Top 4 # Xem Nhiều Nhất Hệ Thống Văn Bản Quản Lý Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Athena4me.com

Hệ Thống Quản Lý Văn Bản Và Điều Hành

Cùng với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cơ quan hành chính, cơ quan đảng cũng như khối tổ chức doanh nghiệp. Cty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam bắt tay vào xây dựng sản phẩm phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành” nhằm mục đích hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý văn bản và điều hành.

1. Với phương châm: (Hướng tới “end-user”) VSD luôn coi trọng lợi ích và hiệu quả khai thác của người sử dụng cuối, chúng tôi hướng đến một sản phẩm cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết và gắn liền với việc xử lý văn bản hàng ngày của người sử dụng.

2. Với những đặc tính mở của phần mềm, chúng tôi xây dựng đáp ứng mọi quy trình xử lý văn bản, các thao tác được rút ngắn tối đa nhất có thể trong quá trình xử lý văn bản.

3. Với đội ngũ chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai những phần mềm dùng cho khối hành chính nhà nước, cùng với sự kiểm tra thử nghiệm khắt khe trong suốt thời gian xây dựng phần mềm, chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng rằng: Bạn đã lựa chọn được một sản phẩm ưng ý và có tính ổn định cao nhất.

Giao diện Trang chủ hệ thống

1. Tiếp nhận, quản lý toàn bộ văn bản đến

2. Soạn thảo và ban hành văn bản đi

3. Tạo lập hồ sơ công việc, chia sẻ hồ sơ cá nhân

4. Tạo lập và quản lý phiếu yêu cầu giao việc

5. Quản lý toàn bộ quy trình xử lý văn bản

6. Lập và quản lý lịch công tác của toàn cơ quan, của lãnh đạo

7. Trao đổi nội bộ thông qua module Chat

8. Gửi nhận văn bản nội bộ và với các cơ quan ngoài hệ thống

9. Báo cáo, in sổ và thống kê tình hình xử lý văn bản, theo dõi tiến độ xử lý

10. Tra cứu và tìm kiếm văn bản theo các tiêu chí, tìm kiếm nội dung văn bản

11. Gửi nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông của chính phủ.

12. Thông báo nhắc nhở công việc qua hệ thống email.

Giao diện Danh sách văn bản

– Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ IBM Domino 8.5.3 trở lên.

– Lập trình trên môi trường Xpages (Hỗ trợ kéo thả control giúp người lập trình thay đổi giao diện nhanh và dễ dàng)

– Hỗ trợ nhiều hệ điều hành.

– Hỗ trợ tốt nhất môi trường Web 2.0

– Hỗ trợ HTML5

– Tích hợp với các hệ thống khác rất dễ dàng (AD, LDAP, DB2, SQL, Sharepoint, websphere…….)

– Chế độ bảo mật cao (Ngoài những tính năng bảo mật thông thường, Lotus Domino còn có tính năng bảo mật theo Notes ID)

– Gửi nhận và đồng bộ dữ liệu đơn giản bằng giao thức Notes Routing, Webservice, Mail….

– Bản thân Lotus Domino là: Mail server, Database server, Web server…..

Luận Văn: Hệ Thống Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Về Chứng Thực

