Ứng Dụng Mạng Xã Hội Trong Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật

--- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Sự Phát Triển Nhân Cách Học Sinh Trong Nhà Trường Phổ Thông
 • Ngày Pháp Luật Việt Nam
 • Ngày Pháp Luật Việt Nam Có Ý Nghĩa Gì?
 • Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6
 • Tập Huấn Giáo Dục Kỷ Luật 2 Gdkl2 Ppt
 • Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

  Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo phổ biến, giáo dục pháp luật

  Theo kết luận của Ban Bí thư, qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng.

  Song vẫn còn hạn chế như một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả.

  “Sự phối hợp giữa công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật chưa chặt chẽ. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế”, kết luận nêu rõ.

  Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác này, cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32.

  Theo đó, lưu ý xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  “Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp và của mọi người dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật”, Ban Bí thư yêu cầu.

  Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật hiện hành; đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  Thông tin đầy đủ vấn đề lớn, xã hội quan tâm

  Ban Bí thư cũng yêu cầu, chú ý củng cố đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có chính sách thích hợp để sử dụng đội ngũ người biết tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời, thực chất, hiệu quả.

  Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Mặt trận và đoàn thể nhân dân trong công tác này.

  Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể. Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật.

  Các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật….

  Theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32, tính đến ngày 1/5/2019, cả nước có 27.401 báo cáo viên pháp luật (trong đó có 1.947 báo cáo viên pháp luật Trung ương, 7.674 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 17.780 báo cáo viên pháp luật cấp huyện) và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật. 100% báo cáo viên pháp luật trung ương có trình độ đại học và trên đại học.

  Đối với khối trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tính đến năm học 2022-2018, cả nước có 14.899 giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Đối với khối trường đại học, cao đẳng, hầu hết đã bố trí giáo viên giảng viên giảng dạy pháp luật với tổng số 1.418 giảng viên giảng dạy kiến thức pháp luật của các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả các trường đang đào tạo chuyên về ngành luật).

  Theo thống kê chưa đầy đủ, giai đoạn 2010-2019, các bộ, ngành, địa phương đã dành hơn 2.747 tỷ đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, TP Hà Nội hơn 400 tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh hơn 280 tỷ đồng; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 260 tỷ đồng…

  Cũng theo báo cáo tổng kết, một số tỉnh, TP đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua mạng xã hội như Đồng Tháp, Công an TP Đà Nẵng duy trì 2 trang Facebook “Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng” và “Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng”; trang Facebook “Tư vấn pháp luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk”…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Mục Tiêu Và Nhiệm Vụ Của Giáo Dục Thường Xuyên
 • Những Chính Sách Giáo Dục Thường Xuyên Cần Được Khẳng Định Trong Luật Giáo Dục Sửa Đổi
 • Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên (Gdtx) Có Được Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự ?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Giáo Dục Thường Xuyên.
 • Cơ Sở Giáo Dục Thường Xuyên
 • Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Trong Nhà Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Hết Đường Bênh Vực, Seungri Không Chỉ Lên Kế Hoạch Trốn Thuế Mà Còn Cùng Đồng Bọn ‘chế Giễu’ Luật Pháp Hàn Quốc
 • Quy Định Pháp Luật Về Kết Hôn
 • Kết Hôn Là Gì? Các Quy Định Của Pháp Luật Về Kết Hôn
 • Luật Pháp Hôn Nhân Gia Đình: Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Một Số Thuật Ngữ Trong Pháp Luật Hôn Nhân Gia Đình ?
 • MỤC LỤC

  Trang

  MỞ ĐẦU

  NỘI DUNG

  1./ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG: 3

  1.1 . Khái niệm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: 3

  1.2 Đặc điểm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 4

  1.3 Vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 4

  1.4 Yêu cầu chung đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 4

  2./ TÌM HIỂU NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ GIÁO DỤC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT :

  2.1.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp (tuyên truyền miệng. 4

