Trình Ban Hành 3 Văn Bản Hướng Dẫn Thi Luật An Ninh Mạng Vào Tháng 10/2018

--- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Pháp Luật, Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 12
 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Tuyển Tập Trắc Nghiệm Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Gdcd Có Đáp Án
 • Thể Lệ Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Các Văn Bản Luật Có Hiệu Lực Năm 2021
 • Theo đó, sẽ có 24 văn bản gồm 20 Nghị định, 1 Quyết định và 3 Thông tư sẽ được xây dựng và ban hành trong thời gian tới để hướng dẫn thi hành 6 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); và Luật An ninh mạng.

  Luật An ninh mạng được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 12/6/2018 với tỷ lệ 86,86% đại biểu tán thành. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, Luật An ninh mạng gồm 7 Chương 43 Điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đói với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Cũng tại Quyết định 851, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các Nghị định trình Chính phủ, các Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này; ban hành các Thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

  Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người dứngđầu được phân công xây dựng, trình ban hành văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và theo dõi quá trình xây dựng, trình ban hành các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra, trình các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của cơ quan mình. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2021
 • Hiến Pháp Việt Nam Là Một Đạo Luật Cơ Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Tối Cao Của Nhà Nước Việt Nam
 • Bài Văn Mẫu Phân Tích Nhân Vật Lão Hạc Trong Truyện Ngắn Lão Hạc, Từ Đ
 • Nguyên Nhân, Ý Nghĩa Cái Chết Của Nhân Vật Lão Hạc
 • Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản
 • Luật An Ninh Mạng: Khoảng Trống Về Điện Toán Đám Mây

  --- Bài mới hơn ---

 • Như Thế Nào Là Không Đủ Điều Kiện Để Nuôi Con Dưới 36 Tháng Tuổi?
 • Chỉ Giao Tự Chủ Khi Văn Bản Dưới Luật Được Ban Hành
 • Các Chủ Trương Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới Về Chính Sách Quản Lý, Sử Dụng Đất Đai
 • Văn Bản Luật Và Văn Bản Dưới Luật
 • Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật
 • Thuyết minh lần cuối về Dự luật LANM trước khi Quốc hội thông qua biểu quyết, tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14, đã nêu đại ý như sau: Hiện nay, Google và Facebook đang lưu giữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore. Nếu quy định của luật này có hiệu lực thì các doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam để mở trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Và điều đó là hoàn toàn khả thi… Những gì ông Võ Trọng Việt nói ở trên, được ghi tại khoản 3, Điều 26 trong LANM đã được phê duyệt.

  Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

  3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

  Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

  Đúng là hiện nay, nhiều dịch vụ trên Internet được cung cấp là các dịch vụ điện toán đám mây (ĐTĐM). Để tìm hiểu về qui mô khả thi của điều 26 và ĐTĐM trước hết chúng ta cần tìm hiểu về kiến trúc của loại hình công nghệ này.

  Google, Facebook chỉ là trường hợp đặc biệt

  Thị trường mua-bán đám mây không đơn giản chỉ bao gồm nhà cung cấp và người sử dụng. Trong tài liệu “Kiến trúc tham chiếu điện toán đám mây của NIST1” do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia – NIST (National Institute of Standards and Technology) của nước Mỹ phát hành tháng 09/2011 đã đưa ra mô hình kiến trúc tham chiếu với ba lớp dịch vụ tương ứng với ba dạng nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM cùng với năm đối tượng tham gia hệ sinh thái ĐTĐM với các vai trò khác nhau.

  Nhà cung cấp đám mây là một người hoặc một tổ chức giành quyền nắm và quản lý hạ tầng tính toán, các phần mềm và phân phối các dịch vụ trên đám mây cho những người sử dụng. Ba dạng nhà cung cấp bao gồm: (3) Phần mềm như một dịch vụ – SaaS (Software as a Service) theo đó, nhà cung cấp sẽ quản lý và kiểm soát các phần mềm và ứng dụng chạy trên đám mây. Chẳng hạn như các ứng dụng của Google như Google docs, Google drives…đều là ví dụ về SaaS (2) Nền tảng như một dịch vụ – PaaS (Platform as a Service) cung cấp nền tảng và môi trường cho phép các nhà phát triển phần mềm xây dựng các ứng dụng và dịch vụ trên internet. Google App Engine, bộ công cụ để các nhà lập trình tự xây dựng và phát triển các ứng dụng đám mây là một ví dụ của PaaS. Nhà cung cấp này có thể kiểm soát cả các ứng dụng, phần mềm trên đám mây và có thể một số môi trường đặt hosting, nhưng không có hoặc chỉ có quyền hạn chế truy cập tới hạ tầng mạng, các máy chủ, các hệ điều hành, hạ tầng lưu trữ (1) Hạ tầng như một dịch vụ – IaaS (Infrastructure as a Service) nhà cung cấp nắm quyền quản lý tài nguyên vật lý tính toán cho các phần mềm, bao gồm các máy chủ, các mạng, hạ tầng lưu trữ và đặt chỗ hosting. Nói nôm na, nhà cung cấp IaaS cung cấp cho người dùng một máy tính ảo. Người sử dụng đám mây IaaS vừa có các tài nguyên giống như PaaS và SaaS nhưng có nhiều quyền truy cập và kiểm soát lớn hơn với từng thành phần phần mềm và phần cứng.

  Mô hình tham chiếu điện toán đám mây của NIST.

  Tương tác giữa các thành phần trong điện toán đám mây.

