Sử Dụng Nút Lệnh Để Bắt Đầu Một Hành Động Hoặc Một Chuỗi Các Hành Động

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Năm Học 2022
 • Cách In File Đính Kèm Trong Gmail, In Văn Bản, Tài Liệu Đính Kèm Trên
 • File Word Bị Lỗi Không In Được, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Khắc Phục, Xử Lý Máy In Không In Được Văn Bản
 • Tại Sao Máy In Không In Được Và Cách Khắc Phục
 • Bạn sử dụng nút lệnh trên biểu mẫu Access để bắt đầu một hành động hoặc tập hợp các hành động. Ví dụ: bạn có thể tạo nút lệnh để mở một biểu mẫu khác. Để khiến nút lệnh thực hiện một hành động, bạn viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đính kèm vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh. Bạn cũng có thể nhúng macro trực tiếp vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh. Điều này giúp bạn có thể sao chép nút lệnh vào các biểu mẫu khác mà không làm mất chức năng của nút.

  Bạn muốn làm gì?

  Thêm nút lệnh vào biểu mẫu bằng trình hướng dẫn

  Tạo một nút bằng cách kéo macro vào biểu mẫu

  Tạo nút lệnh mà không sử dụng trình hướng dẫn

  Tùy chỉnh nút lệnh

  Thêm nút lệnh vào biểu mẫu bằng trình hướng dẫn

  Bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn nút lệnh, bạn có thể nhanh chóng tạo nút lệnh thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như đóng biểu mẫu, mở báo cáo, tìm bản ghi hoặc chạy macro.

  1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, đảm bảo chọn mục Sử dụng trình hướng dẫn điều khiển .

  3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, bấm vào Nút.

  4. Trong lưới thiết kế, bấm vào vị trí bạn muốn chèn nút lệnh.

   Trình hướng dẫn nút lệnh sẽ bắt đầu.

  5. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Ở trang cuối, bấm vào Kết thúc.

   Trình hướng dẫn sẽ tạo nút lệnh và nhúng macro vào thuộc tính Khi bấm của nút. Macro chứa các hành động thực hiện tác vụ bạn đã chọn trong trình hướng dẫn.

  Xem hoặc chỉnh sửa macro được nhúng trong nút lệnh

  1. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu có chứa nút lệnh, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế hoặc Dạng xem bố trí trên menu lối tắt.

  2. Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

  3. Trên tab Sự kiện của trang thuộc tính, [Macro đã nhúng] sẽ được hiển thị trong hộp thuộc tính Khi bấm. Bấm vào vị trí bất kỳ trong hộp thuộc tính, rồi bấm vào ở bên phải của hộp.

  Bộ dựng macro được hiển thị, hiển thị hành động hoặc các hành động tạo nên macro được nhúng.

  Đầu trang

  Tạo một nút bằng cách kéo macro vào biểu mẫu

  Nếu bạn đã tạo và lưu macro, bạn có thể dễ dàng tạo nút lệnh sẽ chạy macro bằng cách kéo macro từ Ngăn dẫn hướng đến một biểu mẫu đang mở trong dạng xem Thiết kế.

  1. Mở biểu mẫu trong dạng xem Thiết kế bằng cách bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Trong Ngăn dẫn hướng, định vị macro mà bạn muốn nút lệnh mới chạy, rồi kéo macro vào biểu mẫu.

   Access tự động tạo nút lệnh và sử dụng tên macro làm chú thích của nút. Access cũng sẽ chèn tên macro vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh để macro chạy khi bạn bấm vào nút. Access sử dụng tên chung cho nút, vì vậy bạn nên nhập tên có ý nghĩa hơn vào thuộc tính Tên của nút. Để hiển thị bảng thuộc tính của nút lệnh trong khi biểu mẫu đang mở trong dạng xem Thiết kế, hãy bấm vào nút, rồi nhấn F4.

  Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, xem bài viết Tạo macro giao diện người dùng.

  Đầu trang

  Tạo nút lệnh mà không sử dụng trình hướng dẫn

  1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, đảm bảo không chọn mục Sử dụng trình hướng dẫn điều khiển.

  3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, bấm vào Nút.

  4. Bấm vào vị trí trên biểu mẫu mà bạn muốn đặt nút lệnh.

   Access đặt nút lệnh lên biểu mẫu.

   Vì tùy chọn Sử dụng trình hướng dẫn điều khiển không được chọn nên Access không thực hiện thêm bất cứ hành động xử lý nào. Nếu Trình hướng dẫn nút lệnh bắt đầu khi bạn đặt nút lệnh trên biểu mẫu, bạn có thể bấm vào Hủy bỏ trong trình hướng dẫn.

  5. Với nút lệnh đã chọn, nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

  6. Bấm vào tab Tất cả để hiển thị tất cả các thuộc tính của nút lệnh.

  7. Đặt thuộc tính để hoàn thành thiết kế nút lệnh, như minh họa trong bảng sau đây.

  Thuộc tính

  Mô tả

  Tên

  Theo mặc định, Access sẽ đặt tên cho nút lệnh mới là Lệnh, sau đó là một số; ví dụ: Lệnh_34. Mặc dù không bắt buộc nhưng bạn nên đổi tên này thành một tên phản ánh chức năng của nút (ví dụ: cmd_Báo_cáo_doanh_số hoặc Nút_đóng_biểu_mẫu). Điều này sẽ giúp bạn sau này, nếu bạn cần tham chiếu đến nút trong một thủ tục của sự kiện hoặc macro.

  Chú thích

  Nhập nhãn bạn muốn hiển thị trên nút lệnh. Ví dụ: Báo cáo doanh số hoặc Đóng biểu mẫu.

  Lưu ý: Chú thích không được hiển thị nếu ảnh được chỉ định trong thuộc tính Ảnh.

  Khi bấm

  Sử dụng thuộc tính này để xác định những điều xảy ra khi bấm nút lệnh. Để đặt thuộc tính, hãy bấm vào hộp thuộc tính, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khiến nút lệnh chạy macro hiện đã lưu, hãy bấm vào mũi tên thả xuống, rồi bấm vào tên macro.

  • Để khiến nút lệnh chạy một hàm hiện đã tích hợp hoặc hàm VBA, hãy nhập dấu bằng (=) theo sau là tên hàm; ví dụ: =MsgBox(“Xin chào các bạn”) hoặc =MyFunction(tham đối).

  • Để tạo một biểu thức, hãy bấm vào , rồi bấm vào Bộ tạo biểu thức.

  • Để bắt đầu xây dựng thủ tục của sự kiện sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA), hãy bấm vào , rồi bấm vào Trình tạo mã. Để xây dựng một macro nhúng mới có chứa các hành động mà bạn muốn nút lệnh thực hiện, bấm vào , rồi bấm vào Bộ dựng macro.

   Lưu ý: Cơ sở dữ liệu Access có chứa mã VBA phải được cấp trạng thái đáng tin cậy trước khi có thể chạy mã.

  Để được trợ giúp với các thuộc tính khác không được đề cập ở đây, hãy đặt con trỏ trong hộp thuộc tính, rồi nhấn F1.

  Đầu trang

  Tùy chỉnh nút lệnh

  Access đưa ra nhiều cách để tùy chỉnh nút lệnh, vì vậy bạn có thể có giao diện và chức năng mà mình muốn trên biểu mẫu của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo một hàng các nút lệnh theo cách sắp xếp dạng bảng hoặc xếp chồng hay bạn có thể làm cho nút lệnh xuất hiện nhiều hơn như các siêu kết nối.

  1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế .

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Tạo bố trí các nút lệnh theo chiều ngang (dạng bảng) hoặc theo chiều dọc (xếp chồng)

    Bạn có thể thêm nút lệnh vào bố trí dạng bảng hoặc xếp chồng để tạo một hàng hoặc cột các nút được căn chỉnh chính xác. Sau đó, bạn có thể đặt lại vị trí các nút dưới dạng một nhóm, giúp sửa đổi biểu mẫu dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể áp dụng các kiểu định dạng cho toàn bộ hàng hoặc cột nút lệnh cùng một lúc và bạn có thể phân tách các nút bằng cách sử dụng đường lưới.

    1. Bấm chuột phải vào một trong các nút lệnh mà bạn muốn thêm vào bố trí, rồi trỏ đến Bố trí trên menu lối tắt.

    2. Bấm vào Dạng bảng để bắt đầu một hàng các nút theo chiều ngang hoặc bấm vào Xếp chồng để tạo một cột các nút theo chiều dọc.

     Access sẽ vẽ đường viền xung quanh nút lệnh để cho biết bố trí. Mỗi nút sẽ được kèm theo một nhãn mà bạn không thể xóa – tuy nhiên, bạn có thể thu nhỏ nhãn thành một kích cỡ rất nhỏ nếu nhãn không cần thiết.

    3. Thêm nút lệnh vào bố trí bằng cách kéo nút lệnh vào khu vực bố trí. Khi bạn kéo nút lệnh qua khu vực bố trí, Access sẽ vẽ một thanh chèn ngang (dành cho bố trí dạng bảng) hoặc thanh chèn dọc (dành cho bố trí xếp chồng) để cho biết vị trí đặt nút lệnh khi bạn nhả nút chuột.

     Khi bạn nhả nút chuột, điều khiển sẽ được thêm vào bố trí.

    4. Di chuyển nút lệnh lên một mục hoặc xuống một mục trong bố trí dạng bảng Nếu bạn muốn giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng nhưng lại muốn di chuyển nút lệnh đến một mục khác trong biểu mẫu (ví dụ: từ mục Chi tiết đến mục Đầu trang của biểu mẫu), thực hiện các thao tác sau đây:

     1. Chọn nút lệnh.

     2. Bấm vào mục Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên tab Sắp xếp.

      Nút lệnh sẽ di chuyển lên hoặc xuống mục tiếp theo nhưng vẫn nằm trong bố trí dạng bảng. Nếu đã có một điều khiển tại vị trí mà bạn di chuyển điều khiển này tới, hai điều khiển sẽ trao đổi vị trí.

      Lưu ý: Lệnh Di chuyển lênDi chuyển xuống sẽ bị tắt đối với bố trí xếp chồng.

    5. Di chuyển toàn bộ bố trí nút lệnh

     1. Bấm vào nút lệnh bất kỳ trong bố trí.

      Một bộ chọn bố trí sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của bố trí.

     2. Kéo bộ chọn bố trí để di chuyển bố trí đến vị trí mới.

   • Thêm đường lưới vào bố trí nút lệnh

    1. Chọn nút lệnh bất kỳ trong bố trí.

    2. Bấm vào lệnh Đường lưới trên tab Sắp xếp, rồi bấm vào kiểu đường lưới bạn muốn.

   • Làm cho nút lệnh trở nên trong suốt

    Bằng cách làm cho nút lệnh trở nên trong suốt, bạn có thể đặt nút lệnh vào bất cứ đối tượng nào trên biểu mẫu của bạn và cung cấp cho đối tượng đó chức năng của nút lệnh. Ví dụ: bạn có một hình ảnh mà bạn muốn chia thành các khu vực riêng biệt, có thể bấm vào, mỗi khu vực sẽ bắt đầu một macro khác nhau. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt nhiều nút lệnh trong suốt ở phía trên cùng của hình ảnh.

    1. Bấm vào nút lệnh bạn muốn làm cho trong suốt, rồi nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nút lệnh.

    2. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Trong suốt.

    3. Chọn trong danh sách thả xuống.

     Bạn vẫn có thể nhìn thấy viền ngoài nút lệnh trong dạng xem Thiết kế, tuy nhiên nút này ẩn trong dạng xem Biểu mẫu.

     Lưu ý: Việc đặt thuộc tính Trong suốt của nút lệnh thành sẽ không giống như việc đặt thuộc tính Hiển thị của nút lệnh thành Không. Cả hai thao tác đều ẩn nút lệnh nhưng việc đặt thuộc tính Trong suốt thành sẽ làm nút được kích hoạt. Việc đặt thuộc tính Hiển thị thành Không sẽ vô hiệu hóa nút.

   • Làm cho nút lệnh xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối

    Nếu muốn, bạn có thể ẩn nút lệnh nhưng để chú thích hiển thị. Kết quả là một số nội dung có dạng như nhãn nhưng có chức năng là nút lệnh. Bạn cũng có thể gạch dưới văn bản trong chú thích và thay đổi màu để xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối.

    1. Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

    2. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Kiểu nền.

    3. Trong danh sách thả xuống, chọn Trong suốt.

     Nội dung của nút lệnh bị ẩn nhưng chú thích của nút lệnh vẫn hiển thị.

    4. Để gạch dưới hoặc thay đổi màu của văn bản trong chú thích, hãy sử dụng các công cụ trong nhóm Phông chữ trên tab Thiết kế.

   • Tạo nút Hủy bỏ

    1. Bấm vào nút lệnh, rồi nhấn F4 để mở trang thuộc tính.

    2. Trong hộp thuộc tính Hủy bỏ, bấm vào .

     Khi thuộc tính Hủy bỏ của nút lệnh được đặt thành và biểu mẫu là biểu mẫu hiện hoạt, người dùng có thể chọn nút lệnh bằng cách bấm vào nút lệnh đó, nhấn phím ESC hoặc nhấn ENTER khi nút lệnh có tiêu điểm. Khi thuộc tính Hủy bỏ được đặt thành cho một nút lệnh bất kỳ, thuộc tính đó được tự động đặt thành Không cho tất cả các nút lệnh khác trên biểu mẫu.

     Để khiến nút Hủy bỏ hủy bỏ tất cả các hành động đã diễn ra trong một biểu mẫu hoặc hộp thoại, bạn cần viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đính kèm vào thuộc tính Khi bấm của nút.

     Lưu ý: Đối với một biểu mẫu cho phép các thao tác không thể khôi phục kết quả (chẳng hạn như thao tác xóa), bạn nên đặt nút Hủy bỏ làm nút lệnh mặc định của biểu mẫu. Để thực hiện điều này, hãy đặt cả thuộc tính Hủy bỏ và thuộc tính Mặc định thành .

   • Hiển thị ảnh trên nút lệnh Trong hộp thuộc tính Ảnh của nút lệnh, nhập đường dẫn và tên tệp cho tệp ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu bạn không chắc chắn về đường dẫn hoặc tên tệp, bấm vào để mở Trình tạo ảnh.

    Bấm vào Duyệt để tìm ảnh bạn muốn sử dụng hoặc bấm vào một trong các ảnh trong danh sách Ảnh sẵn dùng để xem trước các ảnh được tạo chuyên nghiệp mà bạn có thể sử dụng. Nếu bạn đã tìm thấy ảnh mình muốn, bấm vào OK thêm ảnh vào nút lệnh.

    Theo mặc định, Access sẽ đặt thuộc tính Loại ảnh thành Đã nhúng. Khi bạn gán đồ họa cho thuộc tính Ảnh của nút lệnh, việc sử dụng cài đặt này sẽ tạo ra một bản sao của ảnh và lưu trữ trong tệp cơ sở dữ liệu Access. Mọi thay đổi tiếp theo cho ảnh gốc sẽ không được phản ánh trong nút lệnh. Để tạo một liên kết tới ảnh gốc để mọi thay đổi cho ảnh sẽ được phản ánh trong nút lệnh, hãy thay đổi thuộc tính Loại ảnh thành Được liên kết. Bạn phải giữ tệp ảnh gốc ở vị trí ban đầu. Nếu bạn di chuyển hoặc đổi tên tệp ảnh, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu và nút lệnh sẽ hiển thị chú thích thay vì ảnh.

   • Hiển thị cả ảnh và chú thích trên nút lệnh

    Bạn có thể hiển thị cả chú thích và ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng quy trình sau:

    1. Thêm ảnh vào nút lệnh bằng cách sử dụng quy trình được phác thảo trước đây trong mục này.

    2. Chọn nút lệnh. Nếu bảng thuộc tính chưa được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị.

    3. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, nhập chú thích bạn muốn vào hộp thuộc tính Chú thích.

    4. Bấm vào mũi tên thả xuống trong hộp thuộc tính Sắp xếp chú thích ảnh, rồi chọn cách thức sắp xếp bạn muốn. Ví dụ: để hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn Dưới cùng. Để hiển thị chú thích ở bên phải ảnh, chọn Phải. Để thực hiện sắp xếp phụ thuộc vào ngôn ngữ hệ thống, hãy chọn Chung. Bằng cách sử dụng cài đặt này, chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải đối với các ngôn ngữ đọc từ trái sang phải và chú thích sẽ xuất hiện ở bên trái đối với các ngôn ngữ đọc từ phải sang trái.

