Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện

--- Bài mới hơn ---

 • Nguy Cơ Mất An Toàn Giao Thông Từ Xe Đạp, Xe Máy Điện
 • Học Sinh Đầu Trần Đi Xe Đạp Điện Nghênh Ngang Trên Đường
 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 4
 • Cam Kết Thực Hiện Pháp Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Hàng Trăm Học Sinh So Tài Kiến Thức Về Luật An Toàn Giao Thông
 • Luật Giao Thông Cho Xe Máy Điện, Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Về Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Máy Điện, Luật Giao Thông Nghe Điện Thoại, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Luật Giao Dịch Điện Tử, Tờ Trình Về Dự án Luật Tiếp Cận Thông Tin Điện Tử, Báo Cáo Tổng Kết Luật Giao Dịch Điện Tử, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2022, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Mẫu Báo Cáo Mạch Điện Giao Thông, Giáo Trình Tối ưu Hóa Hệ Thống Điện, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Giao Dịch Điện Tử, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư 02 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Thông Tư 01, Giáo án Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo án Một Số Luật Giao Thông 3 Tuổi, Luật Giao Giao Thông Đường Bộ, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Đáp án Cuộc Thi An Toan Giao Diện Thông Danh Cho Hs Thcs, Thông Tư Hướng Dẫn Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Thuế, Luật Giao Thông 450, Dạy Luật Giao Thông Cho Trẻ Em, Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông Hà Nội, Mẹo Thi Luật Giao Thông 450, Luật Giao Thông Thi Lái Xe ô Tô, Mẹo Học Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông 450 Câu Hỏi, Luật Giao Thông Xe Máy, 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Cơ Bản, Luật Giao Thông Xe Gắn Máy, Luật Giao Thông 600 Câu, Luật Giao Thông Sửa Đổi, Luật Giao Thông Cho Xe Tải, Luật Giao Thông Xe ô Tô, Luật Giao Thông Xe Quá Tải, Mẹo Học Luật Giao Thông 450, Mẹo Học Luật Giao Thông 150 Câu, Học Luật Giao Thông 450 Câu, Học Luật Giao Thông 450 Câu Hỏi, Mẹo Học Luật Giao Thông 405 Câu, Học Luật Giao Thông Xe ô Tô, Học Luật Giao Thông A1, Học Luật Giao Thông ở Mỹ, Luật Giao Thông Quá Tốc Độ, Mẹo Học Luật Giao Thông 405, Học Luật Giao Thông 450, Học Luật Giao Thông ô Tô, Luật Giao Thông Xe Tải, Luật Giao Thông, App Luật Giao Thông Ios, Luật Giao Thông Mới Ra, Luật Lệ Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Sửa Đổi, Luật Giao Thông Của ô Tô, Bộ Luật Về Giao Thông, Luật Giao Thông Đối Với Xe Máy, Luật Giao Thông Đối Với Trẻ Em, Học Luật Giao Thông Pc, Luật Giao Thông ở Ngã Tư, Luật Giao Thông Hộp Đen, Luật Giao Thông Là Gì, Luật Giao Thông Học Lái Xe, Luật Giao Thông Bây Giờ, Luật Giao Thông Tốc Độ, Luật Giao Thông Cho Bé, Luật Giao Thông Về Tốc Độ, Luật Giao Thông Lớp 4, Luật Giao Thông Hoa Kỳ, Luật Giao Thông 171, Luật Giao Thông Khi Đi Xe Máy, Luật Giao Thông ở Mỹ, Luật Giao Thông ở Đức, Luật Giao Thông Vận Tải, Luật Giao Thông ô Tô, Luật Giao Thông Từ 15 10, Luật Giao Thông ở úc, Luật Giao Thông Tốc Độ Xe Máy, Luật Giao Thông Chở 3, Luật Giao Thông Khi Gây Tai Nạn, Luật Giao Thông Oto, Luật Giao Thông Pdf, Luật 71 Giao Thông, Luật Giao Thông Hạn Chế Tốc Độ, Mẹo Thi Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông Cho ô Tô, Luật Giao Thông Cho Xe ô Tô, Luật Giao Thông Hát Hay Hay Hát, Luật Giao Thông A2, Luật Giao Thông Cho Xe Bán Tải, Luật Giao Thông B2,

  Luật Giao Thông Cho Xe Máy Điện, Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Về Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Máy Điện, Luật Giao Thông Nghe Điện Thoại, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Luật Giao Dịch Điện Tử, Tờ Trình Về Dự án Luật Tiếp Cận Thông Tin Điện Tử, Báo Cáo Tổng Kết Luật Giao Dịch Điện Tử, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2022, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Mẫu Báo Cáo Mạch Điện Giao Thông, Giáo Trình Tối ưu Hóa Hệ Thống Điện, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Giao Dịch Điện Tử, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư 02 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Thông Tư 01, Giáo án Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo án Một Số Luật Giao Thông 3 Tuổi, Luật Giao Giao Thông Đường Bộ, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Đáp án Cuộc Thi An Toan Giao Diện Thông Danh Cho Hs Thcs, Thông Tư Hướng Dẫn Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Thuế, Luật Giao Thông 450, Dạy Luật Giao Thông Cho Trẻ Em, Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông Hà Nội, Mẹo Thi Luật Giao Thông 450, Luật Giao Thông Thi Lái Xe ô Tô, Mẹo Học Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông 450 Câu Hỏi, Luật Giao Thông Xe Máy, 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Cơ Bản, Luật Giao Thông Xe Gắn Máy, Luật Giao Thông 600 Câu, Luật Giao Thông Sửa Đổi, Luật Giao Thông Cho Xe Tải, Luật Giao Thông Xe ô Tô, Luật Giao Thông Xe Quá Tải, Mẹo Học Luật Giao Thông 450, Mẹo Học Luật Giao Thông 150 Câu, Học Luật Giao Thông 450 Câu, Học Luật Giao Thông 450 Câu Hỏi, Mẹo Học Luật Giao Thông 405 Câu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tất Cả Quy Định Người Đi Xe Đạp Điện Cần Biết
 • Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Cà Mau
 • Bài 33. An Toàn Khi Đi Xe Đạp
 • Bản Cam Kết Của Học Sinh Cùng Phụ Huynh Học Sinh Thực Hiện An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông
 • Mức Xử Phạt Khi Đi Sai Làn Đường Theo Luật Giao Thông ? Mức Bồi Thường Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông
 • Bài 33. An Toàn Khi Đi Xe Đạp