  Hơn nữa, việc vận hành thị trường đám mây không chỉ có người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ đám mây mà có tới ba đối tượng khác gồm Nhà kiểm toán (một bên tiến hành đánh giá độc lập về các dịch vụ đám mây, các hoạt động hệ thống thông tin, hiệu năng và an ninh của triển khai đám mây); Nhà môi giới (một tổ chức quản lý sử dụng, hiệu năng và phân phối các dịch vụ đám mây, và kết nối giữa các nhà cung cấp đám mây và những người sử dụng đám mây); và Nhà vận chuyển đám mây (tổ chức cung cấp kết nối và vận chuyển các dịch vụ đám mây từ nhà cung cấp đến người sử dụng).

  Ngay cả giữa các nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM với nhau – bao gồm cả IaaS, PaaS và SaaS có mức độ tiếp cận và lưu trữ dữ liệu rất khác nhau và cũng sẽ có rất nhiều trường hợp “lai ghép”, chẳng hạn như nhà sử dụng dịch vụ ký hợp đồng với một nhà cung cấp SaaS, nhưng nhà cung cấp SaaS này lại ký hợp đồng với một nhà cung cấp SaaS khác (vì họ không có dịch vụ mà người sử dụng cần) hoặc sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp PaaS (điều này là đương nhiên). Vậy thì, các văn bản dưới LANM cũng cần làm rõ để hiểu liệu trong thực tế có các dạng kết hợp nào tồn tại giữa họ hay không, có thể quy về một đầu mối mà không gây ra sự bất tiện khó có khả năng tuân thủ cho các nhà cung cấp đó hay không?

  Làm việc cộng tác xuyên biên giới qua mạng

  Việc kiểm soát thông tin, dữ liệu trên mạng theo điều 26 nói trên sẽ ngày càng khó khăn trong một thế giới mở. Ngày nay, nhiều công việc, bao gồm cả công việc nghiên cứu khoa học, đòi hỏi sự cộng tác làm việc của các cá nhân, tổ chức không chỉ ở một quốc gia, mà trên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, công việc của họ nhiều khi được thực hiện qua nhiều chứ không phải chỉ một ứng dụng, dịch vụ trên điện toán đám mây. Thông qua công việc nghiên cứu như vậy, chắc chắn các nhà khoa học Việt Nam cũng sẽ tạo ra các thông tin, nội dung và/hoặc dữ liệu bên trong các ứng dụng – dịch vụ có khả năng nằm trong các máy chủ khác nhau nằm rải rác trên toàn cầu. Liệu chúng ta có phải yêu cầu mỗi nhà khoa học tạo ra dữ liệu phải có một máy chủ đặt ở Việt Nam? Và ngay cả yêu cầu như vậy, làm sao chúng ta kiểm soát được các dữ liệu họ trao đổi với đồng nghiệp nằm trong máy chủ khác trên toàn thế giới?

  Rất cần nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các trường hợp có khả năng xảy ra trong đời sống thực khi làm việc với các công nghệ trong giai đoạn xây dựng các văn bản dưới luật, nhằm tránh việc luật hóa chỉ dựa vào vài trường hợp cụ thể, không đủ đại diện cho đa số lớn các trường hợp khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi: Khắc Phục Tình Trạng Đã Có Hiệu Lực Nhưng Vẫn Phải Chờ Nghị Định, Thô
 • Kỹ Thuật Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quản Lý Hành Chính
 • Những Yêu Cầu Về Thể Thức Vb Của Đảng
 • Đảng Ủy Xã Thanh Xuân Tổ Chức Hội Nghị Quán Triệt, Triểm Khai Các Văn Bản Của Btv Tỉnh Ủy, Btv Huyện Ủy
 • Quan Điểm, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Việt Nam Về Tôn Giáo
 • Hội Nghị Triển Khai Các Nghị Quyết Của Trung Ương Và Luật An Ninh Mạng.

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Vướng Mắc Khi Áp Dụng Nghị Quyết 1037/2006/nq
 • Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Quyết 1037
 • Vấn Đề Thực Hiện Thông Báo Đòi Nhà Theo Nghị Quyết 1037/2006/nq
 • Sáp Nhập Huyện, Xã: Lãnh Đạo Dôi Dư “rời Ghế” Cũng Là Sự Hy Sinh
 • Nghị Quyết 1210/2016/ubtvqh13 Phân Loại Đô Thị
 • Bà Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ các nội dung “Luật An ninh mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo xây dựng kế hoạch của cấp mình; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cấp dưới để kịp thời có hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục sai sót, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư cũng đề nghị ngành Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cần nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

  Các Đại biểu tham dự Hội nghị

  Tại Hội nghị, Trung tá Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triển khai, quán triệt Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” “Luật An ninh mạng”; Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

  Lê Nhãn

  Ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; Luật gồm có 07 Chương, 43 Điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng.

  Ngày 25/7/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Đây là cơ sở quan trọng, khuôn khổ pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh phòng, chống tấn mạng, tội phạm mạng và ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng.

  Ngày 28/9/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, khẳng định vị trí, vai trò của quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Chủ Động Tham Gia Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Xây Dựng Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia
 • Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Nghiên Cứu Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Tỉnh Ủy, Ai Dùng?
 • Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Sách Online Giá Rẻ Uy Tín
 • Thủ Đoạn Chống Phá Việc Thi Hành Luật An Ninh Mạng Của Các Thế Lực Thù Địch

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điểm Mới Về Soạn Thảo, Ban Hành Văn Bản Hành Chính Theo Quy Định Tại Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 161 Của Chính Phủ
 • Tinh Giản Biên Chế 88 Trường Hợp Theo Nghị Định 108 Của Chính Phủ
 • Nghị Định 108 Của Chính Phủ Về Tinh Giản Biên Chế
 • Chính Phủ Thông Qua Đề Nghị Xây Dựng Nghị Định Về Định Danh Và Xác Thực Điện Tử
 • Một là, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch ở trong nước, ở nước ngoài cho rằng, việc chúng ta ban hành Luật An ninh mạng là biện pháp tình thế của Đảng và Nhà nước ta nhằm đối phó những người bất đồng chính kiến.

