Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Của Quốc Hội Về Việc Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Có Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 09/06/2000
 • Phải Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Nghị Quyết 35/2000 Về Việc Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Chính Phủ Số 30/2008, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết Chính Phủ Hỗ Trợ Covid, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2013, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2022 Về Nghị Quyết 35 Của Bct
 • Bài Thu Hoạch Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Xii Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii
 • Triển Khai Nghị Quyết Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045
 • Báo Cáo Dự Thảo Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Đề Nghị Trung Ương Ban Hành Cho Tỉnh Thanh Hóa Theo Nghị Quyết Số 58
 • Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung, Phương Thức Lãnh Đạo Đấu Tranh Tư Tưởng Của Cấp Ủy Và Lực Lượng Tuyên Giáo Các Cấp Hiện Nay
 • Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 35/2017/qh14 Chương Trình Giám Sát Của Quốc Hội Năm 2022
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Quốc Hội Về Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình Năm 2000
 • Doanh Nghiệp Mong Chờ Gì Từ Nghị Quyết 35/nq
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Chính Phủ Số 30/2008, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết Chính Phủ Hỗ Trợ Covid, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2013, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35 Mẫu
 • Cần Thơ: Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị
 • Nội Dung, Phương Thức Lãnh Đạo Đấu Tranh Tư Tưởng Của Cấp Ủy Và Lực Lượng Tuyên Giáo Các Cấp Hiện Nay
 • Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 35/2017/qh14 Chương Trình Giám Sát Của Quốc Hội Năm 2022
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Quốc Hội Về Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình Năm 2000
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Chính Phủ Số 30/2008, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết Chính Phủ Hỗ Trợ Covid, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2013, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35 Mẫu
 • Cần Thơ: Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 29
 • Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Số 33, 35 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Ia Pa: Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 33 Và Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị
 • Bộ Tư Lệnh Bđbp Triển Khai Nghị Quyết Số 33 Của Bộ Chính Trị Và Quyết Định 4159 Của Bộ Quốc Phòng
 • Đại Hội Đảng Bộ Bộ Đội Biên Phòng Thành Phố Lần Thứ Xiv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Tạo Cơ Sở Pháp Lý Bảo Đảm Cho Bộ Đội Biên Phòng Thực Hiện Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

  Thành viên tham dự hội nghị gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; ban tuyên giáo các huyện, thành phố; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những nội dung quán triệt trong hội nghị lần này là những quan điểm, chủ trương, đường lối rất mới và quan trọng của Đảng về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn dân nên việc học tập các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo và nhận thức trong thời gian tới.

  Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

  Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nghị quyết, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

  Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

  Trên cơ sở nội dung 2 nghị quyết được truyền đạt, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện nghị quyết số 33 và 35 của Bộ Chính trị, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trên.

  Thu Thủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 33 Của Bộ Chính Trị Thúc Đẩy Đà Nẵng Phát Triển Vượt Bậc
 • 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Đà Nẵng Trở Thành ‘thành Phố Đáng Sống’
 • Ban Cán Sự Đảng Bộ Nội Vụ: Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 33
 • Thành Ủy Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 39
 • Phiên Họp Thứ 39 Ubnd Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Phát Triển Kinh Tế
 • Trường Sĩ Quan Chính Trị Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 29
 • Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Cần Thơ: Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35 Mẫu
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35
 • Trường Sĩ quan Chính trị là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn cấp phân đội của toàn quân. Học viên tốt nghiệp ra trường là người chủ trì về chính trị, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở phân đội. Vì vậy, việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ở Trường Sĩ quan Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, tạo môi trường thực tiễn sinh động để bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, sự “tinh nhuệ” về chính trị, kỹ năng phòng, chống “diễn biến hòa bình” cho cán bộ, giảng viên, đặc biệt là cho học viên – những cán bộ tương lai chủ trì về chính trị ở phân đội.

  Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh phát biểu tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng do Nhà trường tổ chức

  Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trang bị kiến thức toàn diện gắn với rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và làm cơ sở vững chắc cho bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng cho học viên. Trong thực hiện, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu phải luôn giữ vững tính đảng, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính định hướng, hướng dẫn hành động cho người học; kết hợp chặt chẽ giữa trang bị tri thức khoa học với truyền thụ kinh nghiệm của chương trình, nội dung dạy học. Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được bổ sung, hoàn thiện, Nhà trường tập trung chỉ đạo, rà soát, đổi mới nội dung dạy học, chú trọng tính cập nhật ở tất cả các môn học. Qua đó, xây dựng, bồi dưỡng cho học viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học; lý tưởng, tình cảm cách mạng, kiến thức toàn diện và các phẩm chất cần thiết của người cán bộ chính trị. Đây là cơ sở giúp học viên có năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn đúng quy luật, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cập nhật thực tiễn vào các bài giảng phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đưa nội dung Nghị quyết 35, Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng vào giảng dạy.