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Cà Mau
 • Tất Cả Quy Định Người Đi Xe Đạp Điện Cần Biết
 • Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện
 • Nguy Cơ Mất An Toàn Giao Thông Từ Xe Đạp, Xe Máy Điện
 • Học Sinh Đầu Trần Đi Xe Đạp Điện Nghênh Ngang Trên Đường
 • Bài 33. An toàn khi đi xe đạp

  Chuyên đề:Ngoại khoá an toàn giao thông

  AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP

  NGUYỄN THỊ THU HIỀN

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  An toàn khi đi xe đạp

  – Người đi xe máy, các bạn nhỏ sang đường là đi đúng luật giao thông vì lúc ấy là đèn xanh.

  – Người đi xe đạp và em bé là đi sai luật giao thông, sang đường lúc không đúng đèn báo hiệu.

  Được đi

  Được đi

  1

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  – Người đi xe đạp đi sai luật vì đã đi vào đường một chiều.

  2

  – Ô tô và người đi bộ trên vỉa hè là đi đúng luật.

  Đúng luật

  Đúng luật

  Đúng luật

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  -Người đi xe đạp ở phía sau đúng luật vì đi bên phải đường.

  3

  Đúng luật

  – Người đi xe đạp ở phía trước sai luật vì đi bên trái đường.

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  – Ô tô và người đi xe đạp đi đúng luật.

  Đúng luật

  Đúng luật

  – Các bạn học sinh đi sai luật vì đi xe đạp trên vỉa hè dành cho người đi bộ.

  4

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  – Anh thanh niên đi xe đạp đã đi sai luật vì chở hàng cồng kềnh vướng vào người khác dễ gây tai nạn.

  5

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Các bạn học sinh đi đúng luật, đi hàng một và đi về phía bên phải.

  6

  7

  Các bạn học sinh đi sai luật, chở 3 người trên xe đạp lại còn đùa nghịch giữa đường, buông hai tay lái khi đi xe đạp.

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Trong thực tế, khi tham gia giao thông, các em còn thấy người đi xe đạp có thể mắc những lỗi gì ?

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Theo bạn, người đi xe đạp phải đi như thế nào cho đúng luật giao thông ?

  Để đảm bảo an toàn giao thông, khi đi xe đạp cần chú ý đi về phía bên tay phải, đi đúng phần đường của mình, không đi trên vỉa hè hay mang vác cồng kềnh, không đi ngược chiều, không đèo nhiều người… …

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  – Đi xe đạp đúng phần đường phía bên tay phải

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  – Đi đúng phần đường quy định.

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  – Những người đi xe đạp đi đúng phần đường quy định.

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  THỰC HÀNH

  Nối những việc nên làm với và những việc không nên làm với khi đi xe đạp:

  Bỏ hai tay khi đi xe đạp

  Đèo nhiều người trên xe

  Không đi xe vào đường ngược chiều

  Chở trên xe hàng hóa cồng kềnh

  Đèo trẻ con ở trước giỏ xe

  Đi xe đạp hàng ba trên đường

  Vừa đi vừa cầm ô che nắng (che mưa)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Khi gặp đèn đỏ phải dừng xe lại

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  TRÒ CHƠI

  Đèn xanh,đèn đỏ

  MỘT SỐ BIỂN BÁO GIAO THÔNG

  Cấm đi ngược chiều

  Cấm xe đạp

  Cấm người đi bộ

  Nơi dành cho người đi bộ băng qua đường

  Đường một chiều

  Biểu hiệu lệnh Xe thô sơ được phép đi

  Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đường dành cho xe đạp, không đi vào đường ngược chiều.

  Ngoại khoá an toàn giao thông

  Chúc thầy giáo,cô giáo mạnh khỏe,hạnh phúc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Cam Kết Của Học Sinh Cùng Phụ Huynh Học Sinh Thực Hiện An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông
 • Mức Xử Phạt Khi Đi Sai Làn Đường Theo Luật Giao Thông ? Mức Bồi Thường Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông
 • Quy Định Năm 2022 Về Mức Phạt Đi Xe Máy Chở 3, Chở Quá Số Người
 • 35 Lỗi Vi Phạm Thường Gặp Của Người Đi Xe Máy Và Mức Xử Phạt
 • Không Đội Mũ Bảo Hiểm Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền ?
 • Nguy Cơ Mất An Toàn Giao Thông Từ Xe Đạp, Xe Máy Điện

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Sinh Đầu Trần Đi Xe Đạp Điện Nghênh Ngang Trên Đường
 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 4
 • Cam Kết Thực Hiện Pháp Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Hàng Trăm Học Sinh So Tài Kiến Thức Về Luật An Toàn Giao Thông
 • Trang Bị Kiến Thức Về An Toàn Giao Thông Và Kỹ Năng Lái Xe An Toàn
 • Với nhiều tiện ích, xe đạp, xe máy điện đang được nhiều học sinh sử dụng là phương tiện tham gia giao thông khi đến trường. Tuy nhiên, do nhiều học sinh chưa được trang bị các kiến thức đầy đủ về an toàn giao thông (ATGT), nhất là tuổi học sinh chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông và do xe đạp điện, xe máy điện có tốc độ khá cao, nếu đi xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách thì có thể gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

  Xe đạp điện, xe máy điện có nhiều ưu điểm như không cần bằng lái, không dùng xăng, không mất sức, dễ sử dụng, có tốc độ cao… nên ngày càng được nhiều người ưa chuộng, trong đó phần lớn là học sinh.

  Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông một phần do các em học sinh chưa tuân thủ đúng Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Nhiều người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vẫn chủ quan do coi loại phương tiện này không khác gì xe đạp thông thường và đi với tốc độ cao từ 35 – 40km/h.

  Nhiều học sinh đi quá nhanh, dẫn đến không xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra. Bên cạnh đó, xe đạp điện và xe máy điện sử dụng điện là nhiên liệu nên phương tiện không có tiếng động cơ, khiến người tham gia giao thông khác khó để ý, nhất vào buổi đêm…

  Để ngăn ngừa tai nạn giao thông từ xe đạp, xe máy điện, hạn chế vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên, thời gian qua Sở GD&ĐT, Công an tỉnh đã phối hợp tuyên truyền pháp luật ATGT đến học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng Giáo dục các huyện, thành, thị, các trường học triển khai hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT, yêu cầu học sinh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về ATGT như: Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, các bậc phụ huynh cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành để làm gương cho con em mình.

  Tuyệt đối không đua xe, lạng lách, đánh võng, chạy xe hàng ba đùa giỡn, sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông. Học sinh nên tăng cường tìm hiểu và lựa chọn xe buýt công cộng để phục vụ việc đi lại thường xuyên của bản thân nhằm đảm bảo ATGT và chống ùn tắc giao thông…

  Yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ. Xác định nội dung chấp hành pháp luật giao thông là tiêu chí xếp loại thi đua của tập thể, cá nhân hàng năm của mỗi nhà trường.

  Đồng chí Phạm Ngọc Thiệu, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Xuyên) cho biết: Bãi đỗ xe của nhà trường có 1/3 là xe đạp điện và xe máy điện của học sinh. Trước nguy cơ mất an toàn từ các loại xe trên, nhà trường đã có nhiều biện pháp giúp học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật về ATGT, trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

  Trường hợp không chấp hành sẽ bị phê bình công khai trước lớp và trên bản tin toàn trường, gửi thông báo về gia đình yêu cầu phối hợp quản lý trong việc sử dụng phương tiện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhấn mạnh: Để giáo dục, răn đe học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự ATGT tại các cổng trường vào giờ cao điểm; nhắc nhở phụ huynh đưa, đón học sinh phải đỗ, dừng xe đúng quy định.

  Kiên quyết xử lý các trường hợp đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định… Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm và gửi thông báo về nhà trường.

  Kim Hiền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện
 • Tất Cả Quy Định Người Đi Xe Đạp Điện Cần Biết
 • Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Cà Mau
 • Bài 33. An Toàn Khi Đi Xe Đạp
 • Bản Cam Kết Của Học Sinh Cùng Phụ Huynh Học Sinh Thực Hiện An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông
 • Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Xe Đạp

