Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì

--- Bài mới hơn ---

 • Vấn Đề Dẫn Độ Theo Bộ Luật Tố Tụng Năm 2003
 • Anh: Dẫn Độ Đối Tượng Chủ Chốt Xét Xử Vụ 39 Thi Thể Trong Xe Tải, Mỹ: New York Chính Thức Hủy Bỏ Điều Luật Giữ Bí Mật Hồ Sơ Cảnh Sát
 • Hợp Tác Dẫn Độ, Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Và Quyền Tài Phán Phổ Quát
 • Quyền Miễn Trừ Quốc Gia Trong Tư Pháp Quốc Tế Việt Nam ? Vấn Đề Cải Cách Tư Pháp
 • Nguyên Nhân Người Hong Kong Rầm Rộ Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự, Luật Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Các Văn Bản Pháp Luật, Câu Thơ Nào Sau Đây Có ý Nghĩa Đúc Kết Một Chân Lí Một Quy Luật, ý Nghĩa Điều 669 Bộ Luật Dân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hammurabi, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Định Luật ôm, ý Nghĩa Định Luật 3 Niu Tơn, ý Nghĩa Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bộ Luật Mới Về Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hình Sự Có ý Nghĩa Gì, Định Nghĩa Quy Luật, ý Nghĩa Của Văn Bản Pháp Luật, ý Nghĩa Định Luật 1 Niu Tơn, ý Nghĩa Văn Bản Pháp Luật, Bài 2 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông, ý Nghĩa Định Luật Malus, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Starling Của Tim, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Ii Niuton, ý Nghĩa Định Luật Menden, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Luật Giao Thông Có ý Nghĩa Gì, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Định Luật 1 Newton, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật 2 Newton, Định Nghĩa Pháp Luật, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2022, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Khoản 3 Điều 80 Bộ Luật Hình Sự, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Khủng Bố, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Định Luật HacĐi Vanbec, Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2013, ý Nghĩa Luật Giao Thông Đường Bộ, Tai Sap Noi Gia Tri Thang Du La Banquy Luat Kinh Te Tuyet Doi Cua Chu Nghia Tu, ý Nghĩa Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Việc Chấp Hành Luật Giao Thông, Mục Đích ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đư, ý Nghĩa Việc Chấp Hành Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Kinh Tế Được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông Qua Năm Nào, Tội Tuyên Truyền Chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Theo Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Quán Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác-lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng Của Đảng, Lý Luận Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và ý Nghĩa Trong Việc Hình Thành Cộng Đồng Asean, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Tâm Và Chủ Nghĩa Duy Vật Trước Mác Về Phạm Trù Vật Chất, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Tâm Và Chủ Nghĩa Duy Vật Trước Mác Về Vật Chất Có Những Hạn Chế Nào, Tiểu Luận Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Bài Tập Chuyên Đề Câu Đồng Nghĩa Trái Nghĩa Trích Từ Đề Thi Thử 2022, Gdp Danh Nghĩa Của Năm 2003 Lớn Hơn Gdp Danh Nghĩa Của Năm 2002 Có Nghĩa Là, ý Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Cặp Từ Trái Nghĩa, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Về Xây Dựng Nền Văn Hóa Mới Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, ý Nghĩa Cương Lĩnh Dân Tộc Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, ý Nghĩa Thực Tiễn Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Chủ Nghĩa Mác Lênin Việt Nam Là Chủ Nghĩa Mác Lê Nin, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác, ý Nghĩa Của Việc Học Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Chủ Nghĩa ở Nước Ta, Nội Dung ý Nghĩa Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, ý Nghĩa Chủ Nghĩa Mác Lênin, ý Nghĩa Học Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin,

  Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự, Luật Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Các Văn Bản Pháp Luật, Câu Thơ Nào Sau Đây Có ý Nghĩa Đúc Kết Một Chân Lí Một Quy Luật, ý Nghĩa Điều 669 Bộ Luật Dân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hammurabi, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Định Luật ôm, ý Nghĩa Định Luật 3 Niu Tơn, ý Nghĩa Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bộ Luật Mới Về Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hình Sự Có ý Nghĩa Gì, Định Nghĩa Quy Luật, ý Nghĩa Của Văn Bản Pháp Luật, ý Nghĩa Định Luật 1 Niu Tơn, ý Nghĩa Văn Bản Pháp Luật, Bài 2 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông, ý Nghĩa Định Luật Malus, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Starling Của Tim, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Ii Niuton, ý Nghĩa Định Luật Menden, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Luật Giao Thông Có ý Nghĩa Gì, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Định Luật 1 Newton, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật 2 Newton, Định Nghĩa Pháp Luật, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2022, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Quốc Và Phương Tây Đối Đầu Về Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong: Nguồn Gốc, Tranh Cãi Và Thách Thức
 • Dẫn Độ Tội Phạm Trong Luật Quốc Tế Và Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam
 • Đàm Phán Dự Thảo Hiệp Định Về Dẫn Độ Giữa Hai Nước Việt Nam Và Trung Quốc
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Dẫn Độ Tội Phạm Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Nào Thì Được Dẫn Độ Tội Phạm?
 • Dẫn Độ Tội Phạm Được Quy Định Thế Nào?
 • Các Nguyên Tắc Của Dẫn Độ Tội Phạm
 • Hàng Ngàn Người Hong Kong Tràn Xuống Đường Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ, Cảnh Sát Phun Vòi Rồng Trấn Áp Người Quá Khích
 • 29 Thành Phố Trên Thế Giới Đồng Loạt Phản Đối Luật Dẫn Độ
 • Trong bối cảnh tình hình về cuộc biểu tình tại Hong Kong đang còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, khi mà dòng người biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn nêu cao khẩu hiệu phản đối dự luật dẫn độ của giới chức Hong Kong. Nhân đây, bài viết này sẽ đề cập tới vấn đề dẫn độ trong pháp luật Việt Nam hiện nay để quý độc giả hiểu hơn về một khái niệm còn khá xa lạ này.

  Song hành cùng với sự phát triển của Luật hình sự quốc tế, dẫn độ được xem như là một công cụ hữu hiệu để các quốc gia phòng chống, đầu tránh và xử lý các tội phạm hình sự khi những đối tượng phạm tội có hành vi bỏ trốn ra nước ngoài. Trong quá trình hòa nhập sâu và rộng đối với cộng đồng quốc tế, pháp luật hình sự Việt Nam cũng có quy định về dẫn độ để phù hợp với pháp luật quốc tế. Tại Khoản 1 Điều 32 Luật tương trợ tư pháp 2007 quy định về khái niệm dẫn độ như sau:

  1. Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

  Tuy Việt Nam chưa có một luật riêng để quy định về dân độ. Nhưng có thể thấy rằng định nghĩa về dẫn độ trong Luật tương trợ tư pháp 2007 là tương đồng với định nghĩa của pháp luật quốc tế. Khi mà hầu hết các quốc gia đều thống nhất rằng, dẫn độ là việc đưa một cá nhân trở về quốc gia nơi mà họ có hành vi vi phạm pháp luật để chịu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành bản án theo pháp luật nước đó.

  Dẫn độ là một hoạt động tư pháp đặc thù, giữa hai bên chủ thể là hai quốc gia được quốc tế công nhận về chủ quyền. Quốc gia yêu cầu việc dẫn độ thường là quốc gia bị cá nhân là đối tượng của việc dẫn độ gây ra hành vi vi phạm pháp luật và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, quốc gia được yêu cầu sẽ xem xét tính chất của sự việc và các quy định pháp luật của quốc gia mình để đưa ra quyết định có dẫn độ đối với tội phạm đó hay không.

  Các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định dẫn độ ở Việt Nam đó là các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Căn cứ theo Bộ luật tố tụng hình sự 2022 thì các cơ quan đó là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án,… Đối với trường hợp yêu cầu dẫn độ tội phạm về Việt Nam, tùy vào các giai đoạn tố tụng cụ thể thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đưa ra những yêu cầu dẫn độ và gửi tới nhà chức trách nước ngoài nơi mà tội phạm đang lưu trú.

