Top 10 # Xem Nhiều Nhất Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hải Phòng Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Hải Phòng: Ông Dương Văn Thành Được Bầu Làm Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hải Phòng.

13/10/2019, 00:01

Ngày 12/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Đoàn Luật sư Hải Phòng (LSHP) đã tổ chức Đại hội toàn thể Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nguyễn Đình Chuyến – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Lã Thanh Tân – Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng, các đại biểu khách mời cùng 145/194 luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng.

Trong nhiệm kỳ này, Đoàn đã kết nạp được 75 Luật sư. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp thì số luật sư trên tổng số dân của Hải Phòng vẫn còn thấp (chiến lược của thành phố đến năm 2020 có 400 luật sư). Các tổ chức luật sư đã ngày càng làm tốt hơn công tác tự quản, gắn kết chặt chẽ hơn với Ban chủ nhiệm Đoàn để chung tay xây dựng ngôi nhà chung của Đoàn.

Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, các tổ chức hành nghề và các luật sư trong Đoàn đã tham gia giải quyết 5.566 vụ việc. Trong đó, có 2.217 vụ án hình sự, 897 vụ án dân sự, 253 vụ án hành chính – lao động, 293 vụ án kinh tế-kinh doanh thương mại và tư vấn 1.906 việc.

Các vụ án chỉ định do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, các luật sư đã đáp ứng 100%. Các luật sư luôn phối hợp tốt với điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án. Việc tranh tụng tại các phiên toà của luật sư đã từng bước có tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp theo định hướng tại Nghị quyết 49 của Bộ chính trị.

Tuy nhiên trong hoạt động nghề nghiệp, so với yêu cầu cải cách tư pháp vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót như: Trình độ ngoại ngữ của đại đa số luật sư còn hạn chế, chưa có được luật sư đủ trình độ và bản lĩnh để độc lập tham gia các vụ án lớn về kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài; kỹ năng tranh tụng và khả năng hùng biện còn hạn chế; việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng chuyên đề chưa làm được.

Chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý của các luật sư trong đoàn ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người dân. Đoàn luật sư đã phối hợp thường xuyên, hiệu quả với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của thành phố trong việc trợ giúp pháp lý cho các địa phương, các tổ chức xã hội có yêu cầu. Các luật sư của Đoàn đã trực tiếp tham gia Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý ở huyện Tiên Lãng, quận Lê Chân, huyện Kiến Thuỵ, các cơ sở của người khuyết tật… Đoàn đã phối hợp với Đài PT&TH Hải Phòng trong các chuyên mục giải đáp pháp luật, bản tin pháp luật, trực tuyến…

Quan hề giữa Đoàn luật sư với Liên đoàn luật sư Việt Nam được củng cố chặt chẽ.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn luật sư đã kiện toàn tốt các hoạt động Văn phòng Đoàn, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng; đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục; làm tốt công tác tự quản và công tác đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ IX, Đoàn luật sư Hải Phòng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cả về số lượng, chất lượng theo hướng chuyên tâm, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng hành nghề để có thể cung cấp dịch vụ pháp luật tốt nhất cho khách hàng; có ý thức chính chị, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước, quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, giữ gìn danh dự, uy tín, nâng cao vị thế của Đoàn luật sư trong xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ luật sư thông qua các hình thức đào tạo đa dạng; tập trung đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chính quyền thành phố, các cơ quan tiến hành tố tụng và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tổ chức tốt hoạt động cảu Ban chủ nhiệm khoá IX trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động của Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ VIII bằng những giải pháp cụ thể, hiệu quả…

Tại Đại hội lần này, đã có nhiều luật sư tham gia phân tích, thẳng thắn đóng góp vào các Báo cáo của Đại hội và phương hướng hoạt động của Ban chủ nhiệm Đoàn LSHP nhiệm kỳ 2019-2024.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có các tổ chức hành nghề luật sư đủ mạnh, cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng.

Đoàn LSHP Hải Phòng đã được sự quan tâm rất lớn của Thành uỷ, UBND thành phố như, được bố trí cho Trụ sở làm việc (tuy vẫn còn ở chung trong khu liên cơ quan, chưa được địa điểm mặt đường), từ năm 2019 đã được ngân sách thành phố hỗ trợ trên 70 triệu đồng/năm cho kinh phí hoạt động. Sự hỗ trợ này chỉ đứng sau UBND tỉnh Quảng Ninh (200 triệu đồng) và UBND TP Đà Nẵng (170 triệu đồng) và đứng sau Hội luật gia thành phố Hải Phòng (300 triệu).

Để Đoàn LSHP phát triển tương xứng với sự quan tâm của Thành uỷ, UBND thành phố Hải Phòng, trong nhiệm kỳ này Ban chủ nhiệm Đoàn LSHP phải tập trung phát triển đội ngũ được 500 luật sư. Đoàn, các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư của Hải Phòng phải phấn đấu là 1 trong 5 yếu tố không thể thiếu được trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền.

