Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Giúp “giữ Chân” Người Lao Động
 • Quyết Định Tăng Lương Có Giá Trị Pháp Lý Như Phụ Lục Hđlđ Không?
 • Quyết Định Luân Chuyển Công Tác
 • Phân Biệt Quyết Định Luân Chuyển Và Điều Động Công Tác Đối Với Công Chức, Viên Chức ?
 • Những Điều Cần Biết Về Quyết Định Thuyên Chuyển Công Tác
 • Quyết định tăng lương cho nhân viên

  1. Ý nghĩa của việc tăng lương

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

  Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

  Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

  Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

  2. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

  TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty …..

  – Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

  – Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………………………

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………………………………. sẽ là: …….. (Bằng chữ:………..).

  Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

  3. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 2

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v tăng lương………………………………. Giám đốc điều hành công ty………………………

  Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

  – Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

  – Căn cứ quy chế lương của công ty.

  – Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

  – Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

  4. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

  Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Nhân Viên Hiện Nay
 • Thủ Tướng Chính Phủ Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành
 • Nâng Cấp Toàn Bộ Huyện Lên Thị Xã Chơn Thành
 • Thủ Tướng Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành
 • Bình Phước: Khu Vực Dự Kiến Thành Lập Thị Xã Chơn Thành Đạt Tiêu Chí Đô Thị Loại Iv
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương, Điều Chỉnh Lương Nhân Viên Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Nâng Lương Hợp Đồng
 • Mẫu Quyết Định Nghỉ Hưu 12
 • Hướng Dẫn Soạn Quyết Định Nghỉ Hưu Cho Người Lao Động Mẫu 12 Hsb
 • Ủy Ban Dân Tộc Công Bố Quyết Định Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức
 • Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta
 • Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất năm 2022. Tải về quyết định tăng lương mới nhất, hướng dẫn soạn thảo quyết định điều chỉnh giảm lương nhân viên chuẩn 2022.

  Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

  Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi quyết định tăng lương cho một nhân viên nào đó. Đây là biểu mẫu chỉ dùng khi lương tăng. Cái tên của biểu mẫu đã thể hiện rất rõ ngữ cảnh được sử dụng của biểu mẫu.

  Mẫu quyết định điều chỉnh lương được sử dụng cả khi tăng hoặc giảm lương, tức là chỉ cần lương có sự thay đổi, điều chỉnh thì đều có thể sử dụng biểu mẫu này. Tuy nhiên, trên thực tế người ta hay dùng mẫu quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên với mục đích quyết định giảm lương cho 01 nhân viên nào đó. Việc sử dụng cụm từ “điều chỉnh lương” nhằm làm giảm nhẹ và né sử dụng từ “giảm lương”.

  – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định tăng lương: Tải về quyết định tăng lương

  – Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định tăng lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

  CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

  Về việc tăng lương cho Nhân viên

  – Căn cứ Điều lệ Công ty … ……;

  – Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty.

  Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

  – Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định điều chỉnh lương: Tải về quyết định điều chỉnh lương

  – Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định điều chỉnh lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

  CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

  Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

  – Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số…… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ……

  – Căn cứ Điều lệ Công ty …….;

  – Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

  Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., điều chỉnh mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC

  – Đảm bảo hình thức khi soạn quyết định tăng lương, điều chỉnh lương

  – Thông tin người được điều chỉnh lương rõ ràng, chính xác

  – Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo thời gian phù hợp với thời điểm hiện tại.

  – Sử dụng các biểu mẫu đúng ngữ cảnh như đã phân tích trên đầu bài viết

  – Nếu là quyết định điều chỉnh lương theo hướng giảm thì không được giảm quá mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở theo vùng theo quy định của pháp luật.

  – Việc tăng và giảm lương của nhân viên phải theo quy định của pháp luật, quy định của nội quy, quy định của hợp đồng lao động đã được ký giữa hai bên.

  – Tư vấn luật lao động trực tuyến miễn phí qua tổng đài 1900.6568 ;

  – Tư vấn qua tổng đài về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

  – Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

  – Soạn thảo mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

  – Hiện nay, Luật Dương Gia còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

  Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc
 • Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Cách Chức Tổng Giám Đốc (Giám Đốc)
 • Tp.hcm Sẽ Mở Rộng Hàng Loạt Quốc Lộ Qua Cửa Ngõ
 • Những Dự Án Giao Thông Được Mong Chờ Ở Khu Nam Tp.hcm
 • Bộ Gtvt: Chuẩn Bị Nâng Cấp Quốc Lộ 50
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên Của Cấp Trên Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Nâng Ngạch Lương Đối Với Công Chức Viên Chức Khi Có Thông Báo Nghỉ Hưu
 • Có Được Hưởng Hệ Số Bảo Lưu Khi Nâng Ngạch Lương?
 • Mức Lương Tối Thiểu Năm 2022 Có Thể Không Tăng
 • Tổng Lđlđ Việt Nam Không Bỏ Phiếu Với Phương Án Không Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022
 • Đề Xuất Chính Phủ Chưa Tăng Lương Trong Năm 2022
 • Trong quan hệ lao động, một trong những điểm đáng quan tâm nhất của người lao động là vấn đề tiền lương. Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 BLLĐ 2012, “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.” Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động được xác định dựa vào các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu. Các yếu tố về điều kiện lao động, nhu cầu sống của người lao động, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người lao động; mà đây là các yếu tố thường dễ thay đổi theo mức độ phát triển của xã hội. Từ đó, việc tăng lương cho người lao động cũng là vấn đề tất yếu.