  Đa dạng hóa nội dung, hình thức phối hợp với các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Thông qua hoạt động dân vận, kết nghĩa, giao lưu, tọa đàm, trao đổi; thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,… Nhà trường tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng internet, mạng xã hội để đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tổ chức đoàn của Nhà trường đã phối hợp với các tổ chức đoàn của địa phương đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, lan tỏa giá trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh, thiếu niên. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kết nghĩa tổ chức cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chính trị, thời sự, chuyên đề, kịp thời định hướng tư tưởng cho nhân dân trước những tác động của thông tin tiêu cực trên không gian mạng, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp,… góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị.

  Nhà trường phối hợp với ngành Tuyên giáo của địa phương trao đổi nhiều nội dung thiết thực về mô hình hoạt động đấu tranh; phương thức lôi cuốn, mở rộng lực lượng, thành phần trong xã hội tham gia đấu tranh; tổ chức lực lượng viết bài, liên kết với tài khoản của Nhà trường để đấu tranh. Nhà trường chủ động chia sẻ những bài viết, video clip đấu tranh trực diện vào các trang cộng đồng mạng bên ngoài Quân đội, gồm các trang có chọn lọc 2 và nhiều trang chia sẻ ngẫu nhiên. Nhờ đó, có sự tương tác tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đấu tranh phản bác thông tin sai trái, phản động. Đây là kinh nghiệm tốt nhằm lan tỏa thông tin, thu hút, mở rộng mạng lưới tham gia đấu tranh trên không gian mạng. Ngoài ra, Nhà trường còn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư lệnh 86 và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội để hỗ trợ kỹ thuật, kết nối mạng internet, bảo đảm tốc độ đường truyền để huy động đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên tham gia đấu tranh.

  Kết quả trên là cơ sở để Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ phẩm chất, năng lực của người chủ trì về chính trị, trực tiếp tiến hành giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới.

  1 – Mô hình này đã được Ban Thanh niên Quân đội, Cục Tuyên huấn về khảo sát để triển khai nhân rộng ở các học viện, nhà trường trong toàn quân.

  2 – Như: Hội thanh niên yêu nước; Biển xanh, cát trắng, nắng vàng; Tin tức nóng 24h, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Triển Khai Nghị Quyết Số 35
 • Gần 3.500 Đại Biểu Dự Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Trung Ương, Bộ Chính Trị
 • Cổng Điện Tử Huyện Thanh Hà
 • Video: Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết 35 Và Chỉ Thị 32 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết 351/2017/ubtvqh14 Quy Định Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết 33 Và 35 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Quảng Nam Chấm Dứt Việc Ấn Định Mức Đóng Góp Của Nhân Dân Đối Với Một Số Loại Quỹ
 • Nghị Quyết Số 33/2016 Lệ Phí Giấy Phép Lao Động Tại Quảng Nam
 • Quy Định Mức Chi Cho Hoạt Động Của Hđnd Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam
 • 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8B
 • Nghị Quyết 765 Của Quân Ủy
 • BHG – Ngày 27.2, Đảng bộ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, ngày 28.9.2018 của Bộ chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị Quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22.10.2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt Nghị quyết số 33 ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới Quốc gia; xây dựng biên giới Quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới Quốc gia, góp phần phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35, ngày 22.10.2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội…

  Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết ở đơn vị đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

  Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 55/nq Tw: Đột Phá Thu Hút Đầu Tư Phát Triển Năng Lượng
 • Lai Châu, Kon Tum Khai Mạc Kỳ Họp Hđnd
 • Quán Triệt Nghị Quyết Về Lấy Phiếu Tín Nhiệm Các Chức Danh Do Hđnd Bầu
 • Hđnd Tỉnh Thông Qua Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Lấy Phiếu Tín Nhiệm
 • * Nghị Quyết Về Xác Nhận Kết Quả Lấy Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Hđnd Huyện Krông Năng Khóa Vi
 • Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Định Hướng Hợp Tác Fdi Đến 2030
 • Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị
 • Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết 22 Của Bộ Chính Trị Đã Giải Đáp Hàng Loạt Câu Hỏi Lớn
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 24
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyet Lanh Dao Hau Can Tai Chinh Cua Chi Bo, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2005, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Download Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 20/7/2005,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Hội Thảo Về Thực Hiện Nghị Quyết 51
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 08
 • Đồng Nai Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Hà Nội Quán Triệt Nghị Quyết 08
 • Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 6A Của Tổng Liên Đoàn
 • Điều Kiện Thông Qua Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị
 • Yếu Tố Quyết Định Thắng Lợi Việc Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng
 • Hình Thức Tổ Chức Học Tập, Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng Cần Đa Dạng, Linh Hoạt
 • Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Khoá Ii (Tháng 1
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Toàn Văn Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Mở Rộng, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ, Download Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 84 2022 Của Chính Phủ,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thứ Trưởng Trần Quý Kiên: Nghị Quyết 36
 • Nghị Quyết 36 Là Gì
 • Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Thứ Trưởng Lê Đình Thọ Chủ Trì Cuộc Họp Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Chương Trình Hành Động Của Ban Cán Sự Đảng Bộ Gtvt Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • Xem Bài Thu Hoạch Chính Trị Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 8, Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa Xi
 • Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2022 Về Nghị Quyết 35 Của Bct

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Của Quốc Hội Về Việc Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Có Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 09/06/2000
 • Phải Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Mẫu bài thu hoạch nghị quyết 35 của bộ chính trị

  Bài thu hoạch nghị quyết 35 BCT

  Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. chúng tôi xin được chia sẻ đến các bạn mẫu bài thu hoạch chính trị hè về nghị quyết 35 của BCT, mời các bạn cùng tham khảo.

  BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2022

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

  Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………

  Câu hỏi: Qua học tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hãy trình bày nhận thức của bản thân về những nội dung của Nghị quyết, từ đó liên hệ với bản thân cơ quan đơn vị công tác.

  BÀI LÀM

  Qua học tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bản thân tôi nhận thức rằng:

  Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

  Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

  Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

  Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của in-tơ-nét, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,…

  Là một người giáo viên đang mang trọng trách sự nghiệp trồng người, bản thân tôi luôn ý thức được rằng tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gương mẫu trong mọi hành động của bản thân trước học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân nơi cư trú. Không nghe và không làm theo những tuyên truyền sai trái về các chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước. Sống giản dị, tiết kiệm luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Sử dụng lành mạnh trang trang mạng xã hội như Facebook, Internet, v.v…để phục vụ cho công tác chuyên môn của bản thân. Chủ động nhận diện, đấu tranh loại bỏ trước các âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, từ việc viết bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, bôi xấu các lãnh đạo cấp cao, nhằm gây chia rẽ nội bộ; đến những việc như kêu gọi tụ tập, kích động biểu tình, chống phá; gây hấn, lăng nhục, chửi bới vô cớ, phạm pháp… để khiêu khích chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và quay video clip, chụp ảnh, livestream để vu oan cho chính quyền…

  Ngoài những hành động, việc làm của bản thân về chống các biểu hiện tiêu cực, các quan điểm sai trái nêu trên, bản thân còn luôn nêu cao tinh thần và tuyên truyền đến những người thân trong gia đình, đến học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân nơi cư trú cần có những biện pháp kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, các bài đăng, các hình ảnh gây hấn, lăng nhục, chửi bới vô cớ, phạm pháp… để khiêu khích chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và quay video clip, chụp ảnh, livestream để vu oan cho chính quyền…

  Xây dựng lối sống lành mạnh với gia đình và cộng đồng. Sống vui vẻ hòa nhà và xây dựng mối đoàn kết nội bọ ở cơ quan cũng như trên địa bàn cư trú. Tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nhỏ bé của bản thân vào công tác giáo dục của đơn vị. Luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Xii Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii
 • Triển Khai Nghị Quyết Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045
 • Báo Cáo Dự Thảo Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Đề Nghị Trung Ương Ban Hành Cho Tỉnh Thanh Hóa Theo Nghị Quyết Số 58
 • Bộ Tư Pháp Phản Hồi Về Nghị Quyết Số 58/nq
 • Nghị Quyết 33 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Thí Điểm Tự Chủ Bệnh Viện: ‘cởi Trói’ Về Cơ Chế Để Hoạt Động Tốt Hơn
 • Chính Phủ Đồng Ý Thí Điểm Tự Chủ 4 Bệnh Viện Thuộc Bộ Y Tế
 • Bệnh Viện Tự Chủ: Bác Sĩ Được Lợi, Bệnh Nhân Hài Lòng
 • Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị
 • Phan Thiết Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 22
 • 1- Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của đất nước, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh; là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các nước tiểu vùng Mê Kông.

