Top 5 # Xem Nhiều Nhất Hướng Dẫn Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Hướng Dẫn Nộp Gia Hạn Tiền Thuế Theo Nghị Định 41/2020/Nđ

Hướng dẫn nộp gia hạn tiền thuế theo nghị định 41/2020/NĐ-CP d o tình hình dịch bệnh covid-19

Chào mừng bạn đến Web https://ketoanetax.com/ của chúng tôi. Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp được chính phủ hỡ trợ gia hạn tiền thuế theo nghị định 41/2020/NĐ-CP. Để tiến hành nộp kê khai nộp tờ khai trên trang thuế điện tử. Dịch vụ kế toán E-TAX hướng dẫn bạn lập tờ khai và kê khai nộp tờ khai gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp trên trang thuế điện tử như sau:

Bài viết này chúng tôi chỉ hướng dẫn cách khai báo tờ khai gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 và cách nộp tờ khai gia hạn thuế trên trang thuế điện tử hiện nay. Bước 1: Nhập thông tin khai báo trên giấy đề nghị nộp thuế và tiền thuê đất như sau

Bước 2: Tra cứu vào trang thuế điện tử nộp tờ khai. Trước khi nộp tờ khai gia hạn tiền thuế. Người nộp thuế vào Đăng ký tờ khai gian hạn tiền thuế theo mẫu sau. ( Nếu bạn chưa đăng ký tờ khai gia hạn thuế thì sẽ không nộp được tờ khai thuế điện tử)

Sau khi màn hình hiện ra như trên nhấp vào đăng ký tờ khai

Chọn đăng ký thêm tờ khai. Tìm tới mục đăng ký gia hạn nộp thuế theo nghị định 41/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08/04/2020 về việc gia hạn tiền nộp thuế thêm 5 tháng năm 2020 cho kỳ thuế quý 1/2020, quý 2/2020 và tiền thuế phát sinh từ quyết toán năm 2019. Sau khi nhấp vào đăng ký thêm tờ khai màn hình hiện ra giao diện như sau:

Sau khi đăng ký xong tờ khai gia hạn tiền thuế trên trang thuế điện tử . Người nộp thuế tiến hàn nộp tờ khai xml như thông thường

Như vậy là dịch vụ kế toán E-TAX đã hướng xong các bạn khai báo các chỉ tiêu trên phụ lục gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo nghị định 41 của chính phủ . Nếu bạn muốn rõ hơn nữa hãy xem video hướng dẫn cách khai báo tờ khai gia hạn tiền thuế và cách nộp tờ khai gia hạn thuế trên trang thuế điện tử nhấp vào đây để xem.

(Bấm xem video hướng dẫn chi tiết)

Nếu người nộp thuế không kê khai được phụ lục gia hạn nộp thuế bằng phương thức điện tử. Hãy liên hệ email hoặc số điện thoại của chúng tôi. Để được hỗ trợ miễn phí.

Lầu 1 – 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hướng Dẫn Gia Hạn Nộp Thuế, Tiền Thuê Đất Theo Nghị Định 41/2020/Nđ

22/05/2020 14:07 PM

1. Gia hạn nộp thuế TNDN

– Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 .

Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

– Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn (theo hồ sơ quyết toán doanh nghiệp tự khai và phần tăng thêm qua thanh tra kiểm tra) được xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

2. Gia hạn nộp thuế GTGT

– Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế GTGT phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

– Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Công văn 5977/BTC-TCT được ban hành ngày 20/5/2020.

Châu Thanh

9,605

Những Đối Tượng Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, doanh nghiệp (DN) được gia hạn 5 tháng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và tiền thuê đất.

Riêng hộ gia đình và cá nhân kinh doanh được chậm nộp tiền thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đến ngày 31/12/2020.

Nghị định 41 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020, quy định cụ thể về đối tượng gia hạn, thời gian và thủ tục gia hạn.

Sản xuất nông nghiệp là một trong những ngành nghề được Chính phủ gia hạn 5 tháng tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2020.Ảnh chụp vào tháng 3/2019: TRẦN PHƯỚC

sản xuất sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử; máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn ghế; xây dựng.

DN, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; GD- ĐT; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản.

DN, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

DN nhỏ và siêu nhỏ (theo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14) và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật này. Theo đó, tiêu chí xác định các DN nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định như sau: (xem bảng biểu)

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19 theo quy định.

Thời gian gia hạn

Theo quy định tại nghị định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 1 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh.

Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), thuế thu nhập DN trong 4 tháng (tháng 3, 4, 5, 6/2020 và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020) đều được gia hạn với thời hạn là 5 tháng.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020 của DN, tổ chức là người nộp thuế TNDN thuộc đối tượng được quy định nêu trên.

Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp DN, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp của các loại thuế khác.

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên, thời hạn nộp số tiền thuế chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, nghị định nêu rõ: gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

LÊ VĂN SƠN- LÝ AN

Lưu Ý Về Thời Hạn Gia Hạn Nộp Tiền Thuế Theo Nghị Định 41/2020/Nđ

Để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19, ngày 08 tháng 4 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh được gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.

Trong tháng 12 này, DN lưu ý về thời hạn nộp đối với các loại thuế đã được gia hạn như sau:

1. Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT)

– Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng; số thuế phải nộp được gia hạn 05 tháng, cụ thể như sau:

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 3 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 4 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 5 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 6 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

– Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý; số thuế phải nộp được gia hạn 05 tháng, cụ thể như sau:

+ Kỳ tính thuế GTGT quý I năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT quý II năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN được gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau:

+ Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 8 năm 2020.

+ Số thuế TNDN tạm nộp quý I năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

+ Số thuế TNDN tạm nộp quý II năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

3. Đối với thuế GTGT, thuế 4. Đối với tiền thuê đất TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thời hạn nộp chậm nhất ngày 31 tháng 10 năm 2020./.

Tin tức khác