  Pháp luật lao động hiện hành không quy định về việc tăng lương định kỳ cho người lao động, nên doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động được quyền tự quyết định thời hạn tăng lương cho người lao động. Đồng thời, pháp luật chỉ giới hạn về mức lương tối thiểu của người lao động mà không quy định mức tối đa, quy định này mở rộng lợi ích cho người lao động về giá trị thặng dư mà họ được hưởng. Để tăng lương cho người lao động có 2 cách thức: Dùng quyết định tăng lương hoặc làm phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để việc tăng lương nhanh chóng và thuận lợi, người sử dụng lao động thường áp dụng quyết định tăng lương đối với nhân viên. Quyết định này không phức tạp nhưng cần đáp ứng đầy đủ các nội dung bao gồm:

  – Quốc hiệu, tiêu ngữ.

  – Tên công ty, số của quyết định.

  – Ngày ban hành quyết định.

  – Tên quyết định.

  – Căn cứ ra quyết định.

  – Nội dung quyết định

  – Nơi nhận quyết định.

  – Người ban hành quyết định ký và ghi rõ họ tên.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  … , ngày … tháng … năm …

  Về việc tăng lương cho Nhân viên

  – Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ công ty …

  – Căn cứ vào hợp đồng lao động số : …

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà … đối với sự phát triển của Công ty

  Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm …, mức lương của Ông/Bà … sẽ là: … (bằng chữ).

  Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/ Bà … căn cứ quyết định thi hành.

  Giám đốc/ Tổng giám đốc

  Giám đốc/ Tổng giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu)

  – Thông tin người được tăng lương phải chính xác, thời điểm tăng lương và mức lương phải rõ ràng, cụ thể.

  – Việc tăng lương cho nhân viên phải theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động.

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Năm 2022 Như Thế Nào?
 • Năm 2022, Lương Tối Thiểu Vùng Tăng 160.000
 • Đề Xuất Mức Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022 Là 8%
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn
 • Quyết Định Thành Lập Hđ Xet Nâng Lương 13
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Nhân Viên Mới Nhất Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Giúp “giữ Chân” Người Lao Động
 • Quyết Định Tăng Lương Có Giá Trị Pháp Lý Như Phụ Lục Hđlđ Không?
 • Quyết Định Luân Chuyển Công Tác
 • Phân Biệt Quyết Định Luân Chuyển Và Điều Động Công Tác Đối Với Công Chức, Viên Chức ?
 • Quyết định tăng lương cho nhân viên là một trong những luật lệ được thông qua hàng năm. Bởi công ty đối với quyền lợi của nhân viên mình. Mẫu quyết định này được phê duyệt và triển khai. Dựa trên những nghị định đã được ban hành và thông qua. Cùng Kế toán Việt Hưng hôm nay tìm hiểu ngay mẫu quyết định tăng lương này.

  Quyết định tăng lương cho nhân viên

  Quyết định tăng lương cho nhân viên là một trong số những chính sách. Mà mỗi công ty đều áp dụng để níu giữ độ trung thành của nhân viên. Đây cũng chính là nghị định bắt buộc hàng năm mà luật pháp nhà nước quy định.

  Tùy thuộc vào tình hình kinh tế trong nước và thế giới, mức tăng lương ở mỗi thời kì sẽ là khác nhau.

  Nghị định mới nhất về quyết định tăng lương cho nhân viên căn cứ theo Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2022. Bộ luật lao động thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012. Cũng như căn cứ vào Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về vấn đề dự toán ngân sách năm 2022. Quy định đối tượng cũng như mức tăng lương cho nhân viên như sau:

  1. Phạm vi áp dụng

  Nghị định mới ra này quy định rất rõ ràng về mức lương cơ sở (cơ bản). Được áp dụng với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức,… trực tiếp làm trong các cơ quan, tổ chức cũng như đơn vị thuộc Đảng, Nhà Nước, lực lượng vũ trang nhân dân.

  2. Đối tượng áp dụng

  Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức nhà nước phân từ cấp trung ương đến cấp huyện.

  Tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức cấp xã.

  Lương sẽ được áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Với những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

  Mức lương cơ sở

  Mức lương cơ sở đóng vai trò như một kim chỉ nam để làm căn cứ: Tính toán chính xác mức lương trên bảng lương của các công nhân viên chức cũng như mức phụ cấp và chế độ theo pháp luật.

  Mức lương cơ sở cũng là căn cứ cho các khoản trích phú và chế độ được hưởng đánh giá theo mức lương cơ sở này. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, mức lương cơ sở được đề ra là 1.300.000 VND/ tháng.

  Mức lương cơ sở này được hình thành và nhận định thông qua khả năng ngân sách của nhà nước cũng như chỉ số giá tiêu dùng trên toàn thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó.

  Hiệu lực thi hành nghị định

  Nghị định có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày kí, tức là ngày 01 tháng 07 năm 2022. Cũng theo đó, nghị định thông số 47/2016/NĐ- CP sẽ hoàn toàn vô hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

  Nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có nghĩa vụ hướng dẫn cũng như thực hiện các quy định tại Nghị định này theo đúng quy chế và điều khoản đã thông qua.

