Top 6 # Xem Nhiều Nhất Luật Bóng Chày Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Luật Cá Cược Bóng Chày, Cách Cá Cược Bóng Chày

Cược trực tiếp là chỉ một trận đấu chỉ định đang diễn ra thi đấu có thể tiếp nhận đặt cược, phương thức tính tiền thưởng giống với quy tắc cược đơn của bóng chày. Cược trực tiếp dựa vao kết quả cuối cùng của 2 đội làm chuẩn.

Tính kết quả phát thưởng của cược trực tiếp: kết quả trận đấu đều dựa vào tỷ số từ khi trận đấu bắt đầu và cho đến khi trải qua hơn 9 lượt đấu để kết thúc trận đấu làm chuẩn. Nếu trận đấu đang diễn ra mà gặp phải trường hợp đột xuất (ví du: mưa quá lớn hoặc nguyên nhân khác), thì đơn cược của thể loại cược này sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ cược trực tiếp và phát thưởng:

Trong trận đấu chỉ định, một đội đưa ra điểm số chấp làm điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu dựa vào tỷ số từ khi bắt đầu cho đến khi trải qua hơn 9 lượt đấu làm chuẩn.

Điều kiện chiến thắng: cược chấp trực tiếp là dựa vào tỷ số sau khi kết thúc trận đầu đối chiếu với tỷ lệ cược lúc đặt cược, làm điều kiện chiến thắng.

Phát thưởng: phải phù hợp với tỷ lệ cược của điều kiện chiến thắng làm tiêu chuẩn để phát thưởng.

Ví dụ cược chấp điểm trong thi đấu trực tiếp và phát thưởng:

Trong trận đấu chỉ định, khi đặt cược trên/ dưới của 1 trận đấu (tổng điểm của cả trận), nếu tổng điểm đạt được của trận đấu lớn hơn điểm cược trên/dưới thì gọi là [Trên], nếu nhỏ hơn thì gọi là [Dưới].

Nếu tổng điểm đạt được của trận đấu vừa bằng với điểm cược trên/dưới, thì tiền cược sẽ được hoàn trả lại toàn bộ, kết quả trận đấu đều dựa vào tỷ số khi bắt đầu trận đấu cho đến khi đã trải qua hơn 9 lượt đấu làm chuẩn.

Điều kiện chiến thắng: Cược trên/dưới trực tiếp là dựa vào tỷ số cuối cùng sau khi kết thúc trận đấu đối chiếu với tỷ lệ cược lúc đặt cược làm điều kiện chiến thắng.

Phát thưởng: phải phù hợp với tỷ lệ cược của điều kiện chiến thắng làm tiêu chuẩn để phát thưởng.

Cược Trên/Dưới trực tiếp

Cược xiên- chấp điểm là chỉ trong một trận đấu chỉ định, một đội đưa ra điểm số chấp làm điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu dựa vào tỷ số khi bắt đầu trận đấu và phải trải qua ít nhất 5 lượt đấu trở lên cho đến khi kết thúc trận đấu làm chuẩn.

Cược xiên – trên/dưới là chỉ trong một trận đấu chỉ định, khi đặt cược xiên trên/dưới (tổng điểm của cả trân), nếu tổng điểm đạt được của trận đấu lớn hơn điểm cược trên/dưới thì gọi là [Trên]; nếu nhỏ hơn thì gọi là [Dưới]. Kết quả trận đấu dựa vào tỷ số từ khi bắt đầu trận đấu và sau khi trải qua hơn 9 lượt đấu làm chuẩn.

Trong cược xiên- trên/dưới, nếu do mưa quá lớn hoặc nguyên nhân khác dẫn đến trận đấu kết thúc sớm hơn khi chưa thi đấu hết 9 lượt đấu, thì tỷ lệ cược của cược xiên trên/dưới sẽ được tính là [1].

Mỗi một trận đấu được mở ra trong「Chấp điểm, trên dưới trong cược xiên」, khách hàng có thể đặt cược một cách chơi trong số đó sẽ giành chiến thắng.

Tất cả quy tắc chơi và tỷ lệ cược được công bố trong「Chấp điểm, trên dưới trong cược xiên」đều được coi là cược xiên (bao gồm xiên 2, xiên 3, xiên 4…)

Ví dụ đặt cược chấp điểm và trên/dưới trong cược xiên:

Kết quả trận đấu Loại kết quả Loại cược/Nội dung Kết quả đặt cược(Tiền cược 1000)

Marlins 2:0 Mets[H] Yankees 3:1 Orioles[H]

Toàn thắng

[2 xiên 1] Florida Marlins 1-50 New York Mets Florida Marlins @0.860 New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles New York Yankees @0.880

Thắng 1000*(1+0.860)*(1+0.880)-1000=2496 (Đã trừ tiền cược)