  Đà Nẵng cùng với Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, kiên cường trong kháng chiến chống ngoại xâm. Trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, xây dựng thành phố phát triển khá trên nhiều mặt, trở thành một thành phố cảng biển lớn, là đô thị trung tâm cấp quốc gia, là một trong những trọng điểm phát triển của đất nước, góp phần quan trọng thúc đẩy các tỉnh khác trong khu vực phát triển và trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

  Xây dựng và phát triển Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt đối với miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

  2- Từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, nhất là trong gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để xây dựng và phát triển thành phố đạt được nhiều thành tựu đáng biểu dương, trong một số lĩnh vực đã có cách làm sáng tạo và có những mô hình tốt.

  Thành phố luôn duy trì được nhịp độ phát triển kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành sản xuất và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; thu ngân sách tăng khá, là một trong những địa phương có nguồn thu ngân sách lớn.

  Đặc biệt, thành phố đã thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, quan tâm nhân tố con người, chú trọng đầu tư cho giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông…

  Trong chỉ đạo điều hành, thành phố đã có cách làm mới, sáng tạo, khơi dậy và phát huy ý chí, nguồn lực của địa phương; tạo được sự đồng thuận trong xã hội, sự phối hợp chặt chẽ gìữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, giữa thành phố với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành phố đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng trong khai thác nguồn lực trong dân, khai thác có hiệu quả quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị; làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp; có giải pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng; chương trình “5 không” được sự đồng tình của nhân dân, đã đem lại kết quả tích cực.

  Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được củng cố. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp được nâng lên, hệ thống chính trị được kiện toàn, đội ngũ cán bộ trưởng thành một bước; quan hệ giữa Đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn bó chặt chẽ hơn; nội bộ cấp ủy đoàn kết, thống nhất; niềm tin, uy tín của Đảng bộ đối với nhân dân thành phố ngày càng được nâng cao.

  Bước đầu Đà Nẵng đã có một số lĩnh vực phát huy vai trò trung tâm đối với khu vục miền Trung và Tây Nguyên như giáo dục – đào tạo, y tế và công nghệ thông tin…

  3- Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố Đà Nẵng cũng còn một số tồn tại, yếu kém cần được khắc phục.

  Trước hết, phát triển kinh tế chưa thực sự vững chắc, chất lượng chưa cao, quy mô nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố. Vai trò trung tâm, sức lan tỏa lôi kéo các tỉnh lân cận và các tỉnh Tây Nguyên còn hạn chế. Kinh tế phát triển nhưng chưa định hình rõ được ngành mũi nhọn, chưa có sản phẩm chủ lực; việc quan tâm thúc đẩy các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư phát triển còn hạn chế, vai trò kinh tế tư nhân chưa được khơi dậy và phát huy tốt; đổi mới công nghệ còn chậm, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế còn yếu, các lợi thế về kinh tế biển chưa được khai thác tốt, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài còn thấp.

  Hai là, chưa có giải pháp tốt đối với một số vấn đề xã hội, trong đó có các vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, công tác tái định cư còn một số nội dung phải tiếp tục quan tâm giải quyết.

  Ba là, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, song sự chuyển biến ở một số đơn vị, nhất là cấp cơ sở chưa mạnh, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

  Bốn là, công tác cán bộ vẫn còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp mang tính đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trưởng thành nhanh hơn, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

  Năm là, phong trào quần chúng phát triển chưa đều, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở còn lúng túng, bị động.

  Những tồn tại, yếu kém trên do nhiều nguyên nhân.

  Về chủ quan, chủ yếu là do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa đều, chưa tương xứng và ngang tầm với yêu cầu phát triển của thành phố, chưa làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; tính chiến lược về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn chưa được coi trọng; chưa khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

  Về khách quan, vị trí, vai trò của Đà Nẵng chưa được xác định và nhận thức rõ; việc quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển để thành phố giữ vai trò trung tâm trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn hạn chế.