  Bộ trưởng Bộ Tài chính có nghĩa vụ hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn chi để thi hành Nghị định này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tướng Chính Phủ Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành
 • Nâng Cấp Toàn Bộ Huyện Lên Thị Xã Chơn Thành
 • Thủ Tướng Đồng Ý Chủ Trương Quy Hoạch Chung Đô Thị Chơn Thành
 • Bình Phước: Khu Vực Dự Kiến Thành Lập Thị Xã Chơn Thành Đạt Tiêu Chí Đô Thị Loại Iv
 • Thị Xã Chơn Thành Được Thủ Tướng Đồng Ý Quy Hoạch Từ 2022
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Tăng Lương Chậm Có Được Truy Lĩnh?
 • Có Được Truy Lĩnh Tiền Lương Và Các Chế Độ Liên Quan
 • Truy Lĩnh Tiền Lương Khi Được Tăng Lương Quy Định Thế Nào?
 • Có Được Truy Lĩnh Chênh Lệch Khi Nâng Lương?
 • Truy Lĩnh Tiền Lương Công Chức Trong Thời Gian Bị Tạm Giam.
 • 1. Tại sao lại cần đến mẫu quyết định tăng lương?

  Mẫu quyết định tăng lương không đơn thuần là ý kiến một chiều do một người quyết định mà trong thực tế khi bạn đi làm cho bất cứ một công ty nào bạn hãy để ý đến mục quyền lợi cho nhân viên.

  Ở mục quyền lợi cho nhân viên có ghi về thời hạn tăng lương cho nhân viên trong khoảng thời gian là bao lâu? Và mức lương được tăng lên là như thế nào? Chính vì vậy mà khi để đảm bảo quyền lợi cho chính mình thì việc người lao động nên làm trước tiên đó là hiểu luật.

  Hiểu luật ở đây có nghĩa là khi bắt đầu làm việc ở bất kỳ một công ty nào đó bạn nên nắm được những luật lệ, quy định trong công ty đồng thời phải có sự hiểu biết và kiến thức về pháp luật.

  Cụ thể, trong trường hợp bạn đang là bạn vừa nhận lời làm cho một công ty nhưng chính sách của họ về mức lương dành cho người lao động rất thấp và thấp hơn cả mức lương tối thiểu mà người lao động được hưởng.

  Theo như thông tin của nghị định số 141 năm 2022 và sự thay đổi sau đó vào năm 2022 đã quy định rõ mức lương tối thiểu vùng mà các doanh nghiệp cần phải chi trả cho người lao động phải đạt được mức như sau

  Sẽ có 4 mức lương tối thiểu vùng:

  Mức lương tối thiểu vùng loại 1,2,3 và 4 lần lượt là 4.180.000, 3.710.000, 3.250.000, 2.920.000/người/ tháng. Điều này có nghĩa là khi mức lương trong công ty mà bạn đang làm việc thấp hơn so với mức lương mà pháp luật quy định thì việc mà bạn cần làm đó chính là:

  Thứ nhất bạn nên đọc thật kỹ hợp đồng lao động trước khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Việc làm này sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc phát hiện và kịp thời có những thắc mắc đối với nhà tuyển dụng về mức lương và đưa ra quyết định đúng đắn trước khi vào làm việc tại công ty.

  Thứ hai bạn nên đề nghị với bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán của công ty đó về tình trạng của bạn và việc tăng lương

  Thứ ba bạn nên đưa ra quyết định rằng có nên làm việc tại công ty đó nữa hay không để đảm bảo quyền lợi của mình, và tránh để cho các công ty lạm dụng sức lao động của bản thân bạn cho công ty họ mà mức lương mà bạn nhận được lại không xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

  Mẫu quyết định tăng được áp dụng theo như hợp đồng lao động và điều lệ cũng như các chính sách của một công ty đối với nhân viên. Trong thực tế, pháp luật không có quy định nào về thời hạn để tăng lương mà chỉ có một số quy định khác về mức lương cho người lao động.

  Tăng lương và mẫu quyết định tăng cho nhân viên là một trong những cách thức của công ty hay doanh nghiệp để có thể giữ lại được những nhân tố tiềm năng cho công ty. Bởi tính cạnh tranh trong công việc giữa các công ty về nhân lực là rất lớn chính vì vậy mà các công ty phải thực hiện chính sách tăng lương cho công ty trước tiên là để thu hút nhân tài vào làm việc tại công ty, thứ hai là để giữ lại được những nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm kỹ năng làm việc và cống hiến cho công ty.

  2. Nội dung của mẫu quyết định tăng lương bao gồm những gì?

  Vậy làm thế nào để có thể làm mẫu quyết định tăng lương một cách chuẩn xác nhất? Soạn mẫu quyết định tăng lương như thế nào là đầy đủ? Các lưu ý khi làm mẫu quyết định tăng lương là gì? để trả lời cho những câu hỏi trên chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm kiếm các thông tin trên trong những phần nội dung tiếp theo ngay sau đây:

  2.1. Cách trình bày phần mở đầu của mẫu quyết định tăng lương

  Trong bất kỳ công ty nào việc sử dụng các biểu mẫu, mẫu đơn là điều vô cùng quan trọng và xảy ra một cách thường xuyên, các mẫu đơn không phải là một trở ngại lớn đối với những người làm hành chính văn phòng, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến các mẫu đơn này.