Marlins 2:0 Mets[H] Yankees 3:1 Orioles[H]

Toàn thua

[2 xiên 1] Florida Marlins 1-50 New York Mets New York Mets @0.900 New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles New York Yankees @0.880

Thua tiền cược 1000

Marlins 3:2 Mets[H] Yankees 2:1 Orioles[H]

Chấp

[2 xiên 1] Florida Marlins 1-50 New York Mets Florida Marlins @0.860 New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles New York Yankees @0.880

Thua 1000*(150%)*(1+0.880*10%)-1000= -456

Marlins 3:2 Mets[H] Yankees 2:1 Orioles[H]

Chấp

[2 xiên 1] Florida Marlins 1-50 New York Mets New York Mets @0.900 New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles Baltimore Orioles @0.880

Thắng 1000*(1+0.900*50%)*(1-10%)-1000=305 (Đã trừ tiền cược)

Cược xiên tổng hợp là chỉ trong một trận đấu chỉ định, trong đó cung cấp các loại cược làm điều kiện đặt cược xiên.

Mỗi một trận đấu được mở ra trong「cược xiên tổng hợp」, khách hàng chỉ có thể đặt cược 1 loại cược trong số đó sẽ giành chiến thắng. Kết quả trận đấu và cách tính kết quả đều dựa vào quy tắc đặt cược các loại cược làm chuẩn.

Trong cược xiên trên/dưới, cược chấp 1.5 điểm, nếu do mưa quá lớn hoặc nguyên nhân khác dẫn đến trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến khi chưa thi đấu hết 9 lượt đấu, thì tỷ lệ cược của các cách chơi cược xiên trên/dưới, cược 1 thua 2 thắng được tính là [1].

Tất cả các loại đặt cược và tỷ lệ cược được công bố trong「Cược xiên tổng hợp」đều được coi là cược xiên (bao gồm xiên 2, xiên 3, xiên 4…)

Ví dụ cược xiên tổng hợp:

Kết quả trận đấu Loại kết quả Loại cược/nội dung “Kết quả đặt cược(Tiền cược 1000)

Marlins 3:2 Mets[H]Yankees 2:1 Orioles[H]

Toàn thua

[2 xiên 1]1×2-Florida chúng tôi York Mets New York [email protected]Trên/Dưới- Baltimore Orioles VS. New York Yankees O 10 @0.870

Thua tiền cược 1000

Toàn thắng

[2 xiên 1]1×2-Florida chúng tôi York Mets Florida Marlins @0.66Chấp 1.5-New York Yankees1.5Baltimore Orioles Baltimore Orioles @0.74

Thắng 1000*(1+0.660)*(1+0.740)-1000=1888 (Đã trừ tiền cược)

Cược tỷ số chính xác

Giới thiệu cách chơi: trong trận đấu chỉ định, dự đoán tỷ số chính xác cuối cùng của trận đấu. Ví dụ A thắng B 2 điểm, A +2 B, hoặc B thắng A 2 điểm, B+2A

Phương thức đặt cược: trong một trận đấu chọn tỷ lệ cược và số điểm giành chiến thắng của đội chủ hoặc đội khách. Trước khi đặt cược nên ấn nút “cập nhật mới” để có thể nhận được tỷ lệ cược mới nhất.

Khi chọn đặt cược tỷ số chính xác, nếu chọn trúng tỷ số chính xác cuối cùng của trận đấu thì sẽ thắng được tiền thưởng.

Ví dụ cược tỷ số chính xác và phát thưởng: lấy trận đấu của Braves[H] & Diamondbacks

Ví dụ cược tỷ số chính xác:

Đội chủ/Đội khách Tình trạng đặt cược Kết quả trận đấu Đặt cược 1000, và dựa vào tỷ lệ cược ở bảng trên để tính

Diamondbacks [Home]Braves

Dự đoán Diamondbacks+1

2:1

Thắng (1,000X2)-1,000(tiền cược)=1,000

Dự đoán Diamondbacks+1

Thua 1,000

Diamondbacks [Home]Braves

Dự đoán Diamondbacks+4

1:5

Thua 1,000

Dự đoán Diamondbacks+4

Thắng (1,000X7.5)-1,000(tiền cược)=6,500

Tổng bàn thắng Giới thiệu cách chơi: trong trận đấu chỉ định, dự đoán tổng bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Phương thức cược: 1~2 điểm, 3~4 điểm, 5~6 điểm…19 điểm trở lên. Trước khi đặt cược phải ấn chọn cập nhật mới” để nhận được tỷ lệ cược mới nhất.

Tư cách nhận thưởng: mỗi một mục cược tổng bàn thắng, nếu chọn chính xác tổng bàn thắng của trận đấu thì sẽ thắng được tiền thưởng.

