Văn Bản Pháp Luật Về Pccc

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Văn Bản Pháp Luật Nhà Nước
 • Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão
 • Pháp Lệnh Phòng, Chống Lụt Bão
 • Ky Thuật Soạn Thảo Văn Bản Và Ngôn Ngữ Pháp Lý Soanthao Doc
 • Văn Bản Pháp Luật Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Pccc, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Điều Luật Pccc, Điều 4 Luật Pccc, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều 5 Luật Pccc, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Luật Pccc, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Gov, Mẫu Văn Bản Pháp Luật, Bộ Luật Dân Sự Pháp Và Đức, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội, Phap S Luật, Văn Bản Pháp Luật Gồm, Mẫu Văn Bản Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Bộ Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Văn Bản Pháp Luật Doc, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế, Bộ Luật Dân Sự Pháp Pdf, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Về Đầu Tư, Văn Bản Pháp Luật Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Bộ Luật Dân Sự Pháp, Văn Bản Pháp Luật Sbv, Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở, Văn Bản Pháp Luật Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Huế, Mua Văn Bản Pháp Luật ở Đâu, Văn Bản Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Ueh, Văn Bản Pháp Luật Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Cho Ví Dụ, Xã Hội Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Của Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở Xã Hội, Văn Bản Pháp Luật, Pháp Luật V N, Báo Pháp Luật, Chủ Đề Pháp Luật, Đề Thi Xã Hội Học Pháp Luật,

  Văn Bản Pháp Luật Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Pccc, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Điều Luật Pccc, Điều 4 Luật Pccc, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều 5 Luật Pccc, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Luật Pccc, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Văn Bản Pháp Luật Pccc
 • Tiểu Luận Các Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ Văn Bản Pháp Luật
 • Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác, Một Nghĩa Để Người Dân Bình Thường Cũng Có Thể Hiểu Được Thể Hiện Đặc Trưng Nào Dưới Đây Của Pháp Luật
 • Phân Tích Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ Trong Văn Bản Pháp Luật. So Sánh Với Ngôn Ngữ Cảu Các Loại Văn Bản Khác Và Minh Họa
 • Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean
 • Hiệp Định Thương Mại Hàng Hóa Asean
 • Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang
 • Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh
 • Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Pccc, Văn Bản Pháp Luật Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất ở Nước Ta Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Chuẩn Pccc Mới Nhất, Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Điều 5 Luật Pccc, Điều 4 Luật Pccc, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều Luật Pccc, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Luật Pccc, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Chỉ Thị Nhật Pháp, Văn Bản Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 32, Ngữ Pháp Bài 26 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 1 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 11 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 36, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41, Ngữ Pháp Bài 8 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 7 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 6 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 5 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 4 Tiếng Nhật, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Mới Nhất, Ngữ Pháp Bài 37 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 35 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 33 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 30 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 3 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 42, Ngữ Pháp Bài 2 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 17 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 14 Tiếng Nhật, Văn Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Tải Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất, Xem Ngữ Pháp Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 31, Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Nhật, Hợp Đồng Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5, Ngữ Pháp Tiếng Nhật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Từ Điển Ngữ Pháp Tiếng Nhật, ý Nghĩa Của Chỉ Thị Nhật Pháp Bắn Nhau, Luyện Tập Ngữ Pháp Bài 5 Tiếng Nhật, Hiến Pháp Mới Nhất Của Việt Nam, ý Nghĩa Chỉ Thị Nhật Pháp Bắn Nhau, Ngữ Pháp So Sánh Trong Tiếng Nhật, Cương Lĩnh Là Văn Bản Pháp Lý Cao Nhất Của Đảng, Bài Giảng Thứ Nhất Của Pháp Luân Công, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Anh Hay Nhất, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Nông Nghiệp Pháp Trở Thành Nước Phát Triển Nhất Eu,

  Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Pccc, Văn Bản Pháp Luật Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Cao Nhất ở Nước Ta Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Chuẩn Pccc Mới Nhất, Văn Bản Nào Có Hiệu Lực Cao Nhất Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Điều 5 Luật Pccc, Điều 4 Luật Pccc, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều Luật Pccc, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Luật Pccc, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Chỉ Thị Nhật Pháp, Văn Bản Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 32, Ngữ Pháp Bài 26 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 1 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 11 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 36, Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 41, Ngữ Pháp Bài 8 Tiếng Nhật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Thanh Hóa
 • Giáo Án Ngữ Văn 10 Bài: Truyện An Dương Vương Và Mị Châu
 • Soạn Văn Lớp 10 Bài Văn Bản Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Soạn Bài Ôn Tập Phần Tập Làm Văn (Tiếp Theo)
 • Soạn Văn 10: Văn Bản (Tiếp Theo)
 • Văn Bản Pháp Luật Pccc