  Không khó để nhận ra những luận điệu sai trái, lạc lõng đó của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài và những kẻ cơ hội chính trị trong nước “như nấm độc sau cơn mưa”của đài BBC, RFA, VOA, RFI,… Điển hình VOA Tiếng Việt với hàng loạt bài đầy tính xuyên tạc như: “Xuất hiện phong trào Bất tuân Luật An ninh mạng”… và trên internet, mạng xã hội, lại có một số thông tin cho rằng Luật An ninh mạng “xâm phạm quyền riêng tư”; “xâm phạm quyền tự do ngôn luận, quyền công dân”; “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân” và hạn chế các quan hệ quốc tế, kiềm chế sự phát triển của Việt Nam? Những điều này có phải là sự thật hay không? Sự thật không đúng như vậy! Phải khẳng định rằng, xây dựng, thực hiện Luật An ninh mạng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Ngay trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta chủ trương: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng”, nhất là trong điều kiện “Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và các hình thái chiến tranh kiểu mới”; trong khi đó,”An ninh, trật tự và an toàn xã hội trên một số địa bàn còn phức tạp. Bảo vệ bí mật quốc gia còn nhiều yếu kém. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập”. Vì vậy, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng với tất cả vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, vì sự phát triển ổn định Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế. Do đó, luận điệu sai trái trên chẳng những mơ hồ về mặt lý luận, mà còn phản động về mặt thực tiễn.

  Hai là, họ cho rằng những nội dung Luật an ninh mạng là hết sức mơ hồ và không có quốc gia nào có luật này.

  Theo Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam: “An ninh là trạng thái ổn định, an toàn, không có dấu hiệu đe dọa sự tồn tại, phát triển bình thường của cá nhân, của tổ chức, của từng lĩnh vực hoặc của toàn xã hội… Duy trì an ninh toàn diện là điều kiện để phát triển toàn diện”. Tại Điều 2, khoản 1 của Luật An ninh mạng khẳng định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Như vậy, về mặt thuật ngữ – an ninh mạng – về nội hàm của nó đã chỉ ra tính tất yếu phải ban hành và thực hiện luật này. Việc họ cho rằng “không có quốc gia nào có luật này”! Đây lại là một sự bịa đặt nữa dựa trên sự đánh tráo khái niệm. Đến nay, 138 quốc gia đã có luật An ninh mạng bao gồm cả luật chuyên đề và các quy định pháp quy nằm rải rác ở các luật khác và không ít các luật đó còn gắt gao hơn nhiều so với Việt Nam. Ngày 07-12-2015, các nghị sĩ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về Luật An ninh mạng đầu tiên áp dụng cho toàn khối: “Theo luật trên, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng như: Google và Amazon sẽ phải báo cáo mọi vi phạm có tính chất nghiêm trọng cho các cơ quan chức năng quốc gia nếu không sẽ bị phạt. Luật mới mang tên “Chỉ dẫn an ninh mạng và thông tin”, đặt ra những quy định nghiêm ngặt về an ninh và trình báo bắt buộc đối với các công ty hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu, như: Giao thông, năng lượng, y tế và tài chính. Các công ty hoạt động trên mạng như: Google, Amazon, eBay và Cisco sẽ phải trình báo những vi phạm nghiêm trọng với cơ quan chức năng quốc gia nếu không sẽ phải chịu những biện pháp xử phạt từ các cơ quan này”.

  Tại Đức, Bộ Tư pháp rất xem trọng việc an ninh mạng. Họ ra chỉ thị rõ ràng cho Facebook nếu quản lý không tốt để người dân kích động bạo lực, chửi bới trên mạng, xuyên tạc sẽ bị phạt thẳng tay từ những người quản lý Facebook đến những người phát biểu phát biểu. Đạo luật Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) được thông qua giữa năm ngoái nhưng chính thức có hiệu lực vào 1-1-2018 vừa qua sau 2 tháng gia hạn để các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phát triển các công cụ ngăn chặn phát ngôn kích động thù hận. Hay tại Hàn Quốc, việc dùng mạng xã hội để tung ra những lời xúc phạm một “thần tượng” nào đó thì bạn sẽ sớm nhận được đơn kiện từ công ty chủ quản của nhân vật nổi tiếng ấy. Như vậy, luận điểm cho rằng, “những nội dung Luật An ninh mạng là hết sức mơ hồ và không có quốc gia nào có luật này” là sự bịa đặt, hoàn toàn trái với những gì trên thực tế.

  Ba là, họ cho rằng các công ty mạng của nước ngoài sẽ không cung cấp thông tin người dùng theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam – chơi “luật riêng”.

  Đây cũng là điều bịa đặt bởi hàng năm, Facebook đều có báo cáo về cơ sở dữ liệu cho các chính quyền các nước là thị trường của họ. Tổng cộng có tất cả 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Và sau khi Luật An ninh mạng được Quốc hội chính thức thông qua, đại diện Facebook tại Việt Nam cho biết, hoạt động của Facebook không hề bị ảnh hưởng tại Việt Nam. Hơn thế nữa, Facebook đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; giúp Facebook hoạt động tốt hơn, cũng như phối hợp tốt hơn với Chính phủ Việt Nam trong tương lai.Và cho đến nay, các nhà mạng Google, Facebook và một số nhà mạng khác vẫn hoạt động bình thường tại Việt Nam cũng như không có ý định rút khỏi thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam. Như vậy, luận điệu trên hoàn toàn không có cơ sở.

