Top 17 # Xem Nhiều Nhất Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật / 2023

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật – Thuế Giá Trị Gia Tăng:Cùng với các chính sách kinh tế, chính sách thuế cũng góp phần rất quan trọng trong quá trình hộp nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế đối ngoại với các nước, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.Ngày 10 tháng 5 năm 1997 Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng, từ đó đến nay Luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chính sách kinh tế hiện hành, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn Luật và ngày 9 tháng 4 năm 2007 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 32/2007/TT-BTC thay thế Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng.

Lời giới thiệu– Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 (đã cập nhật theo Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 và Luật số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật Thuế GTGT).– Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (đã cập nhật theo Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản I, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật thuế TTĐB)– Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

Mời các bạn đón đọc.

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Qua Các Thời Kỳ / 2023

Luật hôn nhân và gia đình năm 1959

Hiệu lực từ: 13/01/1960 đến 03/01/1987

Luật hôn nhân và gia đình năm 1986

Hiệu lực từ : 03/01/1987 – 01/01/2001

Công văn của toà án nhân dân tối cao số 24/1999/khxx ngày 17 tháng 3 năm 1999 về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật

Nghị định của chính phủ số 184-cp ngày 30-11-1994 quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

Pháp lệnh số 28-l/ctn ngày 02/12/1993 của uỷ ban thường vụ quốc hội hôn nhân và gia đình giữa công dân việt nam với người nước ngoài

Nghị định của hội đồng bộ trưởng số 12-hđbt ngày 1-2-1989 về thủ tục kết hôn giữa công dân việt nam với người nước ngoài tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao số 01/nq-hđtp ngày 20 tháng 01 năm 1988 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Hiệu lực từ 01/01/2001 – 01/01/2015

Nghị quyết 35/2000/nq-qh10 về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình

Nghị định của chính phủ số 70/2001/nđ-cp ngày 03 tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết thi hành luật hôn nhân và gia đình

Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao số 02/2000/nq-hđtp ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Nghị định của chính phủ số 87/2001/nđ-cp ngày 21 tháng 11 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Nghị định của chính phủ số 68/2002/nđ-cp ngày 10 tháng 7 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đènh về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao số 01/2003/nq-hđtp ngày 16 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Nghị định số 69/2006/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2002/nđ-cp ngày 10 tháng 7 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 110/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định số 24/2013/nđ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (01/01/2015 – nay )

Nghị định số 126/2014/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đènh

Nghị định số 10/2015/nđ-cp quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vè mục đích nhân đạo

Thông tư liên tịchsố: 01/2016/ttlt-tandtc-vksndtc-btphướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 98/2016/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số10/2015/nđ-cp ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vè mục đích nhân đạo

Địa chỉ: Số 20, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/03/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. (hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP)

– Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn. (có hiệu lực từ ngày 01/08/2016)

Ngày ban hành: 20/07/2016

Ngày hợp nhất: 20/07/2016

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo Thông tư 99/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 13/8/2016)

– Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế. Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016).

– Thông tư 173/2016/TT-BTC (HL: 15/12/2016) sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính).

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư của Bộ Tài chính số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính

Sang năm 2017 sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016có hiệu lực ngày 01/01/2017. Theo đó sẽ tăng mức đóng thuế Môn Bài.

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. – Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC + Thông tư 26/2015/TT-BTC

– Xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp…tờ khai báo cáo thuế): Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

– Phạt nộp chậm tiền thuế: Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13, Và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất / 2023

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, Quyết định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về Quản lý thuế.

HỆ THỐNG CÁC VB PHÁP LUẬT VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ/

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

 *

Quy định chung

Luật 

78/2006/QH11 

29/11/2006

01/07/2007

Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

 21/2012/QH13

20/11/2012

01/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

106/2016/QH13

06/04/2016

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

 28/04/2016

 – Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

 – Được hợp nhất từ các luật sau:

 + 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 + 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

 + 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 + 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

18/VBHN-BTC

19/06/2015

Văn bản này được hợp nhất từ 06 Thông tư sau:

 + 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

 + 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014.

 + 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014.

 + 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.

 + 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

 + 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

* Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/01/2011

Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

04/2014/NĐ-CP

17/01/2014

01/03/2014

Sửa đổi NĐ 51/2010/NĐ-CP

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

01/06/2014

Hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/TT-BTC

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 39/2014/TT-BTC

26/2015/TT-BTC

27/02/2015

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 39/2014/TT-BTC

37/2017/TT-BTC

27/04/2017

12/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 39/2014/TT-BTC

10/2014/TT-BTC

17/01/2014

02/03/2014

Hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn.

176/2016/TT-BTC

31/10/2016

15/12/2016

Sửa đổi TT 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt hoá đơn.

17/VBHN-BTC

17/06/2015

Hợp nhất thông tư hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

*

Các quy trình quản lý, đăng ký thuế, khai thuế hoàn thuế, miễn giảm thuế

329/QĐ-TCT

 27/03/2014

 Quy trình quản lý đăng ký thuế.

879/QĐ-TCT

 15/05/2015

Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

156/2013/TT-BTC

 06/11/2013

 20/12/2013

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

 119/2014/TT-BCT

 25/08/2014

 01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 156/2013/TT-BTC.

151/2014/TT-BTC

 10/10/2014

 15/11/2014

 Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 156/2013/TT-BTC.

95/2016/TT-BTC

 28/06/2016

 12/08/2016

 Hướng dẫn về đăng ký thuế

99/2016/TT-BTC

29/06/2016

13/08/2016

Hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

31/2017/TT-BTC

18/04/2017

02/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 99/2016/TT-BTC.

749/QĐ-TCT

20/04/2015

Quy trình miễn thuế, giảm thuế

* Xử lý vi phạm pháp luật, cưỡng chế về thuế

109/2013/NĐ-CP

24/09/2013

09/11/2013

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

49/2016/NĐ-CP

27/05/2016

01/08/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 109/2013/NĐ-CP

129/2013/NĐ-CP

16/10/2013

15/12/2013

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

215/2013/TT-BTC

31/12/2013

21/02/2014

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế

166/2013/TT-BTC

15/11/2013

15/11/2013

Hướng dẫn xử phạt VP hành chính về thuế

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế.

130/2016/TT-BTC

12/08/2016

Hướng dẫn NĐ 100/2016/NĐ-CP và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế.

* Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

117/2012/TT-BTC

 19/07/2012

 01/10/2012

 Hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

51/2017/TT-BTC

 19/05/2017

 15/07/2017

 Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 117/2012/TT-BTC

2465/TCT-TTHT

 16/06/2017

 16/06/2017

 Giới thiệu nội dung mới TT 51/2017/TT-BTC

*

Quy định về kê khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

110/2015/TT-BTC

28/07/2015

 01/09/2015

 Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

32/2011/TT-BTC

14/03/2011

 01/05/2011

 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán HH, cung ứng dịch vụ

02/VBHN-BTC

05/02/2015

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Các bạn tải file hệ thống các văn bản về Quản lý thuế mới nhất