Ví dụ cược tổng bàn thắng và phát thưởng: lấy ví dụ cho trận đấu Braves & Diamondbacks

Tổng bàn thắng, trên/dưới, 1 thua 2 thắng, cược trực tiếp đều dựa vào tỷ số sau khi kết thúc 9 lượt đấu để tính kết quả (bao gồm hiệp phụ bù giờ)

Ví dụ cược tổng bàn thắng:

Cược ảo Giải thích: Cược ảo là cuộc thi ảo được giả thuyết bởi công ty chúng tôi, thắng thua dựa trên so sánh với điểm số thực tế. Logic phát thưởng giống với quy tắc cược bóng chày.

Quy tắc như sau: dự đoán 2 đội bóng trong ngày, điểm số của mỗi bên để tính sự chênh lệch trong cược chấp, tổng bàn thắng của mỗi bên để tính trên/dưới. (Chú ý: Kết quả dựa vào tỷ số cuối cùng của mỗi đội trong thời gian quy định. Nếu trong đó có 1 trận đấu bị hủy hoặc tạm ngừng thì đặt cược áo trong trận đấu đó sẽ coi là không hợp lệ. Mục này chỉ áp dụng cho các trận đấu khác nhau, không cùng giải đấu, không cùng thời gian thi đấu trong ngày.)

Ví dụ: 1. Trận đấu chính thức →1. New York Yankees & Detroit Tigers/ 2. New York Mets & L.A. Dodge 2. Cược ảo →1. New York Yankees & L.A. Dodge / 2. Detroit Tigers & New York Mets (Chú ý: Nếu hòa, đội bị chấp sẽ giành chiến thắng, đội chấp sẽ thua. Nếu trận đấu chưa diễn ra đủ 9 lượt đấu thì đơn cược cho cược ảo của trận đấu đó sẽ không hợp lệ !!)

Luật Chơi Bóng Chày Và Tổng Hợp Tất Cả Thuật Ngữ Trong Bóng Chày

Luật bóng chày

Luật bóng chày có đôi chút khác biệt tùy theo giải đấu, nhưng nhìn chung đều có chung các quy định chơi cơ bản.

Trò chơi diễn ra giữa 2 đội, mà trong suốt trận đấu, sẽ thay phiên nhau tấn công và phòng thủ. Một mùa bóng diễn ra suốt nhiều tháng bởi nhiều đội, gọi là liên đoàn (league). Mỗi đội trong liên đoàn đấu với mọi đội khác thuộc liên đoàn một số lần cố định, chứ không phải là luân phiên đấu (cơ chế round robin). Cuối mùa bóng, đội thắng nhiều nhất sẽ là vô địch của mùa.

Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm, gọi là run theo ngôn ngữ của bóng chày. Đội có nhiều runs nhất tại cuối trận đấu sẽ thắng. Một run được ghi khi mà cầu thủ, trong khi tấn công, có thể đi qua hết các gôn (bases), tạo thành một hình vuông gọi là kim cương.

Bóng chày dùng quả bóng màu trắng (dù màu khác vẫn có thể dùng) với viền đỏ cỡ bằng kích thước 1 nắm tay. Bóng mềm dùng banh trắng hay vàng (hay dùng hơn) với viền trắng cỡ bằng 2 nắm tay. Mỗi đội gồm 9 hoặc 10 người chơi. Góc của sân bóng kim cương nơi diễn ra trận đấu được đặt tên theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ như sau: dĩa nhà (home plate), gôn 1, gôn 2 và gôn 3.

Để bắt đầu trò chơi, đội nhà chơi phòng thủ trước, có 9 cầu thủ phòng thủ ra sân, cố gắng để ngăn cầu thủ đội khác ghi điểm. Đội khách chơi tấn công trước, vì thế sẽ cố gắng ghi điểm run. Run được ghi như sau: bắt đầu từ vị trí dĩa nhà, mỗi cầu thủ tấn công sẽ cố gắng lấy được quyền để chạy (ngược chiều kim đồng hồ), đến căn cứ kế tiếp, và chạm người vào căn cứ ở tại góc đó, tiếp đến căn cứ kế tiếp (theo trật tự), và cuối cùng trở về dĩa nhà, khi đó là một điểm (run) đã được ghi. Để có được quyền chạy, sẽ nói ở dưới.

Trước khi có thể chạy đến các căn cứ, cầu thủ phòng thủ làm vai trò ném bóng (pitcher,) sẽ đứng ở trung tâm của sân kim cương ở vị trí định sẵn, gọi là mô đất (mound) hay rubber – để ám chỉ hình chữ nhật nằm ở trung tâm của mô đất. Tám (hay chín) người chơi còn lại đứng ở trong sân, đồng thời với ngưới ném bóng, chiếm các vị trí khác nhau.