  2.1.2 Thiết kế bài giảng trình chiếu: 5

  2.2.3 Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật …..5

  2.2.4 Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật: 10

  3./ KIẾN NGHỊ: 15

  KẾT LUẬN: 16

  MỞ ĐẦU

  Giáo dục pháp luật trong các nhà trường, đặc biệt trong các trường phổ thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành một cách vững chắc nhân cách của người công dân có ý thức chấp hành pháp luật, đáp ứng những yêu cầu của xã hội hiện tại và tương lai. Do đó, hơn 10 năm qua, Đảng và Chính phủ đã ra những nghị quyết, chỉ thị trong đó khẳng định rằng để xây dựng và nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân cần “Đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, từ phổ thông đến đại học…” Đòi hỏi này chỉ có thể được thực hiện tốt, đầy đủ khi đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong các trường học theo tinh thần Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng và Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của TTCP- “Chú trọng việc chuẩn hóa nội dung chương trình, tài liệu, sách giáo khoa giảng dạy pháp luật chính khóa cũng như việc tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa bằng nhiều hình thức phong phú”.

  Với tinh thần ấy, các cơ quan chức năng đã phối hợp, từng bước tổ chức triển khai việc đưa giáo dục pháp luật vào các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cho đến nay, các trường phổ thông đã có chương trình nội dung giáo dục pháp luật thống nhất trong toàn quốc đó là môn “Giáo dục công dân”. Tuy nhiên, việc đào tạo, sử dụng đội ngũ giáo viên giáo dục pháp luật trong các nhà trường còn bất cập. Điều này đã dẫn đến chất lượng giáo dục pháp luật trong các trường chưa cao, tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn xẩy ra, trình độ hiểu biết pháp luật của học sinh, sinh viên còn thấp. Bài giàng về kiến thức pháp luật chưa thật sự thu hút học sinh, chưa tạo được sự hứng thú giúp các em tự giác tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Trong khi đó, sự nghiệp giáo dục – đào tạo trong điều kiện đổi mới và hội nhập đòi hỏi công tác giáo dục pháp luật trong các trường học phải được tăng cường thường xuyên và chất lượng cao. Vì vậy việc trang bị các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giảng viên, giáo viên để tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật trong các trường cao là một yêu cầu bức thiết hiện nay. Xuất phát từ nhận thức đó, tôi chọn đề tài “Kỹ năng cần thiết để phổ biến, giáo dục pháp luật”.

  NỘI DUNG

  1./ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG:

  1.1 Khái niệm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

  a) Tuyên truyền pháp luật:

  Tuyên truyền pháp luật là việc công bố, giới thiệu rộng rãi nội dung của pháp luật để mọi người biết, động viên, thuyết phục để mọi người tin tưởng và thực hiện đúng pháp luật.

  b) Phổ biến pháp luật:

  Phổ biến là làm cho đông đảo mọi người biết đến một vấn đề, một tri thức bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình thức nào đó” hoặc “Làm cho mọi người đều biết đến.

  Giống như tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng có đối tượng tác động rộng rãi. Tính rộng rãi về đối tượng tác động của tuyên truyền và phổ biến pháp luật có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc bởi trong lịch sử đã có lúc pháp luật được ban hành nhưng không được phổ biến công khai mà chỉ để nhà nước dùng để trị dân mà thôi.

