (căn vào so sánh tương đối với lợi ích họ nhận được)

  Như vậy với bia, cốc đầu tiên có thể bán với giá 10.000 đồng (thay vì 5000 đ); cốc thứ 2 giá giảm đi còn 9000 đ,… . Người uống bia sẽ liên tục thấy được là lợi ích cận biên của họ lúc nào cũng cao hơn giá cốc bia. Khi đó việc định giá bia sẽ theo nguyên tắc lợi nhuận giảm dần tới khi bằng 0 thì dừng lại.

  Vấn đề khó khăn ở đây là nếu như có độc quyền thì còn làm được ý tưởng trên nhưng vì có nhiều người bán bia nên nếu ta bán giá 10.000 đ trong khi hàng bên cạnh vẫn bán 5000 đ thì khách hàng sẽ đổ sang đấy mất.

  Thực ra người bán hàng sẽ vẫn vận dụng được, họ giảm chi phí dần ở các cốc bia tiếp theo bằng cách pha loãng vì đằng nào thì người uống cũng không cảm nhận được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vàng Tăng, Giảm Thất Thường: Bất Lợi Cho Nền Kinh Tế
 • Điện Thoại Cận Cao Cấp Đua Giảm Giá
 • Giá Vàng Phá “quy Luật” Giảm Cuối Năm, Dân Ngó Lơ Chuyện Đầu Cơ
 • Định Luật Raoult 1 Là Gì? Nội Dung, Hệ Thức Và Ứng Dụng
 • Công Ty Luật Là Gì? Phân Biệt Văn Phòng Luật Sư Và Công Ty Luật?
 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi
 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?
 • Chính quyền Hong Kong dự kiến sẽ hoãn dự luật dẫn độ về Trung Quốc nhằm xoa dịu dư luận sau nhiều ngày liền biểu tình lan rộng khắp đặc khu này.

  Tại buổi họp báo hôm 15-6, Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết sau khi đã nhất trí với các nhà lập pháp khác, dự luật dẫn độ sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn. Bà cũng cho biết rất có thể dự luật sẽ không được thông qua cho đến ít nhất là hết năm 2021.

  Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lamt tại buổi họp báo 15-6. Ảnh: SCMP

  “Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để giảm thiểu sự khác biệt và xoá tan nghi ngờ”, Bà Lam nói. “Tuần trước, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình và tụ tập. Những xung đột nghiêm trọng đã xảy ra… khiến một số sĩ quan cảnh sát , báo giới, và những người dân bị thương. Điều này làm tôi rất buồn”.

  Theo Trưởng Đặc khu, qua việc tạm hoãn dự luật dẫn độ, bà hy vọng chính quyền có thể “lập lại sự yên bình” cho xã hội mà nếu không thực hiện được thì xã hội Hong Kong sẽ phải “nhận thêm một đòn nữa”.

  “Trong các cuộc đối đầu [giữa người biểu tình và cảnh sát mà tôi thấy vào hôm 12-6, rất có thể… sẽ còn có cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn như vậy nữa. Rất có thể các sĩ quan cảnh sát và công dân của tôi sẽ phải chịu nhiều thương tích hơn nữa. Tôi không muốn bất kỳ thương vong nào như vậy xảy ra”, bà Lam chia sẻ.

  Một phóng viên sau đó đã hỏi bà liệu những tranh cãi xung quanh dự luật dẫn độ có phải là do vì người dân “hiểu sai” ý định của chính quyền Hong Kong hay lý do thật sự là vì người Hong Kong “nghi ngờ sâu sắc” Bắc Kinh và cho rằng Trưởng Đặc khu hành động cho lợi ích của chính quyền Trung Quốc .

  Khi được hỏi qua sự việc lần này Carrie Lam có làm “bẽ mặt” chính quyền Bắc Kinh hay không, bà nói rằng chính quyền Trung Quốc “đã thể hiện sự hiểu biết, tin tưởng, tôn trọng và hỗ trợ”.

  Theo bà Lam, Bắc Kinh hiểu rằng Hồng Kong rất khác với đại lục, và đôi khi “làm việc tốt” ở đây là điều không dễ dàng.

  Một phóng viên khác đã hỏi liệu sắp tới Trưởng Đặc khu có tổ chức một buổi xin lỗi công khai hay không, Carrie Lam từ chối trả lời.

  Theo hãng tin CNN , những tranh cãi xung quanh dự luật dẫn độ cũng đặt dấu chấm hỏi cho sự nghiệp của bà Lam với vai trò là Trưởng Đặc khu Hong Kong. Khi nhậm chức vào năm 2021, Carrie Lam đã tuyên bố sẽ từ chối nếu “dư luận khiến tôi không muốn tiếp tục làm việc này nữa”. Khi được hỏi về vấn đề từ chức, bà Lam đã lảng tránh trả lời và chỉ nói đơn giản rằng bà rất buồn vì đã tạo ra xung đột trong xã hội , nhưng trong suốt hai năm cầm quyền, bà đã cố gắng xây dựng một xã hội hoà hợp.

  Tờ South China Morning Post cho hay, Chính quyền của bà Lam được cho là đang chia rẽ vì dự luật dẫn độ, khi một số cố vấn cấp cao của bà trước đó đã công khai lên tiếng phản đối việc vội vã thông qua dự luật vốn châm ngòi cho hai cuộc biểu tình bạo lực gần đây.

  Dự luật sửa đổi “Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự” cho phép Hong Kong bàn giao nghi phạm tới các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Người Hong Kong lo ngại dự luật này có thể khiến ảnh hưởng của Trung Quốc đại lục gia tăng ở Đặc khu.

  Theo PLO

  Trưởng đặc khu Hong Kong nén nước mắt, nói không rút dự luật dẫn độ

  Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình TVB hôm 12/6 , trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga phản đối những người biểu tình đã tổ chức “một cuộc bạo loạn” và nói bà sẽ không đáp lại yêu cầu rút dự luật dẫn độ.

  Bà Lâm chỉ trích những người tham gia cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố xung quanh trụ sở cơ quan lập pháp. “Rõ ràng, đây không còn là một cuộc tụ tập ôn hòa, mà là một sự bạo loạn được tổ chức. Đây không thể là một hành động thể hiện tình yêu dành cho Hong Kong. Kể từ chiều 12/6, một số người đã dùng đến các hành vi nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong. Chúng bao gồm gây hỏa hoạn, sử dụng các thanh sắt mài nhọn và gạch đá tấn công các sĩ quan cảnh sát, cũng như phá hủy các cơ sở công cộng”.

  Bà nói những hành động như vậy đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của cư dân bình thường, những người trẻ tuổi đang có kế hoạch thể hiện quan điểm của họ một cách hòa bình, các nhà báo, cảnh sát và công chức.

  Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: TVB)

  Bà Lâm cho biết bà hiểu rằng có nhiều quan điểm khác nhau về dự luật dẫn độ. “Nếu cực đoan và bạo lực có nghĩa là đạt được mục đích của họ, những cảnh này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn và chắc chắn mang lại tác hại cho Hong Kong”, bà nói, kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

  Khi được hỏi liệu bà có rút dự luật không, bà Lâm nói: “Vấn đề này gây tranh cãi là không thể chối cãi. Giải thích (dự luật) và giao tiếp sẽ hữu ích, nhưng chúng ta có lẽ không thể loại bỏ hoàn toàn những lo lắng hoặc tranh cãi này.”

  “Để sử dụng một phép ẩn dụ, tôi cũng là một người mẹ, tôi có hai đứa con trai. Nếu tôi để chúng làm như chúng muốn mỗi khi con trai tôi hành động như vậy, chẳng hạn như khi nó không muốn học, mọi thứ có thể ổn giữa chúng tôi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tôi nuông chiều hành vi bướng bỉnh của nó, nó có thể hối hận khi lớn lên. Sau đó, nó sẽ hỏi tôi: ‘Mẹ, tại sao lúc đó mẹ không nhắc nhở con?'”

  Bà bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng bà đã “phản bội” Hong Kong với dự luật này. “Làm sao tôi có thể? Tôi lớn lên ở đây với tất cả những người Hong Kong khác. Tình yêu của tôi dành cho nơi này đã thôi thúc tôi phải hy sinh nhiều thứ” – đặc khu trưởng Hong Kong nói trong nước mắt.

  “Tôi có một người chồng ở nhà, người không quan tâm đến chính trị hay các vấn đề toàn cầu. Đây là những gì ông ấy nói – ‘Sao bà có thể bán Hong Kong được? Vấn đề bà gặp phải, đó là sau khi trở thành trưởng đặc khu, bà đã bán mình cho Hong Kong.”

  Khi được hỏi liệu bà có nghĩ rằng dự luật cung cấp đòn bẩy cho Mỹ trong căng thẳng thương mại với Trung Quốc hay không, bà Lâm nói thời điểm là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và việc cuộc chiến thương mại làm tình hình trở nên phức tạp hơn nằm ngoài dự đoán của bà.

  “Những gì tôi có thể nói là một số nước phương Tây – mức độ quan tâm mà họ thể hiện là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây”.

  Trong khi đó, sau phát biểu của bà Lâm, nhiều ý kiến cho rằng bà Lâm đã sử dụng “nước mắt cá sấu” trên truyền hình khi phớt lờ dư luận và sự thật là có hơn một triệu người đã xuống đường biểu tình hôm 9/6. Cậu chuyện bà ví về cách giáo dục con cái cũng bị chỉ trích là không thích hợp khi đánh đồng việc nghe ý kiến dư luận là “nuông chiều” hành vi bước bỉnh của những đứa trẻ.

  Theo Reuters, Hong Kong sẽ đóng cửa các văn phòng chính quyền đến hết tuần sau một ngày biểu tình bạo lực phản đối dự luật dẫn độ. Sáng sớm ngày 13/6, chỉ một số ít người biểu tình vẫn ở lại các khu vực biểu tình trên đường phố khi một cuộc dọn dẹp rộng rãi xung quanh cơ quan lập pháp diễn ra.

  Cảnh sát đã bắn đạn cao su, hơi cay vào một loạt các cuộc đụng độ ngày 12/6 để giải tán người biểu tình xung quanh các tòa nhà cơ quan lập pháp. Đây là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Hong Kong. Bệnh viện Hong Kong cho biết 72 người đã phải nhập viện, tính đến 10h tối 12/6.

  (Nguồn: SCMP)

