Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Văn Bản Pháp Luật Ueh
 • Cẩm Nang Mở Nhà Hàng Kinh Doanh Ăn Uống
 • Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống Thành Công 99%
 • Đăng Ký Kinh Doanh Ăn Uống
 • Kinh Doanh Ăn Uống Tại Nghệ An Như Nào Cho Đúng Luật?
 • Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Hộ Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh, Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Quán Lý Dự án Đầu Tư Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Về ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Mô Hình Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Tiểu Luận Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, ài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp, Luận án Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng, Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp 2014, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Tiêu Chí Kinh Doanh, Tiểu Lập Cấm Kinh Doanh Mại Dâm, Tiểu Luận Vai Trò Của Kinh Tế Thị Trường Đối Với Việc Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Các Tiêu Chí Đánh Giá ý Tưởng Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh, Luận Văn Kinh Doanh, Luận Văn Dự án Kinh Doanh, Luận Văn Lý Luận Về Tiêu Thụ Khoáng Sản Trong Các Doanh Nghiệp, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh, Tiêu Chí Đánh Giá Nhân Viên Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Luận Văn ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tham Luận Kinh Doanh, Luận Văn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Tham Luận Về Kinh Doanh, Luận Văn Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Tham Luận Kinh Doanh, Luận án Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Bài Thảo Luận Văn Hóa Kinh Doanh, Luận Văn Quản Lý Kinh Doanh, Bài Thảo Luận Tâm Lý Kinh Doanh, Tham Luận Kinh Doanh, Kế Hoạch Kinh Doanh Hang Tiêu Dùng Nhanh, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm,

  Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Hộ Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh, Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Quán Lý Dự án Đầu Tư Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Về ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Mô Hình Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Tiểu Luận Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, ài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp, Luận án Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng, Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp 2014, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Doanh
 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Doanh Nghiệp
 • 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án)
 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thi Khối Gì, Trường Nào Tốt?
 • Kinh Doanh Quốc Tế Thi Khối Nào
 • Ôn Thi Cao Học Gmat Đại Học Kinh Tế Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quá Trình Một Buổi Bảo Vệ Luận Văn Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Tại Ueh
 • Uefa Bất Ngờ Đổi Luật Champions League, Người Anh Vui Mừng Hưởng Lợi
 • Vì Sao Cúp C1 Được Đổi Tên Thành Uefa Champions League?
 • Uefa Gây Tranh Cãi Với Đề Xuất Đổi Luật Champions League
 • Các Tuyển Sinh Hữu Ích Về Trường Ueh
 • Trung tâm ôn thi cao học 247 chia sẻ A/C chương trình ôn thi cao học kinh tế 2022 môn GMAT vào đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

  Thân chào A/C, kết thúc kỳ thi cao học kinh tế của các trường như đại học Kinh tế-Luật (UEL), đại học Kinh tế TPHCM (UEH), đại học Tài chính-Marketing (UFM), đại học Mở TPHCM (OU), đại học Sài Gòn (SGU), đại học Tôn Đức Thắng (TĐT) …trong năm 2022. Trung tâm ôn thi cao học 247 đã dành được những thành công vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu chung của các trường trên 98%. Tỷ lệ đậu các trường như sau:

  Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022 & 2022:

  Bắt đầu từ năm 2022 đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã thay đổi môn tuyển sinh cao học Toán kinh tế thành môn Kiểm tra năng lực bằng trắc nghiệm dạng GMAT , đây là môn thi mới rất nhiều a/c học viên thắc mắc không biết những nội dung thi của môn GMAT gồm những kiến thức gì?

  Thông qua bài viết này Trung tâm ôn thi cao học 247 chia sẻ a/c các nội dung thi môn Kiểm tra năng lực bằng trắc nghiệm dạng GMAT của đại học kinh tế (UEH) để a/c dễ dàng hơn trong việc ôn tập.

  Nội dung thi môn GMAT như sau:

  1) Kiến thức, kỹ năng định lượng (toán và thống kê);

  2) Kỹ năng tư duy logic;

  3) Kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị… bậc đại học;

  4) Kiến thức xã hội đương đại;

  Với tỷ lệ đậu cao học ~100% vào UEH 2022 & 2022 tại trung tâm ôn thi cao học 247. Với rất nhiều A/C điểm gần như tuyệt đối

  Trung tâm ôn thi cao học kinh tế 247 vinh danh bạn Nguyễn Thị Ngọc Khương thi khối ngành Kế toán (Email: [email protected] ) đạt điểm rất cao môn GMAT 9,75đ . Tổng điểm 2 môn GMAT và Nguyên lý kế toán là 15,50 điểm

  Nhằm giúp cho A/C dễ dàng vượt qua kỳ thi cao học kinh tế UEH 2022, Trung tâm ôn thi cao học kinh tế 247 chia sẻ A/C chương trình ôn thi cao học GMAT như sau:

  • Hệ thống toàn bộ Kiến thức, kỹ năng định lượng (toán và thống kê), sử dụng thành thạo máy tính cầm tay casio để cho ra đáp án nhanh nhất
  • A/c sẽ được làm tất cả các câu hỏi trắc nghiệm chuyên về Kỹ năng tư duy logic trước trích lọc từ ngân hàng đề thi
  • Hệ thống lại toàn bộ Kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị… bậc đại học cần thiết trọng tâm cho kỳ thi GMAT, vì kiến thức rất nhiều nếu tự hệ thống a/c sẽ gặp rất nh khó khăn
  • Kiến thức xã hội đương đại; A/C sẽ được cập nhật những kiến thức đương đại cần thiết cho kỳ thi để không bỏ lỡ câu hỏi nào hết

  Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử a/c vui lòng liên hệ:

  Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

  ĐC: 183 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 TPHCM

  Email: [email protected]

  Chương trình ôn thi cao học kinh tế 2022 môn GMAT vào đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tỷ Lệ Đỗ Cao Học Ueh 2022 Đợt 1 100%
 • Những Khác Biệt Lớn Nhất Giữa One Championship Và Ufc
 • Luật Thi Đấy Môn Võ Tổng Hợp Mma
 • 6 Năm Phá Hoại Mà Không Có Kết Quả Của No
 • Ultimate Fighting Championship (Ufc) Là Gì? Luật Thi Đấu Của Ufc?
 • Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Loại Bảo Hiểm Hiện Nay Và Cách Phân Biệt Cơ Bản
 • Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh Bảo Hiểm, Kinh Doanh Xổ Số
 • Phap Luat Kinh Doanh Bao Hiem
 • Tổng Quan Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam Cả Năm 2022
 • Luật Số 42/2019/qh14 Của Quốc Hội : Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • 5

  /

  5

  (

  3

  bình chọn

  )

  Đề thi môn pháp luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 trường ĐH luật thành phố Hồ Chí Minh

  Thời gian làm bài 75 phút

  Sinh viên chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật

  Phần câu hỏi nhận định đúng sai

  Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao?

  Nhận định 1

  Tái bảo hiểm là nghĩa vụ bắt buộc cho tất cả mọi doanh nghiệp bảo hiểm để phân tán rủi ro.

  Nhận định 2

  Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm

  Nhận định 3

  Bảo hiểm trùng là việc bên mua bảo hiểm cho cùng một tài sản nhưng ở hai doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau trong cùng một thời điểm.

  Nhận định 4

  Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm.

  Nhận định 5

  Bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

  Nhận định 6

  Tổng Giám đốc của doanh nghiệp bảo hiểm không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực.

  Phần bài tập tình huống

  A là chủ sở hữu chiếc tàu vận chuyển hành khách du lịch đường sông. A mua bảo hiểm tài sản cho chiếc tàu này của mình tại hai Công ty bảo hiểm B và C. Hợp đồng bảo hiểm mua tại B ghi số tiền bảo hiểm là 5 tỷ đồng trong khi hợp đồng bảo hiểm mua tại C ghi số tiền bảo hiểm là 6 tỷ đồng.

  Giá trị của chiếc tàu tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với B là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị của chiếc tàu tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với C chỉ là 7 tỷ đồng (do biến động giá cả thị trường).

  Trong thời hạn bảo hiểm của cả hai hợp đồng bảo hiểm nói trên, sự kiện bảo hiểm xảy ra làm hư hỏng toàn bộ chiếc tàu. Vào thời điểm đó, giá thị trường của chiếc tàu là 6 tỷ đồng. Anh chị hãy cho biết:

  Ngoài bảo hiểm tài sản cho chiếc tàu đánh cá nói trên, Chủ tàu A phải mua những loại bảo hiểm nào cho hoạt động vận chuyển khách du lịch đường sông?

  Theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm, cách thức bồi thường trong quan hệ bảo hiểm trên? A sẽ được bồi thường bảo hiểm là bao nhiêu? Giải thích vì sao?

  0

  0

  vote

  Article Rating

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Môn El42
 • Tài Liệu Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Bảo Hiểm
 • Thanh Toán Quyền Lợi Bảo Hiểm
 • Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Luật Chơi Liêng Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất
 • Luật Chơi Liêng Online Chi Tiết Nhất Dành Cho Người Mới Tập Chơi Bài
 • Luật Chơi Liêng Online Trong Game Bài 69
 • Học Luật Chơi & Cách Chơi Bài Liêng Online Cơ Bản Đầy Đủ Nhất
 • Hướng Dẫn Luật Chơi Liêng Cơ Bản Đầy Đủ Nhất Cho Người Mới
 • Đề thi trắc nghiệm luật kinh tế

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI

  Khóa: 34. Thời gian làm bài: 60 phút

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  Họ và tên:…………………………………………………….Ngày sinh:…………………………………………………………

  MSSV:………………………………………………………..Lớp:……………………………………………………………….

  SBD:………………………………………………………….

  Bảng trả lời: ĐÁNH DẤU CHÉO VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (khoanh tròn là bỏ, tô đen là chọn lại)

  A

  B

  C

  D

  A

  B

  C

  D

   Chọn câu đúng:
  1. Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư trực tiếp.
  2. Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam

  và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động đầu tư trực tiếp.

   Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được auk chủ yếu :
   Thế chấp, ký quỹ, tín chấp
  1. Cầm cố, đặt cọc, tín chấp
  2. Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh
  3. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
   Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

  hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng , nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:

  1. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn
  2. Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạn
   Tất cả đều đúng

   Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên lần 1 được tiến hành khi có số thành viên dự họp:
   Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ
   Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ

  1. Đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ
  2. Không giới hạn số thành viên
   Điều nào sau đây không phải là quyền của trọng tài thương mại:

   1. Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh chấp
   Từ chối giải quyết vụ tranh chấp trong trường hợp pháp luật có quy định

   Hưởng thù lao
   Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, kí quỹ bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng:

   Theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2005, mỗi cá nhân được phép thành lập bao nhiêu

  DNTN ?

  – Cổ phần phổ thông

   Kinh doanh casino
   Thứ tự ưu tiên việc phân chia trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, HTX :

   1. Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ không có đảm bảo
   2. Trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản- trả các khoản nợ không có đảm bảo
   Trả các khoản nợ không có đảm bảo- trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản
   Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ có đảm bảo

   Chia công ty là biện pháp tổ chức lại công ty, được áp dụng cho:

   1. Công ty TNHH, công ty cổ phần
   2. Công ty hợp danh, công ty TNHH
   DNTN, công ty hợp danh D. Tất cả các loại hình công ty
   Khi công ty cổ phần phá sản thì thứ tự ưu tiên được hoàn lại vốn là:
   Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi biểu quyết

   Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần phổ thông
  1. Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần phổ thông
  2. Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần phổ thông
   Trong trường hợp nào công ty TNHH 2 thành viên phải thành lập ban kiểm soát:
   Công ty có từ 7 thành viên trở lên

   Công ty có từ 13 thành viên trở lên.
   Tái thẩm vụ án kinh tế trong trường hợp:

   1. Phát hiện tình tiết quan trọng của vụ án
   2. Người giám định, người phiên dịch nói sai
   Quyết định tòa án hoặc của cơ quan nhà nước mà tóa căn cứ vào đó để giải quyết vụ án bị hủy bỏ

   Thương lượng, hoà giải
   Trọng tài quốc tế
   Trọng tài, toà án Việt Nam

   Cả A và B đúng
   Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng bao nhiêu tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất( nếu không có quy định trong điều lệ công ty) :

   Hộ kinh doanh sử dụng không quá bao nhiêu lao động?

   Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi:
   Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
   Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
   Có trên 11 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần

   Người đại diện theo pháp luật của công ty phải như thế nào?

  1. Có thể ở nước ngoài
  2. Cả a, b, c đều sai
  1. Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam
  2. Người nước ngòai
  3. A,B,C đều đúng
   Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm dự thầu

   1. Nhỏ hơn 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ
   2. Không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ
  1. Nhỏ hơn 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ
  2. Không quá 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ
   Việc thành lập thêm một trường Đại học mới phải có sự đồng ý của:

   Trong trường hợp thông thừơng, cổ phần nào không được chuyển nhượng trong công ty

  cổ phần:

   Luật doanh nghiệp hiện tại, có hiệu lực thi hành từ ngày

  1. DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng vốn điều lệ
  2. DNTN có vốn điều lệ, chỉ được giữ nguyên hoặc tăng vốn điều lệ, không được giảm vốn điều lệ
   DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng, giảm vốn điều lệ

   Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể bắt buộc hợp tác xã là:

    UBND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Lkt/k34/deso04/trang2/2

   Phân biệt phá sản với giải thể
  1. Thủ tục giải quyết một vụ phá sản là thủ tục tư pháp, thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính
  2. Phá sản dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn sự tốn tại của doanh nghiệp
  3. Thông thường những người quản lý điều hành doanh nghiệp bị giải thể chịu hậu quả pháp lý nặng nề hơn so với người quản lý điều hành doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
  4. a,b,c đều đúng
  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp vốn đơn giản
  2. Công ty công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản
  3. Công ty cổ phần và công ty TNHH
   Dấu hiệu cho rằng doanh nghiệp lâm vào tình trang phá sản là:

   1. Doanh nghiệp hết tiền
   2. Mất khả năng thanh toán nợ đúng hạn khi chủ nợ có yêu cầu
   Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư:
   Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán
   Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư

   Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhiêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá:

   Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư:
   Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán
   Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư

   A và B đều sai
   Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi:
   Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
   Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
   Có trên 11 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần

   Tất cả đều sai
   Công ty TNHH Thái An chia thành 2 công ty TNHH Quốc Thái và công ty TNHH Dân An. Vậy công ty Thái An vẫn còn tồn tại là:

  1. Người lao động
  2. Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
   Vốn góp của các xã viên hợp tác xã:

   1. Tùy ý
   2. =< 30% vốn điều lệ của hợp tác xã
   < 30% vốn điều lệ của hợp tác xã

  1. Tất cả các thành viên của công ty
  2. Tổng giám đốc
   Phó tổng giám đốc

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • 102 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Luật Kinh Tế
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế
 • Quy Định Về Đăng Ký Kinh Doanh Bán Hàng Online.
 • Quy Định Về Bán Hàng Online
 • Quy Định Pháp Luật Về Thành Lập Wedsite Bán Hàng Online
 • Đề Thi Luật Kinh Tế Của Khoa Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Mức Lương Cơ Bản Qua Các Thời Kỳ
 • Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Qua Các Thời Kỳ
 • Trung Tam Thong Tin Va Du Bao Kinh Te
 • Quy Định Về Góp Vốn Hoặc Mua Cổ Phần Bằng Tài Sản
 • Quy Định Về Tiến Độ Góp Vốn Trong Doanh Nghiệp ?
 • Đề thi Luật kinh tế của Khoa Luật qua các năm Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 1 Câu 1: Khái niệm và phân loại công ty. Câu 2: Các hình thức đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Bài tập: A muốn mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng tai Cát-linh, Hà-Nội. Hãy tư vấn cho anh ta hình thức kinh doanh phù hợp và các thủ tục cần thiết để khởi nghiệp kinh doanh. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 2 Câu 1: Khái niệm và cơ cấu quản lí nội bộ hợp tác xã. Câu 2: Anh chị hiểu thế nào là nghĩa vụ cẩn trọng và nghĩa vụ trung thành của người quản lí trong công ty. Bài tập: Để buôn bán, A liền nhờ B đứng tên trong hồ sơ thành lập một công ty TNHH, theo đó A góp 9.950.000 đồng (chiếm 99,5% vốn góp), B góp 50.000 đồng (chiếm 0,5% vốn góp). Toàn bộ số tiền 10 triệu đồng đều là của A; B chỉ đứng tên trên danh nghĩa. Sau một thời gian công ty bắt đầu hoạt động, quan hệ giữa A và B trở nên căng thẳng, B liên tục đòi chia lợi nhuận. Xử lí tình huống này như thế nào? Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 3 Câu 1: Khái niệm vốn góp và phần vốn góp trong công ty TNHH. Câu 2: Khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Bài tập: Công ty xây dựng 22 thuộc Tổng công ty đầu tư và xây dựng Hà-Nội được cổ phần hoá. Theo chương trình cổ phần hoá TP Hà-Nội sẽ giữ lại 30% cổ phần, số còn lại 70% cổ phần được bán cho 200 cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong công ty. Cuối 5/2005, sau 6 tháng chào bán cổ phần, do CNCNV chỉ đăng kí mua được 49% số cổ phần, TP Hà-Nội quyết định công nhận kết quả cổ phần hoá với sự thay đổi về vốn so với dự kiến ban đầu, theo đó nhà nước sẽ chiếm 51% và CBCNV chiếm 49% số vốn điều lệ. Những người đã mua cổ phiếu phản đối quyết định kể trên, cho rằng đầu tư của họ không được bảo đảm nếu nhà nước vẫn giữ đa số cổ phiếu. Vì sao CBCNV công ty trở nên lo lắng cho số tiền mua cổ phần của họ và hãy tư vấn bảo vệ quyền lợi của họ. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 4 Câu 1: Khái niệm và phân loại cổ phần. Câu 2: Chức năng cơ bản của Hội đồng quản trị trong các liên doanh quốc tế. Bài tập: Công ty xây dựng 22, một doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà-Nội (Hasinco) được cổ phần hoá, theo đó nhà nước giữ lại 46% số cổ phần và cán bộ công nhân viên đã mua 54% số cổ phần còn lại. Trong giá trị của công ty có một khu đất thuộc Đại-Mỗ, Từ-Liêm, đã được duyệt thành đất dự án phát triển chung cư và nhà thương mại và giao cho công ty 22 triển khai. Cuối tháng 4/2005, TP Hà-Nội quyết định điều chuyển khu đất dự án đó cho một công ty thuộc Hasinco. Cổ đông công ty 22 đồng loạt phản đối, cho rằng họ đã bị lừa nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hoá. Hãy tư vấn để bảo vệ quyền lợi cho họ. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 5 Câu 1: Khái niệm công ty hợp danh. Câu 2: Khái niệm cổ đông thiểu số, cổ đông là các thiết chế và cổ đông cá nhân. Bài tập: A, B và C thành lập một công ty TNHH. Sau một thời gian hoạt động, C lâm bệnh chết, để lại một vợ và hai con trai. A và B không chấp nhận hai con trai của người quá cố là thành viên của công ty. Giải quyết việc này như thế nào. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 6 Câu 1: Thủ tục triệu tập, điều hành các cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Câu 2: Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài Việt-Nam. Bài tập: Công ty 35 Tràng Tiền được cổ phần hoá, vốn điều lệ 3,2 tỷ đồng được UBND TP Hà-Nội giữ lại 30%, số còn lại 70% được bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Sau một thời gian, nhiều người lao động bán cổ phần của mình cho người ngoài công ty bằng giấy viết tay mà không đăng kí với công ty. Những người ngoài công ty đã mua lại cổ phần đã trở thành cổ đông của công ty chưa, vì sao. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 7 Câu 1: Khái niệm hộ kinh doanh (cá thể) theo NĐ 109/2004/NĐ-CP. Câu 2: Phân biệt công ty TNHH và HTX. Bài tập: Một nhà đầu tư nước ngoài dự kiến kinh doanh ở Việt Nam. Có những phương cách nào để nhà đầu tư này có thể tiếp cận thị trường Việt Nam theo pháp luật hiện hành. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 8 Câu 1: Nêu các quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH. Câu 2: Khái niệm tổng công ty nhà nước. Bài tập: Điều lệ công ty cổ phần Bảo-Minh (vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng) quy định chỉ những cổ đông nắm giữ ít nhất 1% số vốn cổ phần của công ty mới có quyền tham dự các đại hội đồng cổ đông thường niên. Quy định như vậy đúng hay sai, vì sao. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 9 Câu 1: Phân biệt quyền hạn của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong các doanh nghiệp nhà nước. Câu 2: Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn trong công ty hợp danh. Bài tập: Công ty TNHH ABC có 3 thành viên: A (40%), B (30%) và C (30%), do A làm giám đốc điều hành. A lạm dụng vị thế điều hành, ngầm chuyển nhiều khách hàng về cho một công ty riêng do con mình làm giám đốc. B và C có thể làm gì trong trường hợp này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 10 Câu 1: Thẩm quyền và thủ tục triệu tập các phiên họp của đại hội đồng cổ đông. Câu 2: Quy định về việc góp vốn thành lập công ty. Bài tập: Văn phòng luật sư hợp danh Thành-Vĩnh gồm 2 luật sư chính là thành viên hợp danh, 4 luật sư góp vốn và 4 luật sư làm việc theo hợp đồng. Để tu sửa văn phòng, văn phòng dự kiến vay của Quỹ tín dụng Hai-Bà-trưng một khoản tiền là 300 triệu đồng. Ai sẽ đứng tên tham gia vay vốn. Nếu văn phòng không trả được nợ, ai trong số luật sư phải cùng chịu trách nhiệm. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 11 Câu 1: Ai là người đại diện theo pháp luật cho các công ty theo pháp luật hiện hành?. Câu 2: Quyền của cổ đông trong công ty cổ phần. Bài tập: Vợ chồng A, B đầu tư 400 triệu mua một xe chở khách đã qua sử dụng để chạy tuyến Hà-Nội Cao-Bằng. Để tiện kinh doanh, năm 2004 họ thành lập một HTX vận tải do hai vợ chồng A, B và C là con trai của họ làm xã viên sáng lập, vốn điều lệ của HTX là 100 triệu đồng, trong đó A góp 40 triệu, B và C mỗi người góp 30 triệu. Đầu năm 2005 trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe chở khách của vợ chồng A,B đâm vào một xe ô-tô tư nhân của D, phá huỷ toàn bộ chiếc xe này và gây thương tích cho D cũng như nhiều khách hàng trên xe, tổng số tiền phải bồi thường vượt quá 600 triệu đồng. Trách nhiệm của các xã viên trong vụ việc này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 12 Câu 1: Cơ cấu quản lí nội bộ của công ty cổ phần. Câu 2: Khái niệm hộ kinh doanh (cá thể) Bài tập: Công ty y tế Yteco TP HCM được cổ phần hoá, theo đó nhà nước tiếp tục nắm giữ 20%, cán bộ công nhân viên 40% và 40% số cổ phần còn lại được bán ra cho người ngoài công ty. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông sáng lập cuối năm 2003, người đại diện cho phần vốn nhà nước không đủ số phiếu quá bán để được bầu lại vào Hội đồng quản trị công ty. Vì lí do đó, Sở KHĐT TPHCM từ chối không cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh cho Yteco. Quyết định của Sở KHĐT TPHCM đúng hay sai. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 13 Câu 1: Khái niệm và đặc điểm của tổng công ty nhà nước. Câu 2: Khái niệm doanh nghiệp tư nhân. Bài tập: A làm tổng giám đốc Công ty cổ phần chè Yên-Bái. Năm 2004, đồng thời với nhận quyết định về hưu, A chuyển toàn bộ khách hàng quen sang thành lập một công ty chè tư nhân, cạnh tranh trực tiếp với CTCP chè Yên-Bái, đẩy công ty này vào khủng hoảng. A có thể vi phạm nghĩa vụ gì? Có thể làm gì để ràng buộc nghĩa vụ của người quản lí trong các trường hợp tương tự. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 14 Câu 1: Thế nào là tính chịu trách nhiệm hữu hạn, cho ví dụ. Câu 2: Phân biệt công ty TNHH và HTX. Bài tập: A là cổ đông của công ty CP Hacerco. Từ 2002 cho đến nay, A không hề được thông báo họp đại hội đồng cổ đông, không hề được chia cổ tức. A có thể làm gì. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 15 Câu 1: Phân biệt hộ kinh doanh (cá thể) và doanh nghiệp tư nhân. Câu 2: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát trong CTCP. Bài tập: Trường quốc tế Hà-Nội là một liên doanh, trong đó nhóm Việt kiều chiếm 60% và đối tác trong nước chiếm 40% vốn. Lãnh đạo trường gồm một hội đồng quản trị có 5 thành viên, nhóm Việt kiều có 3 đại diện và đối tác trong nước có 2 đại diện. Từ 2002 cho đến nay, do bất đồng ý kiến, hội đồng quản trị chưa hề nhóm họp, toàn bộ hoạt động của trường do Tổng giám đốc là một Việt kiều điều hành. Tháng 5/2005 tổng giám đốc bỏ về Mỹ, để lại khoản nợ của trường là 3 tỷ. Chủ nợ có thể làm gì. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 16 Câu 1: Quyền hạn của hội đồng quản trị trong CTCP. Câu 2: Quy định về vốn góp thành lập công ty TNHH. Bài tập: Gạch Huy-Hoàng là một doanh nghiệp tư nhân do Phạm Huy Hoàng làm chủ. Năm 2005, doanh nghiệp này mua thêm 2 xe ô tô tải và 1 xe ô-tô cá nhân dùng vào việc kinh doanh. Khi đăng kí xe, ai nên là chủ xe, vì sao. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 17 Câu 1: Khái niệm trách nhiệm vô hạn và liên đới của thành viên hợp danh. Câu 2: Nghĩa vụ của người góp vốn thành lập công ty TNHH. Bài tập: H là giám đốc công ty TNHH Juco, ký hợp đồng với công ty dệt may Sao-Đỏ, theo đó Vinajuco lo chạy cốt-ta hàng dệt bán hàng sang Mỹ. Sao-Đỏ tạm ứng cho H 300 triệu đồng. Sau vụ Mai Văn Dâu, H thông báo không thể lo được cốt-ta, song không trả lại tiền tạm ứng với lí do đã chi hết số tiền này để đối ngoại với quan chức Bộ thương mại. Sao-Đỏ khởi kiện đòi tiền thì được Chủ tịch hội đồng quản trị Juco cho biết H chỉ là giám đốc làm thuê, chỉ có quyền kí nhận các hợp đồng có giá trị dưới 10 triệu đồng, các giao dịch lớn hơn đều phải do Chủ tịch HĐQT Juco kí mới có hiệu lực. Cơ sở pháp lí của vụ tranh chấp. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 18 Câu 1: Thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông trong CTCP. Câu 2: Khái niệm và phân biệt tổng công ty nhà nước và mô hình công ty mẹ-công ty con. Bài tập: Liên làm việc tại một công ty CP chuyên sản xuất bóng đèn huỳnh quang. Từ 2003, công ty thông báo ai muốn giữ việc làm đều phải đóng tiền mua cổ phần, tối thiểu 50 triệu đồng. Liên phải quan tâm đến những vấn đề gì khi góp 50 triệu đồng vào công ty? Sau một thời gian, công ty thay đổi hình thức trả lương, theo đó Liên được thông báo hàng tháng bình quân có thu nhập là 1.200.000 đồng, trong đó tiền mặt tài vụ trả cho Liên là 800.000 đồng, số còn lại 400.000 đồng được xem là vốn góp cổ phần bổ sung hàng tháng, được cộng dồn theo thời gian. Liên có những quyền lợi gì đối với phần tích luỹ cổ phần bổ sung này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 19 Câu 1: Quyền của cổ đông phổ thông trong CTCP. Câu 2: Cơ cấu quản lí nội bộ của công ty liên doanh. Bài tập: VDC là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc trong Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt-Nam VNPT. Hãy giải thích các quyền và nghĩa vụ cụ thể của loại doanh nghiệp này. Năm 2005, VNPT có chủ trương chuyển VDC thành công ty TNHH một thành viên, điều đó có ảnh hưởng đáng kể gì đến quyền và nghĩa vụ của VDC? Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 20 Câu 1: Thẩm quyền và phương thức hoạt động của hội đồng quản trị trong CTCP. Câu 2: Quy định về kiểm soát giao dịch mang tính tư lợi trong Luật doanh nghiệp Bài tập: Pjico là một công ty CP kinh doanh bảo hiểm, tất cả 7 cổ đông của công ty này đều là doanh nghiệp nhà nước. Có áp dụng Luật DNNN với công ty cổ phần này không?. Nay tổng giám đốc của công ty bị bắt khẩn cấp, việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới sẽ được tiến hành như thế nào. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 21 Câu 1: Quy trình bầu thành viên HĐQT trong CTCP. Câu 2: Khi nào chủ nợ có thể yêu cầu thành viên công ty TNHH liên đới chịu trách nhiệm cá nhân cho các khoản nợ của công ty. Bài tập: Chủ doanh nghiệp tư nhân Phạm Huy Hoàng của xưởng gạch Huy Hoàng có ý định chuyển doanh nghiệp của mình thành một công ty cổ phần, theo đó gia đình anh ta chiếm giứ 51% số cổ phần, số còn lại sẽ bán cho tất cả công nhân của xưởng gạch. Quy trình chuyển đổi này diễn ra như thế nào? Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 22 Câu 1: Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH. Câu 2: Quy định về chuyển nhượng cổ phần trong Luật doanh nghiệp. Bài tập: Tổng công ty dầu khí Việt Nam chứng kiến nhiều vụ bê bối, theo đó lãnh đạo doanh nghiệp chia chác hàng triệu đô-la Mỹ với thương nhân ngoại quốc trong các hợp đồng mua sắm thiết bị. Việc giám sát hành vi tư lợi của người quản lí các công ty đã được thiết kế như thế nào trong Luật DNNN. Anh chị có sáng kiến gì nhằm tu chỉnh các quy định này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 23 Câu 1: Quy định về tên công ty theo Luật doanh nghiệp. Câu 2: Phân biệt công ty TNHH và HTX. Bài tập: HTX tắc xi Nội-Bài gồm 7 xã viên góp 400 triệu đồng vốn điều lệ và huy động thêm 400 triệu đồng từ 50 lái xe (khi nhận việc, mỗi người trong số lái xe đều phải góp tiền bảo đảm trách nhiệm là 8 triệu đồng vào tài vụ HTX). Sau 5 năm làm việc, một lái xe làm đơn nghỉ việc và yêu cầu HTX hoàn trả tiền bảo đảm trách nhiệm cùng toàn bộ số lãi mà anh ta đáng ra phải được hưởng như một người góp vốn vào HTX. Cơ sở pháp lý của yêu cầu này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 24 Câu 1: Phân biệt CTCP niêm yết trên TTCK và CTCP không niêm yết. Câu 2: Quy định về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH Bài tập: X là cổ đông trong công ty Hacerco. Từ 2002 cho đến nay, X không nhận được cổ tức từ công ty, không được thông báo mời họp các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông. X có thể làm gì? Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 25 Câu 1: Phân biệt CTCP không niêm yết và công ty TNHH. Câu 2: Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật ĐTNN tại Việt Nam. Bài tập: Giám đốc CTCP Thiên Hương (Huế) hai năm liền không báo cáo tình hình tài chính cho HĐQT. Cổ đông có thể làm gì trong trường hợp này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 26 Câu 1: Quyền của cổ đông trong CTCP. Câu 2: Khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH một thành viên. Bài tập: Vợ chồng Việt kiều Avà B là chủ quán “Phở Cali” muốn mở rộng kinh doanh, mở thêm một số quán phở mới. Họ nhờ anh chị tư vấn về lợi thế của công ty TNHH và cách thức thành lập một công ty mới. Sau khi mở thêm 3 quán mới, họ cần thuê những người điều hành. Cần lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng thuê những người điều hành đó. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 27 Câu 1: Bảo đảm và ưu đãi đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt-Nam. Câu 2: Khi nào một công ty có thể bị giải thể bắt buộc. Bài tập: A muốn thành lập một công ty sản xuất võng xếp Duy-Lợi tại Hà Nội. Các thủ tục thành lập công ty đã được giản lược hoá như thế nào. Liệu tên công ty của anh ta có vi phạm thương hiệu Võng xếp Duy-Lợi đã khá nổi tiếng của một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 28 Câu 1: Nghĩa vụ của người quản lí trong CTCP. Câu 2: Phân biệt hộ kinh doanh (cá thể) và doanh nghiệp tư nhân. Bài tập: A góp một lô đất cùng B lập xưởng mộc. Hãy tư vấn cho A và B những hình thức pháp lí an toàn nhất để đảm bảo quyền lợi của họ trong kinh doanh. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 29 Câu 1: Khái niệm doanh nghiệp liên doanh theo Luật ĐTNN tại Việt-Nam. Câu 2: Quyền của thành viên công ty TNHH. Bài tập: Nhà máy đường Thanh Hoá được cổ phần hoá. Theo chương trình, nông dân trồng mía được ưu tiên mua 20% số cổ phần trong công ty. Hãy giải thích cho nông dân khi nào và vì sao họ có thể nên mua cổ phần trong công ty này. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 30 Câu 1: Quyền của các bên liên doanh trong doanh nghiệp liên doanh. Câu 2: Phân biệt HTX và công ty TNHH. Bài tập: Một số nông dân huyện Đông Anh được kêu gọi góp quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng công ty TNHH Châu Quỳ thành lập một CTCP sản xuất rau sạch, theo đó Châu Quỳ góp công nghệ, vốn và mạng lưới tiêu thụ (70% vốn điều lệ), nông dân góp đất (30% vốn điều lệ). Hãy giải thích cho nông dân khi nào họ có thể tham gia những công ty như vậy. Môn học Luật kinh tế, Học phần 1: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, Đề thi số: 31 Câu 1: Khái niệm và cơ cấu quản lí nội bộ của công ty hợp danh. Câu 2: Anh chị hiểu thế nào là nghĩa vụ cẩn trọng và nghĩa vụ trung thành của người quản lí trong công ty cổ phần. Bài tập: Để buôn bán, A liền nhờ B đứng tên trong hồ sơ thành lập một công ty TNHH, theo đó A góp 9.950.000 đồng (chiếm 99,5% vốn góp), B góp 50.000 đồng (chiếm 0,5% vốn góp). Toàn bộ số tiền 10 triệu đồng đều là của A; B chỉ đứng tên trên danh nghĩa. Sau một thời gian công ty bắt đầu hoạt động, quan hệ giữa A và B trở nên căng thẳng, B liên tục đòi chia lợi nhuận. Xử lí tình huống này như thế nào? Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Đề thi Môn Luật kinh tế, Đề số 32 Câu 1: Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhà nước. Câu 2: Những tài sản nào có thể làm vốn góp thành lập công ty. Bài tập: Công ty CP vui chơi giải trí VLC phát hành 20 tỷ đồng cổ phần. Sau 4 năm hoạt động, công ty không triệu tập đại hội đồng cổ đông, không chia cổ tức cho cổ đông. Anh/chị có thể làm gì để bảo vệ cổ đông. Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Đề thi Môn Luật kinh tế, Đề số 33 Câu 1: Khái niệm hợp đồng vô hiệu. Câu 2: Khái niệm công ty TNHH. Bài tập: Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội được cổ phần hóa. Là cán bộ trong công ty, anh chị được mua cổ phần. Sau khi nộp tiền cho công ty, anh chị có những quyền và nghĩa vụ gì. Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Đề thi Môn Luật kinh tế, Đề số 34 Câu 1: Khái niệm công ty cổ phần. Câu 2: Thế nào là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Bài tập: Công ty A mua của công ty B 6 tấn thép không gỉ. Sau khi nhận được hàng, A phát hiện ra nhiều tấm thép đã bị quăn mép và han gỉ. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp này. Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Đề thi Môn Luật kinh tế, Đề số 35 Câu 1: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh tế của Tòa kinh tế. Câu 2: Thế nào là tổng công ty nhà nước. Bài tập: Công ty dệt may Xơ-un là công ty 100% vốn nước ngoài, sau khi kinh doanh 3 năm tại TP HCM, công ty này nợ khoảng 3 tỷ đồng và không trả được lương cho 200 công nhân. Chủ nước ngoài đã bỏ về nước. Hỏi chủ nợ và công nhân có thể làm gì. Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Đề thi Môn Luật kinh tế, Đề số 36 Câu 1: Khái niệm hộ kinh doanh cá thể theo pháp luật hiện hành. Câu 2: Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài. Bài tập: A góp 10 triệu đồng cùng B góp 10 triệu đồng thành lập một công ty TNHH buôn bán quần áo. Sau 6 tháng hoạt động, công ty TNHH thua lỗ lớn, nợ phải trả cho các chủ hàng là 30 triệu đồng. Trách nhiệm của A và B đối với các chủ nợ. Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Đề thi Môn Luật kinh tế, Đề số 37 Câu 1: Khái niệm công ty liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Câu 2: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh của Tòa kinh tế. Bài tập: Tổng công ty Vinaconex được cổ phần hóa. Sau khi được cổ phần hó