  Phổ biến pháp luật có điểm khác tuyên truyền pháp luật ở chỗ tính động viên, thuyết phục của phổ biến pháp luật không cao như truyên truyền. Mặt khác, phổ biến pháp luật mang tính tác nghiệp, truyền đạt nội dung pháp luật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn: Thực Hiện Pháp Luật Về Giáo Dục Và Đào Tạo Ở Bình Định
 • Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Giáo Dục Trực Tuyến Miễn Phí Qua Điện Thoại
 • Giải Bài Tập Bài 5 Trang 15 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Đăng Ký Hoạt Động Của Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật
 • Hoạt Động Tuyên Truyền, Phổ Biến Các Quy Định Của Pháp Luật Về Trật Tự, An Toàn Giao Thông Của Lực Lượng Cảnh Sát Giao Thông, Công An Tỉnh Bắc Giang
 • Luật Giáo Dục Thành Luật Záo Zụk Gây Bão Mạng Xã Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • ‘tác Giả Luật Záo Zụk’ Nói Về Cải Cách Tiếng Việt
 • ‘luật Záo Zụk’ Và ‘cuộc Loạn Đả’ Vì Tiếng Mẹ Đẻ
 • Tác Giả Đề Xuất Cải Cách Tiếng Việt, ‘luật Giáo Dục’ Thành ‘luật Záo Zụk’: ‘có Người Nói Tôi Rửng Mỡ’
 • Luật Xì Dách (Blackjack) Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Chơi Xì Dách, Xì Lác, Vietnamese Blackjack
 • Mới đây, cách viết cải tiến Tiếng Việt mà chúng tôi Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) đề xuất trong cuốn sách vừa xuất bản gây nhiều tranh cãi.

  “Hãy tôn trọng đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền!”, “Ai có sáng kiến thì để tham khảo, không hoan nghênh thì thôi chứ đừng chửi bới nhục mạ người ta!”… là những lời khuyên không hiếm trên MXH trong những ngày này.

  Trao đổi trên báo VTC News, chúng tôi Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) – người đề xuất trong cuốn sách vừa xuất bản gây nhiều tranh cãi cho biết, trải qua gần một thế kỷ đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư.

  Theo đó, cách viết Tiếng Việt: “giáo dục” phải viết là “záo zụk”, “nhà nước” là “n’à nướk”, “ngôn ngữ” là “qôn qữ”…

  PGS.TS Bùi Hiền cũng cho rằng: “Việc báo chí đưa nghiên cứu chưa hoàn thiện của tôi ra trước công luận hơi vội, khi tôi chưa có sự chuẩn bị kỹ, chưa đưa ra những bản chính thức mà chỉ mới có bản tóm tắt như vậy khiến người ta hiểu không hết nên phản ứng tiêu cực.

  Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, tôi lường trước hết được những khó khăn xảy ra. Tôi không giật mình vì chuyện này nhưng để làm cho nó tốt, không mất công, không gây ra xáo trộn trong suy nghĩ của cả xã hội thì chưa nên đưa công trình cải cách của tôi ra xã hội”.

  Khi được hỏi về việc dư luận phản ứng mạnh mẽ trước đề án cải cách giáo dục của ông, chúng tôi Bùi Hiền cho biết: “Vừa rồi, dư luận không được chuẩn bị gì cả nên họ hoảng quá và họ phản ứng một cách hơi tiêu cực. Thật ra, việc làm của tôi rất tích cực và thời sự nhưng họ không hiểu được cho nên họ phản ứng tiêu cực. Như vậy nó không lợi cho công việc của khoa học, công việc của xã hội, của văn hóa.

  Thậm chí, có người đọc được ý tưởng của tôi còn phê phán nặng nề hơn. Họ nói là sao thời buổi đang khó khăn thế này lại rửng mỡ đưa ra những trò đó.

  Nhưng thực tế, nếu bạn đọc kỹ bản nghiên cứu của tôi thì sẽ hiểu lý do cấp thiết vì sao phải cải cách ngôn ngữ, đồng thời là làm thế nào để cải cách được nó.

  Nhưng rất tiếc công trình nghiên cứu của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh để công bố trước dư luận.

  Đến tháng 3/2018, tôi sẽ báo cáo nốt phần sau để cho các đồng nghiệp tham khảo, đóng góp ý kiến và góp ý. Tôi sẽ mời báo chí đến dự, nếu các bạn nghe và thấy rằng đó là vấn đề khả thi có thể đưa ra trước công luận để lấy ý kiến”.