Cầu thủ tấn công được gọi là người đánh (batter) đứng ở tại dĩa nhà, cầm cây gậy (dài, cứng, đường kính khoảng 2 inch (5 centimeters), chưa tính tay cầm, tay cầm đường kính dài khoảng 1-inch (2.5 centimeters), làm bằng gỗ hay nhôm tùy thuộc vào phiên bản của trò chơi. Người đánh banh đợi người ném bóng ném trái banh về phía dĩa nhà. Tại thời điểm thích hợp, người ném banh ném banh, về phía người đánh, người này sẽ cố gắng đánh trái banh đi bằng cây gậy. Nếu người đánh banh đánh trúng trái banh, thì ngay lập tức bỏ cây gậy xuống, và bắt đầu chạy về phía gôn 1. Còn có nhiều cách khác để có thể có quyền chạy về căn cứ, như là đi bộ khi bị ném banh trúng người.

Khi người đánh bắt đầu chạy, anh ta sẽ được gọi là người chạy (runner). Tại thời điểm này, người chạy sẽ cố gắng để chạy về phía gôn 1, khi đến được thì gọi là an toàn (safe), còn không thì gọi là bị loại (out). Khi bị loại, người chạy phải rời khỏi sân (trở về hàng ghế), nơi mà các cầu thủ dự bị và huấn luyện viên đang quan sát trận đấu.

Có nhiều cách để đội phòng thủ có thể loại một cầu thủ tấn công. Nhưng để đơn giản, chỉ đưa ra ở đây 5 cách đơn giản nhất:

“Strike-out”: khi đang còn ở dĩa nhà, cầu thủ đánh banh không thể kiếm được quyền để chạy tới căn cứ. Strike-out xảy ra khi người ném banh cản trở thành công nỗ lực đánh banh của người tấn công.

“Ground out”: khi người đánh banh đánh banh xuống đất, mà cầu thủ phòng thủ có thể lấy được banh, và ném về phía cầu thủ phòng thủ khác đang đứng ở căn cứ đầu tiên trước khi runner chạy kịp đến cơ sở đó.

“Force out”: xảy ra khi runner bắt buộc phải chạy về căn cứ (theo quy định) nhưng không đến kip trước khi banh đến được tay cầu thủ phòng ngự đứng tại căn cứ đó. Loại “ground out” là một trong nhiều kiểu của loại “force outs.”

“Fly out”: xảy ra khi người đánh banh đánh thành công trái banh lên không trung, nhưng cầu thủ phòng ngự có thể chụp được trước khi nó rơi xuống đất, thì sẽ bị loại.

“Tag out”: trong khi đang còn ở giữa 2 căn cứ, runner sẽ bị loại nếu cầu thủ phòng ngự, đang cầm banh, chạm được vào người của runner.

Một trận bóng chày được chia thành nhiều lượt đấu (innings,) nơi mỗi đội sẽ thay phiên nhau tấn công và phòng thủ, và ngược lại. Một lượt đấu kết thúc khi có 6 lần bị loại (outs) xảy ra, 3 lần cho mỗi đội. Khi đội phòng thủ loại được 3 cầu thủ tấn công, vai trò mỗi đội sẽ được hoán đổi – phóng thủ chuyển sang tấn công và ngược lại. Tùy thuộc vào loại bóng được dùng, mỗi đội có thể có tối đa 9 cơ hội để ghi điểm (runs).

Các thuật ngữ cơ bản trong bóng chày.

– Player: Cầu thủ.

– Pitcher: Người ném bóng.

– Batter: Ngườn đánh bóng.

– Catcher: Người đỡ bóng.

– First base: Chốt gôn 1.

– Second Base: Chốt gôn 2.

– Third Base: Chốt gôn 3.

– At bat: Một lượt đánh bóng.

– Out: Batter bị loại khi không kịp chạy về chiếm gôn.

– Save: Cầu thủ đội bạn chạy về chiếm gôn an toàn.

– Runner: Người chạy về chiếm gôn.

– A base hit: Một cú đánh bóng thành công, batter được chạy về chiếm gôn.

– A triple: Sau khi đánh, người đánh chạy về chốt gôn 3.

– Home-run: Cú đánh mạnh khiến bóng bay ra ngoài sân, 1 cú ăn điểm trực tiếp, người đánh được quyền chạy một vòng quanh sân.

Các dụng cụ cần thiết khi chơi bóng chày.

Theo các huấn luyện viên bóng chày để chơi được bộ môn này thì bạn cần có cho mình các dụng cụ chuyên dụng. Cụ thể, các dụng cụ bóng chày quan trọng nhất và cần phải sở hữu đó là:

– Găng tay bóng chày.