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Giao Thông Cơ Bản Cho Xe Mô Tô & Gắn Máy
 • Trường Đại Học Vinh Đạt Giải Nhất Cuộc Thi “tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Và Lái Xe Mô Tô An Toàn”
 • 450 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Lái Xe 2022 Và Đáp Án Word Pdf
 • Tài Liệu 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ File Word
 • 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Và Đáp Án Pdf, Word 2022
 • Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Xe Đạp, Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Xe Máy, Điều Luật An Toàn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Cho Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Chở 3 Người, Luật Tai Nạn Giao Thông Gây Chết Người, Luật Giao Thông Khi Gây Tai Nạn Chết Người, Luật Giao Thông Đường Bộ Gây Tai Nạn Chết Người, Khảo Sát Về Luật Giao Thông Đường Bộ Của Người Dân Thủ Đô , Vi Phạp Luật Giao Thông Đường Bộ Đèo 2 Người Bằng Xe Đạp, ý Thức Chấp Hành Luật Giao Thông Của Người Dân, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Bán Tải, Luật Giao Thông Dành Cho Trẻ Em, Luật Giao Thông Dành Cho ô Tô, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Máy, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Máy Điện, Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông, Có Người Bị Thương Nghiêm Trọng, Người Lái Xe Và Người Có Mặt, Người Có Văn Hóa Giao Thông Khi Điều Khiển Xe Cơ Giới Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo, Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông, Người Lái Xe Và Người Có Mặt Tại Hiện Trường Vụ Tai Nạn Phải Thực Hiệ, Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông, Người Lái Xe Và Người Có Mặt Tại Hiện Trường Vụ Tai Nạn Phải Thực Hiệ, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Khi Lái Xe ô Tô Qua Đường Sắt Không Có Rào Chắn, Không Có Người Điều Khiển Giao Thông, Người Lái Xe , Khi Lái Xe ô Tô Qua Đường Sắt Không Có Rào Chắn, Không Có Người Điều Khiển Giao Thông, Người Lái Xe, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Trên Đường Giao Thông, Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn Hoặc, Giáo án Luật Tục Xưa Của Người ê Đê, Chương Trình Giáo Dục Dành Cho Người Vô Gia Cư, Giáo Trình Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trên Đường Giao Thông Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn, Giáo Trình Đạo Đức Người Lái Xe Và Văn Hóa Giao Thông, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Luật ăn Chay Của Người Công Giáo, Nguoi Chet Tre Vi Tai Nan Giao Thong, Khi Lùi Xe, Người Lái Xe Xử Lý Như Thế Nào Để Bảo Đảm An Toàn Giao Thông?, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Khi Sơ Cứu Ban Đầu Cho Người Bị Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Không Còn Hô Hấp, Giáo Trình Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Giáo Trình Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Pdf, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Xe Mô Tô 2 Bánh, ô Tô Chở Người Đến 30 Chỗ Tham Gia Giao Thông Với Tốc Độ Tối Đa Cho Phép Là Bao Nhi, Phương án Trái Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Đối Với Người Đi Bộ, Phương án Nào Trái Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Với Người Đi Bộ, Xe Mô Tô 2 Bánh, ô Tô Chở Người Đến 30 Chỗ Tham Gia Giao Thông Với Tốc Độ Tối Đa Cho Phép Là Bao Nhi, Để Đảm Bảo An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông, Người Lái Xe Lái Xe Mô Tô Hai Bánh Cần, Các Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Phương án Nào Dưới Đây Trái Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Đối Với Người Đi Bộ, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe ô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Người Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Gồm Những Đối Tượng Nào?, Phương án Nào Dưới Đây Trái Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Với Người Đi Bộ, Khi Có Tín Hiệu Của Xe ưu Tiên Mọi Người Tham Gia Giao Thông Phải Làm Gì, Quy Định An Toàn Giao Thông Đối Với Người Sử Dụng Xe Đạp Điện Như Thế Nào, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Mô Tô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Phương án Nào Dưới Đây Trái Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Đối Với Người Đi, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Trong Các Hành Vi Dưới Đây, Người Lái Xe Môtô Có Văn Hóa Giao Thông Phải ứng Xử Như Thế Nào?, Người Lái Xe Có Văn Hóa Khi Tham Gia Giao Thông Phải Đáp ứng Các Điều Kiện Nào Dưới Đây?, Phieu Khao Sat Ve Hieu Biet An Toan Giao Thong Cua Nguoi Dan, Gặp Biển Nào Người Tham Gia Giao Thông Phải Đi Chậm Và Thận Trọng, Khi Sơ Cứu Người Bị Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ, Có Vết Thương Chảy Máu Ngoài Màu Đỏ Tươi, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2022, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Khi Gặp Hiệu Lệnh Như Dưới Đây Của Cảnh Sát Giao Thông Thì Người Tggt Phải Đi Như Thế Nào, Trong Các Trường Hợp Dưới Đây, Để Đảm Bảo An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông, Người Lái Xe Môtô Cần, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Người Điều Khiển Phương Tiện Tham Gia Giao Thông Gồm Những Đối Tượng Nào?, Người Điểu Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Mà Trong Cơ Thể Có Chất Ma Tuý Có Bị, Thông Tư 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Thông Tư 01, Thông Tư 02 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo án Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo án Một Số Luật Giao Thông 3 Tuổi, Luật Giao Giao Thông Đường Bộ, Khi Tham Gia Giao Thông Trên Đường Cao Tốc, Người Lái Xe Máy Chuyên Dụng Phải Thực Hiện, Khi Tham Gia Giao Thông Trên Đường Cao Tốc Người Điều Khiển Cơ Giới Có Được Dừng Đỗ Xe, Danh Mục Dự án Giao Thông, Người Điều Khiển Phương Tiện Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Giảm Tốc Để Có Thể Dừng Lại, Bản Đánh Giá Giáo Viên Theo Thông Tư 20, Báo Cáo Đánh Giá Ngoài Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hcm, Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Tại Việt Nam, Báo Cáo Tự Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Đại Học Giao Thông Vận Tải, Luật Giao Thông Khi Đi Xe Máy, Luật Giao Thông Tốc Độ Xe Máy, Luật Giao Thông Cho Bé, Luật Giao Thông Hoa Kỳ, Luật Giao Thông Khi Gây Tai Nạn, Luật Giao Thông Từ 15 10, Luật Giao Thông Hát Hay Hay Hát, Luật Giao Thông Đối Với Xe Máy,

  Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Xe Đạp, Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Xe Máy, Điều Luật An Toàn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Cho Người Đi Bộ, Luật Giao Thông Chở 3 Người, Luật Tai Nạn Giao Thông Gây Chết Người, Luật Giao Thông Khi Gây Tai Nạn Chết Người, Luật Giao Thông Đường Bộ Gây Tai Nạn Chết Người, Khảo Sát Về Luật Giao Thông Đường Bộ Của Người Dân Thủ Đô , Vi Phạp Luật Giao Thông Đường Bộ Đèo 2 Người Bằng Xe Đạp, ý Thức Chấp Hành Luật Giao Thông Của Người Dân, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Bán Tải, Luật Giao Thông Dành Cho Trẻ Em, Luật Giao Thông Dành Cho ô Tô, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Máy, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Đạp Điện, Luật Giao Thông Dành Cho Xe Máy Điện, Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông, Có Người Bị Thương Nghiêm Trọng, Người Lái Xe Và Người Có Mặt, Người Có Văn Hóa Giao Thông Khi Điều Khiển Xe Cơ Giới Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo, Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông, Người Lái Xe Và Người Có Mặt Tại Hiện Trường Vụ Tai Nạn Phải Thực Hiệ, Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông, Người Lái Xe Và Người Có Mặt Tại Hiện Trường Vụ Tai Nạn Phải Thực Hiệ, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Khi Lái Xe ô Tô Qua Đường Sắt Không Có Rào Chắn, Không Có Người Điều Khiển Giao Thông, Người Lái Xe , Khi Lái Xe ô Tô Qua Đường Sắt Không Có Rào Chắn, Không Có Người Điều Khiển Giao Thông, Người Lái Xe, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Trên Đường Giao Thông, Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn Hoặc, Giáo án Luật Tục Xưa Của Người ê Đê, Chương Trình Giáo Dục Dành Cho Người Vô Gia Cư, Giáo Trình Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trên Đường Giao Thông Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn, Giáo Trình Đạo Đức Người Lái Xe Và Văn Hóa Giao Thông, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Luật ăn Chay Của Người Công Giáo, Nguoi Chet Tre Vi Tai Nan Giao Thong, Khi Lùi Xe, Người Lái Xe Xử Lý Như Thế Nào Để Bảo Đảm An Toàn Giao Thông?, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Khi Sơ Cứu Ban Đầu Cho Người Bị Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Không Còn Hô Hấp, Giáo Trình Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Giáo Trình Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Pdf, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Xe Mô Tô 2 Bánh, ô Tô Chở Người Đến 30 Chỗ Tham Gia Giao Thông Với Tốc Độ Tối Đa Cho Phép Là Bao Nhi, Phương án Trái Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ Đối Với Người Đi Bộ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Xe Máy
 • Quy Định Pháp Luật Đối Với Người Đi Bộ Khi Tham Gia Giao Thông Như Thế Nào?
 • Quy Định Về Tham Gia Giao Thông Đối Với Người Đi Bộ
 • Luật Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ
 • Mức Phạt Dành Cho Người Đi Bộ Vi Phạm Giao Thông
 • Quy Định Về Tham Gia Giao Thông Bằng Xe Đạp Điện