  Chính vì vậy mà các bạn có thể theo dõi các bước để trình bày mẫu quyết định tăng lương ngay sau đây:

  Phần mở đầu bao gồm các phần nội dung như quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian thực hiện mẫu đơn quyết định tăng lương ở phía bên trái của mẫu quyết định tăng lương, phần này cần được trình bày một cách rõ ràng nhất và đầy đủ nhất trong mẫu quyết định đơn xin việc.

  Đối diện với phần nội dung về quốc hiệu tiêu ngữ ở góc phía bên tay trái đó chính là phần tên công ty.

  Tiếp đến đó là phần tên của mẫu quyết định tăng lương của công ty. Thông thường, quyết định về mẫu quyết định tăng lương của công ty này đều là do tổng giám đốc quy định cho nên phần tên của mẫu quyết định này có thể được trình bày như sau:

  Quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương cho công ty, Tổng giám đốc công ty…(tên công ty)

  Người có vị trí, chức vụ cao nhất trong công ty sẽ chịu trách nhiệm cho việc điều chỉnh lương của nhân viên trong công ty như tăng lương, giảm lương hay phạt thưởng,..công ty cần có sự phê duyệt của tổng giám đốc thì mới có thể được thông qua và thực hiện sự thay đổi này.

  2.2. Cách trình bày phần thân của mẫu quyết định tăng lương

  Đối với phần nội dung chính của mẫu quyết định tăng lương này được chia làm hai phần chính đó là:

  Phần thứ nhất: Các thông tin bao gồm các dẫn chứng cho việc dẫn đến quyết định thực hiện tăng lương cho nhân viên này cụ thể dựa vào các hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với công ty trước đó, thông qua quá trình làm việc và năng lực làm việc của cá nhân đó đối với công ty, và cuối cùng là căn cứ vào các điều lệ/chính sách của công ty,… để có thể thực hiện quyết định và xét duyệt cuối cùng của tổng giám đốc đối với các công ty đó.

  Phần thứ hai: đây chính là phần để đưa ra quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương đối với các cá nhân hoặc tập thể các nhân viên trong công ty. quyết định tăng lương của tổng giám đốc cần đảm bảo đầy đủ các thông tin

  – Các điều khoản trong quyết định cần đảm các thông tin về thời gian và mức lương cụ thể(viết ràng bằng số và cả bằng chữ)

  3. Cách trình bày phần kết trong mẫu quyết định tăng lương

  Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin đầy đủ được trình bày như trên, tổng giám đốc sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho các thông tin trên, chính vì vậy ở góc phía bên tay phải chính là phần chữ ký của tổng giám đốc và có đóng dấu của công ty. Phía bên trái của mẫu quyết định tăng lương chính là phần các thông tin về nơi chịu trách nhiệm cho quyết định trên.

  4. Những điều cần lưu ý khi viết mẫu quyết định tăng lương

  Quyết định tăng lương với các thông tin rất đơn giản không quá phức tạp tuy nhiên trong quá trình thực hiện rất có thể bạn sẽ mắc phải các lỗi khi trình bày cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Chính vì vậy, khi thực hiện mẫu báo cáo này các bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau:

  Đảm bảo trình bày các nội dung một cách rõ ràng, đầy đủ cả về mặt nội dung lẫn hình thức trình bày.

  Ngôn ngữ trình bày trong mẫu quyết định tăng lương cần chọn lọc, đúng văn phong, không trình bày quá dài dòng, lan man, không đúng trọng tâm trong biểu mẫu.

  Mức lương được điều chỉnh đối với nhân viên cần được ghi rõ ràng bằng cả chữ và số.

  Cân nhắc giữa việc tăng lương hay giảm lương phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các quy định và chính sách của công ty, và đặc biệt hơn nữa là phải đảm bảo được quyền lợi cho nhân viên/ người lao động trong công ty.

  Tăng lương là điều mà bất cứ nhân viên nào cũng muốn khi đi làm tại bất kỳ công ty nào. Việc được tăng lương sẽ giúp bạn có thêm động lực làm việc có thêm niềm đam mê và đi vươn xa hơn tại các vị trí cao hơn trong công ty. Vậy nên, nếu bạn đang là người lao động tại một công ty nào đó mà cảm thấy có sự bất ổn về mức lương thì việc bạn nên làm trước tiên đó là hiểu luật. Một khi bạn đã nắm chắc được các thông tin về luật rồi thì việc thực hiện đòi lại quyền lợi cho mình cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Mẫu quyết định tăng lương chính là một bằng chứng cho sự nỗ lực của bạn và đó cũng chính là một sự thực thi pháp luật dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động một cách văn minh và công bằng nhất. Mẫu quyết định tăng lương có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định trong các công việc hành chính, được xem như là một bằng chứng xác thực nhất về sự thay đổi về mức lương theo như quy định của công ty.

