Top 10 # Xem Nhiều Nhất Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4

Chiều 30/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh để thông báo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ đảng viên.

Mở đầu buổi làm việc, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mục đích của buổi làm việc là đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả mà Đoàn kiểm tra phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh xây dựng để báo cáo Ban Bí thư.

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra cho thấy, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết và các quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương; quá trình triển khai đã có một số cách làm mới, lựa chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm vừa cơ bản, vừa cấp thiết.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát có bước đổi mới, quyết liệt, góp phần khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực, nhất là trong người đứng đầu cấp ủy; công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; công tác dân vận và hoạt động MTTQ đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra Trung ương cũng chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế để BTV Tỉnh ủy chẩn chỉnh nhất là việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn hạn chế; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và xử lý các vấn đề nảy sinh từ cơ sở có lúc thiếu kịp thời…

Sau khi nghe đoàn kiểm tra trình bày báo cáo dự thảo, các đại biểu đã có những kiến nghị đối với Trung ương về việc: Ban hành quy chế giám sát quyền lực người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát thực chất của tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể; kịp thời định hướng các vấn đề nóng, phức tạp; kịp thời tổ chức tổng kết Quy định 76-QĐ/TW; đồng bộ hệ thống văn bản giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra Trung ương. Báo cáo đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chỉ ra được những hạn chế tại Hà Tĩnh.

Đi sâu vào các nội dung báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Đến nay, nhìn chung tình hình ở Hà Tĩnh là ổn định. Có được kết quả như vậy là nhờ Hà Tĩnh đã bình tĩnh, chủ động, gắn với phê bình, tự phê bình, đoàn kết, thống nhất và dân chủ trong Đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên từ đó tạo lan toả trong quần chúng nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu và giải trình một số tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra. Đồng thời kiến nghị với đoàn kiểm tra một số nội dung như: việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm; tiếp tục thể chế hóa việc thực hiện gương mẫu, đi đầu của đảng viên tại nơi cư trú; quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, bức thiết của địa phương…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thêm mục đích quan trọng của buổi làm việc như đã đặt vấn đề.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, các ý kiến tại buổi làm việc đều xác đáng, đoàn sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo, nhất là các ý kiến băn khoăn về hệ thống văn bản chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, thanh tra còn nhiều; chậm trễ trong tổng kết Quy định 76 khiến cho việc thực hiện một số nơi không còn hiệu quả; các vướng mắc trong sắp xếp bộ máy…

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã mang lại những kết quả to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, điều này đã được chứng minh rõ ở thực tiễn trong thời gian qua.

Đối với Hà Tĩnh, kết quả thực hiện các nội dung Trung ương 4 khóa XII là nhờ nhận thức của BTV Tỉnh ủy rất cao, rất sâu nên đã đưa ra những giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

“Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong bối cảnh vô cùng khó khăn, điều này thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết rất cao của Hà Tĩnh. Đây sẽ là những nội dung quan trọng để đoàn báo cáo với Ban Bí thư, nhằm ghi nhận những công lao, cố gắng của Hà Tĩnh” – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phúc Quang – Anh Tấn

Các tin đã đưa

Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nhan Thức Của Bản Thân Sau Khi Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Thời Cơ Thách Thức Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Thoi Cơ Thách Thức Cua Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12,

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4,

Quán Triệt, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng ta. Đặc biệt, từ kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thông tin rộng rãi thực sự trở thành luồng sinh khí mới thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên, đáp lại lòng mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đồng thời xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong nghị quyết lần này, Trung ương đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hệ thống các biểu hiện được nêu trong nghị quyết là những căn cứ quan trọng để từng cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện một cách hiệu quả, có chất lượng. Cùng với đó, Trung ương cũng xác định 4 nhóm giải pháp hết sức toàn diện, bảo đảm tính thống nhất, khoa học và có mối quan hệ biện chứng trong triển khai thực hiện.

Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện ra sao để đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tế cuộc sống nhằm đạt được mục tiêu cao nhất đúng như nghị quyết đã xác định: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để đạt được mục tiêu nêu trên phụ thuộc rất lớn vào thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Bởi vậy, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết cấp ủy từng cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong nghị quyết, mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là cơ sở, điều kiện, căn cứ để cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở nhận thức đúng, nắm vững nội dung và hệ thống giải pháp để cấp ủy các cấp nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và thiết thực. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi mỗi cấp ủy cần xác định rõ từng nội dung, hình thức, bước đi phù hợp, biết lựa chọn vấn đề trọng tâm, tránh dàn trải. Đánh giá đúng thực tế, nhận diện và chỉ rõ những biểu hiện cụ thể ở từng cán bộ, đảng viên để có các giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi khả năng tư duy, trình độ và trí tuệ của đội ngũ cấp ủy viên, trực tiếp là bí thư cấp ủy. Xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 86 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là điều kiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò là đảng cầm quyền, với niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân.

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, suốt 72 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thể hiện vai trò xung kích bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Với trách nhiệm chính trị của mình, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội nguyện đem hết tài năng, trí tuệ gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và hạnh phúc của nhân dân.

Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Châu Thành Lê Quang Vịnh

* Xin ông cho biết những điểm mới trong việc đưa NQ vào cuộc sống?

– Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Vịnh: Để đưa NQ vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 114, ngày 24-11-2017 để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để triển khai, quán triệt các NQ và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, đoàn thể triển khai đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường quản lý tổ chức bộ máy, biên chế hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, không phát sinh thêm tổ chức hoặc biên chế được cấp tỉnh giao; chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức, tiếp tục điều chỉnh lại số lượng cấp phó theo đúng quy định và hợp lý. Thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối. Đưa vào kế hoạch lộ trình tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập ấp, khu phố chưa đạt chuẩn theo quy định.

* Đâu là kết quả nổi bật sau hơn 1 năm thực hiện NQ?

– Sau hơn 1 năm thực hiện NQ, huyện đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Thực hiện 66 mô hình kiêm nhiệm theo NQ số 02 của Tỉnh ủy. Huyện chủ động đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện (đã xây dựng đề án); xây dựng Đề án bộ phận Văn phòng phục vụ chung cho MTTQ và các đoàn thể huyện; thực hiện chỉ đạo thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã Quới Sơn, Phú Đức; hiện huyện có 16/22 xã bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND theo NQ (các xã còn lại không thực hiện do công tác điều động, luân chuyển cán bộ).

Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy theo Quy định số 127, ngày 1-3-2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đã rà soát, đưa vào kế hoạch cụ thể việc sắp xếp, tổ chức lại đối với các trường mầm non, phổ thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trạm y tế đối với các xã, thị trấn; Trạm chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Huyện đang xem xét nội dung sáp nhập Trung tâm Văn hóa – thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp của đơn vị để làm cơ sở xây dựng kế hoạch của huyện; xây dựng đề án vị trí việc làm; đã chuyển đổi Ban Quản lý khai thác và cung cấp nước sinh hoạt huyện sang công ty cổ phần; xây dựng Đề án giải thể Ban Quản lý công trình giao thông và đô thị huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế.

Hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính của 6 ấp, khu phố của 5 xã, thị trấn; đang triển khai thực hiện phương án sáp nhập 6 xã: Giao Long – Giao Hòa, An Hóa – An Phước; Sơn Hòa – An Hiệp trong năm 2019.

* Hướng tới huyện sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp gì?

– Nhìn chung, sau triển khai, quán triệt, cán bộ, đảng viên có sự đồng tình cao về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian tới, huyện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thực hiện đề án sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích và dân số. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc điều động, bố trí cán bộ theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt NQ, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong toàn đảng bộ huyện. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đơn vị mình để thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện. Các đảng ủy xã, thị trấn khi xây dựng kế hoạch thực hiện phải gắn với việc thực hiện các mô hình theo NQ số 02 của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đối với các cấp ủy, ban, ngành.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện có bám sát vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh; xác định rõ các nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cá nhân, cơ quan chủ trì thực hiện, trong đó, đưa ra cụ thể các mô hình để thực hiện.

* Xin chân thành cảm ơn ông!