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều 5 Luật Doanh Nghiệp 2005
 • Điều 12 Luật Doanh Nghiệp 2005
 • Tổ Chức Lại Giải Thể Và Phá Sản Doanh Nghiệp
 • Tư Vấn Về Hình Thức Phá Sản Và Giải Thể Doanh Nghiệp?
 • Báo Giá Phí Dịch Vụ Giải Thể Phá Sản Doanh Nghiệp Trọn Gói Tại Hà Nội Và Tphcm
 • Ngành Mới: Thạc Sĩ Luật Kinh Tế (Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Luật Kinh Tế Tại Uef
 • Uef Chính Thức Tuyển Sinh Ngành Luật Kinh Tế
 • Ngành Luật Kinh Tế Uef: Nổi Bật Với Mô Hình Đào Tạo Song Ngữ
 • Uef Công Bố Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Của Phương Thức Xét Kết Quả Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Học Ngành Luật Kinh Tế Theo Chuẩn Quốc Tế Tại Uef
 • Cùng với sự chuyển mình của TPHCM và các tỉnh phía Nam hướng tới một trung tâm kinh tế năng động và phát triển trong khu vực, các dịch vụ pháp lý đã ngày càng trở nên sôi động. Hàng ngàn luật sư tư vấn kinh doanh đồng hành cùng giới kinh doanh nhận biết và quản trị các rủi ro, hóa giải các xung đột, góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và đáng tin cậy.

  Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về pháp luật kinh doanh, nhiều cơ sở đào tạo luật phía Nam đã ra đời, trong đó có Khoa Luật UEH. Từ tháng 8/2014, Khoa Luật UEH bắt đầu tuyển sinh Cao học Luật kinh tế, chuyên sâu về các khía cạnh pháp luật quản trị công ty, giao kết thực hiện các hợp đồng cũng như các giao dịch thương mại quốc tế.

  Chương trình Cao học Luật kinh tế, viết tắt là UEH-LLM, được thiết kế linh hoạt dành cho người học đang đi làm, với lịch học vào các buổi tối hoặc học vào cuối tuần. Thời gian đào tạo tối thiểu là 2 năm. Với số môn học tối thiểu là 12 môn và Luận văn tốt nghiệp, học viên cần tích lũy đủ 60 tín chỉ, trong đó có 20 tín chỉ tự chọn, người học từng bước sẽ được trang bị các kỹ năng nhận biết các vấn đề pháp lý, kỹ năng phân tích và lựa chọn các giải pháp, các kỹ năng viết và trình bày các giải pháp dựa trên một khối kiến thức được định hướng cho bối cảnh hành nghề trong một thị trường dịch vụ pháp lý ngày càng mở rộng và hội nhập với khu vực.

  Vì lẽ đó, chúng tôi hướng tới sáu tiêu chuẩn đầu ra cho UEH-LLM, bao gồm chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tư duy, các kỹ năng truyền thông, giao tiếp với khách hàng, trong đó có yêu cầu ngày càng nâng cao đối với ngoại ngữ (Anh văn), cuối cùng là từng bước xây dựng một thái độ trách nhiệm của người hành nghề luật đối với cộng đồng và xã hội. Chương trình UEH-LLM cũng như đề cương tất cả các môn học được thiết kế để từng bước giúp học viên tốt nghiệp đạt được ở mức độ phù hợp nhất các chuẩn đầu ra kể trên.

  Chương trình UEH-LLM được thiết kế với sự hỗ trợ của Trường Luật Melbourne (Australia). Giáo sư Carolyn Evans (Dean of Melbourne Law School), Giáo sư Pip Nicolson đã hỗ trợ Khoa Luật UEH trong việc giới thiệu tầm nhìn về toàn cầu hóa trong đào tạo luật học và giới thiệu kinh nghiệm của Hiệp hội các trường luật Australia trong xây dựng chuẩn đầu ra ngành luật. Không thể so sánh với Trường Luật Melbourne, đang được xếp hạng trường luật đứng thứ 5 trên toàn thế giới về đào tạo thạc sĩ luật (thạc sĩ luật theo hệ course work cần tích lũy tối thiểu 8 môn với tổng số 64 tín chỉ, tương ứng số học phí tối thiểu là 32.000 đô-la Úc, mỗi môn theo thời giá 2014 là 4000 đô-la Úc), tuy nhiên UEH-LLM ngay từ đầu đã được định hướng từng bước vươn tới các giá trị và chuẩn mực của họ.