  Đầu trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 1: Muốn Tạo Văn Bản Mới, Ta Thực Hiện: A. Chọn File→ Open B. Nháy Vào Biểu Tượng Trên Thanh Công Cụ C. Cả A Và B D. Chọn File→ New → Blank Document →Create
 • Cách Hủy Lệnh In Trong Windows Ngay Lập Tức
 • Câu 1: Để Xem Trước Khi In Một Trang Văn Bản Ta Dùng Chế Độ Hiển Thị: A.page Layout B.page Break Preview C.normal D.tất Cả Các Đáp Án Trên Câu 2: Để Xem Trước
 • Giải Bài Tập Tin Học 10
 • Hành Vi Scan Dấu Có Phạm Tội Không?
 • Làm Thế Nào Để Đầu Ra Văn Bản Thành Giọng Nói Bằng Cách Sử Dụng Dòng Lệnh?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói Trong Vài Giây
 • Soạn Thảo Văn Bản Tiếng Việt Bằng Giọng Nói Trên Iphone
 • Ứng Dụng Hỗ Trợ Tìm Kiếm Và Soạn Thảo Văn Bản Bằng Giọng Nói Trên Iphone
 • Hướng Dẫn Gửi Tin Nhắn Giọng Nói Trên Zalo
 • Cách Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Speech To Text Của Viettel
 • Làm cách nào để có được đầu ra giọng nói từ văn bản đã nhập bằng cách sử dụng dòng lệnh?

  Ngoài ra cơ sở để thay đổi tốc độ nói, cao độ, âm lượng, vv bằng cách sử dụng lệnh đơn giản .

  Theo thứ tự phổ biến giảm dần :

  • nói chuyển đổi văn bản thành lời nói có thể nghe được bằng cách sử dụng công cụ giọng nói GNUstep.

   sudo apt-get install gnustep-gui-runtime say "hello"

  • lễ hội Hệ thống tổng hợp lời nói đa ngôn ngữ.

  • spd-say gửi yêu cầu đầu ra văn bản thành giọng nói đến người phát ngôn

   sudo apt-get install speech-dispatcher spd-say "hello"

  • Espeak là một trình tổng hợp lời nói phần mềm đa ngôn ngữ.

   sudo apt-get install espeak espeak "hello"

  espeak là một công cụ nhỏ đẹp.

  Tôi chỉ thích chơi xung quanh với nó trong một dòng lệnh. Bạn có thể thấy nó xung đột với Pulseaudio vì vậy tôi đang sử dụng một phiên bản dài hơi phủ nhận việc phải thiết lập nó đúng cách.

  espeak --help sẽ cho bạn thấy các tùy chọn để hiệu chỉnh tốc độ đọc, cao độ, giọng nói, v.v.

  Khi bạn đang thực hiện ghi chú của mình, hãy lưu chúng dưới dạng tệp văn bản và sau đó:

  Sau đó, bạn có thể chơi xung quanh với ffmeg et al để nén điều này từ PCM sang một thứ dễ quản lý hơn như MP3 hoặc OGG. Nhưng đó là một câu chuyện khác nhau.

  Từ man spd-say:

  TÊN spd-say - gửi yêu cầu đầu ra văn bản thành giọng nói đến người phát ngôn TÓM TẮC spd-say [tùy chọn] "một số văn bản" SỰ MIÊU TẢ spd-say gửi yêu cầu đầu ra văn bản thành giọng nói đến quy trình xử lý lời nói xử lý nó và lý tưởng là kết quả đầu ra đến hệ thống âm thanh. LỰA CHỌN -r, - Đặt tốc độ của lời nói (trong khoảng từ -100 đến +100, mặc định: 0) -p, --pitch Đặt cao độ của bài phát biểu (trong khoảng từ -100 đến +100, mặc định: 0) -i, --volume Đặt âm lượng (cường độ) của lời nói (trong khoảng từ -100 đến +100, mặc định: 0)

  Do đó, bạn có thể nhận văn bản thành giọng nói bằng lệnh sau:

  Ví dụ:

  spd-say "Welcome to Ubuntu Linux"

  Bạn cũng có thể đặt tốc độ nói, cao độ, âm lượng, v.v. xem man-page.

  Mbrola không hoạt động kể từ 11.10.

  Các công cụ SVOX (pico) rất dễ cài đặt, dễ sử dụng và mang lại tiếng nói chất lượng tốt trong Ubuntu. Cài đặt nó:

  sudo apt-get install libttspico0 libttspico-utils libttspico-data

  Thậm chí dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng LibreScript kết hợp với các công cụ SVOX (pico) bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng “Đọc văn bản” và bạn có được “GUI” cho phần mềm TTS tuyệt vời này:

  Thiết lập tùy chọn Đọc văn bản mở rộng với Công cụ – Tiện ích bổ sung – Đọc lựa chọn …. Sử dụng / usr / bin / python làm chương trình bên ngoài. Chọn tùy chọn dòng lệnh bao gồm mã thông báo (PICO_READ_TEXT_PY).

  Python Google Speach:

  pip install google_speech google_speech "Test the hello world"

  Svox từ Android:

  apt-get install svox-pico pico2wave --wave=test.wav "Test the hello world" play chúng tôi

  Svox Nanotts:

  git clone https://github.com/gmn/nanotts.git cd nanotts make ./nanotts -v en-US "Test the hello world"

  Liên kết – Wiki: So sánh các tổng hợp giọng nói

  Và một gui đặc biệt khác : gespeaker. Nó sử dụng cả hai espeakmbrolađộng cơ. Ngoài ra, nó có nhiều lựa chọn hơn espeak-gui.

  Mặc dù bạn đã chấp nhận một câu trả lời, tôi muốn đề cập đến festival, điều mà tôi cũng thích khá nhiều. Bài đăng này trên các diễn đàn Ubuntu có rất nhiều thông tin về việc có được những tiếng nói rất hay được thiết lập cho nó.

  Gặp gỡ espeak-ng– Bộ tổng hợp lời nói phần mềm đa ngôn ngữ:

  Nó sử dụng giọng nói tiếng Anh mặc định, nhưng có nhiều giọng nói khác cho các ngôn ngữ khác và thậm chí cả phương ngữ có sẵn và có thể được liệt kê với espeak-ng --voices(cho tất cả) hoặc ví dụ espeak-ng --voices=en(đối với tiếng Anh). Chúng có thể được đặt -v cùng với tên viết tắt ngôn ngữ hoặc tên tệp, ví dụ như tiếng Scotland hoặc tiếng Swords:

  Có nhiều tùy chọn khác có sẵn, ví dụ -svề tốc độ và -w để ghi đầu ra vào tệp sóng, hãy xem trang hướng dẫn được liên kết bên dưới.

  espeak-ng(Dịch vụ dành cho người dùng thế hệ tiếp theo) là một nhánh được phát triển tích cực của espeakphần mềm tổng hợp giọng nói gốc , xem chương Lịch sử trên Wikipedia . Cả hai đều có sẵn từ các nguồn chính thức thông qua các gói espeakhoặc espeak-ng tương ứng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Phần Mềm Đọc Văn Bản Thành Giọng Nói Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay
 • Trợ Lý Ảo Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Chỉ 1 Nốt Nhạc
 • Khám Phá 3 Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Trên Máy Tính
 • Cách Nhắn Tin Bằng Giọng Nói Trên Iphone, Android Chi Tiết
 • Sử Dụng Giọng Nói Để Ra Lệnh Và Soạn Thảo Văn Bản Trong Microsoft Office Bằng Dictate
 • Sử Dụng Giọng Nói Để Ra Lệnh Và Soạn Thảo Văn Bản Trong Microsoft Office Bằng Dictate

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Nhắn Tin Bằng Giọng Nói Trên Iphone, Android Chi Tiết
 • Khám Phá 3 Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Trên Máy Tính
 • Trợ Lý Ảo Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Chỉ 1 Nốt Nhạc
 • Top 3 Phần Mềm Đọc Văn Bản Thành Giọng Nói Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay
 • Làm Thế Nào Để Đầu Ra Văn Bản Thành Giọng Nói Bằng Cách Sử Dụng Dòng Lệnh?
 • Microsoft Dictate mang lại khả năng nhận dạng giọng nói cho Office bằng công nghệ của Cortana, và đây là cách sử dụng tính năng này.

  Nhóm Microsoft Garage đã tạo ra Dictate, một add-in mới giúp mang lại trải nghiệm speech-to-text tốt hơn cho Word, PowerPoint và Outlook.

