Top 6 # Xem Nhiều Nhất Các Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Athena4me.com

Các Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế

Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Văn Bản Pháp Luật Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội, Bộ Luật Dân Sự Pháp, Văn Bản Pháp Luật Gov, Góp ý Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở, Yêu Cầu Của Văn Bản Pháp Luật, E Pháp Luật, Tìm Văn Bản Pháp Luật Về Ma Túy, Bộ Luật Dân Sự Pháp Pdf, 5 Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Bộ Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Doc, Luật Pháp, Báo Pháp Luật, Tin Pháp Luật, Đề Thi Và Đáp án Môn Tư Vấn Pháp Luật, Sổ Tay Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Ueh, Văn Bản Pháp Luật Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Gồm, Văn Bản Pháp Luật Bộ Y Tế, Bộ Y Tế Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở Xã Hội, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai, Mua Văn Bản Pháp Luật ở Đâu, Văn Bản Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư Pdf, Pháp Luật P, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Chủ Đề Pháp Luật, Pháp Luật T/p Hcm, Pháp Luật V, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Cho Ví Dụ, Văn Bản Pháp Luật Là Gì, Văn Bản Pháp Luật Sbv, Văn Bản Pháp Luật Mới Về Đất Đai, 10 Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Đề Thi Xã Hội Học Pháp Luật, Các Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Mẫu Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Tư Vấn Pháp Luật, Các Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Đề Thi Xã Hội Học Pháp Luật Hlu, Các Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật,

Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Văn Bản Pháp Luật Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Hà Nội,

Văn Bản Pháp Luật Về Bảo Hiểm Y Tế

Văn Bản Pháp Luật Về Bảo Hiểm Y Tế, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Chương V Luật Bảo Hiểm Xã Hội Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Thực Trajng Và Giải Pháp Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 24/24, Luật Bảo Hiểm Hưu Trí, Luật Bảo Hiểm Oto, Luật Bảo Hiểm ô Tô, Luật Bảo Hiểm Về Chế Độ ốm Đau, Luật Bảo Hiểm Có Gì Mới, Luật Bảo Hiểm Dân Sự, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Rủi Ro, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi, Luật Bảo Hiểm 71, Luật Bảo Hiểm, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Điều 43 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 2013, Luật Bảo Hiểm Con Người, Điều 62 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 2006, Điều Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 2008, Điều 22 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội Sửa Đổi, Điều 21 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Điều 42 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 28 Luật Bảo Hiểm Yt, Luật Bảo Hiểm 2016, Luật Bảo Hiểm Bắt Buộc, Luật Bảo Hiểm 2015, Điều 17 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm 2014, Luật Bảo Hiểm 71/2006, Dự Thảo Luật Bảo Hiểm Y Tế, Dự Thảo Luật Bảo Hiểm Y Tế Sửa Đổi, Luật Bảo Hiểm Chế Độ Thai Sản, Điều 2 Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 28 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Điều 2 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 2010, Điều 35 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 71 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 52 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 77 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 8 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 3 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 80 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 81 82 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 81 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 30 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 76 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 30 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Điều 73 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 5 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 70 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 37 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 31 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 76 Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Thủ Tục Chốt Sổ Bảo Hiểm, Điều 7 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 1 Luật Bảo Hiểm Xã Hội,

Văn Bản Pháp Luật Về Bảo Hiểm Y Tế, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Chương V Luật Bảo Hiểm Xã Hội Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Thực Trajng Và Giải Pháp Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 24/24, Luật Bảo Hiểm Hưu Trí, Luật Bảo Hiểm Oto, Luật Bảo Hiểm ô Tô, Luật Bảo Hiểm Về Chế Độ ốm Đau, Luật Bảo Hiểm Có Gì Mới, Luật Bảo Hiểm Dân Sự, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Rủi Ro, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi, Luật Bảo Hiểm 71, Luật Bảo Hiểm, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất,

Các Văn Bản Pháp Luật Quy Định Chung Về Quản Lý Chất Thải Y Tế

Các văn bản pháp luật quy định chung về quản lý chất thải y tế- Tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách

+ Bệnh viện và cơ sở y tế phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường sau:

a) Thu gom, xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

b) Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn; thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn y tế bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

c) Có kế hoạch, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra;

d) Chất thải y tế phải được xử lý sơ bộ loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi chuyển về nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy tập trung;

đ) Xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

+ Cơ sở chiếu xạ, dụng cụ thiết bị y tế có sử dụng chất phóng xạ phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân;

+ Chủ đầu tư bệnh viện, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để xây dựng công trình vệ sinh, hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế, tổ chức việc thống kê nguồn thải, đánh giá mức độ ô nhiễm, xử lý chất thải của bệnh viện, cơ sở y tế và hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.

– Riêng về chất thải rắn, Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn quy định:

+ Tổ chức, cá nhân xả thải hoặc có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn phải nộp phí cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;

+ Chất thải phải được phân loại tại nguồn phát sinh, được tái chế, tái sử dụng, xử lý và thu hồi các thành phần có ích làm nguyên liệu và sản xuất năng lượng.

– Đối với chất thải nguy hại, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 4/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại: hướng dẫn điều kiện hành nghề quản lý CTNH; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải CTNH, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;

+ Cơ sở nào phát sinh nguồn thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải (Điều 25). Cách phân định, phân loại chất thải nguy hại (CTNH) được quy định trong Điều 5. Thủ tục đăng ký được quy định trong Điều 15;

+ Chủ nguồn thải phải có các biện pháp giảm thiểu CTNH, ứng phó sự cố, phải chịu trách nhiệm về CTNH đến khi CTNH được xử lý an toàn triệt để (Điều 25);

+ Nếu chuyển CTNH ra ngoài cho đơn vị khác xử lý, chủ nguồn thải phải có trách nhiệm ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân được cấp phép quản lý CTNH có địa bàn hoạt động và danh sách CTNH được phép xử lý phù hợp.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó quy định: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 12) và lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18) và trách nhiệm của chủ dự án sau khi bao cáo ĐTM được phê duyệt (Điều 16);

– Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007, của Bộ Y tế quy định về hoạt động quản lý chất thải y tế, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế. Trong đó tại Điều 4, Chương 1, nghiêm cấm thải các chất thải y tế nguy hại chưa được xử lý, tiêu hủy đạt tiêu chuẩn vào môi trường; xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật và không đúng nơi quy định; chuyển giao chất thải y tế cho tổ chức, cá nhân không có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải; Buôn bán và tái chế chất thải nguy hại;

Trong quyết định số 43/2007/QĐ-BYT cũng đưa ra các quy định về tiêu chuẩn cho các dụng cụ bao bì đựng và vận chuyển chất thải rắn trong các cơ sở y tế (chương III); cách thức phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn trong các cơ sở y tế (Chương IV); cách vận chuyển chất thải rắn y tế ra ngoài (Chương V); đưa ra một số mô hình, công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế (Chương VI); công nghệ xử lý nước thải và chất thải khí (Chương IX).

Giám đốc cơ sở y tế, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý chất thải y tế, đăng ký chủ nguồn thải và xử l ý chất thải (Chương X)

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Y Tế

Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Y Tế, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Bảo Hiểm Y Tế Mới, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Chương V Luật Bảo Hiểm Xã Hội Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 71, Luật Bảo Hiểm Hưu Trí, Luật Bảo Hiểm ô Tô, Luật Bảo Hiểm, Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 24/24, Luật Bảo Hiểm Oto, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi, Luật Bảo Hiểm Có Gì Mới, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Dân Sự, Luật Bảo Hiểm Rủi Ro, Luật Bảo Hiểm Về Chế Độ ốm Đau, Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Điều 5 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 52 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều 51 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi 2010, Luật Bảo Hiểm Số 58/2014, Luật Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ, Luật Bảo Hiểm Prudential, Luật Bảo Hiểm Quân Đội, Điều 50 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Sinh Đẻ, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Nhân Thọ, Luật Bảo Hiểm Đối Với Chế Độ Thai Sản, Điều 42 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Du Lịch, Điều 45 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm Con Người, Điều 1 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 43 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Chế Độ Thai Sản, Luật Bảo Hiểm Bắt Buộc, Luật Bảo Hiểm 71/2006, Luật Bảo Hiểm Hàng Hải, Luật Bảo Hiểm Hàng Hải Anh, Luật Bảo Hiểm Hàng Hóa, Luật Bảo Hiểm Năm 2015, Luật Bảo Hiểm Năm 2014, Luật Bảo Hiểm Năm 2013, Luật Bảo Hiểm Mới 2014, Điều 49 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Điều 49 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Mới Năm 2015, Luật Bảo Hiểm Mới Năm 2014, Luật Bảo Hiểm Mới 2015, Điều 48 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Năm 2006, Điều Luật 60 Của Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 81 82 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 80 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 8 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Thủ Tục Chốt Sổ Bảo Hiểm, Điều Luật Về Đội Mũ Bảo Hiểm, Điều 77 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 76 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 76 Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 73 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 71 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 70 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 81 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 82 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 21 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Điều Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 94 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 93 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 92 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 92 Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 91 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 91 92 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Thảo Luật Bảo Hiểm Y Tế Sửa Đổi, Điều 87 Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 86 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 7 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 67 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 64 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Về Thai Sản, Luật Bảo Hiểm Về Chế Độ Thai Sản, Luật Bảo Hiểm Vật Chất Xe ô Tô, Luật Bảo Hiểm Tủ Vong, Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi, Điều 57 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp,

Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Y Tế, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Bảo Hiểm Y Tế Mới, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014, Chương V Luật Bảo Hiểm Xã Hội Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 71, Luật Bảo Hiểm Hưu Trí, Luật Bảo Hiểm ô Tô, Luật Bảo Hiểm, Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm 24/24, Luật Bảo Hiểm Oto, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi, Luật Bảo Hiểm Có Gì Mới, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Dân Sự, Luật Bảo Hiểm Rủi Ro, Luật Bảo Hiểm Về Chế Độ ốm Đau, Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Điều 5 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 52 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Pccc, Điều 51 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm Sửa Đổi 2010, Luật Bảo Hiểm Số 58/2014, Luật Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ, Luật Bảo Hiểm Prudential, Luật Bảo Hiểm Quân Đội, Điều 50 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Sinh Đẻ, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Nhân Thọ, Luật Bảo Hiểm Đối Với Chế Độ Thai Sản, Điều 42 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Du Lịch, Điều 45 Luật Bảo Hiểm Y Tế, Luật Bảo Hiểm Con Người, Điều 1 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 43 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Chế Độ Thai Sản, Luật Bảo Hiểm Bắt Buộc,