  Bạn nên dành thế chủ động bởi vì chính bạn sẽ là người chịu trách nhiệm đối với chính công việc mình làm, chính bạn là người đưa ra quyết định tiếp tục làm việc hay dừng lại mọi việc.

  mau-quyet-dinh-tang-luong-cho-nhan-vien chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chuẩn Nhất,
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Tập Thể Chuẩn Xác Nhất
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương (Tải Miễn Phí)
 • Lương Cơ Sở Sẽ Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng Năm 2022
 • Từ 1/1/2020, Người Lao Động Được Tăng Lương Nếu Có Văn Bằng Chứng Chỉ Sau
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đề Xuất Tăng Lương, Top 3 Mẫu Đơn Xin Tăng Lương Hay
 • Chi Phí Lương, Bảo Hiểm Của Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv Có Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý
 • Quy Định Về Tiền Lương Của Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Dntn
 • Khi Nào Công Ty Có Quyền Giảm Lương Nhân Viên?
 • Thay Đổi Mức Lương Và Giảm Lương Của Người Lao Động Có Được Không?
 • Lượt Xem:3879

  Link download Mẫu Quyết định tăng lương 2022

  Bạn làm kế toán bạn cần tải cho mình Mẫu Quyết định tăng lương để làm báo cáo duyệt cho xếp ký tăng lương cho mình hay nhân viên của công ty.

  CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội , ngày 01 tháng 07 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

  Về việc tăng lương cho Nhân viên

  – Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số QH1945835 ngày 01 tháng 04 năm 2010 về việc thành lập Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau

  – Căn cứ Điều lệ Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau Năm 2022

  – Căn cứ hợp đồng lao động số HĐLĐ 0123, ngày 03 tháng 05 năm 2022.;

  Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản hoặc Đài Loan bạn hãy tham khảo một số đơn hàng mới của chúng tôi

  Đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản 2022

  Đơn hàng xuất khẩu lao động đài loan 2022

  – Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN đối với sự phát triển của Công ty Xuất Khẩu Lao Động MaCau trong 6 tháng đầu năm 2022.

  Điều 1: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, mức lương của Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN sẽ là: 10.000.000 VNĐ( Mười triệu đồng chẵn ).

  Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ĐÀO THANH TUỆ NGUYÊN căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận: Giám Đốc Công Ty

  Lưu HS, HC Đã Ký

  1.TÔ TINH-KHU ĐẠI NHÃ,ĐÀI TRUNG

  Hơp đồng 3N Cần 4 nam,tuổi 18-30Lấy cả mới và đi về rồiCông việc: Thao tác máy,mài bề mặt kim loại,chế tạo kim loại

  Hình thức : SKYPE ngày 21/6

  2. ĐƠN HÀNG HOÀNG ĐIỀN- ĐÀI NAM 台南市永康區永科五路六號Cần 8 Nam, cao 165cm trở lênCần 26 nữ, cao 155cm trở lênLấy cả mới và đi về rồiTuổi từ 18-35Công việc: nam: thao tác máy bắn nhựa, phun sơnNữ: kiểm tra đóng gói lắp ráp sản phẩmThực lính trên 25000 đài tệHình thức: pv TT ngày 27/6

  31. Đức Lợi DoanhĐịa điểm: Tân Trang, Tân Bắc, Đài Bắc 新北市新莊區化成路29巷61號

  Yêu cầu: 3 nữ, 157 cm trở lên, 45~60kg, dưới 30 tuổi, ko hạn chế đi về rồi, thông minh, nhanh nhẹn, khả năng tính toán số tốt, hoạt bát, thể lực tốt, phối hợp công việc.

  Nội dung cv: Thao tác máy, thao tác máy cắt dây, kiểm tra thành phẩm, lắp ráp linh kiện, dập linh kiện kim loại, khuôn mẫu ,..và các công việc được giao.Bình quân tăng ca: 3h, theo thực tiễn công việc và năng lực bản thân.Thời gian học việc sẽ chưa được sắp xếp tăng ca (khoảng 6 tháng). Khi thạo việc, tự mình thao tác công ty sẽ sắp xếp tăng ca. Ca ngày 8~16h, ca tối 16h~24h. Trong thời gian học việc ko phải luân ca, làm ca ngày 8h~17h, sau khi thành thạo sẽ luân ca.Phí kí túc 2500 đài tệ/ tháng. Mọi chế độ theo luật lđ.Gửi form, chủ phỏng vấn qua skype

  Tags: ; ; ; ; ; ; ; ;

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Xuất Tăng Lương Hưu, Trợ Cấp Từ 1/7/2019
 • Từ 1/7/2019, Lương Công Chức Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng/tháng
 • Đề Xuất Tăng Lương Hưu, Trợ Cấp Từ 1
 • Chính Thức Tăng Lương Cơ Sở Từ 1/7/2019
 • Đề Xuất Tạm Dừng Tăng Lương Từ Ngày 1
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Tập Thể Chuẩn Xác Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chuẩn Nhất,
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương
 • Quyết Định Tăng Lương Chậm Có Được Truy Lĩnh?
 • Có Được Truy Lĩnh Tiền Lương Và Các Chế Độ Liên Quan
 • Truy Lĩnh Tiền Lương Khi Được Tăng Lương Quy Định Thế Nào?
 • Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể là giấy tờ quan trọng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Quyết định tăng lương được thể hiện rõ những đối tượng được tăng lương, mức lương tăng từ mức nào lên mức nào, thông tin người được tăng lương,…

  Tăng lương cũng là một điều khoản trong hợp đồng lao động được quy định bởi Bộ luật lao động vì vậy ngoài mức lương nhận được khi tuyển dụng thì doanh nghiệp cần thực hiện chính sách nâng lương hàng năm theo quy định của Pháp luật.