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Văn Bản Pháp Luật Về Pccc
 • Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Văn Bản Pháp Luật Nhà Nước
 • Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão
 • Văn Bản Pháp Luật Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Pccc, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Điều Luật Pccc, Điều 4 Luật Pccc, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều 5 Luật Pccc, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Luật Pccc, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Gov, Mẫu Văn Bản Pháp Luật, Bộ Luật Dân Sự Pháp Và Đức, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội, Phap S Luật, Văn Bản Pháp Luật Gồm, Mẫu Văn Bản Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Bộ Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Văn Bản Pháp Luật Doc, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế, Bộ Luật Dân Sự Pháp Pdf, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Về Đầu Tư, Văn Bản Pháp Luật Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Bộ Luật Dân Sự Pháp, Văn Bản Pháp Luật Sbv, Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở, Văn Bản Pháp Luật Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Huế, Mua Văn Bản Pháp Luật ở Đâu, Văn Bản Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Ueh, Văn Bản Pháp Luật Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Cho Ví Dụ, Xã Hội Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Của Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở Xã Hội, Văn Bản Pháp Luật, Pháp Luật V N, Báo Pháp Luật, Chủ Đề Pháp Luật, Đề Thi Xã Hội Học Pháp Luật,

  Văn Bản Pháp Luật Về Pccc, Văn Bản Pháp Luật Pccc, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Pccc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Điều Luật Pccc, Điều 4 Luật Pccc, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều 5 Luật Pccc, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Luật Pccc, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Các Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ Văn Bản Pháp Luật
 • Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác, Một Nghĩa Để Người Dân Bình Thường Cũng Có Thể Hiểu Được Thể Hiện Đặc Trưng Nào Dưới Đây Của Pháp Luật
 • Phân Tích Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ Trong Văn Bản Pháp Luật. So Sánh Với Ngôn Ngữ Cảu Các Loại Văn Bản Khác Và Minh Họa
 • Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác
 • Vĩnh Thạnh Phổ Biến Các Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Năm 2022
 • Thủ Tục Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Về Pccc

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022
 • Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bão
 • Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão
 • Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 • Công Văn Phòng Chống Lụt Bão
 • Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Tổ chức và cá nhân nộp Công văn đề nghị nghiệm thu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Phòng Tham mưu – Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  Thời gian nhận Công văn đề nghị nghiệm thu:Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày lễ nghỉ);

  * Đối với cơ quan nhận hồ sơ: Căn cứ vào ngày đề nghị hoặc ngày ghi trên Công văn của tổ chức, cá nhân, Sở Cảnh sát PCCC thành phố tiến hành kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố không sắp xếp được thời gian như trong Công văn đề nghị thì sẽ trả lời bằng điện thoại cho tổ chức, cá nhân biết và hẹn vào một ngày cụ thể để tiến hành nghiệm thu).

  Bước 3: Khi đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, căn cứ theo ngày hẹn, chủ đầu tư hoặc người đại diện đến Phòng tiếp nhận hồ sơ-Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy – Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố để nhận Văn bản nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày lễ nghỉ).

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

  + Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

  + Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy và chữa cháy;

  + Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;

  + Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

  + Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình, của phương tiện;

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  – Thời hạn giải quyết:

  Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản kiểm tra và thử nghiệm.

  – Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

  – Cơ quan thực hiện thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. (trừ các các công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy – Bộ Công an nghiệm thu, quy định tại điểm a, khoản 5, mục VI, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ).

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố.

  + Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

  – Lệ phí: Không có.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  * Trường hợp chất lượng thi công các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo yêu cầu hoặc việc nghiệm thu của chủ đầu tư không đúng quy định, hồ sơ nghiệm thu chưa lập đầy đủ, thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tạm thời chưa cấp văn bản nghiệm thu.

  * Chủ đầu tư và nhà thầu phải khắc phục những thiếu sót mà cơ quan phòng cháy chữa cháy đã nêu trong các biên bản kiểm tra nghiệm thu và các thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan phòng cháy chữa cháy để xem xét cấp văn bản nghiệm thu.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  * Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Ngày có hiệu lực: 04/10/2001;

  * Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Ngày có hiệu lực 16/5/2003.

  * Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. Ngày có hiệu lực 24/5/2004.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Thẩm Duyệt, Kiểm Tra Nghiệm Thu Về Pccc
 • Xây Dựng Cảnh Sát Pccc Chính Quy, Tinh Nhuệ, Tiến Thẳng Lên Hiện Đại
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Giáo Dục Công Dân (Đề 4)
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Gdcd Năm 2022 Trường Thpt Yên Lạc 2
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Giáo Dục Công Dân (Đề 2)
 • Danh Mục Văn Bản Chỉ Đạo Và Văn Bản Qppl Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật, Tiêu Chuẩn, Quy Định, Văn Bản Về Nuôi Trồng Thủy Sản
 • Hướng Dẫn Quản Lý Văn Bản Đi Văn Bản Đến Và Lập Hồ Sơ Trong Môi Trường Mạng
 • Tăng Cường Xử Lý Văn Bản, Hồ Sơ Công Việc Trên Môi Trường Mạng
 • (Dẫn Theo Hhdmmyncxpfessnct 1 Văn B…
 • Câu Hỏi Đọc Hiểu Về Truyện Ếch Ngồi Đáy Giếng
 •  

  I. CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

  1.  

  25-NQ/TW

  12/3/2003

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về  công tác tôn giáo

  Còn hiệu lực

   

   

  II. VĂN BẢN DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

  1.  

  Không số

  28/11/2013

  Hiến pháp năm 2013 (trích)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  02/2016/QH14

  18/11/2016

  Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2022

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  162/2017/NĐ-CP

  30/12/2017

  Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  110/2018/NĐ-CP

  29/8/2018

  Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

  Còn hiệu lực

   

   

  1.  

  04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

  30/5/2014

  Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  23/2014/TT-BTNMT

  19/05/2014

  Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành)

  Còn hiệu lực

  Đã được bổ sung một số quy định theo Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015

   

  IV. CÁC VĂN BẢN LUẬT CÓ LIÊN QUAN

  1.  

  45/2013/QH13

  29/11/2013

  Luật Đất đai 2013 (trích)

  Còn hiệu lực

  Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14

  1.  

  21/2017/QH14

  24/11/2017

  Luật Quy hoạch 2022 (trích)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  30/2009/QH

  12

  17/06/2009

  Luật Quy hoạch đô thị 2009 (trích)

  Còn hiệu lực

  Đã được sửa đổi, bổ sung bằng 02 văn bản: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

  1.  

  35/2018/QH14

  20/11/2018

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  39/2019/QH14

  13/06/2019

  Luật Đầu tư công 2022 (trích)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  50/2014/QH13

  18/06/2014

  Luật Xây dựng 2014 (trích)

  Còn hiệu lực

  Đã được sửa đổi, bổ sung bằng 02 văn bản: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

  1.  

  62/2020/QH14

  17/6/2020

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (2020)

  Chưa có hiệu lực

  Hiệu lực từ 01/01/2021

  1.  

  32/2009/QH12

  18/06/2009

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 2001 (Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  22/2018/QH14

  08/6/2018

  Luật Quốc phòng 2022 (trích)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  43/2019/QH14

  14/06/2019

  Luật Giáo dục 2022 (trích)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  09/2017/QH14

  19/06/2017

  Luật Du lịch 2022 (trích)

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  97/2015/QH13

  25/11/2015

  Luật phí và lệ phí 2022 (trích)

  Còn hiệu lực

   

   

  V. CÁC VĂN BẢN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

  1.  

  166/2018/NĐ-CP

  25/12/2018

  Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

  Còn hiệu lực

   

  1.  

  198/QĐ-BNV

  31/01/2018

  Quyết định 198/QĐ-BNV năm 2022 về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

  Còn hiệu lực

   

   

   

   

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Xử Lý Hành Vi Liên Quan Đến Ma Túy Trong Các Ngành Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự
 • Quy Trình Xử Lý Văn Bản Đến Và Văn Bản Đi Trên Phần Mềm Văn Phòng Điện Tử
 • Xử Lý Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Voffice – Văn Phòng Điện Tử Thông Minh
 • Quy Định Sử Dụng Email
 • Thắc Mắc Về Việc Áp Dụng Các Văn Bản Luật Thay Thế Liên Quan Đến Pccc

  --- Bài mới hơn ---

 • Việc Áp Dụng Các Văn Bản Luật Thay Thế Liên Quan Đến Pccc
 • Hồ Sơ, Trình Tự Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Xử Lý Phiếu Trình Dành Cho Chuyên Viên
 • Thủ Tục Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Pccc
 • Xoay quanh vấn đề bạn hỏi về thẩm duyệt PCCC, chúng tôi có ý kiến như sau:

  I/ Tại khỏan 3 điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về h ồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như sau:

  Khoản 4 điều 15 Nghị định nó trên quy định trình tự thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy như sau:

  a) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình.

  Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500 của dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

  b) Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục 14, 16 và 20 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công trình.

  c) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

  II / Tại điều 7 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như sau:

  1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

  a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

  b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

  c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

  e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

  g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

  h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

  i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

  2. Các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

  3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

  Như vậy, việc có cần thiết kế và trang bị hệ thống báo cháy tự động hay không là xuất phát từ yêu cầu và đặc điểm, tính chất của cơ sở trong cộng tác PCCC.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH – Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: [email protected]

  [email protected]

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  – Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  – Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản…;

  – Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận…

  – Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác…

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Văn Bản Liên Quan Đến Phòng Chồng Tham Nhũng Danh Muc Cc Vbpl C Lin Quan Cng Tc Pctn Doc
 • Xử Lý Văn Bản Mật
 • Thiếu Úy Tử Vong Do Uống Nhầm Ma Túy: Bộ Y Tế Có Văn Bản Mới
 • Mẫu Sổ Văn Bản Đến Mật
 • Sổ Chuyển Giao Văn Bản Đến
 • Văn Bản Thẩm Duyệt, Kiểm Tra Nghiệm Thu Về Pccc

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Về Pccc
 • Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022
 • Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bão
 • Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão
 • Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 • I. Văn bản quy phạm pháp luật:

  – Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

  – Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

  II. Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (Phụ lục I của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) gồm:

  1. Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo.