  Bên cạnh đó, hoạt động dẫn độ tội phạm còn được thực hiện bởi các cơ quan cảnh sát quốc tế như Interpol, Aseanpol,… Việc hợp tác với các lực lượng cảnh sát quốc tế để nhằm dẫn độ tội phạm cũng là hữu hiệu. Tiêu biểu là với phạm vi hoạt động rộng và có sự tham gia của hơn 80 quốc gia thành viên, Interpol đóng một vai trò quan trọng trong công tác dẫn độ tội phạm quốc tế.

  3. Những nguyên tắc của dẫn độ tội phạm

  Căn cứ theo Bộ luật tố tụng hình sự 2022 và Luật tương trợ tư pháp 2007 thì có thể tổng hợp một số những nguyên tắc cơ bản của việc dẫn độ tội phạm như sau:

  Đây là một trong những nguyên tắc rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống quốc tế. Nội dung của nguyên tắc có đi có lại đối với hoạt động dẫn độ tội phạm quy định rằng các quốc gia được yêu cầu dẫn độ chỉ tiến hành các hoạt động dẫn độ tội phạm, nếu nhận được sự bảo đảm chắc chắn từ phía quốc gia yêu cầu rằng trong trường hợp dẫn độ tương tự phát sinh thì quốc gia này cũng sẽ đảm bảo chắc chắn trong thực tế sẽ thực hiện dẫn độ tội phạm cho quốc gia đối tác hữu quan theo yêu cầu của quốc gia này

  Xuất phát từ chủ quyền quốc gia đối với dân cư và xuất phát từ việc nhà nước có nghĩa vụ đảm bảo các quyền và lợi ích của công dân (cá nhân mang quốc tịch của quốc gia đó), thì nội dung nguyên tắc không dẫn độ công dân nước mình là quốc gia được yêu cầu dẫn độ có quyền từ chối không thực hiện yêu cầu dẫn độ của quốc gia khác, nếu cá nhân bị yêu cầu dẫn độ là công dân nước mình (người mang quốc tịch của quốc gia được yêu cầu).

  Đây là một trong những nguyên tắc gây ra khá nhiều tranh cãi về việc áp dụng nguyên tắc này trong thực tế quan hệ giữa các quốc gia. Nội dung của nguyên tắc này là quốc gia được yêu cầu có thể từ chối yêu cầu dẫn độ của quốc gia khác đối với các cá nhân mà quốc gia này cho rằng đã phạm các tội về chính trị (có lý do hoạt động và tư tưởng chính trị đối lập tại quốc gia yêu cầu). Việc lý giải được “tính chính trị” của các loại tội phạm này phụ thuộc vào quan điểm chính trị của chính quốc gia được yêu cầu.

  Nguyên tắc này được coi là nguyên tắc quan trọng và không thể thiếu được của hoạt động dẫn độ tội phạm. Nội dung của nguyên tắc này hoạt động dẫn độ chỉ được tiến hành khi hành vi do cá nhân bị dẫn độ thực hiện được định danh là hành vi phạm tội theo quy định hiện hành của pháp luật cả hai quốc gia (quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu dẫn độ), đồng thời hành vi phạm tội phải được định án ở mức trừng phạt cụ thể theo ý chí của các quốc gia hữu quan và được ghi nhận trong pháp luật nước mình, hoặc được các nước này thoả thuận nhất trí và được quy định trong các điều ước quốc tế giữa các quốc gia hữu quan.

  Theo đó, cá nhân được yêu cầu dẫn độ sẽ chỉ bị truy tố và xét xử đối với hành vi phạm tội trên cơ sở định danh tội phạm được áp dụng tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội đó, hành vi này đã được cung cấp như là cam kết để được dẫn độ của quốc gia yêu cầu. Quốc gia được yêu cầu hoàn toàn có thể từ chối dẫn độ tội phạm nếu quốc gia yêu cầu tiến hành xét xử đối với tội phạm khác mà cá nhân đó đã thực hiện trong quá khứ (không nằm trong yêu cầu dẫn độ).

  Không dẫn độ trong trường hợp cá nhân sẽ bị kết án tử hình

  Trong quan hệ hợp tác dẫn độ tội phạm, các quốc gia có thể đưa ra thoả thuận về trường hợp quốc gia được yêu cầu sẽ từ chối dẫn độ nếu như cá nhân được dẫn độ sẽ bị kết án tử hình đối với hành vi vi phạm của mình tại quốc gia yêu cầu hoặc quốc gia đó sẽ chấp nhận dẫn độ nếu nhận được sự cam kết của quốc gia yêu cầu rằng cá nhân đó sẽ không bị lĩnh án tử hình.

  Một số trường hợp không dẫn độ tội phạm khác bao gồm: Không dẫn độ trong trường hợp cá nhân bị xét xử về cùng một tội; Không dẫn độ nếu hành vi phạm tội của cá nhân được thực hiện ở quốc gia này mà quốc gia khác lại đưa ra yêu cầu dẫn độ; Cá nhân không bị dẫn độ nếu thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã chấm dứt; Cá nhân sẽ không bị dẫn độ nếu các hành vi phạm tội được ghi nhận trong đề nghị dẫn độ thuộc sự điều chỉnh đặc biệt của quốc gia được yêu cầu; Một số trường hợp từ chối dẫn độ khi cân nhắc các vấn đề nhân đạo đối với cá nhân bị dẫn độ.

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài: Chế Định Dẫn Độ Trong Hợp Tác Quốc Tế Theo Pháp Luật, Hot
 • Dẫn Độ Gần 400 Nghi Phạm Người Trung Quốc Về Nước Bằng Đường Bộ
 • Hồng Kông Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Mỹ Quan Ngại Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Tại Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hồng Kông Có Thể Khiến Người Mỹ Gặp Rủi Ro
 • Dẫn Độ Là Gì 2022? Trường Hợp Nào Được Dẫn Độ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Của Hong Kong Chính Thức ‘chết’
 • Vì Sao Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ?
 • Toàn Cảnh Cuộc Biểu Tình Của Hàng Trăm Ngàn Người Hong Kong Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • “biển Người” Áo Đen Hong Kong Biểu Tình Dù Dự Luật Dẫn Độ Đã Bị Hoãn
 • Hồng Kông Lại Chuẩn Bị Đối Mặt Với Biểu Tình Chống Luật Dẫn Độ
 • Dẫn độ là một cụm từ khá quen thuộc khi nhắc đến hình thức hợp tác tương trợ tư pháp giữa các quốc gia với nhau. Song có lẽ không ít người hiểu hết được hết dẫn độ là gì? Hay những trường hợp nào sẽ áp dụng dẫn độ?

  Dẫn độ là việc một hành vi vi phạm pháp luật đưa ra xét xử trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý hay còn gọi là quyền tài phán sẽ đưa ra yêu cầu người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện truy cứu trách nhiệm hoặc áp dụng thi hành án với người phạm tội.

  Ngoài ra Trong Luật tương trợ tư pháp của Việt nam cũng có giải thích: Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố hình sự do phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

  Từ những khái niệm giải thích dẫn độ là gì thì chúng ta có thể hiểu dẫn độ thực chất là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa các quốc gia với nhau, dựa trên khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này.

  Theo quy định của Pháp luật Việt nam thì những trường hợp sau bị áp dụng dẫn độ:

  – Người có thể bị dẫn độ là người có hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của quốc gia yêu cầu quy định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án của quốc gia đó yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại ít nhất sáu tháng.

  – Hành vi phạm tội của người phạm tội được quy định như trường hợp ở trên, không nhất thiết phải thuộc cùng một nhóm tội hoặc cùng một tội danh phạm tội, các yếu tố cấu thành tội phạm không nhất thiết phải giống nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước yêu cầu.

  – Trường hợp hành vi phạm tội của người phạm tội giống như trường hợp đầu tiên và xảy ra ngoài lãnh thổ của nước yêu cầu thì việc dẫn độ người phạm tội có thể được thực hiện nếu theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hành vi đó là hành vi phạm tội.

  Lưu ý: Pháp luật Việt Nam cũng có quy định Không truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn độ cho nước thứ ba với các trường hợp:

  – Người phạm tội bị dẫn độ về Việt Nam không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dẫn độ cho nước thứ ba về hành vi mà người đó đã thực hiện ở nước ngoài trước khi bị dẫn độ về Việt Nam nhưng không đủ yếu tố, cơ sở để cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và không được nêu trong yêu cầu dẫn độ của Việt Nam hoặc của nước thứ ba.