  Trên thị trường lao động, không chỉ xuất hiện tình trạng ứng viên đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả doanh nghiệp cũng tìm kiếm ứng viên xuất sắc. Chính vì vậy việc đưa ra những chế độ và mức lương hấp dẫn đương nhiên sẽ thu hút được nguồn lao động tiềm năng.

  Mỗi doanh nghiệp nên căn cứ vào tình hình thực tế của mình để điều chỉnh nâng lương cho phù hợp, tránh tình trạng lương và chế độ thấp khiến người lao động bỏ việc đi tìm chỗ làm mới.

  2. Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể được sử dụng khi nào?

  Theo bạn mẫu quyết định tăng lương cho tập thể được sử dụng trong trường hợp nào?

  Tăng lương là điều mong muốn đến từ một phía đó là người lao động, tuy nhiên vì muốn giữ chân người lao động nên doanh nghiệp vẫn phải áp dụng nâng lương đều hàng năm. cụ thể bạn sẽ thấy mẫu quyết định sử dụng tăng lương cho tập thể trong những trường hợp sau:

  Thứ nhất, khi người lao động không chấp nhận mức lương hiện tại và họ yêu cầu phía doanh nghiệp phải tăng lương nếu không họ sẽ đồng loạt nghỉ việc. Đây là hình thức biểu tình đòi tăng lương, với trường hợp này, có lẽ do doanh nghiệp đã để mức lương thấp so với mặt bằng chung vì vậy họ mới phải đấu tranh để đòi quyền lợi. Không còn cách nào khác doanh nghiệp cần phải điều chỉnh lương cho họ ngay.

  Trường hợp thứ hai, người lao động có năng lực muốn nghỉ việc ở doanh nghiệp bạn, nếu nhân sự đó có ảnh hưởng lớn đến công ty hoặc là người giữ chức vụ quan trọng như giám đốc điều hành,… để giữ chân họ ban giám đốc có thể ra quyết định tăng lương để họ suy nghĩ lại về quyết định của mình. Lúc này mẫu quyết định tăng lương sẽ được sử dụng.

  Trường hợp thứ ba, đến kỳ tăng lương theo quy định của Nhà nước, toàn bộ các doanh nghiệp đều phải thực hiện theo quy định này. Thường thì đối với những doanh nghiệp nước ngoài như là Nhật Bản, Hàn Quốc kỳ tăng lương của họ sẽ diễn ra vào tháng 4 dương lịch vì vậy đây là trường hợp bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng mẫu quyết định tăng lương cho tập thể.

  3. Nội dung của mẫu quyết định tăng lương tập thể bao gồm những gì?

  Thường thì mẫu quyết định tăng lương cho tập thể sẽ có những nội dung chính sau đây:

  +) Các quyết định được thực hiện

  +) Thông tin của người được nhắc đến trong quyết định

  4. Viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể như thế nào mới chuẩn xác?

  Để có được mẫu quyết định tăng lương chuẩn xác nhất bạn cần phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định, sau đây là những gợi ý của tôi mong rằng qua đó các bạn sẽ tạo ra cho mình mẫu quyết định hoàn hảo nhất.

  4.1. Cách viết mở đầu quyết định

  Cũng giống như các văn bản hành chính khác, mẫu quyết định tăng lương cho tập thể không thể nào thiếu đi Quốc hiệu – Tiêu ngữ. Đây là yếu tố bắt buộc mà khi tạo lập hay soạn thảo ra mẫu quyết định này bạn đều phải đưa vào để hợp thức hoá các mẫu văn bản trở thành một thể thống nhất.

  Quốc hiệu – Tiêu ngữ cần phải được viết in hoa, chính xác và được căn giữa ở trên cùng của khổ giấy A4.

  “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Cùng với đó bạn cũng nên thể hiện tên doanh nghiệp ra quyết định tăng lương kèm theo số quyết định, ngày tháng năm tạo quyết định,… để bản quyết định đảm bảo đúng quy định.

  4.2. Nội dung mẫu quyết định tăng lương tập thể nên viết như thế nào?

  Ngay sau khi kết thúc phần mở đầu, bạn có thể đưa tên quyết định vào để bắt đầu phần nội dung chính. Tên quyết định cũng cần phải thể hiện thật to, rõ ràng và cũng cần căn giữa rồi in hoa toàn bộ.

  ( Về việc tăng lương cho tập thể )

  Dưới tên quyết định, bạn sẽ đưa vào những điều luật được áp dụng của Nhà nước ban hành và những quy chế của công ty đề ra, ví dụ như sau:

  “Căn cứ Bộ luật lao động được ban hành ngày 18/06/2012 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Căn cứ vào quy chế và điều lệ của công ty ban hành”

  Tiếp đến là phần quyết định chính thức, thường thì các mẫu quyết định sẽ liệt kê rõ từng điều một, trong đó ghi rõ ràng cụ thể để người đọc có thể nắm được. Thông tin đưa ra cần phải chính xác nhất là thông tin người được tăng lương và số tiền mà họ được tăng ( viết bằng số và bằng chữ ) để tránh sự nhầm lẫn, tranh chấp sau này.