  II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2022

  1- Đà Nẵng bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, cơ hội lớn, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, đặc biệt thành phố phát triển trong xu thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài ngày càng tăng.

  Trên cơ sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về phương hướng phát triển đất nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố phải nỗ lực phấn đấu vượt bậc, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy tính năng động, sáng tạo để xây dựng và phát triển thành phố theo hướng:

  Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính – viễn thông và tài chính – ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước.

  Đà Nẵng phải phấn đấu để trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2022.

  2- Để thực hiện phương hướng, mục tiêu trên, Đảng bộ thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

  Làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, theo hướng thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại.

  Tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố tương xứng với tầm vóc là trung tâm kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung, có tác động lan tỏa đối với sự phát triển của các tỉnh lân cận, Tây Nguyên và với cả hành lang kinh tế đông – tây, tiểu vùng Mê Kông.

  Có kế hoạch và bước đi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nay đến năm 2010 theo hướng cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, sau năm 2010 chuyển sang cơ cấu dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. Trong đó chú trọng phát triển công nghiệp có công nghệ cao, dịch vụ có chất lượng cao, xây dựng trung tâm công nghệ cao; khai thác tiềm năng kinh tế biển; phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; quan tâm đến đổi mới công nghệ, tiếp cận với công nghệ hiện đại.

  Phát triển nhanh các dịch vụ mà thành phố có thế mạnh như vận tải đường sắt, đường bộ, cảng biển, sân bay quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn, chuyển giao công nghệ. Đầu tư phát triển mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm du lịch lớn của đất nước, là đầu mối trung chuyển, quá cảnh và giao lưu hàng hóa – dịch vụ của miền Trung – Tây Nguyên.

  Phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, đổi mới quản lý, sắp xếp tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ 100% vốn. Phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác, hợp tác xã.

  Tập trung cao hơn nguồn lực địa phương và Trung ương, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại.

  Quan tâm phát triển văn hóa – xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế, tiếp tục giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội và môi trường sinh thái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố.

  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành nội chính, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

  Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ cả trong Đảng và trong xã hội, giữ vững đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp với phương châm hướng mạnh về cơ sở; kiện toàn hệ thống tổ chức chính trị cơ sở, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tốt đơn, thư và xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

  Tổ chức tốt việc kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ trong Đảng bộ để đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

  Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, tích cực chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2004 – 2009 và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005 – 2010.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

  1- Tập trung sức xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng với tốc độ nhanh và bền vững, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đây là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời là trách nhiệm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.

  Các cơ quan Trung ương phải thường xuyên quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt phương hướng phát triển mà Bộ Chính trị đã đề ra.

  Các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh trong khu vực cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với thành phố, tạo không gian kinh tế thống nhất để cùng phát triển và thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển.

  2- Giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

  Khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng để Bộ Chính trị cho ý kiến. Trong đó, chú ý đến các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Đà Nẵng là hạt nhân, đóng vai trò động lực trong phát triển kinh tế – xã hội của vùng. Mặt khác, thành phố Đà Nẵng phải nhận thức rõ hơn nữa trách nhiệm của mình với sự phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để có hướng liên kết, phối hợp tích cực hơn, khẩn trương hơn.

  Trên cơ sở đó, cần tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và năm 2022; đồng thời, có giải pháp và bước đi trong việc triển khai cụ thể các quy hoạch chi tiết, phù hợp với yêu cầu xây dựng một thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại theo hướng mở, phát huy mạnh mẽ những lợi thế của thành phố.

  Khẩn trương ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong vùng nhằm tạo không gian kinh tế thống nhất cho toàn vùng, trong đó Đà Nẵng là một cực phát triển, đóng vai trò trung tâm phối hợp hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác để khai thác tiềm năng, thế mạnh của cả vùng.

  Chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện hành, kiểm tra tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy thành phố phát triển; tiếp tục phân cấp mạnh hơn, toàn diện hơn cho thành phố, nhất là về thẩm quyền quyết định đầu tư tài chính, ngân sách.

