Top 5 # Xem Nhiều Nhất Giới Thiệu Văn Bản Làng Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự

Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Đại Hội Chi Bộ, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Tuyển Dụng Nhân Viên Giới Thiệu Của Sony, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Gioi Thieu Sach chúng tôi Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Mẫu Cv Xin Việc Giới Thiệu Bản Thân, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính, Công Văn Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Về Sách Mới, Bài Thi Giới Thiệu Sách, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Xin Giới Thiệu Địa Điểm Đầu Tư, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Lập Dàn ý Giới Thiệu Bài Thơ Nhớ Rưng, Giới Thiệu Về Gia Đình, Bm 13 Giay Gioi Thieu, Giới Thiệu 7 Chuyên Đề Hóa Học 10, Giới Thiệu Ao Dai Viên Nam, Giới Thiệu Bản Thân Hay Trong Cv, Giới Thiệu Về Thành Phố Đà Lạt, Giới Thiệu Công Ty , Giấy Giới Thiêu Ccb, Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Vinacafe, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Gioi Thieu Uy Quyen, Bài Văn Mẫu Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Mẫu Giấy Giới Thiệu 76, Mẫu Giấy Giới Thiệu, Giấy Giới Thiệu, Giấu Giới Thiệu, Giới Thiệu Đơn Vị Thực Tập, Giới Thiệu Về Viện, Bản Tự Giới Thiệu Khi Xin Việc, Bài Giới Thiệu Về Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Mẫu Giới Thiệu Sinh Hội Viên Ccb, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Giấy Giới Thiệu, ủy Quyền, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Giới Thiệu Về Công Ty, Giấy Giới Thiệu Công Ty, Giay Gioi Thieu Agribank, Bài Luận Giới Thiệu Về Gia Đình, Biểu Mẫu Giấy Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Tiếng Anh, Mẫu Thư Giới Thiệu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Giới Thiệu Alvin Toffler,

Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Đại Hội Chi Bộ, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Tuyển Dụng Nhân Viên Giới Thiệu Của Sony, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Gioi Thieu Sach chúng tôi Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu,

Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới

Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Sản Phẩm, Bài Tiểu Luận Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Sản Phẩm, Đề Cương Giới Thiệu Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giới Thiệu Bản Thân, Bài Thi Giới Thiệu Sách, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu 7 Chuyên Đề Hóa Học 10, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Giới Thiệu Về Thành Phố Đà Lạt, Giới Thiệu Về Viện, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Vinacafe, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Giấy Giới Thiêu Ccb, Mẫu Văn Bản Xin Giới Thiệu Địa Điểm Đầu Tư, Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu, Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Giới Thiệu Ao Dai Viên Nam, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Giấy Giới Thiệu 76, Mẫu Giấy Giới Thiệu, Lập Dàn ý Giới Thiệu Bài Thơ Nhớ Rưng, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Cv Xin Việc Giới Thiệu Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Bản Tự Giới Thiệu Khi Xin Việc, Giới Thiệu Bản Thân Hay Trong Cv, Giới Thiệu Công Ty , Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Bài Văn Mẫu Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu Đơn Vị Thực Tập, Giới Thiệu Về Gia Đình, Giới Thiệu Về Sách Mới, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Gioi Thieu Sach chúng tôi Gioi Thieu Uy Quyen, Giấy Giới Thiệu, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính, Công Văn Giới Thiệu, Bm 13 Giay Gioi Thieu, Giấu Giới Thiệu, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài Giới Thiệu Về Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Gioi Thieu Sinh Hoat Ccb, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Bản Thân, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Món ăn, Giới Thiệu Về Bài Thuyết Trình, Giới Thiệu Kiêm ủy Quyền, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Về Bản Thân, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới Hay Nhất, Luận Văn Giới Thiệu Công Ty, Giấy Giới Thiệu Của Công Ty, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Giới Thiệu Về Công Ty, Bất Bình Đẳng Giới ở Dân Tộc Thiểu Số, Lời Bài Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Đề 4 Giới Thiệu Về Chiếc áo Dài Việt Nam, Giới Thiệu Tỉ Số.tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Giới Thiệu Về Các Nguồn Thu Của Chính Phủ, Giới Thiệu Về Người ê Đê Trước Kia, Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Powerpoint Giới Thiệu Về Bản Thân, Hướng Dẫn Viết Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu Sơ Lược Gara ô To9, Đề Bài Giới Thiệu Về Chiếc áo Dài Việt Nam,

Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Sản Phẩm, Bài Tiểu Luận Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Sản Phẩm, Đề Cương Giới Thiệu Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giới Thiệu Bản Thân, Bài Thi Giới Thiệu Sách, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu 7 Chuyên Đề Hóa Học 10, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Giới Thiệu Về Thành Phố Đà Lạt, Giới Thiệu Về Viện, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Vinacafe, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Giấy Giới Thiêu Ccb, Mẫu Văn Bản Xin Giới Thiệu Địa Điểm Đầu Tư, Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu, Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Giới Thiệu Ao Dai Viên Nam, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Giấy Giới Thiệu 76, Mẫu Giấy Giới Thiệu,

2 Bài Văn Em Hãy Giới Thiệu Về Nhà Văn Kim Lân Và Truyện Ngắn Làng

Bài giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng sẽ giúp các em có thêm những thông tin hữu ích về tác giả, tác phẩm, qua đó giúp cho việc đọc hiểu và phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân được hiệu quả hơn.

Đề bài: Em hãy giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng

2 bài văn mẫu Giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng

1. Giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng, mẫu số 1:

Trong chương trình Ngữ văn 9 có rất nhiều những tác phẩm tự sự hay, mang những giá trị về nội dung và nghệ thuật lớn. Nhưng một tác phẩm đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

Nhà văn Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài, ông sinh năm 1920 tại Bắc Ninh. Kim Lân là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam. Tuy viết không nhiều nhưng ông có nhiều tác phẩm thành công. Kim Lân là nhà văn của nông thôn Việt Nam, ông đã viết về cuộc sống và con người nông thôn bằng tình cảm, tâm hồn của một người vốn là con đẻ của đồng ruộng. Vì thế, ông hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lí của những người nông dân nghèo. Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Nhân vật của ông là những người nông dân chất phác, hiền hậu và khao khát cuộc sống bình yên.

Nếu được phép đặt tên lại cho tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân thì xin được đặt đó là “Tình yêu quê hương”, để những từ ngữ đó nói lên tình yêu của nhân dân ta với làng quê nói riêng và với Tổ quốc nói chung là mãi mãi, không bao giờ đổi thay.

2. Giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng, mẫu số 2:

– Kim Lân là bút danh của Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920 quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Xuất thân từ một nghệ nhân thủ công của một làng nghề vùng Kinh Bắc, Kim Lân trở thành một cây bút truyện ngắn xuất hiện trên báo chí trước năm 1945.Kim Lân có một vốn sống phong phú, sâu sắc về nông thôn và người dân cày Việt Nam. Đề tài nông dân in đâm trên trang văn của Kim Lân qua hai tập truyện ngắn: “Con chó xấu xí” và “Nên vợ nên chồng”.

– Truyện “Làng” được Kim Lân viết trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, lần đầu được ra mắt bạn đọc trên Tạp chí Văn nghệ năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc.Truyện nói về nỗi lòng nhớ làng Dầu của ông Hai đi tản cư, qua đó ca ngợi tình .yêu quê hương đất nước và nhiệt tình tham gia kháng chiến chống Pháp của người nông dân Việt Nam.

Mẫu Thư Giới Thiệu Bản Thân

Thư giới thiệu bản thân khi xin việc

Thư giới thiệu bản thân mới nhất

1. Bố cục của thư tự giới thiệu bản thân

Bố cục của mẫu thư này bao gồm:

Thông tin cá nhân

Tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, tình trạng hôn nhân; các thông tin về gia đình như tên, tuổi, nghề nghiệp, xuất thân của cha, mẹ; chỗ ở hiện tại, thông tin liên hệ…

Kinh nghiệm học tập và làm việc

Khái quát quá trình học tập, thành tích đạt được, hoạt động đã tham gia, khái quát quá trình làm việc trước đó, vì sao chọn những công việc đó, lý do nghỉ việc…

Tính cách

Bạn không cần nêu quá nhiều ở phần này. Bạn nên viết một cách đơn giản và tập trung vào những tính cách mà bạn nghĩ rằng phù hợp với công việc bạn ứng tuyển.

Mục tiêu nghề nghiệp

Các nhà tuyển dụng sẽ cần biết được rằng mục tiêu của bạn khi đến với công việc này là gì. Không một nhà tuyển dụng nào mong muốn nhân viên của mình sống và làm việc không có mục tiêu hay định hướng.

Kế hoạch phát triển sự nghiệp

Đây chính là điều mà nhà tuyển dụng muốn thấy ở các ứng viên. Vì một người thông minh và có tầm nhìn luôn biết cách định hướng tương lai rõ ràng. Nhưng bạn cần lưu ý, khi viết phần này, kế hoạch không được mâu thuẫn với chuyên môn, tính cách của bạn.

Quá trình hoàn thiện bản thân

Bạn cần ghi rõ những khuyết điểm, hạn chế của bản thân và bạn đã đấu tranh khắc phục hoặc từ bỏ như thế nào.

2. Mẫu thư giới thiệu bản thân

Nội dung cơ bản của mẫu thư giới thiệu bản thân như sau: THƯ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

4. Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

5. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

6. Emai: …………………………………………………………………………………………………….

7. ĐT di động: ……………………………………………………………………………………………..

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đào tạo chuyên ngành:

– Là sinh viên ngành Sư phạm – trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) (khóa 2011 – 2015).

– Tốt nghiệp Đại học sư phạm hệ chính quy – Loại Khá (3.03)

2. Ngoại ngữ:

– Tiếng Anh: Thực hiện khá tốt 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3. Trình độ tin học:

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word và Excel

– Tìm kiếm khai thác tốt các thông tin trên Internet

III. MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

– Mong muốn được làm việc trong môi trường: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hiệu quả, có cơ hội thăng tiến.

IV. MỘT SỐ PHẨM CHẤT, KĨ NĂNG

Có kĩ năng viết tốt

Có khả năng tư duy, giao tiếp, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, hòa

đồng với tập thể

Có khả năng sáng tạo, luôn có những ý tưởng mới

Trung thực, chịu được áp lực công việc cao

Tinh thần trách nhiệm cao.

V. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường Đại học với vai trò lãnh đạo.

Tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường Đại học tổ chức.

Tham gia các hoạt động tình nguyện: Hiến máu nhân đạo,…

VI. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Hoàn thiện và nâng cao kiến thức, đặc biệt là kiến thức thực tế.

Thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung.

Không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực tế để có cái nhìn bao quát và tổng thể hơn tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

3. Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng Tiếng anh

Let me introduce myself formally. I am Giang, we met each other in the monthly meeting organized by our common sponsor Mr.Trung. Congratulations on your new contract with XYZ Enterprises

The purpose behind writing this letter is to introduce to our company. We have an experience of over seven years as pioneers in our field. It is my immense pleasure to introduce to you our products and services. Please find enclosed catalogs and other relevant particulars of the company. I would highly appreciate if you allow us to meet you personally for a detailed presentation.

Thank you,

Best Regards,

Ms. Giang.