  Theo Kllvobi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện
 • Chính Phủ Phân Công Soạn Thảo Văn Bản Quy Định Chi Tiết Thi Hành 6 Luật
 • Nghị Định Mới Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức.
 • Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Bộ Công An
 • Bộ Công An Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2021
 • Triển Khai Hiệu Quả Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Phủ Đã Ban Hành Nghị Định 100/2019/nđ
 • Luật Sư Lý Giải Nguyên Nhân Nghị Định 100/2019/nđ
 • Dự Thảo Nghị Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Ở Công Ty Cổ Phần, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Nghị Định Ban Hành Điều Lệ Sáng Kiến
 • Chính Thức Ban Hành Nghị Định 125/2020/nđ
 • Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua với tỷ lệ 86,86% phiếu tán thành. Luật gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức với 4 trọng tâm và 5 chính sách lớn của Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng.

  Nhiều quy định trong Luật An ninh mạng cũng quy định rõ trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn, lành mạnh; góp phần nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng trước những nguy cơ đến từ không gian mạng, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

  Bộ Công an đang khẩn trương hoàn tất dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng và Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh mạng, trình Chính phủ ban hành để triển khai thực hiện.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an báo cáo 2 chuyên đề gồm: Quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng và Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng…

  Các đại biểu cũng đã được xem phóng sự tư liệu về những thách thức đối với an ninh mạng; tọa đàm chia sẻ, làm rõ thêm những nội dung trong Luật An ninh mạng như cách phòng, chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống Nhà nước và trách nhiệm xây dựng không gian mạng lành mạnh; bảo vệ thông tin cá nhân…

  Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nêu rõ: Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người; đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

  Điểm lại tình hình thế giới và khu vực; những ưu tiên chiến lược trong đầu tư ngân sách cho an ninh mạng của các cường quốc trên thế giới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã chỉ ra những nguy cơ và thách thức đối với Việt Nam về an ninh mạng.

  Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, các nước đã ban hành các văn bản pháp luật và thiết lập quy tắc ứng xử để điều chỉnh các hành vi, mối quan hệ xã hội trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

  Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; qua đó góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

  Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn, sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước sẽ thống nhất và nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; mọi hoạt động trên không gian mạng đều phải hướng tới an toàn, an ninh và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

  Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, các đại biểu cần nắm rõ những nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi của Luật An ninh mạng; làm rõ vai trò, vị trí của Luật An ninh mạng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo chủ quyền, quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước; các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật An ninh mạng; cũng như việc tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành với Bộ Công an để triển khai Luật An ninh mạng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tướng Công An Nói Gì Về Việc Triển Khai Luật An Ninh Mạng?
 • Yêu Cầu Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Nghị Định Triển Khai Luật An Ninh Mạng
 • Việt Nam Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Tướng Công An Nói Gì Về Việc Triển Khai Luật An Ninh Mạng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Hiệu Quả Luật An Ninh Mạng
 • Chính Phủ Đã Ban Hành Nghị Định 100/2019/nđ
 • Luật Sư Lý Giải Nguyên Nhân Nghị Định 100/2019/nđ
 • Dự Thảo Nghị Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Ở Công Ty Cổ Phần, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Nghị Định Ban Hành Điều Lệ Sáng Kiến
 • Trung tướng Hoàng Phước Thuận , Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an cho hay, hiện nay, Ban Soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư pháp chuẩn bị xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An ninh mạng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến trong tháng 10 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ xem xét thông qua Nghị định.

  Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước , thừa ủy quyền của Chủ tịch nước công bố các Luật (ảnh PV).

  Luật An ninh mạng không hạn chế quyền của người dân

  Về Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 86,86%, gồm 7 chương, 43 điều. Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận , Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn như VNPT, FPT, BKAV, nhiều chuyên gia tập đoàn kinh tế, viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ – Asean, Hiệp hội điện toán đám mây châu Á, các cơ quan đại diện nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản… và ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân.

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận,Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an (Ảnh PV).

  Theo Trung tướng Thuận, để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng đã quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật .

  Cụ thể gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng…

  Ngoài ra còn phòng chống tấn công mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng cũng như phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng , đấu tranh bảo vệ an ninh mạng … “Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng”, tướng Thuận nêu rõ.

  Cục trưởng An ninh mạng Bộ Công an cho biết thêm, hiện nay, dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận mà Nhà nước chưa đủ hành lang pháp lý để quản lý, thậm chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật .

  “Luật đã quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ”, Trung tướng Hoàng Phước Thuận nhấn mạnh.

  Đối với việc triển khai Luật An ninh mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận cho hay, hiện nay, Ban Soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư pháp chuẩn bị xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An ninh mạng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. “Dự kiến trong tháng 10 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ xem xét thông qua Nghị định”, Trung tướng Hoàng Phước Thuận.

  Nhiều điểm mới trong Luật Quốc phòng

  Đối với Luật tố cáo, theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Luật tố cáo năm 2021 so với Luật tố cáo năm 2011, gồm 9 chương 67 điều. Về hình thức tố cáo, Luật tố cáo mới vẫn tiếp tục hai hình thức tố cáo, tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp.

  Luật tố cáo quy định tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, đây là bước quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền thụ lý hay không thụ lý giải quyết tố cáo.

  Về bảo vệ người tố cáo, Luật dành một chương quy định bảo vệ người tố cáo. Theo đó người được bảo vệ bao gồm: người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Phạm vi bảo vệ bao gồm: bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe , tài sản, danh dự, nhân phậm của người được bảo vệ.