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thực tế cuộc sống cho thấy, ngày nay công dân, tổ chức cần rất nhiều loại giấy tờ phục vụ cho các giao dịch của mình, không chỉ một bản của mỗi loại mà thường cùng lúc cần rất nhiều bản mỗi loại giấy tờ: học sinh cần làm nhiều bộ hồ sơ để cùng lúc đăng ký thi vào nhiều trường, cử nhân cùng lúc cần làm nhiều bộ hồ sơ để xin việc ở nhiều công sở hay doanh nghiệp, các doanh nghiệp cùng lúc cần nhiều bộ hồ sơ để tham gia vào nhiều quan hệ thị trường…. Mặt khác, với mỗi đối tượng nhận hồ sơ, giấy tờ thì yêu cầu về số lượng, chủng loại các giấy tờ là không giống nhau. Do vậy, có thể thấy nhu cầu chứng thực sẽ ngày càng gia tăng. Chứng thực là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống; xuất phát từ nhu cầu giao dịch của công dân, của tổ chức và của chính Nhà nước. Nhu cầu này ngày càng tăng lên do sự mở rộng và phát triển các quan hệ pháp luật. Nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu của cuộc sống và từng bước hoàn thiện nhà nước về chứng thực, nhà nước đã chú trọng ban hành nhiều văn bản để điều chỉnh vấn đề này. Hệ thống các văn bản quản lý nhà nước đã thực hiện tốt việc thông tin, truyền đạt các quyết định quản lý, phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý, công cụ xây dựng hệ thống pháp luật, hướng dẫn thực hiện. Sau hơn hai mươi năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước nói chung và hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực nói riêng đã có những tiến bộ quan trọng. Quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới. Nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực. Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa từng bước được đề cao và phát huy trên thực tế. Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật được tăng cường đáng kể. Những tiến bộ đó đã góp phần thể chế hoá đường lối của Đảng, nâng cao 8. 2 hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Bên cạnh những thành tựu trên, hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực hiện nay còn nhiều bất cập. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực nước ta vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ, thiếu thống nhất, nhiều nội dung chưa hợp lý. tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống. Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực dân sự nói chung và chứng thực nói riêng là quan điểm định hướng của Đảng tại Nghị quyết số 48-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật từ nay đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn thực tiễn từ cấp cơ sở tại các địa phương. Qua đây, giúp đánh giá khách quan và đầy đủ về thực trạng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực. Đây cũng chính là lý do tác giả chọn đề tài “Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã – Từ thực tiển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Công trình đầu tiên đề cập về hoạt động công chứng, chứng thực có thể kể tới là “những điều cần biết về công chứng nhà nước”, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội năm 1992 của tác giả Nguyễn Văn Yểu và Dương Đình Thành; “Giới thiệu vài nét về xây dựng và hoàn thiện công chứng nhà nước ở thành phố Hà Nội”, đăng trên tạp chí Thông tin khoa học pháp lý, Bộ tư pháp, năm 1995. Hai công trình này có vai trò như cuốn cẩm nang giới thiệu về hoạt động công chứng nhà nước nói chung với nhiệm vụ trọng tâm của các phòng công chứng nhà nước thuộc UBND cấp tỉnh. Đề cập sâu hơn về hoạt động công chứng, chứng thực ở khía cạnh khác, có công trình “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc xác định phạm 9. 3 vi, nội dung hành vi công chứng, chứng thực và giá trị pháp lý của văn bản công chứng, chứng thực ở nước ta hiện nay” của tác giả Đặng Văn Khanh, luận án tiến sỹ Luật học. Tác giả đã có những luận giải sâu sắc về bản chất và sự khác nhau của hai hoạt động công chứng và chứng thực xuất phát từ thẩm quyền thực hiện các hoạt động này; tương ứng là phạm vi của mỗi hoạt động và giá trị pháp lý của văn bản công chứng; chứng thực, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện về quy định pháp luật. Về vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực, công trình đầu tiên có thể kể đến là luận văn thạc sỹ Luật học: “Quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực; công chứng nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn ở nước ta” của tác giả Trần Ngọc Nga, (Hà Nội năm 1996).

MÃ TÀI LIỆU: 9407

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF

THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)

NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)

CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

Hệ Thống Quản Lý Văn Bản Và Điều Hành Thông Minh Doceye

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thông minh DocEye

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành thông minh đang dần được ưa chuộng bởi sự tiện ích, an toàn và tiết kiệm vì vậy việc quản lý và lưu văn bản, thông tin trên các tài liệu giấy càng bộc lộ những hạn chế của mình. Đặc biệt “Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành thông minh DocEye” được người tin dùng nhiều hơn cả.

Tại sao phải sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử?

Theo thống kê từ Bộ công thương, 90% thông tin quan trọng được thể hiện trên giấy và 70% giao dịch có thể không thành công nếu như văn bản bằng giấy bị thất lạc. Cách thức lưu trữ thông tin hiện tại (chỉ đơn thuần lưu giữ văn bản, tài liệu giấy bản cứng) dễ bộc lộ các điểm yếu như: tốn diện tích, chi phí bảo quản; văn bản, tài liệu dễ bị hỏng (nhiệt độ, ẩm, mốc, côn trùng…) khiến cho việc tìm kiếm, khai thác thông tin kém hiệu quả, tốn nhiều thời gian.

Trong khi đó, xu hướng sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử với việc sử dụng các phần mềm quản lý hiện đại, khoa học sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đảm bảo tính bảo mật của thông tin và chi phí đầu tư so với hiệu quả mang lại là rất thấp. Chính vì thế, quản lý văn bản thông qua các phần mềm, hệ thống quản lý đang trở thành xu hướng được ưu thích trong những năm gần đây.

Dùng thử sản phẩm

Tính năng của hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành DocEye

Thị trường Việt Nam hiện nay có khá nhiều phần mềm quản lý văn bản và điều hành do các tổ chức trong nước và ngoài nước nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, một số phần mềm quản lý văn bản và điều hành lại bị hạn chế ở việc tích hợp với những phần mềm quản lý văn phòng khác mà doanh nghiệp đang sử dụng khiến cho việc sử dụng trở nên khó khăn. 