  2. Bệnh viện, nhà điều dưỡng, trung tâm y tế, cơ sở y tế khám chữa bệnh khác.

  3. Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà thi đấu thể thao trong nhà, sân vận động ngoài trời; vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người, công trình công cộng khác.

  4. Cơ sở lưu trữ, bảo tàng, thư viện, di tích lịch sử, công trình văn hóa khác, nhà hội chợ, triển lãm.

  5. Chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa.

  6. Cơ sở phát thanh, truyền hình; cơ sở bưu chính viễn thông.

  7. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển thuộc mọi lĩnh vực.

  8. Cảng hàng không, cảng biển; cảng thủy nội địa xuất nhập hàng hóa, vật tư cháy được; bến tàu thủy chờ khách; bến xe khách, bãi đỗ xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy; gara ô tô, xe mô tô, xe gắn máy; nhà ga hành khách đường sắt, ga hàng hóa đường sắt cấp IV trở lên.

  9. Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ.

  10. Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc, cơ sở nghiên cứu.

  11. Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được, công trình giao thông ngầm; công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ.

  12. Cơ sở hạt nhân; cơ sở bức xạ; cơ sở sản xuất vật liệu nổ; cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất chế biến hàng hóa khác có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D và E.

  13. Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất nhập vật liệu nổ, cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, cảng xuất nhập khí đốt.

  14. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên; cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 70 kg trở lên.

  15. Nhà máy điện, trạm biến áp.

  16. Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.

  17. Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được.

  2. Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dạy nghề, trường phổ thông và các loại trường khác có khối lớp học có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên.

  3. Bệnh viện cấp huyện trở lên; nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác có quy mô từ 21 giường trở lên.

  4. Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc có sức chứa từ 300 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao trong nhà có sức chứa từ 200 chỗ ngồi trở lên; sân vận động ngoài trời có sức chứa từ 5.000 chỗ ngồi trở lên; vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người có khối tích từ 1.500 m3 trở lên; công trình công cộng khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  5. Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà lưu trữ cấp tỉnh trở lên; nhà hội chợ, di tích lịch sử, công trình văn hóa khác cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

  6. Chợ kiên cố cấp huyện trở lên; chợ khác, trung tâm thương mại, siêu thị có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  7. Công trình phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông cấp huyện trở lên.

  8. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và cấp tỉnh trở lên thuộc mọi lĩnh vực.

  9. Cảng hàng không; cảng biển, cảng đường thủy nội địa từ cấp IV trở lên; bến xe ô tô cấp huyện trở lên; nhà ga đường sắt có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên.

  10. Nhà chung cư cao 05 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

  11. Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trở lên; trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

  12. Công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

  13. Công trình tàu điện ngầm; hầm đường sắt có chiều dài từ 2.000 m trở lên; hầm đường bộ có chiều dài từ 100 m trở lên; gara ô tô có sức chứa từ 05 chỗ trở lên; công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ và có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  14. Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công trình xuất nhập, chế biến, bảo quản, vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật liệu nổ công nghiệp.

  15. Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  16. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên; cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 70 kg trở lên.

  17. Nhà máy điện (hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện, phong điện…) trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở lên.

  18. Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.

  19. Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  IV. Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở

  20. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

  21. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC (gồm tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ) khi chế tạo mới hoặc hoán cải.

  Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC:

  a. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

  b. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở.

  c. Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC.

  d. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  đ. Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

  e. Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định:

  – Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau.

  – Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy.

  g. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

  h. Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với công trình quy định tại mục III.

  i. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an:

  – Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC;

  – Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu có); văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC (nếu có);

  – Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở; sơ đồ bố trí khu vực nhiều nhà dễ cháy; vị trí nguồn nước chữa cháy của khu dân cư;

  – Quyết định thành lập đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành;

  – Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của Cảnh sát PCCC; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

  – Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác PCCC; biên bản vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC (nếu có);

  – Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và hoạt động của đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện PCCC;

  V. Thủ tục cấp Biên bản kiểm tra PCCC 1. Thẩm quyền phê duyệt:

  – Thống kê, báo cáo về PCCC; hồ sơ vụ cháy, nổ (nếu có).

  Điều kiện an toàn về PCCC quy định ở trên phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

  2. Cách thức tiến hành:

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng cảnh sát PCCC, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy.

  3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  – 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.

  – 03 phương án chữa cháy đã được người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt.

  4.Thời hạn giải quyết : Không quá 07 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

  5. Lệ phí: Không.

  Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp Luật.

  Bước 2 – Chủ cơ sở, cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ

  * Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

  – Trường hợp hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

  – Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiêp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

  * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định)

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra PCCC

  – Cơ sở khi có thay đổi tình huống cháy phức tạp nhất hoặc thay đổi từ hai tình huống cháy đặc trưng trở lên thì phải lập lại phương án chữa cháy.

  Lệ phí: Không.

  Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo, cụ thể như sau:

  a. Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

  – Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC (theo quy định khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)

  b. Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

  – Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

  – Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC (theo quy định khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình)

  c. Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

  – Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

  – Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC (theo quy định khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình)

  d. Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về PCCC của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);

  – Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

  đ. Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

  (2) Trình tự thẩm duyệt thiết kế PCCC

  – Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

  – Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

  a. Cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình.

  Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500 của dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình, cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về giải pháp PCCC.

  b. Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục III.14, III.16 và III.20 phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát PCCC trước khi tiến hành thiết kế công trình.

  c. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

  (3) Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về PCCC: được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  a. Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.

  b. Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

  c. Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

  d. Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C (Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

  (1) Hồ sơ nghiệm thu về PCCC gồm:

  đ. Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC: Không quá 10 ngày làm việc.

  (4) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC

  Trước khi đưa vào sử dụng chủ đầu tư, chủ phương tiện phải thông báo cho cơ quan Cảnh sát PCCC đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra nghiệm thu về PCCC.

  – Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC;

  – Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

  – Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống PCCC;

  – Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

  Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

  – Kiểm tra việc thi công, lắp đặt phương tiện, thiết bị PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo thiết kế đã thẩm duyệt;

  – Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế của các phương tiện, thiết bị PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết.

  (3) Thời hạn giải quyết thủ tục và kết quả thực hiện: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra Văn bản nghiệm thu về PCCC.

  (4) Văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC vào sử dụng.

  2. Phương tiện chữa cháy thông dụng:

  – Các loại xe chữa cháy thông thường: Xe chữa cháy có téc, xe chữa cháy không téc (xe bơm).

  – Các loại xe chữa cháy đặc biệt: Xe chữa cháy sân bay, xe chữa cháy rừng, xe chữa cháy hóa chất, xe chữa cháy chống biểu tình gây rối…

  – Máy bay chữa cháy; tàu, xuồng chữa cháy.

  – Các loại xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy: Xe thang, xe nâng, xe chỉ huy, xe thông tin ánh sáng, xe trạm bơm, xe chở nước, xe chở phương tiện, xe chở quân, xe chở hóa chất, xe cấp cứu sự cố, xe cứu nạn, cứu hộ, xe hút khói, xe kỹ thuật…

  – Các loại máy bơm chữa cháy: Máy bơm khiêng tay, máy bơm rơmoóc, máy bơm nổi.

  – Vòi, ống hút chữa cháy.

  – Lăng chữa cháy.

  – Đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ.

  4. Vật liệu và chất chống cháy:

  – Giỏ lọc.

  – Trụ nước, cột lấy nước chữa cháy.

  – Thang chữa cháy (thang 3, thang 2, thang hộp, thang móc, thang khác).

  – Bình chữa cháy (xách tay, có bánh xe): Bình bột, bình bọt, bình khí…

  3. Chất chữa cháy: Nước, bột chữa cháy, khí chữa cháy, thuốc bọt chữa cháy.

  – Sơn chống cháy.

  – Vật liệu chống cháy.

  7. Phương tiện, dụng cụ phá dỡ:

  – Chất ngâm tẩm chống cháy.

  5. Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân:

  8. Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy gồm:

  – Trang phục chữa cháy: Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, thắt lưng, khẩu trang chữa cháy; ủng và găng tay cách điện; quần áo cách nhiệt; quần áo chống hóa chất; quần áo chống phóng xạ.

  – Mặt nạ phòng độc lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly, khẩu trang lọc độc, máy san nạp khí cho mặt nạ phòng độc.

  6. Phương tiện cứu người: Dây cứu người, đệm cứu người, thang cứu người (thang dây, thang xếp…), ống cứu người, thiết bị dò tìm người…

  9. Hệ thống báo cháy, chữa cháy:

  – Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, máy nâng vận hành bằng khí nén, thủy lực, bằng điện hoặc bằng động cơ.

  – Kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng…

  – Bàn chỉ huy chữa cháy, lều chỉ huy chữa cháy.

  – Hệ thống thông tin hữu tuyến.

  – Hệ thống thông tin vô tuyến.

  – Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động.

  – Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động (bằng khí, nước, bột, bọt), hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Cảnh Sát Pccc Chính Quy, Tinh Nhuệ, Tiến Thẳng Lên Hiện Đại
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Giáo Dục Công Dân (Đề 4)
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Gdcd Năm 2022 Trường Thpt Yên Lạc 2
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Giáo Dục Công Dân (Đề 2)
 • Phổ Biến Pháp Luật: Một Số Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ Tháng 9/2020
 • Kế Hoạch Rà Soát Văn Bản Qppl 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Qquyết Định 91/2003/qđ.ub Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Rà Soát Các Văn Bản Qppl Của Ubnb Tỉnh, Hđnb Và Ubnb Cấp Huyện Trên, Địa Bàn Tỉnh Nghệ An
 • Viết Văn Bản Thông Báo Để Thông Báo Về Kế Hoạch Nghỉ Hè
 • Thủ Tục Cấp Giấy Xác Nhận Đăng Ký Bản Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường
 • Triển Khai Các Văn Bản Về Bảo Vệ Môi Trường, Khoáng Sản, Đất Đai, Bản Đồ
 • Bài 68. Một Số Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường
 • Kế Hoạch Rà Soát Văn Bản Qppl 2022, Kế Hoạch Rà Soát Văn Bản Qppl 2022, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Văn Bản Qppl, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Văn Bản Qppl, Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl, Báo Cáo Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản Qppl Cấp Xã, Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl, Hướng Dẫn Rà Soát Văn Bản Qppl, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Quy Hoạch Cán Bộ, Công Văn Rà Soát Quy Hoạch Cán Bộ, Tờ Trình Rà Soát Quy Hoạch, Biểu Mẫu Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch Cán Bộ, Mẫu Phiếu Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch Cán Bộ, Kế Hoạch Làm Việc Của Ban Kiểm Soát, Biên Bản Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch, Kế Hoạch Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Rà Soát Quy Hoạch Phát Triển Tdtt, Kế Hoạch Rà Soát Đánh Giá Thủ Tục Hành Chính, Tờ Trình Đề Nghị Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch, Kế Hoạch Rà Soát Thủ Tục Hành Chính Năm 2022, Kế Hoạch Rà Soát Đánh Giá Thủ Tục Hành Chính Năm 2022, Ke Hoach Ra Soat Thu Tuc Hanh Chính Cua Truong Thpt, De Thi Co Dap An Mon Xay Dung Van Ban Qppl, Văn Bản Có Chứa Qppl, 5 Văn Bản Qppl Được Sắp Xếp Theo Thứ Tự Hiệu Lực Văn Bản Từ Cao Đến Thấ, Kế Hoạch Iso 2022, Kế Hoạch 5 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Dân Quân Tự Vệ Năm 2022, Bài Thu Hoạch Thông Tư 192/2016, Kế Hoạch 04-kh/tw Ngày 16 Tháng 11 Năm 2022, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Bài Thu Hoạch Đảng Viên Mới 2022, Kế Hoạch Phát Triển Năm 2022, Quy Chuẩn Quy Hoạch Xây Dựng 2022, Kế Hoạch Đầu Tư Phát Triển 2022, Kế Hoạch Phát Triển Kt Xh Năm 2022, Kế Hoạch Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ Năm 2022, Kế Hoạch Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu 2022, Kế Hoạch An Toàn Giao Thông Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Năm 2022, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3 Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Của Chi Bộ Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Năm 2022, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, Kế Hoạch Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Niên Năm 2022, Kế Hoạch Khắc Phục Khuyết Sau Kiem Điểm Năm 2022 , Việt Nam: Kế Hoạch Hoạt Động Quốc Gia (2016-2018), Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Cá Nhân Năm 2022, Kế Hoạch Hành Động Bảo Tồn Rùa Biển Việt Nam Giai Đoạn 2022-2025, Quy Hoạch Phát Triển Điện Lực Tỉnh Hà Giang Giai Đoạn 2022-2025, Có Xét Đến 2035, Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp, Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp , Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn Một, Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dâ, Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều , G Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn … , Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn , Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/5/2016 Bộ Quốc Phòng Quy Định Và Hướng Dẫn Về Trang Bị, Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Vủa Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn, Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dân , Để Tổ Chức Dân Quân Tự Vệ Theo Quy Định Tại Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày. 29/3/2016 Của Bộ Quốc P, Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Vủa Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn , Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Vủa Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn , 3 Tháng Bảy 2022 … Thông Tư Số 170/2016/tt-bqp Ngày 30/12/2016 Quy Định Cấp Quân Hàm …. Nghị Địn, Thông Tư Số 33/2016 Ngay 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn Luật Dân Quân Tự Vệ, Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn, Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điề, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Liên Bộ Quôc Phòng Và Bộ Công An , Thong Tu Lien Tịch So 50/2016/bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Dinh Tieu Chuan, Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dân, 3 Tháng Bảy 2022 … Thông Tư Số 170/2016/tt-bqp Ngày 30/12/2016 Quy Định Cấp Quân Hàm …. Nghị Địn, Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luậ, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về T, Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luậ, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về T, Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16/05/2016 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Đinh Và Hướng Dẫn Về Trang Bị Qu, Hông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Và Hướng Dẫn Về Tra, 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Tr, Thông Tư Số 202/2016/tt-bqp Ngày 12/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn, Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày. 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật, Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều, Số 202/2016/tt-bqp, Ngày 12/12/2016 Về Việc Ban Hành Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Qdn, Để Tổ Chức Dân Quân Tự Vệ Theo Quy Định Tại Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày. 29/3/2016 Của Bộ Quốc P, Số 202/2016/tt-bqp, Ngày 12/12/2016 Về Việc Ban Hành Quy Định Về Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Qdn, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu …, Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dân Quân Tự Vệ Của Hoi Dong, Căn Cứ Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của … Đầy Đủ Các Thành Phần Lực Lượng T, Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dqtv, Căn Cứ Thông Tư Số 65/2016/tt-bqp Ngày 16 Tháng 5 Năm 2022 Của … Đầy Đủ Các Thành Phần Lực Lượng T, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca, Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Dinh Van Lat Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2022, Thông Tư Số 202/2016/tt – Bqp Ngày 12/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Bảo Đảm An Toà, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định , Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2022 Của Bộ Quốc Phòng Về Hướng Dẫn Một Số Điề, 7 Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dân Quân Tự Vệ , ư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2022 Của Bộ Trưởng Bộ.,