  Về Luật Quốc phòng, theo Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Luật đã bổ sung giải thích từ ngữ như: quân sự, chiến tranh nhân dân, phòng thủ đất nước, chiến tranh thông tin, thảm họa, phòng thủ quân khu, phòng thủ dân sự, kết hợp quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng. Luật bổ sung quy định khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội là một bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước để phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô Hà Nội và Luật Thủ đô.

  Luật cũng bổ sung quy định về các biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng…

  Theo Danviet

  Cục trưởng An ninh mạng nói gì về giám sát tài khoản cá nhân trên MXH?

  Luật An ninh mạng của Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV với 86,86% số phiếu tán thành, 3,08% số phiếu không tán thành và 5,75% không biểu quyết. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1. 2021.

  Sáng 15.6, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí về bộ luật này.

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an). Ảnh: Thành An

  Không cấm các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

  Thưa ông, trong quá trình soạn thảo dự luật An ninh mạng, chúng ta đã thực hiện như thế nào. Đặc biệt là có làm việc với các đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài như Facebook, Google về việc yêu cầu đặt văn phòng đại diện và máy chủ ở Việt Nam?

  – Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Chúng ta cũng đã xây dựng Dự thảo luật An ninh mạng từ tháng 11.2016 theo hướng bị quyết của Quốc hội. Theo nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Ban soạn thảo xây dựng luật gồm nhiều bộ ngành là thành viên như: Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao…

  Kế hoạch xây dựng ban đầu bám theo Nghị định 72, sau đó khi trình Dự thảo Luật An ninh mạng tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội thì được Quốc hội đặt vấn đề điều chỉnh làm sao phù hợp với các kiến nghị của Doanh nghiệp, Tập đoàn Viễn thông Internet.

  Trong quá trình soạn thảo, Ban biên soạn đã làm việc với những người có trách nhiệm của Google, Facebook, Hiệp hội Hoa Kỳ tại ASEAN, Hiệp hội Điện toán đám mây châu Á… với tinh thần luôn luôn lắng nghe và cầu thị. Khi được giải thích thì các Tập đoàn thấy đó là phù hợp và cho biết sẽ điều chỉnh lại chiến lược để phù hợp với luật của mình. Như vậy, có thể khẳng định rằng Ban soạn thảo đã tiếp thu cầu thị và điều chỉnh cho phù hợp và trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 để Quốc hội biểu quyết thông qua.

  Luật An ninh mạng của Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV với 86,86% số phiếu tán thành, 3,08% số phiếu không tán thành và 5,75% không biểu quyết. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1. 2021. Ảnh: chúng tôi

  Như vậy, Google và Facebook sẽ không rút khỏi Việt Nam?

  – Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Chưa có một thông tin gì cả. Việt Nam là thị phần chiếm vị trí hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của Facebook và Google với hơn 48 triệu tài khoản.

  Khi họ đặt máy chủ tại Việt Nam thì băng thông nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Đương nhiên, Chính phủ sẽ có những quy định không phải ai cũng phải đặt văn phòng trụ sở, đặt dữ liệu mà Nghị định của Chính phủ sẽ quy định là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông như thế nào phải lưu trữ dữ liệu, lưu trữ dữ liệu loại gì và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông như thế nào phải đặt trụ sở, chi nhánh đại diện ở Việt Nam.

  Ở nước ngoài người ta siết chặt mạng xã hội, còn ở ta hiện nay mạng xã hội đang rối tung rối mù, quá lỏng lẻo, quá tự do, quyền tự do riêng tư của chúng ta bị chiếm đoạt, bị xiên xẹo… Do vậy đưa ra các phạm vi điều chỉnh không có nghĩa là tất cả các hành vi đó đều bị xử lý mà chúng ta phải tự biết là cái gì không được thực hiện trên không gian mạng còn cái gì được quyền thì được bảo hộ của Nhà nước.

  Không kiểm soát thông tin cá nhân của công dân

  Thưa ông, có ý kiến cho rằng, luật An ninh mạng ra đời sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của công dân?

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Đầu tiên phải khẳng định, luật An ninh mạng không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, không cản trở pháp luật. Trong Luật An ninh mạng, chưa có điều khoản nào đưa ra bảo hộ quyền và lợi ích cá nhân hợp pháp khi sử dụng không gian mạng mới như luật này. Chúng tôi đã rà soát đầy đủ, Luật An ninh mạng chưa bao giờ vi phạm các điều ước quốc tế, quốc gia nào cũng có những trường hợp ngoại lệ.

  Ngày 12.6.2018, Luật An ninh mạng của Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV với 86,86% số phiếu tán thành

  Có thể nói, chưa bao giờ luật của chúng ta bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, tập thể, quyền trẻ em được đề cao như bộ luật này. Đây là lần đầu tiên có một quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân…

  Điều 17 và điều 26 của Luật An ninh mạng quy định cũng rất chặt chẽ về bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân của gia đình.

  Nhiều người e ngại khi luật này được ban hành sẽ trao quyền quá lớn cho cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi doanh nghiệp phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho cơ quan điều tra?

  Như vậy có thể khẳng định, luật An ninh mạng không thể lạm quyền, trong điều cấm nói rất rõ: Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cá nhân nào đó, tổ chức nào đó lợi dụng nghiệp vụ an ninh mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân, trật tự an ninh xã hội chắc chắn sẽ bị xử lý.

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an). Ảnh: Thành An

  Thưa ông, như vậy, khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan chức năng sẽ yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thu thập hết thông tin cá nhân cũng như hoạt động của họ cho cơ quan công an?