  Trong bản quyết định tăng lương cho tập thể này không thể thiếu bảng danh sách các cá nhân được tăng lương, vì là quyết định tăng lương tập thể nên bạn có thể ghi cùng lúc nhiều người vào đây. Lưu ý trong bảng đó cần phải được ghi rõ họ tên, bộ phận làm việc, chức danh công việc, mức lương cũ và mức lương mới nhận được để họ dễ dàng theo dõi.

  4.3. Kết thúc mẫu quyết định nên viết gì?

  5. Một số lưu ý bạn cần biết khi viết quyết định tăng lương cho tập thế

  Dù là mẫu quyết định tăng lương cho tập thể được tạo bằng tay hay là đánh máy thì bạn cũng cần nhớ rằng những thông tin quan trọng vừa rồi không được thiếu. Đó đều là những thông tin và nội dung hết sức quan trọng làm bản quyết định tăng lương trở nên đầy đủ ý hơn.

  Cần lưu ý về cách dùng từ ngữ và lỗi sai chính tả. Trong những mẫu văn bản hành chính nói chung và mẫu quyết định tăng lương tập thể nói riêng thì lỗi sai chính tả là tuyệt đối không được mắc phải. Bạn nghĩ sao về việc một văn bản có giá trị về mặt pháp lý lại xuất hiện các lỗi chính tả? Nếu phát hiện văn bản này sẽ không được chấp nhận và bạn sẽ phải soạn thảo một mẫu quyết định khác để thay thế. Còn nữa, dùng từ địa phương cũng tuyệt đối tránh xa, đây là mẫu văn bản không thích hợp để bạn đưa từ ngữ địa phương vào để sử dụng đâu, vì vậy trước tiên đưa ra bản chính thức cần lưu ý những lỗi cơ bản thường gặp phải này.

  6. Tải mẫu quyết định tăng lương cho tập thể ở đâu?

  Với tình hình hiện tại tôi đoán chắc rằng bán ẽ không có nhiều thời gian để đầu tư vào việc viết tay hay soạn thảo một mẫu quyết định tăng lương cho tập thể theo yêu cầu của sếp thay vào đó để tiết kiệm thời gian và công sức bạn có thể sử dụng những mẫu quyết định có sẵn trên mạng.

  Tuy nhiên trước quá nhiều sự gợi ý cho bạn để tải mẫu quyết định này thì đâu mới là địa chỉ tin cậy để bạn lựa chọn đây? Đừng lo sẽ không quá khó khăn để nhận ra điều này.

  Tìm hiểu về website chúng tôi bạn thấy đây là một thương hiệu uy tín có số lượng người đăng ký thành viên đông đảo nhất. Truy cập vào đây tìm hiểu thông tin và download thông tin, dữ liệu miễn phí giúp bạn bảo toàn được số tiền trong tài khoản. Còn chần chờ gì mà không vào tải ngay mẫu quyết định tăng lương cho tập thể về máy để tham khảo.

  Những chia sẻ về mẫu quyết định tăng lương cho tập thế đến đây là kết thúc, hy vọng rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu quyết định này hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại trong bài viết sau.

  mau-quyet-dinh-tang-luong-cho-tap-the-so-1.docx

  mau-quyet-dinh-tang-luong-cho-tap-the-so-2.docx

  Tác giả: Timviec365.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương (Tải Miễn Phí)
 • Lương Cơ Sở Sẽ Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng Năm 2022
 • Từ 1/1/2020, Người Lao Động Được Tăng Lương Nếu Có Văn Bằng Chứng Chỉ Sau
 • Từ Ngày 1/1/2020, Những Ai Sẽ Được Tăng Lương?
 • Quốc Hội Chính Thức Quyết Định Chưa Tăng Lương Từ 1.7.2020
 • Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng Đến Phiên Tòa Phúc Thẩm
 • Dẫn Giải Người Làm Chứng Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố, Xét Xử Sơ Thẩm, Phúc Thẩm Vụ Án Hình Sự
 • Khó Khăn Khi Áp Dụng Quy Định Dẫn Giải Người Bị Hại Đi Giám Định Trong Các Vụ Án Cố Ý Gây Thương Tích
 • Áp Dụng Biện Pháp Dẫn Giải Đối Với Bị Hại Từ Chối Giám Định Và Từ Chối Tham Gia Phiên Tòa
 • Tòa Nêu Khả Năng Dẫn Giải… Bị Hại
 • Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Đơn Xin Thôi Viêc ủy Viên Bch Hội Ccb Xã, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên Mầm Non, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc ở Bệnh Viện, Đơn Xin Thôi Việc Tại Bệnh Viện, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tại Bệnh Viện, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công An Viên, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức, Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Buộc Thôi Việc Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Dành Cho Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên Tiểu Học, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Thcs, Bản Nhận Xét Cá Nhân Sau Thời Gian Thử Việc, Luận Văn Hoạt Động Của Kiểm Sát Viên Trong Việc Kiểm Sát Bản án, Quyết Định Của Tòa án, Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Cho Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Bản Nhận Xét Hết Thời Gian Thử Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Đơn Xin Thôi Việc Cho Công Nhân, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Hội Đồng Nhân Dân Xã, Khảo Sát Việc Quản Lý Thời Gian Của Sinh Viên, Giấy Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Biên Bản Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Viết Đơn Xin Thôi Việc Công Nhân, Hồ Sơ Công Nhận Hết Thời Gian Thử Việc,

  Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc
 • Tiểu Luận Luật Hành Chính
 • Vai Trò Của Quyết Định Hành Chính Trong Quản Lí Hành Chính Nhà Nước
 • Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Cá Biệt
 • Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Biên Bản Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Cơ Sở 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quyết Định Tăng Tiền ăn Ca, Mai Táng Phí Quyết Định Số 142/2008/qĐ-ttg, Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 49, Mẫu Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142, Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142/ttcp Ngày 27//, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, Quyết Định Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 15, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2022, Mẫu Đơn Xin Tăng Lương, Đơn Xin Xem Xét Tăng Lương, Đơn Xin Tăng Lương, Mẫu Phụ Lục Tăng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2022, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tờ Trình Tăng Lương, Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Tờ Trình Xin Tăng Lương, Nâng Lương Tăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Tờ Trình Tăng Lương, Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Văn Bản Đề Nghị Tăng Lương, Đơn Xin Tăng Lương 2022, Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Giấy Đề Nghị Tăng Lương, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tăng Lương, Đơn Kiến Nghị Tăng Lương, Chính Sách Tăng Lương, Tờ Trình Đề Xuất Tăng Lương, Ban Khai Mang Táng Phí Theo Quyết Định 142/2008- Ttcp Ngày 27/10/2008, 3 Phương án Tăng Lương Tối Thiểu Năm 2022, Cách Viết Email Xin Tăng Lương, Hiện Tượng Tăng Giảm Mất Trọng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Chính Sách Tăng Lương Cho Nhân Viên Của Công Ty, Tăng Cường Tính Chủ Động Và Chất Lượng Tham Mưu Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, 3 Bí Quyết Tăng Cân, Bí Quyết Tăng Cân,

  Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Biên Bản Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Và Tăng Lương, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Cơ Sở 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quyết Định Tăng Tiền ăn Ca, Mai Táng Phí Quyết Định Số 142/2008/qĐ-ttg, Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 49, Mẫu Bản Khai Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142, Mai Táng Phí Theo Quyết Định 142/ttcp Ngày 27//, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, Quyết Định Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Yếu Tố Nào Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Yếu Tố Quyết Định Số Lượng Cung Hàng Hóa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Chứng Từ Tiền Lương Theo Quyết Định 48, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng
 • Nhận Xét Sự Thay Đổi Về Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008 So Với Năm 1996 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2002)
 • Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Theo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2022
 • Tích Cực Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên, Môi Trường
 • Thiết Lập Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Thủ Tục Điều Chỉnh Tăng Mức Lương Đóng Bảo Hiểm Cho Nhân Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Chỉnh Mức Lương Đóng Bhxh Trên (Ibhxh) Thủ Tục Báo Tăng Lao Động Tham Gia
 • Quốc Hội Quyết Định Tăng Lương Tối Thiểu Từ 1/7
 • Quốc Hội Quyết Định Tăng Lương Tối Thiểu Từ 1/7/2013
 • Quốc Hội Quyết Định: Tăng Lương Từ Tháng 5
 • Quốc Hội Quyết Định Tăng 5% Lương Cơ Sở Từ 1/ 5 /2016
 • Công ty em có một số nhân viên đang được hưởng tiền lương hàng tháng với mức tiền là 5 triệu đồng. Tháng này, các nhân viên đó có quyết định tăng lương lên 5 triệu rưỡi. Vậy trong trường hợp này, em phải làm những thủ tục điều chỉnh tăng mức lương cho các nhân viên kia như thế nào? Em xin cảm ơn.

  Khi công ty bạn có sự điều chỉnh về nhân sự, chức danh hay tiền lương cho người lao động thì phải tiến hành thủ tục thông báo biến động, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm hàng tháng.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

  ” Điều 23. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Bên cạnh đó, căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 600b thì đơn vị bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

  – Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-TS);

  – Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS (nếu có).

  Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

  Như vậy trong trường hợp thay đổi mức lương của người lao động thì đơn vị phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội sao cho phù hợp. Khi điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm thì đơn vị phải làm thủ tục điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo mẫu tờ khai D02-TS và mẫu tờ khai D01-TS (nếu có).

  Bạn nộp hồ sơ như trên lên cơ quan BHXH quận, huyện nơi công ty đang đóng trụ sở. Bạn cần lưu ý nộp hồ sơ ngay trong tháng có biến động về tiền lương để tránh phải bị truy thu sau này.

  Cách lập mẫu D02-TS để khai báo tăng lao động

  Lãi khi chậm điều chỉnh lương đóng bảo hiểm

  Thủ tục điều chỉnh tăng mức lương đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thủ tục điều chỉnh tăng mức lương đóng bảo hiểm, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Khi Không Tăng Lương Cơ Sở Trong Năm 2022
 • Khó Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022
 • “chốt” Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022
 • Đề Xuất Không Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022
 • Quy Định Pháp Luật Về Nâng Bậc Lương Cho Người Lao Động
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100