  – Trường hợp Việt Nam là quốc gia được yêu cầu dẫn độ thì việc dẫn độ chỉ được thực hiện khi quốc gia yêu cầu dẫn độ cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với người bị dẫn độ về hành vi phạm tội khác ngoài hành vi phạm tội đã được nêu trong yêu cầu dẫn độ, không dẫn độ người đó cho nước thứ ba, Ngoại trừ đối với trường hợp được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của Việt Nam.

  Tác giả

  Nguyễn Văn Phi

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Luật Dẫn Độ Nhật Bản
 • Trung Quốc Vừa Tiết Lộ : Luật Dẫn Độ Trung Quốc
 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ
 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ
 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • Trung Quốc Vừa Tiết Lộ : Luật Dẫn Độ Trung Quốc
 • Tìm Hiểu Luật Dẫn Độ Nhật Bản
 • Dự luật dẫn độ của Hong Kong là dự luật của chính quyền đặc khu Hong Kong được đưa ra vào tháng 2/2019 với mục đích sửa đổi hai đạo luật hiện hành để điều chỉnh việc dẫn độ và hỗ trợ tư pháp giữa Hong Kong và các nơi khác trong đó có Trung Quốc.

  Pháp lệnh về tội phạm đào tẩu;

  Pháp lệnh về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

  Như tên gọi, đây mới chỉ là dự luật, chưa phải là luật vì chưa được cơ quan lập pháp Hong Kong thông qua.

  Nguyên nhân Hong Kong đề xuất Dự luật dẫn độ

  Đề xuất được đưa ra sau khi một thanh niên Hong Kong 19 tuổi bị cáo buộc sát hại bạn gái 20 tuổi khi đang đi nghỉ cùng nhau ở Đài Loan vào tháng 2/2018. Nam thanh niên đã trốn khỏi Đài Loan và trở về Hong Kong. Phía Đài Loan tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền Hong Kong để dẫn độ người này. Tuy nhiên, phía Hong Kong nói họ không thể tuân theo vì không có thỏa thuận dẫn độ với Đài Loan.

  Pháp lệnh về tội phạm đào tẩu mà Hong Kong đang sử dụng hiện nay được thông qua ngay trước khi Hong Kong trở về với Trung Quốc (năm 1997). Chính quyền đặc khu Hong Kong muốn thông qua dự luật dẫn độ, với lý do là không muốn Hong Kong trở thành nơi ẩn náu của tội phạm bị truy nã. Mục đích sửa đổi pháp lệnh là để có thể dẫn độ nghi phạm về các nước chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với Hong Kong, trong đó có cả Trung Quốc.

  Theo dự luật, những tội phạm nào bị dẫn độ?

  Dự luật dẫn độ trục xuất bao gồm các đối tượng như công dân Hồng Kông phạm tội, người Trung Quốc, khách nước ngoài sinh sống hoặc du lịch tại Hong Kong.

  Dự luật xác định 37 nhóm tội có thể bị dẫn độ, mỗi nhóm bao gồm nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Về cơ bản, các tội phạm sau đây sẽ bị dẫn độ: giết người, xúi giục và giúp người khác tự tử, hành hung, doạ giết, hiếp dâm và tấn công tình dục, bắt cóc, tham nhũng, rửa tiền, hải tặc và không tặc…Các tội phạm bị dẫn độ đều là các tội bị xử ít nhất bảy năm tù, theo luật Hong Kong.

  Dự luật quy định không dẫn độ trong trường hợp các vi phạm mang bản chất chính trị. Tuy nhiên, người dân Hong Kong lo sợ giới hoạt động nhân quyền ở cả Hong Kong và Trung Quốc đều có thể bị buộc vào các tội hình sự thông thường và bị kết án như tù hình sự, trong khi chính quyền thường xuyên nói rằng ở nước mình không có tù nhân lương tâm, tù chính trị.

  Vì sao người dân Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ?

  Là thuộc địa cũ của Anh, Hong Kong là chế độ bán tự trị theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống” sau khi nó trở lại sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1997. Điều này có nghĩa là , Hong Kong sẽ được hưởng “quyền tự chủ cao độ, ngoại trừ các vấn đề đối ngoại và quốc phòng” trong 50 năm. Do đó, Hong Kong có một hệ thống pháp lý và biên giới riêng, và các quyền bao gồm tự do hội họp và tự do ngôn luận được bảo vệ.

  Lý do chủ yếu để người dân Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ là vì lo sợ nó sẽ phá hoại nền tư pháp độc lập cũng như tự do của Hong Kong.

  Những người phản đối cũng lo sợ dự luật dẫn độ thực chất là “luật hoá việc bắt cóc”, tạo cơ sở pháp lý cho việc nhà nước Trung Quốc bắt cóc công dân ở nước ngoài. Ví dụ hay được nhắc đến là Gui Minhai, một người bán sách, bị bắt cóc tại Thái Lan tháng 10/2015 và ba tháng sau “xuất hiện trở lại” trong trại giam ở Trung Quốc.

  Các cuộc biểu tình và kết quả

  Vào ngày chủ nhật, 9/6/2019, hơn 1 triệu người đã xuống đường ở Hồng Kông để phản đối dự luật trên. Vào giữa tuần, biểu tình quy mô lớn tiếp tục diễn ra, buộc cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay, đạn cao su và dùi cui để trấn áp. Biểu tình rầm rộ gây rối loạn các hoạt động ở Hồng Kông, trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, đồng thời đặt ra sức ép lớn đối với trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, bà Carrie Lam.

  Trong cuộc họp báo ngày 15/6/2019, bà Carrie Lam tuyên bố tạm hoãn dự luật cho phép dẫn độ tội phạm từ vùng lãnh thổ này sang Trung Quốc đại lục xét xử.

  Ngày 16/6/2019, hàng chục ngàn người trong trang phục đen tiếp tục xuống đường biểu tình để yêu cầu chính quyền rút hoàn toàn dự luật dẫn độ. Đồng thời, Người biểu tình hô các khẩu hiệu đòi trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Lại Kích Hoạt Biểu Tình?
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Bộ Công An Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Hàn Quốc
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Đại Hàn Dân Quốc 2003
 • Dẫn Độ Là Gì? Từ Vụ Việc Biểu Tình Tại Hongkong Có Liên Quan Gì Tới Việc Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Lãnh Đạo Đài Loan Lên Tiếng Về Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong
 • 10 Nghìn Người Đài Loan Biểu Tình Ủng Hộ Hồng Kông Chống Luật Dẫn Độ
 • Lo Sợ Luật Dẫn Độ Ở Hồng Kông, Người Bán Sách Chỉ Trích Lãnh Đạo Trung Quốc Trốn Sang Đài Loan
 • Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Lên Án Mạnh Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hồng Kông Có Thể Khiến Người Mỹ Gặp Rủi Ro
 • Dẫn độ đã có và được hiểu từ cách đây rất lâu, trước khi cả những luật định và quy định về dẫn độ ra đời.

  Nhưng có lẽ không ít người hiểu hết được hết khái niệm dẫn độ là gì? hay việc dẫn độ đối với Việt Nam ra sao? Áp dụng đối với quốc tế như thế nào?

  Theo , ” Dẫn độ là một hành vi trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý (quyền tài phán) đưa ra yêu cầu một người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện.

  Đó là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa hai khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này.

  Theo luật Việt Nam, Điều 32.1 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 (” Luật TTTP “) định nghĩa “Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.”

  Trong bối cảnh một nghi phạm giết người có khả năng thoát tội do tòa án Hồng Kông không có thẩm quyền xét xử những hành vi xảy ra bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông, nhưng lại đồng thời không thể dẫn độ y sang Đài Loan.

  Nơi xảy ra tội phạm vào tháng 2/2018, vì hai bên chưa có hiệp ước dẫn độ. Đây được xem là “lỗ hổng pháp lý” lớn nhất của nền tư pháp Hồng Kông.