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Trong bộ luật Hình sự, luật Tố tụng hình sự người ta đã quy định rất rõ, khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật người ta có quyền được điều tra.

  Dấu hiệu vi phạm pháp luật đó thì cơ quan chức năng về an ninh mạng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ thẩm định xem có vi phạm không, nếu vi phạm họ sẽ đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông cung cấp những thông số khi cần thiết.

  Tôi khẳng định, không có chuyện cơ quan an ninh sẽ giám sát tất cả tài khoản của cá nhân. Chúng ta chỉ đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp những hành vi vi phạm pháp luật. Việc này được quy định rất rõ trong điều 26 Luật An ninh mạng.

  Nhiều doanh nghiệp lo lắng những thông tin cá nhân của họ bị lộ, bị lọt. Vậy luật An ninh mạng lấy gì để đảm bảo điều đó?

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Hiện nay các doanh nghiệp đang quản lý các thông số của người dân và gần như chúng ta đang bị lộ, lọt các tài khoản cá nhân rất nhiều. Ví như vừa lên sân bay thì đã có tin nhắn có cần đi taxi hay không? Đang họp lại có người gọi điện đến mời mua đất… Chính việc lộ, lọt này là do sự quản lý không tốt của các doanh nghiệp nên doanh nghiệp không có gì phải lo lắng vì trước tới nay chỉ có vi phạm pháp luật thì cơ quan an ninh mới vào cuộc đặt vấn đề. Bên cạnh đó, Điều 17 luật An ninh mạng đã nêu rõ.

  Những nội dung đăng trên mạng trong trường hợp nào, nội dung nào sẽ được coi là nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vĩ nhân. Ví dụ như kêu gọi người dân biểu tình có được coi là bị cấm theo luật này không?

  Chúng ta phải giải quyết câu chuyện này, đừng để các thế lực xấu lợi dụng đồng bào mình đánh đúng đồng bào mình; đừng để đồng bào mình đánh đúng tài sản của chính tiền thuế của người dân bỏ ra mua sắm.

  Nhiều nhận định cho rằng, luật an ninh mạng đưa ra để bảo vệ không gian mạng nhưng trong dự luật này chúng ta lại đề cập đến nhiều yếu tố xử lý về hành chính, thậm chí là hình sự, trong khi đó rất nhiều luật khác đã đề cập đến. Vậy Luật An ninh mạng ra đời có sự chồng chéo với các luật khác hay không?

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Không hề có sự chồng chéo, bởi vì chính những nội dung mà UB Quốc phòng an ninh, UB Pháp luật Quốc hội đề nghị để điều chỉnh các hành vi. Chúng ta nói rằng “thực sao ảo vậy”, cuộc sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi ánh xạ từ thực sang ảo. Nếu chúng ta không có sự điều chỉnh từ thực sang ảo thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

  Tiếp tục tiếp thu, lắng nghe ý kiến

  Nhiều người quan tâm đó là sau Luật này thì nghị định thi hành thì không biết hiện nay đã xây dựng nghị định hay chưa?

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Chúng tôi đã bắt tay vào chuẩn bị cho 25 nghị định và Thông tư. Có thể nói rằng, đây là quá trình đòi hỏi phải rất khẩn trương, có những ưu tiên Nghị định, Thông tư nào ban hành trước, Nghị định, Thông tư nào ban hành sau. Do đó, ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng chứ không chỉ ban soạn thảo thực hiện; các điều nào, quy định nào đối với bộ phận nào thì đơn vị đó chủ trì soạn thảo.

  Từ giờ cho đến khi luật chính thức đi vào trong quá trình xây dựng nghị định, ban biên soạn có tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, các chuyên gia hay không?

  Trung tướng Hoàng Phước Thuận: Ban biên soạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn điều chỉnh, luôn luôn cầu thị để những nội dung nào phù hợp nhất sẽ được trình. Không một nghị định nào mà ban biên soạn trình bày nghị định của một cơ quan mà luôn được các bộ, ngành, các tập đoàn viễn thông Internet tham gia vào một cách rất đầy đủ. Tôi khẳng định như vậy.

  Xin cảm ơn ông!

  Theo Danviet

  Những hành vi nào bị cấm khi Luật An ninh mạng được thông qua? Những điều luật gây tranh cãi trong dự thảo Luật An ninh mạng được chỉnh sửa thế nào trước khi thông qua? Hơn 86% ĐBQH bấm nút thông qua Luật An ninh mạng Sáng 12/6, với hơn 86% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Yêu Cầu Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Nghị Định Triển Khai Luật An Ninh Mạng
 • Việt Nam Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lên Tiếng Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Yêu Cầu Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Nghị Định Triển Khai Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tướng Công An Nói Gì Về Việc Triển Khai Luật An Ninh Mạng?
 • Triển Khai Hiệu Quả Luật An Ninh Mạng
 • Chính Phủ Đã Ban Hành Nghị Định 100/2019/nđ
 • Luật Sư Lý Giải Nguyên Nhân Nghị Định 100/2019/nđ
 • Dự Thảo Nghị Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Ở Công Ty Cổ Phần, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, Bộ GD-ĐT trình thời gian áp dụng chương trình, SGK mới lên Chính phủ, thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, tức là áp dụng SGK mới vào năm học 2021-2021 đối với lớp đầu tiên của tiểu học; năm học 2021-2022 đối với lớp đầu tiên của cấp THCS; năm học 2022-2023 đối với lớp đầu tiên của THPT.

  Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, thời điểm thực hiện chương trình, SGK mới là thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng chỉ báo cáo Chính phủ để biết chứ không phải để Chính phủ quyết. “Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT thực hiện đúng Nghị quyết Quốc hội, chủ động trong tổ chức, Thủ tướng không quyết làm trước hay làm sau, tránh đẩy việc lên Thủ tướng”, ông Mai Tiến Dũng nói.