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử thông minh DocEye do Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI nghiên cứu phát triển khắc phục hoàn toàn được yếu tố đó và được đánh giá cao do hệ thống được hoạt động đồg bộ, thống nhất và có tính liên kết chặt chẽ.

Tính năng của hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành DocEye

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành DocEye được nghiên cứu phát triển dựa trên các công nghệ quản lý văn bản tiên tiến nhất trên thế giới gắn liền với nhu cầu thực tế của các khách hàng Việt Nam, với các tính năng nổi bật như:

Tính năng phần thu nhận thông tin, tài liệu

•    Thu nhận và phân loại tài liệu

•    Nhận dạng và bóc tách thông tin tài liệu

•    Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin

•    Lưu trữ thông tin

•    Phân phối thông tin

Tính năng quản lý thông tin, tài liệu đã được thu nhận

•    Quản lý tài liệu

•    Tìm kiếm tài liệu

•    Quản lý quy trình nghiệp vụ

•    Tạo báo cáo thống kê

•    Bảo mật thông tin

•    Sao lưu – phục hồi dữ liệu

Ưu điểm của phần mềm quản lý văn bản và điều hành DocEye

Ưu điểm của phần mềm quản lý văn bản và điều hành DocEye

DocEye giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu

Giúp tiết kiệm chi phí lưu trữ và quản lý tài liệu

•    DocEye quản lý các tài liệu số một cách khoa học, giúp giảm thiểu việc lưu trữ các tài liệu cứng gây tốn diện tích kho bãi và nhân sự quản lý. Đồng thời, các tài liệu cũng ít bị hư hỏng trong quá trình sử dụng, từ đó tiết kiệm chi phí phục chế tài liệu.

•    DocEye tích hợp tính năng quản lý kho 3D, cho phép bạn biết chính xác tài liệu cứng bạn đang lưu trữ nằm trong ô giá kệ nào của tủ hồ sơ, từ đó rút ngắn thời gian tìm kiếm, tiết kiệm chi phí nhân sự trong khâu lưu trữ.

Tiết kiệm chi phí vận hành

DocEye giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí in ấn, lưu trữ, bảo quản tài liệu theo cách truyền thống.

Chia sẻ thông tin không giới hạn

Bảo mật an toàn, ít rủi ro

DocEye có cơ chế bảo mật nhiều lớp và phân quyền chi tiết đến từng người dùng của hệ thống giúp tài liệu được bảo mật an toàn trong quá trình vận hành

Bên cạnh đó, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt, giao diện thân thiện dễ sử dụng, tính bảo mật cao nên DocEye đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn tối ưu của khách hàng. Đặc biệt, hệ thống quản lý văn bản thông minh DocEye vinh dự 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng Sao Khuê 2016, 2017, 2018 – Giải thưởng uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Việt Nam do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam trao tặng, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng,….

Để trải nghiệm các tính năng của hệ thống quản lý văn bản điều hành thông minh DocEye, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thể đăng ký dùng thử tại: https://doceye.vn/dang-ky.html

Ứng Dụng Hệ Thống Quản Lý Và Điều Hành Văn Bản Điện Tử Voffice

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, triển khai văn bản tài liệu, từ ngày 04/10 đến ngày 17/10/2018 Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử VOFFICE cho 75 cán bộ, viên chức Bệnh viện. Trong đó có gần 20 cán bộ là các cán bộ chủ chốt, gồm Lãnh đạo Bệnh viện và trưởng, phó các phòng chức năng.

Theo đó các học viên được chia thành 4 lớp tập huấn. Giảng viên là Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện đã giới thiệu hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử VOFFICE tới các học viên. Đồng thời hướng dẫn học viên truy cập vào các tài khoản đã được phân quyền để thực hành những thao tác nghiệp vụ trên hệ thống như quản lý văn bản đi, văn bản đến, tra cứu tìm kiếm văn bản…

Giảng viên hướng dẫn các học viên tại lớp Tập huấn

Giảng viên hướng dẫn các học viên tại lớp Tập huấn

Áp dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử sẽ số hoá các văn bản giấy, giúp các đơn vị khai thác, quản lý và sử dụng văn bản hiệu quả. Qua đó, Lãnh đạo các đơn vị sẽ theo dõi được tiến độ triển khai văn bản kịp thời. Hệ thống được thiết lập hơn 130 tài khoản tương ứng với 43 khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện sẽ là phương thức hữu hiệu trao đổi văn bản giữa Bộ Y tế với các đơn vị y tế trực thuộc.

Theo kế hoạch, Bệnh viện sẽ thay thế hình thức chuyển, gửi văn bản giấy sang hình thức quản lý văn bản điện tử trên hệ thống VOFFICE trong thời gian tới.

Học viên tham gia lớp Tập huấn

Học viên tham gia lớp Tập huấn