Găng tay bóng chày là đôi găng lớn làm bằng da. Các cầu thủ đeo găng để bắt trái bóng của đồng đội hoặc khi đối phương đánh bóng ra. Riêng người đỡ bóng bên cạnh việc đeo găng, còn được phép mặc áo bảo vệ để bắt.

– Quả bóng chày.

Bóng chày gồm có 2 loại là bóng cứng và bóng mềm.

+ Đường kính của bóng cứng dao động khoảng 72.9 mm đến 74.8 mm và trọng lượng khoảng 141.7 gram đến 148.8 gram.

+ Bóng mềm có nhiều loại, thường dùng trong SoftBall và bóng thi đấu cho học sinh tiểu học.

– Gậy bóng chày.

Gậy bóng chày được làm bằng gỗ hoặc kim loại mịn, đường kính gậy không quá 2,75 inch ở phần dày nhất và chiều dài không quá 42 inch (1.067 m). Nó thường nặng không quá 1 kg.

810 views

Luật Cá Cược Bóng Chày Bạn Nên Biết Tại Fun88

Luật cá cược bóng chày bạn nên biết tại Fun88

Tất cả thị trường cược TOÀN TRẬN (bao gồm cược trực tiếp) sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng bao gồm các ván phụ (trừ khi có quy định cụ thể khác). Trong bóng chày Nhật Bản, một kết quả hòa có thể được công bố và trong trường hợp này, các cược Money lines sẽ được hoàn trả.

Nếu 1 trận đấu không được bắt đầu như thời gian dự kiến ban đầu thì tất cả các cược sẽ bị HỦY (trừ khi có quy định cụ thể khác).

Cược 5 ván đầu tiên sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng của 5 ván đầu tiên. Nếu 5 ván đầu tiên không được hoàn thành, với bất cứ lý do nào, tất cả các cược sẽ bị HỦY BỎ.

Cho tất cả các cược bóng chày được xem là có hiệu lực sau khi trận đấu đã có 9 ván (hoặc 8.5 ván nếu đội nhà đang dẫn trước). Nếu 1 trận đấu bị hoãn lại hoặc hoàn tất vào ngày tiếp theo thì tất cả các cược (trừ những cược có quy định cụ thể khác) sẽ bị HỦY BỎ.

Tên các cầu thủ giao bóng được hiển thị nghiêm khắc chỉ mang tính tham khảo. Tất cả các cược Bóng chày sẽ được xem như có hiệu lực dựa theo sự bắt đầu của người giao bóng.

Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc phải thi đấu thêm ván phụ thì tỉ số sẽ được xác định sau khi ván cuối cùng kết thúc, trừ khi đội nhà ghi điểm số để trận đấu có kết quả hòa hoặc dẫn trước nửa cuối của ván đấu, và trong trường hợp này tỉ số sẽ được xác định vào thời gian trận đấu được gọi.

Các trận bóng chày cơ bản thế giới có thể hoàn tất sớm nếu 1 đội dẫn trước 10 hoặc hơn 10 lần chạy sau khi đội đối thủ đánh lại trong ít nhất 7 ván đấu, hoặc 1 đội dẫn trước hơn 15 lần chạy sau khi đội đối thủ đánh lại trong ít nhất 5 ván đấu. Nếu trường hợp này xảy ra, tất cả các cược sẽ được xem như có hiệu lực.

Tỉ số sẽ được cập nhật cho bóng chày trong thị trường cược trong trận được hiển thị trong suốt thời gian sẽ dựa theo tỉ số hiện tại khi đặt cược.

Cược bóng chày Quốc tế (ví dụ như Olympic) có thể được gọi sớm và cho những cược hợp lệ thì trận đấu đã phải hoàn thành ít nhất 6.5 ván.

Luật &Amp; Cách Chơi Bóng Chày Ảo Cá Cược Online Tại W88

Bóng Chày là một trong các môn thể thao rất được yêu thích. Thậm chí nó được đánh giá có độ HOT còn hơn cả bóng đá ở một số quốc gia. Đi cùng với đó là các hình thức cá cược được cung cấp bởi các nhà cái uy tín.

Link đăng ký W88 nhận 90.000 VND miễn phí

Bóng Chày trong tiếng Anh được gọi là Baseball. Đây là một trong các môn thể thao đồng đội có nguồn gốc lâu đời xuất phát từ Hoa Kỳ. Sau đó lan rộng ra nhiều quốc gia khác trên thế giới như Canada, Nhật Bản, Cuba, Đài Loan hay Venezuela. Thậm chí nó được đánh giá là môn thể thao phổ biến nhất ở các nước này.