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Phạt Nghiêm Xe Máy Điện Vi Phạm Luật Giao Thông Từ Ngày 01/07
 • Tốc Độ Tối Đa Của Xe Máy Điện Khi Tham Gia Giao Thông Là Bao Nhiêu?
 • Báo Động Đỏ Tình Trạng Vi Phạm Luật Giao Thông Của Học Sinh Đi Xe Điện
 • Trao Giải Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Trong Cand
 • Đáp Án Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Quảng Bình Năm 2022
 • Tất cả quy định người đi xe đạp điện cần biết

  Các quy định đối với người đi xe đạp điện

  Xe đạp điện là một trong những loại phương tiện tương đối phổ biến hiện nay, đặc biệt với học sinh, sinh viên. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định cụ thể về loại phương tiện này.

  Xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện thô sơ

  Khoản 19 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

  Trong khi đó, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã làm rõ vấn đề này tại điểm e, khoản 1, Điều 3: Xe đạp máy là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (kể cả xe đạp điện).

  Tóm lại, xe đạp điện là một loại xe đạp máy, thuộc nhóm phương tiện giao thông thô sơ.

  Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

  Theo quy định tại Điều 31 Luật Giao thông đường bộ 2008, cả người điều khiển xe đạp điện và người ngồi trên xe đều phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách.

  Chỉ thị 04/CT-TTg vừa được Thủ tướng ban hành đầu năm 2022 cũng đã yêu cầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở trên xe máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen.

  Mức phạt với người đi xe đạp điện vi phạm giao thông

  Người tham gia giao thông bằng xe đạp điện, nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt theo Điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

  Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định;

  – Dừng xe đột ngột; chuyển hướng không báo hiệu trước;

  – Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường;

  – Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép;

  – Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

  – Chạy trong hầm đường bộ không có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu; dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ;

  – Điều khiển xe dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên;

  – Sử dụng ô (dù), điện thoại di động;

  – Đi ban đêm không có báo hiệu bằng đèn hoặc vật phản quang.

  Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông;

  – Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

  – Không nhường đường cho xe xin vượt hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên;

  – Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau;

  – Chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu;

  – Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

  Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Buông cả hai tay; chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy; dùng chân điều khiển xe;

  – Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông;

  – Người điều khiển hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh;

  Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường;

  – Đi xe bằng một bánh;

  – Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn;

  – Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật);

  – Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

  Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

  Ngoài việc bị phạt tiền, người đi xe đạp điện tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; đi xe bằng một bánh còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 900 Học Sinh Nghệ An Được Dạy Cách Đi Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện An Toànb
 • Khi Tham Gia Giao Thông Người Điều Khiển, Người Ngồi Trên Xe Đạp, Người Điều Khiển Xe Thô Sơ Khác Được Làm Gì Và Không Được Làm Gì?
 • Xử Lý Vi Phạm Giao Thông Đối Với Người Đi Xe Đạp Theo Quy Định Pháp Luật
 • Học Sinh Sử Dụng Xe Máy Dưới 50Cc: Rèn Kỹ Năng Lái Xe An Toàn
 • 15 Tuổi Có Được Lái Xe 50Cc?
 • 900 Học Sinh Nghệ An Được Dạy Cách Đi Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện An Toànb

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Tham Gia Giao Thông Bằng Xe Đạp Điện
 • Xử Phạt Nghiêm Xe Máy Điện Vi Phạm Luật Giao Thông Từ Ngày 01/07
 • Tốc Độ Tối Đa Của Xe Máy Điện Khi Tham Gia Giao Thông Là Bao Nhiêu?
 • Báo Động Đỏ Tình Trạng Vi Phạm Luật Giao Thông Của Học Sinh Đi Xe Điện
 • Trao Giải Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Trong Cand
 • Trong buổi nói chuyện, Đại úy Đàm Văn Linh, cán bộ Phòng CSGT Nghệ An nhấn mạnh những lỗi mà các em tham gia giao thông bằng xe máy điện, xe đạp điện thường mắc phải. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh khi gia giao thông. Bên cạnh đó, đại úy Linh cũng đã nêu lên một số câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ thu hút đông đảo học sinh tham gia trả lời.