  Sự cần thiết của một hiệp ước dẫn độ để bảo vệ công lý và trừng trị tội phạm là rất cần thiết, tuy nhiên, nó lại vấp phải sự phản đối của một bộ phận đông đảo người Hồng Kông thời gian qua, khi đặt lên bàn cân với dân chủ và nhân quyền.

  Cơ sở pháp lý về dẫn độ ở Việt Nam

  Luật Việt Nam hiện hành chưa có một văn bản cấp luật/bộ luật quy định riêng cho vấn đề dẫn độ.

  Hiện nay, Luật TTTP, Bộ luật Tố tụng hình sự là các văn bản điều chỉnh những vấn đề về nguyên tắc, trình tự và thủ tục dẫn độ.

  Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dẫn độ khi mà Luật TTTP đã bộc lộ nhiều bất cập, không khả thi, xung đột với các Điều ước quốc tế và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

  Công dân Việt Nam có thể bị dẫn độ sang quốc gia khác không?

  Theo Điều 35.1(a) Luật TTTP, cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam sẽ không thực hiện yêu cầu dẫn độ (” YCDĐ “) công dân Việt Nam cho bất kỳ quốc gia nào.

  Điều này đồng nghĩa rằng, trong trường hợp công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào nhưng nếu còn ở Việt Nam thì sẽ chịu sự xét xử của cơ quan tài phán và pháp luật Việt Nam.

  Tuy nhiên, nếu công dân Việt Nam bị cho rằng vi phạm pháp luật nước ngoài khi họ đang có mặt tại quốc gia đó thì công dân Việt Nam có thể bị truy tố, xét xử theo pháp luật của quốc gia sở tại.

  Trong trường hợp công dân Việt Nam phạm tội theo pháp luật Việt Nam nhưng cố tình lẩn trốn sang nước ngoài, cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam có thể yêu cầu nhà nước sở tại thực hiện YCDĐ người đó về Việt Nam để xét xử.

  Tính đến tháng 5/2019, có khoảng 1.200 người Việt phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó có 235 người bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ và nhiều trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

  Công dân nước ngoài có bị Việt Nam cho phép dẫn độ ra nước ngoài

  Theo quy định tại Điều 33.1 Luật TTTP, người có thể bị dẫn độ theo quy định của Luật này là người có hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của nước yêu cầu quy định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án của nước yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại ít nhất sáu tháng.

  Nếu thuộc các trường hợp vừa nêu, công dân nước ngoài có thể bị Việt Nam thực hiện việc dẫn độ.

  Ngoài các văn bản nội luật, Việt Nam còn tham gia ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ (các quốc gia như: Anh, Tây Ban Nha, Hung-ga-ri, Nga, U-crai-na, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ô-xtơ-rây-li-a, ASEAN, Ấn Độ, Trung Quốc,…).

  Theo các hiệp định này, nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện YCDĐ của quốc gia đã giao kết hiệp định theo những quy định, điều kiện đã thỏa thuận.

  Điều này đồng nghĩa với việc khi công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc vi phạm pháp luật nước ngoài nhưng bỏ trốn sang Việt Nam, Nhà nước Việt Nam có thể thực hiện YCDĐ công dân nước ngoài về quốc gia có YCDĐ để xét xử.

  Chi phí cho việc dẫn độ sẽ do bên YCDĐ chi trả, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Lợi ích và hạn chế của việc dẫn độ

  Dẫn độ giúp các quốc gia thực hiện quyền tài phán của mình, góp phần đảm bảo tính chất răn đe và phòng ngừa tội phạm.

  Đồng thời, bằng dẫn độ, các quốc gia cũng gửi đi thông điệp rằng, các công dân không thể trốn tránh được trách nhiệm hình sự của mình dù cố tình trốn thoát ra nước ngoài và tội phạm phải bị trừng trị bằng các hình phạt thích đáng.

  Tuy nhiên, dẫn độ cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Trong trường hợp công dân nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự của quốc gia sở tại nhưng theo thỏa thuận về dẫn độ, quốc gia sở tại lại mất quyền tài phán đối với hành vi phạm tội trên lãnh thổ quốc gia mình.

  Pháp luật quốc tế về dẫn độ

  Việc dẫn độ đã tồn tại từ lâu đời. Lúc ban đầu, dẫn độ thường tập trung vào các kẻ thù chính trị hơn là những tội phạm thông thường.

  Một trong những văn bản ngoại giao đầu tiên quy định về dẫn độ được ghi lại bằng chữ tượng hình là Hiệp ước giữa Ramses II – Pharaoh của Ai Cập và Hattusili III – vua của người Hittite (vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào khoảng thế kỷ 13 TCN.

  Về sau, các thỏa thuận dẫn độ chú trọng hơn việc trao đổi những tội phạm giết người, hiếp dâm, tấn công bạo lực và các tội ác khác, bên cạnh các kẻ thù chính trị.

  Ngày nay, các quốc gia trong Liên hợp quốc đã ký kết các hiệp định đa phương về từng lĩnh vực cụ thể để chống các loại tội phạm quốc tế, trong đó có các quy định làm cơ sở cho dẫn độ, như Công ước Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên Quốc gia.

  Bên cạnh đó, các quốc gia cũng ký kết với nhau các hiệp định song phương. Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 7/2019, Việt Nam là thành viên của 22 ĐƯQT đa phương, 11 hiệp định TTTP song phương có quy định về dẫn độ và 12 hiệp định song phương chuyên biệt về dẫn độ.

  Pháp luật về dẫn độ – Nhìn từ Hồng Kông

  Như đã đề cập ở phần đầu tiên, sự cần thiết của hiệp ước dẫn độ để trừng trị tội phạm, “lấp lỗ hổng pháp lý” của nền tư pháp Hồng Kong là không thể phủ nhận.

  Thực tế, Hồng Kong cũng đã có nhiều hiệp định tương trợ tư pháp với các quy định về dẫn độ với các quốc gia như Canada, Mỹ, v.v.

  Tuy nhiên, thành phố không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc, Đài Loan hay Ma Cao.

  Lý do được cho là Hồng Kong và Trung Quốc đại lục có sự khác biệt cơ bản về nguyên tắc pháp quyền và quan điểm về xét xử công bằng.

  Nói cách khác, một người có thể bị coi là phạm tội ở Trung Quốc đại lục chưa hẳn đã phạm tội ở Hồng Kong. Và ngay cả khi cùng bị xem là tội phạm, quan điểm về nhân đạo, về dân chủ và xét xử công bằng cũng khác nhau ở hai lãnh thổ.

  Đó là lúc Dự luật dẫn độ được đề xuất hồi tháng 2/2019. Với mục tiêu “lấp lỗ hổng pháp lý”, nó sẽ trao cho Đặc khu trưởng Hồng Kong quyền được quyết định việc dẫn độ một cá nhân bất kỳ từ Hồng Kong sang một lãnh thổ khác không có hiệp ước dẫn độ với thành phố trong từng trường hợp cụ thể.

  Dự luật cũng có những quy định giới hạn các trường hợp bị dẫn độ như: không dẫn độ các tội phạm chính trị, hạn chế dẫn độ đến quốc gia mà tội phạm đó có thể bị kết án tử hình…

  Mặc cho chính quyền ra sức thuyết phục rằng Dự luật dẫn độ là nhằm thực thi công lý và dẫn độ những trường hợp như Trần Đồng Giai đến Đài Loan xét xử, Dự luật dẫn độ vẫn vấp phải sự phản đối kịch liệt.

  Những cuộc biểu tình quy mô lên đến hàng trăm nghìn người, có lúc hơn một triệu người, trong đó có sự tham gia của đông đảo luật sư, luật gia và trí thức trẻ Hồng Kong kéo dài trong suốt nhiều tháng qua.

  Những tổn thất về tài sản và thậm chí là thân thể, tính mạng. Lý do là đâu? Tại sao người Hồng Kong phải hi sinh nhiều như vậy? Điều họ muốn gìn giữ, bảo vệ là gì?

  Chắc rằng những người phản đối Dự luật cũng căm ghét những tội ác như Trần Đồng Giai. Nhưng, họ còn là những người bảo vệ dân chủ, nhân quyền, những điều làm nên một Hồng Kong rất riêng biệt, không giống với bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc.