  PHƯƠNG ANH

  Theo VTC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Quốc Gia Cho Phép (Và Không Cho Phép) Hai Quốc Tịch Năm 2021
 • Vì Sao Panama Trở Thành Thiên Đường Trốn Thuế
 • 29 Thành Phố Trên Thế Giới Đồng Loạt Phản Đối Luật Dẫn Độ
 • Hàng Ngàn Người Hong Kong Tràn Xuống Đường Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ, Cảnh Sát Phun Vòi Rồng Trấn Áp Người Quá Khích
 • Các Nguyên Tắc Của Dẫn Độ Tội Phạm
 • Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Vấn Đề Dẫn Độ Theo Bộ Luật Tố Tụng Năm 2003
 • Anh: Dẫn Độ Đối Tượng Chủ Chốt Xét Xử Vụ 39 Thi Thể Trong Xe Tải, Mỹ: New York Chính Thức Hủy Bỏ Điều Luật Giữ Bí Mật Hồ Sơ Cảnh Sát
 • Hợp Tác Dẫn Độ, Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Và Quyền Tài Phán Phổ Quát
 • Quyền Miễn Trừ Quốc Gia Trong Tư Pháp Quốc Tế Việt Nam ? Vấn Đề Cải Cách Tư Pháp
 • Nguyên Nhân Người Hong Kong Rầm Rộ Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự, Luật Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Các Văn Bản Pháp Luật, Câu Thơ Nào Sau Đây Có ý Nghĩa Đúc Kết Một Chân Lí Một Quy Luật, ý Nghĩa Điều 669 Bộ Luật Dân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hammurabi, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Định Luật ôm, ý Nghĩa Định Luật 3 Niu Tơn, ý Nghĩa Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bộ Luật Mới Về Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hình Sự Có ý Nghĩa Gì, Định Nghĩa Quy Luật, ý Nghĩa Của Văn Bản Pháp Luật, ý Nghĩa Định Luật 1 Niu Tơn, ý Nghĩa Văn Bản Pháp Luật, Bài 2 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự 2021, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông, ý Nghĩa Định Luật Malus, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Starling Của Tim, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Ii Niuton, ý Nghĩa Định Luật Menden, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2021, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2021, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, Luật Giao Thông Có ý Nghĩa Gì, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Định Luật 1 Newton, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật 2 Newton, Định Nghĩa Pháp Luật, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2021, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Khoản 3 Điều 80 Bộ Luật Hình Sự, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Khủng Bố, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Định Luật HacĐi Vanbec, Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2013, ý Nghĩa Luật Giao Thông Đường Bộ, Tai Sap Noi Gia Tri Thang Du La Banquy Luat Kinh Te Tuyet Doi Cua Chu Nghia Tu, ý Nghĩa Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Việc Chấp Hành Luật Giao Thông, Mục Đích ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đư, ý Nghĩa Việc Chấp Hành Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Kinh Tế Được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông Qua Năm Nào, Tội Tuyên Truyền Chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Theo Luật Hình Sự 2021, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Quán Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác-lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng Của Đảng, Lý Luận Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và ý Nghĩa Trong Việc Hình Thành Cộng Đồng Asean, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Tâm Và Chủ Nghĩa Duy Vật Trước Mác Về Phạm Trù Vật Chất, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Tâm Và Chủ Nghĩa Duy Vật Trước Mác Về Vật Chất Có Những Hạn Chế Nào, Tiểu Luận Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Bài Tập Chuyên Đề Câu Đồng Nghĩa Trái Nghĩa Trích Từ Đề Thi Thử 2021, Gdp Danh Nghĩa Của Năm 2003 Lớn Hơn Gdp Danh Nghĩa Của Năm 2002 Có Nghĩa Là, ý Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Cặp Từ Trái Nghĩa, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Về Xây Dựng Nền Văn Hóa Mới Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, ý Nghĩa Cương Lĩnh Dân Tộc Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, ý Nghĩa Thực Tiễn Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Chủ Nghĩa Mác Lênin Việt Nam Là Chủ Nghĩa Mác Lê Nin, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác, ý Nghĩa Của Việc Học Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Chủ Nghĩa ở Nước Ta, Nội Dung ý Nghĩa Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, ý Nghĩa Chủ Nghĩa Mác Lênin, ý Nghĩa Học Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin,

  Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự, Luật Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Các Văn Bản Pháp Luật, Câu Thơ Nào Sau Đây Có ý Nghĩa Đúc Kết Một Chân Lí Một Quy Luật, ý Nghĩa Điều 669 Bộ Luật Dân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hammurabi, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Định Luật ôm, ý Nghĩa Định Luật 3 Niu Tơn, ý Nghĩa Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bộ Luật Mới Về Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hình Sự Có ý Nghĩa Gì, Định Nghĩa Quy Luật, ý Nghĩa Của Văn Bản Pháp Luật, ý Nghĩa Định Luật 1 Niu Tơn, ý Nghĩa Văn Bản Pháp Luật, Bài 2 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự 2021, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông, ý Nghĩa Định Luật Malus, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Starling Của Tim, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Ii Niuton, ý Nghĩa Định Luật Menden, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2021, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2021, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, Luật Giao Thông Có ý Nghĩa Gì, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Định Luật 1 Newton, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật 2 Newton, Định Nghĩa Pháp Luật, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2021, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2021,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Quốc Và Phương Tây Đối Đầu Về Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong: Nguồn Gốc, Tranh Cãi Và Thách Thức
 • Dẫn Độ Tội Phạm Trong Luật Quốc Tế Và Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam
 • Đàm Phán Dự Thảo Hiệp Định Về Dẫn Độ Giữa Hai Nước Việt Nam Và Trung Quốc
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Tin tức online tv