  Kế Hoạch Rà Soát Văn Bản Qppl 2022, Kế Hoạch Rà Soát Văn Bản Qppl 2022, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Văn Bản Qppl, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Văn Bản Qppl, Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl, Báo Cáo Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản Qppl Cấp Xã, Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl, Hướng Dẫn Rà Soát Văn Bản Qppl, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Quy Hoạch Cán Bộ, Công Văn Rà Soát Quy Hoạch Cán Bộ, Tờ Trình Rà Soát Quy Hoạch, Biểu Mẫu Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch Cán Bộ, Mẫu Phiếu Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch Cán Bộ, Kế Hoạch Làm Việc Của Ban Kiểm Soát, Biên Bản Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch, Kế Hoạch Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Rà Soát Quy Hoạch Phát Triển Tdtt, Kế Hoạch Rà Soát Đánh Giá Thủ Tục Hành Chính, Tờ Trình Đề Nghị Rà Soát Bổ Sung Quy Hoạch, Kế Hoạch Rà Soát Thủ Tục Hành Chính Năm 2022, Kế Hoạch Rà Soát Đánh Giá Thủ Tục Hành Chính Năm 2022, Ke Hoach Ra Soat Thu Tuc Hanh Chính Cua Truong Thpt, De Thi Co Dap An Mon Xay Dung Van Ban Qppl, Văn Bản Có Chứa Qppl, 5 Văn Bản Qppl Được Sắp Xếp Theo Thứ Tự Hiệu Lực Văn Bản Từ Cao Đến Thấ, Kế Hoạch Iso 2022, Kế Hoạch 5 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Dân Quân Tự Vệ Năm 2022, Bài Thu Hoạch Thông Tư 192/2016, Kế Hoạch 04-kh/tw Ngày 16 Tháng 11 Năm 2022, Kế Hoạch Giảm Nghèo Năm 2022, Bài Thu Hoạch Đảng Viên Mới 2022, Kế Hoạch Phát Triển Năm 2022, Quy Chuẩn Quy Hoạch Xây Dựng 2022, Kế Hoạch Đầu Tư Phát Triển 2022, Kế Hoạch Phát Triển Kt Xh Năm 2022, Kế Hoạch Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ Năm 2022, Kế Hoạch Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu 2022, Kế Hoạch An Toàn Giao Thông Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Năm 2022, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3 Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Của Chi Bộ Năm 2022, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Năm 2022, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, 29 Tháng Bảy 2022 … Căn Cứ Thông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29/3/2016 Của Bộ Quốc Phòng Hướng Dẫn M, Kế Hoạch Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Niên Năm 2022, Kế Hoạch Khắc Phục Khuyết Sau Kiem Điểm Năm 2022 , Việt Nam: Kế Hoạch Hoạt Động Quốc Gia (2016-2018),

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bị ‘khủng Bố’ Văn Bản, Bộ Kế Hoạch
 • #1 Địa Chỉ Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Quảng Ngãi
 • Hướng Dẫn Cách Viết Biểu Mẫu Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Họp 2022
 • Mẫu Kế Hoạch Công Việc Ngày, Tuần, Tháng
 • Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Công Việc
 • Việc Áp Dụng Các Văn Bản Luật Thay Thế Liên Quan Đến Pccc

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ, Trình Tự Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Xử Lý Phiếu Trình Dành Cho Chuyên Viên
 • Thủ Tục Cấp Văn Bản Nghiệm Thu Pccc
 • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân: 8 Nội Dung Cần Biết
 • Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

  Xoay quanh vấn đề bạn hỏi về thẩm duyệt PCCC, chúng tôi có ý kiến như sau:

  I/ Tại khỏan 3 điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như sau:

  Khoản 4 điều 15 Nghị định nó trên quy định trình tự thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy như sau:

  a) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình.

  Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500 của dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

  b) Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục 14, 16 và 20 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công trình.

  c) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

  II / Tại điều 7 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như sau:

  1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

  a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

  b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

  c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

  e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

  g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

  h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

  i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

  2. Các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

  3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

  Như vậy, việc có cần thiết kế và trang bị hệ thống báo cháy tự động hay không là xuất phát từ yêu cầu và đặc điểm, tính chất của cơ sở trong cộng tác PCCC.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thắc Mắc Về Việc Áp Dụng Các Văn Bản Luật Thay Thế Liên Quan Đến Pccc
 • Các Văn Bản Liên Quan Đến Phòng Chồng Tham Nhũng Danh Muc Cc Vbpl C Lin Quan Cng Tc Pctn Doc
 • Xử Lý Văn Bản Mật
 • Thiếu Úy Tử Vong Do Uống Nhầm Ma Túy: Bộ Y Tế Có Văn Bản Mới
 • Mẫu Sổ Văn Bản Đến Mật
 • Các Quy Định Về Pccc Đối Với Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Hộ Kinh Doanh – Tư Vấn Luật
 • Phương Án Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy
 • Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Các quy định về PCCC đối với doanh nghiệp

  Các quy định về PCCC đối với doanh nghiệp như thế nào? Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo sự an toàn tài sản cũng như tính mạng của tất cả mọi người. Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, nhân viên, cán bộ trong doanh nghiệp cần được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC.