  Mặc dù Dictate mới chỉ là một dự án thử nghiệm, nhưng nó là một công cụ cực kỳ hữu ích và mạnh mẽ. Nó sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói của Cortana để chuyển đổi giọng nói sang văn bản với hơn 20 ngôn ngữ, và thông dịch thời gian thực bằng sáu mươi ngôn ngữ khác nhau.

  Trong bài viết này, CNV sẽ hướng dẫn bạn các bước để thêm và sử dụng Dictate vào các ứng dụng Office.

  Hướng dẫn cách cài đặt tiện ích Dictate cho Office

  Bước 1: Xác định phiên bản Office đang sử dụng

  1. Mở Microsoft Word.
  2. Chọn File Menu.

  Bước 2: Cài đặt tiện ích Dictate

  1. Tải xuống Microsoft Dictate phiên bản thích hợp bằng đường dẫn bên dưới:
  2. Đóng tất cả các chương trình Office đang chạy.
  3. Nhấp đúp vào tệp bạn vừa tải xuống và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.

  Hướng dẫn sử dụng Dictate trong Office

  1. Mở Word (PowerPoint hoặc Outlook).
  2. Nhấp chọn tab Dictate.

  Khi đã bật tính năng này lên bạn không cần cài đặt thêm bất cứ thứ gì cả, chỉ cần sử dụng thôi. Dictate sẽ tự động thêm dấu câu, nghĩa là khi nói chuyện tùy thuộc vào cụm từ, ngắt câu bạn thực hiện, Dictate sẽ cố gắng thêm dấu hỏi, dấu phẩy, dấu chấm. Tuy nhiên, nếu muốn tắt tính năng này, bạn chỉ cần nhấp chọn vào Manual Punctuation.

  Các khẩu lệnh

  Dictate bao gồm một số lệnh thoại (tiếng Anh) mà bạn có thể sử dụng:

  Real-time translation

  Có lẽ một trong những tính năng tốt nhất của Dictate là khả năng dịch những gì bạn muốn gõ bằng sáu mươi ngôn ngữ khác nhau.

  Nếu bạn cần viết báo cáo hoặc trả lời email bằng ngôn ngữ khác, bạn chỉ cần chọn ngôn ngữ của mình trong trình đơn Form và chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch trong trình đơn To. Sau đó nhấp vào nút Bắt đầu để bắt đầu dịch.

  Dictate hoạt động trên Windows 10 và Windows 8.1 và bạn có thể sử dụng nó trong Office 2013 hoặc các phiên bản mới hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Startup Vbee Ra Mắt Giọng Nói Tiếng Việt Đầy Cảm Xúc Bằng Ai
 • Ứng Dụng “text To Speech” Của Ttv, Giải Pháp Trí Tuệ Nhân Tạo Thông Minh Cho Cuộc Sống 4.0
 • Top Phần Mềm Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói Miễn Phí
 • Top 3 Phần Mềm Chuyển Đổi Giọng Nói Thành Văn Bản
 • Tải Speechtexter Nhập Văn Bản Bằng Giọng Nói Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Sử Dụng Video Thế Nào Để Không Vi Phạm Luật Bản Quyền?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảnh Báo Tình Trạng Vi Phạm Bản Quyền Tại Việt Nam
 • Tội Xâm Phạm Quyền Tác Giả Theo Quy Định Của Luật Hình Sự
 • Các Hành Vi Vi Phạm Quyền Tác Giả
 • Đừng Làm Youtube Nữa Nếu Bạn Chưa Biết 10 Vấn Đề Cơ Bản Về Bản Quyền Này
 • Cách Để Không Vi Phạm Bản Quyền Youtube ? Cùng Lá Rách ” Youtube Để Kiếm Tiền !
 • Em có một khúc mắc mong anh/chị giúp đỡ. Em muốn làm một web trong đó có một số video mà không phải do tự em làm mà em lên mạng download về sao đó đưa lên web mình. Em làm như thế nào để được phép sử dụng video đó mà không bị vi phạm luật bản quyền. Em mong sớm nhận được phản hồi của anh/chị. Em chân thành cám ơn!

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

  Trong trường hợp này, để không vi phạm pháp luật, bạn cần xác định mục đích bạn sử dụng video là gì. Nếu bạn sử dụng video để thực hiện những mục đích được quy định tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 thì bạn không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao:

  “Điều 25. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

  1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

  a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

  c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

  d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

  đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

  e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

  g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

  h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

  i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

  k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

  2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

  3. Các quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.”

  Còn nếu bạn sử dụng video không nhằm thực hiện các mục đích trên thì trong trường hợp này bạn phải trả tiền nhuận bút, thù lao, cụ thể Điều 26 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

  “Điều 26. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

  2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

  3. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh.”

  Hãy liên lạc với luật sư của chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ – CÔNG TY LUẬT HÀ TRẦN

  04.6664.1456/ 0984.955.786 Email: ‘ );

  document.write( addy89383 );

  document.write( ‘‘ );

  document.write( ‘‘ );

  document.write( ” );

  Hãy gọi cho Luật sư những điều bạn cần

  (Bài viết này thuộc Bản quyền hợp pháp của Luật Hà Trần và các đối tác, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức)

  Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sử Phạt Sử Dụng Phần Mềm Không Bản Quyền Đối Với Doanh Nghiệp
 • Photo Sử Dụng Sách Luật Có Vi Phạm Bản Quyền Không ?
 • Vi Phạm Bản Quyền Phần Mềm Máy Tính Sẽ Bị Pháp Luật Xử Lý Như Thế Nào ?
 • Một Số Mức Phạt Vi Phạm Bản Quyền
 • Mức Xử Phạt Lỗi Vi Phạm Bản Quyền Với Cá Nhân Và Công Ty ?
 • Sử Dụng Video Thế Nào Để Không Vi Phạm Luật Bản Quyền ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiểu Về Bản Quyền Âm Nhạc Qua Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam
 • Bài 8: Luật Bình Quân
 • Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Là Gì?
 • Phân Tích Sự Hình Thành Lợi Nhuận Bình Quân Và Giá Cả Sản Xuất?
 • Tỉ Suất Lợi Nhuận Bình Quân Là Gì ?
 • Bản quyền đối với các video ca nhạc hoặc phim ảnh là một trong những đối tượng chính để các nhóm kinh doanh trên môi trường internet tập trung xâm phạm. Việc xử dụng các video không có bản quyền có thể phá hủy hoạt động sản xuất kinh doanh của những đơn vị làm nội dung:

  1. Sử dụng video thế nào để không vi phạm luật bản quyền?

  Xin kính chào các anh/chị luật Minh Khuê. Chúc công ty chúng ta ngày các phát triển. Em có một khúc mắc mong anh/chị giúp đỡ. Em muốn làm một web trong đó có một số video mà không phải do tự em làm mà em lên mạng download về sao đó đưa lên web mình. Em làm như thế nào để được phép sử dụng video đó mà không bị vi phạm luật bản quyền ?

  Em mong sớm nhận được phản hồi của anh/chị. Em chân thành cám ơn!

  Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ về bản quyền tác giả, gọi ngay: 1900.616

  Cảm ơn câu hỏi của quý khách, Luật sư Minh Khuê xin tư vấn như sau:

  Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 có quy định về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải trả tiền nhuận bút, thù lao và các trường hợp phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Theo đó, cần phải xét xem mục đích của bạn khi sử dụng những video đã công bố khi đăng tải lại trên web của bạn nhằm mục đích gì để xét xem bạn có vi phạm pháp luật Sở hữu trí tuệ về bản quyền hay không.

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao, bao gồm:

  Khi sử dụng các tác phẩm nhằm mục đích nêu trên thì bạn không cần xin phép, trả nhuận bút, thù lao nhưng phải đảm bảo việc bạn sử dụng sẽ không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

  Còn nếu bạn sử dụng vi deo không nhằm thực hiện các mục đích trên thì trong trường hợp này bạn phải trả tiền nhuận bút, thù lao, cụ thể Điều 26 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

  Điều 26. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

  Do đó, để khẳng định được bạn có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với chủ sở hữu các video hay không thì xét xem việc đăng tải video lên web của bạn có nhằm mục đích lợi nhuận hay không. Nếu có thì bạn cần phải liên hệ thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu video để thương lượng về việc sử dụng. Bằng không, việc bạn tự ý sử dụng các video đó sẽ được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  2. Thúy Nga Paris có thể đóng cửa vì nạn vi phạm bản quyền

  Thúy Nga Productions, vốn nổi tiếng với các ấn phẩm giải trí với tên gọi Paris by Nigh khá nổi tiếng và quen thuộc tại Việt Nam có thể phải đóng cửa vì nạn vi phạm bản quyền.