  Tương tự, các vấn đề về đổi mới kỳ thi THPT, ra đề thi… Bộ GD-ĐT thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

  Bộ GD-ĐT đã báo cáo Chính phủ về phương án thi 2021, theo đó bảo đảm giảm áp lực, khách quan, làm cơ sở để các trường đại học có căn cứ tuyển sinh. Bộ sẽ chuẩn hóa đề thi, hoàn thiện phần mềm chấm thi, bảo đảm không có kẽ hở cho gian lận; tiến hành chấm chéo để bảo đảm khách quan..

  Xây dựng Nghị định thực hiện Luật An ninh mạng một cách công khai, minh bạch

  Đối với vấn đề dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu khi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, Thiếu tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định, nội dung này không trái với các cam kết quốc tế.

  Hiện 18 quốc gia trên thế giới đã có văn bản luật quy định các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu quan trọng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, như Mỹ, Canada, Trung Quốc… Ngày 25-5-2018, quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của liên minh châu Âu cũng chính thức có hiệu lực, cho phép cá nhân kiểm soát dữ liệu của mình khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội. Các công ty phải cam kết không chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3; nếu bị phát hiện sẽ bị phạt 20 triệu euro hay 4% doanh số toàn cầu. Quy định này cũng phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, vì hiện Google đặt 70 văn phòng đại diện trên thế giới, còn Facebook đã đặt 80 văn phòng. Ở khu vực Đông Nam Á, Google và Facebook đã mở văn phòng đại diện tại Singapore, Malaysia…

  Hà Nội chưa xử lý triệt để sai phạm về đất đai ở Sóc Sơn

  Sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai ở Sóc Sơn, Hà Nội cũng là vấn đề báo chí đặt ra tại cuộc họp báo. Năm 2006, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận về quản ký, sử dụng đất đai ở Sóc Sơn, Hà Nội nhưng sau 12 năm Hà Nội vẫn chưa thực hiện. Trả lời về điều này, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cho biết, từ đó đến nay nhiều nội dung trong kết luận thanh tra đã được Hà Nội triển khai, nhưng còn một số nội dung xử lý chưa triệt để, nhất là xử lý các công trình, nhà hàng, khu giải trí trong đất rừng phòng hộ. Vì thế chính quyền Hà Nội vừa rồi đã giao Thanh tra thành phố Hà Nội thanh tra lại để chấn chỉnh các sai phạm, kiểm tra các đôn đốc thực hiện kết luận của TTCP. “Với trách nhiệm của mình, TTCP sẽ theo dõi, đôn đốc để bảo đảm Hà Nội kiểm tra, xử lý triệt để các kết luận thanh tra đúng theo quy định pháp luật”, ông Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh.

  Sớm công bố kết quả kiểm tra dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

  Về cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, dự án giao thông quan trọng nhất ở miền Trung hiện nay, tổng đầu từ 34.500 tỷ đồng nhưng mới đây ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thừa nhận dự án này chỉ đạt 6/10 điểm, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, đánh giá định tính không có cơ sở xác định, mà phải theo quy trình kỹ thuật thí nghiệm vật liệt đầu vào, xác suất, so sánh với thiết kế, giám sát thực hiện thi công…

  Với tồn tại của dự án, Bộ GT-VT đã chỉ đạo rất quyết liệt chủ đầu tư khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nói thêm, sau khi có thông tin về dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ GT-VT rà soát, báo cáo, công bố chính thức kết quả kiểm tra, báo cáo Thủ tướng. Ngày 18-10, Bộ GT-VT đã công bố quyết định kiểm tra dự án này và hiện nay vẫn đang tiến hành. Kết quả kiểm tra sẽ được công khai.

  PHAN THẢO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Việt Nam Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lên Tiếng Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Chánh Văn Phòng Bộ Công An Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Việt Nam Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Yêu Cầu Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Nghị Định Triển Khai Luật An Ninh Mạng
 • Tướng Công An Nói Gì Về Việc Triển Khai Luật An Ninh Mạng?
 • Triển Khai Hiệu Quả Luật An Ninh Mạng
 • Chính Phủ Đã Ban Hành Nghị Định 100/2019/nđ
 • Luật Sư Lý Giải Nguyên Nhân Nghị Định 100/2019/nđ
 • Theo đó, người dân có thể gửi ý kiến đóng góp cho Dự thảo này về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, địa chỉ 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: [email protected] trong thời gian 1 tháng từ 2/11 đến 2/12.

  Có hiệu lực từ 1/1/2019

  Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019, gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, chương III Luật An ninh mạng quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như tuyên truyền chống phá Nhà nước, kích động gây bạo loạn, phòng chống khủng bố mạng, chiến tranh mạng và các loại tội phạm khác…

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng gồm 6 chương 30 điều.

  Đối với quy định về lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc phòng đại diện tại Việt Nam, Điều 25 dự thảo Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp trong và ngoài nước có đầy đủ 4 nhóm điều kiện sau đây phải lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam:

  – Nhóm doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như: Dịch vụ viễn thông; Dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng; Thương mại điện tử; Thanh toán trực tuyến; Mạng xã hội và truyền thông xã hội hoặc thư điện tử phải thực hiện theo quy định này.

  – Doanh nghiệp có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý các loại dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam

  – Doanh nghiệp để cho người sử dụng dịch vụ thực hiện các hành vi bị cấm theo Luật An ninh mạng.

  – Doanh nghiệp vi phạm một số quy định về bảo đảm an ninh thông tin theo Luật An ninh mạng.