  Hoàng Lan (T.H)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thêm Chi Tiết Về Luật Đấu Của Yugioh Rush Duel
 • Hệ Thống Đấu Bài Yugioh (Phần 2)
 • 5 Phút Hướng Dẫn Chơi Yugioh Game Khi Có Thêm Link Summon
 • Hệ Thống Đấu Bài Yugioh (Phần 1)
 • Tư Vấn Pháp Luật Về Quyền Lợi Bảo Hiểm Y Tế 2022
 • Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn

  --- Bài mới hơn ---

 • Sửa Đổi Một Số Quy Định Liên Quan Đến Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Qui Định Mới Về Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường
 • Những Điểm Nổi Bật Của Nghị Định 86 Quy Định Về Hợp Tác, Đầu Tư Của Nước Ngoài Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
 • Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đề Nghị Giữ Nguyên Học Phí Năm Sau
 • Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Nghị định này gồm 5 Chương, 48 Điều quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn); việc xem xét, quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên (sau đây gọi là biện pháp quản lý tại gia đình).

  1. Nhanh chóng, công khai, khách quan, công bằng; đúng thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này.

  2. Không xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tôn trọng và bảo vệ bí mật riêng tư của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và người chưa thành niên được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

  Không công khai việc tổ chức, nội dung, kết quả cuộc họp tư vấn, hồ sơ và thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên.

  3. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  4. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, nhà trường và gia đình trong việc giúp đỡ, giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  5. Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

  6. Chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

  Đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này, chỉ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi không đủ điều kiện áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình không được coi là đã bị xử lý vi phạm hành chính.

  7. Trong quá trình xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho họ.

  Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  1. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này để giám sát, quản lý, giáo dục họ tại nơi cư trú, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, khắc phục các nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật.

  2. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính và thời hiệu áp dụng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng này được xác định như sau:

  a) Đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  b) Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  c) Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

  d) Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện;

  đ) Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

  3. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nước ngoài.

  4. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 và thay thế Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828; Fax: 04.38.717.828 Di động: 0904779997

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Giao Thông Lý Giải Vì Sao 3 Năm Chưa Xây Dựng Xong Nghị Định 86/cp?
 • Số Ca Tai Nạn Giao Thông Giảm Mạnh Sau Nghị Định 100
 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ
 • Nghị Định Của Chính Phủ Số 14/2003/nđ
 • Nghị Định 46 Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đã “ngấm” Vào Người Dân
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Bài 20: Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Phối Hợp Quản Lý, Giáo Dục Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật
 • Phòng, Ngừa Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật
 • Nâng Cao Giáo Dục, Phòng Ngừa Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật
 • Quản Lý Giáo Dục Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật Tại Cộng Đồng Dân Cư Ở Xã Khánh Mậu
 • Một Mô Hình Quản Lý Giáo Dục Trẻ Em Làm Trái Pháp Luật Có Hiệu Quả
 • * Hoạt động nhóm.(Nhóm nhỏ)

  – Nhiêm vụ: HS tập trung giải quyết vấn đề.

  – Đại diện nhóm trả lời.

  + CH: Các cơ quan, nhà máy, xí ngghiệp, trường học đề ra các quy định để làm gì?

  + CH: Xã hội đề ra pháp luật để làm gì? Vì sao phải có pháp luật?

  + CH: Nếu không có pháp luật thì xã hội sẽ như thế nào?

  + CH: Qua đó em có thể rút ra kết luận gì?

  + CH: Pháp luật Việt Nam có những đặc điểm gì?

  + CH: Em hiểu như thế nào về tính quy phạm. tính xác định và tính bắt buộc của pháp luật?

  + CH: Bản chất của pháp luật Việt Nam là gì?

  + CH: Pháp luật có những vai trò gì?

  – Gọi HS đọc điều 3, 51, 52, 79 Hiến pháp 1992. Điều138 bộ luật hình sự. Điều 26 bộ luật dân sự.

  + CH: Là công dân chúng ta cần phải làm gì?

  + CH: Theo em ai có quyền xử lí các vi phạm của Bình? Căn cứ để xứ lí các vi phạm đó?

  + CH: Trong các hành vi của Bình hành vi nào vi phạm pháp luật?

