Top 11 # Xem Nhiều Nhất Công Văn Triển Khai Nghị Định 30/2020 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Trà Vinh: Tập Huấn Triển Khai Nghị Định 30/2020/Nđ

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, có hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các Sở, Ban, Ngành tỉnh; các huyện, Thị xã, Thành phố; các xã, phường, Thị trấn trong tỉnh. các đại biểu các xã, huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh đã được các báo cáo viên thuộc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện VNPT Trà Vinh triển khai truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ – TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử” cũng như việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử.

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết hiện nay trong hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư và yêu cầu trong việc thực hiện Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, giúp các học viên cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư. Tại đây các học viên sẽ được các báo viên trao đổi, giải đáp các thắc mắc những vấn đề hiện nay của các cơ quan, tổ chức, địa phương còn gặp khó khăn trong thực hiện chữ ký số, lập hồ sơ và lưu trữ văn bản điện tử để thống nhất thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Trà Vinh để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 30/2020/NĐ-CP trong thời gian tới./.

Giới Thiệu Một Số Video Tại Hội Nghị Triển Khai Nghị Định Số 30/2020/Nđ

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng giới thiệu một số video tại Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và ngày 3 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”, để các văn bản, chính sách được thực hiện, triển khai vào thực tiễn, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai tại ba miền cho các Bộ, ngành cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tóm tắt những điểm chính, điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, hướng dẫn lập hồ sơ điện tử, các chính sách định hướng công tác lưu trữ tài liệu điện tử của Quyết định số 458/QĐ-TTg. Một số vấn đề cấp bách của công tác văn thư, lưu trữ cũng được các báo cáo viên tham luận tại Hội nghị như: giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài và vĩnh viễn của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ; giá trị pháp lý văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, các giải pháp cung cấp Hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử của các đơn vị cung cấp phần mềm VNPT, Viettel, Viện nghiên cứu Sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số video nội dung các báo cáo tại Hội nghị.

1. Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 2. Ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, tập huấn triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

3. Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu quốc gia tài liệu điện tử, tập huấn triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

4. Bà Trần Thị Hồng Diệu, Chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ, hướng dẫn lập hồ sơ điện tử đáp ứng yêu cầu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

5. Giới thiệu giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài và vĩnh viễn.

6. Giới thiệu “Hệ thống giải pháp quản lý Điều hành Văn bản điện tử VNPT-EOffice đáp ứng Nghị định 30/2020/NĐ-CP”.

7. Khung kiến trúc Kho Lưu trữ số đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử.

8. Giá trị pháp lý văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng.

9. Giới thiệu hệ thống phần mềm lưu trữ điện tử của Viettel.

Độc giả có nhu cầu tham khảo các video tại Hội nghị “Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg” xin liên hệ bà: Trần Thị Hồng Diệu, chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ.

(Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ)

Triển Khai Nghị Định Số 26/2020/Nđ

Phương tiện sao, chụp tài liệu mật không được kết nối với mạng Internet

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Theo đó, phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu.

Đặc biệt, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở làm việc, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh kiểm tra an toàn, an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt. Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

19 biểu mẫu mới sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ra Thông tư 24/2020/TT-BCA về việc ban hành Biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Theo đó, 19 biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước bao gồm: Văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật Nhà nước; Dấu chỉ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật; Dấu Giải mật; Dấu điều chỉnh độ mật; Dấu quản lý số lượng tài liệu bí mật Nhà nước; Văn bản trích sao; Dấu Bản sao; Sổ đăng ký bí mật Nhà nước đi; Sổ đăng ký bí mật Nhà nước đến; Thống kê bí mật Nhà nước;…

Cần lưu ý, mực dùng để đóng các loại dấu chỉ độ mật là mực màu đỏ. Trường hợp tài liệu bí mật Nhà nước, sách chứa đựng nội dung bí mật Nhà nước được in, xuất bản với số lượng lớn thì cơ quan, tổ chức soạn thảo, tạo ra bí mật Nhà nước được in dấu độ mật bằng mực màu đỏ ở bên ngoài tài liệu, bìa sách.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 33/2015/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng Nghị định 26/2020/NĐ-CP và Thông tư 24/2020/TT-BCA, nếu có vướng mắc đề nghị có văn bản gửi Công an thành phố để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định trên.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 105/2020/Nđ

Ngày 4/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 7681/UBND-VX “về việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non” gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các chính sách:

– Phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non;

– Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non;

– Chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động;

– Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo;

– Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp;

– Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp;

– Hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non; trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp ( theo Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10 quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP), trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

4. Sở Tài chính:

– Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Tài chính tổng hợp đề xuất vào dự toán ngân sách hàng năm cùng thời gian lập dự toán ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

– Tổng hợp quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

– Xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính, bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách tại địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với quá trình chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

– Thực hiện công khai, minh bạch phần hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP theo quy định hiện hành.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, giám sát, kiến nghị việc thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 7681/UBND-VX