  Sớm có quyết định đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, có tác động đến sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, như dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường Đà Nẵng – Hội An, nâng cấp mở rộng ga hàng không quốc tế Đà Nẵng; nghiên cứu việc chuẩn bị xây dựng cảng Liên Chiểu và đường sắt hai chiều Đà Nẵng – Quảng Ngãi, xây dựng Làng Ðại học Đà Nẵng trở thành 1 trong 3 trung tâm đại học của cả nước; xây dựng khu liên hợp thể thao theo tiêu chuẩn hiện đại đóng vai trò là một trong những trung tâm quốc gia tại Đà Nẵng; đầu tư xây dựng khu công nghệ cao; xây dựng các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành; di dời ga đường sắt, kho vũ khí, kho xăng dầu ra khỏi trung tâm thành phố, khu dân cư và các điểm du lịch.

  Thành phố Đà Nẵng cùng với Bộ Quốc phòng xây dựng các phương án kết hợp kinh tế với quốc phòng trên các địa bàn chiến lược của thành phố, đặc biệt là khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân; thống nhất xác định cụ thể việc quy hoạch sử dụng khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân phục vụ cho phát triển kinh tế văn hóa – du lịch – dịch vụ gắn với quốc phòng – an ninh, trừ một số khu vực có các công trình phòng thủ; có phương án triển khai và giải pháp bảo đảm bí mật cho các công trình quốc phòng.

  Điều chỉnh quy hoạch, sử dụng khu vực sân bay Nước Mặn cho phát triển du lịch, đồng thời bảo đảm có thể huy động sử dụng tốt cho công tác quốc phòng – an ninh khi cần thiết. Trước mắt, đồng ý với kết luận của Bộ Quốc phòng tại Thông báo số 3646/VP, ngày 15-9-2003 về sân bay Nước Mặn. Khi triển khai xây dựng các dự án cụ thể, thành phố cần trao đổi để có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng.

  Sớm xây dựng thành phố Đà Nẵng thành một trong những trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Có cơ chế để thực hiện thí điểm kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước xây dựng một số khu du lịch cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó cho phép mở dịch vụ vui chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài, trên cơ sở phải có biện pháp quản lý chặt chẽ. Thành phố phối hợp với Tổng Cục Du lịch xây dựng đề án từng bước triển khai thực hiện.

  Thực hiện thí điểm việc bán nhà gắn liền với quyền sử dụng đất đối với người nước ngoài có tham gia đầu tư, hoặc thường trú lâu dài ở Việt Nam tại những vị trí hợp lý, đảm bảo kiểm soát được, theo quy định của pháp luật.

  Thành phố có phương án trình Chính phủ phê duyệt thí điểm thực hiện một số cơ chế mới đối với những vấn đề mà thực tiễn thành phố đặt ra nhưng chưa có quy định hoặc đã quy định nhưng không còn phù hợp.

  Về cơ chế tạo vốn đầu tư phát triển, thành phố cần huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển thành phố.

  Tăng thỏa đáng tỉ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố đối với các khoản thu phân chia giữa Trung ương và thành phố và ổn định trong 5 năm, đồng thời hàng năm ngân sách Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển có mục tiêu theo dự án đối với các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng do thành phố quản lý. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định.

  Thực hiện thí điểm từng bước phát hành trái phiếu đô thị thành phố cho đầu tư một số công trình quan trọng. Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố được vay vốn từ nước ngoài để đầu tư một số dự án có tính khả thi cao, có yêu cầu đầu tư nhanh trên cơ sở kiểm soát được nợ vay của Chính phủ, thành phố bảo đảm khả năng và tiến độ trả nợ.

  4- Ban Bí thư và Chính phủ định kỳ làm việc với tập thể lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Chủ Bệnh Viện: Không Quản Lý Tốt, Có Thể Sẽ Dẫn Đến Tình Trạng Tận Thu
 • Phó Thủ Tướng Nghe Báo Cáo Về Đề Án Thí Điểm Tự Chủ Bệnh Viện K
 • Thực Hiện Quyền Tự Chủ Theo Đúng Nghị Quyết 33, Chất Lượng Dịch Vụ Của 4 Bệnh Viện Sẽ Được Nâng Cao
 • Bệnh Viện K: Tự Chủ Toàn Diện Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ
 • Bộ Trưởng Nguyễn Ngọc Thiện Thăm Và Làm Việc Tại Tỉnh Đồng Nai
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100