  Em Nguyễn Thị Thúy Hằng, học sinh lớp 10A1 chia sẻ: “Lâu nay em thường xuyên tham gia giao thông bằng xe máy điện nhưng chưa nắm rõ các quy định về luật ATGT. Trong buổi học ngoại khóa hôm nay, em được chú CSGT trực tiếp hướng dẫn giúp chúng em nắm rõ hơn về Luật Giao thông đường bộ như đội MBH đúng cách, nhận biết các biển báo … Ngoài ra, em còn nhận được chiếc mũ bảo hiểm khi tham gia trả lời đúng các câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ”.

  Ông Đặng Đình Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5 cho biết: Toàn trường có 900 học sinh, hầu hết các em đều tham gia giao thông bằng xe máy điện, xe đạp điện tới trường. Trường lại nằm trên trục đường N5 – cung đường tử thần về TNGT, vì vậy việc tuyên truyền pháp luật ATGT rất cần thiết. Nhà trường cũng thật may mắn khi được Ban ATGT, Phòng CSGT quan tâm, chọn làm điểm tổ chức tuyên truyền pháp luật ATGT cho học sinh tham gia xe máy, xe đạp điện.

  “Chương trình thêm ý nghĩa khi có sự hướng dẫn của CSGT xen lẫn các chương trình trò chơi, tạo cho các em sự gần gũi, dễ hiểu về luật giao thông. Đồng thời, buổi tuyên truyền cũng giúp các e tham gia giao thông đúng luật, an toàn. Đặc biệt, hơn 900 học sinh trường THPT Nghi Lộc được Head Honda Đức Ân hướng dẫn, kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe đạp điện an toàn và được thực hành trên sa hình”, ông Kỳ nói.

  Ông Võ Minh Đức, Chánh VP Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện, máy điện khá phổ biến. Vì vậy, để giảm thiểu TNGT, việc tuyên truyền và hướng dẫn các em tham gia giao thông an toàn là rất cần thiết. Đồng thời, các em cũng nên nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không nên tụ tập ở ngã ba, ngã tư gây mất ATGT, tiềm ẩn TNGT.

  Thủy Tiên – Báo ATGT

  Theo An Toàn Giao Thông

  Ảnh: 900 học sinh trường THPT Nghi Lộc 5 hào hứng tham gia tìm hiểu pháp luật ATGT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Tham Gia Giao Thông Người Điều Khiển, Người Ngồi Trên Xe Đạp, Người Điều Khiển Xe Thô Sơ Khác Được Làm Gì Và Không Được Làm Gì?
 • Xử Lý Vi Phạm Giao Thông Đối Với Người Đi Xe Đạp Theo Quy Định Pháp Luật
 • Học Sinh Sử Dụng Xe Máy Dưới 50Cc: Rèn Kỹ Năng Lái Xe An Toàn
 • 15 Tuổi Có Được Lái Xe 50Cc?
 • Những Lỗi Xử Phạt An Toàn Giao Thông Áp Dụng Với Xe Máy Điện, Xe 50Cc
 • Tất Cả Quy Định Người Đi Xe Đạp Điện Cần Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện
 • Nguy Cơ Mất An Toàn Giao Thông Từ Xe Đạp, Xe Máy Điện
 • Học Sinh Đầu Trần Đi Xe Đạp Điện Nghênh Ngang Trên Đường
 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 4
 • Cam Kết Thực Hiện Pháp Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Xe đạp điện là một trong những loại phương tiện tương đối phổ biến hiện nay, đặc biệt với học sinh, sinh viên. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định cụ thể về loại phương tiện này.

  Xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện thô sơ

  Khoản 19 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

  Trong khi đó, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã làm rõ vấn đề này tại điểm e, khoản 1, Điều 3: Xe đạp máy là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (kể cả xe đạp điện).

  Tóm lại, xe đạp điện là một loại xe đạp máy, thuộc nhóm phương tiện giao thông thô sơ.

  Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

  Theo quy định tại Điều 31 Luật Giao thông đường bộ 2008, cả người điều khiển xe đạp điện và người ngồi trên xe đều phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách.

  Chỉ thị 04/CT-TTg vừa được Thủ tướng ban hành đầu năm 2022 cũng đã yêu cầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở trên xe máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen.

  Mức phạt với người đi xe đạp điện vi phạm giao thông

  Người tham gia giao thông bằng xe đạp điện, nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt theo Điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

  Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định;

  – Dừng xe đột ngột; chuyển hướng không báo hiệu trước;

  – Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường;

  – Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép;

  – Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

  – Chạy trong hầm đường bộ không có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu; dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ;

  – Điều khiển xe dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên;

  – Sử dụng ô (dù), điện thoại di động;

  – Đi ban đêm không có báo hiệu bằng đèn hoặc vật phản quang.

  Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông;

  – Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

  – Không nhường đường cho xe xin vượt hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên;

  – Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau;

  – Chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu;

  – Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

  Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Buông cả hai tay; chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy; dùng chân điều khiển xe;

  – Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông;

  – Người điều khiển hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh;

  Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  – Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường;

  – Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn;

  – Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật);

  – Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

  Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

  Ngoài việc bị phạt tiền, người đi xe đạp điện tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; đi xe bằng một bánh còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

  *** Lưu ý: Bài viết này được đăng tải ở thời điểm Nghị định 46/2016/NĐ-CP đang còn hiệu lực áp dụng. Hiện nay Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP, áp dụng từ 01/01/2020.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Cà Mau
 • Bài 33. An Toàn Khi Đi Xe Đạp
 • Bản Cam Kết Của Học Sinh Cùng Phụ Huynh Học Sinh Thực Hiện An Toàn Khi Tham Gia Giao Thông
 • Mức Xử Phạt Khi Đi Sai Làn Đường Theo Luật Giao Thông ? Mức Bồi Thường Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông
 • Quy Định Năm 2022 Về Mức Phạt Đi Xe Máy Chở 3, Chở Quá Số Người
 • Xử Lý Vi Phạm Giao Thông Đối Với Người Đi Xe Đạp Theo Quy Định Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Tham Gia Giao Thông Người Điều Khiển, Người Ngồi Trên Xe Đạp, Người Điều Khiển Xe Thô Sơ Khác Được Làm Gì Và Không Được Làm Gì?
 • 900 Học Sinh Nghệ An Được Dạy Cách Đi Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện An Toànb
 • Quy Định Về Tham Gia Giao Thông Bằng Xe Đạp Điện
 • Xử Phạt Nghiêm Xe Máy Điện Vi Phạm Luật Giao Thông Từ Ngày 01/07
 • Tốc Độ Tối Đa Của Xe Máy Điện Khi Tham Gia Giao Thông Là Bao Nhiêu?
 • Không chỉ xe máy và ô tô mà ngay cả người đi xe đạp cũng có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm an toàn giao thông. Vậy các biện pháp xử lý vi phạm giao thông đối với người đi xe đạp được quy định thế nào?

  Quy định khi tham gia giao thông với xe đạp

  Luật giao thông đường bộ 2008 có quy định về việc tham gia giao thông của người điều khiển, người ngồi trên xe đạp như sau:

  – Người điều khiển xe đạp chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 7 tuổi thì được chở tối đa hai người.

  – Người điều khiển xe đạp không được thực hiện các hành vi sau đây:

  + Đi xe dàn hàng ngang

  + Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác

  + Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính

  + Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh

  + Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh

  + Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông

  – Người ngồi trên xe đạp không được thực hiện các hành vi sau đây:

  + Mang, vác vật cồng kềnh

  + Sử dụng ô

  + Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác

  + Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái

  + Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông

  Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử lý người đi xe đạp, người ngồi trên xe đạp thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông như sau:

  – Không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định

  – Dừng xe đột ngột; chuyển hướng không báo hiệu trước

  – Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường

  – Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép

  – Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường

  – Chạy trong hầm đường bộ không có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu; dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ

  – Điều khiển xe đạp đi dàn hàng ngang từ 03 (ba) xe trở lên

  – Điều khiển xe đạp ban đêm không có báo hiệu bằng đèn hoặc vật phản quang.

  – Để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, đỗ xe trên đường xe điện, đỗ xe trên cầu gây cản trở giao thông

  – Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt

  – Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên

  – Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau

  – Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường, gây cản trở giao thông

  – Chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu

  – Xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không bảo đảm an toàn, gây trở ngại giao thông, che khuất tầm nhìn của người điều khiển

  – Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

  – Điều khiển xe đạp buông cả hai tay; chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy; dùng chân điều khiển xe đạp

  – Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

  – Người điều khiển hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác

  – Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường

  – Đi xe bằng một bánh

  – Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn

  – Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

  – Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

  Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe đạp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi sau:

  – Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường

  – Đi xe bằng một bánh

  Như vậy, người điều khiển xe đạp có thể bị chịu phạt tối đa đến 600.000 đồng. Các mức phạt này được áp dụng tương tự đối với người đi xe đạp máy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Sinh Sử Dụng Xe Máy Dưới 50Cc: Rèn Kỹ Năng Lái Xe An Toàn
 • 15 Tuổi Có Được Lái Xe 50Cc?
 • Những Lỗi Xử Phạt An Toàn Giao Thông Áp Dụng Với Xe Máy Điện, Xe 50Cc
 • Đi Xe Điện, Xe Máy Dưới 50Cc Cần Có Bằng Lái: Thay Đổi Cách Nhìn Về Tiêu Chí Đào Tạo, Sát Hạch Bằng Lái
 • Những Điều Cần Biết Về Luật An Toàn Giao Thông Xe 50Cc
 • Học Sinh Đầu Trần Đi Xe Đạp Điện Nghênh Ngang Trên Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 4
 • Cam Kết Thực Hiện Pháp Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Hàng Trăm Học Sinh So Tài Kiến Thức Về Luật An Toàn Giao Thông
 • Trang Bị Kiến Thức Về An Toàn Giao Thông Và Kỹ Năng Lái Xe An Toàn
 • Tuyên Truyền Kiến Thức Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông Tới Khóm, Ấp Ở Cần Thơ
 • Nhan nhản cảnh học sinh đầu trần đi xe đạp điện như thế này tại thị trấn Đức Thọ

  Người tham gia giao thông dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô cậu học sinh đi xe đạp điện kẹp 3, đầu không đội mũ bảo hiểm nhan nhản sau mỗi giờ tan trường. Thậm chí nhiều em học sinh còn đi cả xe máy đến trường. Điều này hết sức nguy hiểm không chỉ đối với bản thân các em mà còn cả với những phương tiện tham gia giao thông khác.

  Chị Nguyễn Thị Hoài, ở thị trấn Đức Thọ cho biết.”Xe đạp điện nhưng tôi thấy nhiều người điều khiển chạy rất nhanh. Đặc biệt là các em học sinh kẹp 2, kẹp 3, đầu thì không đội mũ bảo hiểm. Tôi thấy hết sức nguy hiểm”.

  Một cán bộ CSGT huyện Đức Thọ cho biết, hằng năm cứ vào đầu năm học, các cán bộ chiến sĩ đã về từng trường học để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn tham gia giao thông. Sau mỗi buổi tuyên truyền, đại diện nhà trường, phụ huynh cũng như các em học sinh đã ký vào bản cam kết chấp hành tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều em không chấp hành.