  Đóng cửa vì nạn vi phạm bản quyền ?

  Thông tin trên được BBC dưa tin ngày 18-1-2010. Theo đó, người sáng lập ra trung tâm Thúy Nga là ông Tô Văn Lai cho biết nếu tình trạng băng đĩa giả tràn lan và vi phạm bản quyền vẫn tiếp diễn như hiện nay thì sau chương trình Paris by Night thứ 100 vào giữa năm 2010, công ty của ông có thể sẽ phải chuyển sang nghề khác.

  Ông Lai nói: ” Ước tính cả trong và ngoài nước, có tới 30 triệu người xem Paris by Night, nhưng chúng tôi chỉ bán được có 50.000 cuốn, còn lại là băng đĩa lậu. Chi phí sản xuất băng càng ngày càng cao, thế nhưng nạn in lậu và download lại ngày càng phổ biến. Nhất là công nghệ hiện đại khiến cho việc copy băng đĩa chỉ mất có vài phút đồng hồ cho cả 5 tiếng chương trình”.

  Theo ông Lai, nơi DVD của Thúy Nga bị làm lậu nhiều nhất là Úc. Các nơi khác như Hoa Kỳ, châu Âu… đều có nạn làm giả. ” Hầu như ai cũng xem, cũng khen, thế nhưng số người mua đĩa thì lại không là mấy.”

  MC Nguyễn Ngọc Ngạn, người dẫn chương trình chính của Paris by Night, nói rằng tâm lý của người Việt “rất kỳ”. ” Ăn cắp một ổ bánh mì mà bị người ta bắt gặp thì xấu hổ bỏ xóm mà đi, nhưng ăn cắp một sản phẩm tinh thần thì lương tâm không thấy nao núng gì hết.”

  Thúy Nga Paris còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như Trung tâm Thúy Nga, Thúy Nga Productions – là nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt ở hải ngoại.

  Theo từ điển mở Wikipedia, ông Tô Văn Lai và vợ ông là bà Thúy Nga lập một hãng băng đĩa ở Sài Gòn vào năm 1972. Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, họ ở lại Sài Gòn. Năm 1976, họ vượt biên, sang Paris sinh sống. Ông Lai đi bơm xăng, bà Nga mở một cửa hàng băng đĩa nhỏ trong ngõ nhỏ ở Paris và sinh nhai bằng việc in sang các băng đĩa cũ một cách thủ công để đem đi bán.

  Thúy Nga Paris, không như tên thường gọi, hiện lại có trụ sở chính ở Westminster, California ( Hoa Kỳ). Trung tâm này cũng có các chi nhánh hoạt động ở Paris (Pháp) và Toronto, Ontario (Canada).

  Thúy Nga là công ty mẹ của một chương trình ca nhạc rất thành công có tên Paris by Night. Paris chính là nơi khởi lập và thành công rực rỡ ban đầu của Công ty Thúy Nga Productions, Ltd. ngày nay.

  Paris by Night là một chương trình ca nhạc tạp kỹ bao gồm hầu hết các thể loại như nhạc nhẹ, nhạc cổ truyền, múa, hài kịch… Hai MC nổi tiếng và đã gắn bó lâu năm với chương trình là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong những nhà văn nổi tiếng với nhiều cuốn sách bán chạy, còn Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến trước hết là vì cô là ái nữ của ông Nguyễn Cao Kỳ – nguyên Phó tổng thống Việt Nam cộng hòa cũ.

  Mặc dù về mặt giấy phép, Thúy Nga chưa phát hành chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, tổng số đĩa của trung tâm này hàng năm tiêu thụ ở Việt Nam là rất lớn và cái tên của trung tâm này khá quen thuộc với nhiều người dân, song đại đa số là các đĩa in sang lậu.

  Ở hải ngọai, tình trạng sang băng lậu và lưu truyền trên internet cũng làm các trung tâm điêu đứng, tạo khó khăn tài chính, đến nỗi Nguyễn Ngọc Ngạn phải nói thẳng thắn ” Khán giả phụ Thúy Nga, chứ Thúy Nga không phụ lòng khán giả!…

  Sự kiện này thêm một lần nữa cho thấy tâm lý thích “chôm tác quyền” của người Việt mình vẫn còn quá nặng nề và thật đáng chê trách.

  (MKLAW FIRM sưu tầm & biên tập)

  3. Chiếu và xem bóng đá ở nhà hàng, quán cafe có phải vi phạm bản quyền hay không?

  FIFA có quy định rất chặt chẽ về việc phát sóng các trận đấu World Cup 2022 ở nơi công cộng. Vậy việc chiếu bóng đá, xem bóng đá World Cup 2022 ở nhà hàng, quán cafe có phải vi phạm bản quyền của FIFA và phải xin phép hay không?

  Khi Nói Chiếu Bóng Đá Ở Các Quán Cafe, Nhà hàng Phải Xin Phép VTV hay FIFA là sai so với quy định hiện hành của FIFA. Trên trang chủ của FIFA, vào ô tìm kiếm và gõ từ khóa World Cup 2022. Theo bảng quy định này, thì một sự kiện được xem là “public viewing”, bạn nhấp vào kết quả thứ hai sẽ hiện ra một file pdf với đầy đủ các quy định về việc tổ chức sự kiện phát sóng tại các tụ điểm công cộng các trận đấu của “phát sóng tại tụ điểm công cộng” có nghĩa là nơi phát sóng không phải là tại nhà hoặc chốn riêng tư của khán giả. Quy định cũng đưa ra ví dụ cụ thể về “tụ điểm công cộng” bao gồm: quán bar, nhà hàng, sân vận động, bãi đất trống, văn phòng, khu công trường, mỏ dầu, tàu thủy, xe buýt, tàu lửa, các cơ sở vũ trang, cơ sở giáo dục và bệnh viện. FIFA coi những hình thức chiếu trên là: Chiếu nơi công cộng và chia rõ từng loại để biết loại nào phải xin phép, loại nào không xin phép. Cụ thể như sau:

  Theo đó, các quán cà phê, nhà hàng, quán bar sẽ được xếp vào #Loại 2 nếu:

  + Không quá 5000 người xem.

  Vì vậy, mọi người vẫn có thể thoải mái thưởng thức bóng đá ở quán ăn, quán cafe, nhà hàng … vì FIFA không yêu cầu xin giấy phép nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của FIFA về việc công chiếu công khai.

  (Điểm b, Khoản 2 Quy định của FIFA về Chiếu Bóng Nơi Công Cộng – File đi kèm)

  Trân trọng!

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Trường Hợp Bị Coi Là Vi Phạm Bản Quyền Tác Giả Về Hoạt Động Kinh Doanh Trên Internet ?
 • Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả
 • Bản Quyền Tác Giả (Copyright) Là Gì ? Lịch Sử Phát Triển Của Bản Quyền Như Thế Nào ?
 • Pháp Luật Trong Quản Lý Nội Bộ Doanh Nghiệp Theo Quy Định Mới
 • Học Luật Quốc Tế Ra Làm Gì? Ngành Luật Quốc Tế Có Phù Hợp Với Bạn?
 • Làm Cho Microsoft Word Luôn Sử Dụng Văn Bản Thuần Túy Cho Văn Bản Đã Dán / Làm Thế Nào Để

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sao Chép Và Dán Văn Bản Thuần Túy Vào Windows
 • Các Thao Tác Định Dạng Đoạn Văn, Văn Bản Trong Word
 • Bài Học: Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản
 • Đoạn Văn Bản Trong Html
 • Bài 5. Định Dạng Đoạn Văn
 • Bạn có mệt mỏi khi dán văn bản vào Word, chỉ để thấy rằng văn bản được dán bao gồm màu sắc, định dạng, liên kết và nhiều thứ khác từ nguồn ban đầu của nó? Đây là cách bạn có thể giữ cho văn bản được dán không làm rối tài liệu của bạn.

  Theo mặc định, Word sẽ giữ định dạng của văn bản và nội dung khác mà bạn đã gửi vào một tài liệu, bao gồm các liên kết, màu sắc, kích thước, phông chữ, v.v. Điều này có thể gây khó chịu ở mức tốt nhất và tồi tệ nhất, có thể làm rối loạn định dạng khác trong tài liệu của bạn.

  Nếu bạn đã sao chép một lượng lớn văn bản hoặc hình ảnh từ một trang web hoặc nếu kết nối internet của bạn bị chậm, Word thậm chí có thể bị đóng băng tạm thời trong khi nó truy xuất và dán nội dung. Điều đó không vui.