  * Hoạt động nhóm.(Nhóm nhỏ)

  – GV nêu vấn đề: So sánh điểm giống và khác nhau của đạo đức và pháp luật?

  – Nhiêm vụ: HS tập trung giải quyết vấn đề.

  – Đại diện nhóm trả lời.

  I. Đặt vấn đề.

  – Pháp luật là qui tắc xử sự chung và có tính bắt buộc.

  1. Khái niệm.

  – Pháp luật là qui tắc xử sự chung và có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo, thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

  2. Đặc điểm.

  – Tính qui phạm phổ biến.

  – Tính xác định chặt chẽ.

  – Tính bắt buộc (tính cưỡng chế).

  3. Bản chất của pháp luật Việt Nam.

  – Pháp luật Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

  4. Vai trò của pháp luật.

  – Pháp luật là công cụ để quản lí nhà nước, kinh tế, văn hoá xã hội.

  – Là công cụ để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  – Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  III. Luyện tập. 1.Bài tập 1.

  – Hành vi vi phạm của Bình như đi học muộn, không làm bài tập…. do BGH nhà trường xử lí trên cơ sở nội quy trường học.

  – Hành vi đánh nhau với bạn, căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp sử lí phù hợp.

  2. Bài tập 4.

  * Đạo đức.

  – Cơ sở hình thành: Đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ.

  – Hình thức thể hiện: Ca dao, tục ngữ, châm ngôn…

  – Biện pháp đảm bảo thực hiện: Tự giác, tác động của dư luận xã hội…

  * Pháp luật.

  – Cơ sở hình thành: Do nhà nước ban hành.

  – Hình thức thể hiện: Các văn bản pháp luật.

  – Biện pháp đảm bảo thực hiện: Tác động của nhà nước thông qua tuyên truyền, giáo dục, răn đe, cưỡng chế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Năng Lực Pháp Luật Dân Sự Là Gì? So Sánh Năng Lực Pháp Luật Dân Sự Của Cá Nhân Và Pháp Nhân?
 • Năng Lực Hành Vi Pháp Luật Là Gì ? Quy Định Về Năng Lực Hành Vi Pháp Luật
 • Năng Lực Pháp Luật Dân Sự Của Cá Nhân Theo Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Quan Hệ Pháp Luật Là Gì? Các Đặc Điểm Của Quan Hệ Pháp Luật?
 • Thực Hiện Pháp Luật Và Các Hình Thức Thực Hiện Pháp Luật
 • Luật Giáo Dục Và Văn Bản Pháp Quy Về Luật Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Huyện Lương Sơn: Chủ Động Phòng Chống Dịch Bệnh Sốt Xuất Huyết
 • Công Ty Điện Lực Hòa Bình
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Hàng Nhập Khẩu Gia Công Cho Thương Nhân Nước Ngoài
 • Ngành Hải Quan Khẩn Trương Hoàn Thiện Văn Bản Pháp Quy Theo Kế Hoạch
 • Quyền Lợi Của Người Có Đất Khi Đất Bị Quy Hoạch Treo Quy Định Thế Nào?
 • PHẦN THỨ NHẤT.

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Sau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua

  ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động

  nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành

  và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui,

  hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một

  hành lang pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Có thể nói đây là một

  công tác trọng tâm của những năm trước mắt, là nhiệm vụ chiến lược

  quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục trong hàng chục năm tới.

  Vì lí lẽ đó, việc quán triệt tinh thần và nội dung của Luật giáo dục cho

  đội ngũ cán bộ quản lý là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Các

  chuyên đề bài giảng ở Trường cán bộ quản lý giáo dục nói chung và ở

  Khoa cơ sở (khoa II) nói riêng đều phải đi sát với những qui định của đạo

  luật này. Việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của luật để phục vụ cho việc

  giảng dạy, học tập cần phải được tiến hành hơn nữa.

  Đề tài này nghiên cứu, tìm hiểu về Luật giáo dục là một sự cần thiết

  để giải quyết những vấn đề trên, góp phần nhỏ bé để Luật giáo dục đi vào

  cuộc sống thực tế.