  “Thời gian qua, Công an huyện Đức Thọ cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý đối với người điều khiển loại phương tiện này. Trên thực tế thì chúng tôi đa phần chỉ nhắc nhở, cảnh cáo các em. Việc xử phạt hành chính cũng gặp rất nhiều khó khăn vì các em còn nhỏ, việc xử phạt có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các em”, vị cán bộ này cho biết.

  Xuân Sinh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguy Cơ Mất An Toàn Giao Thông Từ Xe Đạp, Xe Máy Điện
 • Luật Giao Thông Khi Đi Xe Đạp Điện
 • Tất Cả Quy Định Người Đi Xe Đạp Điện Cần Biết
 • Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Cà Mau
 • Bài 33. An Toàn Khi Đi Xe Đạp
 • Đi Xe Đạp Điện Có Phải Đội Mũ Bảo Hiểm? Luật Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thay Đổi Tên Khai Sinh Trong Các Loại Giấy Tờ
 • Thủ Tục Thay Đổi Tên Khai Sinh
 • Các Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Cán Bộ Công Chức
 • Thời Hiệu Và Thời Hạn Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Cán Bộ, Công Chức
 • Các Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Với Cán Bộ, Công Chức
 • Tình trạng không đội mũ bảo hiểm xe đạp điện

  Người đi xe đạp điện đa phần là các em học sinh hoặc các bạn sinh viên, người trẻ tuổi. Không khó để bắt gặp trên đường những học sinh, sinh viên đi xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm. Đây là tình trạng xảy ra thường xuyên, đặc biệt ở các thành phố lớn. Nguyên nhân của việc này nằm ở sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức về luật giao thông, không nắm rõ luật đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Bên cạnh đó, tình trạng không đội mũ bảo hiểm xe đạp điện còn xảy ra bởi nhiều người cảm thấy đội mũ bảo hiểm khá khó chịu, nặng nề cũng như không đảm bảo thời trang. Điều này đưa đến mối đe dọa không nhỏ đến an toàn khi tham gia giao thông bởi theo thống kê, có đến 55% các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh THPT là do xe đạp điện.

  Luật đội mũ bảo hiểm đối với xe đạp điện

  Khoản 2, Điều 31, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách. Bên cạnh đó, theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP, xe đạp máy được giải thích là xe thô sơ hai bánh cơ lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km//h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (kể cả xe đạp điện). Chính vì vậy, xe đạp điện cũng nằm trong đối tượng bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

  Xử phạt khi đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

  Trong trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, họ sẽ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ và bị xử phạt theo quy định trong Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

  Cụ thể, người ngồi trên xe đạp điện, xe đạp máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 VNĐ đến 200.000 VNĐ nếu không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

  Các loại mũ bảo hiểm Protec phù hợp cho người đi xe đạp điện

  Các loại mũ bảo hiểm 1/2 với kích thước nhỏ, gọn nhẹ và thoải mái sẽ là lựa chọn thích hợp nhất cho người đi xe đạp điện. Bên cạnh đó, những bạn học sinh, sinh viên còn thường xuyên tìm đến các loại mũ thời trang với thiết kế và màu sắc bắt mắt. Một số gợi ý về các loại mũ bảo hiểm Protec sau sẽ giúp bạn có thêm những lựa chọn về mũ bảo hiểm phù hợp cho xe đạp điện.

  Mũ bảo hiểm 1/2 Disco

  Điểm nổi bật của dòng mũ Disco nằm ở thiết kế 2 màu phối hợp ấn tượng, không chỉ đảm bảo tính thời trang mà còn tạo sự nổi bật, độc đáo. Chính vì vậy, mũ rất phù hợp với những em học sinh, người trẻ tuổi phong cách, yêu thích thời trang. Mũ có thiết kế vòng đầu vừa vặn, ôm gọn đầu tạo sự thoải mái khi đội. Dây đeo chịu lực kéo tốt cũng giúp tăng thêm phần an toàn cho người đội. Bên cạnh đó, khe thông gió được bố trí khoa học sẽ tạo sự lưu thông, hạn chế tình trạng bí đầu, mang đến cảm giác dễ chịu.

  Thiết kế đặc biệt với đường nét thanh thoát cùng kích thước nhỏ gọn giúp mũ Hiway phù hợp với những người đi xe đạp điện. Đây là dòng mũ được sản xuất riêng cho khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Đặc biệt, mũ Hiway có khá nhiều màu sắc tươi sáng cùng những hoạ tiết nổi bật, độc đáo, phù hợp với những người cá tính.

  Mũ Arizona là mũ nửa đầu có kích thước gọn nhẹ, mang đến sự thoải mái cho người đội khi tham gia giao thông. Khe thông gió trên thân mũ tạo cảm giác thông thoáng tuyệt vời, giảm bớt tình trạng bí da đầu không giống như như các loại mũ khác trên thị trường. Bên cạnh đó, mũ cũng có màu sắc và họa tiết trẻ trung, đa dạng, góp phần thể hiện nét cá tính của người đội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chở Người Không Đội Mũ Bảo Hiểm, Phạt Lái Xe Hay Người Ngồi Sau?
 • Lỗi Không Đội Mũ Bảo Hiểm Theo Quy Định Mới Năm 2022
 • Không Đội Mũ Bảo Hiểm Khi Điều Khiển Xe Máy Thì Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền ?
 • ✅ Trình Bày Suy Nghĩ Về Việc Chấp Hành Luật Đội Mũ Bảo Hiểm Trong Đời Sống
 • Thủ Tục Thay Đổi Họ Tên Của Con Sau Khi Bố Mẹ Ly Hôn Được Thực Hiện Như Thế Nào?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100