  Word có một tính năng lưu: bạn có thể nhấp vào cửa sổ bật lên nhỏ dưới văn bản đã dán và chọn Văn bản thô để chỉ nhận văn bản và không có định dạng. Tuy nhiên, đó là 2 lần nhấp thêm. Nếu bạn chỉ muốn dán văn bản và không có gì khác, bạn sẽ muốn thay đổi cài đặt mặc định. Rất may, nó dễ dàng. Nếu bạn vừa dán văn bản, chỉ cần nhấp vào cửa sổ bật lên và chọn Đặt Dán mặc định.

  Thay phiên, mở Tùy chọn khung trong Word theo cách thủ công từ Tập tin menu hậu trường hoặc quả cầu Office trong Word 2007.

  Chọn Nâng cao tab, sau đó cuộn xuống Cắt, sao chép và dán phần cài đặt.

  Ở đây bạn có thể thay đổi nhiều tùy chọn dán. Để chuyển sang dán văn bản chỉ theo mặc định, chọn Chỉ giữ văn bản trong menu thả xuống. Bạn có thể thay đổi cài đặt cho tất cả các tùy chọn hoặc chỉ thay đổi cài đặt bạn muốn. Chúng tôi thường muốn giữ định dạng nếu chúng tôi dán trong cùng một tài liệu, vì vậy chúng tôi để tùy chọn đầu tiên theo mặc định, sau đó chuyển tất cả các định dạng khác sang Chỉ giữ văn bản.

  Khi bạn đã thay đổi cài đặt, hãy thử dán một số văn bản để đảm bảo nó hoạt động đúng. Bây giờ nó chỉ nên dán văn bản, ngay cả khi dán của bạn bao gồm một hình ảnh, liên kết hoặc định dạng văn bản khác. Điều này rất tốt cho cài đặt mặc định và giúp mọi thứ nhanh hơn nhiều.

  Hoặc, nếu bạn quyết định muốn bao gồm định dạng, liên kết hoặc nội dung khác từ dán, chỉ cần nhấp vào cửa sổ bật lên và chọn Giữ định dạng nguồn.  Bằng cách này, bạn sẽ chỉ phải nhấp thêm nếu bạn nhu cầu nội dung bổ sung.

  Giờ đây, bạn có thể tiết kiệm thời gian và chỉ nhận được văn bản bạn muốn từ các trang web, các chương trình khác và hơn thế nữa mà không cần chờ một miếng dán lớn và dành thời gian để chỉnh sửa nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Loại Văn Bản Thường Được Sử Dụng
 • Dạng Văn Bản Iso 9001: 2022
 • Cách Tìm Ý Chính Của Cả Văn Bản
 • Kỹ Năng Cốt Lõi Trong Đọc Hiểu
 • Văn Bản Trong Chương Trình Ngữ Văn Của Một Số Nước Trên Thế Giới
 • Làm Thế Nào Để Sử Dụng Facebook Đúng Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Ninh Mạng Số 24/2018/qh14
 • Luật Số 24/2018/qh14 Về Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng, Sự Cần Thiết Không Thể Bàn Cãi
 • Sự Cần Thiết Phải Ban Hành Luật An Ninh Mạng
 • Sự Cần Thiết Phải Có Luật An Ninh Mạng
 • Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung nó là một không gian ảo. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy, hậu quả của nó là thật. Chúng ta từng chứng kiến một hotgirl bị tung clip sex lên mạng khiến cô bị trầm cảm, bị lăng mạ và xúc phạm danh dự nhân phẩm, chúng ta từng thấy việc loan tin thịt lợn nhiễm dịch tả châu phi sai sự thật khiến thị trường thực phẩm bị ảnh hưởng, thương nhân không bán được hàng,…Xuất phát từ những hậu quả nghiêm trọng đó, Luật An ninh mạng ra đời nhằm điều chỉnh hành vi sử dụng mạng xã hội một cách đúng pháp luật.

  Cụ thể tại Điều 8 Luật An ninh mạng 2022 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng

  Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

  1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

  a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;

  b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

  d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

  đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

  e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

  2. Không đưa bí mật cá nhân, bí mật gia đình lên facebook.

  Phàm là bí mật thì nên được giấu kín và được bảo vệ. Bởi đó là quyền bí mật đời tư của bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu người vi phạm có hành vi ưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật gia đình và đời sống riêng tư thì đó là hành vi vi phạm pháp luật theo Điểm d, khoản 1 Điều 17 của Luật An ninh mạng.

  Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng

  1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng bao gồm:

  d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật;

  Khi người dùng có những hành vi vi phạm trên mạng xã hội như Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xâm phạm quyền hình ảnh,….thì buộc phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đồng thời phải chịu trách nhiệm theo quy định.

  Trách nhiệm ở đây có thể là trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự tùy thuộc vào lỗi vi phạm. Việc gỡ bỏ phải được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách.

  Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

  1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

  a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

  b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

  c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

  2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:

  a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;

  b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

  3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

  a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

  b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

  4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

  a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;

  b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

  5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

  6. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

  7. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại các điểm h, i và l khoản 1 Điều 5 của Luật này để xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

  8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

  9. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  4. Đảm bảo đời sống riêng tư của trẻ em trên facebook

  Không chỉ riêng người lớn mà trẻ con cũng có quyền được giữ bí mật về đời tư, hình ảnh nhằm đảm bảo an toàn cho con em. Trên thế giới đã từng xuất hiện nhưng tội phạm bắt cóc trẻ em nhờ thông tin của chính bố mẹ công bố trên facebook. Hơn bao giờ hết, việc đảm bảo quyền và sự an toàn cho trẻ em được đề lên hàng đầu.

  Điều 21: Hiến pháp 2013 quy định:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

  Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

  2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

  Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

  Theo đó, trẻ em có quyền được giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. Cha mẹ của các em cần phải đảm bảo được việc công bố thông tin con cái lên mạng xã hội không được gây nguy hại cho trẻ em. Cụ thể được quy định tại Điều 29 Luật an ninh mạng 2022

  Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

  1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng.

  2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý.

  Như vậy, đôi lúc chính vì sự vô tư của cha mẹ mà làm cho con cái gặp nguy hiểm đó là một điều đáng buồn.

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bóc Trần Sự Phản Kháng Của Các Nhà Dân Chủ Dổm
 • Làm Thất Bại Âm Mưu, Thủ Đoạn Xuyên Tạc Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng: ‘tấm Khiên’ Pháp Lý Quan Trọng Với Môi Trường Mạng
 • Luật An Ninh Mạng Là Sự Tiến Bộ Của Luật Pháp
 • An Ninh Mạng Và Sự Cần Thiết Ra Đời Luật An Ninh Mạng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Word Online Để Soạn Thảo Văn Bản Trực Tuyến

  --- Bài mới hơn ---

 • 4 Trình Soạn Thảo Pdf Trực Tuyến Tốt Nhất Bạn Phải Thử Vào Năm 2022
 • Bài 9. Định Dạng Tab
 • Soạn Bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh – Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Sách Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Mẫu Hợp Đồng Lao Động, Kinh Tế, Dân Sự
 • Một Số Lưu Ý Trong Soạn Thảo Hợp Đồng Ủy Quyền
 • Hiện nay, mỗi khi cần soạn thảo văn bản bạn sẽ  thường nghĩ ngay tới ứng dụng Word? Nhưng để sử dụng được các phiên bản trình soạn thảo văn bản này thì bạn cần cài đặt ứng dụng office trên PC…

  Ngoài ra bạn còn một cách khác đó là sử dụng các ứng dụng trực tuyến Google Docs, Google Sheets,… Vì  không cần phải cài đặt phần mềm, vẫn có thể chỉnh sửa trên bất cứ thiết bị nào. Tuy nhiên, nếu bạn là người đã quen với giao diện của  trình soạn thảo word office rồi mà lại không muốn cài đặt, thì có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản word Online được phát hành từ Microsoft, với đầy đủ các tính năng như  một bộ microsoft office thông dụng.

  Với trình soạn thảo văn bản trực tuyến Word Online, các thao tác nhập nội dung, chỉnh sửa, chèn dữ liệu vẫn vô cùng quen thuộc với người dùng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tải, lưu trữ các file này trên OneDrive để sử dụng cho những lần làm việc trực tuyến tiếp theo.

  Trong bài viết này EVBN sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trình soạn thảo văn bản word online trực tuyến hoàn toàn miễn phí.