   

   

  Theo Luật PCCC thì tất cả doanh nghiệp, công ty hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp. Người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đề xuất thành lập phòng cháy chữa chạy tại cơ sở. Và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách. Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp thường xuyên hay đột xuất.

  Để thực hiện tốt công tác PCCC tại doanh nghiệp, cần thực hiện các quy định PCCC đối với doanh nghiệp như sau:

   

  Các quy định về PCCC đối với doanh nghiệp

   

  Có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp.

  Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy.

  Có bản nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp.

  Những người đứng đầu như đội trưởng, đội phó của bộ phận phòng cháy chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ về việc đào tạo phòng cháy chữa cháy.

  Những phương tiện, thiết bị, bình chữa cháy cần đảm bảo chất lượng, giám sát bảo dưỡng thường xuyên để luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

  Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  Có quy định về chế độ trách nhiệm của các cán bộ, cá nhân trong công tác PCCC.

  Có phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứ nạn đã được phê duyệt.

  Có các quy trình an toàn PCCC trong vận hành, quản lý thiết bị vật tư có nguy cơ cháy nổ.

  Tổ chức quán triệt và phổ biến các quy định về an toàn PCCC tới từng cán bộ công nhân viên.

  Các bản nội quy, quy trình được niêm yết công khai ở những nơi thuận tiện để mọi người biết và thực hiện.

  Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ hàng quý đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

  Có sơ đồ về phòng cháy chữa cháy và để ở nơi dễ nhìn, dễ quan sát.

  Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định. Bố trí các thiết bị chữa cháy ở vị trí dễ nhìn thấy, dễ lấy khi xảy ra sự cố cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra duy trì hoạt động của hệ thống PCCC.

  Có hệ thống báo cháy đầy đủ.

  Treo biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ về cháy nổ, và phải niêm yết ở nơi dễ nhìn thấy.

  Kho, nhà xưởng phải được trang bị thiết bị PCCC.

  Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại doanh nghiệp.

   

  Thành lập đội chỉ đạo công tác PCCC

   

  Thành lập Ban chỉ huy PCCC trong doanh nghiệp. Có quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ huy.

  Duy trì thường xuyên chế độ và quy trình tự kiểm tra PCCC tại doanh nghiệp. Có quy chế chặt chẽ về thực hiện quy định PCCC của CBCNVC.

  Báo cáo kịp thời tình hình PCCC cho cơ quan PCCC. Việc báo cáo thực hiện 6 tháng 1 lần.

   

  Tổ chức lực lượng PCCC cơ sở

   

  Có quyết định thành lập lực lượng PCCC cơ sở.

  Có quy định bằng văn bản về nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong đội PCCC cơ sở.

  Doanh nghiệp dưới 10 người thì tất cả mọi người làm việc trong doanh nghiệp đều là thành viên đội PCCC cơ sở.

  Doanh nghiệp có 10 – 50 người thì tối thiểu 10 người có 1 đội trưởng, các đội phó.

  Doanh nghiệp có 50 – 100 người, tối thiểu 15 người có 1 đội trưởng và các đội phó.

  Trên 100 người thì tối thiểu 25 người có 1 đội trưởng và các đội phó.

  Nếu doanh nghiệp có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập theo ca thì mỗi bộ phận phân xưởng, ca phải có 1 tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở tối thiểu 5 – 7 người. Trong đó có 1 tổ trưởng và các tổ phó.

   

  Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

   

  Người có chức danh chỉ huy PCCC.

  Cán bộ, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

  Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ thường xuyên, những người tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy nổ.

   

  Xây dựng phương án PCCC

   

  Đề ra tình huống cháy lớn phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo nhiều mức độ khác nhau.

  Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật phòng cháy chữa cháy.

  Phương án PCCC của doanh nghiệp cần được Trưởng phòng Cảnh sát PCCC phê duyệt.

   

  Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp.

   

  Người có trách nhiệm xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức thực tập phương án.

  Phương án chữa cháy phải được tổ chức diễn tập ít nhất mỗi năm 1 lần và thực tập đột xuất khi có yêu cầu.

  Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa cụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên trong Công ty, Doanh nghiệp kể cả khách hàng đến công tác tại doanh nghiệp. Để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, mỗi doanh nghiệp cần làm tốt các quy định PCCC đối với doanh nghiệp như trên.

  4.4

  (88%)

  25

  votes

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phá Sản Dưới Dạng Hỏi, Đáp.
 • Cơ Sở Của Các Quy Định Riêng Về Phá Sản Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Luật Khánh Tận: Khai Phá Sản – Giữ Hay Không Giữ Thẻ Tín Dụng?
 • Chapter 7 Bankruptcy Attorney In Arlington, Tx
 • Cho Phá Sản Ngân Hàng: “Luôn Đảm Bảo Quyền Lợi Người Gửi Tiền”
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100