  2. Mục đích nghiên cứu

  triển. Chính quyền thực dân Pháp vừa thi hành chính sách chia để trị, vừa thi

  hành chính sách ngu dân. Chúng phát triển giáo dục chỉ nhằm mục đích đào

  tạo ra một số ít người thừa hành như thư ký, viên chức, đốc công, cai lý. Giáo

  dục trung học ở Việt Nam phát triển rất chậm chạp, quy mô rất nhỏ bé. Ở

  một số rất ít thành phố và tỉnh lỵ lớn có các trường cao đẳng tiểu học (tương

  đương trung học cơ sở hiện nay) được mở ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Từ sau

  những năm 30 có thêm các trường tư, số học sinh có tăng thêm, nhưng chỉ

  chiếm 2,11% so với dân số trong đó học sinh cao đẳng tiểu học và trung học

  chỉ chiếm 0,01%.

  Trường công Trường tư

  Số trường Số học sinh Số trường Số học sinh

  Trung học 3 652

  Cao đẳng Tiểu học 16 5521 9 1203

  Tiểu học 503 58629 234 29573

  Sơ học 8775 486362 906 48675

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Các Văn Bản Pháp Quy Liên Quan Đến Hoạt Động Cảnh Giác Dược
 • Lịch Sử Các Văn Bản Pháp Quy Về Thư Viện Ở Việt Nam Craziers Ppt
 • Lịch Sử Các Văn Bản Pháp Quy Về Thư Viện Ở Việt Nam
 • Qđ Ban Hành Về Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng
 • Trả Lời Của Bộ Tư Pháp Về Thế Nào Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Văn Bản Quy Định Chi Tiết
 • Tìm Hiểu Về Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Ngày Pháp Luật Việt Nam – Ngày Tôn Vinh Hiến Pháp, Pháp Luật, Giáo Dục Ý Thức Thượng Tôn Pháp Luật Cho Mọi Người Trong Xã Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Rào Cản Đối Với Quyền Giáo Dục Của Thanh Thiếu Niên Lgbt Ở Việt Nam
 • Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2022 Có Gì Mới
 • Buồn Vui Nghề Luật Sư Cho Người Việt Tại Đức
 • Pháp Luật Về Kinh Doanh Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động
 • Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Cho Ứng Dụng Game
 • Theo quy định của luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày pháp luật được tổ chức để tôn vinh hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

  I. SỰ HÌNH THÀNH NGÀY PHÁP LUẬT

  Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

  Ngày Pháp luật thực chất là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An… đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Qua theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp việc thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” tại các địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã đánh giá đây là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc (Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ). Theo đó, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đa số các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế.

  Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ những mô hình, sáng kiến về Ngày pháp luật của địa phương, kết hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. 

  Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

  Cụ thể hóa Điều này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

  II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT

  Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

  Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

  Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình. Trong ngày này, các luật gia, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng.

  Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992.

  Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

  Ngày Pháp luật với nội hàm ghi nhận ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nhà nước Việt Nam thì không chỉ giới hạn chỉ là ngày 09/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

  Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

  III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT

  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tại Chương 2 đã quy định cụ thể, Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung: Khẳng định trí, vai trò của  Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Ngày Pháp luật cũng là ngày biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu  trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật.

  Để triển khai các nội dung trên, Ngày Pháp luật được tổ chức dưới các hình thức như mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm.

  Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai Ngày Pháp luật. Trong đó, quy định Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước;  Trên cơ sở hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên; quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức Ngày Pháp luật cho các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

   