Gọi là Bóng Chày bởi trong trò chơi này các đội thi đấu sử dụng một quả bóng (ball) và một chiếc gậy (bat) có hình dáng giống chiếc chày. Nguyên tắc chơi của trò chơi này chủ yếu gói gọn trong một số hành động “ném bóng – đập bóng – bắt bóng – chạy”.

Trong thi đấu, cầu thủ giao bóng của một đội tiến hành ném bóng thật mạnh về phía đội đối phương. Cầu thủ đội kia phải dùng gậy đánh bật quả bóng trước khi nó bị tóm gọn bởi đồng đội của đối thú đứng phía sau người đánh bóng. Sau khi đánh bóng xong, cầu thủ đánh bóng phải chạy vượt qua các chốt gôn (base) trên sân.

Trò chơi Bóng Chày thu hút khán giả bởi các tình huống ném bóng, đánh bóng, bắt bóng. Hay nói cách khác là cách tấn công và phòng thủ của các đội. Đi cùng với đó là luật chơi và cá tính của các cầu thủ. Môn thể thao này là một trong ba môn thể thao yêu thích nhất tại “xứ sở cờ hoa” cùng với bóng rổ và bóng bầu dục. Bởi số lượng người xem vô cùng đông đảo trong các trận thi đấu. Đi cùng các hình thức cá cược online ăn tiền thật từ các nhà cái.

Một sân thi đấu trong bộ môn thể thao nổi tiếng tại Hoa Kỳ này có thể có các kích thước khác nhau. Tuy nhiên bạn có thể hình dung kích thước của sân bóng tiêu chuẩn (Bases) như sau.

Sân có 4 góc được bố trí đều nhau thành một hình vuông gọi là kim cương. Chiều dài của các cạnh sân đối với môn bóng chày nam là 27,4 m (90 feet). Hình vuông này có 4 góc chính là 4 gôn (căn cứ) được đánh số ngược chiều kim đồng hồ.

Trong đó bao gồm gôn 1, gôn 2 và gôn 3 (tiếng Anh gọi là base) có dạng hình vuông 15 in (38 cm). Các gôn này nhô lên cao một khoảng ngắn so với mặt đất. Gôn 4 được gọi là home plate. Khu vực trung tâm của hình vuông gọi là Mound.

Khu vực bao quanh của cả sân có hình cánh quạt. Với kích thước chung là 99 m ở hai bên (gọi là Foul line). Cùng với đó là phần cung tròn nối hai đầu của vạch giới hạn có bán kính khoảng 122 m. Khu vực bên trong hình cánh quạt gọi là khu vực sân trong (Infield). Còn bên ngoài gọi là khu vực sân ngoài (Outfield).

Trong thi đấu, có ba dụng cụ chính được cầu thủ của hai đội sử dụng. Đó chính là bóng (banh), găng tay và gậy đánh bóng.

Quả bóng chày (Baseball) có thể là bóng cứng hay bóng mềm. Loại bóng cứng thông thường được dùng trong thi đấu chính thức, đường kính bóng dao động trong khoảng 72.9 mm đến 74.8 mm (2,7 inch tới 3 inch). Đi cùng với đó là trọng lượng bóng từ 141.7 gram đến 148.8 gram. Còn bóng mềm dùng trong tập luyện hoặc cho học sinh thi đấu thường làm từ cao su.

Găng tay bắt bóng (Baseball Glove) chính là một đôi găng lớn được làm từ da. Các cầu thủ phải đeo găng tay để thực hiện việc bắt bóng khi đối thủ đánh bóng.

Gậy đánh bóng (Baseball Bat) có thể được làm từ kim loại mịn hoặc làm từ gỗ có hình dáng giống chiếc chày. Theo quy định từ Liên đoàn, chiều dài của cây gậy không được quá 1,067 m (42 inch). Đường kính gậy không được vượt quá 2,75 inch đối với phần dày nhất của cây gậy. Đồng thời trọng lượng không được nặng quá 1 kg.

Trong trò chơi này, có hai đội tham gia chơi trong một trận đấu. Một giải đấu (League) thường có nhiều đội thi đấu với nhau kéo dài nhiều tháng. Trong một trận thi đấu, theo luật Bóng Chày thì một đội gồm có 9 cầu thủ chính tham gia chơi trên sân. Cùng với đó là các cầu thủ dự bị ở ngoài sân giống như một số môn thể thao khác. Trận đấu thường có 9 hiệp đấu được gọi là inning.

Trò chơi Bóng Chày được tính theo điểm. Điểm của một trận đấu (game) được tính bằng các runs (điểm hay số cầu thủ về đến gôn nhà). Giống như trong bóng đá hay bóng rổ, bộ môn này có các trọng tài (Umpire). Hết trận đấu, đội nào có số điểm lớn hơn trong các inning là đội giành chiến thắng.