  Word online là gì?

  Là trình soạn thảo văn bản trực tuyến của hệ điều hành Microsoft office. Để có thể sử dụng được trình soạn thảo văn bản word online thì bạn cần phải có tài khoản Microsoft. Việc đăng ký tài khoản Microsoft này hoàn toàn miễn phí.

  Trong trình soạn thảo văn bản trực tuyến này, vẫn giữ được toàn bộ những gì thân quen từ trình soạn thảo word office. Đồng thời có rất nhiều tiện ích mới mà mình đã giới thiệu phần trên. giờ thì chắc bạn đã phần nào hiểu về trình soạn thảo văn bản online rồi chứ?

  Hướng dẫn soạn thảo văn bản trực tuyến:

  Bước 1: đăng ký tài khoản Microsoft miễn phí, trước tiên bạn hãy truy cập đường dẫn sau : https://office.live.com/start/Word.aspx?omkt=vi-VN

  chọn hãy tạo tài khoản rồi làm theo hướng dẫn email để nhận code, thông tin họ tên, địa chỉ liên hệ, và số điện thoại để xác minh tài khoản. Bạn nên dùng thông tin thật để sau này nếu muốn mua office 365 bản quyền (có 1TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive) đỡ phải đăng ký lại.

  Bước 2: sau khi bạn đăng ký thành công tài khoản Microsoft, lúc này bạn chỉ cần mở một file word và làm việc thôi.

  Bước 3:  soạn thảo và làm việc với word online bình thường như bạn vẫn sử dụng trên các phiên bản office thông dụng thôi.

  Bước 4: trải nghiệm các tính năng mới mà các trình soạn thảo khách chưa có: OneDrive: lưu trữ đám mây trực tuyến

  Excel: bảng tính trực tuyến

  Skype: gọi và đàm thoại trực tuyến ngay trên ứng dụng

  Trong kho lưu trữ đám mây này bạn có rất nhiều tùy chọn hay: Upload các file lên để chỉnh sửa hoặc lưu trữ…

  Bước 6: Gửi file tài liệu cho đối tác, bạn bè này trên bản soạn thảo online này: trên góc trái màn hình bạn tìm đến biểu tượng Share như hình vẽ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Văn Đôn Đốc, Nhắc Nhở
 • Cách Sử Dụng Word Online, Soạn Thảo Văn Bản Trực Tuyến
 • Quy Định Mới Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Trong Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ
 • Giáo Án Tin Học 10 Tiết 37 – Bài 14: Khái Niệm Về Hệ Soạn Thảo Văn Bản
 • Bài Văn: Soạn Bài: Lập Kế Hoạch Cá Nhân
 • Chuyển File Văn Bản Pdf Và Caj Thành File Word Để Sử Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Gộp Nhiều File Word Thành 1 File Duy Nhất
 • Cách Gộp Văn Bản Trong Word, Ghép Nhiều File
 • Hướng Dẫn Gộp, Ghép Văn Bản Trong Word 2013
 • Cách Ghép Nhiều File Văn Bản Trong Word
 • Cách Chuyển File Scan Sang Word Online, Bằng Phần Mềm Không Lỗi Font
 • Một trong những cái khó là khi đọc các tập tin được định dạng của Trung Quốc là phải dùng những phần mềm hỗ trợ của Trung quốc mới đọc được, bên cạnh đó sự khác lạ của phần mềm và ảnh hưởng của ngôn ngữ bản địa khiến người dùng nước ngoài đôi khi gặp khó trong việc trích xuất dữ liệu từ những phần mềm của trung quốc.

  Lợi thế khi sử dụng nguồn dữ liệu tiếng Trung quốc là họ có nguồn dữ liệu văn bản bản địa khổng lồ dành cho những người học tập nghiên cứu tại nước họ.

  Những dữ liệu dạng này thường có đuôi mở rộng là .AAC hoặc .CAJ và để đọc được những dữ liệu dạng này thì phải có phần mềm đọc là CAJ Viewer phiên bản mới nhất là 7.2.

  Huướng Dẫn Chuyển Đổi Bằng Video

  Với phần mềm này khi sử dụng với mục đích là xem nội dung văn bản có trong tập tin. Vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào để trích xuất văn bản đó ra file Word để sử dụng.

   CHÚ Ý: KHI TẢI FILE BẠN NÊN TẢI FILE CÓ ĐỊNH DẠNG PDF ĐỂ TRÍCH XUẤT VĂN BẢN ĐƯỢC DỄ VÀ NHANH HƠN.

  Cách 1: Chép Thủ Công Với Số Lượng Văn Bản Trong Một Trang

  1. Mở tập tin cần trích xuất
  2. Mở file word để lưu văn bản
  3. Ở phần giao diện của CAJ bạn chọn mục có hình chữ T
  4. Sau đó bôi đen các văn bản cần trích xuất và nhấn phím Ctrol + C (Copy) hoặc kích phải chọn 复制 (Ctrol + C)

  Nhưng với cách này thì chỉ lấy với số lượng văn bản ít. Nếu số lượng văn bản tính bằng trang trở lên thì cách này không khả thi mà ta tiến hành theo cách 2 với công đoạn phức tạp hơn một tý.

  Cách 2:

  1. Máy bạn phải có trình đọc và chuyển đổi PDF hoặc phải cài Word 2013 trở lên mới sửa đổi được file PDF

  *. CHÚ Ý: Khuyên bạn khi tải file nên tải file PDF để xử lý được nhanh hơn

  2. Mở file CAJ lên và chọn mục 文件 và chọn 打印 (xem hình)

  3. Tại mục máy in hiện ra bạn kích vào mũi tên để chọn máy in PDF (Trong hình là tôi đã có 2 máy in PDF bạn có thể lựa chọn)

  4. Chọn máy in PDF xong bạn chọn số trang cần tạo thành file PDF và nhấn OK

  5 Sau khi nhấn OK để lưu thì máy in sẽ in, Nhưng nó không in ra mà nó in (tạo) thành file PDF

  5. Khi đã có file PDF ta có thể mở file này bằng trình đọc PDF hoặc Word 2013 trở lên để chỉnh sửa hoặc lưu lại với file Word.

  5.1. Ở đây sử dụng Adobe Acrobat để chuyển đổi thành Word

  Mở tập tin và chọn File và chọn Save As để lưu thành Word

  Ta tiếp tục chọn các kiểu lưu là dành cho Word 97-2003 hoặc DocX hoặc RTF

  Sau khi chọn xong thì chọn SAVE để lưu với tên do mình tự đặt và quá trình lưu như hình sau

  Sau khi lưu xong thì ta mở file đó bằng word để sử dụng

  CHÚ Ý: MỘT SỐ FILE DO ĐỊNH DẠNG CÓ SỰ SAI LỆCH MÀ KHI CHUYỂN ĐỔI BẰNG CÁC PHẦN MỀM PDF SẼ CÓ SỰ KHÔNG CHUẨN XÁC VÀ LOẠN MÃ LOẠN CHỮ.

  5.2. Chuyển trực tiếp file PDF bằng Word

  1. Mở Word 2013 hoặc 2022 hoặc 2022 lên. Chọn File chọn OPEN và tìm đến file PDF đã lưu đó để mở. Quá trình mở sẽ chậm một chút vì Word đang chuyển đổi (nếu Word có hiển thị hộp thoại gì thì chỉ việc nhấn OK là được)
  2. Phần tiếp theo là ta lưu lại với file khác bằng cách chọn SAVE AS là xong.
  3. Như vậy ta có được file Word hoàn chỉnh.

  Chúc mọi người học tập và làm việc vui vẻ!

  XiongSoft

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 2): Cách Tạo Mới Và Mở Tài Liệu Có Sẵn
 • Cách Xoay File Pdf Và Lưu Lại Thành File Mới Dễ Thực Hiện
 • Xoay Pdf, Cách Xoay File Pdf Miễn Phí, Dễ Dàng
 • Cách Chèn Pdf Vào Word Và Powerpoint
 • Cách Chèn Tệp Pdf Vào Tài Liệu Word
 • Chúng Ta Số Hóa Văn Bản, Tài Liệu Để Làm Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Trong Cơ Quan, Doanh Nghiệp
 • Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Trong Các Cơ Quan Nhà Nước, Những Vấn Đề Cần Lưu Ý Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Và Yêu Cầu Thực Tiễn Đặt Ra Cho Ngành Lưu Trữ
 • Một Số Khó Khăn Trong Công Tác Rà Soát, Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Bình
 • Công Tác Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Cấp Tỉnh
 • Trong khoảng 10 năm trở lại đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Đặc biệt vài năm gần đây, làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đang biến đổi toàn thế giới và tác động mạnh mẽ tới từng ngóc ngách của cuộc sống. Những khái niệm mới như công dân số, doanh nghiệp số, văn phòng điện tử, chính phủ điện tử, thành phố thông minh trở nên phổ biến, trở thành xu hướng tất yếu.