  Theo dự thảo Nghị định, Bộ trưởng Công an được quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong diện điều chỉnh thực hiện quy định này. Doanh nghiệp không chấp hành, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý.

  Lưu trữ 19 trường thông tin cá nhân

  Còn theo Điều 24 của dự thảo nghị định này, dữ liệu phải lưu trữ ở Việt Nam gồm 19 trường thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học.

  Theo quy định, những dữ liệu này được lưu trữ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp, hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ.

  Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải lưu trữ dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra hoặc dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam (như bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác) trong thời gian tối thiểu là 36 tháng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lên Tiếng Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Chánh Văn Phòng Bộ Công An Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Đại Diện Bộ Công An Nói Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Việt Nam Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Yêu Cầu Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Nghị Định Triển Khai Luật An Ninh Mạng
 • Tướng Công An Nói Gì Về Việc Triển Khai Luật An Ninh Mạng?
 • Triển Khai Hiệu Quả Luật An Ninh Mạng
 • Chính Phủ Đã Ban Hành Nghị Định 100/2019/nđ
 • Người dân có thể gửi ý kiến đóng góp cho Dự thảo này về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, địa chỉ 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: [email protected]

  Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019, gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng gồm 6 chương 30 điều.

  Điều 24 của dự thảo Nghị định quy định dữ liệu phải lưu trữ ở Việt Nam gồm 19 trường thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học.

  Theo quy định, những dữ liệu này được lưu trữ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp, hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải lưu trữ dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra hoặc dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam (như bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác) trong thời gian tối thiểu là 36 tháng…

  Đối với quy định về lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc phòng đại diện tại Việt Nam, Điều 25 dự thảo Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp trong và ngoài nước có đầy đủ 4 nhóm điều kiện sau đây phải lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam:

  – Nhóm doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như: Dịch vụ viễn thông; Dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng; Thương mại điện tử; Thanh toán trực tuyến; Mạng xã hội và truyền thông xã hội hoặc thư điện tử phải thực hiện theo quy định này.

  – Doanh nghiệp có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý các loại dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam

  – Doanh nghiệp để cho người sử dụng dịch vụ thực hiện các hành vi bị cấm theo Luật An ninh mạng.

  – Doanh nghiệp vi phạm một số quy định về bảo đảm an ninh thông tin theo Luật An ninh mạng.

  Theo dự thảo Nghị định, Bộ trưởng Công an được quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong diện điều chỉnh thực hiện quy định này. Doanh nghiệp không chấp hành, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý

  . . . . .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Lên Tiếng Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Chánh Văn Phòng Bộ Công An Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Đại Diện Bộ Công An Nói Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Dự Thảo Nghị Định Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Việt Nam Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Nghị Định Thực Hiện Luật An Ninh Mạng
 • Yêu Cầu Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Nghị Định Triển Khai Luật An Ninh Mạng
 • Tướng Công An Nói Gì Về Việc Triển Khai Luật An Ninh Mạng?
 • Triển Khai Hiệu Quả Luật An Ninh Mạng
 • Theo đó, Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019, gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng gồm 6 chương 30 điều.

  Cụ thể, Điều 24 của dự thảo Nghị định quy định dữ liệu phải lưu trữ ở Việt Nam gồm 19 trường thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học. Theo quy định, những dữ liệu này được lưu trữ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ…

  Đối với quy định về lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc phòng đại diện tại Việt Nam, Điều 25 dự thảo Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp trong và ngoài nước có đầy đủ 4 nhóm điều kiện sau đây phải lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam: Nhóm doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như: Dịch vụ viễn thông; Dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng; Thương mại điện tử; Thanh toán trực tuyến; Mạng xã hội…; Nhóm doanh nghiệp có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý các loại dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam; Nhóm doanh nghiệp để cho người sử dụng dịch vụ thực hiện các hành vi bị cấm theo Luật An ninh mạng; Nhóm doanh nghiệp vi phạm một số quy định về bảo đảm an ninh thông tin theo Luật An ninh mạng.

  Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang.

  Quy định của Luật An ninh mạng phù hợp thông lệ quốc tế

  Thứ hai, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp vì Google đã đặt khoảng 70 văn phòng đại diện, Facebook khoảng 80 văn phòng đại diện tại các quốc gia trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Google, Facebook đã mở các văn phòng đại diện tại Singapore, Malaysia, Indonesia.

  Thứ ba, phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, trong đó có Luật Thương mại năm 2005, Luật Quản lý ngoại thương năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua biên giới như Facebook, Google đang có hoạt động kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam thuộc sự điều chỉnh của các văn bản này.

  doanh nghiệp nước ngoài và các cơ quan ngoại giao. “Việc ban hành Luật An ninh mạng rất cần thiết, Quốc hội thông qua rồi, bây giờ chúng ta chỉ ban hành nghị định của Chính phủ để hướng dẫn thi hành chi tiết, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019. Ông Mai Tiến Dũng cho rằng, cùng với an ninh lương thực, an ninh trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng nằm trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, được nâng lên hàng đầu nhằm đảm bảo môi trường tốt để thu hút đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng nghị định này là hết sức cẩn trọng, cân nhắc và Thủ tướng cũng đặt vấn đề sẽ đưa ra thực hiện theo quy trình Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ đó đánh giá tác động, lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.

  Thế Vinh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Công An Lên Tiếng Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Chánh Văn Phòng Bộ Công An Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Đại Diện Bộ Công An Nói Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Ý Kiến Rộng Rãi Về Dự Thảo Nghị Định Luật An Ninh Mạng
 • Băn Khoăn Về Dự Thảo Nghị Định An Ninh Mạng: Tướng Công An Nói Gì?
 • Tin tức online tv