Tuy nhiên, một số trường hợp, hai đội quá chênh lệch về điểm số (runs) thì trận đấu có thể được trọng tài cho kết thúc và xử thắng luôn theo luật khoan dung – nhân nhượng (Mercy Rule).

Luật chơi môn Bóng Chày không quá phức tạp. Bởi nó chủ yếu xoay quanh việc đập bóng (hit) và chạy (run) về khu vực các gôn (base). Một sân kim cương có 4 gôn, người đập bóng xong có nhiệm vụ chạy nhanh theo thứ tự các gôn từ phải qua trái. Tức là chạy từ gôn 1 đến gôn 2, gôn 3 rồi về đến gôn 4. Gôn 4 chính là home plate tức là gôn của người bắt bóng. Một cầu thủ hoàn thành một vòng chạy như vậy được tính là 1 điểm (runs).

Hai đội chơi lần lượt theo lượt trong một game Bóng Chày. Trong đó thay nhau trở thành đội phòng thủ hoặc đội tấn công trong trận đấu.

Đội phòng thủ sử dụng người ném bóng (gọi là Pitcher) thực hiện việc ném bóng lên gò đất (Mound) ở trung tâm. Từ vị trí này, Pitcher ném bóng vòng về cho người bắt bóng (gọi là Catcher) thủ tại khu vực gôn nhà (home plate).

Các cầu thủ khác trong đội chia nhau bảo vệ các khu vực gôn 1, gôn 2 và gôn 3 còn lại. Cùng với đó là các vị trí left field (LF) – bên cánh trái phía xa, right field (RF) – bên cánh phải phía xa, center field (CF) – khu vực giữa sân phía xa và short stop (SS) – vị trí ở giữa các gôn.

Đội tấn công không có người ném bóng, công việc chính được thực hiện bởi người đánh bóng (gọi là Batter). Đội này lần lượt đưa các Batter lên đánh bóng. Người đánh bóng có thể bị loại (out) trong các trường hợp sau đây.

Batter đập không trúng bóng (Strike Out) 3 lần thì bị loại.

Đập trúng bóng nhưng bị loại ngay nếu cú đánh bóng đó bị cầu thủ đội bạn bắt được trên không (bóng chưa chạm đất).

Trong lúc đập bóng xong và chạy về khu vực các gôn thì bị cầu thủ phòng thủ của đối phương ở gôn đó đang cầm bóng và chạm vào người (hoặc chiếm được gôn trước khi Batter kịp chạy về đó).

Người đánh bóng có thể đi bộ về gôn 1 (Walk) trong một số trường hợp.

Người ném bóng (Pitcher) của đội phòng thủ ném quả bóng chày trúng vào người cầu thủ đánh bóng của đội tấn công (Batter). Lúc này được gọi là bóng chết (Dead-ball).

Người ném bóng (Pitter) thực hiện 4 cú ném bóng lỗi (Balls). Bao gồm ném bóng quá sát người Batter, ném bóng quá cao, ném bóng quá thấp. Hoặc ném bóng bay ra ngoài khu vực Strike.

Trường hợp người đánh bóng (Batter) đánh trúng bóng của Pitcher đội bạn thì thực hiện ngay việc chạy về khu vực các gôn lần lượt theo thứ tự gôn 1, 2, 3 và 4. Lúc này cầu thủ được gọi là người chạy gôn (Runner).

Runner có các nhiệm vụ chờ bóng bị đập trúng bởi các Batter tiếp theo. Sau đó thực hiện chạy về các gôn kế tiếp để ghi điểm cho đội. Trong lúc chờ bóng, các Runner có thể triển khai lén cướp gôn (Stealth). Đây là chiến thuật khi người chạy gôn chạy trước khi bóng bị đập để tiết kiệm thời gian.

Chiến thuật Stealth thường xảy ra khi các người đánh bóng (Batter) giơ chày ra trước găng tay của Catcher (người bắt bóng) của đội bạn để chạm bóng. Đây gọi là chớp thời cơ. Mặc dù vậy, việc áp dụng chiến thuật này có thể phản tác dụng bởi nếu sơ sở có thể khiến cả hai Runner của đội tấn công cùng bị loại (out) một lúc (Double Play). Hoặc thậm chí cả ba Runner cùng bị loại (Triple Play).

Trường hợp có 3 Batter trong đội tấn công bị loại (out) thì hai đội tiến hành đổi vị trí công – thủ cho nhau. Đội phòng thủ lúc này trở thành đội tấn công và ngược lại. Sau một lần bên thay nhau tấn công và phòng thủ được gọi là kết thúc một hiệp đấu (1 inning). Thông thường trải qua 9 inning thì trận đấu kết thúc. Đội nào cao điểm hơn thì thắng trận đấu.