  Nguồn tin: Website Bộ GTVT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trò Chơi Dân Gian: Kéo Co
 • Hướng Dẫn Cách Chơi Kéo Co
 • Luật Kéo Co Quốc Tế
 • Phát Triển Kiểm Toán Độc Lập Và Mối Quan Hệ Với Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam
 • Hiệu Lực Hồi Tố Trong Hình Sự.
 • Để Thực Hiện Xã Hội Hóa Giáo Dục Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Tôn Vinh, Ưu Đãi Nhà Đầu Tư Xã Hội Hóa Giáo Dục Là Lối Thoát Chính Sách
 • Xa Hoi Hoa Giao Duc Xhh Doc
 • Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật 2012
 • Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật 28 2013 Ndcp 180452 Doc
 • Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Của Ubnd Cấp Huyện
 • Các cơ sở GD đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg, 1470/QĐ-TTg, 693/QĐ-TTg nêu trên lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 135/2008/TT-BTC, Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 135/2008/TT-BTC, gửi Cục Thuế địa phương hoặc cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, để thẩm định cho phép hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, ưu đãi thuế, và tín dụng… Hiện nay, Chính phủ đang yêu cầu Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 135/2008/TT-BTC để phù hợp với tình hình thực tế.

  Quy trình thủ tục, thẩm quyền phê duyệt các bước từ chuẩn bị đầu tư, công bố dự án, lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án, thực hiện và vận hành, khai thác dự án… được quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Đối với chủ trương đầu tư, Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách trung ương từ 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án, dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT; còn lại phân cấp cho các bộ, ngành và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

  Theo đó, các dự án có sử dụng vốn vay nước ngoài, các dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án vay nước ngoài, các dự án hoặc khoản viện trợ không hoàn lại có các yếu tố an ninh, quốc phòng, tôn giáo,… thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Theo Luật GD 2022, Nhà nước cho phép hợp tác công tư, liên doanh, liên kết để đầu tư trong lĩnh vực GD. Theo đó các đơn vị sự nghiệp công lập được phép rà soát và thống kê những tài sản chưa khai thác hết công suất, hoặc khai thác không hiệu quả của đơn vị để lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, báo cáo cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công và cơ quan chủ quản để xem xét, quyết định.

  Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công của cơ sở sự nghiệp công lập trực thuộc để liên doanh, liên kết. Riêng đối với tài sản có giá trị lớn, từ 500 tỷ đồng trở lên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

  Với việc liên kết nước ngoài giữa cơ sở GD mầm non tư thục, cơ sở GD phổ thông tư thục của Việt Nam và cơ sở GD hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, trong đó chương trình GD tích hợp giữa chương trình GD của Việt Nam với chương trình GD của nước ngoài phải bảo đảm mục tiêu của chương trình GD của Việt Nam, không trùng lặp về nội dung, kiến thức và phải được sự phê duyệt của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Hồ sơ, trình tự và thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

  Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục được quy định tại Điều 52 Luật GD 2022.

  Điều kiện, thủ tục thành lập và cho phép thành lập các cơ sở GD mầm non, cơ sở GD phổ thông, cơ sở GD thường xuyên, trường chuyên biệt, trường trung cấp sư phạm, trường CĐ sư phạm, trường ĐH được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GD và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ: “hội Đồng Trường Phải Thực Quyền Theo Nghị Định 99”
 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học
 • Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Giáo Dục Đại Học Vừa Thừa Vừa Thiếu
 • Hiệp Hội Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Thi Hành Luật Giáo Dục Đại Học Sửa Đổi
 • Công Bố Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dục
 • Qui Định Mới Về Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điểm Nổi Bật Của Nghị Định 86 Quy Định Về Hợp Tác, Đầu Tư Của Nước Ngoài Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
 • Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đề Nghị Giữ Nguyên Học Phí Năm Sau
 • Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Chế Độ Với Nhân Viên Hợp Đồng Theo Nghị Định 68/2000/nđ
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định Về Giáo Dục Quốc Phòng
 • Theo Nghị định, đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính và thời hiệu áp dụng đối với các đối tượng này được xác định như sau:

  Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 6 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm này, thì thời hiệu là 6 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên.

  Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

  Người nghiện ma túy đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 6 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chứ; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm này, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi phạm hành chính nêu trên.