  Số hóa tài liệu đang trở thành xu thế tất yếu

  Trước thực tế như vậy, các cơ quan, tổ chức phải làm gì? Một giải pháp được coi như “cứu tinh, giảm thiểu sự tấn công của “cơn bão giấy” là số hóa văn bản, tài liệu. Các cơ quan, tổ chức thấy rõ những lợi ích mà việc số hóa đem lại như:

  – Tiết kiệm không gian lưu trữ văn bản, tài liệu;

  – Giúp việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tiềm kiếm thông tin một cách dễ dàng;

  – Linh hoạt trong việc chuyển đổi sang các loại dữ liệu số khác nhau

  – Có khả năng chỉnh sửa và tái sử dụng dữ liệu;

  – Bản sao dự phòng các rủi ro có thể xảy ra đối với bản giấy;

  – Giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hóa học của tài liệu gốc trong quá trình khai thác, sử dụng.

  Do đó, việc số hóa văn bản, tài liệu ngày càng phát triển, nói cách khác là đang “nở rộ”. Rất nhiều kế hoạch, đề án, dự án đã được các cơ quan, tổ chức phê duyệt, cùng với đó một lượng kinh phí lớn được đầu tư để trang bị máy móc, thuê nhân công thực hiện số hóa. Nhưng có một vấn đề chúng ta cần xem xét thêm để việc số hóa đạt hiệu quả hơn, đó là “CHÚNG TA SỐ HÓA VĂN BẢN, TÀI LIỆU ĐỂ LÀM GÌ”. Số hóa văn bản, tài liệu để ứng dụng công nghệ thông tin; để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn; để tiết kiệm kho tàng, không gian lưu trữ; để tiết kiệm giấy, mực … hay chỉ theo phong trào. Nếu cau hỏi này được trả lời một cách trách nhiệm và thấu đáo thì việc chúng ta số hóa tài liệu, số hóa như thế nào … không còn là vấn đề nữa. Chỉ khi nào chúng ta xác định được đúng mục đích số hóa thì mới lựa chọn tài liệu, công nghệ, phương thức thực hiện hiệu quả.

  Theo quan điểm của tôi, việc số hóa toàn bộ văn bản, tài liệu giấy nhận được hoặc gửi đi cần được các cơ quan, tổ chức cân nhắc. Số hóa văn bản, tài liệu sẽ giúp khâu phân phối chuyển giao nhanh chóng hơn, không còn những rào cản về không gian, thời gian, khắc phục được hạn chế của văn bản, tài liệu giấy. Tuy nhiên, việc này sẽ phát sinh một số vấn đề như:

  – Bản số hóa có giá trị như bản giấy không hay chủ mang tính thông tin;

  – Tính xác thực của bản số óa so với bản giấy;

  – Cách thức tiếp nhận, đăng ký cùng một văn bản, tài liệu có cả bản giấy và bản số hóa;

  – Cách thức lập hồ sơ công việc vừa có bản giấy và bản điện tử;

  – Quản lý bản số hóa …

  Với các cơ quan lưu trữ, việc số hóa tài liệu càng cần thận trọng hơn. Qua trình hiểu kinh nghiệm của một số nước, tôi thấy rằng tài liệu lưu trữ được lựa chon số hóa là tài liệu có tính di sản, mang giá trị lịch sử; có tình trạng vật lý kém, dễ hỏng, rách, nát nếu sử dụng bản giấy hoặc có tần suất khai thác, sử dụng thường xuyên. Yêu cầi về chất lượng bản số hóa để phục vụ khai thác, sử dụng hoặc bảo quản dự phòng cũng khác nhau. Quy trình số hóa tài liệu, quản lý bản số hóa tương đối rõ ràng, chi tiết, Nếu các cơ quan lưu trữ của chúng ta chọn tài liệu lưu trữ với các tiêu chí như vậy thì phải xác định xem tài liệu nào có tính di sản, mang tính giá trị lịch sử. Có phải tất cả các tài liệu được xác định thời thời hạn quản vĩnh viễn đều cần số hóa không hay cần chọn lọc tiếp. Vấn đề này thực sự khó khăn, đòi hỏi kiến thức sâu rộng của người làm công tác lưu trữ. Viêc lựa chọn tài liệu số hóa vì tình trạng vật lý, tần xuất sử dụng đơn giản hơn.

  Một vấn đề khác cần lưu ý khi số hóa văn bản, tài liệu là quy trình số hóa. Số hóa không đơn thuần là scan văn bản, tài liệu giấy thành bản mềm, rồi lưu trên máy tính cá nhân hoặc phương tiện ghi tin. Quy trình số hóa bao gồm nhiều khâu, nhiều bước như: lựa chọn văn bản, tài liệu, giao nhận văn bản, tài liệu, chuản bị thiết bị, scan, đặt tên bản số hóa … Việc scan văn bản, tài liệu chỉ là một bước trong quy trình tổng thể.Việc quan trọng sau khi số hóa tài liệu là quản lý, khai thác, sử dụng thế nào cho hiệu quả.

  Việc bảo mật văn bản, tài liệu số hóa trong toàn bộ quy trình cũng cần được đặt ra. Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, việc này gồm 4 cấp độ:

  – Bảo vệ thiết bị: nhằm xác định đích danh người dùng, chẳng hạn như cài mật mã cho các máy tính cá nhân đe cá nhân để tránh người ngoài sử dụng

  – Bảo vệ dữ liệu: việc mất mác dữ liệu khi đi từ máy tính đến máy in càn được bảo vệ. Đã có trường hợp, văn bản, tài liệu mật bị lộ khi được in tại máy in chung;

  – Bảo vệ văn bảng, tài liệu: văn bản, tài liệu lưu trong ổ cứng có thể bị sao lưu và phát tán. Do vậy, các ổ cứng này cần được bảo vệ chặt chẽ. Ngoài ra, việc in ấn thông qua ổ cứng của máy in nên tài liệu đó vẫn trong ổ cứng và dễ bị mất cắp nếu máy in bị mất, đem đi sửa chữa hoặc bán;

  – Theo dõi và quản lý bảo mật: cần có một hệ thống giám sát chặt chẽ từ con người đến máy móc, thiết bị để tránh tình trạng thất thoát thông tin ra bên ngoài.

  Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức cần đề cao việc bảo mật thông tin khi số hóa, tránh tình trạng phát tán thông tin một cách vô tình hoặc cố ý của người thực hiện số hóa. Đặc biệt là hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức không tự số hóa tài liệu mà thuê các cơ quan, tổ chức khác thực hiện. Sự tin cậy của người thực hiện số hóa, cách thức số hóa, lưu trữ dữ liệu là yếu tố quan trọng trong quá trình bảo mật. Trong hoàn cảnh nào thì các cơ quan, tổ chức vẫn nên cử người giám sát quá trình.

  Với một vài phân tích ở trên về lợi ích cũng như hạn chế của việc số hóa văn bản, tài liệu, hy vọng các cơ quan, tổ chức sẽ thực hiện việc này một cách hiệu quả, tiết kiệm hơn.

  Số hóa văn bản, tài liệu là nhu cầu tất yếu của các cơ quan, tổ chức hiện nay. Để việc số hóa đạt hiệu quả, các cơ quan, tổ chức cần cân đối các yếu tố: nhu cầu, chi phí, bảo mật, công nghệ và con người./.

  (Theo ThS. Nguyễn Thùy Trang – Trung tâm Khoa học và công nghệ Văn thư – Lưu trữ, báo Văn thư – Lưu trữ Việt Nam số 9/2017)

  (Nguồn: http://dsg.net.vn/chi-tiet/272/chung-ta-so-hoa-van-ban-tai-lieu-de-lam-gi-)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Số Hóa Tài Liệu Trong Lưu Trữ Văn Bản
 • Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Là Gì?
 • Số Hóa Là Gì? Kết Hợp Quản Trị, Phần Mềm Số Hóa Có Lợi Gì Cho Doanh Nghiệp
 • Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Là Gì? Dịch Vụ Số Hóa Tài Liệu Uy Tín
 • Bài 6: Giao Tiếp Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100