Player – Cầu thủ thi đấu

Catcher – Cầu thủ bắt bóng

Batter – Cầu thủ dùng gậy đánh bóng

Pitcher – Cầu thủ ném quả bóng

Runner – Cầu thủ đánh bóng thành công chạy về chiếm gôn

At bat – Một lượt đánh bóng

A base hit – Sau một cú đánh bóng thành công, người đánh bóng được chạy về chiếm gôn.

A triple – Batter chạy về gôn 3 sau cú đánh bóng.

First base – Gôn 1 (Chốt 1)

Second Base – Gôn 2 (Chốt 2)

Third Base – Gôn 3 (Chốt 3)

Out – Người đánh bóng của đội tấn công bị loại vì không kịp chạy về chiếm gôn.

Save – Cầu thủ chạy về chiếm gôn an toàn.

Home run – Một pha ăn điểm trực tiếp trong môn Bóng Chày với cú đánh mạnh của Batter khiến cho quả bóng bay ra hắn ra khu vực ngoài sân (Outfield).

Strike out – Người đánh bóng bị loại do đánh không trúng bóng.

Fly out – Người đánh bóng bị loại khi đánh bóng thành công lên trên không. Nhưng bị cầu thủ phòng ngự bắt được trước khi bóng rơi xuống đất.

Force out – Runner bị loại do không kịp chạy về gôn trước khi bóng đến được tay cầu thủ phòng ngự đứng tại gôn đó.

Tag out – Runner bị loại khi cầu thủ phòng ngự đang cầm bóng chạm được vào người của Runner.

Đầu tiên bạn tiến hành Đăng nhập tài khoản trên website hoặc ứng dụng Android, iOS của W88. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể Đăng ký nhanh bằng cách nhập đầy đủ các thông tin vào Form đăng ký do W88 cung cấp.

Link đăng ký W88 nhận 90.000 VND miễn phí

Khi Đăng ký tài khoản và thực hiện Đăng nhập xong, để có thể cá cược trực tuyến trên website hay ứng dụng của W88, bạn tiến hành nạp tiền vào tài khoản bằng tài khoản ngân hàng. Hoặc một số phương thức nạp tiền nhanh gọn khác do W88 cung cấp.

Sau đó vào mục Thể thao, chọn các Sảnh a-Thể Thao, e-Thể Thao hoặc x-Thể Thao phù hợp để tham gia.

Khi vào sảnh, bạn chọn Bóng Chày để bắt đầu đặt cược cho các giải thi đấu đang tổ chức hoặc sắp tổ chức.

Tùy theo Sảnh bạn chọn mà có các kèo cá cược và tỷ lệ cược do nhà cái W88 đưa ra. Thông thường có một số kèo cá cược phổ biến như cược Đội thắng, Cược Trên/Dưới, Cược Chấp hay cược Run line. Run line được xem là tỷ lệ cược được người chơi lựa chọn khá phổ biến. Trong đó chấp điểm 1.5 thường được dùng khi cược Runline.

Bạn chỉ cần nhấp vào xem các trận đấu, chọn tỷ lệ cược và hình thức cược. Sau đó, W88 tự động hiện phiếu cược cho bạn nhập số tiền muốn cược. Nếu thắng bạn được cộng tiền vào ngay tài khoản theo tỷ lệ cược. Còn thua thì bạn mất đi tiền cược.

Phải hiểu luật Bóng Chày và cách tính điểm, cách tính thắng thua trong bộ môn thể thao này.

Nghiên cứu tình hình lực lượng, phong độ gần đây, thành tích đối đầu, sân thi đấu cụ thể khi cá cược trận đấu.

Xem bảng xếp hạng các đội tuyển theo giải đấu hoặc bảng xếp hạng của Liên đoàn thế giới (World Baseball Confederation)

Nếu chưa am hiểu bộ môn này, bạn nên mở một số kênh truyền hình thể thao của Hoa Kỳ như Fox Sports hay ESPN để xem một trận đấu cụ thể. Đồng thời tham gia đặt cược một số tiền nhỏ lúc ban đầu để hiểu cách chơi.

Xem các tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra để lựa chọn tỷ lệ kèo thích hợp nhất.

Lựa chọn các nhà cái uy tín như W88 để tham gia cá cược với tỷ lệ kèo tốt nhất và đảm bảo bảo mật thông tin người chơi.

Nhà cái W88 tặng ngay 90.000 VND miễn phí chơi cá độ bóng đá, đánh bài casino trực tuyến ăn tiền khi đăng ký thành công tài khoản W88. Thắng được rút toàn bộ tiền thắng cược về tài khoản ngân hàng Vietcombank, Đông Á bank, Sacombank,…trong vòng 1 nốt nhạc

Link đăng ký W88 nhận 90.000 VND miễn phí