  Sự phản ứng dữ dội và bền bỉ của người Hồng Kong thời gian qua thể hiện trình độ nhận thức rất cao về dân chủ và nhân quyền.

  Và họ không tin rằng hệ thống công an và tòa án của Trung Quốc sẽ cho những người bị dẫn độ được xét xử công bằng, nhân đạo, đảm bảo dân chủ.

  Ngày 23/10 vừa rồi, Hội đồng lập pháp Hồng Kong đã chính thức rút Dự luật dẫn độ. Cùng ngày, Trần Đồng Giai – nghi phạm giết người khiến chính quyền đề xuất dự luật, được ra tù.

  Vấn đề dẫn độ tạm thời bị bỏ ngõ. Đứng trước những nguy cơ về dân chủ, nhân quyền và đến lúc này đã trở thành vấn đề về độc lập, tự trị của cả một vùng lãnh thổ, pháp quyền sẽ vẫn cần được thực thi, nhưng có lẽ cần thềm thời gian và giải pháp phù hợp.

  [1] Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ

  Với mỗi quốc gia, nền thể chế chính trị thì sẽ có quy định riêng về dẫn độ. Nhưng cho dù thế nào, việc làm sai, trái quy định pháp luật thì đều phải chịu sự xét xử nghiêm minh của pháp luật.

  Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng Sự (” LTT & Lawyers“) là công ty luật năng động, cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cho các khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế.

  Bản quyền thuộc về LTT và Các Cộng Sự. Mong các bạn nhớ ghi nguồn khi copy bài viết

  Thảo Phương

  Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Trường Hợp Từ Chối Dẫn Độ Cho Nước Ngoài
 • Trốn Truy Nã Ở Nước Ngoài, Nếu Bắt Được Dẫn Độ Về Việt Nam Ra Sao?
 • Dẫn Độ Tội Phạm Được Pháp Luật Việt Nam Quy Định Như Thế Nào?
 • Luật Dẫn Độ Hồng Kông : Trung Quốc Lên Án Châu Âu Can Thiệp Nội Bộ
 • Một Năm Chống Dự Luật Dẫn Độ: Lãnh Đạo Hồng Kông Đe Dọa Không Chấp Nhận “hỗn Loạn”
 • Lực Hấp Dẫn Là Gì? Luật Hấp Dẫn Tiền Bạc Cách Sử Dụng Luật Hấp Dẫn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Vật Hấp Dẫn Và Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn
 • Phân Tích Định Luật “vạn Vật Hấp Dẫn” Của Newton Dưới Góc Độ “tư Duy Thành Công”.
 • ‘luật Hấp Dẫn’ Trong Tình Yêu
 • Luật Hải Quan 2014 Số 54/2014/qh13
 • Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Công Chức Tổng Cục Hải Quan Năm 2022
 • Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã nghe đến từ ” Lực hấp dẫn ” dù ngồi ở trên ghế nhà trường hay bên ngoài cuộc sống lực hấp dẫn là một từ không hề xa lạ. Với nhiều người lực hấp dẫn là một thứ gì đó rất trừu tượng và mơ hồ. Thứ vẫn luôn luôn hoạt động và vận hành trong vũ trụ này nhưng chưa một ai hiểu và nắm bắt hoàn toàn được nó. Vậy lực hấp dẫn là gì và cách vận hành sử dụng lực hấp dẫn này sao cho hiệu quả trong cuộc sống của chính chúng ta ? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người vẫn chưa tìm ra được đáp án.

  Có một điều mà bất cứ ai trong chúng ta phải thừa nhận rằng, khi chúng ta khao khát một điều gì đó, mong muốn thực hiện thì trong tâm trí của bạn luôn luôn nghĩ về điều đấy. Đúng vậy, trong vũ trụ này luôn tồn tại một lực hấp dẫn thôi thúc người muốn đạt được.

  Tiền như là một thỏi nam châm và bạn là một trường năng lượng từ. Hãy thật thành thật với bản thân mình đi, bạn đang cần một khoản tiền để thực hiện một kế hoạch nào đó và bạn cố gắng chăm chỉ, tập trung toàn bộ năng lực của bản thân để có thể hoàn thành và để có thể có được khoản tiền đó sớm nhất có thể. Đó chính là luật hấp dẫn về tiền bạc.

  Luật hấp dẫn về tiền bạc có thể nói đúng hơn đó là sự thôi thúc từ trong tư tưởng, tâm trí của bạn dẫn đến thôi thúc hành động của bạn nên thực hiện càng nhanh càng tốt.

  Luật hấp dẫn này như một động lực để bạn luôn có sự cố gắng, nỗ lực phát triển khả năng của bản thân mình. Bạn càng suy nghĩ tập trung thì nguồn năng lượng của bạn càng nhiều. Nguồn năng lượng đó đóng một vài trò của một người đưa thư gửi gắm hoàn toàn tâm tư, ý nguyện của bạn đến vũ trụ bao la và tùy vào tính cụ thể, rõ ràng của thông điệp mà vũ trụ sẽ hồi âm lại đó chính là niềm tin, sự hành động mạnh mẽ, hòa hợp của bạn với thông điệp mà bạn gửi gắm.

  Để sử dụng được Luật hấp dẫn, tất cả chúng ta đều trải qua 7 bước :

  Bước 1 : Thư giãn đầu óc : trước tiên bạn nên để não bộ của mình ở trạng thái bình yên bằng cách ngồi thiền từ 5-10p. Điều này sẽ giúp não bộ của bạn bỏ sạch những tâm trí, suy nghĩ khác.

  Bước 2 : Giai đoạn tập trung xác định rõ bạn muốn gì và bạn tin vào quyết định đúng đắn của mình : bạn nên biết rằng bạn đang gửi yêu cầu của mình cho vũ trụ và vũ trụ đang tiếp nhận nó. Nếu bạn lung lay ý chí, không khẳng định được quyết định của bạn thì vũ trụ sẽ phản hồi lại bạn với thông điệp mờ nhạt, không đúng với kết quả bạn mong muốn. Do đó, mọi thứ bạn cần phải chắc chắn.

  Bước 3 : Xin vũ trụ những điều mình muốn : gửi cho vũ trụ bức tranh bạn vẽ ra thứ mà bạn khao khát. Càng rõ nét, càng chi tiết càng tốt. Cẩn thận hơn thì bạn quan sát kỹ xem bức mô tả này đã chính xác với mong muốn của bạn chưa.

  Bước 4 : Viết điều ước : hãy viết cho vũ trụ biết điều mà bạn trông mong. Viết ở thì hiện tại như thể bạn đang sở hữu chúng. Mỗi ngày bạn đều viết cho đến khi điều đó thành hiện thực.

  Bước 5 : Cảm nhận : tưởng tượng sau khi nhận được điều ước, bạn cần hành động và suy nghĩ như thể bạn nhận được chúng. Đây là bước quan trọng khi sử dụng luật hấp dẫn vì đây là bước khởi đầu sự việc. Vũ trụ sẽ biểu thị suy nghĩ của bạn và bạn sẽ nhận được điều ước.

  Bước 6 : Thể hiện lòng biết ơn : hãy liệt kê những gì mà vũ trụ đã ban tặng cho bạn, vũ trụ làm rất nhiều điều cho bạn. Biến những ước mơ, những khát khao của bạn thành hiện thực. Trân trọng, thể hiện lòng biết ơn của bạn với vũ trụ là điều bạn nên làm ngay lúc này.

  Bước 7 : Tin vào vũ trụ : hãy đặt niềm tin vào vũ trụ, đừng vội nản lòng khi mà điều ước của bạn đến hơi chậm, cũng đừng đặt nặng quá vấn đề. Hãy để vũ trụ làm thay giúp bạn.

  Không thể phủ nhận trong tình yêu có một lực hấp dẫn mà không ai có thể cưỡng lại được. Chúng ta thường có tình cảm với người mình tiếp xúc nhiều, hay những người phù hợp với tính cách của. Nhiều người thường nói đấy là cùng phát chung một tần số sóng nên mới có sự nảy sinh tình cảm với nhau.

  Thực ra, luật hấp dẫn trong tình yêu rất đơn giản. Không phải là cái gì xa lạ mà chính là suy nghĩ và hành động sống của chúng ta. Cho nhau những cảm giác quen thuộc hay còn gọi là tìm hiểu nhau từ sở thích, cách nói chuyện, thói quen hàng ngày rồi tiếp đến tạo ra một mối quan hệ bền chặt và gắn bó lâu dài hơn. Đến giai đoạn này nhiều người sẽ thấy đôi bên sẽ có chút quan điểm bất đồng, đối phương sẽ có chút khuyết điểm, nhưng bạn thấy đối phương vẫn hấp dẫn bạn và cả hai đang bù trừ những khuyết điểm cho nhau. Đấy chính là luật hấp dẫn của tình yêu.

  Ngoài ra, bạn cũng đừng quên chăm chút cho bản thân mình, hãy tạo cho mình những không gian, thời gian riêng tư để người ấy lúc nào cũng nghĩ đến bạn, cảm thấy bạn thật khó nắm bắt và bạn sẽ càng hấp dẫn trong mắt của người ấy hơn.

  Tiếng Anh là một thứ tiếng của một đất nước nhưng lại là ngôn ngữ chuẩn của toàn thế giới. Tuy nhiên để học được ngôn ngữ này lại không phải là điều dễ dàng. Bạn muốn thu hút môn học này, hãy sử dụng luật hấp dẫn, hãy xác định, mong muốn truyền tải thông điệp đến vũ trụ thật mạnh mẽ và rõ ràng. Tập trung hết tất thảy những trường năng lượng đó, năng lượng càng lớn thì kết quả bạn mong muốn sẽ càng cao, thành công lớn.

  Luật hấp dẫn thật sự rất diệu kỳ, mang cho bạn nguồn động lực, sự phấn đấu. Nó rất mạnh mẽ, sự lan tỏa của nó là vô hạn. Bạn ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực, bạn phát triển bản thân mình ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, tất cả những gì bạn nói, bạn làm, suy nghĩ của bạn ngày hôm nay sẽ tích cực hơn suy nghĩ ngày hôm qua và nó sẽ còn thay đổi như cái cách mà bạn thay đổi con người của bạn.

  Đó là một số kiến thức chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Xin cảm ơn Các bạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Hấp Dẫn Và Làm Thế Nào Nó Có Thể Thay Đổi Cuộc Sống Tình Yêu Của Bạn / Tán Tỉnh
 • Luật Hấp Dẫn Giữa Nam Và Nữ
 • Công Cụ Thu Hút Tình Yêu, Hạnh Phúc
 • Luật Hấp Dẫn Giúp Bạn Thành Công Như Thế Nào Trong Cuộc Sống
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Luật Hấp Dẫn Không Phải Ai Cũng Biết
 • Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Của Newton? (Lực Hấp Dẫn Là Gì?)

  --- Bài mới hơn ---

 • Ứng Dụng Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Của Newton Be 1 Ppt
 • Định Luật 2 Newton Còn Được Viết Dưới Dạng
 • Bài Tập Các Định Luật Newton Dạng 2
 • Giáo Án Vật Lí 10
 • Áp Dụng Định Luật Newton Trong Đời Sống Để Làm Việc Hiệu Quả Hơn
 • Chúng ta hầu như không nghĩ về nó, nhưng trọng lực xác định cách chúng ta tương tác với thế giới của chúng ta. Chúng ta lớn lên trong giới hạn của nó, và cơ bắp, hệ thống cân bằng, tim và mạch máu đều phụ thuộc vào nó. Trọng lực theo nghĩa đen là căn cứ cho chúng ta – nhưng chính xác thì nó là gì?

  Các nhà vật lý coi trọng lực là một trong bốn lực cơ bản chi phối vũ trụ, bên cạnh lực điện từ và lực hạt nhân mạnh và yếu. Một lực được định nghĩa là một tương tác làm thay đổi chuyển động của một vật thể, và vì vậy bốn lực này làm nền tảng cho tất cả các vật lý và xác định cách mọi thứ trong vũ trụ tương tác – từ sự tương tác vũ trụ rộng lớn của các thiên hà đến các liên kết chặt chẽ liên kết các hạt quark bên trong một proton hoặc neutron .

  Trọng lực là yếu nhất trong số các lực này, nhưng đó là lực chúng ta đã biết từ lâu nhất. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta biết rằng đôi chân của chúng ta được giữ trên mặt đất và các hành tinh được giữ trên quỹ đạo quanh Mặt trời. Ngay cả trước khi lực hấp dẫn được mô tả một cách toán học, nhà thiên văn học và nhà toán học thế kỷ 17, Julian Kepler đã xây dựng các định luật chính xác để dự đoán chuyển động của các hành tinh.

  Thật không may, không ai có bất kỳ manh mối nào tại sao các hành tinh quay quanh vị trí đầu tiên.

  Bước vào Isaac Newton, người nhận ra rằng phải có một lực tác động giữa các hành tinh và Mặt trời. (Ông cũng định nghĩa thế nào là một lực.) Có hay không một quả táo rơi thực sự đã thúc đẩy khoảnh khắc eureka của ông, phương trình ông đưa ra để mô tả hành vi của lực này là một cuộc cách mạng.

  Nó hiểu rõ điều này: các vật thể càng lớn, lực hút giữa chúng càng lớn, nhưng chúng càng cách xa nhau, sức hút càng yếu.

  Bằng cách cắm một vài con số vào phương trình này, chúng ta có thể mô tả và dự đoán gần như tất cả các hiện tượng hấp dẫn trên Trái đất cộng với chuyển động của các hành tinh, sao chổi và mặt trăng. Nó giải thích tại sao các ngôi sao tụ lại thành các thiên hà và tại sao các thiên hà tụ lại để tạo thành các cụm.

  Nhưng phương trình không mô tả hoàn hảo mọi thứ chúng ta thấy – ví dụ, kích thước của những thay đổi dần dần trong quỹ đạo của Sao Thủy quanh Mặt trời. Và như chính Newton thậm chí tự hỏi, làm thế nào một lực có thể hoạt động tức thời ở khoảng cách thậm chí xuyên qua khoảng trống của không gian?

  Nguồn:cosmosmagazine.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nghiên Cứu Khoa Học Cho Thấy Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Của Newton Có Thể Không Tồn Tại
 • Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Của Newton. Lực Hấp Dẫn. Ứng Dụng Và Bài Tập
 • Bài 15: Định Luật Ii Newton
 • Định Luật 2 Newton Được Kiểm Nghiệm Chính Xác
 • Định Luật 2 Newton Mở Rộng
 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi
 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?
 • Chính quyền Hong Kong dự kiến sẽ hoãn dự luật dẫn độ về Trung Quốc nhằm xoa dịu dư luận sau nhiều ngày liền biểu tình lan rộng khắp đặc khu này.

  Tại buổi họp báo hôm 15-6, Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết sau khi đã nhất trí với các nhà lập pháp khác, dự luật dẫn độ sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn. Bà cũng cho biết rất có thể dự luật sẽ không được thông qua cho đến ít nhất là hết năm 2022.

  Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lamt tại buổi họp báo 15-6. Ảnh: SCMP

  “Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để giảm thiểu sự khác biệt và xoá tan nghi ngờ”, Bà Lam nói. “Tuần trước, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình và tụ tập. Những xung đột nghiêm trọng đã xảy ra… khiến một số sĩ quan cảnh sát , báo giới, và những người dân bị thương. Điều này làm tôi rất buồn”.

  Theo Trưởng Đặc khu, qua việc tạm hoãn dự luật dẫn độ, bà hy vọng chính quyền có thể “lập lại sự yên bình” cho xã hội mà nếu không thực hiện được thì xã hội Hong Kong sẽ phải “nhận thêm một đòn nữa”.

  “Trong các cuộc đối đầu [giữa người biểu tình và cảnh sát mà tôi thấy vào hôm 12-6, rất có thể… sẽ còn có cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn như vậy nữa. Rất có thể các sĩ quan cảnh sát và công dân của tôi sẽ phải chịu nhiều thương tích hơn nữa. Tôi không muốn bất kỳ thương vong nào như vậy xảy ra”, bà Lam chia sẻ.

  Một phóng viên sau đó đã hỏi bà liệu những tranh cãi xung quanh dự luật dẫn độ có phải là do vì người dân “hiểu sai” ý định của chính quyền Hong Kong hay lý do thật sự là vì người Hong Kong “nghi ngờ sâu sắc” Bắc Kinh và cho rằng Trưởng Đặc khu hành động cho lợi ích của chính quyền Trung Quốc .

  Khi được hỏi qua sự việc lần này Carrie Lam có làm “bẽ mặt” chính quyền Bắc Kinh hay không, bà nói rằng chính quyền Trung Quốc “đã thể hiện sự hiểu biết, tin tưởng, tôn trọng và hỗ trợ”.

  Theo bà Lam, Bắc Kinh hiểu rằng Hồng Kong rất khác với đại lục, và đôi khi “làm việc tốt” ở đây là điều không dễ dàng.

  Một phóng viên khác đã hỏi liệu sắp tới Trưởng Đặc khu có tổ chức một buổi xin lỗi công khai hay không, Carrie Lam từ chối trả lời.

  Theo hãng tin CNN , những tranh cãi xung quanh dự luật dẫn độ cũng đặt dấu chấm hỏi cho sự nghiệp của bà Lam với vai trò là Trưởng Đặc khu Hong Kong. Khi nhậm chức vào năm 2022, Carrie Lam đã tuyên bố sẽ từ chối nếu “dư luận khiến tôi không muốn tiếp tục làm việc này nữa”. Khi được hỏi về vấn đề từ chức, bà Lam đã lảng tránh trả lời và chỉ nói đơn giản rằng bà rất buồn vì đã tạo ra xung đột trong xã hội , nhưng trong suốt hai năm cầm quyền, bà đã cố gắng xây dựng một xã hội hoà hợp.

  Tờ South China Morning Post cho hay, Chính quyền của bà Lam được cho là đang chia rẽ vì dự luật dẫn độ, khi một số cố vấn cấp cao của bà trước đó đã công khai lên tiếng phản đối việc vội vã thông qua dự luật vốn châm ngòi cho hai cuộc biểu tình bạo lực gần đây.

  Dự luật sửa đổi “Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự” cho phép Hong Kong bàn giao nghi phạm tới các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Người Hong Kong lo ngại dự luật này có thể khiến ảnh hưởng của Trung Quốc đại lục gia tăng ở Đặc khu.

  Theo PLO

  Trưởng đặc khu Hong Kong nén nước mắt, nói không rút dự luật dẫn độ

  Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình TVB hôm 12/6 , trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga phản đối những người biểu tình đã tổ chức “một cuộc bạo loạn” và nói bà sẽ không đáp lại yêu cầu rút dự luật dẫn độ.

  Bà Lâm chỉ trích những người tham gia cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố xung quanh trụ sở cơ quan lập pháp. “Rõ ràng, đây không còn là một cuộc tụ tập ôn hòa, mà là một sự bạo loạn được tổ chức. Đây không thể là một hành động thể hiện tình yêu dành cho Hong Kong. Kể từ chiều 12/6, một số người đã dùng đến các hành vi nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong. Chúng bao gồm gây hỏa hoạn, sử dụng các thanh sắt mài nhọn và gạch đá tấn công các sĩ quan cảnh sát, cũng như phá hủy các cơ sở công cộng”.

  Bà nói những hành động như vậy đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của cư dân bình thường, những người trẻ tuổi đang có kế hoạch thể hiện quan điểm của họ một cách hòa bình, các nhà báo, cảnh sát và công chức.

  Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: TVB)

  Bà Lâm cho biết bà hiểu rằng có nhiều quan điểm khác nhau về dự luật dẫn độ. “Nếu cực đoan và bạo lực có nghĩa là đạt được mục đích của họ, những cảnh này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn và chắc chắn mang lại tác hại cho Hong Kong”, bà nói, kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

  Khi được hỏi liệu bà có rút dự luật không, bà Lâm nói: “Vấn đề này gây tranh cãi là không thể chối cãi. Giải thích (dự luật) và giao tiếp sẽ hữu ích, nhưng chúng ta có lẽ không thể loại bỏ hoàn toàn những lo lắng hoặc tranh cãi này.”

  “Để sử dụng một phép ẩn dụ, tôi cũng là một người mẹ, tôi có hai đứa con trai. Nếu tôi để chúng làm như chúng muốn mỗi khi con trai tôi hành động như vậy, chẳng hạn như khi nó không muốn học, mọi thứ có thể ổn giữa chúng tôi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tôi nuông chiều hành vi bướng bỉnh của nó, nó có thể hối hận khi lớn lên. Sau đó, nó sẽ hỏi tôi: ‘Mẹ, tại sao lúc đó mẹ không nhắc nhở con?'”

  Bà bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng bà đã “phản bội” Hong Kong với dự luật này. “Làm sao tôi có thể? Tôi lớn lên ở đây với tất cả những người Hong Kong khác. Tình yêu của tôi dành cho nơi này đã thôi thúc tôi phải hy sinh nhiều thứ” – đặc khu trưởng Hong Kong nói trong nước mắt.

  “Tôi có một người chồng ở nhà, người không quan tâm đến chính trị hay các vấn đề toàn cầu. Đây là những gì ông ấy nói – ‘Sao bà có thể bán Hong Kong được? Vấn đề bà gặp phải, đó là sau khi trở thành trưởng đặc khu, bà đã bán mình cho Hong Kong.”

  Khi được hỏi liệu bà có nghĩ rằng dự luật cung cấp đòn bẩy cho Mỹ trong căng thẳng thương mại với Trung Quốc hay không, bà Lâm nói thời điểm là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và việc cuộc chiến thương mại làm tình hình trở nên phức tạp hơn nằm ngoài dự đoán của bà.

  “Những gì tôi có thể nói là một số nước phương Tây – mức độ quan tâm mà họ thể hiện là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây”.

  Trong khi đó, sau phát biểu của bà Lâm, nhiều ý kiến cho rằng bà Lâm đã sử dụng “nước mắt cá sấu” trên truyền hình khi phớt lờ dư luận và sự thật là có hơn một triệu người đã xuống đường biểu tình hôm 9/6. Cậu chuyện bà ví về cách giáo dục con cái cũng bị chỉ trích là không thích hợp khi đánh đồng việc nghe ý kiến dư luận là “nuông chiều” hành vi bước bỉnh của những đứa trẻ.

  Theo Reuters, Hong Kong sẽ đóng cửa các văn phòng chính quyền đến hết tuần sau một ngày biểu tình bạo lực phản đối dự luật dẫn độ. Sáng sớm ngày 13/6, chỉ một số ít người biểu tình vẫn ở lại các khu vực biểu tình trên đường phố khi một cuộc dọn dẹp rộng rãi xung quanh cơ quan lập pháp diễn ra.

  Cảnh sát đã bắn đạn cao su, hơi cay vào một loạt các cuộc đụng độ ngày 12/6 để giải tán người biểu tình xung quanh các tòa nhà cơ quan lập pháp. Đây là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Hong Kong. Bệnh viện Hong Kong cho biết 72 người đã phải nhập viện, tính đến 10h tối 12/6.