  Không có cái gì mới trên thế gian này được nảy mầm một cách dễ dàng. Cũng như vậy, nhiều khó khăn sẽ xuất hiện khi bắt đầu một Chương trình theo kiểu mới. Tuy vậy, chúng tôi tin người học nước ta xứng đáng được hưởng một nền giáo dục đứng đắn. Khi trò và thầy cùng toàn xã hội chung tay, chúng tôi tin Trường Đại học kinh tế TPHCM sẽ thành công trong những nỗ lực xây dựng và thực hiện các chương trình theo định hướng tiên tiến, mà Chương trình Cao học Luật kinh tế UEH-LLM là một trong số đó ./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn: Sự Sáng Tạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Kinh Tế Thị Trường Là Gì ? Quy Định Chung Về Kinh Tế Thị Trường
 • “rì Viu Sương Sương” Ngành Luật Trường Đh Tôn Đức Thắng
 • Đại Học Tôn Đức Thắng Học Phí Chuẩn Và Chính Xác Nhất
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Ôn Thi Môn Pháp Luật Về Kinh Tế Và Luật Doanh Nghiệp Của Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
 • Khóa Luyện Thi Cao Học Ueh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Kinh Tế
 • Khóa Luyện Thi Cao Học Uel 2022
 • Buổi Chia Sẻ Với Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Luật (Uel) Về Cho Thuê Tài Chính
 • Tổng Quan Về Luật Kinh Tế Việt Nam. Ts. Bùi Quang Xuân
 • Đại Học Ngành Luật Kinh Tế
 • – Môn thi tuyển và ngày thi tuyển:

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị học (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Marketing căn bản (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh doanh quốc tế (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Lý thuyết tài chính (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Ngân hàng và các định chế tài chính (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính công sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý tài chính – ngân hàng (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị các tổ chức công (môn chủ chốt).

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, Luật dân sự, Luật thương mại (môn chủ chốt).

  – Ngày thi tuyển: ngày 20 tháng 09 năm 2022

  Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2022 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối:

  *Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022 (Tính tới thời điểm tháng 07/2019):

  1. Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 24
  2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%
  3. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%
  4. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2022 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%
  5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

  * Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2022 như sau:

  1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%

  2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247

  3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

  4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%

  5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

  6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

  7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

  8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

  9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2022 – tỷ lệ đậu 100%

  * Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022:

  1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100%

  2. Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa

  3. ĐH Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99%

  4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 99%

  5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

  6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100%

  7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH

  8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

  9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa

  10. ĐH Tài chính – Marketing 2022 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa

  11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

  * Tỷ lệ đậu cao học 2022 tại TT247 là 98% cụ thể như sau:

  ☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 99%

  ☛ Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%

  ☛ Tôn Đức Thắng đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 99% với 1 Thủ khoa

  ☛ Hutech đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 100%

  ☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 95% với rất nhiều a/c điểm cao gần tuyệt đối 10 điểm

  ☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 100% với 1 Tam Khoa

  ☛ ĐH Mở TPHCM (OU) 2022 – tỷ lệ đậu cao học 97% với 1 Á Khoa.

  ☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 99%

  ☛ ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 100%

  Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa luyện thi cao học a/c vui lòng liên hệ:

  Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

  Email: [email protected]

  Website: chúng tôi www.facebook.com/luyenthicaohoc247

  ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 2(TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ueh Tuyển Sinh Thạc Sĩ Cho 9 Chuyên Ngành
 • Tuyển Sinh Chuyên Ngành Luật Kinh Doanh (Bl) Và Luật Kinh Doanh Quốc Tế (Ibl) Năm 2022
 • Tỷ Lệ Đậu Cao Học Đh Kinh Tế
 • Dự Án Đại Học Kinh Tế Luật Uel
 • Review Đại Học Kinh Tế
 • Quyết Định Loại Bỏ Hay Tiếp Tục Kinh Doanh [Đề Thi Cpa

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị
 • Ra Quyết Định Quản Trị (Sách Của Nxb Đhqghn)
 • Slide Bài Giảng Quyết Định Trong Quản Trị Môn Quản Trị Học
 • Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Và Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị
 • Ảnh Hưởng Của Văn Hoá Tới Việc Ra Quyết Định
 • Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 6: Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh.

  Trong bài viết này mình sẽ đi giải thích về trường hợp cuối cùng của Chủ đề “Ra quyết định quản trị”: Dạng bài ” Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh”

  1. Nguyên tắc ra Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh

  Khi một hoặc một số bộ phận, mặt hàng kinh doanh kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của Doanh nghiệp. Nhà quản lý đứng trước lựa chọn là nên tiếp tục hay loại bỏ bộ phận (mặt hàng) kinh doanh đó?

  • Khấu hao máy móc thiết bị dùng cho quản lý và bán hàng của cửa hàng
  • Chi phí lương nhân viên
  • Chi phí thanh lý hợp đồng
  • Chi phí thuê mặt bằng
  • Chi phí điện nước và các chi phí chung khác thuộc chi phí quản lý
  • Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định;
  • Doanh thu bị mất đi
  • Chi phí có thể tiết kiệm được
  • Khấu hao máy móc thiết bị dùng cho sản xuất
  • Chi phí lương nhân viên sản xuất
  • Chi phí lương nhân viên quản lý
  • Chi phí thanh lý hợp đồng
  • Nhà xưởng
  • Chi phí điện nước và các chi phí chung khác phục vụ sản xuất
  • Thu nhập từ thanh lý máy móc thiết bị sản xuất
  • Doanh thu bị mất đi
  • Chi phí có thể tiết kiệm được

  Bước 2: Loại bỏ các chi phí chìm; các khoản mục thu nhập chi phí như nhau giữa các phương án.

  Bước 3. Lập bảng tính lợi nhuận chênh lệch giữa 2 phương án. Lưu ý là với loại quyết định này, chúng ta thường cần lập bảng tính chi phí cho từng phương án. Sau đó mới tính ra cột chênh lệch.

  Bước 4. Đưa ra quyết định cuối cùng. Nguyên tắc lựa chọn dựa trên thông tin định lượng là: Lựa chọn phương án có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.

  Lưu ý:

  Đề bài có thể hỏi chúng ta các thông tin về định tính. Các kiến thức kiểu này không được giải thích cụ thể rõ ràng trong tài liệu hướng dẫn ôn thi. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kinh nghiệm thực tế của mình. Nếu chúng ta là 1 nhà quản lý, và cần phải ra quyết định có nên tiếp tục sản xuất kinh doanh 1 mặt hàng/1 bộ phận. Chúng ta sẽ cân nhắc các vấn đề nào?

  • Khi chấm dứt 1 hoạt động. Thì kinh phí hiện tại dành cho hoạt động đó sẽ đầu tư vào đâu? Có thể mang lại hiệu quả hơn không?
  • Quyết định này có phù hợp với chiến lược phát triển của công ty không?

  2. Ví dụ về dạng bài ra Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh

  Đề thi CPA môn Kế toán – Năm 2022 – Đề chẵn – Câu 5 là điển hình của dạng bài này.

  YC1. Với điều kiện hiện tại, công ty có nên tiếp tục SX sản phẩm C không? Bước 1 & 2. Tập hợp và phân loại thông tin thích hợp

  • Giả sử nhân viên quản lý chung sẽ được bố trí làm công việc khác. Nghĩa là chi phí nhân viên quản lý chung vẫn sẽ phát sinh khi ngừng SX sản phẩm C.