Đoàn và các tổ chức hành nghề luật sư phải tích cực tham gia phản biện xã hội, trực tiếp tham gia giúp Thành uỷ, UBND TP giải quyết các điểm nóng về khiếu kiện; tham gia tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng bảo vệ chính quyền các cấp ở địa phương, giải quyết tốt các mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền đúng pháp luật; giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực xã hội, góp phần bảo vệ ANTT.

Nhiệm kỳ này, Ban chủ nhiệm Đoàn LSHP phải xây dựng được bộ máy quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo sự quản lý của Đảng và nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ thành phố giao; phải khuyến khích niềm tự tôn, tự hào của các luật sư để các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư luôn gương mẫu, xây dựng hình ảnh nhân hiệu, thương hiệu cho mình và tổ chức mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của khách hàng và nhân dân thành phố.

Đoàn LSHP phải gắn kết hơn nữa với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động khen thưởng, kỷ luật và đào tạo nghiệp vụ cho các luật sư; các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phải thể hiện được tinh thần phục vụ cộng đồng, làm nhiều việc cho xã hội, bảo vệ công lý sẵn sàng đóng góp tích cực và các hoạt động của các cấp chính quyền thành phố giao phó.

Đoàn LSHP, các tổ chức hành nghề và các luật sư chỉ có thể phát triển vững mạnh khi có Thành uỷ, các cấp chính quyền đứng bên cạnh… Nếu làm được như vậy, chắc chắn Thành uỷ, UBND TP sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện hơn nữa cho Đoàn LSHP, các tổ chức hành nghề luật sư Hải Phòng phát triển trong thời gian tới.”

Đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng; những kết quả mà Đoàn luật sư thành phố và các tổ chức hành nghề luật sư Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tới, cùng với mục tiêu, phương hướng, giải pháp đã được Đại hội hôm nay xác định, tôi đề nghị chúng ta cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Có biện pháp cụ thể để phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thứ hai: Xây dựng Đoàn luật sư vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả và vai trò tự quản của Đoàn luật sư. Đoàn phải thực sự là mái nhà chung, là tổ chức tập hợp, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho giới luật sư thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quản lý, tham mưu với thành phố xây dựng, thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho luật sư trong hành nghề; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đổi mới trong hoạt động, điều hành; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường xúc tiến và tạo điều kiện cho luật sư tham gia các chương trình, dự án, thoả thuận hợp tác quốc tế.

Thứ ba: Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cần không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp; đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ pháp lý; tích cực tham gia thực hiện các chính sách xã hội; xây dựng uy tín, thương hiệu, khẳng định vị trí, vai trò, tạo niềm tin vững chắc trong đời sống, xã hội.

Thứ tư: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng thông qua phát huy vai trò hạt nhân chính trị của đảng viên, của Chi bộ Đoàn luật sư.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng cảm ơn Đoàn LSHP, các luật sư đã luôn đồng hành, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống, bề dầy lịch sử của Đoàn LSHP; bản lĩnh, trí tuệ của đông đảo đội ngũ luật sư thành phố sẽ đóng góp ngày càng quan trọng vì sự phát triển nhanh, bên vững của thành phố Hoa Phượng Đỏ…”.

Luật sư Quang Chiến – Gia Tiệp

Bãi Nhiệm Ban Chủ Nhiệm, Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư

Thông tin thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Trong trường hợp Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b và c, khoản 1 của Điều 15 Nghị định 131/2008/NĐ-CP thì Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đình chỉ hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư và yêu cầu Đoàn luật sư tổ chức Đại hội bất thường để bầu Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm; Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho đến khi bầu Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội luật sư bất thường.

Bước 2:

Trong trường hợp Chủ nhiệm Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều 15 Nghị định 131/2008/NĐ-CP thì Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ nhiệm và yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư cử một Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư giữ chức vụ Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho đến khi bầu Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư; trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cử, Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội bất thường để bầu Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật

Bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư

Không còn sự tín nhiệm của ít nhất một phần hai số thành viên Đoàn luật sư

Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 của Nghị định này hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định khác của pháp luật

Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Đoàn luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình; xâm hại lợi ích của Đoàn luật sư

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư, chức vụ chủ nhiệm Đoàn luật sư của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Các căn cứ để chứng minh yêu cầu đình chỉ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Lược đồ Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Văn Phòng Luật Sư Hải Âu

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Văn Phòng Luật Sư Phạm Hải

* Lưu ý:  Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo! Thông tin Văn phòng luật sư Phạm hải hiện có thể đã thay đổi!   Để liên hệ với Văn phòng luật sư Phạm hải ở Quận Long Biên, Hà Nội, quý khách vui lòng đến trực tiếp địa chỉ Số 35E, Ngõ 412 Phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội.   Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ với ông/bà Phạm Duy Bình tại địa chỉ – để được hỗ trợ.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!