  (Nguồn: SCMP)

  PHƯƠNG ANH

  Theo VTC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Quốc Gia Cho Phép (Và Không Cho Phép) Hai Quốc Tịch Năm 2022
 • Vì Sao Panama Trở Thành Thiên Đường Trốn Thuế
 • 29 Thành Phố Trên Thế Giới Đồng Loạt Phản Đối Luật Dẫn Độ
 • Hàng Ngàn Người Hong Kong Tràn Xuống Đường Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ, Cảnh Sát Phun Vòi Rồng Trấn Áp Người Quá Khích
 • Các Nguyên Tắc Của Dẫn Độ Tội Phạm
 • Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Dẫn Độ : Trung Quốc Đang Đẩy Hồng Kông Đến Bờ Vực Thẳm
 • Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Pháp Là Cơ Sở Phòng Chống Tội Phạm Bỏ Trốn
 • Từ Vụ Bắt Giữ 380 Người Trung Quốc Đánh Bạc: Trường Hợp Nào Sẽ Bị Dẫn Độ?
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong, Dự Luật Giải Cứu Hongkong, Mẫu Thư Mời Xin Visa Hongkong, Thủ Tục Xin Visa Hongkong 2022, Mẫu Tờ Khai Nhập Cảnh Hongkong, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Luật Sư, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Và Luật Dân Sự Có Phạm Vi Điều Chỉnh Như Nhau, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giáo Trình Luật So Sánh Đại Học Luật Hà Nội, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thi Hành Luật Báo Chí, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thi Hành Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Giáo Trình Luật Thương Mại 2 Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Số 48-2019-qh14 Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Các Điều Luật Trong Bộ Luật Dân Sự, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thi Hành Luật Luật Sư, Giáo Trình Luật Đầu Tư Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Định Luật Nào Chỉ Ra Quy Luật Của Tương Tác Từ, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Đất Đai, Dự Thảo Luật Luật Sư 2022, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cư Trú, Giáo Trình Luật Đất Đai Đại Học Luật Hà Nội, Nội Quy Trường Giáo Luật,kỷ Luật, Giáo Trình Luật Đầu Tư Đại Học Luật Hà Nội, Sách Luật Luật Sư 2022, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Định Luật Nào Trong 3 Định Luật Newton Đề Cập Tới Sự Tương Tác Giữa Các Vật, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Định Luật Len-xơ Về Chiều Của Dòng Điện Cảm ứng Là Hệ Quả Của Định Luật Bảo Toàn Nào, Bộ Luật Khác Luật Như Thế Nào, Văn Bản Pháp Luật Về Luật Sư, Bộ Luật Dân Sự Có Phải Là Luật Dân Sự, Bộ Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Hơn Luật, Luật Tục Và Pháp Luật, Luật Quốc Tế Của Đại Học Luật Hà Nội, Luật Thương Mại 1 Đh Luật Hà Nội, Luật Luật Sư 2006, Luật Luật Sư 2022, Luật Tục Và Luật Pháp,

  Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong, Dự Luật Giải Cứu Hongkong, Mẫu Thư Mời Xin Visa Hongkong, Thủ Tục Xin Visa Hongkong 2022, Mẫu Tờ Khai Nhập Cảnh Hongkong, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Luật Sư, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Và Luật Dân Sự Có Phạm Vi Điều Chỉnh Như Nhau, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giáo Trình Luật So Sánh Đại Học Luật Hà Nội, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồng Kông Trong Mối Quan Hệ Với Trung Quốc Đại Lục
 • Phản Ứng Đối Với Biểu Tình Tại Hồng Kông 2022
 • Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022
 • Thành Viên:anewplayer/biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022/danh Sách Các Cuộc Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Tháng 8 Năm 2022
 • Người Hồng Kông Tiếp Tục Tổ Chức Hoạt Động Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Thuật Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh Máy Móc Thiết Bị
 • 5 Cách Ghi Nhớ Cụm Động Từ Tiếng Anh
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Thông Minh (Mà Có Thể Bạn Chưa Biết)
 • Các Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Lao Động
 • Chứng Chỉ Tiếng Anh A1, A2
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 7d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d Tiếng Việt Pdf, Hướng Dẫn Sử Dụng 12 Thì Trong Tiếng Anh, Hướng Dẫn Sử Dụng 500d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Ipad 3 Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 450d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 4 Bằng Tiếng Việt, Đáp án ôn Luyện Tiếng Anh 9 Theo Hướng ứng Dụng Thực Tế, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 5 Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Eplan Electric P8 Tiếng Việt, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Hợp Đồng Tín Dụng Tiếng Anh, Nội Dung Bài Tiếng Vọng, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Dùng Kèm Sgk, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 7, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 8, Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng, Cách Dùng Từ Tiếng Anh, Mẫu Thư Ngỏ Báo Giá Xây Dựng Bằng Tiếng Anh, Noi Dung Sgk Tieng Phap 6, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 9, Noi Dung Sgk Tieng Pham 6, Noi Dung Sgk Tieng Nhat, Nội Dung Bài Tập Đọc Tiếng Vọng Lớp 5, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 11, Từ Vựng Xây Dựng Tiếng Hàn, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 10, Đừng Lo Lắng Tiếng Trung, Noi Dung Sach Tieng Viet Lop 4 Tap 1, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng, Đáp án ôn Tiếng Anh 9 Theo ứng Dụng Thực Tế Pdf, Ngữ Pháp Tiếng Hán Cổ Thích Tuệ Dũng, 41 Bài Luận Tiếng Anh Thường Dùng, 5 Từ Vựng Tiếng Anh Xây Dựng Mỗi Ngày, 60 Bài Luận Tiếng Anh Thông Dụng, 60 Bài Luận Tiếng Anh Thông Dụng Pdf, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 9 Unit 1, Thông Báo Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 9 Unit 6, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 9 Unit 7, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Thông Báo Tuyển Dụng Tiếng Anh, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Vựng Xây Dựng Tiếng Nhật, Từ Vựng Xây Dựng Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Xây Dựng, Bai Tap Tieng Anh Mai Lan Huong 11, Văn Bản Hướng Dẫn Tiếng Anh, Tiếng Anh 8 Mai Lan Hương, Văn Bản Hướng Dẫn Tiếng Anh Là Gì, Đáp án Tiếng Anh 7 Mai Lan Hương, Bài Tập Tiếng Anh 11 Mai Lan Hương, Sổ Tay Tiếng Anh 8 Mai Lan Hương, Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh 9, Bài Tập Tiếng Anh 7 Mai Lan Hương, Hướng Dẫn ôn Tập Và Làm Bài Thi Tiếng Anh, Bài Tập Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương, Hướng Dẫn ôn Tập Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh Đáp án, Bai Tap Tieng Anh 11 Mai Lan Huong Co Dap An, Hướng Dẫn ôn Tập Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Hương ước Tieng Anh Là Gì, Hương ước Tiếng Anh, Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương Lớp 8, Hướng Dẫn Học Tiếng Anh, Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương, Tiếng Anh Mai Lan Hương, Giải Bài Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Phạm Vi Và Đối Tượng áp Dụng Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh, Cach Dung Tu Va Dat Cau Trong Tieng Viet, 60 Bài Luận Tiếng Anh Thông Dụng Download, Cẩm Nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng, Nhận Định Nào Sau Đây Nêu Đầy Đủ Nhất Về Nội Dung Của Văn Bản Tiếng Nói, Không Đúng Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, 3 Ngàn Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng, Giải Bài Tập Những Yêu Cầu Sử Dụng Tiếng Việt, Bài Giảng Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt, Nội Dung Bài Phần Thưởng Tiếng Việt Lớp 2,

  Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 7d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d Tiếng Việt Pdf, Hướng Dẫn Sử Dụng 12 Thì Trong Tiếng Anh, Hướng Dẫn Sử Dụng 500d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Ipad 3 Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 450d Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 4 Bằng Tiếng Việt, Đáp án ôn Luyện Tiếng Anh 9 Theo Hướng ứng Dụng Thực Tế, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 5 Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Eplan Electric P8 Tiếng Việt, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Hợp Đồng Tín Dụng Tiếng Anh, Nội Dung Bài Tiếng Vọng, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Dùng Kèm Sgk, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 7, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 8, Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng, Cách Dùng Từ Tiếng Anh, Mẫu Thư Ngỏ Báo Giá Xây Dựng Bằng Tiếng Anh, Noi Dung Sgk Tieng Phap 6, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 9, Noi Dung Sgk Tieng Pham 6, Noi Dung Sgk Tieng Nhat, Nội Dung Bài Tập Đọc Tiếng Vọng Lớp 5, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 11, Từ Vựng Xây Dựng Tiếng Hàn, Nội Dung Bài Nghe Tiếng Anh 10, Đừng Lo Lắng Tiếng Trung, Noi Dung Sach Tieng Viet Lop 4 Tap 1, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng, Đáp án ôn Tiếng Anh 9 Theo ứng Dụng Thực Tế Pdf,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Đầu Tư Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Văn Bản Hướng Dẫn Tiếng Anh
 • Văn Bản Hướng Dẫn Tiếng Anh Là Gì
 • Một Số Thuật Ngữ Tiếng Anh Về Hồ Sơ Thầu
 • Thủ Tục Xin Văn Bản Chấp Thuận Làm Giấy Phép Lao Động Tại Hà Nội
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100