  Người nghiện ma túy đến uống thuốc điều trị bằng Methadone tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn ảnh: Báo Quảng Ngãi

  Ngoài ra, Nghị định số 56/2016/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đề nghị lập hồ sơ, thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; xác minh nơi cư trú và chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; xử lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ nơi khác gửi đến; xử lý trường hợp người đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

  Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến về việc áp dụng biện pháp. Cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên; người bị hại (nếu có) được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Trường hợp cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên không tham dự được mà có lý do chính đáng, thì phải hoãn cuộc họp tư vấn.

  Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc, kể từ ngày người được giáo dục chấp hành xong quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người được giáo dục, lưu hồ sơ, đồng thời gửi bản sao hợp lệ cho tổ chức được giao quản lý, giáo dục và gia đình người được giáo dục biết.

  Nghị định 56/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Đổi Một Số Quy Định Liên Quan Đến Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn
 • Bộ Giao Thông Lý Giải Vì Sao 3 Năm Chưa Xây Dựng Xong Nghị Định 86/cp?
 • Số Ca Tai Nạn Giao Thông Giảm Mạnh Sau Nghị Định 100
 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ
 • Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Vai Trò Của Pháp Luật Trong Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam
 • 【Havip】Bản Chất Của Pháp Luật Là Gì?
 • Bản Chất Của Pháp Luật Nhà Nước Việt Nam
 • Bản Chất Và Vai Trò Của Pháp Luật
 • Anh/ Chị Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ: Quân Pháp Bất Vị Thân
 • Thứ sáu, 25/12/2020, 17:49

  Phổ biến, giáo dục pháp luật

  “Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn” là một trong những nội dung chủ yếu được xác định trong Kế hoạch số 2448/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

  1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

  Tuyên truyền miệng về pháp luật là một hình thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp nói với người nghe về lĩnh vực pháp luật trong đó chủ yếu là phổ biến, giới thiệu các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghe, hướng cho người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật.

  1. Mở các lớp tập huấn

  Nội dung tập huấn có thể là một văn bản pháp luật quan trọng kèm theo văn bản hướng dẫn thi hành hoặc nhiều văn bản pháp luật độc lập. Những văn bản pháp luật này có thể là văn bản tuyên truyền lần đầu hoặc là văn bản được tuyên truyền lặp lại. Học viên của lớp tập huấn là những báo cáo viên, biên tập viên, phóng viên, cán bộ thi hành pháp luật, cán bộ quản lý trong lĩnh vực văn bản điều chỉnh.

  Việc tổ chức các lớp tập huấn có thể ở quy mô lớn (mấy trăm người) cũng có thể ở quy mô nhỏ (mấy chục người). Lưu ý cần bố trí thời gian để triệu tập được đúng, đủ học viên, có quy chế để việc học tập được nghiêm túc. Cũng cần tổ chức viết thu hoạch hoặc kiểm tra, tổ chức đánh giá kết quả tập huấn (qua phiếu, phỏng vấn trực tiếp…), cấp chứng chỉ để kích thích ý thức và tinh thần học tập của học viên. Về hình thức nên có trang trí, khai mạc, bế mạc để lớp học trang trọng và tăng tính hiệu quả.

  Mỗi cuộc thi tìm hiểu pháp luật thư­ờng có ba giai đoạn với các công việc chính sau:

  1. Giai đoạn chuẩn bị

  1.1. Hình thành chủ trương về cuộc thi

  Thông th­ường căn cứ để hình thành chủ trư­ơng về cuộc thi là:

  – Yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hình thành chủ trư­ơng về cuộc thi;

  – Đối t­ượng cần ư­u tiên phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng thời kỳ;

  – Tình hình thực hiện pháp luật;

  Cơ quan có sáng kiến về cuộc thi cần lập Tờ trình trình lãnh đạo xin ý kiến. Sau khi đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt, Tờ trình sẽ là cơ sở tiến hành các b­ước tiếp theo để tổ chức cuộc thi.

  Các tin khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Của Hoạt Động Thực Hiện Pháp Luật
 • Các Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Áp Dụng Pháp Luật
 • Luật Pháp Là Gì? Tìm Hiểu Về Luật Pháp Là Gì?
 • Những Điều Cần Biết Về Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Qppl Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100