  Các thông tin sau sẽ là thông tin không thích hợp:

  • Chi phí khấu hao máy móc chuyên dùng
  • Chi phí lương nhân viên quản lý chung

  Các thông tin sau sẽ là thông tin thích hợp:

  • Chi phí thuê máy ngoài
  • DOanh thu bán hàng
  • Chi phí biến đổi sản xuất sản phẩm

  Bước 3. So sánh các phương án Đơn vị: triệu đồng Bước 4. Kết luận

  Phương án tiếp tục sản xuất sản phẩm C sẽ mang lại cho công ty lợi nhuận chung cao hơn 85 triệu. Xét về khía cạnh tài chính trong ngắn hạn công ty nên tiếp tục sản xuất sản phẩm C.

  (YC2 làm tương tự)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ví Dụ Minh Hoạ ” Quản Trị Học “
 • Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước
 • Mục Tiêu Của Các Quyết Định Quản Trị
 • Quản Trị Chiến Lược Là Gì? Xác Định 3 Giai Đoạn Trong Qtcl
 • Quản Trị Chiến Lược (P1: Là Gì? )
 • Đề Thi Môn Chủ Thể Kinh Doanh Và Phá Sản Năm 2022 Hcmulaw

  --- Bài mới hơn ---

 • Chưa Có Ngân Hàng Phá Sản, Người Dân Cứ Chọn Ngân Hàng Có Lãi Suất Cao Mà Gửi
 • Luận Văn: Thủ Tục Phục Hồi Trong Pháp Luật Phá Sản Ở Việt Nam
 • Tòa Án Đức Ra Phán Quyết Giải Thể “liên Hiệp Người Việt Toàn Liên Bang Đức” Do Sứ Quán Csvn Tại Berlin Dựng Lên
 • Quan Điểm Của Luật Sư Hồng Nhung Về Việc Wefit Xin Mở Thủ Tục Phá Sản
 • Kinh Nghiệm Sửa Đổi Luật Phá Sản Ở Singapore
 • Đề thi môn Chủ thể kinh doanh và phá sản năm 2022 HCMULAW lớp Hình sự 39b trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

  Thời gian làm bài: 75 phút

  Được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật

  Câu hỏi nhận định đúng sai (7 điểm)

  Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

  Tất cả những cá nhân thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp đều không thể trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

  Số thành viên độc lập phải bằng ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

  Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty cổ phần phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

  Thời gian để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

  Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa số chủ nợ có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ biểu quyết tán thành.

  Câu hỏi bài tập tình huống (3 điểm)

  Công ty cổ phần VT được thành lập ngày 19/8/2002. Cổ đông sáng lập gồm 7 người là ông Khuê, bà Ngấn và các ông bà Long, Chiến, Minh, Cúc, Nhường. Người đại diện theo pháp luật là ông Khuê, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc công ty.

  Ngày 19/8/2005, ông Khuê có đơn gửi HĐQT xin nghỉ việc. Rút khỏi vị trí Giám đốc và đề nghị HĐQT bổ nhiệm Giám đốc mới để điều hành và làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

  Ngày 27/8/2005, HĐQT đã họp để bàn về việc thay đổi Giám đốc nhưng chưa ra quyết định chính thức.

  Ngày 01/9/2005, bốn trong bảy thành viên HĐQT gồm các ông bà: bà Ngấn, Nhường, Cúc, Chiến đã tự họp bầu bà Ngấn làm Giám đốc Công ty và đã ký biên bản bàn giao con dấu, tài liệu cho bà Ngấn.

  Thông tin bổ sung:

  Trong GCN đăng ký kinh doanh của Công ty, ông Khuê vẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

  Theo ông Khuê thì do bà Ngấn có nhiều hành vi vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty. Nên ngày 9/11/2007, ông Khuê khởi kiện bà Ngấn. Yêu cầu Tòa án xác định xác định ông vẫn là người đại diện theo pháp luật của Công ty, buộc bà Ngấn phải trả lại con dấu cho ông quản lý sử dụng.

  Bà Ngấn không chấp nhận các yêu cầu này, cho rằng bà là Giám đốc hợp pháp, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đồng thời đến nay, HĐQT Công ty đã hết nhiệm kỳ, bản thân ông Khuê có nhiều sai phạm nghiêm trọng, từ bỏ vai trò quản lý Công ty cần phải bị bãi nhiệm.

  Giả sử rằng tranh chấp trong vụ việc nêu trên xảy ra sau ngày Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Anh chị hãy cho biết quan điểm của ông Khuê có phù hợp có quy định của pháp luật doanh nghiệp hay không?. Vì sao?.

  Giảng viên ra đề: Từ Thanh Thảo

  Nguồn: Group FB – Ngân hàng đề thi HCMULAW

  Tải bài viết?

  abcxyz

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Các Quy Định Của Luật Phá Sản Năm 2004
 • Hội Thảo Tổng Kết Thực Tiễn Thi Hành Luật Phá Sản Năm 2014
 • Bàn Về Những Điểm Mới Của Luật Phá Sản Năm 2014
 • Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giải Quyết Phá Sản Ngân Hàng Thương Mại Và Công Ty Chứng Khoán
 • Có Nên Cho Phá Sản Ngân Hàng Thương Mại?
 • Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Ueh Đh Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Ueh Là Trường Gì? Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên Trường Ueh
 • Sách Pháp Luật Đại Cương
 • Nhà Sản Xuất Game Uno Khẳng Định Không Được Cộng Dồn Lá +4,+2
 • Nhà Sản Xuất Uno Bảo Không Được Cộng Dồn Lá +2 Và +4, Dân Mạng Phản Đối: “ở Đây Chúng Tôi Không Chơi Thế!’
 • Luật Uno: Hãy Chú Ý, Từ Giờ Bạn Không Được Cộng Dồn Nữa Đâu Năm 2022!
 • ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM “ĐĂNG KÝ” OR “SUBSCIREBE” KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

  Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  Câu 1. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

  1. Do nhân dân bầu
  2. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
  3. Do Chủ tịch nước giới thiệu
  4. Do Chính phủ bầu

  Câu 2. Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  Câu 3. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam:

  Đại từ nhân xưng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

  Câu 4. Trong Tuyên ngôn ĐCS của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”.

  1. Các nhà làm luật B. Quốc hội, nghị viện
  2. Nhà nước, giai cấp thống trị D. Chính phủ

  Câu 5. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, thì:

  Câu 6Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế . Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật:

  1. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
  2. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
  3. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
  4. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
  1. 2 kiểu pháp luật B. 3 kiểu pháp luật
  2. 4 kiểu pháp luật D. 5 kiểu pháp luật

  TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tây Ban Nha Gặp Italia Ở Bán Kết Uefa Nations League
 • Uefa Nations League Đổi Luật, Ngỡ Ngàng Bảng Siêu Tử Thần Anh
 • Những Điều Cần Biết Về Uefa Nations League 2022/21
 • 4 Khác Biệt Giữa Ufc Và One Championship
 • Thù Lao Quá Khủng, Mayweather Và Mcgregor Có Thể Sẽ Tái Đấu Theo Luật…ufc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100