Top 19 # Xem Nhiều Nhất Đảng Viên Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên / 2023

Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật

Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên như sau:

QUYẾT ĐỊNH

việc giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của đồng chí………………

(họ tên và địa chỉ)

– Căn cứ Chương VIII, Điều lệ Đảng (khóa X);

– Xét thư khiếu nại của đồng chí ……………. khiếu nại về việc bị Ban Thường vụ ………. thi hành kỷ luật bằng hình thức ……………. (Quyết định số ……………………, ngày…………..);

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra …… nhận thấy

* Nếu nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. thì chỉ cần ghi: Đồng chí…..đã vi phạm như Quyết định số…., ngày….tháng….năm của Ban Thường vụ…..đã nêu. Hình thức kỷ luật …. đối với đồng chí …………………… là thỏa đáng.

* Nếu không nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. thì phải ghi tóm tắt nội dung vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra ….. đã kết luận. Chú ý làm rõ những điểm khác với nội dung quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. và ghi thêm nội dung sau đây: Xét thấy đồng chí ….đã vi phạm phải thi hành kỷ luật nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức ………………………….

* Nếu thấy vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật thì ghi: chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

ỦY BAN KIỂM TRA……… QUYẾT ĐỊNH

1- Nếu nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Chuẩn y hình thức kỷ luật ……đối với đồng chí……

* Nếu không nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Thay đổi hình thức kỷ luật ……bằng hình thức ……..đối với đồng chí……..

* Nếu xóa bỏ hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….đã quyết định thì ghi: Xóa bỏ hình thức kỷ luật ……đối với đồng chí mà Ban Thường vụ….đã quyết định.

2- Ban Thường vụ………, đồng chí……….thi hành quyết định này./.

Mẫu quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 của chúng tôi.

Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Khai Trừ Đảng / 2023

Khiếu nại quyết định kỷ luật khai trừ Đảng. Trường hợp Đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại ky luật.

Khiếu nại quyết định kỷ luật khai trừ Đảng. Trường hợp Đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại ky luật.

Chào Luật sư ! Vào dịp tết nguyên đán năm ngoài, tôi có đến uống cà phê gần tụ điểm đá gà ăn tiền . Tôi bị Công an giữ xe vì đậu xe cách ổ đá gà 200m. Họ buộc tôi phải nộp phạt 2.000.000 đồng mới cho lấy xe về. Nhà chỉ có một chiếc xe nên tôi đành phải để tiền lại và ký giấy đã nhận xe lại. Tôi không am hiểu về luật nên bỏ qua không có đi khiếu nại về số tiền trên. Ngày 02 /08 /2015, Chi bộ nơi tôi làm việc kỷ luật, khai trừ tôi ra khỏi Đảng . Trong quyết định có ghi tôi nghe theo lời khai của người đánh bạc. Ngày 18/12 /2015, UBND huyện yêu cầu buộc tôi phải thôi việc . Trong quá trình công tác 24 năm qua, tôi có giấy khen của UBND huyện. Tôi không vi phạm điều gì trong tổ chức đảng, chứng cứ không rõ ràng. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi và chỉ cho tôi giải quyết thế nào trong trường hợp này?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì trong vòng một tháng, kể từ ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra thông báo cho tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại biết; chậm nhất ba tháng đối với cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận và tương đương, sáu tháng đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại, phải xem xét, giải quyết, trả lời cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết.

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng phải báo cáo với cấp ủy.

Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật được tiến hành từ ủy ban kiểm tra hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đã quyết định thi hành kỷ luật. Sau khi được giải quyết, nếu đảng viên hoặc tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật không đồng ý, có khiếu nại tiếp thì tổ chức đảng cấp trên tiếp tục giải quyết, cho đến Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương.

Khi nhận được khiếu nại kỷ luật, cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra phải thông báo cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết. Kể từ ngày nhận được khiếu nại, trong thời hạn 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở xuống, 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra phải xem xét giải quyết, trả lời cho tổ chức đảng hoặc người khiếu nại biết, trường hợp hết thời hạn chưa giải quyết xong thì phải thông báo cho người khiếu nại biết.

Như vậy, đối với quyết định khai trừ Đảng, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên để được giải quyết theo các quy định nêu trên.

Trường hợp UBND Huyện ra quyết định yêu cầu buộc bạn phải thôi việc, thì theo căn cứ tại Điểm a Khoản 1Điều 1 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính về Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính quy định tại Điều 28 của Luật Tố tụng hành chính:

Như vậy, bạn có thể khởi kiện lên phía Tòa án để yêu cầu giải quyết về trường hợp này.

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA LUẬT DƯƠNG GIA:

Quyền Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Của Viên Chức / 2023

Quyền khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật của viên chức. Viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền được khiếu nại tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo nội dung của Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định của xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Theo đó, tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Giống với trường hợp của Phó phòng mà bạn vừa nêu ở trên. Nên việc tiến hành xử lý kỷ luật đối với viên chức Phó phòng đó hoàn toàn phủ hợp với quy định của pháp luật về mặt căn cứ.

Về trình tự, thủ tục tiến hành kỷ luật thì như bạn vừa nêu, Ban Giám hiệu đã tiến hành họp và đồng chí Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật đối với nhân viên Phó phòng đó. Như vậy, về mặt trình tự, thủ tục giải quyết cũng khá phù hợp với các quy định của pháp luật. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì đồng chí Hiệu trưởng hoàn toàn có quyền thành lập, cũng như chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí Phó phòng đó.

Vì vậy, có thể nói, việc tiến hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí Phó phòng quản lý sinh viên, học viên hoàn toàn đáp ứng đủ các căn cứ, cũng như trình tự, thủ tục tiến hành kỷ luật đồng chí đó.

Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức / 2023

Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Đơn Khiếu Nại Quyet Định Đưa Vụ án Ra Xét Xử, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Của Tòa án, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Công Dân, Quy Trình Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại Được Thực Hiện Theo Mấy Bước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Bộ Công Thương, Tình Huống Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Của Của Công Dân, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, 7 Loại Năng Khiếu Quyết Định Nghề Nghiệp Của Bạn, Mẫu Đơn Khiếu Nại Theo Luật Khiếu Nại 2011, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợi Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợ, Báo Cáo Tham Luận “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợ, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Khiếu Nại Của Tổ Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Luật Công Chức, Báo Cáo Luật Cán Bộ Công Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức, Báo Cáo Kỷ Luật Công Chức,

Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương,